Viser tag

høyere bevissthet

56983

Vår fantastiske hjerne – hvordan den styrer vårt liv og helse

Hjernen vår er et fantastisk organ som har i lang tid vært et mysterie da vi ikke har hatt teknologien til å utforske alle aspekter. Teknologien begynner å blir bedre og vi finner nye måter å forstå hjernen og dens komplekse funksjoner hver dag.

Finnes det jordengler?

Nyhetsspeilet presenterer her unike bilder av det som ser ut til å være lysvesener.

Bevissthet del 2 – det ubevisste sinnet

Mens tradisjonell psykologi fortsatt lider under tankeviruser skapt av Sigmund Freud om det ubevisste sinnet, har mye nytt og spennende blitt oppdaget som folk flest vet lite om. Kjennskap til denne delen av dine ressurser er nøkkelen til det gode liv og psykisk helse. Her inne ligger magien!

Psykologi ute av mørkealderen: Høyere bevissthet frem i lyset

For at konspirasjoner og negativ kraft ikke skal få overtaket er det også viktig å vise veien videre. Veien ut av illusjonene er ikke bare avsløring av konspirasjoner. Det er også avsløring av krefter og ressurser de fleste ikke har drømt om at de faktisk har. Dersom du finner denne nyttig, se tilbake i arkivene.

Selvmord: En midlertidig løsning til en utfordring

Selvmord er basert på en antagelse som er langt i fra er sikker og sann.