Var Orlando-terroren falsk flagg?

2.8K visninger
9 minutter lesetid
17

Nesten fem år etter 22. juli terroren i Norge rapporterer media at et alvorlig terrorangrep har funnet sted i USA.

Som med mange andre “ensom gjerningsmann”-terroraksjoner er det også rapportert om (anti-)terrorøvelser i forkant og flere skyttere. Samtidig slår vestlige media i fellesskap stort opp at kun én tvilsom karakter står igjen med all skyld, før det har vært tid til å foreta noen etterforskning av massedrapene.

Hva skal vi egentlig tro – sant eller usant?

Ifølge Wikipedia er dette kjernen i terrorangrepet: 12. juni ble 49 personer skutt og drept og 53 personer skutt og skadd på innsiden av nattklubben Pulse i Orlando, Florida, USA. Ugjerningen skal ha vært kun én manns verk. Den utpekte massedrapsmannen skal ha blitt skutt av politiet etter en skuddveksling som varte i tre(!) timer. Angrepet oppgis å være den verste massedrapsmassakren utført av en person med skytevåpen i USAs historie. Gjerningsmannen oppgis å være den 29 år gamle Omar Mateen. Under angrepet skal han visstnok ha ropt noe om  ISIL/IS uten at det er klart hvem som overlevde og kunne rapportere dette. [1]

Internasjonale og norske medier hopper som vanlig på og svelger den offisielle versjonen som er kommet fra politi og myndigheter, som er lynraskt og ukritisk videreformidlet uten forsøk på å sjekke fakta før publisering. Det var tilsynelatende ingen grunn til å være kritisk – til tross for at enda en gang er gjerningsmannens identitet klar og hendelsesforløpet gjort rede for i løpet av timer etter avsluttet ugjerning.

Ikke så mange virker å forstå at vi nok en gang kan stå overfor en operasjon som inngår i en dypere agenda.

Kjennetegn på falsk flagg terror

Hva denne agendaen skal være, og om den faktisk er tilstede, er det ikke så lett å slå fast med sikkerhet. Det er viktig å være ydmyke i dette. Men operasjonen i Orlando har karakteristiske kjennetegn som vi kjenner fra andre aksjoner, og flere vil gjenkjenne fra Oslo/Utøya 22.7.2011: [2]

* Flere melder om flere skyttere

De første åstedsrapportene fra Orlando meldte om (minst) 2 skyttere, før DEKKOPERASJONEN trådte i kraft, og rammet både politiets informasjon og medias dekning...
De første åstedsrapportene fra Orlando meldte om (minst) 2 skyttere, før DEKKOPERASJONEN trådte i kraft, og rammet både politiets informasjon og medias dekning…

* Sikkerhetsselskapet G4S er med i bildet (har koblinger til britisk etterretning og Mossad)

* Folk tar opptak med sine mobiltelefoner – men filmene dukker aldri opp noe sted

* Myndighetene hadde registrert den angivelige gjerningsmannen i forkant

* Det ble holdt en øvelse i forkant (med mange ofre i oktober 2015)

* Mange skadde paraderer på samme gate

* Trøbbel med å identifisere ofrene

* Det er en sjanse for fabrikasjon av stedet ugjerningen fant sted

Flere vitner rapporterte uavhengig av hverandre at det hadde vært flere skyttere på Utøya. Vitnemålene var beviser som ble underslått bl.a. av KRIPOS. Daværende KRIPOS-sjef Humlegård har senere fått opprykk til å bli politidirektør i Norge.
Flere vitner rapporterte uavhengig av hverandre at det hadde vært flere skyttere på Utøya.
Vitnemålene var beviser som ble underslått bl.a. av daværende KRIPOS-sjef Odd Reidar Humlegård, som senere har fått opprykk til å bli politidirektør i Norge.

Vil Donald Trump kunne profitere på terroren?

Den amerikanske presidentkandidaten Donald Trump var tidlig ute etter terrorangrepet. Han uttalte blant annet dette:

«If we do not get tough and smart real fast, we are not going to have a country anymore. Because our leaders are weak, I said this was going to happen – and it is only going to get worse. I am trying to save lives and prevent the next terrorist attack. We can’t afford to be politically correct anymore.» [3]

Trump kan tjene på aksjonen, det samme kan apparatet bak ham. Det betyr at det ikke kan utelukkes at terrorangrepet i Orlando var en “October Surprise” – det vil si en hendelse skapt for å påvirke det kommende presidentvalget. Framover kan det ikke utelukkes at det kommer flere aksjoner av denne typen, sider det er mektige krefter som vil ha Trump som president. [4]

Ut i skyggene

De som blant andre vil få skylden er påstått ensomme galninger som den utpekte Orlando-terroristen Omar Mateen, som framstår som en mer primitiv utgave av Anders Behring Breivik. I de fleste medier fremstilles det som at han skal ha utført ugjerningene selv. Imidlertid tilsier dødeligheten i Orlando-angrepene at det mest sannsynlig var flere gjerningsmenn. Disse ser ut til å ha forsvunnet ut i skyggene, ut av medienes fokus, slik at bare én forstyrret gjerningsmann gjenstår. Av en eller annen grunn blir det ikke spurt om Omar Mateen eller andre gjerningsmenn kan være koblet til hjerneprogrammering (Mind Control) som MK Ultra. (For mer info om hjerneprogrammerte drapsmenn google “Manchurian candidate”) [5]

Siden ISIL/IS, og kanskje andre grupper som Al-Qaida, effektivt og intensivt er blåst opp til å oppfattes som “verdens verste terrorister” er det naturlig å anta at en rekke av ugjerningene vil bli koblet til radikale islamske voldsgrupperinger.

Dessverre bringer ikke myndigheter og medier sannhet om moderne terrorisme. Ifølge Steven D. Kelley, som ifølge Veterans Today har jobbet for NSA/CIA, så er hendelsen i Orlando en falsk flagg-hendelse. Han forteller også at ISIS/IS er en fabrikkert gruppe konstruert av CIA og ulike regjeringsgrupperinger. [6]

Den enslige syndebukken er et fast innslag ved falsk flagg aksjoner

Hva er en falsk flagg-hendelse? Wikipedia omtaler dette slik:

Det moderne begrepet falsk flagg beskriver hemmelige operasjoner som er utformet for å lure på en slik måte at virksomheten ser ut som om de blir utført av enheter, grupper eller nasjoner andre enn de som faktisk planlagt og henrettet dem.

Historisk begrepet “falsk flagg» har sin opprinnelse i maritim krigføring der en aktør seilte under et annet flagg enn sitt eget som en krigslist.

Operasjoner utført i løpet fredstid av sivile organisasjoner, samt hemmelige offentlige etater, kan (ved forlengelse) også bli kalt falsk flagg operasjoner dersom de forsøker å skjule den virkelige organisasjonen bak en operasjon. [7]

I en fordekt aktivitet, falsk flagg/«Black Operation»/«Psyop», benyttes ofte en syndebukk, «patsy». Denne er i forkant plukket ut til å få skylden for aksjonen, og mengder av fabrikert desinformasjon strømmer ut til mediene for å befeste oppfatningen av den enslige syndebukken (patsyen) som den eneste skyldige.

Mannen som angivelig drepte president John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, er et eksempel på en klassisk patsy, syndebukk. Kennedy ble som kjent utsatt for en skur av kuler, og mest sannsynlig var det flere skarpskytter-team i sving. Men det offentlige USA var ikke i tvil om at Lee Harvey Oswald var skurken, ettersom det ble fremstilt som at Oswald hadde sympatisert med kommunistene og hatet presidenten, jo da. [8]

Det er ikke sikkert at patsy Omar Mateen er hovedmannen bak Orlando-terroren. Medias litt for krampaktige stempling av han som "den enslige terroristen" før en reell etterforskning av omstendighetene kan ha funnet sted er en indikasjon på dette.
Det er ikke sikkert at patsy Omar Mateen er hovedmannen bak Orlando-terroren.
Medias litt for krampaktige stempling av ham som “den enslige terroristen” før en reell etterforskning av omstendighetene hadde funnet sted er en indikasjon på dette.

Multinasjonale sikkerhetsselskaper

I terroraksjonen i Orlando kommer det fram at mannen som angivelig skjøt var knyttet til G4S, visstnok eid av Rothschild Group, et multinasjonalt sikkerhetsselskap med bånd til vestlige og israelsk etterretningstjenester. G4S opererte for øvrig ved regjeringskvartalet i Oslo 22.7.2011. Så hvis etterretningsbransjen og deres herrer ønsker seg en falsk aksjon, er det ikke vanskelig å få til i praksis. Apparatet til G4S kan benyttes, på lik linje med apparatet til Serco, et annet gigantselskap. Serco er knyttet til det som er kjent som New World Order, som hyppig har benyttet falsk flagg terror for å fremme sine agendaer, som bl.a. dreier seg om innføring  av politistat, økt overvåking, avvæpning av borgerne og redusert frihet for borgere i vestlige land.

Både Serco og G4S arbeider med US Departement of Homeland Security, som av mange anses som et viktig virkemiddel for gradvis å innføre totalitært tyranni i USA. Interessant nok sendte Homeland Security ut en video med en hvit terroristtrussel dagen før terroren i Norge.

Dette gjør det naturlig å undres over om de som står bak Orlando-terroren kan være de samme som står bak Oslo/Utøya-terroren? I så fall blir rekken med mistenkte: Serco, G4S, etterretningstjenester fra  Storbritannia, etterretningstjenester fra USA, etterretningstjenester fra Israel samt spesialgrupper innenfor NATO-systemet. Syndebukk i Norge: Anders Behring Breivik. Syndebukk i USA: Omar Mateen. [9]

Faren til Omar Mateen framstår underlig og gir assosiasjoner til Breiviks merkelige opphav. Bilder fra Orlando viser også skadde personer som går på samme strekning foran samme kamera. Poserer de? Og gir de ikke assosiasjoner til den underlige «pinne-dama» i Oslo 22.7.2011? [10]

"Pinne-dama" ved Regjeringskvartalet den 22 juli fremsto som en crisis actor
“Pinne-dama” ved Regjeringskvartalet den 22 juli fremsto som en crisis actor

FBI skal ha hatt kontakt med Orlando-terroristen allerede i mai 2013, og han skal ha lagt ut støtte til Al-Qaida. Han skal ha blitt etterforsket, og altså ha vært i etterretningstjenestenes søkelys i forkant av aksjonen, på lik linje med Anders Behring Breivik som ble registrert av PST som en kjemikaliekjøper. [11]

Overstyring av politiet

Ved falsk flagg terror er det vanlig at politiet ankommer ekstra sent til massedrapsåstedet. Hensiktene med dette er flere. Det ene er at terroren skal bli mest mulig blodig (max drepte og skadde for max sjokk-effekt som kan formidles via massemedia). Det andre er et klart ønske om å unngå en skuddveksling mellom politiets antiterror-tropper og terrorister på statlig lønn (black ops-agenter fra etterretningen, special ops forces fra NATO m.v.). I tilfeller med flere skyttere der det planlegges en patsy ville det ta seg dårlig ut hvis etterretningens egne ble liggende igjen etter en shoot-out.

Både Utøya-utrykningen under 22. juli terroren i 2011 og Paris-politiets utrykning til Bataclan-teatret i november 2015 bar tydelig preg av at politiet hadde fått GO SLOW ordre. De berørte polititjenestemenns naturlige instinkt om ikke under noen omstendighet å røpe at de var under GO SLOW ordre kan tilskrives det som kalles “spillet i det negative rommet”. Dette innebærer at personer som har fått kjennskap til sensitiv informasjon av svært negativ karakter (22. juli: Beredskapstroppen, Pål Lønseth i dekkoperasjonsgruppen, Raymond Johansen fra dekkoperasjonsgruppen – som forøvrig har fått opprykk til å bli byråd i Oslo – og andre) vil gjøre ALT ANNET enn – i dette tilfellet – å røpe at deres overordnede i politi og andre myndighetsorganer var involvert i den skitne terroren mot egne borgere som bevist av GO SLOW ordre…:

At politiet er ekstra trege med å rykke ut (såkalt "stand down / go slow" ordre) er et kjennetegn på falsk flagg terror...
At politiet er ekstra trege med å rykke ut (såkalt “stand down / go slow” ordre) er et kjennetegn på falsk flagg terror…

I Norge etter 22.7.2011 var det private selskapet PWC (revisjonsfirmaet Price Waterhouse Coopers) involvert. Det som er spesielt er at PWC gjennomførte en rekke avhør for 22. juli-kommisjonen, som ble hemmeligstemplet for mange år fremover. En annen påfallende “etterdønning” av PWCs 22. juli involvering er at Pål K. Lønseth – som var leder for Stoltenberg-regjeringens superhemmelige gruppe for å skjule sannheten om 22. juli terroren (dekkoperasjonen). Les Aftenpostens avsløring av denne klandestine gruppens virksomhet her.

