Samfunn
Du leser nå
Aftenposten sensurerte HAARP/chemtrails-kunngjøring
Skrevet av
Hans Gaarder29. 02. 2012
Aftenposten_sensurerer_chemtrails_info
30913 22863 134

Aftenposten sensurerte HAARP/chemtrails-kunngjøring

Av Hans Gaarder29. 02. 2012
Det Aftenposten-kontrollerte Oslopuls, som ledes av Hilde Haugsgjerd (til v.) og Hilde Bjørhovde (til h.) sensurerte en kunngjøring om et foredrag om HAARP og chemtrails. Som en prinsipiell protest mot Aftenpostens misbruk av sin mediemakt, publiseres foredraget her.

Viktige, men svært fortiede, årsaker til det som betegnes som «klima-krisen» er de superhemmelige høyteknogiske programmene som er kjent som HAARP og chemtrails (som begge er TABU for de strengt sensurerte norske media).

Aftenposten benytter ikke bare sin mediamakt til å konsekvent å fortie informasjon om HAARP og chemtrails og effektene av dette på vær, klima, liv og miljø. Aftenpostens Oslopuls-redaktør Hilde Bjørhovde gikk nylig til det skritt å sensurere en kunngjøring om et foredrag om chemtrails og HAARP.

Denne artikkelen inneholder en omfattende dokumentasjon vedr. HAARP og chemtrails og betydningen av dette i det store (klima-kaos og visse naturkatastrofer) og i det små (nevnte noen sommerværet i fjor…?).

Innholdet er praktisk talt i sin helhet basert på foredraget som Aftenposten ikke ønsket at skulle bli gjort kjent.

Her er omfattende innhold om:
– Fakta / dokumentasjon vedr. HAARP & chemtrails
– Dokumentasjon på myndighetenes svik
– Dokumentasjon på medias massive fortielse

 

Jeg har gitt avkall på copyright-rettigheten for innholdet i artikkelen for at det skal kunne bli gjort tilgjengelig for flest mulig. Det du kan gjøre er å:


1. Vurder bevismaterialet og sjekk gjerne med andre kilder.

2. Bidra til å gjøre informasjonen kjent (send gjerne lenken til artikkelen som e-post til dine kontakter). Foredraget kan også lastes ned i power point format helt nederst

3. Hvis du anser innholdet for å være viktig, så bidra til å øve press på politikere,
myndigheter, organisasjoner, journalister  og redaktører.

 

Det skal ikke så mye mer til før denne saken sprekker, og dét vil bli litt av en skandale; «hvordan kunne dette få pågå så uhindret så lenge…?» Blir ditt bidrag dråpen som får «HAARP/chemtrails-begeret» til å flomme utover i offentligheten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Nntp8MLT8xw

 

 

Kontrollspørsmål 1: Er Pakistan en nasjon som USA kan ønske å ramme militært? Svar: Ja, allerede i 2009 skrev Nyhetsspeilet om USAs pågående DESTABILISERING av Pakistan. Kontrollspørsmål 2: Er kunstig fremprovosert giga-flom egnet til å destabilisere et land? Svar: Ja, utvilsomt.

Det er viktig å være klar over at for en avis som Aftenposten vil det være like utenkelig å omtale USAs HAARP-anlegg som ikke bare en mulig, men også sannsynlig årsak til den ødeleggende flommen i Pakistan i 2010, som at den tyske pressen skulle omtale Hitlers jødeutryddelser under annen verdenskrig. En bekreftelse på dette er Aftenpostens totale mangel på omtale av NATOs bombing av Libyas hovedvannforsyning den 22. juli 2011.

http://www.youtube.com/watch?v=SQ8nKckqzJA

 

Kontrollspørsmål 1: Var Iran en nasjon som Bush-administrasjonen ønsket å ramme - militært eller på andre måter? Svar: Ja - USAs forrige administrasjon vurderte gjentatte ganger å benytte militær makt mot Iran.

En seriøs anmodning om å vurdere å stenge EISCAT-anlegget ved Tromsø, på basis av regjeringens egen uttalte målsetting om "å forhindre global oppvarming" (som EISCAT direkte bidrar til) er ikke blitt besvart av Stoltenberg-regjeringen. Dette til tross for at det offentlige i henhold til Forvaltningsloven har plikt til å besvare innkomne henvendelser...

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_iB_VIZuWVA

 

"Black beam" - spraying over Norge. For flere bildebeviser, google "black beam"

 

Kondensstriper fra fly (vanndamp er ikke rosa - så er det chemtrails, i likhet med svært mye av forurensningen som slippes ut over Norge nå med regjeringens stilltiende samtykke og forsøkt dekket over av pressens svikefulle taushet

 

Bilder som viser innsiden av kjemikaliespray-fly er svært vanskelige å få tak i. Hemmeligholdet er nesten vanntett.

Skiltet inne i flyet er merket HAZ MAT, som betyr hazardous materials (helsefarlige stoffer )

 

Analyserapport av pulver fra en beholder på NATO-flybasen Ørland på Fosenhalvøya i Trøndelag. Konklusjonen? NATO er under kontroll av onde krefter, og det er bare naive nordmenns illusjoner som kan skape vrangforestillingen om at så ikke er tilfelle (godt hjulpet av Aftenposten og øvrig presse som bl.a. fortiet lille-holocaust som ble skapt av NATO i Libya i 2011 med Norges deltagelse...)

 

 

"Geo-engineering" (geoengineering) er den faglig-offisielle betegnelsen som benyttes for storskala-programmet som på folkemunne omtales som "chemtrails". Det er mildt sagt frekt at noen har tillatt seg å iverksette en giga-operasjon som tukler med hele jordas livsmiljø og setter våre barns fremtid i fare. Hvordan kunne de tro at de kunne slippe unna med en slik kriminalitet på høylys dag, bokstavelig talt?!

 

 

 

Norske aviser anført av Hilde Haugsgjerd i Aftenposten og "Tause Birgitte" Amund Djuve i Dagens Næringsliv som tidenes media-strutser: Vil ikke se, vil ikke vite, får ikke lov å skrive. Hvorfor gidder ennå folk å betale avisene for å få servert svikefull unnfallenhet med den "halvt åndssvake" (og intellektuelt uredelige) påskriften "trusselen mot klimaet fra CO2-utslipp" (gjesp)?

 

 

Statsminister Stoltenberg besvarer en seriøs og faglig forankret anmodning om stans i chemtrails-utslippene over Norge...

 

Hva sier Forsvarsdepartementet om chemtrails?

Forsvarsdepartementet besvarer en henvendelse om chemtrails-spredning i norsk luftrom, som det norske Luftforsvaret har ansvaret for å beskytte. Ifølge den militære straffelov er det strengt forbudt Å LYVE. Hva gjør så Norges Forsvarsdepartement, som er under kontroll av NATO, som er under kontroll av Malteserordenen, som er under kontroll av jesuitt-generalen? Forsvarsdepartementet serverer utspekulerte jesuittiske LØGNER: "Jesuitt-løgn 1" er utsaget om at "Forsvaret i Norge ikke sprer kjemikalier fra fly". Det forsøkes ikke benektet at ANDRE LANDS FLY sprer kjemikalier over Norges land og folk - uten risiko for å bli skutt ned av det norske Luftforsvaret... "Jesuitt-løgn 2" er utsagnet om at "Etablerte forskningsmiljøer tilbakeviser påstander...". Det vises til "forskningsmiljøer", men ikke til Forsvarets egen overvåking av eget luftrom, som naturligvis er fullt klar over at utslippene pågår i stor skala. Legg forøvrig merke til at ansvarlig for saken, oberst Torgeir Dagfinn Teigum, hadde nektet å underskrive brevet. Ved henvendelse til Forsvarsdepartementet noen måneder senere ble det opplyst at Teigum ikke lenger innehadde den samme stillingen...

 

Det "schizofrene" Miljøvernepartementet uttaler seg en sjelden gang om de voldsomme chemtrails-forurensningene: "Eventuelle utslipp fra fly er ikke et utpekt område i vårt arbeid med helse- og miljøfarlige kjemikalier"

 

Svært mange dager i 2011 endte med regn som først oppsto etter at fly hadde sprayet himmelen på kryss og tvers. "Project Raindancer" (regndans-prosjektet) har en teknologi som nå fungerer godt mht. kunstig fremprovosering av regn. Naturligvis bryr de ansvarlige seg ikke om å spørre de berørte om det er et vær de er fornøyd med, uke etter uke inkludert ferietiden i juli måned... Og resultatet?

