Du leser nå
9/11 en gigantisk bløff

24 minutter lesetid

Ground Zero terror


9/11 en gigantisk bløff

Ondskapsfull terrorisme eller iskald kapitalisme?

Internett har blitt den moderne tidsalders bibliotek for folket. Her kan så godt som alle fritt skrive hva de mener uten å bli farget av eierinteresser. Det man åpenlyst får servert av skremmende bevis rundt terrorangrepet 11. september 2001 via internett er derimot ekstremt urovekkende.

9/11 en gigantisk bløff
Jeg utelot spørsmålstegnet i tittelen med hensikt. Det er helt og holdent opp til deg selv å velge hva du mener er fakta. Det du får presentert her er en rekke påstander som genialt enkelt er hentet rett fra internett og som dermed er tilgjengelig for hvem som helst. Denne viktige artikkelen gir grobunn for ikke å ta alt for god fisk av det du blir servert i media. Nyhetene er langt mer partisk og farget enn du tror.

Denne artikkelen er et skrekkeksempel på hvordan media og politikere på toppnivå selv i demokratiske land potensielt kan manipulere sannhet til propaganda for sin egen agenda. Det er på tide å våkne opp.

Frihet er oppskrytt
Bilder: BloodForOil.org.

Internett avslører

Internett kan benyttes til mye mer enn hva man får via biblioteker, media og offentlig informasjon. Internett kan benyttes til å bli hørt og nå ut til folket når media tier. Du som sitter og surfer kan få andre synspunkter og vinklinger for å avdekke forhold som ellers ikke kommer frem.

Når bevismassen og logiske brister blir så stor at den presenterte sannheten åpenbart har mangler kan kilden til informasjonen gjøre flere ting. Enten avkrefte påstandene, innrømme mangler eller nekte å kommentere saken. Dessverre velger de aller fleste personer det sistnevnte. Kanskje uten unntak de som har noe å skjule? Det er i allefall den enkleste løsningen.

Når det foregår kriminell aktivitet på toppnivå er det som regel så drøyt at folk ikke kan fatte og tro at det er sant. Dermed blir det alt for lett å komme seg unna med åpenlyse mangler i sannheten ved å respondere: «Ingen kommentar».

Diktatur en god ting

Media tier

Det gir utvidet fleksibilitet å være president for et kapitalistisk land. Når kriminalitet når opp på toppnivå kan man fremdeles fint gå fri. Man trenger ikke være diktator. Du kan fint styre et demokratisk land. Det holder med å avfeie ubehagelige spørsmål relatert til tema i alle pressekonferanser du stiller opp i og nekte å kommentere saken.

Hva som faktisk skjedde den 11. september 2001 er denne artikkelens kjerne. Dette er et godt eksempel på bruk av internett som kildemateriale for å avsløre svindel i stor stil. Det er selvsagt mulig jeg tar fullstendig feil og har latt meg manipulere med feil fakta. Det begynner jo også å bli noen år siden dette hendte. Men saken er ennå aktiv. Involverte personer sitter fremdeles i sine toppstillinger med plettfri vandel.

Det du vil lese om nedenfor er knapt tatt opp av vestlige medier utenom det man finner av informasjon lagt ut av vitenskapsmenn, eksperter, øyenvitner og folk som søker sannheten. Den knappe informasjonen som har vært publisert, blir ikke tatt opp videre av landsdekkende medier. Hvorfor ikke? Er de motstridende bevisene nedenfor noe vi kan se helt bort fra? Er USA for mektig i den vestlige verden til at noen medier tør å skrive om det? Kan jeg forvente en henvendelse fra Politiets sikkerhetstjeneste for å ha samlet sammen og publisert informasjonen du finner her?

Et utall spørsmål dukker opp. Jeg skal ikke si hva du skal mene. Det er helt og holdent opp til deg. Jeg presenterer her kun informasjon som ligger fritt tilgjengelig på internett, selv om Google har ved flere anledninger fjernet videoer som er lagt ut på YouTube som ikke gjør noe annet enn å fremlegge vitenskapelige fakta.

Still deg selv spørsmålet før du leser videre: Hvem sto bak terroristangrepet 11. september 2001?

Svaret er jo åpenbart Al-Qaida. Det trodde i allefall jeg – frem til nå.

Ondskapsfull terrorisme eller iskald kapitalisme?

