Bla i tag

Økonomisk imperialisme

John Perkins: "Jobben min var å svindle milliarder av dollar fra utviklingsland ved å pådytte dem gjeld som ikke kunne betales tilbake. Ledere som protesterer mot dette systemet blir styrtet eller myrdet."

Nye bekjennelser fra en økonomisk leiemorder

Da John Perkins ga ut Confessions of an Economic Hit Man i 2004, fant jeg det han sa litt…. søkt. Verden kan da ikke fungere så kynisk som han beskrev det. Det er kun i ettertid at jeg har skjønt at han hadde rett hele tiden. Metoden for plyndring av land han beskriver er svært nøyaktig

CFRs planlegning av Pax Americana

Den US-dominerte verdensorden (1946-2007) karakterisert ved økonomisk imperialisme oppsto ikke som et utslag av tilfeldige prosesser, men som et resultat av et US-oligarkisk konkret prosjekt.

John Perkins, bekjennelser fra en økonomisk leiemorder.

John Perkins: Bekjennelser fra en økonomisk leiemorder

John Perkins har levert et viktig bidrag til forståelsen av hvordan US-oligarkene driver økonomisk imperialisme med de amerikanske myndigheter som nyttig verktøy.

Reinert identifiserer hovedfaktorene i evolusjonær nasjonaløkonomi

Erik S. Reinert beskriver hovedfaktorene som har gjort de rike landene rike.