Noen måneder etter at dette i henhold til norsk forvaltningspraksis svært oppsiktsvekkende prosjektgruppen (dekkoperasjonen etter 22. juli) var avsluttet, fikk Pål K. Lønseth i en alder av bare 43 år “opprykk” ved å bli
1. Ansatt som leder av PWCs store og ressurssterke granskningsgruppe
2. Tatt opp som partner i det globale revisjonsselskapet PWC NB! uten revisorfaglig bakgrunn(!)

Dette fremgår ikke av Lønseths CV på wikipedia men det fremgår av en pressemelding fra PWC fra 13. november 2013:
“Pål K. Lønseth ny leder for Gransking i PwC” [12]

PWC kan muligens være inne i bildet, da dette selskapet angivelig sitter på koder, rammeverk, kryptering, autentisering i NATOs infrastruktur og annen terror-relevant informasjon. Hvis politi eller militærvesen skal låses eller styres kan PWC og andre sannsynligvis gå inn og gjøre dette, både  både i lille Norge og i store USA. [13]

I tilfellet med Orlando-terroren er det naturlig å være varsomme med å konkludere. Selv om det foreligger en rekke tegn på at Orlando-terroren  var en hemmelig operasjon med mange deltagere er det for tidlig å anse dette for å være bevist.

Det er i tillegg, på lik linje med skytingen i Sandy Hook i USA og Bataclan i Paris, grunn til å spørre om hvor mange som faktisk ble drept – eller om det var noen i det hele tatt. Virtuell terror er terror som skapes i menneskemassenes sinn, primært via massemedia.

I så fall er det snakk om en psykologisk operasjon eller psykologisk terrorisme. [14]

Det bør følges spent med videre, særlig på alternative medier, som lettere kan publisere autentisk informasjon og kritiske analyser fra Orlando-hendelsen uten at dette blir forsøkt manipulert for å passe inn i den offisielle versjonen om “den enslige terroristen“.

Falsk flagg skriften på veggen: Dess mer terrorpoliti/antiterrorpoliti (stryk det som ikke passer) dess mer terror...
Falsk flagg skriften på veggen: Dess mer terrorpoliti/antiterrorpoliti (stryk det som ikke passer) dess mer terror…  Falsk flagg terror er “one trick pony” (et billig og velbrukt knep) for innføring av politistaten…

Kilder:

1 Fakta om angrepet fra Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Orlando_nightclub_shooting

2 Om terroren i Norge 22. juli 2011:

https://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/regjeringskvartalet-rariteter-under-22-juli-terroren/

https://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/22-juli-avslort/

https://no.wikipedia.org/wiki/Terrorangrepene_i_Norge_2011

3 Trump-sitater: http://heavy.com/news/2016/06/donald-trump-orlando-attacks-full-statement-on-obama-stepping-down-tweets-pulse-terrorism-immigration/

4 October Surprise: https://en.wikipedia.org/wiki/October_surprise

5 MK-Ultra: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra

6 Veterans Today og falsk flagg: http://www.veteranstoday.com/2016/06/14/orlando-isis-shooter-closely-connected-to-us-government-ex-cia-contractor/

7 Falsk flagg-operasjon, Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/False_flag

8 Patsy/syndebukk Lee Harvey Oswald:

http://22november1963.org.uk/why-did-oswald-deny-shooting-jfk

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3326233/I-drove-Lee-Harvey-Oswald-book-depository-don-t-believe-shot-JFK-52-years-assassination-Oswald-s-friend-says-convinced-patsy-real-gunman-grassy-knoll.html

http://www.veteranstoday.com/2016/06/14/orlando-isis-shooter-closely-connected-to-us-government-ex-cia-contractor/

9 G4S osv: http://tarpley.net

10 Pinne-dama 22. Juli 2011: http://www.jostemikk.com/pinnedama/

11 Breivik og kjemikaliekjøp: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-anders-behring-breivik/anders-behring-breivik-sto-paa-pst-liste-over-kjemikaliekjoepere/a/10080771/

 

12 Pål K. Lønseth ny leder for Gransking i PwC   http://www.pwc.no/no/presse/lonseth-ny-leder-for-granskinggig-pwc.html

13 PWC og terror i Norge: http://www.abeldanger.net/2011/07/pwc-opened-ecocide-pki-accounts-matrix.html

14 PSYOP, psykologiske operasjoner:

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_Operations_(United_States)

https://no.wikipedia.org/wiki/Psykologisk_krigføring

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

17 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Egon
Egon
Anonym
7 år siden

Men dere er jo så sikker på at alt er falsk flagg, etc – hva sier dere til dette ?
https://ronabbass.wordpress.com/2011/03/26/jewish-control-of-the-internet-facebook-google-youtube-et-al/

Radiv
Radiv
Abonnent
7 år siden

Her ble det stille ser eg!;) legger inn denne linken og Eg. Crisiscast.com Her er terror gruppa. .

Ole
Ole
Anonym
7 år siden

Radiv: LOOOOOLLLL!!! :) :) :)

Kan du vise meg noe som helst av troverdige kilder på dette?

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Ole
7 år siden

Hei Ole Tsjuder;) Hvorfor kommenterer du to ganger og med to forskjellige Nick? Er du bare på jobb?;) Hilse ;)

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Ole
7 år siden

Som sagt. Hva er troverdig og hva er ikke troverdig?

https://m.youtube.com/watch?v=4sKTe6hzlio

Tsjuder
Tsjuder
Anonym
7 år siden

Radiv: LOOOOOLLLL!!! :) :) :)

Kan du vise meg noe som helst av troverdige kilder på dette?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Tsjuder
7 år siden

LOOOOOLLLL ?

Er du 5 år ?

Du er klar over at vi har aldersgrense her ?

Orlando, Dallas, Nice, Tyrkia kupp, Munchen, Baton Rouge ……. bare falsk flagg alt sammen, vist du har noen konspirasjonsteorier om at det ikke er det så må du gjerne komme med noe dokumentasjon på at det ikke var det. men for all del … ikke link til terroristenes ikke akkurat så særlig seriøse kilder ;)

Om du ikke har noe beviser på at det var falsk flagg så kan du holde kjeft og kose deg videre i sandkassen din med bøtte og spade ..

Tsjude ? Er det navnet på kosedokka du fikk av mamman din ? he he

Alt henger sammen :)

Sackcloth&Ashes SUICIDE SQUAD THE RISE OF THE ANTI-HERO

Pulse FAKE Shooting: Citizen Calls & EXPOSES Fake Victim Angel Colon At Hospital

https://www.youtube.com/watch?v=to4LPCgcP5A

ORLANDO Star CRISIS ACTOR American Flag Fedora Wearing DANCING Hero… Christopher Hansen!

https://www.youtube.com/watch?v=z1SMbQNnGQI

SCRIPTED HEROES: How The Media Creates a FAKE Reality (Orlando Shooting Hoax)

https://www.youtube.com/watch?v=TbdzArqpfaY

BOMBSHELL: FBI Admits NOBODY DIED @Pulse… Before 5:13AM? BULLSH**! WAKE UP!

https://www.youtube.com/watch?v=44rXumubJbI

Orlando Pulse FRAUD – Prepping Us For Widespread ISIS Attacks

https://www.youtube.com/watch?v=-0nnubsL5LE

DAMAGE CONTROL: Media Responds to Orlando “Conspiracy Theorists”

https://www.youtube.com/watch?v=IHsXEwq63ks

Orlando Shooting Charade: FBI Forcing Agencies to DENY Records Requests

https://www.youtube.com/watch?v=uGrLakoERk8

Når har du litt å kose deg med noen timer ditt barnehage troll :)

Ollik
Ollik
Anonym
7 år siden

Radiv: LOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL

Er ikke rart det er krig i verden når man tror på slike ting. Vis meg en eneste kilde (som er troverdig) – som viser til det du hevder. Please?

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Ollik
7 år siden

Kilde? Søk sjøl. Eg er ikke deres slave. Lol??? Dette ble visst på nasjonalt tv på en av dei store i USA. Dei tabbet seg ut. Du kan jo søke på homse dansen til politiet der skytinga skjedde. 1.33 ut i videoen hvem er så der? Jo selveste Mateen! Dere er syke. Like syke som dei dere tilber. Er det løye det er krig?? Nei det er ikke løye det er krig når kveg som du og han andre her lar politikere krige og krige uten å si i fra. Men dere har vell ikke baller? Pass på så dere ikke detter av jorda husk ho spinner 1600 kmt. Lol

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Ollik
7 år siden

Hva er troverdig for deg? Kilder fra aviser og politikere som blir tatt i løgn hver dag? Kilder må komme fra Rothschild’s Rauters eller NTB? Kom igjen nå din glupe fyr. Få høre fra verdens kjenneren Ollik? Samtidig så skal eg Være snill og fortelle deg lille barn at i USA så er alle dødsfall registert i ett register hvor hvem som helst kan sjekke ut. Ingen døde i Sandy hook. Ingen døde i Orlando. Ingen døde i Boston. Så hvor får du dine fantasier fra? Tenkte meg det. Rothschild ja. Eg får avsløre kilden da. FBI! Bare sjekk sjøl visst du klarer. Eller så får du be mamman din om hjelp.

Radiv
Radiv
Abonnent
7 år siden

FBI har nå gått ut og sagt at det swat teamet som drepte dei fleste. Dei sier og at det var ingen som døde før kl 05.13 og det var ingen som døde etter kl 05.15. På dei to minuttene så skal 53 blitt drept og 49 skada. Piss meg i øret for ett skuespill.

IamPeres
IamPeres
Anonym
7 år siden

Nyhetsspeilet er langt ifra de eneste som stiller dette spørsmålet. I takt med at min tillit til media synker har innteressen for å få svar på hvorfor media lyver, fortier og manipulerer. Den nye verdensordnen var for ganske kort tid siden en konspirasjonsteori. Nå er det offisiell politikk. Dette skjer oten at media stiller de spørsmål som ville vært naturlig, uten noen valgkamp med normal for og imot. I europa føres dette toget av Merkelistene, men nazistenes metoder. Mindre personvern, rettigheter og billig arbeidskraft. Er det fremdeles noen som tror innvandring drives av humanitet? Neppe, i takt med økt tilgang på billig arbeidskraft reduseres arbeidernes rettigheter og lønnsutviklingen stopper opp. Forskjellene øker ikke, de eksploderer. Å tro at myndigheter kan utføre terror for å oppnå egne politiske mål virker absurd. Men absurd håndtering av situasjoner skjer stadig oftere. En annen ting er hvem er de? Å tro at det er stortinget som tar de viktige avgjørelsene i samfunnet er ganske naivt. Når det kommer til de store besluttningene blir de gjort bak stengte dører. Bildebergkonferansen er en av aktørene. På stortinget kan de diskutere dagpengesatsene for asylsøkerne. Antallet er det andre som bestemmer. flyktninger er et våpen, som brukes for å skape frykt, og for å få folk til å innse at dagens problemer trenger en overnasjonal enhet med makt og myndighet til å håndtere. ved å åpne grensene skjønner alle at det følger med terroriste, og at det vil bli terror i Europa. For å bekjempe terror trenger vi mer overvåkning, mer politistyring osv osv. At vi trenger å få slutt på at hvem som helst kan komme ukontrolert inn i et hvilket land som helst er ikke engang tema. I USA er retten til å bære våpen et problem. Før myndighetene har fått avvepnet alle sivile vil de få problemer med å innføre unntakstilstand. Så falsk flagg i orlando? Ja,fordi det var en handling noen med inflytelse har jobbet for at skulle skje, for at det tjente deres politiske mål. Men jeg tror ikke det er planlagt av O`Bama selv. Massemorderen har også jobbet tett sammen med Clinton i OBamaadministrasjonen, for å stoppe kritikk av islam. Men dette viser ikke noe mer enn at skyteren kjente systemet og effekten av en slik case. dermed kan man også si at det er lite trolig at det skjedde fordi han ønsket å fremme islam. Det rare er nettopp mangelen på bilder. Ved slike handlinger flyter sosiale medier over av bilder og filmsnutter. Det skjedde ikke her. det påpekes at det i forhold til mengden skadde og drepte var svært lite helsepersonell, og at flere av intervjuobjektene er yrkesskuespillere på lavt nivå. flere er også mer opptatt av våpenrestriksjoner enn av sine kjære som er savnet, skadd eller drept. Et annet viktig poeng er hvordan en fyr på 75 kg kommer seg forbi dørvakten med an automatrifle og en utrolig mengde skudd. antagelig ville han vært nødt til å gått flere ganger bare pga vekta. Det er utvilsomt mye rart her, og mye som ikke stemmer. Men det skjer også hjernevasking på statlig og halvstatlig nivå, hvor “paienter” og “lettpåvirkelige” nærmest har blitt programert til å gjøre drap. I USA så har man fra før av Jimmi Hoffa, (fagforeningsmann), J.F. Kennedy hvor en “lettpåvirkelig/pasient” ble syndebukk som selv ikke husker noen ting, og ble drept før han ble grundig avhørt, Malcom X (borgerettsforkjemper) det snakkes ganske åpent om at det må være CIA men i alle disse sakene er mye materiale clasified. I sånne saker hvor det burde være en menneskerett å få vite hva skjer rundt meg? blir det i USA nærmest uten unntak holdt hemmelig hele eller deler av sannheten. Er det rart flere og flere mister tillit til myndighetene ?(9% stoler på congressen i USA) myndighetene tar seg heller ikke bryet med å vinne sitt folk tilbake. Media svikter sin oppgave og har kun 20% av amerikanernes tillitt. Så blir det formidlet nyheter av idealister som vil ha frem sannheten, drevet av misstillit. Det blir det mye rør av, men i all hovedsak ser man de spørsmålene de store nyhetsbyråene burde ha stilt. Det rare er at en del av disse nyhetsformidlerene har skyhøy tillit i forhold til de etablerte kanalene.