Sommeren 2011 ble den våteste i Norge på over 100 år...

 

De norske meterologene er fullt innforstått med vær-påvirkningen fra chemtrails. Hva de gjør? Later som ingenting - og "helgarderer" i forkant av massive spraydager, for ikke å ha tatt helt feil, liksom...

 

Ifølge en innsider er en av hensiktene med barium-elementet i chemtrails at det skal øke effekten av HAARP-bølger gjennom økt ionisering av atmosfæren (en såkalt plasma-effekt)

 

Noen av de mange "klima-schizofrene" i dagens Norge, med Bellonas "klimaforkjemper" Fredric Hauge og Aftenpostens Ole Mathismoen i spissen. Det faktum at Hauge og Mathismoen gir uttrykk for at de "står på for å redde klimaet" og samtidig benekter klima-konsekvensene av HAARP- og chemtrails-høyteknologien kan sammenlignes med personer som hevder at de er i ferd med å konstruere fly - samtidig som de utelater effekten av gravitasjonen fra alle sine beregninger...

 

Foredraget kan lastes ned i power point format her:

http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2012/02/HAARP_EISCAT_chemtrails_foredrag_av_Hans_-K_Gaarder_7_febr_-2012.ppt

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Om forfatteren
Profilbildet til Hans Gaarder

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning; "mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre". Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, bl.a. hemmeligholdt høyteknologi og utenomjordisk liv.
134 Kommentarer

Skriv en kommentar

Send meg varsel om:

Sorter på:   Nyeste | Eldste | Flest stemmer
Profilbildet til Menneske
Medlem
3 år 8 måneder siden

Interessant artikkel. Undertegnede har undersøkt om det forekommer ETHYLENE DIBROMIDE i chemtrails i Norge, ved å kryss-sjekke med bildene på denne siden:
http://imageevent.com/firesat/strangedaysstrangeskies
ETHYLENE DIBROMIDE er svært giftig, d.v.s. kreftfremkallende.

På enkelte av bildene/film tatt nå nylig i Norge, kan vi se typiske «ETHYLENE DIBROMIDE RAINBOWS»

http://s1162.photobucket.com/albums/q529/Waralloisomega/HAARP%20CHEMTRAILS/
Noen av bildene ble tatt i dag tidlig. Legg merke til den betydelige intensitet i spraying. Mye tyder på at chemtrail- spraying foregår døgnet rundt, for i 7-tiden var himmelen «kjemisk». Å la barn bevege seg ute, er å betrakte som alvorlig helserisiko.

Legg merke til flere interessante bilder av chemtrails/HAARP
Alle tatt i Norge:

http://s1162.photobucket.com/albums/q529/Waralloisomega/HAARP%20CHEMTRAILS/

Profilbildet til s4nd3r
Medlem
3 år 8 måneder siden

Hei, den 21.11.2011, runt klokken 14.00. tok eg dette bilde her, Eg synes det har noen likhets trekk med noen av bildene du har linket, Er uansett rare skyer eg aldri har sett før.

Profilbildet til s4nd3r
Medlem
3 år 7 måneder siden

Fann ett bilde på facebook. veit ikkje hvor, eller når det er tatt. men er i norge.
Ser litt unaturlig ut…

Profilbildet til fuglen
Medlem
3 år 8 måneder siden

http://www.regjeringen.no

søk på geoengineering på regjeringen sine egne sider

http://www.regjeringen.no/nb/sok.html?quicksearch=geoengineering

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2009/nou-2009-16.html?showdetailedtableofcontents=true&id=568044

NOU 2009: 16
Globale miljøutfordringer – norsk politikk
Hvordan bærekraftig utvikling og klima bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. mai 2008.

Avgitt til Finansdepartementet 22. juni 2009.

10.5 Siste-utvei-teknologier

10.5 Siste-utvei-teknologier

Som alternativ til å redusere utslippene av klimagasser finnes det forslag om å ta i bruk teknologier som kan styre utviklingen av global atmosfæretemperatur uavhengig av utslippene av klimagasser. Disse teknologiene omfatter både reduksjon av klimagassinnholdet i atmosfæren og reduksjon av solinnstrålingen til jorda, og omtales gjerne som siste-utvei-teknologier. Eksempler er gjødsling av havet med jernsulfid for å akkumulere karbon i phytoplankton, økning av karbonbindingen i biomasse gjennom treplanting og utvidelse av skogarealer, fangst av CO2 direkte fra luft («direct air capture»), og tilføring av aerosoler eller partikler i atmosfæren for å redusere solinnstrålingen («geoengineering»).

Med geoengineering kan temperaturstigningen begrenses selv om konsentrasjonen av CO2 -ekvivalenter i atmosfæren fortsetter å øke. Geoengineering har den fordel at det tilsynelatende er billig, kanskje så billig at det kan svare seg for en nasjon å gjennomføre geoengineering alene (se Barrett, 2008 og Victor, 2008). Dermed kan man komme i en situasjon hvor verden ikke lenger er avhengig av å få til en internasjonal avtale om å begrense utslippene for å unngå global oppvarming. På den annen side kan geoengineering medføre mange andre miljøulemper som også vil ramme andre nasjoner enn de nasjonene som ev. iverksetter tiltakene. Det er derfor behov for å diskutere internasjonalt rammeverk for geoengineering.

Direct aircapture er i dag en dyrere, men antagelig mindre betenkelig, siste-utvei-teknologi. Direct aircapture betyr simpelthen at man fjerner CO2 fra atmosfæren direkte, uavhengig av utslippskildene, og siden lagrer denne enten i bakken som ved karbonfangst og lagring eller bundet til organisk materiale. Igjen er det tenkelig at direct aircapture kan bli så billig at et fåtall nasjoner kan…  Les mer »

Profilbildet til fuglen
Medlem
3 år 8 måneder siden

Slik kan vi mekke et nytt klima

Klimafiksing kan gjøre ting bedre. Men er det særlig lurt?

http://www.dagbladet.no/2011/11/21/nyheter/forskning/vitenskap/miljo/kollokviumno/19068134/

Profilbildet til fuglen
Medlem
3 år 8 måneder siden

Globale miljøutfordringer – norsk politikk
Bla i dokumentet: | Dokumentets forside
10.5 Siste-utvei-teknologier

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2009/nou-2009-16/11/5.html?id=576449

Profilbildet til fuglen
Medlem
3 år 8 måneder siden

fra dagblad artikkel

Forskes på i Norge
Forskning på denne typen klimafiksing foregår blant annet i Norge — se denne artikkelen der Kari Alterskjær ved UiO blir intervjuet av BBC.

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12983795

Profilbildet til fuglen
Medlem
2 år 10 måneder siden

ET GODT VERKTØY FOR OG SJEKKE FLYENE PÅ HIMMELEN.

JEG BRUKER DETTE AKTIVT OG STORT SETT VISES IKKE DISSE FLYENE SOM SPRAYER PÅ DENNE RADAREN

Flightradar24.com – Live flight tracker!
http://www.flightradar24.com/

Profilbildet til Thor
Medlem
3 år 8 måneder siden
Profilbildet til
Gjest
3 år 8 måneder siden

Hva sier du til for eksempel følgende artikkel?
http://skepsis.no/?p=921

I følge den er påstandene omrking HAARP fysik umulig.

Profilbildet til Falcon
Medlem
3 år 8 måneder siden

Septikbevegelsen oppegående? http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/sekulaer-humanisme-skeptisisme-konspirasjonsfornektelse-bevegelsen/#comment-82714 * Med fokus på tankesettet og ikke personer involvert

Man kan sannelig undre, dog fører skjebnen alle og enhver inn på noen blindspor i løpet av livet
.
Google ~ haarp hipas https://www.google.com/search?q=haarp+hipas

Youtube ~ haarp hipas http://www.youtube.com/results?search_query=haarp+hipas

Profilbildet til Anonym
Medlem
3 år 8 måneder siden

«I følge HAARP-artikkelen hos skepsis.no er påstandene omrking HAARP fysik umulig.»
– Sier Rampant.