Hvis 9/11 var en gigantisk bløff, så blir det første åpenbare spørsmålet å stille seg hvorfor terroren var fabrikert. I september 2000 ble det gitt ut et utkast til et dokument kalt «Project for the New American Century» (PNAC), som sier at «hvis vi skal omforme Amerika til morgendagens dominerende styrke, vil det bli en lang prosess, medmindre det oppstår en katastrofal og katalytisk hendelse – som et nytt Pearl Harbor». Dokumentet ble støttet av nøkkelpersoner som visepresident Dick Cheney, Donald Rumsfeldt og Bush sin yngre bror Marvin P. Bush (som var sjef for sikkerheten i Twin Towers).

Utgangspunktet går altså ut på å oppnå kontroll på midtøstens oljeressurser. Dette ønskes oppnådd via globalt militært lederskap. Ett år senere var planen satt i live.

Videoen 9/11 Coincidences (Part Five) som du bør se før du leser videre (6 minutter) gir deg en god introduksjon på bakgrunnen for 9/11. Spesielt de siste 2 minuttene gir deg en global innføring i hva som mest sannsynlig er motivasjonen for Bush-administrasjonen. Nemlig amerikansk dominans via et slavebundet globalt maked – som gir Bush og hans menn penger og makt. Dette oppnås kaldt og kynisk ved bruk av krig for å rydde vei for amerikanske interesser.

Store ord? La oss se på fakta.

Fakta bak 9/11

Vi tar en nærmere titt på hva som skjedde på dagen den 11. september 2001.

På morgenen den dagen var NORAD (en forsvarskommando for luftrommet over Nord-Amerika) på dag to i en ukeslang terroristøvelse kalt «Vigilant Guardian». Denne militære øvelsen, ledsaget av CIA, var en simulering av et terroristangrep på World Trade Center som involverte kaprede fly. Øvelsen var under kommando av visepresident Dick Cheney. Dette var første gang i historien at presidenten eller en visepresident hadde direkte kontroll på en militær forsvarskommando.

Tre måneder tidligere hadde visepresident Dick Cheney beordret Donald Rumsfelt til å gi seg selv mulighet til å ta kontroll over NORAD og nedskytingsprosedyrene slik at generalene selv ikke lengre hadde mulighet til å skyte ned truende fly.

Flyveledere som satt på vakt den 11. september, gjorde opptak av det som skjedde. Disse opptakene ble derimot beordret slettet av høytstående personer hos luftfartsmyndighetene, noe som var lovstridig i forhold til regelverket.

En annen militær øvelse som pågikk i november 2000 benyttet Pentagon som et mål for kaprede fly. Disse øvelsene gjorde at flyveledere hos luftfartsmyndighetene trodde angrepene var en drill. Totalt sett var det hele 15 militære øvelser som pågikk den 11. september. Visepresident Cheney ble, ifølge Norman Mineta fra transportvesenet som var tilstede i presidentens kommandosentral den dagen, varslet når flyet var 80 og 50 km unna. Når flyet kun var 16 km unna ble visepresidenten spurt om han fremdeles ønsket å opprettholde sin ordre hvorav han svarte aggressivt, men bekreftende på dette. Andrews Air Force Base er kun 24 km unna Pentagon. Ingen jagerfly ble beordret i lufta før etter at Pentagon var truffet.

Kun 15 minutter før det første sørlige tårnet raser sammen blir alle fly beordret til å lande. Rett etter at «North Tower» kollapser, beordres militære fly tilbake på vingene. Dette ser du av plansjen nedenfor hentet fra USAToday.

Ordrer
(Klikk for større bilde).

Vi fortsetter punktvis med detaljerte fakta:

