Du leser nå
Den store AIDS-svindelen

5 minutter lesetidDen store AIDS-svindelen

I 1980-årene ble det spådd at en stor andel av jordens befolkning ville komme til å dø av AIDS.

Tidlig på 1980-tallet ble verden oppmerksom på en ny fryktelig sykdom: AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Det var særlig homoseksuelle fra USAs storbyer som ble rammet. Så kom illevarslende meldinger om at det var Afrika som var verst rammet, også afrikanske barn.

Vestlige media spredte skrekknyheten om AIDS

Media informerte om at AIDS smittet gjennom sex, og at det var funnet et virus ved navn HIV som var kilden til utvikling av AIDS.

Mainstream media spredte frykt for å sementere AIDS-svindelen i publikums bevissthet

Vestlige media hadde en nøkkelrolle i å utbre AIDS-løgnen

Da vestlige media i 1980-årene spredte skrekk-propaganda om AIDS fryktet mange at det ville bli den nye svartedauden. Det ble produsert fremskrivninger av antallet forventede AIDS-døde, som indikerte en mulig desimering av verdens befolkning hvis ikke en kur ble funnet fort. Dette ble massivt kringkastet via ukritiske vestlige media, som lyktes i å skape mye frykt.

En av de første medisinene mot HIV-infeksjon var Azidothymidine (”AZT”), kjent under merkenavnet Retrovir. Til tross for utstrakt behandling med AZT fortsatte antallet AIDS-ofre å øke, og det ble søkt etter forbedrede behandlingsformer.

Hvordan oppsto AIDS og hva forårsaker AIDS?

Kickstarten for AIDS-epidemien var at ”noe” med sterkt immunsvekkende effekter ble puttet i vaksine-serum produsert i USA. Det dreide seg om hepatitt B-vaksiner som ble gitt til frivillige homoseksuelle i New York og California, og koppevaksiner som ble gitt i Afrika. Mottakerne av disse vaksinene utviklet AIDS-symptomer og en stor andel av dem døde.

Vaksiner gitt til homoseksuelle i USA startet AIDS-epidemien. Legg merke til de forlokkende ordene som er benyttet: "Siste sjanse" og "gratis". I løpet av få år var svært mange av dem som lot seg lokke av vaksinetilbudet døde, ikke av "AIDS", men av innholdet i vaksinene.

Giftvaksiner gitt til homoseksuelle i USA startet «AIDS-epidemien». Legg merke til propagandaen i annonsen: «Siste sjanse», «gratis», «vaksinen vil snart være utilgjengelig» osv.

Dr. Leonard Horowitz er en av dem som har forsket svært grundig på opprinnelsen til ”AIDS”, se f.eks:
http://www.originofaids.com/articles/early.htm

Visse medikamenter gir AIDS-liknende symptomer

Kjennetegnet på AIDS er som kjent sviktende immunforsvar, som kan forårsakes på en rekke måter, bl.a  alvorlig feilernæring, narkotika- og/eller alkoholmisbruk og medikamentbruk. Eksempler på immunsvekkende medikamenter er glukokortikoider, kortikosteroider, proteasehemmere og AZT.

Den anerkjente molekylærbiologen professor Peter Duesberg ved Berkeley-universitetet, påviste allerede i 1980-årene at HIV ikke forårsaker AIDS og at AZT er giftig og immunsvekkende, mao AIDS-fremkallende:

AZT: Dødelig medisin. AZT fremprovoserer en nedbrytning av immunforsvaret. Mange som hadde fått "behandling" med AZT ble forgiftet og døde av AZT. Dette ble rapportert som AIDS-dødsfall.

Gift solgt som medisin. AZT-brukere utviklet AIDS-lignende symptomer. De døde av AZT, men ble av myndigheter og media rapportert å ha dødd av AIDS.

According to Duesberg, HIV is a benign passenger virus, and HIV «infection» is nonpathogenic …AZT hits all DNA that is made. It is hell for the bone marrow, which is where the T and B cells and all those things are made… AZT kills normal cells quite, quite extensively.
http://www.duesberg.com/media/jltrial-2.html

HIV-tester måler ikke forekomsten av HIV-viruset

HIV- testene registrerer bare forekomsten av antistoffer (antigens/antibodies) mot HIV. Dette er et punkt som er vektlagt og ble nedfelt allerede i ”The HIV/AIDS blueprint”, som ble benyttet av amerikanske laboratorier i 1970-årene. Dette fremgår av punkt B i the man made AIDS flowchart som ble benyttet da AIDS ennå var på tegnebrettet og navnet på nyskapningen knapt nok var bestemt:

Som det fremgår av punkt B var det planlagt at diagnostisering bare skulle skje indirekte…en HIV-test har aldri målt forekomsten av HIV…

Hele flowchartet er tilgjengelig på
http://www.mikehagan.com/USSPECIALVIRUSFC.jpg .

Svært få er rammet av AIDS i Norge i dag

Det er nå gått mer enn 20 år siden AIDS-panikken var på topp. Media skriver for tiden lite eller ingenting om det som en gang ble kalt AIDS-pandemien, og statistikk viser at antallet AIDS-tilfeller i Norge nå er ubetydelig.

I 2007 ble det registrert 9 nye tilfeller av AIDS i Norge, og 248 ”HIV-infeksjoner”. Samme år oppsto 22847 tilfeller av genital chlamydiainfeksjon, et tegn på at kondomfri sex florerer. Se f.eks:
http://www.fhi.no/dav/145240fe4d.pdf

Burde ikke dette ha medført flere tilfeller av AIDS, dersom AIDS faktisk er en seksuelt overførbar sykdom, slik media i sin tid hjernevasket folkeflertallet til å tro?

En forklaring på at det i Norge i dag er svært få rapporterte tilfeller av «AIDS» er at AZT ikke lenger benyttes som «behandling» av HIV-tilfeller i Norge:

”Ved utvikling av aids-sykdom eller prognostiske dårlige immunologiske eller virale markører vil kombinasjonsbehandling med antivirale midler bli tilbudt. Tre typer antivirale midler finnes; reverstranskriptasehemmere, proteasehemmere og fusjonshemmere.”

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233

Ved at ”HIV-infeksjon” nå for tiden ”behandles” med medisiner som ikke i særlig grad bidrar til svekket immunforsvar (med et trolig unntak for proteasehemmere), noe som ville ha gitt AIDS-lignende symptomer, er alle tilsynelatende happy. Legemiddelindustrien tjener stort på å selge ”mirakelmedisiner” mot AIDS hvis fremste effekt er at de ikke i særlig grad bidrar til å svekke  immunforsvaret (i motsetning til f. eks. AZT/Retrovir) og de ”HIV-infiserte” som mottar ”behandling” og setter pris på hver ny måned de kan leve uten å ha utviklet AIDS. FolkeHelseInstituttet kan også høste ære for å ha vært en viktig bidragsyter til at kampen mot AIDS i Norge i praksis er ”vunnet”:

”Pr. nov. 2008 er det meldt  11 tilfeller av aids i Norge, mot sju tilfeller på samme tid 2007. Det lave antallet skyldes at effektiv hivbehandling gjør at færre hiv-positive utvikler aids, men også at legene nå er blitt mer tilbakeholdne med å gi pasientene aidsdiagnosen…”

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233

Det kommer stadig nye faktaspekkede bøker om AIDS-svindelen

Sannheten om HIV/AIDS finnes i ”kontrollgruppen” bestående av HIV-positive som ikke mottar noen som helst form for HIV/AIDS-behandling. Dersom de ikke fører en immunsvekkende livsstil (feilernæring, medikamentbruk, narkobruk etc.) og det viser seg at svært få eller ingen av dem har utviklet AIDS, mange år etter at de ble erklært HIV-positive vil det bekrefte nyere innsikt om at HIV er ufarlig og at AIDS ikke finnes.

Stadig mer dokumentasjon om AIDS-svindelen

Mer info om HIV/AIDS-svindelen finnes på nettsiden rethink AIDS, deriblant omtale av bøkene ”Ten lies about AIDS” og ”Goodbye AIDS!”

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
25%
Opplysende
42%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
33%
Om forfatter
Hans Gaarder
Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Kommentarer

117 kommentarer på "Den store AIDS-svindelen"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste