Bla i tag

EØS

Hvem styrer i realiteten Norge ? Folket gjennom sine folkevalgte på Stortinget eller "Makten bak Makten"...?

Åpent brev til Statsminister Erna Solberg

Dagens politikere, inkludert media, opptrer som om flyktningestrømmen til Norge er som et stort og uventet sjokk. Sannheten er en helt annen.

Globalistenes fremste agent

Politikerne har vist Janusansikt til folket og har brutt grunnloven ved å gå bak Norges befolkning i EU-saken.

Norske stortingspolitikere har flere ganger brutt Grunnloven uten å bli stilt for riksrett

Sviket mot Grunnloven

Norges Grunnlov fra 1814 var svært fremsynt dengang den ble utarbeidet. Grunnloven er fremdeles gjeldende norsk lov. Norges Stortings- og regjeringspolitikere opptrer i stor grad som om Grunnloven ikke gjelder. Kan Norge akseptere at de folkevalgte ikke respekterer landets viktigste lov?