 1. Et tredje tårn kollapset: Vi begynner med den mest åpenbare bløffen. Svært få vet at et tredje tårn, World Trade Center 7, kollapset 7 timer etter WTC-tårnene. Dette var også et stålbygg hvor CIA, IRS, Department of Defence og Secret Service hadde sine kontorer samt all dokumentasjon fra Enron-skandalen. Bygget kollapset fullstendig på 6 sekunder etter en liten brann i bygget. Eksperter på sprengning og nedriving av store bygg sier entydig at dette var et kontrollert gjennomført sprengningsarbeide. Ingen media skriver om dette. Se dokumentar fra italiensk tv fra 2007 som beviser at WTC-7 var varslet å bli sprengt. Dermed er det relativt åpenbart at de to andre tårnene ble tatt på samme måte. Hadde det vært et reelt terrorangrep ville aldri WTC-7 blitt sprengt.Dokumentaren viser videre at TV-stasjonen BBC World annonserte kollapsen av bygget 20 minutter før det faktisk skjedde med bygget synlig i tv-bildet i bakgrunnen. En time før dette annonserte CNN at bygning 7 «enten har kollapset eller er i ferd med å kollapse». Hvordan kan det være mulig å rapportere slik uten at kollapsen var planlagt og CNN med flere var informert om dette?
 2. Kontrollert sprengning av Twin Towers: Ingen stålbygg har opp gjennom historien noensinne kollapset, både før og etter 2001. 2 uker før 9/11 ble alle bombehunder beordret ut av Twin Towers. En rekke arbeid ble utført i bygget døgnet rundt i ukene før kollapsen.Myndighetene hevder at stålkonstruksjonen smeltet i området der flyene gikk inn og forårsaket kollapsen. Tårnene stod klippefast når «flyene» rammet de. En kortvarig, men stor ildkule ble etterfulgt av forholdsvis svake branner før de 415 meter høye tårnene kollapset på kun 10 og 12 sekunder. Denne vitenskapelige rapporten viser at det umulig kan ha skjedd.Fakta:
  • Stål smelter ikke før ved 1500 grader. Flybensin kan maksimalt nå 650 grader under helt optimale forhold. Thermite ble bevisst benyttet for å oppnå denne effekten, et kjemisk stoff som genererer en varme på over 2500 grader.
  • Overlevende sto i åpningen etter «flyet» kort tid etter og vinket etter hjelp, på samme sted hvor stål hevdes å smelte. Den tyske dokumentaren som viser dette er aldri blitt vist i USA.
  • Tiden t påkrevd for et objekt å falle fra høyde h (i et vakuum) er gitt ut fra formelen t = kvadratrot(2h/g), hvor g er aksellerasjonen på grunn av gravitasjon. 415 meter gir da nøyaktig 9,01 sekunder som den matematiske beregningen på et objekt i fritt fall. Dette er en beregning basert på at man har et vakuum. Altså ingen luftmotstand. De uskadde etasjene nedenfor innslagsfeltet til «flyet» skulle ha gitt motstand som er tusenvis av ganger større enn luft. Allikevel tok det kun nøyaktig 10 sekunder for det sørlige tårnet å kollapse fullstendig i seg selv.
  • Eksplosjoner gikk tydelig av sekunder før det første tårnet kollapset. En rekke bilder og videoer bekrefter dette.
  • Ingen stålbygg har noensinne i historien kollapset på grunn av brann. Selv ikke i den kjente høyhusbrannen i Madrid (2005) hvor hele bygningen var omsluttet av et infernalsk flammehav i 24 timer.
  • En nederlands sprengstoffekspert, Danny Jowenko, ble vist WTC bygning 7 sin kollaps på video. Hans umiddelbare svar (uten at han ble fortalt at dette hadde noe med 9/11 å gjøre) var at dette var en «controlled demolition«.
  • Bildet nedenfor viser tydelig avkuttede stålbjelker som ikke kan oppstå på noen annen måte enn som forhåndspreparert.

  Kuttede stålbjelker
  Den tydelig avkuttede stålbjelken til venstre i bildet er et typisk eksempel på hvordan kontrollert sprengning av bygg gjøres. Du ser også spor etter smeltet stål fra thermite (utviklet av militæret) på bjelken som ble brukt for å svekke nedre struktur av byggene.

  Det var noen av verdenshistoriens største bomber som eksploderte inne i de to tårnene på World Trade Center i New York i går. Jeg ville gjettet på at det var opp imot et tonns høyeksposivt sprengstoff som måtte til, sa den danske sprengningseksperten Bent Lund.
  B.T., 12. september 2001
  Det er bare – og du ser og ser, men det er ingen betong her. Alt du ser er aluminium og stål. Betongen [i bunn av Twin Towers] var pulverisert. Hele nedre Manhatten var dekt av støv og pulver, 2-3 tommer tykt. Betongen var bare pulverisert.
  – New Yorks guvernør, George Pataki, CNN transcript
  Mens min overordnede og jeg så på det sørlige tårnet, ga det bare etter. Det ga i virkeligheten etter i nedre etasje, ikke der hvor flyet hadde truffet, fordi vi originalt mente det var som en intern detonering av eksplosiver som gikk av etter hverandre, boom, boom, boom, boom, og så kom hele tårnet ned.
  Brannmann Edward Cachia

  Eksplosjoner
  Bildet til journalist Bill Biggart fra DigitalJournalist.org viser (sprengnings)energier som går rett ut fra bygget.

  Hva som ser ut til å ha skjedd er at den øvre seksjonen av hvert tårn (over treffpunktene) imploderes akkurat som ved en klassisk demolering. Rett før denne prosessen fullføres, blir en rask serie med massive eksplosjoner satt av for å ødelegge hver etasje etter hverandre fra treffpunktene.

  Se kollapsen av det sørlige tårnet i denne mpeg videoen (2 Mb), og merk deg at over halve toppseksjonen imploderer fra basen, før støv blokkerer sikten. Hvis du ikke kan se det i videoen kan du ta en titt på stillbildene. Ved å bruke spiret som et referansepunkt, kan du se at toppseksjonen av bygningen reduserer sin høyde med rundt 60% før den nedre seksjonen begynner å gå i oppløsning.

  Tårn tipper alarmerende utover
  Som du ser i bildet her så heller toppseksjonen alarmerende utover. Hvis denne seksjonen ikke hadde blitt implodert fra basen av, ville den tippet rett av bygget.

 3. Video og media manipulert: Punktene nedenfor illustrerer at de store TV-selskapene viste manipulerte bilder med video overlay. I tillegg ser det ut til at det ble generert en rekke falske amatøropptak som bevis på at det var fly som traff tårnene. Uansett hvordan tårnene ble rammet, arbeidet med å ta ned tårnene var forberedt flere uker på forhånd av demoleringseksperter. Uttalelsen fra New Yorks guvernør angitt ovenfor er svært avslørende i sin tale. Betong kan kun bli pulverisert av en kraftig detonering.
  1. Aggressiv sensur: Ingen TV-stasjoner sender opptak fra personer som hevder at ingen fly traff tårnene. Var flykrasjene ekte så ville det være helt unødvendig av CBS, Fox News, New York Times, History Channel og YouTube med flere å sensurere dette. PSYOPS, eller propagandaeksperter fra CIA, er kjent for å ha arbeidet i nyhetsavdelingen hos TV-selskapet CNN. Samme tv-selskap har også alltid hatt tett samarbeid med Pentagon. Se 9/11 Coincidences (Part Eight) UPDATE og 9/11 Coincidences (Part 11) som begge ble fjernet av YouTube.
  2. Aluminium vs stål: Fly er laget av aluminium og fiber. Twin Towers var laget i stål. Aluminium kan ikke penetrere tykke stålbjelker. De såkalte live videoopptakene viser at «flyet» forsvant helt inn i bygget tvers gjennom stålbjelkene.Tårn tipper alarmerende utover
   Tror du et aluminiumsfly kan penetrere et stålbygg som dette?
  3. Usynlige fly: En rekke øyenvitner så ingen fly treffe Twin Towers før eksplosjonene. Eller hørte noen jetmotorer. Disse vitnene er aldri vist på TV-selskapenes sendinger. Teknisk sett kan man fint endre en live videostrøm og legge til eller fjerne objekter. Pentagon har eksperter som arbeider spesifikt med denne type teknologi. Denne videoen viser en umulig hastighet på flyet: Initielt er tårnene filmet fra meget lang avstand før kamera zoomer inn og ser flyet krasje. Ut fra at flyet ikke sees i det initielle panorerte bildet så må flyet ha en hastighet på rundt 2900 km/t for å rekke frem etter zoomen.
  4. Ingen lyd fra krasjet: Når Flight 175 traff South Tower høres ingen lyd fra selve krasjet. Det gjelder også alle «amatøropptak» fra «heldige» fotografer. Ingen i videoopptakene reagerer heller på øredøvende flystøy før «kollisjonen».
  5. Redigerte videoopptak: Her er det den iscenesatte bløffen er best gjennomført, men ikke perfekt nok til ikke å bli gjennomskuet. En rekke studier av videoene viser at ulike filmklipp består av ulike fly, ulike farger, ikke riktige farger i henhold til flyselskapet, (simulert) fly kommer i feil vinkler i forhold til hverandre, hastighet er ulik, i visse tilfeller må flyet ha umulige hastigheter for å nå frem i forhold til video-opptak, to nesten identiske kameravinkler viser tydelig et helikopter i en video og ingenting i en annen.Videre er arkiverte opptak endret i forhold til det som ble sendt «live» den dagen. Det