Kjære Jens

8.6K visninger
9 minutter lesetid
130

Dette brevet er skrevet av en ung mann som lever i eksil etter å ha vært tvangsinnlagt og tvangsmedisinert med psykofarma/bevissthetsendrende kjemikalier, også kalt legemiddelindustriens vidundermedisin, som hvert år dreper over 100 personer bare i Norge.

Fredrik Vollan er min helt – takk for ditt pågangsmot og kampvilje, måtte din sjel finne fred og dine ord finne veien hjem til alle som bor i det langstrakte
masse-forsøks-kanin-farmen sånn at vi endag kan alle bli fri menn av landet.

Listen over utsatte politiske dissidenter, uønskede elementer og andre brysomme maktforaktere vokser, snart må vi stå samlet med paroler og megafoner utenfor stortinget og kreve deres løslatelse. Et nettverk av voktere for varslere er nødvendig for å vinne denne kampen mot nwo, en lederløs revolusjon hvor alle er for en, og en er for alle.

du kan lese en tidligere artikkel om han her: https://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/politiske-fanger-i-kongeriket-norge/

Kjære Jens

Først vil jeg gratulere Dem så mye i å ha møtt Farao personlig. Jeg lo godt da Farao i sin tale hinter til en samling av alle verdens religioner og videre ønsker å bygge institusjoner som kan garantere freden. Jeg håper De fikk my ut av Deres tilmålte minutter med Farao. Videre ønsker jeg å gratulere Dem med den suksessfulle testen av Project Blue Beam. For et spektakulært syn. Jeg er sikker på at mange ble imponert, om ikke skremt av synet.

Jeg har nå rømt i fra konsentrasjonsleiren De og Deres regjering satte meg i. Jeg har nå kommet meg til Sverige, eller til det geografiske området kjent som Sverige. For vi vet jo begge to at det ikke eksisterer noe land med Navn Sverige. Reisen var en sterk påkjenning, for i likhet med den Norske Staten er også Sverige styrt av psykopatiske fascister som tilber Lucifer. Den svenske Stat har innført såkalte ”personlige” billetter på tog, så, siden jeg ikke er noen PERSON, ble det litt vanskelig for meg å reise. Men min far, Abraham, er med meg og jeg har nå kommet fram til destinasjonen og min nye kjæreste, Kara.

Jeg ønsker De skal vite at når De satte meg i konsentrasjonsleir, så handlet De ikke på min PERSON, uansett hva Deres papir skulle si om den saken. Så, du forstår sikkert, at De slipper ikke unna karma i den her sammenhengen. Det er allerede reservert en plass til Dem i det Riket kjent som Helvettet. For som De er klar over, er jeg en frimann-av-landet, Sønn av Mann, Barn av Gud. Jeg ror ikke lenger i det slaveskipet som tilhører Roma og bærer Navnet, Den Norske Stat. Jeg er på land, min kjære eks-statsminister.

JENS STOLTENBERG
Jens er en statsminister som brenner for vaksiner som skal redde verden. En politiker uten helseutdanning, uten å vært helseminster, med kun nære relasjoner til legemiddelmafiaindustrien gjør GAVI prosjektet hans til en gavepakke til de store selskapene. 350millioner gies hvert år, veldig lite går dit hvor hjelpen trengs. Frydes Stoltenberg på dette bilde? Det er ingen som smiler på bildet bortsett fra jens, det er en syk fetish å være en ambassadør som vil vaksinere alle verdens barn, det er faktisk en av de største inntektene i verden ifølge forbes lister, mennesker har blitt en ressurs for profitt.

GAVI stjeler penger:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2289350.ece

På tross av at De bortførte meg og satte meg i konsentrasjonsleir, som den jøden jeg er, har jeg lyst til å takke Dem. Jeg vil takke Dem for at De fikk meg bortført, jeg vil takke Dem for at De torturerte meg med alkemi og drev meg til sterk depresjon med de piller og injeksjoner jeg ble tvunget til å ta. For, hadde det ikke vært for at jeg havnet i konsentrasjonsleiren, hadde jeg aldri møtt min kjæreste kjære, Kara.

jens_stoltenberg_0_492963r_1166631971
Jens smører den Israelske drapsmaskin med finansielle bånd, oljeeksport, våpeneksport, og investeringeri uetiske selskap, også drar han til Gaza med PR-teamet sitt og fremstår som en engel. Gazaa er et forskningsområdet for norsk våpenteknologi. Krev og opphev den livskvelende blokaden på Gazaa Jens, hvis du virkelig bryr deg.