Kim
Kim
Abonnent
7 år siden

Flere spørsmål som dukker opp:

1.Utgi opptaket fra når mistenkte ringte nødnummeret for å knytte seg til terror gruppen
2.Hvordan er det en gissel situasjon når man skyter alle rundt seg?
3. Det tok 3 timer før politiet “rykket” inn.
4.Hvordan kan mistenkte logge seg på sosiale medier skrive tekst og ringe til nødnummer uten at noen overfaller han?
5.Hvordan kan mistenkte holde på med skytingen når mistenkte må skifte ammo? Ingen som overfaller han?
6.Hvordan er det mulig å kunne bære på eit gæver, pistol en bombe og all ammo? Uten at noen ser det?
7.Når mistenke skyter så mange mennesker så vil han mest sannsynlig ha folk bak sin rygg som han ikkje kan se.. Hvorfor overfaller ingen han?
8.I går så ble en Engelsk politiker drept, gjerningsmannen skrek “Storbritannia først” eller noe lignende, og var tilknyttet eit nazi miljø. Er ikkje dette også terror?
9.Der er ingen direkte koblinger mellom ISIS og mistenkte, kun etter at hendelse har skjedd så har de sagt han var en ISIS kriger.

beathe
beathe
Abonnent
7 år siden

Vi får vel heller aldri høre samtalen mellom 911 og skytter hvor han sverger tro til isis. Har også lest om dører som ble holdt stengt for de som ville ut, og flere skyttere.. det er mye som lukter svidd her for å si det sånn

Evi
Evi
Abonnent
7 år siden

Du kan iallefall ikke ha sett mannen med bjelken gjennom hodet…
er det sånn at dere ikke unner folk å takle en så grotesk opplevelse på en så utrolig fattet måte?
Dette er flisespikkeri på et hittil ukjent nivå.
La heller det som er skrevet om ” pinnedama ” være et godt eksempel på hvor vanskelig journalistikk er, fordi det i seg selv gir en posisjon hvor man har rett til å uttale seg om ting som i utgangspunktet er de færreste forunt å vasse i, og det med god grunn!
Vær glad vi ikke har en så dubiøs presse, iallefall. Tenk om det var du som skulle spikres mot veggen, for bagateller, når du har opplevd det værste?
Det er så usmakelig, at jeg gidder ikke engang å forholde meg til resten av artikkelen!
Og forresten, ta og utfør samme eksperimentet selv, hvis du er så smart!

Evi
Evi
Abonnent
7 år siden

Pinnedama!

her har det gått litt over stokk og stein, tror jeg…..har du røkt litt for mange sokker?

« Forrige artikkel

Ukas Brandulph – Skatt

Neste artikkel »

Satanistisk rituale under åpningen av Gotthard-tunnelen nær CERN

17
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x