originale lydsporet er beholdt og dette har medført inkonsistens mellom bilde og lyd. De aller fleste bilder sendt av de fem store TV-selskapene er bilder av tårnene fra lang avstand hvor Manhattan i bakgrunnen er usynlig på en klar dag, med unntak av de såkalte flyene som smeltet sammen med tårnene. Foxed Out Part 1: Ingen av de fem store TV-selskapene har mobile kamerateams på bakken, ingen sending fra kaos i gatene, kun én reporter (Dick Oliver) intervjuer i gaten. Altså ingen profesjonelle TV-sendinger av tårnene fra bakkenivå på en slik ekstrem hendelse som dette. Foxed Out Part 2: Dick Olivers kommentar om at folk så en rakett er fjernet fra arkiverte opptak. Videre ser man i originalopptaket at nesen på flyet kommer ut i andre enden av tårnet. Husk at bygget er laget i stål og flyet var laget i aluminium. Allikevel kommer nesen ut i andre enden av tårnet i identisk tilstand. Dette er derimot fjernet i det arkiverte opptaket med et annet klipp (ikke tidligere vist) som skjuler dette. September clues: Part 8: CBS og ABC sender samme «live» opptak med nøyaktig 3,6 sekunders mellomrom. Men selve flyet krasjer samtidig i bildet på begge TV-stasjonene. Midtveis i videoen ser du et helikopter på ABC, men i bildet hos CBS fra en annen vinkel er heliopteret usynlig. I neste bilde som har nesten samme vinkel hos NBC og CBS kan man i dette tilfellet se helikopteret i sistnevnte sending, men igjen helt borte hos NBC. Samme effekt kan igjen sees hos NBC hvor man i et klipp tydelig se et helikopter, mens det er usynlig i sendingen hos CNN. Og slik fortsetter det.Forøvrig kan ingen verifisere hva alle disse helikoptrene gjorde der. Ingen bilder eller videoopptak finnes fra disse nærgående helikoptrene.
  6. Falske amatøropptak: De eneste bildene fra gaten var tatt av en rekke «amatører». Det mest berømte er Evan Fairbanks opptak. Han annonseres som en erfaren kameramann med 16 år bak seg. 911 Amateur Part 3: Evans opptak. Ingen lyd eksisterer. Ingen deler av flyet ramler ned. Alt forsvinner inn i tårnet. Videre ser man den avslørende refleksjonen på ruten av en bil som er redigert inn i videoen. Ut fra at bilen står foran tårnet så er det fysisk umulig at ruta reflekterer et objekt som står bak bilen. Prøv gjerne selv på din egen bil.To «amatøropptak» til mot slutten av denne videoen viser at venstre vinge forsvinner i bildet. Ekte opptak har ikke slike glipper. Igjen beviser dette falske videoopptak for å dekke over det som egentlig ble utført. For å nevne en liten detalj til slutt så har de angitte «kaprede flyene» et mørkt blått utseende fra nedre halvdel og på undersiden. Flyene på videoene er helt hvit eller svart.Boeing 767
   Her ser du et Boeing 767 som hevdes brukt i Flight 175. Bildet hentet fra Airliners.net.
 4. Rakett mot Pentagon: Det hevdes at et Boeing 757 krasjet i bygningen. Allikevel tok FBI å konfiskerte alle videoopptak fra parkeringsplasser og butikker i nærheten kun minutter etter eksplosjonen. Videoene er aldri gjort tilgjengelig for publikum. Hullet i den nyoppussede delen av Pentagon var langt mindre enn hva den angitte flytypen kunne få plass i. Dette var helt tydelig å se før bygget kollapset. Verken vingene eller noen andre deler av et 80-tonns Boeing 757 fly var synlig. Skal vi gjette på noe mer realistisk så var det en militær rakett som slo inn i Pentagon. Se Pentagon Strike med norsk tekst. En flott video som illustrerer et utall av brister i logikken bak forklaringen fra Pentagon.

  Kun et militært fly, ikke et sivilt fly flydd av Al-Qaida-kaprere, ville ha sendt ut et «Friendly»-signal som er nødvendig for å unngå Pentagons anti-fly-rakettbatterier når det nærmer seg bygningen.
  – Senior Military Affairs-journalist hos Naval Postgraduate School, Barbara Honegger.