I følge mine påstander er denne artikkelen ren dis-info, da den kun inneholder små fraksjoner av sannheten.

Rampant, hva sier du til denne?
http://news.stanford.edu/pr/91/911231Arc1006.html

Det kan være lurt å sette seg inn i hva ULF kan brukes til.
(ultra-low frequency (ULF) range, 0.01 to 10 hertz)

Profilbildet til
Gjest
3 år 8 måneder siden

Du sier artikkelen inneholder kun små fraksjoner av sannheten, men er det noe i skepsis-artikkelen som er beviselig feil, siden du kaller det dis-info?

Når det gjelder Staford-artikkelen, hva konkret har den med påstanden om at HAARP kan skape jordskjelv å gjøre?

Profilbildet til Anonym
Medlem
3 år 8 måneder siden

Du sier ingen ting om denne:
http://news.stanford.edu/pr/91/911231Arc1006.html

Når man unnlater å fortelle hele sannheten for å dekke over en kriminell gjerning, da vil jeg kalle det en løgn selv om det beviselig etter vitenskapelig metode ikke er det.

Det kan forøvrig være lurt å finne ut hva ULF gjør.
(ultra-low frequency (ULF) range, 0.01 to 10 hertz)

Profilbildet til Anonym
Medlem
3 år 8 måneder siden

Stanford-artikkelen utdyper ULFs egenskaper mer enn Dyrendahls artikkel.
Dessuten er det jo bare å «google» ULF + HARP, så blir du kanskje litt klokere?

Elektromagnetiske stråler – uansett frekvenst – i Mega-Watt styrke er skadelig for alle livsformer på jorda. Det er vitenskapelig bevist.

Denne er fin:
http://www.uaff.us/haarp_japan_earthquake.htm

Profilbildet til Awoken
Medlem
2 år 10 måneder siden

Men, jorden blir jo ikke utsatt for radiobølger oppe i Mega-Watt-styrke som du sier under her. De bølgene blir sendt oppover! Bort fra oss og ut i verdensrommet. Og for atmosfæren er slike tall lommerusk.

Hvordan kan du mene at artikkelen fra Skepsis.no ‘dis-info’? Forfatteren bruker kun fakta, kjent fysikk og matematikk for å bevise at påstandene rundt HAARP ikke stemmer. Slik jeg ser det inneholder denne artikkelen om HAARP og Chemtrails, og dine påstander ‘Karl Marx’ bare spekulasjoner. Det nærmeste jeg har kommet fakta her er brevet fra Forsvaret som faktisk rett ut sier at ingenting av dette er sant i det hele tatt. Så klart hjelper ikke det når man har overbevist seg selv om at alle og enhver i en maktposisjon lyver til offentligheten. Men fakta ligger der, det eneste nye jeg kan si er nok en gang: Dere tar feil. Vi lever ikke i en terrorstat. Regjeringen har ingen grunn til å dusje oss i farlige kjemikalier, eller skremme oss med slike innbilninger. Vi har det som plommen i egget, med et relativt velfungerende demokrati og rettssytem.

Fakta er: Det dere tror er Chemtrails er bare variasjoner av kondensstriper. Hvis værforholdene er riktige kan de bli værende lengre enn vanlig. Og bilder av varselskilt fra innsiden av fly? Så klart er det farlige stoffer på de fleste fly! I Norge kan pasasjerfly frakte radioaktivt avfall, fordi det er trygt nok. Absolutt ingen fare for passasjerene, med mindre de styrter. Men da har de nok andre problemer som er viktigere.

Ang. den artikkelen fra Stanford om ULF-signaler og jordskjelv:
Den artikkelen beviser ingenting av det du mener. Den skriver om hvordan jordskjelv (kanskje) sender ut ULF-signaler som kan plukkes opp av mennesker og dermed forutsi store jordskjelv. Den sier ingenting om hvordan disse radiobølgene skal kunne brukes til å fremprovosere jordskjelv.…  Les mer »

Profilbildet til fuglen
Medlem
2 år 10 måneder siden

jasså chemtrails=geoengineering finnes ikke??

lyver regjeringen vår da? tror de fakta oplysningene dine må taes med en klype salt AWOKEN

LES HVA REGJERINGEN SELV SIER OM SAKEN
for at de skal vite at geoengineering virker må det testes ut og det er det som skjer her i norge og —– søk på geoengineering på regjeringen sine egne sider

http://www.regjeringen.no/nb/sok.html?quicksearch=geoengineering

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2009/nou-2009-16.html?showdetailedtableofcontents=true&id=568044

NOU 2009: 16
Globale miljøutfordringer – norsk politikk
Hvordan bærekraftig utvikling og klima bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. mai 2008.

Avgitt til Finansdepartementet 22. juni 2009.

10.5 Siste-utvei-teknologier

10.5 Siste-utvei-teknologier

Som alternativ til å redusere utslippene av klimagasser finnes det forslag om å ta i bruk teknologier som kan styre utviklingen av global atmosfæretemperatur uavhengig av utslippene av klimagasser. Disse teknologiene omfatter både reduksjon av klimagassinnholdet i atmosfæren og reduksjon av solinnstrålingen til jorda, og omtales gjerne som siste-utvei-teknologier. Eksempler er gjødsling av havet med jernsulfid for å akkumulere karbon i phytoplankton, økning av karbonbindingen i biomasse gjennom treplanting og utvidelse av skogarealer, fangst av CO2 direkte fra luft («direct air capture»), og tilføring av aerosoler eller partikler i atmosfæren for å redusere solinnstrålingen («geoengineering»).

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12983795

Profilbildet til fuglen
Medlem
2 år 10 måneder siden

Hemmelig «tsunami-bombe» skulle utslette byer

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.10859543

Profilbildet til fuglen
Medlem
2 år 10 måneder siden
Profilbildet til Awoken
Medlem
2 år 10 måneder siden

Tsunamibomben: Den ble Forsøkt utviklet under andre verdenskrig. Det var et lass av militære forsøk som ble foretatt under andre verdenskrig, men bare noen få ble noe av. Atombomben var det største noen klarte å lage til slutt.

Om chemtrails igjen: Den artikkelen fra regjeringen snakker ikke om noe som kan oppfattes som chemtrails i det hele tatt. Plante skog, gjødsle havet, samle opp CO2 fra luften, hvordan skulle noe av dette kunne gjøres via gasser fra et fly? Gjødsling av havet ville i så fall foregått faktisk på havet, ikke flere tusen meter oppe i luften, der det meste bare blåser bort.
Oppsamling av CO2, riktig nok med fly kanskje, men ikke ved å slippe ut noe annet. Uansett er ingen av de løsningene der nødvendige å holde hemmelige, fordi de ville i så fall ha vært til vår fordel. Hvorfor snike seg inn på en gratiskonsert?

Profilbildet til fuglen
Medlem
2 år 10 måneder siden

du må jo lese alt da vet eller stoppet du der det kom til aerosoler i luften :-)

sitat deg——————-Om chemtrails igjen: Den artikkelen fra regjeringen snakker ikke om noe som kan oppfattes som chemtrails i det hele tatt. ———–

joda den gjør det . :-)—— og tilføring av aerosoler eller partikler i atmosfæren for å redusere solinnstrålingen («geoengineering»).

Med geoengineering kan temperaturstigningen begrenses selv om konsentrasjonen av CO2 -ekvivalenter i atmosfæren fortsetter å øke. Geoengineering har den fordel at det tilsynelatende er billig, kanskje så billig at det kan svare seg for en nasjon å gjennomføre geoengineering alene (se Barrett, 2008 og Victor, 2008). Dermed kan man komme i en situasjon hvor verden ikke lenger er avhengig av å få til en internasjonal avtale om å begrense utslippene for å unngå global oppvarming. På den annen side kan geoengineering medføre mange andre miljøulemper som også vil ramme andre nasjoner enn de nasjonene som ev. iverksetter tiltakene. Det er derfor behov for å diskutere internasjonalt rammeverk for geoengineering.

