Bla i tag

Bibelen- Side 2

2012
2012

Sir Isaac Newton om år 2012

Mon tro hva NTNU vil kalle denne vitenskapens gigant nå - vil de utfordre ham i sitt hovmod? Hvem tror, og hvem vet av Newton og dem?

Klimaforandringer eller Gud

Står vår planet og samfunn ovenfor store klimatiske utfordringer?