  Pentagon-hull
  Her ser du et bilde av hullet i veggen i Pentagon etter at et «Boeing 757» påståelig krasjet inn veggen. Bildet er tatt før bygget kollapset – av diffuse årsaker…

 5. Flight 93: Såkalt krasj etterlater ingen flydeler. Igjen.
  Nyhetsinnslag fra krasjstedet: «Det er ingenting der. Absolutt intet, ingen flydeler, ingen brann, ingenting. Kun et hull i bakken».Flight 93
  Et bilde av hullet i bakken rett etter flystyrten av Flight 93.

«Jo større løgn, desto flere vil tro den».
– Adolf Hitler

Hvem tjener på 9/11?

La oss gå frem til nåtiden og se på den skjulte agendaen som Bush-regjeringen initielt sto bak. Etter 9/11 beordret Bush at Afghanistan skulle angripes i oktober 2001. Deretter i mars 2003 invaderte han Irak. Som man ser i ettertid ble ingen masseødleggelsesvåpen funnet i Irak. Dette var argumentet Bush benyttet for å kunne angripe Irak ut fra at dette var nødvendig for å beskytte USA.

Nå styres landene av regjeringer innsatt av USA. Dagen etter at ny regjering ble utnevnt i Afghanistan, ble en kontrakt undertegnet som ga USA mulighet til å legge og kontrollere oljeledningene gjennom hele landet. De amerikanske oljebedriftene tjente altså stort på invasjonene i midtøsten.

Taperne

Osama Bin Laden og Al-Qaida (som forøvrig ble opplært av CIA på 80-tallet for å kjempe mot den russiske invasjonen av Afghanistan) angir fem dager etter 9/11 at han ikke har kjennskap til angrepet og antyder at det må være utført av folk med egne motiver. Dette fremkommer i et innslag på den kjente arabiske TV-kanalen Al Jazeera. Etter invasjonen av Afghanistan har Al-Qaidas slagkraft blitt sterkt redusert og Osama Bin Laden rapporteres som mest sannsynligvis død. Åpenbart har verken Bin Laden eller Al-Qaida tjent stort på 9/11.

Saddam Hussein har tjent ingenting på 9/11 etter invasjonen av Irak. På en skala fra 0 til 10 så havner han på mindre enn 0. Han ble som kjent henrettet for sitt virke som diktator. Dog uten at USA fant noe spor etter masseødleggelsesvåpen.

Av alle tre overnevnte (Osama Bin Laden, Al-Qaida og Saddam Hussein) har ingen av de dratt nytte av 9/11 verken politisk, finansielt eller strategisk. Faktisk ble det motsatte tilfellet. Så hvem tjente virkelig på 9/11?

Vinnerne

Larry Silverstein som var leaseeier av World Trade Center var pålagt å fjerne asbest i alle bygningene, en jobb som ville kostet over 6 milliarder kroner. Da han overtok bygningene, sørget han for at forsikringen også inkluderte terroristangrep. Etter angrepene mottok han 35 milliarder kroner i skadeerstatning, som gjorde investeringen på 90 millioner kroner virkelig lønnsom.

PNAC som vi omtalte initielt å ha foreslått et nytt «Perl Harbour», har interessant nok følgende introduksjon på forsiden av sin nettside: «The Project for the New American Century (PNAC) is an organization dedicated to a few fundamental propositions: that American leadership is good both for America and for the world; and that such leadership requires military strength, diplomatic energy and commitment to moral principle». I dokumentet de skisserte ønsket de å oppnå at Amerika ble den dominante styrken med permanente militære baser i midtøsten. De ønsket også å få på plass en globalt ordensmakt, og foreslo endringer i regimet i Irak og Afghanistan for å oppnå et bedre marked for USA. PNAC får altså full pott i hva de har oppnådd etter 9/11.

Visepresident Dick Cheney mottar fremdeles en multimillionlønn i sitt oljeselskap hvor aksjeverdien har steget betydelig siden invasjonene i Afghanistan og Irak.

Våpenindustrien har åpenbart tjent store penger på invasjonene. Svært store summer må dekke opp alle raketter, bomber og utstyr som går med i en krig og som må fylles opp igjen.

George W. Bush er mannen som sørger for å få på plass milliarder av dollar til våpen til sine partnere, som i gjengjeld støtter opp finansielt under hans politiske kampanjer. The Carlyle Group eid av Bush-familien har tjent enorme mengder med penger ved å stå bak produksjon av våpen og militære baser.