Videre har jeg lyst til at De skal vite at jeg tilgir Dem. Jeg tilgir Dem for å ha fått meg bortført og satt i konsentrasjonsleir. Jeg tilgir Dem for at De brøt Norsk Lov. Jeg tilgir Dem for at De krenket ALLE mine rettigheter. Jeg tilgir Dem for at De ikke lytter til og adlyder din suveren. Jeg tilgir Dem for at De sprayer befolkningen Deres med tungmetaller. Jeg tilgir Dem for at De bestråler Deres befolkning med elektromagnetisk stråling. Jeg tilgir Dem for krenkelsen av Norsk Suverenitet, i form av EØS og andre ulovligheter. Jeg tilgir Dem for at De putter grisekjøtt i så å si all prosessert mat og tvinger befolkningen til å være kannibaler.

Jeg tilgir Dem for at ”Statlige Institusjoner” er privateide korporasjoner der opererer etter konsesjon fra Staten. Dette inkluderer Rettsvesen, Politi, Sykehus, Lånekasse, Sentralbank, Storting, Kongehus, etc.

Jeg tilgir Dem planene Deres om å innføre nye reguleringer og lovverk som følge av en feilaktig tro på menneskeskapt global oppvarming. Jeg tilgir Dem for å arbeide for en verdensregjering og alt det vil medføre. Jeg tilgir Dem for at De er slavenes slave og jeg tilgir Dem for at De er en jesuitt der forguder Anti-Christ sin største profet, Benedict XVI. Jeg tilgir Dem for at De er en Luciferaner der søker opplysning og søker lyset i Deres frimurerlosje. Jeg tilgir Dem for at De hedrer verdens første morder, Cain.

Jeg tilgir Dem at De omgås reptilhybrider med døde sjeler, der dreper små jentebarn og drikker blod og spiser menneskekjøtt. Jeg tilgir Dem at De er en del av Roma og at De fører det norske folk bak lyset og manipulerer det norske folk til å tro at Den Norske Lov er en del av landet, da det er en kontrakslov der er å finne på havet.  Jeg tilgir Dem at PERSONENE der arbeider på psykiatrisk ikke følger Grunnloven og jeg tilgir Dem og Det Norske Storting for å ha brutt kontrakt og videre brutt Norsk Lov og Den Sanne Loven. Jeg tilgir Dem for å ha lurt Det Norske Folk til å tro at svineinfluensaen er farlig og at vaksinen er løsningen. Jeg ber for Deres sjel, Jens Stoltenberg, for jeg vet at Hades har reservert en plass til Dem.

jensSXcopy_1212039591_1212039606
Som far som sønn, de liker å vise makt med pekefingeren.

Jeg lo godt når jeg så Farao komme til Rådhusplassen i Oslo i sin limousin med flagget som signaliserer at Dere er til havs. Som du vet, fins det et land i Norge. Og i det landet har menneskene rettigheter, ubestridelige rettigheter. Jeg håper De forstår konsekvensene av at De invaderte Landet med Deres armé av sjømonster og trakasserte og torturerte alle landets innbyggere. Men, Jens Stoltenberg, jeg har tilgitt Dem ALT. Dessverre for Dem, er ikke min far like ”snill” som jeg er.

Som Deres suveren har jeg gjeninnsatt Dem som Statsleder for Den Norske Staten, om enn bare midlertidig. De skal utføre følgende ordre fra Deres suveren i den rekkefølgen ordrene er gitt:

  1. De skal beordre FINANSMINISTEREN til å selge ut min andel av Den Norske Stat. Dette inkluderer min andel i Storting, Sykehus, Skoler, Veinett, Statoil, Øvrig Industri, Forsvar, Bankvesen, etc. etc. etc. Jeg forventer at verdiene selges til markedspris. Jeg vil ha mine verdier levert i gull, så De har å kjøpe tilbake gullbeholdningen De solgte ut for papirpenger.
  2. De skal utstede en passeport diplomatique til min PERSON, så jeg kan reise fritt og uhindret i verden. Vedlagt finner De bilde til passet og nødvendig PERSONALIA.
  3. De skal kjøpte to tur-retur billetter til Egypt, så De kan være med Deres suveren på fjelltur. Vi skal klatre opp Si-Nei-Til-Synd-Fjellet, Mt. Sinai, så vi kommer oss ut av den dype dammen. På Sinai skal vi sammen faste og rense vår kropp og drive ut Satan, som De tror er en alien. På Mt. Sinai skal vi begge døpes i sannhet. Jeg har tro på min far, så jeg sier du skal kjøpe to tur-retur billetter.
  4. De skal anmode Det Norske Storting om å ratifisere den medlagte Forskrift om Judas navnebytte, se vedlegg 1, med hjemmel i Den Sanne Loven.
  5. De skal beordre FINANSMINISTEREN til å ta ut alle investeringer gjort i Den Store Løgnen, USA, og beordre at investeringer blir gjort i Sannheten, Afrika.
  6. De skal beordre FINANSMINISTEREN til å utføre de nødvendige handlinger for at norsk olje- og gass blir solgt i Den Norske Kronen, i stedet for i fiat-valutaen, Dollar.
  7. De skal beordre RIKSBANKSJEFEN til å reformere norsk bankvesen så det blir slutt på rentesystemet.
  8. De skal beordre FORSVARSMINISTEREN til å trekke ut alle norske soldater fra Afghanistan og ethvert annet område hvor norske soldater opererer, utenfor Den Norske Stats grenser.
  9. De skal fratre Deres stilling som STATSMINISTER for den Norske Stat og kalle ut til nyvalg.
  10. De skal adlyde Forskrift om Judas Navnebytte, gitt hjemmel i Den Sanne Loven.

Vedlegg 1.

FOR 2008-12-10 nr 01: Forskrift om Judas Navnebytte

DATO:                                                  FOR-2009-12-10-1

DEPARTEMENT:                               ALLE

IKRAFTTREDELSE:                            SÅ SNART STORTINGET HAR RATIFISERT LOVEN

GJELDER FOR:                                   Norge

HJEMMEL:                                         Den Sanne Loven

KORTTITTEL:                                      Judas Navn

INNHOLD

Forskrift om Judas Navnebytte (Judas Navn)

§1. Forskriftens omfang

§2. Hvem regnes som Judas

§3. Bestemmelsen om navnebytte

§4. Forbud

§5. Unntak

§6. Ikrafttredelse

Forskrift om Judas Navnebytte (Judas Navn)

Gitt av Norges Suveren den 10. desember 2009 med hjemmel i Den Sanne Loven.

§1. Forskriftens omfang.

Disse forskrifter gjelder for ord ytret i muntlig tale, skriftspråk og telepatisk kommunikasjon, som i henhold til §2 regnes som Judas Navn.

§2. Hvem regnes som Judas

Med Judas regnes eks-statsminister Jens Stoltenberg. Personen som svek sitt folk, sitt land, sin suveren, Guds ord og Den Sanne Loven.

§3. Bestemmelsen om navnebytte

Navnet Jens Stoltenberg er med dette endret til Judas Stolt-en-dritt.

§4. Forbud

Å ytre det gamle navnet Jens Stoltenberg er forbudt. Norges suveren kan gjøre unntak når særlige grunner foreligger. Forbudet gjelder for omfanget definert i §1.

§5. Unntak

Når særlige grunner tilsier det, kan Norges Suveren i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra forskriftene.

§6. Ikrafttredelse

Disse forskrifter trer i kraft så snart Det Norske Storting adlyder Norges sanne suveren og ratifiserer disse forskrifter med hjemmel i Den Sanne Loven.

Vedlegg 2. PERSONALIA

FORNAVN:                         FREDRIK

ETTERNAVN:                     VOLLAN

PERSONNUMMER:         25061986

FØDSELSDATO:                                25. JUNI 1986

KJØNN:                                               MANN

FØDSELSSTED:                  TRONDHEIM, NORGE

Med Vennlig Hilsen,

Fredrik: Vollan

Frimann-av-landet, Sønn av Mann, Barn av Gud, eksil

Fredrik: Vollan

PS: Judas, De vil få et nytt navn av min far etter at De har blitt med Deres suveren til Egypt og utført fars vilje. Jeg kjenner ikke dette navnet ennå. Gud være med Dem.

Dette brevet er skrevet av en ung mann som lever i eksil etter å ha vært tvangsinnlagt og tvangsmedesinert med psykofarma/bevisthetsendrende kjemikalier, også kalt legemiddelindustriens vidundermedesin som har dreper 100 personer i Norge hvert år.

Armin Bahrami

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte;
"DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

130 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

“Stoltenberg ønsket av FN i klimagruppe”
“FNs generalsekretær Ban Ki-moon vil ha statsminister Jens Stoltenberg med i en rådgivende gruppe som skal utrede finansiering av klimatiltak i utviklingsland.
Gruppen skal komme med forslag til hvordan det skal samles inn 100 milliarder dollar innen 2020. Den skal ledes av Storbritannias statsminister Gordon Brown og Etiopias statsminister Meles Zenawi.”
http://www.dagbladet.no/2010/02/12/nyheter/jens_stoltenberg/politikk/innenriks/regjeringen/10367854/
Enda en Bilderberger i klima-hoax panelet…. ;)

J.Johansen
Forfatter
Svar til  arifkarim
14 år siden

Jaja, når de vil ha han med i ennå en slik gruppe, så er det ennå en ting vi vet, og det er at der forsvant X antall milliarder til av våre penger…….

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
14 år siden

Ban Ki-moon he he, blir ikke det Bank på Månen oversatt til Norsk ?
Ikke nok med at Eliten har blitt lovet overelvelsebunkere på Månen i 2012, dem skal jaggu ha en egen bank der også ;)

Dacax
Abonnent
14 år siden

Ok, jeg forstår ikke helheten, så la oss gå ut ifra det.
Det er vanskelig for meg å plutselig nå innse at jeg ikke oppfatter hva som skjer i det hele tatt, spesielt dette med reptiler høres helt feil ut for meg.
For meg ser hele brevet ut som en stort spøk og ironi, jeg vet ikke hvordan det er ment, i det hele tatt.

Beamer; det er for vanskelig å plukke ut et spesifikt tema utifra helheten, spesielt når jeg ikke har noen innsikt i denne. Hvis du vet om noe, som kan bevise av dette er sant, så er det det jeg er ute etter!

Kjetil S
Skribent
Svar til  Dacax
14 år siden

Dacax

Om jeg skal våge meg på å gi deg et tips ville jeg sett bort fra det med reptiler, iallefall i første omgang.

Når det gjelder dette brevet fra Vollan til Jens vil jeg ikke prøve meg på en tolkning av hva Vollan mener, i den hensikt å gjøre dette forståelig for deg. Det må nesten Vollan selv gjøre. Mitt tilbud gjaldt emner innenfor “Nyhetsspeilet generelt”, siden du skrev følgende: “Fortsatt så er det utrolig vanskelig for meg å tro på det du (og nyhetsspeilet generelt) skriver. Jeg skjønner ikke på hvilken måte noen i det hele tatt kan tro på noe som står her, det virker som dere retter alt innholdet på denne siden for dere selv; personlig føler jeg det blir for usannsynlig og utroverdig.”

Beklager at jeg ikke kan hjelpe deg med Vollans brev.

Dacax
Abonnent
Svar til  Kjetil S
14 år siden

Det er ikke Vollans brev jeg lurer på, men føler det blir litt OT å starte den her.
Har du en E-mail?

Dacax
Abonnent
14 år siden

på side 3:
Om grisekjøtt er kanniballisme blir mer et moralsk dillema, for min del har jeg aldri tenkt over det.
Fortsatt så er det utrolig vanskelig for meg å tro på det du (og nyhetsspeilet generelt) skriver. Jeg skjønner ikke på hvilken måte noen i det hele tatt kan tro på noe som står her, det virker som dere retter alt innholdet på denne siden for dere selv; personlig føler jeg det blir for usannsynlig og utroverdig.

Jeg klarer ikke å sette meg inn i dette, min personlighet går ut på at jeg setter meg inn i ting, og finner ut hva som er riktig. Etter min mening kan en ikke gå rundt å tro på alt man leser, spesiellt ikke på internett.
Alt jeg ønsker å få svar på, er hvordan jeg kan skjønne, oppfatte, innse og tro på det som står her, altså, jeg trenger bevis.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Dacax
14 år siden

Dacax

“Alt jeg ønsker å få svar på, er hvordan jeg kan skjønne, oppfatte, innse og tro på det som står her, altså, jeg trenger bevis. ”

Jeg kan prøve å hjelpe deg om du vil. Om du plukker ut ett emne du vil “forsøke å forstå”, kan jeg prøve å forklare hvordan jeg personlig ser på saken (altså ikke dermed sagt at det er den fulle og hele objektive sannhet). Jeg kan altså tilby deg min personlige forståelse. Om du tror på den er selvsagt opp til deg selv.

vilderw
vilderw
Abonnent
14 år siden

det du svarte tidligere på psykiatrisk er jo bull. ikke noe piggtrådgjerde her, noen regler,men ikke mange, jeg driter i hva de sier og gjør det jeg vil ;) de nekter meg riktignok mine vanlige allergi , astma og magemedisiner, men det får no bare være..

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
14 år siden

Godt år tilbake! Det er ingenting å skamme seg for. Når jeg blir ivrig kan også jeg skrive engelske ord så feil at jeg bare må le av meg selv etterpå.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Hei Cosmomind!

Ja, du har så rett og nå skal jeg begynne å skjerpe meg med skrivingen å få det mer rettskrevent ned på papiret! Dette får meg til å rødme her jeg sitter!

Beste hilsener og GODT NYTTÅR til deg Cosmomind!

Lise

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
14 år siden

Veldig bra Slide-show Lise! Jeg ble virkelig rørt til tårer! De som ikke blir rørt av dette kan ikke være menneskelig og kan kanskje fortjene betegnelsen reptil. Vil bare si til deg at du har skrevet våkne feil. Det skal være wake. Slutter meg forøvrig til din siste komentar. Jeg lo godt av “chip i hekken”.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Ja nå ler jeg godt smurfen du er ikke sann! “chip i hekken ” du liksom!

Godt at man her får seg en god latter også!

Lise

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Og en ting til Frodo!

Alle har sin måte å uttrykke seg på! Noen dypere enn andre. De psykiatriske institusjonene er desverre fulle av svært intelligente mennesker, både forfattere og andre som kjenner til livets verdier.

var isammen en unge forfatter en gang som har vært ut og inn av psykiatriske institusjoner! Og dette mennesket var dyp i sin uttrykksmåte og bokskriverier men hadde allikevel så rett i så mye jeg selv ikke var bevisst ved!

Lise

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Først til deg frodo!

Hvilken rett har vel noen av oss her å dømme Fredrik som psykotisk utifra brevet han har skrevet! Jeg blir så eitrande forbannet når slike uttalelser (som det du her kommer med) kommer meg for øret, for det er nettopp slike påstander som har fått mennesker lagt i både reimer og tvangsmedisinert gjennom psykiatrien i all herrens år! Noen spyr ut sine egenskapte diagnoser om en person for så å trekke seg stille å rolig tilbake slik at mobben og andre uvitne og fordømmende mennesker kan ta over med sine fordømmelser og “fritt villt diagnoser” ovenfor samme person/offer!

Hva kan vel noen av oss her på Nyhetsspeilet eller utenfor påstå at Fredrik er uten å kjenne til han personlig.? Vi har lest hans brev her, der han legger frem hans sammenligner av mennesker og reptiler og hva så??? Skal vi kalle han for psykotisk av den grunn? Og hvorfor jeg blir så eitrande forbannet når du kommer med slike påstaner, er fordi jeg selv gang på gang opplever at mennesker der ute kaller meg for psykotisk, gal, sinnsyk, dum kjerring, galing osv fordi jeg TØR å stå fram med mine oppriktige meninger om den urettferdigheten som skjer der ute, som møreke krefter(makter står for, blant annet en god del psykiatere og ledelse innen psykiatrien.

Hver dag ringer gråtende unge meg for å fortelle at de vil ta livet sitt fordi de aldri blir kvitt en diagnose psykiatrien har satt på dem til tross for at de ikke er lidene eller syke! De forteller at ryktet om at de har vært innlagt på psykiatrisk sykehus har spredt seg og at andre der ute, naboer og folk i deres eget nærmiljøer både mobber og håner dem og har satt et stigmatiserende stempel! Jeg skulle like å filleriste slike mobbere av fordømmende individer!
Jeg har opplevd mer enn en gang her i min stue at unge som har kommet har dradd fram et barberblad eller sprettkniv klar til å kutte pulsårene eller at de har ringt meg for å si “farvel” fordi de ikke orker å leve med følelsen av å være både evighetsstigmatisert og fordømt av andre! Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har måtte reagere raskt nok i slike situasjoner!

Her på Nyhetsspeilet skrives det om mye interessant. Alt fra ufoer som er observert, Maya indianernes spådommer, om utenomjordiske hendelser, ja, til og med reptiles og Aliens!

Jeg selv har ingen tvil om at mye av det vi leser om her er fakta, bare godt hemmeligholdt fra ÙSA’s mørke makter og maktene her hjemme. Hele internett er stappfullt av info om disse temaene og på bibilioteket finner man bøker om reptiler, ufoer, ja, vitenskap om alt dette så det rekker!

Skal du dømme Fredrike for å være psykotisk så kall oss da alle her for psykotiske – om du er “kjekkas” nok!

Hva gjør du egentlig her på Nyhetsspeilet frodo? Hva er dine motiv? Å spre galle og fordomsord mot enkeltpersoner! Jeg HATER den slags.

Til deg Monica så vil jeg si:

Vi er alle gode engler for hverandre og i mine øyne er du et vakkert menneske med mange verdifulle budskap å bringe frem som jeg har festet meg sterkt ved.

Lise

Fredrik_Vollan
Fredrik_Vollan
Abonnent
14 år siden

Ja, tenkte på å sende til politiet, men så kom jeg på at politiets ulovligheter er bakgrunnen for alt dette. Så, den tanken kan jeg nok slå fra meg. Det rare var at “Direktøren” hadde routet seg via Amsterdam for å sende meldingen. Uansett, jeg gir egentlig faen. Blir jeg tatt av dage er det bare nok et bevis på at alt jeg har sagt og skrevet om regjering og maktapparat stemmer. De gjør best i å la meg være i fred, det er den beste måte å bekjempe mine anklager/påstander på. Og du har helt rett, den trusselen så uprofesjonell og inkompetent ut.;)

Fredrik_Vollan
Fredrik_Vollan
Abonnent
14 år siden

Da har jeg mottatt en trussel ang. mitt brev til Jens. Tenkte jeg skulle publisere trusselen her:

“Det er godt at du har en så sterk tro på “det sanne”. Det vil si at den virkelige hjernevaskingen har virket godt.

Når det er sagt så vil jeg meddele at De er avskrevet som et nyttig medlem av samfunnet og vi skal se til at eventuelle ytelser i ditt navn blir stoppet.

Hvis nødvendig så vil De bli satt i tvangsarbeide slik at De kan gjøre Dem fortjent til luften De forbruker og har forbrukt samt leie for land De har oppholdt Dem på i den tid De har vært gjest i Norge.

Med en lettet hilsen

-Direktøren.

(PS: Det at du er paranoid betyr ikke at vi IKKE er ute etter å ta deg!)”

En eller annen idiot av zionist (regner med han er zionist ettersom han bruker det jødiske ordet Direktør) som påstår jeg ikke har rett til det land jeg er født på. Og videre truer meg med tvangsarbeid som “leie” for land og luft. Han sier også at alle ytelser i mitt navn vil bli stoppet. Vel, det gjenstår å se. Til slutt truer han meg direkte. Han er også så frekk å påsta at Frimann-av-Landet, Fredrik: Vollan har vært gjest i Norge. Frekk idiot.

Otto
Abonnent
Svar til  Fredrik_Vollan
14 år siden

Trenger ikke være seriøs den trusselen, så uprofesjonell ut og praktisk sett inkompetent, blant annet ikke mulig å regulere eventuell støtte man får, som er regulert av lovverk. Slikt kan man glemme eller letthendt sende til polititet med en anmeldelse.

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  Fredrik_Vollan
14 år siden

Det eneste som er skremmende her, er at du tar den mailen seriøst. Ikke ser jeg trusselen heller. Mailen påpeker i en sarkastisk tone (merk: i humoristisk forstand) at du ikke fortjener en bit av fellesgodene, siden du “har meldt deg ut”, emigrert til Sverige og for øyeblikket ikke vil betale skatt. At han er sionist fordi han kaller seg direktøren?! Direktør et jødisk ord?!

Kan noen oppegående forumtravere vise litt ansvar her, istedet for å bare hause dette opp videre?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  hippokraten
14 år siden

Tuller du ??
Hadde Obama motatt et sånt brev så hadde hele verdens befolkning fått en chip i hekken

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Tror nok Obama møter et liiiitt heftigere trusslebilde hver dag enn mail av den typen, ja. Mailen er kødd, enkelt og greit. At evnen til å se “humoren” i brevet er borte, er ikke bra. Noen prøver å more seg andres bekostning. Det er det jeg ser. At det finnes duster som synes det er gøy, burde tross alt ikke overraske noen, spør du meg. Det blir en sånn “ringe-på-stikk-av” greie som alle småunger driver med. Samme type humor/spenning, bare i en slags internetinnpakning. Og sjansen får at dette skjer øker, når Wollaner går ut så pass offentlig ut som han gjør. Og på toppen av kransekaka oppfordrer Armin folk til å videredistribuere brevet. Og sjansen for at en dust (f.ekd typen som alltid mobba folk på skolen) får tak i det, den øker eksponesiellt. Og den dagen Wollan skjønner at ingen er ute etter å ta ham, så sitter han til gjengjeld igjen med en reell bekymring: at det flyter av informasjon om ham på internet. Det er det tragikomiske resultatet. Sorry for at jeg sier det rett ut, ikke meninga å virke nedlatende.

frodo
frodo
Abonnent
14 år siden

Jeg må si at Armin og andre her på nyhetsspeilet fremstår som en merksnodig gjeng.

Armin legger ut et “brev” fra en åpenbart psykotisk person. Flertallet av responderne her er såpass ukritiske at de skjønner at denne personen faktisk trenger hjelp, men heller fyrer opp under psykosen. Jeg vil tro folk flest klarer å gjenkjenne skriblerier fra en person med realitetsbrist, men tydeligvis ikke her på nyhetsspeilet.

Det er også vanskelig å forstå hvilken “transe” Armin mener vi nordmenn lever i. Norge er kåret til et av de aller beste landene å leve i. De aller fleste av oss har en jobb, venner, familie og økonomisk trygghet. Vi har et sikkerhetsnett som gjør at hvis vi blir syke eller arbeidsledige, så er vi trygge på at vi får “gratis” helsehjelp og økonomisk støtte. Jeg tror “transen” vi nordmenn lever i er at vi faktisk har det bedre enn 99% av resten av verdens befolkning, og har overskudd til å klage over latterlige imaginære problemer.

Grunnen til at megafon-Armin blir oversett er at folk flest ville synes påstandene hans er latterlige. Vi har et veldig bra liv her i Norge. Vi er blant dem som lever lengst i verden , og er blant de lykkeligste i Europa.
http://www.klikk.no/helse/article457205.ece
Å tro at folkevalgte politikere skulle drive skjult ondskap i form av spraying av kjemikalier ol., samtidig som de hele tiden videreutvikler vårt(i verdenssammenheng) fantastiske velferdssystem er helt på jordet.

Jeg stemte ikke på Jens Stoltenberg forrige valg, men jeg tror det er få friske mennesker som har fullført grunnskolen, som klarer å få seg til å tro at han står i ledtog med “satan”

Monica Waade
Forfatter
Svar til  frodo
14 år siden

Nå bløffer du frodo, det er mange syke her i landet som ikke får “gratis” helsehjelp selv om vi betaler skatt. Jeg er en av dem som ikke fikk det.

På hvilket grunnlag kan du stille en diagnose på Fredrik? Kan ikke hans brev bunne i vrede av det han har vært utsatt for og hvem tror du sto parat til å hjelpe ham i det offentlige makkverket vi lever under?

Dette landet skaper sykdom dessverre, men virker som du er en av de som er båret på gullstol. I Norge er det om du ikke vet det, enten eller. Synes du er temmelig ufin som sier vi ikke har grunn til å klage, det tyder på at du selv sitter i det korrupte systemet og trekker i trådene.

Monica Waade
Forfatter
14 år siden

Grusomme bilder i slideshowet, men mellom de triste bildene dukket det opp en engel – Lise – med sine oppfordringer. Jeg tenker ondskapen må gi tapt for oss, når vi har fått satt lys på den er den ferdig. Er bare i mørket det onde kan regjere, når spillet er avslørt lyses mørket opp og ondskapen kan ikke operere i det skjulte lenger.

Fredrik har nok rett i det med onde reptiler, for hva annet kan ha tatt bolig i menneskeskikkelsene i den videoen jeg linker til, vanlige mennesker er de i hvert fall ikke! Jeg ble syk da jeg så dette, men tvang meg til å se alt for å få satt lys på de bestialske gjerningene til disse reptilene. Måtte bare de som svinser rundt i pelskåper og jakker vite hva de har deltatt i, hva deres penger har blitt brukt på, da tenker jeg de hadde spydd av rikdommen og pelsene sine.

Dette er den verste dyremishandling jeg har sett;
http://www.liveleak.com/view?i=25a_1183010756

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

BLINK!!!

Armin. jeg har allerde fått en ide! Men må bare få tak i vedkommende expert på teknisk utstyr..

Denne mannen skal jeg ta en prat med denne uken for så vet jeg om alt han er genial til å få fikset!

Vi snakkes innpå her men også pr mail:

Min er som sagt: hulk@broadpark.no

Din har jeg tatt vare på Armin.

Lise

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Ja det er penger vi trenger og allerede nå er hjernecellene mine i høygir for at en lampe skal blinke der oppe å gi meg glimrende ideer. Får slike “anfall” noen ganger Armin men det kommer som regel gode ideer ut av disse “anfallene!”

Noe skal vi finne på isammen og jeg har tenkt på dette i lang tid men også tenkt av vi venter til 2010 for dette året skal vi slippe å anstrenge oss for mye for dette året skal bli en “stor bombe” i seg selv med hensyn til aha- opplevelser folk her i landet skal få ved alt som kommer frem av sannheter som allerde er tatt opp her på Nyhetsspeilet og som noen har ment har vært “konspirasjonsteorier!”

Nå har du fått meg på en tanke Armin som ikke vil slippe taket. Skal inn på linken din å ta en nærmere titt!

Så får våre nyttårsforsetter være at vi holder hverandre underrettet…

Lise

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Glad i deg også Armin og så satser du og jeg på å få rigget opp høytaler over hele Oslo by (fra alle husstak) dette året der vi uredde taler menneskets og rettferdighetens sak!

Stor varm klem fra meg

Lise

PS: Dette er faktisk ingen fantasiforestilling jeg har men et realistisk forslag!

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

Dropp å kjøpe den tredje. Du vil nemlig bli arrestert i det du tar i bruk megafon nummer to.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Dette slideshowet er spesielt laget til deg Armin. Dette fordi du er min favoritt her på Nyhetsspeilet med ditt fredsarbeide og verdifulle innlegg som alltid går rett i hjertet mitt.

http://www.slide.com/r/unW_Gf7V2j9fyESG01a4bAEdhaiedZM_?previous_view=mscd_embedded_url&view=original

Alt godt til deg på det nye året Armin og måtte du fortsette å snakke UT til verden om all urettferdighet som rammer tusenvis av uskyldige mennesker der ute.

Stor varm klem fra meg

Lise

NB: Får håpe denne linken funker da!!! Ville være flause hvis den ikke gjør det! Jeg skriver jo noen feil hver gang jeg er innpå her!!! Hi, hi…

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

Noen flere her som får fatal error på “hvis du tror du lever en gang”? Kommer ikke inn….(snufs)

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Thor
14 år siden

Ja skjer det samme, så snufser sammen med deg.

Er mer kødd med sidene her, eller hos meg, virker ikke som nettleseren greier oppdatering, virker ok på andre nettsteder så tyder på er noe muffens her.

Otto
Abonnent
Svar til  Thor
14 år siden

Har ikke opplevd feil den senere tid, anvender Mozilla Firefox . Så det er fler natteravner her .. :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Otto
14 år siden

Nå har jeg lasta ildreven her men kommer meg fortsatt ikke inn på hvis du tror du lever en gang” :( sukk
finner ikke siden fatal error 404
Nå fikk jo CIA og NSA tilgang til alle norske servere under Obama besøket og det skal kinesere fra det kinesiske millitære og ettertning opp i alle norske mobilmaster så vi kan sikkert forvente oss litt av hvert fremover…….
I USA og flere andre land ble det Kinesiske firmaet nekta tilgang grunnet faren for lett og laga bakdører til overvåking og overtaking av sensetiv data osv
Helt uproblematisk sier Telenor
Dem leverte det laveste anbudet

Monica Waade
Forfatter
Svar til  smurfen
14 år siden

Samme her, lasta reven og prøvde, men finner ikke en gang artikkelen under nyeste artikler så jeg kommer ikke til feilmeldingen en gang. Dobbelt sukk… for her er noe muffens! :-(

Fredrik_Vollan
Fredrik_Vollan
Abonnent
14 år siden

Satan er den onde kredittoren til kroppen vår. Vår kropp ble gitt til oss av vår Jordslige Mor (ikke vår biologiske mor). Men Satan er å finne i alle menneskers kropper. Han frister mennesker med gull og rikdom, late dager, tjenere, rusmidler, vold og perversiteter. Og for menneskets synd tar han tilbake det som vår mor har gitt til oss; vårt syn, våre ben, vår hørsel, vår hud og til sist, våre liv.
Djevelen er sjelens onde kredittor. Noe mer vet jeg ikke om djevelen, men jeg vet han er hersker i et rike hvor vibrasjonene er langt mer “tett” enn her på jorden. Hans rike er også kalt Helvettet.
Lucifer er en fallen engel, den fineste og mest elskede av vår Himmlske Fars engler. Han var lysbringeren. Men han nektet å tjene mennesket, i strid med vår Fars ønske og ble kastet ut av Himmelen (et sted med mye lettere vibrasjon enn her på jorden) og falt ned på jorden hvor han hersker via sine undersåtter, Luciferanerne, Talmudistene, Zionistene.

« Forrige artikkel

Kjærlighetens alkymi

Neste artikkel »

HPV-vaksinen: Gardasilslottet

130
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x