Profilbildet til Balle Clorin
Medlem
3 år 8 måneder siden

Ja, der tar man jo utgangspunkt i at man bruker månen som refleksor fra HAARP-strålene, noe jeg også anser som umulig, da planeter absorberer stråler. Artikkelen til Gaarder omtaler av ionosfæren.

Det som det til slutt bunner ut i, er hvem du stoler på. De som sier at de har gode intensjoner, har investert milliarder av kroner og at dette er harmløst, eller de som påstår at dette også er farlig da det også blir bruk som våpen, der de kun har sitt navn og ære å tape i prosessen? Vi kan utelukke at det ville innrømmes at noe slikt ville blir brukt som våpen, da dette strider mot alle inngåtte avtaler, og i tillegg ville medført mer enn ramaskrik.

Hva skjer på sydpolen? http://www.youtube.com/watch?v=EcnqUJf2qlU
Det som gjøres er å varme opp stedet. Ikke bare for å bevise «klimaendringer», med få tilgang på ressurser, som olje og mineraler.

Profilbildet til
Gjest
3 år 8 måneder siden

>»Det som det til slutt bunner ut i, er hvem du stoler på. De som sier at de har gode intensjoner, har investert milliarder av kroner og at dette er harmløst, eller de som påstår at dette også er farlig da det også blir bruk som våpen, der de kun har sitt navn og ære å tape i prosessen? »

Jeg stoler på de som kan komme med fakta, basert på etterettelige og vitenskapelige kilder. Jeg har store problemer med å ta yme youtube-videoer seriøst da ingen av de jeg har sett så langt (tro meg, jeg har sett mange omkring emner som Nyhetsspeilets skribenter er interessert i) hverken kan dokumentere eller på annen måte verifisere sine mer oppsiktsvekende påstander på en vitenskapelig måte.

Det er selvsagt mulig å komme unna dette ved å si noe a la det du er inne på her, nemlig at man ikke kan stole på vitenskapen, at det finnes konspirasjoner ute og går, at det er cover-ups, økonomiske interesser og slike ting inne i bildet. Men da ender man opp med en verden der man strengt tatt ikke kan stole på noen som helst, andre enn sin egen kunnskap og sin egen forståelse. Og det er desverre ingen farbar vei. Selv den smarteste og mest kunnskapsrike kan ta feil. Og istedenfor å benekte all kritikk, bør alle og enhver ta fornuftig kritikk til seg for å verifisere og justere sine egne oppfatninger. Og kritikk, diskurs og etterprøving er ledesnoren for enhver seriøs og moderne naturvitenskap.

Selvsagt, der er mye vitenskapen ikke kan forklare. Men kunnskapen økes stadig, og gammel kunnskap etterprøves og korrigeres. Når det gjelder konkret påstandene omkring HAARP som skepsisartikkelen drøfter, så brukes kjent fysikk. Dersom man påstår dette ikke stemmer, må man i såfall angripe fysikkens lover og komme med alternative teorier…  Les mer »

Profilbildet til
Gjest
3 år 8 måneder siden

Så var vi på an igjen..med dette youtube-hatet. En skeptikers verste mareritt. :)
Men fra i morgen av kommer google med nye retningslinjer for personvern.
http://e24.no/it/i-morgen-lagrer-google-alt-om-deg/20158754
Og da blir vel youtube etterhvert slik mange skeptikere ønsker det skal være. Eller kanskje det er best at youtube ikke eksisterer i det hele tatt….sånn for å være på den sikre siden.

Forresten en glimrende artikkel dette. Opplys folket. Chemtrails er på fleres lepper enn kanskje mange tror. SE OPP!!

Profilbildet til Balle Clorin
Medlem
3 år 8 måneder siden

Geneve-avtalen, for eksempel.

Profilbildet til
Gjest
3 år 8 måneder siden

(Hm, av en eller annen grunn får jeg ikke til å svare Oxford rett under innlegget hans.)

Til Oxford:
Nei jeg hater slettes ikke youtube. Mye informativt og kjekt og morsomt der. Og du (eller andre her) trenger heller ikke plassere meg i båsen «skeptiker», uansett hvor behagelig det måtte være. Har litt inntrykk av at dere som er aktive her inne plasserer alle som gir dere litt motstand i «skeptikerbåsen», som på forhånd er definert som trangsynte mennesker som er i lomma på kapitalen/makta/illuminati/NWO/eller gud-vet-hva. Sånn er det slettes ikke. Jeg har for eksempel ikke noe med Skepsis.no eller noen skeptikerorganisasjon å gjøre. Jeg definerer meg selv som kristen i klassisk forstand, men har ikke noe problemer med å kombinere min tro med moderne naturvitenskap. Ja jeg er skeptisk av natur, og jeg mener alt skal prøves. Jeg godtar sjeldent noe bare fordi ting blir påstått dersom jeg finner ut at det ikke stemmer med fakta som lar seg bevise (noe som enkelte syns er rart siden jeg tror på Gud og Jesus, som jo ikke lar seg bevise vitenskapelig – men det er en annen historie :) )

Så selv om jeg kanskje ikke er noen «klassisk» skeptiker, syns jeg det er fornuft i uttrykket «Det er forskjell på å ha et åpent sinn og å ha høl i hodet.» Jeg har et åpent sinn, men passer på at hullet i hodet ikke blir for stort 😉

Profilbildet til
Gjest
3 år 8 måneder siden

Til Rampant
Beklager at jeg plasserte deg i skeptikerbåsen hvis du mener at du ikke hører hjemme der. Det er bare det at din utrykksform minner meg veldig om disse selvutnevnte skeptikerene. Alt fra språk til den veldig vanlige svart/hvitt – tankegangen. Men også forskjeller, da du virker som en mer høflig og lun person til forskjell fra en del spydige og uhøflige skeptikere.

Håper du blir her på speilet da det etter min mening er alt for få kritiske røster her inne for tiden.

Du sier :
«Så selv om jeg kanskje ikke er noen «klassisk» skeptiker, syns jeg det er fornuft i uttrykket «Det er forskjell på å ha et åpent sinn og å ha høl i hodet.» Jeg har et åpent sinn, men passer på at hullet i hodet ikke blir for stort»

Fornuft i det du sier. Men pass på at hjelmen ikke sitter for stramt :)

Profilbildet til smurfen
Medlem
3 år 8 måneder siden

Du er vel ikke seriøs når du henviser til en relgionsforsker for å forklare HAARP Rampant ?

Det blir som å dra til Frisøren for å få satt innn ei nyre

En relgionsforsker som brukere dagene sine inne i en liten ubetydlig selvmordskult blandt sine få sterkt relgiøse troende medlemmer

Det kan jo være at David Petraeus føler seg forpliktet til å informere Dyrendal om USA sine hemmelige våpen he he

Du kan jo be Dyret Dal om nr til David Petraeus og spørre selv men mens du venter på svar så kan du lese deg opp litt om hva HAARP egentlig er :)

HAARP

HAARP er et akronym for High Frequency Active Auroral Research Program.
(Høyfrekvent nordlysforskning.)
Det består av ekstremt kraftige sendere som projiserer mikrobølger opp til flere
Gigawatts styrke opp i ionosfæren.
HAARP er en videreføring/supplering av HIPAS (High Power Auroral
Stimulation). Slike sendere kalles også for «ionosfæriske heatere» (ionosfæriske
varmere) fordi den projiserte energistrålen oppvarmer deler av ionosfæren og
«løfter» den høyere opp.
Ionosfæren er den øvre del av jordas atmosfære (60-600 km over jorda),
bestående av ioniserte gasser (derav navnet), og er derfor elektrisk ledende.
Tanken bak det hele var å bruke mikrobølger til å skape en virtuell antenne i
ionosfærens partikkelsjikt som kunne generere elektromagnetisk stråling av
meget lav bølgelengde (VLF) og ekstremt lav bølgelengde (ELF), og sende dem
ned til jorda, da slike bølger er i stand til å gå omtrent jorda rundt uten vesentlig
tap. Eksperimentet var vellykket i den grad det bekreftet prinsippet, men den
tilførte effekt var for liten til at de genererte VLF- og ELF-bølgene hadde praktisk
betydning. Det er her HAARP-teknologien kommer inn i bildet med sine
Gigawatt-sendere og forbedret teknologi. Ifølge Dr. Nick Begich er det særlig i arktiske strøk at HAARP-sendere er
interessante, da bølgene på disse breddegrader kan sendes opp i ionosfæren på
en slik måte at de reflekterte bølgene kan styres så de treffer jorda…  Les mer »

Profilbildet til
Gjest
3 år 8 måneder siden

Smurfen smurfet følgende:
«Du er vel ikke seriøs når du henviser til en relgionsforsker for å forklare HAARP Rampant ?
Det blir som å dra til Frisøren for å få satt innn ei nyre
En relgionsforsker som brukere dagene sine inne i en liten ubetydlig selvmordskult blandt sine få sterkt relgiøse troende medlemmer»

Alvin Brattli, han som har skrevet artikkelen jeg linket til, er ikke religionsforsker. Han er en høyt utdannet fysiker..

«Det kan jo være at David Petraeus føler seg forpliktet til å informere Dyrendal om USA sine hemmelige våpen he he
Du kan jo be Dyret Dal om nr til David Petraeus og spørre selv men mens du venter på svar så kan du lese deg opp litt om hva HAARP egentlig er »

Jeg tror den vitsen her lå litt høyt over mitt intellekt, for jeg forstod den ikke. Men joda, jeg har lest mye om HAARP. Jeg er ingen fysiker, men har studert nok til å se at Brattlis artikkel om dette på ingen måte er feil. Jeg har lest mye annet om dette også, også ting a la det du har klippet og limt inn i innlegget ditt. Det du limer inn er mye tekst, og for mange kan det virke veldig overbevisende. Problemet er når man går det litt i sømmene. Da ser man masse påstander som dessverre ikke henger på greip, eller som i beste fall ikke er dokumenterbare. Og kildene som det henvises til er hverken etterprøvbare, eller er til selvtitulerte eksperter som enten refererer til hverandre i samme posisjon, eller som refererer til uvitenskapelige undersøkelser.

Prøv igjen er du snill :)

Profilbildet til Dubbel Henke
Medlem
2 år 1 måned siden

En otroligt uttömmande artikel, den bästa jag någonsin läst! Och tack för din kompletterande kommentar Smurfen, svenska vänner refererade till denna sida för att den är så fantastiskt fakta-fylld, och dom hade rätt. Jag har tittat upp på himlen hela mitt liv, och den som gör det kan ju inte undgå att se att himlen ser totalt sinnessjuk ut! När jag bodde i Dalarna så pratade jag med några ‘kloka vädergubbar/gummor’ som sa att de under sin långa levnad ALDRIG NÅGONSIN sett så fruktansvärt hemska skyar…:-(

Problemet med människor som blint tror på storebror och skrattar åt HAARP är att de inte alls brukar titta på himlen; det påstår det bara! Varför skulle folk i Växjötrakten som INTE ENS VISSTE OM HAARP-anläggningen, få en massa otäcka symtom…? När man talar om döljande av faktum, så måste man ju fråga sig hur NÅGON kan förklara bort de ohyggliga Chemtrails som ibland täcker hela j-a himlen, och påstå att det ALLTID har sett ut så…

Einstein brukade säga att vi vet överhuvudtaget så otroligt lite, vi bara TROR att vi vet. Elektrosmog från mobilmaster och HAARP påverkar så subtila energier hos både människor, växter och djur, att vi inte ens har kommit på hälften av skadeverkningarna…men de vi kommit på räcker sannerligen!

Profilbildet til Dubbel Henke
Medlem
2 år 1 måned siden

Svenska vänner hänvisade till denna sida som en av de mest informativa någonsin, och jag kan bara hålla med. Tack! Och stort tack till dig smurfen för dina kompletterande förklaringar! Sedan Sverige 2008 böjde sig för USA och införde HAARP-anläggningar över hela södra Sverige (vi hade ju en i Kiruna först) har hälsoproblemen hos människor och djur och växter ökat dramatiskt. Folk som inte ens visste om anläggningen i Växjö (den största och värsta) fick minnesstörningar etc. Och hur NÅGON kan påstå att himlen ‘alltid sett ut så här’ med kondensslingor som täcker hela himlen efter en kvart!!!

HAARP-himlar med randiga, rutiga, taggiga moln har INTE förekommit förr! Det är ju bara att gå till dina föräldrars eller farförälderars foto-album! Jag har tittat på himlen hela mitt liv och för några år sedan så började jag undra vad 17 som stod på! Hade ingen aning om HAARP el Chemtrails, såg bara att himlen såg ut som en skräck-mardröm…När Obama var här i Stockholm (vi demonstrerade mot honom, självklart!) så föregicks hans besök av sprayningar så det var inte klokt! Under själva besöket kom en liten liten Chemtrail…antagligen för att dementera ryktena om att det aldrig sprayades under hans besök, någonstans.

Om inte HAARP och Chemtrails är skyldiga, vad är det då?! Hur kan någon påstå att himlen ser normal ut? När folk påstår det så har de i själva verket inte alls tittat på himlen förr…de har ingen ANING om hur den brukade se ut…när jag bodde i Dalarna så sa en 80-årig vädergumma (som helt nyligen hört talas om HAARP etc) att hon inte en enda gång under hela sitt liv sett sådana hemska himlar…:-(

Visst påverkar även mobilmasterna oss alla – och jag önskar dom åt pepparn – men dom kan inte förklara det som sker! Gudskelov har vi ju Internet…  Les mer »

Profilbildet til Dubbel Henke
Medlem
2 år 1 måned siden

Ursäkta, blev en dubbelpost, det går tydligen inte att ta bort den.

Profilbildet til Menneske
Medlem
3 år 8 måneder siden

skepsis.no er kun satt til å debunke elitens agenda. Alt fra GMO fra Monsanto, til vaksineprogram, til chemtrails. Søppel. m.a.o

Profilbildet til
Gjest
3 år 8 måneder siden

Å «debunke» betyr å «avkrefte/avsløre». Det du sier er altså:

«skepsis.no er kun satt til å avkrefte/avsløre elitens agenda. Alt fra GMO fra Monsanto, til vaksineprogram, til chemtrails. Søppel. m.a.o»

Det burde jo bety av Skepsis.no burde omfavnes varmt av Nyhetsspeilet :)

Profilbildet til Lillian Sivertsen
Medlem
3 år 8 måneder siden

Om mykoplasma på nyhetene i går :

Aldri før har så mange blitt syke av bakterien mykoplasma, som gir tørrhoste og vondt i halsen. Antibiotikabruken har tredoblet seg siden i fjor, og nå frykter ekspertene at overdreven bruk gjør bakterien motstandsdyktig.

– Vi merker veldig stor forskjell fra tidligere. Jeg kan ikke huske at vi har hatt så mye mykoplasma som denne høsten og vinteren.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.8012495

Profilbildet til Ulven
Medlem
3 år 8 måneder siden

Hvis den pågående bølgen av intens flyspraying er hva stemmer i skogen vil ha det til, nemlig biovåpen light av type mykoplasma og andre gjøre deg syk-virus, kan det få følger for TIPPELIGAEN, som vi vel kan være enige om at er det viktigste som vil skje i 2012 (dvs. for dem som ser på TV2).

Hvis nøkkelspillere fra det ene laget etter det andre må stå over viktige kamper pga. harkende hoste, tilbakevendende slim-gørr i lungene og mykoplastose både her og der kan det fort føre til tap av poeng og nedrykksposisjoner som ikke var tippet på forhånd.

Det er å vente at den oppegående delen av fansen vil spotte at dette ikke er noe som går, men noe som kommer (ovenfra). Ingen har vel noensinne hørt om at Øyvind Leonardsen har stått over en kamp på grunn av forkjølelse, eller at Reka Rekdal uteble fra en kamp på benken eller på banen pga. virus i den fysiske delen av kroppen.

En naturlig konsekvens av dette vil være at det dukker opp STOPP CHEMTRAILS-bannere på tribunene, hvoretter TV-overføringene av kampene vil få merkelige utslag av kameravinkler med feilfokuseringer som misser viktige situasjoner på banen fordi filmteamene vil ha fått streng beskjed om at STOPP CHEMTRAILS-budskap ikke for noen pris må bli vist på TV-skjermer Norge rundt.

Skal vi gjette på at det blir distriktslagene som i første omgang vil få den hardeste medfarten, og at lag som Molde, Fredrikstad, Sandnes og ikke minst EISKATT-kammeratene fra Tromsø vil bli mest rammet av lunge-barisk mykoplastose. Tross alt bor jo elitens barn ennå i Oslo (type Janus-Jonas «La meg få Blackwater-beskyttelse, please» Støre), og det vil nok kunne gavne Vålerenga Fotball i tippeligaen 2012.

Profilbildet til urstein
Medlem
3 år 8 måneder siden

hei!bor nær eidscat,når disse elektriske skyene dukker opp,er vi plaget med ekstrem hjærtebank,skogen dør rundt annlegget,særlig på nordsiden,dyrelivet er borte,kreftraten er skyhøy samt angst og deppr.tromsø politikerne fornekter all sammenheng med annlegget.dette kan jo komme av noe annet,umulig/vanskelig å bevise,men noe er fryktelig galt..

Profilbildet til Falcon
Medlem
3 år 8 måneder siden

Det er vanlig at politikere og massemedia feigt og svikefullt, kanskje tildels naivt, fornekter alt iht en definert tabu-liste, se andre artikler her på NySp, pga korrupsjon og generelt mind control. Pill råttent, ingen hensyn tas til liv og miljø. På et tabu-liste spørsmål til en journalist nylig, om chemtrails, fikk jeg følgende svar: «Du må snakke med noe litt lengre opp i systemet». «Ja takk, godt svart», sa jeg imøtekommende og forsto også at vedkommende var bekymret, konkluderte imidlertid med at det trolig ikke hadde noen hensikt å gjøre som vedkommende sa. I år 2009 fikk de massivt med bilder og videoer av chemtrails fra meg, også over og rundt denne journalistens arbeidsplass og bosted
.
Digressivt, en sak jeg har studert og finner særdeles alvorlig og nyttig for alle å vite om, bl.a. for å se hva vi generelt står overfor, kontroversielt,
Can-a-baby – Family Fetus Food – Alexander Backman Anthony J Hilder + http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/den-nordiske-modellen-for-verden/comment-page-4/#comment-82778 * + relatert * Deler av menneskefoster i mat og drikke, ja, du leste riktig, det ser ut til å være ganske utbredt

Profilbildet til Mortemann
Medlem
3 år 8 måneder siden

Notis fra VG Nett, mai 2009

» Skyene lever
Skyene er fulle av bakterier og sporer.

Det viser en ny undersøkelse som er presentert i den siste utgaven av forskningstidsskriftet Nature Geoscience. Det er første gang det er påvist luftbårne bakterier i skyer.

Ved å ta prøver fra skyer ved hjelp av fly har forskerne fått tak i mer detaljert informasjon en noensinne før om iskrystallene i skyene. Og da forskerne undersøkte iskrystallene enkeltvis, oppdaget de til sin store overraskelse at biologiske stoffer spiller en viktig rolle i skydannelsen, sier Anne-Marie Schmoltner ved National Science Foundation.

Det ser ifølge forskerne ut til at iskrystallene former seg rundt støvpartikler som blir virvlet opp sammen med biologiske stoffer.

Ut fra undersøkelsen er det ikke godt å si om det er levende bakterier og sporer som er innkapslet i skyene, men analyser av nedbør har tidligere påvist levende bakterier i nedbør.

Dermed kan de se ut til at bakterier og virus sprer seg med skyene, sier Kim Prather ved Scripps Institution of Oceanography, en av forskerne som står bak undersøkelsen.

– Det er nesten som om de biologiske stoffene haiker med støvet.
(© NTB – 21:34 17.05.2009) »

Eller kanskje de biologiske stoffene kommer fra fly.

Profilbildet til Ole-John Saga
Medlem
3 år 8 måneder siden

Takk for en utrolig bra og velinformerende artikkel Hans:)

Profilbildet til Menneske
Medlem
3 år 8 måneder siden

Vi får se det humoristiske i dette, folkens. Alle husker vel vår tid som barn, hvor vi hata disse autoritære legene i hvite frakker, som stakk oss i fingeren med disse grusomme nålene. De som kjørte ned disse hersens ispinnene i halsen, og sa: Si aaa.
De som kunne alt, og visste alt. Legebestanden i dag kommer til å kollapse. Nå er det vår tur, til å stappe skade-erstatningene opp i gapet på dem, slik at de kan si: Bææ.

Profilbildet til
Gjest
3 år 8 måneder siden

Nydelig, jeg ser at kommentaren min angående arkivet til nettavisen er tatt til følge, og artikkelen modifisert etter det, men var det noe takk å få for det? Nei. Ble sensurert bort, i en artikkel som handlet om sensur. Oh, irony.

Profilbildet til smurfen
Medlem
3 år 8 måneder siden
Profilbildet til Ulven
Medlem
3 år 8 måneder siden

Nok en knalldag med sol og helblå himmel etter at hele gårsdagen overlevde uten et eneste merkbart spray-angrep. Her i de dype skoger betyr det kryss i grantoppen og ulvedans rundt bjørka.

Hva er det egentlig som skjer? Dette er så merkbart at selv «chemtrails finnes ikke» meteorologene må ha fått det med seg. Jeg vil anta at Dagbladet slår en stor sol opp som toppnyhet allerede i morgen.

Men hva kan årsaken være til den brå STOPPINGEN av SPRAYINGA?

Her er noen mulige forklaringer:

1. Norges militære etterretning har begynt å følge med på Nyhetsspeilet.

2. Det er antydninger til kammers-mytteri internt i regjeringen. De sannsynlige frontene vil være at menneskene Liv Signe Navarsete, Trond Giske og Magnhild Meltveit Kleppa for en gangs skyld har fått overtaket i drakampen mot biorobotene Jenz, Janus-Jonas og trilateral-Faremo.

De som har observert Jenz i nyere tid sier at han ofte virker forknytt. Bør dette tolkes som at han hadde forhåndskjennskap til Utøya-terroren (uten å slå alarm) og at Jenz og Jonaz nå teller dager mens de håper å kunne stikke av i dommedagsbunksersene sine før de blir avsatt, pågrepet og stilt foran en folkedomstol?

3. Har de to Aftenposten-hurpene som har fått brettet ut pudderhåret sitt i tidenes lav-høyde CHEMTRAILS-stripe over Oslo by truet med å publisere en CHEMTRAILS-avsløring hvis ikke godværet vender tilbake nå som de har skjønt at det er bare en STOPP SPRAY BUTTON unna?

4.Har en av schnørrungene til Schtøre-Jonaz fått mykoplasma-infeksjon i lungene til tross for at han hadde tatt motgiften som er forbeholdt eliten, slik at sprayingen er stoppet til Jonaz har fått tatt opp dette sviket med sine nære overordnede i CFR?

Sannelig om jeg vet – det er ikke gang sikkert at idag blir sprayfri selv om igår var det. CHEMTRAILS er noe langtekkelige og seige greier.

Profilbildet til Balle Clorin
Medlem
3 år 8 måneder siden

Jeg har også lagt merke til to kjemikaljefrie dager. Nydelig, og jeg har også hatt litt tankespinn rundt dette.

Det første som slo meg var økonomi. Dette prosjektet, med å kjøre fly daglig over den nordlige halvkule og Australia er ekstremt dyrt. Det er budsjettkutt over alt, og da blir Project Cloverleaf o.l lett å droppe.
Det andre er sola, eller mer presist solas posisjon i forhold til jorda. Fra vinduet mitt har jeg et tårn som står ca i syd, så når sola går i flukt med tårnet skal klokken være 12, +/- 30 minutter. For ca en måned siden oppdaget jeg at solen ikke var i posisjon. Jeg tok frem kompasset, og først kl 13.50 var sola i syd. Etter det har jeg prøvd å følge med. For 5 dager siden var sola i syd kl 10.45. I dag var sola i «riktig posisjon» igjen, mer presist litt på kl 12. Jeg lurer på om jorden har begynt å vippe enda mer, og da blir selvfølgelig spørsmålet om vi nærmer oss et polskift. Uansett: hvis jorda vipper mer, er det langt vanskeligere å være pilot, da kordinatene ikke stemmer. Det kan være grunnen til at flyvingene har opphørt.
Den tredje grunnen kan være at pilotene har funnet ut hva som foregår og dermed nekter å fly.
Det fjerde grunnen kan være at de har funnet ut at det er sprøyet nok nå.
Det femte grunnen kan være varemangel.
Det kan selvfølgelig har kommet til interne diskusjoner, men dette prosjektet er nok langt større enn en den norske regjering, så det tviler jeg på.

Uansett hva grunnen er får vi glede oss så lenge det varer. Jeg er ikke spesielt optimistisk med tanke på en premanent stopp, men jeg håper INDERLIG det skjer.

Profilbildet til gudfrid
Medlem
3 år 8 måneder siden

I Vestfold og Buskerud har det blitt sprayet på kryss og tvers både i dag og i går.
Det nye nå er at stripene ikke blir til skyer, de bare forsvinner, så himmelen har holdt seg blå.
Min tolkning er mer spirituell.. hm tror jeg holder den for meg selv:)

Profilbildet til
Gjest
3 år 8 måneder siden

Nå gjorde de det igjen. Har sett litt vintersport i vinter og har lagt merke til at kamerateamet zoomer inn på sprayende fly, samtidig som felemusikken går lystig i bakgrunnen. Svært sjelden at kommentatorene kommenterer det. Hvis de gjør det er det sier de slikt som ; Se de flotte bildene og lignende.

Jeg har lagt merke til en økning i bilder av chemtrails i media. De har aldri en kritisk vinkling.De bare klippes inn f.eks. i pausen i sportsendingen o.l. Etter min mening håper de på en normaliserings-effekt.
Se de fine flyene med de flotte stripene etter seg pappa. hehe

http://www.nrk.no/nett-tv/direkte/nrk1/

Profilbildet til Ulven
Medlem
3 år 8 måneder siden

Den amerikanske politikeren Dennis Kuzinich sier at CHEMTRAILS vil kunne forårsake ødeleggelse av planeten jorden.

Hva gjør Aftenposten? Lukker alle øyne og ører og iverksetter jernsensur for at ingen skal få vite om hvor skummelt det der CHEMTRAILS-greiene er.

Det kan virke som at LAVHØYDE CHEMTRAILS stripa like over Aftenposten-bygget som topper denne artikkelen ikke hadde den OPPLÆRENDE VIRKNING som den burde hatt på dem som befant seg inne i bygget.

Er det mulig å be om intern CHEMTRAILS-spraying av alle som skriver for Aftenposten, det vil jo likevel ikke ha noen virkning på dem siden de uansett vil late som at MYKOPLASMA-dritten de vil ha blitt foret med bare er tilfeldig sesonginfluensa med naturlige årsaker.

Hvorfor er det så viktig for Aftenposten å unnlate å håndtere CHEMTRAILS for enhver pris? Hvor streng er egenlig den norske media-sensuren og hva har nå noen stakkels journalister og deskansatte å tape på å smøre utover en uautorisert fargeforside med CHEMTRAILS-striper med undertittelen: CHEMTRAILS – en trussel mot oss alle!

Det verste de kan risikere er at barna deres blir skånet for mykoplasma-infeksjoner og at sommerens julivær blir KLART BEDRE enn fjorårets.

Aftenposten-gjengen minner meg (som har slutta å lese søvndysse-blekka demses for lenge siden) mer og mer om Irak-krigens store personlighet: Saddams pressetalsmann KOMISKE ALI:

http://www.youtube.com/watch?v=yfAeMtcURg0

Analogien er slik: Komiske Ali ga uttrykk for at USAs aggressive angripere ikke utgjorde noen trussel mot det irakiske samfunnet – mens Aftenposten later som CHEMTRAILS ikke finnes.

Profilbildet til Falcon
Medlem
3 år 8 måneder siden

Paying The Price: Killing the Children of Iraq http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=201#M8071 + extra. Quote: http://www.democracynow.org/ First Aired: February 26, 2003. ‘Blood On Their Hands’: Acclaimed Journalist John Pilger Explores the Fate of Iraqi Children, and the World Leaders Who Are Responsible. A recent edition of the London Mirror showed a picture of British Prime Minister Tony Blair with blood on his hands. The cover read: «Blood on his hands/John Pilger: His Most Damning Verdict of Tony Blair.» Pilger is an acclaimed Australian journalist and filmmaker. ..

Direkte referanse,
Paying The Price: Killing the Children of Iraq http://www.youtube.com/watch?v=DlO_fRAqMjQ&list=PL6C908ADDED00AAA1&feature=plpp_play_all

Profilbildet til Ulven
Medlem
3 år 8 måneder siden

Stygg spraying over Indre Oslofjord nå – mellom Ulvøya og Snarøya.

Kan noen be Aftenposten sende ut en fotograf for å få dokumentert denne miljøkriminaliteten som enhver kan se med sine egne øyne?

Profilbildet til 2Q11
Medlem
3 år 8 måneder siden

Her er en annen måte å uttrykke sin frustrasjon på:
THE SKY AINT THE SAME (kun 1.27 minutt)
http://www.youtube.com/user/TheJUNGLESURFER#p/u/13/Hf849LASpDw

Profilbildet til Omega
Medlem
3 år 8 måneder siden

I denne video vinkles det til at chemtrails kommer fra UFO`s
http://www.youtube.com/watch?v=lO0Nu8K5Be4
Den nazistiske propagandøren Michio Kaku som tendensiøst fabler om type 0, type 2, type 3 skapninger, vinkler det frem til at «den som lever, får se», d.v.s. invasjon fra rommet, som skal «merge» med eliten.

Dette er året da den som lever, vil få se. Å bli opplyst nå, er ikke forbeholdt eliten, men for menneskeheten. Det er de som nå har muligheten til å se lyset. I motsetning til eliten, som ikke har sett annet enn mørke, og som akter å holde på mørket, for å holde på kontroll.
Stay sharp, critical, analytical, friendly, and brave!

Profilbildet til CillaBee
Medlem
3 år 8 måneder siden

Den videoen du lenker til er jo helt fullstendig komisk. Fly, refleksjoner, skyer og manglende kunnskap om hvordan et kamera fungerer (noe vi har sett her på NS også…). Ingen UFOer eller noe annet mystisk.

Profilbildet til Omega
Medlem
3 år 8 måneder siden

Kanskje CillaBee med sin ekstensive kunnskap, kan «opplyse» oss uvitende, om hvilke refleksjoner som burde kunne «falsifiseres»?
Kanskje vedkommende også kunne utlede om hvordan et kamera fungerer?
Slik at vi alle kan få mer kunnskap om chemtrails- programmet?
Jeg regner da med, at du kan en del om dette, siden du angriper «mannen» og ikke ballen?

Profilbildet til smurfen
Medlem
3 år 8 måneder siden

Yrkeskverulanter er ikke så mye å bry seg om, hadde du skrevet at jorda var rund så ville CillaBee sagt den var firkantet :)

De 5 episodene her fra 13-17 bekrefter det du sier Omega

The 2012 NWO Agenda 13/17 ~ Amidst the Surreal Transition to a Type 1 New Global Civilization Order

http://www.youtube.com/watch?v=GJelNu5Z430&feature=related

Det meldes at George Bush Senior og Bill Gates er arrestert nå og at de andre kommer etter men det høres nesten for godt ut til å være sant

http://jhaines6.wordpress.com/2012/03/05/good-news-ben-fulfords-post-the-hunt-is-on-cabal-arrests-accelerating-march-5-2012/

Profilbildet til CillaBee
Medlem
3 år 8 måneder siden

Tvert imot smurfen! Det er jo nettopp det denne videoen gjør; forteller deg at noe er noe det ikke er! Og folk hiver seg på i hopetall. Det er de som tror jorden er firkantet når de blir fortalt det, ikke jeg.

Bush sr. (og også jr.) skulle jeg gjerne sett i arresten, men har store tvil til det du lenker til her.

Profilbildet til urstein
Medlem
3 år 8 måneder siden

det har lenge vært kjent at denne TVserien,som handler om superhelten fulford,er produsert av et meget spesielt firma i arisona.det ryktes at fulford skal skrives ut av serien,da lawrense fuller,som spiller han,er blitt nervøs..noen som så episoden da fulford smilende drakk tokyovann rett fra springen?

Profilbildet til Falcon
Medlem
3 år 8 måneder siden

I youtube kan man finne videoer en mass av Benjamin Fulford når han holder foredrag på japansk for en skoleklasse, tviler sterkt på at Lawrence J Fuller http://www.karmicpull.com/lawrence-j-fuller/homepage.htm kan flytende japansk og innehar den kompetasen som B Fulford utviser

Profilbildet til Falcon
Medlem
3 år 8 måneder siden

BENJAMIN FULFORD UPDATE 28 FEBRUARY 2012 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1755&start=1#M8078 Quote: National Emergency Committee has been engaged in hot debate tonight! Quit Being a political concession townspeople edition 2/28 National Emergency Committee digest! Members or former Prime Minister Nakasone was a traitor to expose how. So soon as there is talk about whether it is a big shot in the face, the Governor of the Hall Institute Daikaku morning. Hashimoto and Putin are very similar! The next is from 3/13 20:15!

Direkte referanse,
BENJAMIN FULFORD UPDATE 28 FEBRUARY 2012 http://www.youtube.com/watch?v=W79tbEGODEs&list=PL97D0334F908D4354&feature=plpp_play_all

Profilbildet til CillaBee
Medlem
3 år 8 måneder siden

Nå var det først og fremst denne videoen det ble lenket til jeg mener er komisk. Refleksjonene i videoen trenger ikke falsifiseres, men å se refleksjoner på et fly, for å så å slå fast at dette er en UFO, er du ikke enig i at det er litt far fetched? Legg merke til at refleksjonene endrer seg når flyet flyr inn i skyen. Hmmm… merkelig.

Hvis flyene er gjennomsiktig, slik det påstås i denne videoen, hvordan kan de da synes mot den blå himmelen, men ikke mot skyene? Hmmm… merkelig.

Ang. kamera, er det slik at (som vi også har sett eksempler på her på nyhetsspeilet) at nå man zoomer inn max, vil ikke bildet ha samme oppløsning som på minimum zoom. Pixler vil gli over i hverandre, og det vil være vanskelig å fokusere. Men å gå fra pixelutglidninger og dårlig fokus til UFO, er ikke det litt, vel, far fetched? Også er et vel strengt tatt den som slenger frem påstand om at dette er UFOer som har bevisbyrden. Men det er unødvendig i denne videoen, fordi det her dreier seg om fly.

Om chemtrailsprogrammet skal jeg ikke si så mye, men jeg har ennå til gode å se håndtaste beviser for de utallige påstandene som dukker opp ang. dette. Dersom man hadde hatt håndfaste beviser for spraying av kjemikalier over det norske (og verdens) folk, er det bare å legge inn en anmeldelse av synderne, tagging og skriverier på NS gjør dessverre liten nytte.

Profilbildet til smurfen
Medlem
3 år 8 måneder siden

Nå tror jeg nok ikke det er mye fake siden jeg har sett det med egne øyner men vil du se noe som er fake så kan du starte her

Litt dumt kanskje for alle de som trodde vi dro til månen i 1969

Her er bevisene som en gang for alle beviser at vi ikke ble fortalt sannheten om NASA filmopptak av Apollo.
Dette vil forbløffe selv den mest herdet skeptiker og overbevise mange mennesker om at hele Apollo måne prosjekt på slutten av 1960-tallet og tidlig 70-årene var et COMPLET hoax

http://www.ufos-aliens.co.uk/cosmicapollo.html

http://engforum.pravda.ru/index.php?/topic/171421-apollo-11-landing-fake-of-century/

Kanskje vi trenger litt barium fra Chemtrail de neste dagene for å stoppe ståling ?

I dag blir vi truffet av en kraftig solstorm men det er bare starten, for bare 15 timer siden kom det en ny kraftig eksplosjon med en enda kraftigere X5 i vår retning som treffer oss 9 mars samtidig som solvinder fra koronalhull treffer oss, men ikke nok med det, for bare 2 timer siden intraff enda en kraftig X flare eksplosjon i direkte retning oss

Nå tror jeg ikke dette vil føre til store strømbrudd …..enda …men utvilsomt til mye flott nordlys til langt sør i Europa

Another M-Class Flare Fires Away

New M-Class Flare Trumped by Following X-Class 15 Hours Later

Large X5-Class Flare Explodes From Sunspot Region 1429

BREAKING NEWS: New X1.3-Class Flare Just Fired Off – Earth Directed

A new X1.3-class flare has just fired off from sunspot region 1429 at 1:03 AM (PST). Region 1429 is now at solar meridian center – this flare will be heading directly to Earth.

http://www.earthchangesmedia.com/index.php

CME IMPACT: A coronal mass ejection (CME) hit Earth’s magnetic field on March 7th at approximately 0400 UT

MAJOR SOLAR FLARE: Big sunspot AR1429 has unleashed another major flare. This one is the strongest yet

http://www.spaceweather.com/

Det blir jo ikke bedre av at vi har et…  Les mer »

Profilbildet til smurfen
Medlem
3 år 8 måneder siden

Jeg juger vist litt når jeg sier at eksplosjonene bare vil føre til vakkert nordlys 😐

Amerikanske NOAA skriver at problemene er størst rundt 55 grader nordlig bredde, og advarer mot spenningsvariasjoer i kraftnettet

Giganteksplosjon på solen i natt
Utbruddet er det kraftigeste på lenge, og bombarderte jorden med røntgenstråling

http://www.storm.no/nyheter/giganteksplosjon-paa-solen-i-natt-3725889.html

Profilbildet til CillaBee
Medlem
3 år 8 måneder siden

Here we go again… gidder ikke bruke så veldig mye tid på disse såkalte fotografiske bevisene for at månelandingen er fake, i og med at disse påstandene er så grundig tilbakevist gjentatte ganger. Her dreier det seg ikke bare om manglende kunnskap om optikk og topografi, men også fullstendig uvilje til å innrømme at man tar feil.

To spørsmål jeg gjerne vil ha svar på i så henseende;

La oss se bort fra at det er topografien som spiller oss et puss, og at det er mer enn én lyskilde, hvorfor kaster ikke hvert objekt mer enn én skygge?

Hvis det er mer enn én lyskilde der de to astronautene etter sigende kaster skygger med forskjellige lengder (og la oss igjen se bort fra topografien), hvorfor kaster ikke hver astronaut mer enn én skygge?

Jeg setter disse påstandene i samme bås som jordengler (vann på objektiv) og UFO/moderskip/ubemannet UFO-drone osv. osv.

Proove me wrong. Please!

Profilbildet til CillaBee
Medlem
3 år 8 måneder siden

Glemte å legge ved denne: http://www.braeunig.us/space/hoax.htm

Profilbildet til Omega
Medlem
3 år 8 måneder siden

Jeg er redd vi ikke er så langt fra sannheten.
vhttp://www.youtube.com/watch?v=dKOYzYwQ6js&feature=related

Her hører vi den fanatiske Michio Kaku mane frem sin repetitive propaganda, på ekte Goebbelsk vis.

Du skal ha takk for å komme med noen gode nyheter, smurfen!
Du er herved utkåret til til kveldens Jon Blund.
Det er jo skrekkelig trist at vår alles kjære Bill Gates, som ga sitt orwellske vindu til menneskeheten, nå muligvis må sone som den han er: En kriminell. George Bush har ført et høyt spill, og må også ta konsekvens av en smule upopulær politikk. Ikke lett å være politiker i disse dager. (Jens?)

Vi får vel gi disse to herrene (og Jens)en skikkelig ditigus impudicus, og avslutte med:

It is in truth not for glory, nor richness nor honours, that we are fighting, but for freedom- for that alone, which honest man gives up with life itself.

Profilbildet til Omega
Medlem
3 år 8 måneder siden

CillaBee: Ordo Templi Orientis ?

:-)

Profilbildet til CillaBee
Medlem
3 år 8 måneder siden

Grei ut er du snill?