Av overnevnte med Bush, Cheney, PNAC og våpenindustrien har alle disse tjent maksimalt på terroristkrigen.

Når det gjelder oljeselskapene så befinner 60% av all oljeproduksjon seg i midtøsten. USA, som er den største oljeforbrukeren i verden, vil i løpet av de nærmeste ti årene øke forbruket betydelig ut over sine egne ressurser. For å unngå at den amerikanske økonomien kollapser er det derfor essensielt at de oppnår kontroll på oljeressursene i midtøsten. Ikke bare for sin egen del, men også opp mot Kina som snart vil være verdens mektigste land på grunn av sin økende utvikling. Oljeindustrien har som nevnt tjent stort på krigen i Afghanistan og Irak ledsaget av 9/11.

Full kontroll

Den amerikanske regjeringen har som ønsket, ved hjelp av 9/11 som en unnskyldning, fått på plass en ny verdensorden hvor de ønsker å fremstå som øverste supermakt. Ved hjelp av «USA Patriot Act» innført i oktober 2001 av Bush, gir det rettslige etater mulighet til å spionere på all kommunikasjon blant sine borgere for å bekjempe terrorisme.

Videre tillater den arrestasjoner basert på mistanke, helt uten bevismaterialer, uten rimelig grunn, i hemmelighet, uten å varsle noen og uten rett til å kontakte en advokat. Dermed har man oppnådd full kontroll på sine innbyggere og kan slå hardt ned på alle som fremstår som en trussel for Bush-administrasjonen.

Se videoen 9/11 Coincidences (Part Eleven): Who benefits?

Diplomati utgår

Resultatet

Vi lever i dag i et globalt samfunn. Bush-administrasjonen har på en svært kynisk måte skapt frykt på verdensbasis for å oppnå sine mål for en liten gruppe mennesker. Jeg trodde som mange andre at terroren stort sett kom fra religiøse ekstremister. Lite var jeg klar over at den vestlige verden er kapabel til å skalere langt høyere og verre enn noen av oss kunne forestille oss. Media har i aller høyeste grad svelget propagandaen og serverer oss farget informasjon tilpasset de få som tjener på det.

Ønsker du å våkne opp til en smertefull verden som sløser med menneskeliv? Ta den røde pillen, fri deg fra slaveriet, kjemp mot makten, få media til å skrive om dette, få sannheten frem! Som i filmen The Matrix så velger beklageligvis de aller fleste av oss den blå pillen og lever livet videre som om ingenting skulle ha hendt.

Valget er ditt.

Fra filmen The Matrix
«I’m only offering you the truth. Nothing more.»

Kilder

Nedenfor følger en rekke kilder for mye mer informasjon. Denne artikkelen er også basert på disse kildene og en rekke andre nettsteder og videoer på internett. Søk sannheten selv.

911research.com.
911review.org.
911truth.dk.
Debunking911.com.
Samtiden.no.
BloodForOil.org.
Another 9/11 analysis – Enron – Iraq – Bechtel – connections.
RollingStone.com – The Worst President in History?
Scott.net.

Videoer

YouTube: 9/11 Coincidences, Part 1 – 19.
LiveVideo.com: SEPTEMBER CLUES Part 1-8.

Krigshisseren selvvalgte ord

Oppvåkningen

Ingen historiker kan forutse fremtiden med sikkerhet. Det er alt for mange umålbare faktorer som spiller inn. Mens CIA, FBI og oljeindustrien i USA forblir i sin struktur, går det mot slutten av presidentperioden for George W. Bush. Han gjør sitt beste i å fornekte hva som faktisk har skjedd. Ved å avfeie leksene man lærer opp gjennom århundrets kriger, bryr Bush seg fint lite om sin plass i historien. Som han fortalte journalisten Bob Woodward i 2003: «History. We won’t know. We’ll all be dead.»

Still deg igjen spørsmålet vi ba deg svare på innledningsvis i artikkelen: Hvem sto bak terroristangrepet 11. september 2001?

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
62%
Opplysende
23%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
15%
Om forfatter
Frank Aune

Frank Aune er grunnlegger og sjefsredaktør av Nyhetsspeilet.no med erfaring som nettredaktør siden 2000. Han er ansvarlig for skapelsen av nettstedet, men ikke innholdet. Han kan kun stå inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i leserne slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår full forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Om du skal lese bare én av hans over 100 artikler så les denne: Det store dimensjonsskiftet

567 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *