Kjære Jens

8.6K visninger
9 minutter lesetid
130

Dette brevet er skrevet av en ung mann som lever i eksil etter å ha vært tvangsinnlagt og tvangsmedisinert med psykofarma/bevissthetsendrende kjemikalier, også kalt legemiddelindustriens vidundermedisin, som hvert år dreper over 100 personer bare i Norge.

Fredrik Vollan er min helt – takk for ditt pågangsmot og kampvilje, måtte din sjel finne fred og dine ord finne veien hjem til alle som bor i det langstrakte
masse-forsøks-kanin-farmen sånn at vi endag kan alle bli fri menn av landet.

Listen over utsatte politiske dissidenter, uønskede elementer og andre brysomme maktforaktere vokser, snart må vi stå samlet med paroler og megafoner utenfor stortinget og kreve deres løslatelse. Et nettverk av voktere for varslere er nødvendig for å vinne denne kampen mot nwo, en lederløs revolusjon hvor alle er for en, og en er for alle.

du kan lese en tidligere artikkel om han her: https://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/politiske-fanger-i-kongeriket-norge/

Kjære Jens

Først vil jeg gratulere Dem så mye i å ha møtt Farao personlig. Jeg lo godt da Farao i sin tale hinter til en samling av alle verdens religioner og videre ønsker å bygge institusjoner som kan garantere freden. Jeg håper De fikk my ut av Deres tilmålte minutter med Farao. Videre ønsker jeg å gratulere Dem med den suksessfulle testen av Project Blue Beam. For et spektakulært syn. Jeg er sikker på at mange ble imponert, om ikke skremt av synet.

Jeg har nå rømt i fra konsentrasjonsleiren De og Deres regjering satte meg i. Jeg har nå kommet meg til Sverige, eller til det geografiske området kjent som Sverige. For vi vet jo begge to at det ikke eksisterer noe land med Navn Sverige. Reisen var en sterk påkjenning, for i likhet med den Norske Staten er også Sverige styrt av psykopatiske fascister som tilber Lucifer. Den svenske Stat har innført såkalte ”personlige” billetter på tog, så, siden jeg ikke er noen PERSON, ble det litt vanskelig for meg å reise. Men min far, Abraham, er med meg og jeg har nå kommet fram til destinasjonen og min nye kjæreste, Kara.

Jeg ønsker De skal vite at når De satte meg i konsentrasjonsleir, så handlet De ikke på min PERSON, uansett hva Deres papir skulle si om den saken. Så, du forstår sikkert, at De slipper ikke unna karma i den her sammenhengen. Det er allerede reservert en plass til Dem i det Riket kjent som Helvettet. For som De er klar over, er jeg en frimann-av-landet, Sønn av Mann, Barn av Gud. Jeg ror ikke lenger i det slaveskipet som tilhører Roma og bærer Navnet, Den Norske Stat. Jeg er på land, min kjære eks-statsminister.

JENS STOLTENBERG
Jens er en statsminister som brenner for vaksiner som skal redde verden. En politiker uten helseutdanning, uten å vært helseminster, med kun nære relasjoner til legemiddelmafiaindustrien gjør GAVI prosjektet hans til en gavepakke til de store selskapene. 350millioner gies hvert år, veldig lite går dit hvor hjelpen trengs. Frydes Stoltenberg på dette bilde? Det er ingen som smiler på bildet bortsett fra jens, det er en syk fetish å være en ambassadør som vil vaksinere alle verdens barn, det er faktisk en av de største inntektene i verden ifølge forbes lister, mennesker har blitt en ressurs for profitt.

GAVI stjeler penger:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2289350.ece

På tross av at De bortførte meg og satte meg i konsentrasjonsleir, som den jøden jeg er, har jeg lyst til å takke Dem. Jeg vil takke Dem for at De fikk meg bortført, jeg vil takke Dem for at De torturerte meg med alkemi og drev meg til sterk depresjon med de piller og injeksjoner jeg ble tvunget til å ta. For, hadde det ikke vært for at jeg havnet i konsentrasjonsleiren, hadde jeg aldri møtt min kjæreste kjære, Kara.

jens_stoltenberg_0_492963r_1166631971
Jens smører den Israelske drapsmaskin med finansielle bånd, oljeeksport, våpeneksport, og investeringeri uetiske selskap, også drar han til Gaza med PR-teamet sitt og fremstår som en engel. Gazaa er et forskningsområdet for norsk våpenteknologi. Krev og opphev den livskvelende blokaden på Gazaa Jens, hvis du virkelig bryr deg.

Videre har jeg lyst til at De skal vite at jeg tilgir Dem. Jeg tilgir Dem for å ha fått meg bortført og satt i konsentrasjonsleir. Jeg tilgir Dem for at De brøt Norsk Lov. Jeg tilgir Dem for at De krenket ALLE mine rettigheter. Jeg tilgir Dem for at De ikke lytter til og adlyder din suveren. Jeg tilgir Dem for at De sprayer befolkningen Deres med tungmetaller. Jeg tilgir Dem for at De bestråler Deres befolkning med elektromagnetisk stråling. Jeg tilgir Dem for krenkelsen av Norsk Suverenitet, i form av EØS og andre ulovligheter. Jeg tilgir Dem for at De putter grisekjøtt i så å si all prosessert mat og tvinger befolkningen til å være kannibaler.

Jeg tilgir Dem for at ”Statlige Institusjoner” er privateide korporasjoner der opererer etter konsesjon fra Staten. Dette inkluderer Rettsvesen, Politi, Sykehus, Lånekasse, Sentralbank, Storting, Kongehus, etc.

Jeg tilgir Dem planene Deres om å innføre nye reguleringer og lovverk som følge av en feilaktig tro på menneskeskapt global oppvarming. Jeg tilgir Dem for å arbeide for en verdensregjering og alt det vil medføre. Jeg tilgir Dem for at De er slavenes slave og jeg tilgir Dem for at De er en jesuitt der forguder Anti-Christ sin største profet, Benedict XVI. Jeg tilgir Dem for at De er en Luciferaner der søker opplysning og søker lyset i Deres frimurerlosje. Jeg tilgir Dem for at De hedrer verdens første morder, Cain.

Jeg tilgir Dem at De omgås reptilhybrider med døde sjeler, der dreper små jentebarn og drikker blod og spiser menneskekjøtt. Jeg tilgir Dem at De er en del av Roma og at De fører det norske folk bak lyset og manipulerer det norske folk til å tro at Den Norske Lov er en del av landet, da det er en kontrakslov der er å finne på havet.  Jeg tilgir Dem at PERSONENE der arbeider på psykiatrisk ikke følger Grunnloven og jeg tilgir Dem og Det Norske Storting for å ha brutt kontrakt og videre brutt Norsk Lov og Den Sanne Loven. Jeg tilgir Dem for å ha lurt Det Norske Folk til å tro at svineinfluensaen er farlig og at vaksinen er løsningen. Jeg ber for Deres sjel, Jens Stoltenberg, for jeg vet at Hades har reservert en plass til Dem.

jensSXcopy_1212039591_1212039606
Som far som sønn, de liker å vise makt med pekefingeren.

Jeg lo godt når jeg så Farao komme til Rådhusplassen i Oslo i sin limousin med flagget som signaliserer at Dere er til havs. Som du vet, fins det et land i Norge. Og i det landet har menneskene rettigheter, ubestridelige rettigheter. Jeg håper De forstår konsekvensene av at De invaderte Landet med Deres armé av sjømonster og trakasserte og torturerte alle landets innbyggere. Men, Jens Stoltenberg, jeg har tilgitt Dem ALT. Dessverre for Dem, er ikke min far like ”snill” som jeg er.

Som Deres suveren har jeg gjeninnsatt Dem som Statsleder for Den Norske Staten, om enn bare midlertidig. De skal utføre følgende ordre fra Deres suveren i den rekkefølgen ordrene er gitt:

  1. De skal beordre FINANSMINISTEREN til å selge ut min andel av Den Norske Stat. Dette inkluderer min andel i Storting, Sykehus, Skoler, Veinett, Statoil, Øvrig Industri, Forsvar, Bankvesen, etc. etc. etc. Jeg forventer at verdiene selges til markedspris. Jeg vil ha mine verdier levert i gull, så De har å kjøpe tilbake gullbeholdningen De solgte ut for papirpenger.
  2. De skal utstede en passeport diplomatique til min PERSON, så jeg kan reise fritt og uhindret i verden. Vedlagt finner De bilde til passet og nødvendig PERSONALIA.
  3. De skal kjøpte to tur-retur billetter til Egypt, så De kan være med Deres suveren på fjelltur. Vi skal klatre opp Si-Nei-Til-Synd-Fjellet, Mt. Sinai, så vi kommer oss ut av den dype dammen. På Sinai skal vi sammen faste og rense vår kropp og drive ut Satan, som De tror er en alien. På Mt. Sinai skal vi begge døpes i sannhet. Jeg har tro på min far, så jeg sier du skal kjøpe to tur-retur billetter.
  4. De skal anmode Det Norske Storting om å ratifisere den medlagte Forskrift om Judas navnebytte, se vedlegg 1, med hjemmel i Den Sanne Loven.
  5. De skal beordre FINANSMINISTEREN til å ta ut alle investeringer gjort i Den Store Løgnen, USA, og beordre at investeringer blir gjort i Sannheten, Afrika.
  6. De skal beordre FINANSMINISTEREN til å utføre de nødvendige handlinger for at norsk olje- og gass blir solgt i Den Norske Kronen, i stedet for i fiat-valutaen, Dollar.
  7. De skal beordre RIKSBANKSJEFEN til å reformere norsk bankvesen så det blir slutt på rentesystemet.
  8. De skal beordre FORSVARSMINISTEREN til å trekke ut alle norske soldater fra Afghanistan og ethvert annet område hvor norske soldater opererer, utenfor Den Norske Stats grenser.
  9. De skal fratre Deres stilling som STATSMINISTER for den Norske Stat og kalle ut til nyvalg.
  10. De skal adlyde Forskrift om Judas Navnebytte, gitt hjemmel i Den Sanne Loven.

Vedlegg 1.

FOR 2008-12-10 nr 01: Forskrift om Judas Navnebytte

DATO:                                                  FOR-2009-12-10-1

DEPARTEMENT:                               ALLE

IKRAFTTREDELSE:                            SÅ SNART STORTINGET HAR RATIFISERT LOVEN

GJELDER FOR:                                   Norge

HJEMMEL:                                         Den Sanne Loven

KORTTITTEL:                                      Judas Navn

INNHOLD

Forskrift om Judas Navnebytte (Judas Navn)

§1. Forskriftens omfang

§2. Hvem regnes som Judas

§3. Bestemmelsen om navnebytte

§4. Forbud

§5. Unntak

§6. Ikrafttredelse

Forskrift om Judas Navnebytte (Judas Navn)

Gitt av Norges Suveren den 10. desember 2009 med hjemmel i Den Sanne Loven.

§1. Forskriftens omfang.

Disse forskrifter gjelder for ord ytret i muntlig tale, skriftspråk og telepatisk kommunikasjon, som i henhold til §2 regnes som Judas Navn.

§2. Hvem regnes som Judas

Med Judas regnes eks-statsminister Jens Stoltenberg. Personen som svek sitt folk, sitt land, sin suveren, Guds ord og Den Sanne Loven.

§3. Bestemmelsen om navnebytte

Navnet Jens Stoltenberg er med dette endret til Judas Stolt-en-dritt.

§4. Forbud

Å ytre det gamle navnet Jens Stoltenberg er forbudt. Norges suveren kan gjøre unntak når særlige grunner foreligger. Forbudet gjelder for omfanget definert i §1.

§5. Unntak

Når særlige grunner tilsier det, kan Norges Suveren i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra forskriftene.

§6. Ikrafttredelse

Disse forskrifter trer i kraft så snart Det Norske Storting adlyder Norges sanne suveren og ratifiserer disse forskrifter med hjemmel i Den Sanne Loven.

Vedlegg 2. PERSONALIA

FORNAVN:                         FREDRIK

ETTERNAVN:                     VOLLAN

PERSONNUMMER:         25061986

FØDSELSDATO:                                25. JUNI 1986

KJØNN:                                               MANN

FØDSELSSTED:                  TRONDHEIM, NORGE

Med Vennlig Hilsen,

Fredrik: Vollan

Frimann-av-landet, Sønn av Mann, Barn av Gud, eksil

Fredrik: Vollan

PS: Judas, De vil få et nytt navn av min far etter at De har blitt med Deres suveren til Egypt og utført fars vilje. Jeg kjenner ikke dette navnet ennå. Gud være med Dem.

Dette brevet er skrevet av en ung mann som lever i eksil etter å ha vært tvangsinnlagt og tvangsmedesinert med psykofarma/bevisthetsendrende kjemikalier, også kalt legemiddelindustriens vidundermedesin som har dreper 100 personer i Norge hvert år.

Armin Bahrami

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte;
"DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

130 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Hvordan i huleste er det mulig at Norge, som har fostret åndskjemper som Arnulf Øverland, Jens Bjørneboe, Agnar Mykle og Nordahl Grieg har fått plassert Jens Stoltenberg på statsministerkrakken, og det ikke bare én gang ?!

Jeg har bare én forklaring og det er at Bilderberg-Jens, sønn av Bilderberg-Thorvald er blitt lirket inn i statsministerstolen av globalistenes skjulte maktstrukturer for å føre globalist-politikk, mao. en politikk for å ivareta globalistenes interesser som gjennomføres på bekostning av det norske folks interesser og gjennom å krenke det norske folks verdighet.

Den norske statens misbruk av psykiatrien for politiske formål (samt pressens svikefulle taushet mot disse daglige bruddene på menneskerettighetene i stor skala) er en av de største politiske skandaler i moderne tid, som historien vil komme til å felle en knusende dom over.

Her er litt ammunisjon og inspirasjon i den pågående åndskampen mot det svikefulle Arbeiderpartiveldet som i Norge ennå forvaltes av familien Stoltenberg, i henhold til instrukser fra Bilderberg og andre mørke krefter i kulissene:

TIL UNGDOMMEN
av Nordahl Grieg (1936)

Kringsatt av fiender, gå inn i din tid!
Under en blodig storm – vi deg til strid!

Kanskje du spør i angst, udekket, åpen:
hva skal jeg kjempe med hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd:
troen på livet vårt, menneskets verd.

For all vår fremtids skyld, søk det og dyrk det,
dø om du må – men øk det og styrk det!

Stilt går granatenes glidende bånd
Stans deres drift mot død stans dem med ånd!

Elsk og berik med drøm alt stort som var!
Gå mot det ukjente fravrist det svar.

Ubygde kraftverker, ukjente stjerner.
Skap dem, med skånet livs dristige hjerner!

Edelt er mennesket, jorden er rik!
Finnes her nød og sult skyldes det svik.

Knus det! I livets navn skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd eies av alle.

Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen
som om vi bar et barn varsomt på armen!

Godagmannoekseskaft
Godagmannoekseskaft
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Mange bra artikler på nyhetsspeilet, men denne synes jeg går over streken.
Norge er jo tross alt blant de bedre stedene og bo i denne verden.
Hvem skulle i så fall ha vært statsiminister i Norge? Sponheim?
Artikkelen er ikke informativ, bare nedlatende.
Hvis Fredrik Vollan fra Stjørdal har opplevd noe faenskap
må han konkretisere dette litt bedre.

Til Armin Bahrami.
_______________

Skal vi ikke lage Konspirasjons Kafè?

Vi kan ta opp nye konspirasjoner hver uke,
foredrag, film, boksalg og mat og drikke.

Jeg så ledig lokale på Grûnerløkka.

Det er bare å lage et aksjeselskap,
få satt sammen et styre,
skrape sammen startkapital
og sette igang!

Det må jo bli suksess!!

____________________

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  Godagmannoekseskaft
13 år siden

«Norge er jo tross alt blant de bedre stedene og bo i denne verden.»

For det første er dette kun noe du har lest i avisene, hvor slikt vår blir gjentatt til det kjedsommelige, flere ganger i uken.

Virkeligheten er at vi lever i et kommunistisk samfunn, der enhver person må ha flaks eller eventuellt være kriminell/korrupt for å unngå å havne i et avhengighetsforhold til staten. Dette synes du kanskje ikke høres så galt ut, men da bør du tenke på at våre forfedre har kjempet og døød for å unngå nettopp dett siden Magna Carta ble underskrevet.

Vi er ikke fri til å endre eller kritisere det politiske systemet vi har blitt påtvunget, vi har 0 innflytelse på den politiske prosessen fordi 1) Norge blir direkte styrt av EU og FN med underorganisasjoner, og disse institusjonene er ikke demokratiske eller underlagt befolkningen i noe land, men tvert imot grunnlagt, finansiert og kontrollert av internasjonale banker.

Vi har ingen mulighet til å bestemme over egne ressurser, eller å verne om meningfulle arbeidsplasser. I stedet blir ressursene våre (inkludert gullet) solgt for verdiløse papirpenger, mens industri og produksjon blir demontert og flyttet til land der eierne kan drive slavearbeid.
Derfor en stadig større andel nordmenn nå komplett uproduktive, og derfor meningsløse. En nasjon av frisører, eiendomsmeglere, vernepleiere, akademikere, arbeidsledige og deltidsansatte er dødsdømt på lang sikt.

Etter noen få år til med globalisering kommer all industrien til å befinne seg i Kina og India, der små barn kan slave for liten eller ingen lønn, mens alle i vesten kan kilppe hår og bli tvangsmedisinert. Dette er ikke et bra sted å bo, faktisk er det totalt absurd å finne noe som helst å glede seg over ved det.

Det vi trenger er frihet, gode utdannelser og meningsfylt arbeid i et produktivt fellesskap, ikke en barnehagestat der vi må spørre myndighetene om lov til hver eneste lille ting, mens vi blir skattet ihjel mens vi knapt har til husleien.

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  skulb
13 år siden

Enig med Skulb her. Norge styres av EU og kan vel knapt kalles for et selvstendig land lengre. Det ene nye direktivet etter det andre blir tredd ned over ørene på oss. Det siste jeg har kommet over er EUs nye betalingsdirektiv som trådde i kraft første november i år (og for ikke å glemme codex alimentarius som vil trå i kraft til nyttår). Dette er et nytt og omfattende regelverk som gjør hele Europa til en felles «betalingssone» (hva nå enn dette betyr).

Direktivet har vært ute til høring, men som med det meste av beslutningsprosessene i EU så slukes nok slike høringer opp av lobbyistene, og er i realiteten et spill for galleriet.

http://www.sparebankforeningen.no/id/16662.0

Hva det nye betalingsdirektiv innebærer er litt vanskelig å få oversikt over, det skrives lite om dette (og det er ofte en god grunn til å spisse ørene ekstra når slikt skjer). Må innrømme at jeg ikke kan bedømme just no om dette direktivet er «dårlig eller bra».

Poenget er at et nytt EU direktiv er implementert i Norge, uten at vi vet hva dette innebærer. Vi får kun vite om direktivene når de er vedtatt. Norge er jo ikke engang del av EU! Hvor lenge skal vi late som om vi ikke er del av EU?

Ett moment som høres veldig suspekt ut er at bankene nå kan endre kundeavtalene uten at man blir informert.

http://www.aftenposten.no/pengenedine/article3359509.ece

Direktivet kan leses her

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:319:0001:01:EN:HTML

Mulig jeg tar feil, men for meg virker dette bare som nok et steg inn mot dannelsen av superstaten Europa, som nå også har egen President og egen grunnlov (Lisboa-traktaten).

Hvor lenge kan norske politikere hevde at de representerer Norge? Kan de ikke bare si det rett ut at de jobber for å avvikle nasjonen Norge, når det er det de i realiteten gjør. Det blir ikke bedre når vi vet at mange av topp-politikere i landet er medlem av det politiske partiet «En verden»:

http://www.enverden.no/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=41

(vår venn Stoltenberg sr. er med her også, surprise!)

http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=971436573

«En verden» er registrert som en partipolitisk organisasjon, og hvorfor i svarte grønneste er ikke dette partiet å se i vanlig media? Ganske interessant å se at politikere fra diverse «galleri-partier» egentlig er sammen i ett og samme parti, eller?

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  skulb
13 år siden

Vil bare tilføye litt på min kommentar. Partiet En Verden som består av topp-politikere på tvers av «venstre-høyre aksen» ble etablert i 1970, og at dette partiet ikke har fått spalteplass i mainstream media er for meg en gåte. Not.

https://www.domeneshop.no/whois.cgi?domainname=enverden.no
http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=971436573

Otto
Abonnent
Svar til  Godagmannoekseskaft
13 år siden

Ja, konspirasjon kafé er en god idé. Vi kan starte med tema Massiv chemtrail spredning i Trondheim 9. desember 2009, imens climate change climategate konferansen gikk av stabelen i København http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/nar-himmelen-faller/comment-page-5/#comment-13464

Som man ser av mine bilder, legges syv chemtrail av syv fly i løpet av to timer og tyve minutter, chemtrail som går over til en tåke av stoffer som vi så skal puste inn og få i kroppen via vann og mat. Hvis noen klarer å finne ut hvilke fly dette var og hvilken forurensing de spraya over oss, fortell. Så vidt meg bekjent er det ingen som har klart å finne ut av det til nå. Enn så lenge er dette altså en hemmelig forurensingsoperasjon, som jeg så langt har erfart, våre myndigheter, mainstream media, luftsfartsverket og forsvaret ikke vil snakke om, ei heller vil ytre at de har sett eller vet om.

Dette er Norge anno år 2009, og høyst sannsynlig også anno år 2010.

Hva med Folkehelsesinstituttes ansattes, inklusive høyt utdannede fagfolks, symptomatiske dårlige hukommelse?, i noen sammenhenger kun av sekunders varighet, andre kun noen måneder. Se deres vaksineflopp fra noen år tilbake, som også med samme fatale utfall ble velsignet utført på New Zealand. Dokumentarer om dette finnes her, Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1 . Etter at deres kunder, også små barn , de uskyldigste og mest sårbare av de uskyldige, våre mest dyrebare, og umistelige, er skadet for livet av vaksiner, er folkehelzeinstituttetz respons «Jeg/Vi ber om unnskyldning», og sakene arkiveres uten å betale de milliarder av kroner skadene har kostet ofrene, deres familier og samfunnet i sin helhet.

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

http://www.carnicom.com/flame1.htm

Ut fra det jeg kan lese meg til på denne siden viser foreløpige analyser en blanding av barium, strontium, rubidium og cesium i oksidert form.

Barium og Strontium finnes i industriutslipp, mens rubidium og cesium ikke er vanlig fra slike kilder. Hvorvidt disse resultatene er bekreftet av uavhengige analyser er jeg ikke helt sikker på, men barium har jeg i det minste hørt snakk om i forbindelse med chemtrails i lang tid.

Ifølge bla Jeffrey Grupp inneholder de også nanoteknologiske elementer, som forårsaker en tilstand kalt Morgellons syndrom. Dette benektes imidlertid av amerikanske myndigheter, som betrakter både Morgellons og snakk om det som en psykisk lidelse.

Hva sannheten er angående akkurat dette går det jo an å spekulere i, men det er vel tvilsomt om Pentagon ville gått ut offentlig med noen tilståelse, all den tid de fortsatt påstår at Oswald drepte Kennedy og at Vietnameserne angrep dem i Tonkinbukta før Vietnamkrigen, enda deres egne dokumenter, som beviser det motsatte, nå er deklassifiserte.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

«Jeg tilgir Dem at De omgås reptilhybrider med døde sjeler, der dreper små jentebarn og drikker blod og spiser menneskekjøtt.»

Ojameg. Uansett: Bra brev!

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Selvfølgelig har mannen blitt utsatt for urett.Ingen tvil om det,men likevel tror jeg neppe et sånt brev kan være skrevet av en fullstendig sinnsfrisk person.
Det betyr selvfølgelig ikke at han på noe vis ville blitt friskere i klørne på det norske helsevesen eller rettsvesnet for den del!

Curmudgeon
Curmudgeon
Abonnent
13 år siden

Jeezez.. snakk om å skyte seg selv i foten…

Hermis
Hermis
Abonnent
13 år siden

Syns nu han virket forholdsvis normal sammenlignet med de vi vet styrer i offentlighet eller i det skjulte…

God Jul til alle sammen!

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

God Jul! :)

Nordahl Grieg: Nei, jeg liker det ikke. «Dø om du må»… Nei, jeg vil helst ikke dø.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Er det noen som kan fortelle noe om den fantastiske illustrasjonen øverst i denne artikkelen? Hvem som har laget det og teknikk.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Tror ikke Jens, rettelse, Judas, går med på dette.

Vet ikke hvor lurt det er å legge personnummeret sitt ut på nett, men han må få gjøre som han vil.

Lykke til, Vollan.

frodo
frodo
Abonnent
13 år siden

Armin!

Her synes jeg du ikke har tenkt langt nok.

Du burde ikke publisert denne historien med fullt navn, personnummer og sykehistorie(tvangsmedisinering).

«vær varsom plakaten» sier at man i noen tilfeller skal beskytte en person mot seg selv.

Forselår at du redigerer deler av innlegget.

God jul!

frodo
frodo
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Av alle forfatterne her inne har jeg hatt mest sansen for deg Armin.

Du virker ihvertfall oppriktig i din konspirasjonstro. Andre faste forfattere har gjerne skjult agenda i salg av produkter eller tjenester i eget firma.

Dette innlegget her er langt over streken. Jeg synes innlegget bærer preg av alvorlig psykiatrisk sykdom, og burde ikke vært publisert med fullt navn.

Her må du være voksen Armin! Vis at du har omtanke for denne personen. Hvis du har kontakt med ham, så bør du oppfordre ham til å gi opp «flukten», og ta kontakt med helsevesenet sammen med en person han stoler på. Psykose som står ubehandlet over tid kan gi varige skader.

Du tar på deg et stort ansvar når du fronter denne personen på nyhetsspeilet.

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  frodo
13 år siden

Helt enig med Frodo her.Hvis dette er ment og skulle kaste skitt på myndigheter/helsevesen er dette totalt skivebom.Denne personen burde heller beskyttes mot seg selv.Hele innholdet i brevet kan sammenfattes i kortform som følger.»Stopp verden,jeg vil av.»

smurfen
Redaksjonen
Svar til  frodo
13 år siden

Tenkte samme som deg da jeg scrolla fort over, men etter og tatt for meg punkt for punkt så er det jo faktisk kun fakta det Fredrik Vollan skriver :)
Bortsett fra at jeg sliter litt med og tro at Stoltenbergerene sitter på julekvelden og spiser små jente barn og drikker blodet deres sammen med reptiler da ;)
Men det er nok et utrykk mer i frustrasjon og forbannelse over den behandlingen Fredrik Vollan har fått av den norske stat tenker jeg.
Det er både en synd og en skam at Norske borgere skal måtte bli utsatt for sånne overgrep i dag.
Da er man ikke bedre en dem landa man helst ikke liker og bli samenlignet med ;)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  frodo
13 år siden

At det begås overgrep i psykiatrien, og det i langt større utstrekning enn hva folk flest liker å tro, er det liten tvil om.

Derfor er det bra at de som har kjent slikt på kroppen står frem med sine historier.

Jeg tror imidlertid det er lett å avfeie brev av typen over som useriøst eller det som verre er.

Det har jeg ikke vanskelig for å forstå.

Jeg ville nok heller valgt en mer saklig tone, for da vil kritikken bli vesentlig mer slagkraftig.

For kritikken er berettiget, ingen tvil om det.

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  frodo
13 år siden

Vollan har, eller rettere sagt burde ha, ytringsfrihet, gal eller ikke. Det er et av problemene i samfunnet at alt som ikke er politisk korrekt skal sykdomsforklares og helst medisineres.
Selv blir jeg regelmessig kalt paranoid og unormal når jeg påpeker at sentralbanker har full kontroll over økonomien, og at de styrer politikere og media fordi de har ubegrensede ressurser. Det til tross for at jeg bare kommer med innlysende faktaopplysninger, som enhver kan lese seg til i løpet av en uke, eller tenke seg til etter 2 minutter. Hvis jeg hadde fått trykke nøyaktig så mange penger jeg hadde lyst til hver eneste dag hadde det vært enkelt å kjøpe opp alt jeg kom over av aviser, tv kanaler og billige Stortingspolitikere. Etterpå kunne jeg jo for eksempel ha fortalt dem hva de skulle mene og si, dersom de ønsket å fortsette å motta lønn fra meg.
Det er ikke veldig komplisert.
Men så lenge det ikke står i avisen er det ikke ordentlig sant, aller helst bør det også ha blitt nevnt på Dagsrevyen.

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  frodo
13 år siden

Ville bare legge til at psykiatriske diagnoser er et nytt fenomen. I gamle dager var man enter sinnsyk, åndssvak eller mer eller mindre normal. Dette var lenge (og er fremdeles) en ganske subjektiv vurdering, og for det meste fikk sinnsyke og åndssvake være i fred, så lenge de ikke var sjenerende eller farlige. Da ble de sendt på asyl.

De siste 75 til 100 årene er stadig flere psykiske tilstander fått en egen diagnose, eller med andre ord blitt sykdomsforklart. Det er ikke unormalt å kjede seg på skolen, ettersom folk faktisk blir både sperret inne og indoktrinert samtidig. Det er forbausende at det ikke er mer uro på skolen, slik kvaliteten på norsk skole har utartet seg. Men likefullt er det et enormt antall nye diagnoser som blir brukt for a sykdomsforklare disse normale responsene, og dermed ufarliggjøre dem.

Det er ikke unormalt å bli nedfor når man blir tvunget av skatter, arbeidsløshet og ukultur til å leve meningsløse liv, uten prduktivt arbeide, uten fellesskap, uten familie, uten eiendomsrett, uten ytringsfrihet og uten forankring i noen reell kultur. Likefullt blir dette kalt depresjon og må behandles kjemisk, i følge en samlet presse of legebransje.

Dersom man i denne organiserte orgien av total meningsløshet mister troen, blir forvirret eller føler seg sviktet av det samfunnet man ble født inn i, risikerer man enda mer alvorlige diagnoser. Det alvorligste er selvsagt å kritisere myndighetene, så da bør man være forberedt på å bli stemplet som schizofren, paranoid eller psykotisk.

Det er ikke nødvendig med noen grad for å forstå at de fleste psykiske lidelser har sin forklaring i et totalt sykt samfunn, som belønner sleskhet, grådighet, falskhet of idioti mens det straffer nådeløst avvik fra politisk korrekthet, ærlighet og enhver hensiktsmessig menneskelig adferd.
Diagnostikken som praktiseres i psykiatrien er en gedigen svindel, som har til hensikt å flytte ansvaret for enhver disharmoni over til individet selv, slik at vi aldri blir nødt til å forandre systemet, som er til slik stor fordel for piratene som styrer det.

Det er godt mulig at Vollan er både psykotisk og paranoid, men jeg vil utfordre enhver til å gå igjennom en tvangsinnleggelse, tvangsregimentering av hver minste detalj av livet in månedsvis samt konstant overvåkning dag og natt, for deretter å kritisere ofre for denne praksisen for deres manglende stabilitet.

Hvis du ikke er gal før du gjennomgår dette så kommer du ganske sikkert til å være det innen du slipper ut. Det er ikke engang det at de ansatte i psykiatrien ikke er velmenede, tvert imot. Problemet er at de tror så inderlig på «vitenskapen» de praktiserer at de er ute av stand til å se verden på noen annen måte. Medisiner er bra, ingenting er mulig uten en diagnose (eller 3), og problemet er bestandig hos pasienten, aldri i samfunnet.
Til nød er det forledrenes feil, men aldri Arbeiderpartiets.

Monica Waade
Forfatter
13 år siden

Snart må jeg vel gjøre som Fredrik jeg også, flykte fra den norske mafiaen.

Hvor lenge får denne videoen ligge på YouTube?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Det har du nok helt rett i Monica :)
Har en første fått det offentlige mot seg så er man rimlig hjelpeløs
Trøste deg med at at blir bare verre, den dagen vi alle er utstyrt med RFID chips så kan dem bare trykke en tast og poff så er nok en brysom person borte
Ingen jobb, Ingen peng, ingen mat osv
Man rett og slett eksisterer ikke lenger og må ut på gata og tigge, men så kommer statspolitiet og plukker deg opp og kjører deg til leiren for ikke eksisterende personer for og bli «rehablitert» av spesial utdanna «leger» direkte underlagt Rockenfeller og WHO så du kan bli intigrert inn i vårt flotte nye politistat og overvåkninssamfunn igjen :D

PS Her skal jeg alltid ha et lite rom klar til en fantastisk begava person som deg Monica vist du trenger hjelp ;)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Smurfen, det «marerittet» du prater om, har egentlig blitt til virkelighet hos enkelte mødre i USA. Hvert år blir tusenvis av barn verden over utsatt for «systematisk» satanisk rituelt misbruk, som er mye verre enn seksuell misbruk. Her er en «virkelighetshistorie» fra en mor som opplevde å fratatt seg alt hun «eide» da hun prøvde å avdekke «bakmennene», som utsatte hennes unger for slike djevelske handlinger:

Mer:
http://www.forskning.no/artikler/2005/juni/1117803257.27

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Leste du artikkelen du lenket til hos forskning.no? Hele greia er jo bare en myte.Hvorfor lenker du forresten til forskning.no?Skepsis.no er jo et underbruk av forskning.no,og de er jo i speilet sine øyne totalt under kontroll av NWO,CIA osv.Eller kanskje de er bra nok når man tror de skriver noe som støtter opp under ditt syn?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
13 år siden

Har du ikke skjønt det Veteran1?
Arif sitter som en av toppene i NWO pyramiden og leser du navnet hans baklengs så får du RA to ganger og jeg mener jeg det er noe med logoen hans uten at jeg aner hva som skurrer litt ;) he he
Linkene hans trykker jeg ikke på lenger for dem stikker huller i den rosa bobla mi ;)
Neida forskning.no har mye bra dem og sikkert noe brukbart på skepsis.no også… kanskje…
For min egen del så henter jeg litt her og litt der siden det er ikke akkurat så innmari vanskligt og skille propaganda fra fakta der.
Skal spesis.no debunke noe så er det alltid samme patetiske oppskrift, dem plukker ut småtinga og forklarer det på en annen naturlig måte og dem virklige bevisene utelater dem og ta med og så blir det hele fremstilt som en debunkingsfakta forklaring
Det blir bare for dumt når dem ikke tar det punkt for punkt nedover og tar med alt.
Ta den Chemtrail debunkinga på skepsis.no
ææææ ….fly slipper ut røyk
fly kan fly høyt
værmanipulering er normalt
lengre fyllekuler kan føre til halisunasjoner
barium og alminium brukest til og forske med i atmosfæren og bla bla bla
På samme måte tar dem for seg alle dem avslørte psykotiske handlingene til eliten
Sånn der har vi debunka og oppklart hele chemtrail mysteriet sier dem.
Innkompetente manipulerende psykopater sier jeg

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Takk, smurf! :)
Veteran1;
Jeg lenket til «forskning.no», fordi dem «anerkjenner» at slike ting har et «navn» ihvertfall… bare å komme så langt «vektlegger» at slike ting kan ha / har en eksistens. Resten av artikkelen er jo såklart «debunk» med teite påstander som:
«Samme hvor i verden fortellingene kom fra, samme hvem som fortalte dem, og samme hvordan detaljene var, hadde historiene alltid én viktig fellesnevner: Det var umulig å finne bevis. Både Scotland Yard, FBI, Kripos og andre velrenommerte politiavdelinger ble satt inn for å komme til bunns i sakene.»

Umulig å finne bevis, ja, når alle bevisene blir selv slettet av illuminati agenter på toppen, er jo klart at «ingen» har fått noe nevneverdig «bevis» i slike saker lenger. :)

frodo
frodo
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

den får nok ligge så lenge du vil.

Synes fylkeslegen gjorde et hederlig forsøk på å avslutte en helt meningsløs samtale.

Hvorfor skulle denne legen «slenge deg i gulvet»? Hva skulle motivet være for en slik handling?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  frodo
13 år siden

Beklager, men nå fremstår du selv som kynisk (eller naiv) hvis du seriøst mener fylkeslegen gjorde noen hederlige forsøk i denne samtalen.

Hva tror du om dette da, at hun avgjorde disse klagernes saker basert på det som har kommet fram i media…
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.6859577

Du har et godt spørsmål, hvorfor skulle legen slenge meg i gulvet, var det ikke det han skulle svare for til fylkeslegen?
Denne legen forsvant «i det stille» etterpå fra legekontoret da flere pasienter klaget på ham og ikke ville gå til ham mer.

frodo
frodo
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Fylkeslegen var nok lei av å høre klagesangen din.
Hvis du vil hevne deg på «motstanderne dine», så vis at du kan reise deg og leve et godt liv med meningsfylt arbeid og fritid.
Evig klaging er ikke måten å hevne seg, det er bare irriterende.

Vel har det vært endel nyhetsoppslag om leger som har utnyttet pasienter seksuelt, men at en allmennlege plutselig skulle utøve vold mot en pasient.. Jeg tror til og med nyhetsspeilets lesere ville finne dette noe «underlig».

Lykke til!

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Du glemte å kommentere det andre opptaket frodo hvor flere klager var inne i bildet, er det ikke berettiget at vi klager mener du? Caroline Olsborg gjør ikke jobben hun er satt til, det har mange allerede lidd for og det vil mange lide for i ettertid.

Jeg klarer meg da jeg er sterk nok til å takle slike overgrep, men jeg kan ikke stilltiende se på at mennesker innenfor maktapparatet forårsaker drap og selvmord, derfor står jeg fram og ikke for å hevne meg som du sier. Hevne meg kunne jeg gjort på helt andre måter, bor jo ikke så langt unna denne fylkeslegen ;-)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Sliter du med dårlig samvittighet Armin ?
Er det bedre og legge ut et brev etter at en person er drept eller er det bedre og legge ut et brev og forhindre at en person blir drept ???

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Hei Monica! Har sett videoen din og er ikke overrasket over den arroganse og ansvarsvskrivelse mange av disse psykiatriansatte utviser og står ansvarlige for ovenfor pasienter som blir utsatt for fysisk og psykisk overgrep. Jeg har i tilsammen fire år, siden HULK (help for youth in serious lifecrises) fått opplevd ( på nært hold) mentalt ødelagte mennesker som årsak av både psykiatrisk overgrep og feilmedisinering!

Jeg har vært på ansvarsgruppemøter med unge og pårørerende (som deres bistands fullmektige) på institusjoner der leger og psykiatrere i fellesskap bevisst bortforklarer deres både overgrep og feilmedisinering uten å blunke!!!

En kvinne vill ta sitt eget liv og ringte ned til vaktansvarlig for å be om hjelp. Svaret fra denne unge jyplingen av en mannlig psykiatrisk ansatt var: » Det er opp til deg sjøl om du vil ta ditt eget liv!» Jeg og nestlederen i HULK gikk å anmeldte denne jyplingen men politiet henla selvsagt den anmeldelsen slik at det istedet ble vi som ble de store «syndebukkene, » ikke den ansatte på denne psykiatriske institusjonen som desverre fikk beholde jobben sin, der han fortsatt er!

Fortsatt skjer psykiatrisk overgrep med unge som ringer (fra hele landet) eller tar veien opp til HULK’s møtested! De lever med stor fryktfølelse mange og mange har til og med begynt med selvskading grunnet nettopp at de heller vil føle smerten på huden enn innvendig når vonde minner dukker opp fra den tiden – d.v.s alle årene de har vært under tvangsmedisinering, jevnlig tvangsinnleggelser og fornedrelse av psykiatriens ansatte. Historiene er mange og jeg vet at disse unge og pårørende ikke lyver ovenfor meg.

På sommeren 2007 var vi et fåtall voksne fra HULK og Pål Fuglevaag i CCHR (Citizens commision on Human Rights) som gikk i møte med tidligere statssekretær – Kari Henriksen. Det var Sylvia Brustad vi ønsket å snakke med men hun var borttreist fikk vi høre selv om satt på rommet ved siden av møtelokalet vi satt i og mest sannsynlig overhørte etthvert ord vi la frem! (Møtte henne senere i forbifarten!) Vel, hele møtet med Kari Henriksen var en stor bløff og en bortkastet tur for vårt vedkommende og psykiatrerne som var tilstede på dette møtet for å «vurdere våre bevegelser,» satt der arrogante og hovmodige uten å foretrekke en mine ! Jeg så ikke et snev av medmenneskelig forståelse og følelser i noen av disse statsautoritetenes øyne eller utrykksmåte!

En kar fra nord Norge ringte meg så en dag og sa rett ut at jeg måtte se til å komme meg inn i politikken, evt. starte et eget parti skulle jeg kunne komme noen vei med å få mine ønsker igjennom som er FULL OMLLEGELSE AV PSYKIATRIEN her i landet. Og slik har det blitt. Jeg kommer aldri til å stoppe å fortelle mine medmennesker der ute om den maktmisbruk og grove mennskekrenkelser psykiatrien i mange tilfeller står ansvarlig for og med velsignelse fra denne regjeringen med Stoltenberg & co!

Armin skal ha all ære for å få frem sannhetene slik de er ved å presentere denne unge mannen brev som jeg har stor forståelse og respekt for. Det finnes flere offere for psykiatrisk overgrep og grov menneskeundertrykkelse som Fredrik Vollan.

Les bare om Sven 30 år som fikk 13 år av sitt liv fullstendig ruinert som årsak av bevisst feildiagnostisering og psykiatrisk overtramp!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=578476

Fælt hva?

Vel, Monica og dere andre innpå her. Skal det bli en slutt på de ovetrampene og overgrepen som skjer mot pasienter som er under psykiatrien, må man altså på innsiden av der roten til alt vondt ligger godt skjult. Og det er å gå inn i politikken og derfra slå hardt ned på politikere som Stoltenberg og hans partikollegaer som bevisst lukker øynene for råttenskapen der ute. Han har ingen ansvarsfølelse for sine medborgere, ei heller ikke vil ha bry seg om at tusenvis av mennesker her i landet vil ende opp som alvorlige syke etter å ha tatt denne Pandemrix- influensa vaksinen eller Gardasil!

Folk kan kristisere meg for å mene det jeg sier men det jeg sier kommer ikke fra løse luften! Jeg har tross alt med mine egne øyne tilsammen i fire år sett en rekke offere for leger og psykiatres feilmedisinering og feildiagsnostisering. Noen av disse tok sitt eget liv og andre vet jeg vil dø tidlig – desverre!

Og det jeg har sett av rene sannheter og som jeg ikke kan viske bort fra mitt eget minne, kan ingen noensinne ta i fra meg.

Mine nyttårsønsker er derfor. Måtte offere for psykiatrien og feilmedisinering og feilvaksinering tørre å stå fram mye mer det kommende år 2010.

Måtte frykten i alle disse offere for psykiatrisk overtramp forsvinne ved at de forstår at de ikke er alene men at gode medmennesker bare venter på å forene seg med alle dem – i protest MOT Jens Stoltenberg og hans ansvarsfraskrivelse av hans egne medborgere.

Måtte mange mennesker her i landet det kommende år og videre fremover i tid begynne å ta sin del av ansvaret for at det skal skje forandringer til det bedre i vårt samfunn, både med hensyn til den hjelp som ytes til de som har det psykisk tung og med hensyn til å få stoppet den menneskekrenkende psykiatriske behandlingen der ute. For det er ingen behandling å stappe folk fulle av medisiner over lang tid, gi dem elektroskjokk ETC, legge folk i reimer eller stenge mennesker inn på tomme rom i flere timer. Ei heller er det ingen behandling å låse mennesker inne på institusjoner i en årrekke!

Dette er kriminelt!

Lise Tollefsen Slembe
HULK – http://www.hulk.no
Borgerrrettighetspartiet (BRP)

Monica Waade
Forfatter
13 år siden

Hei Lise! Takk for at du også står fram og forteller hva maktapparatet bedriver. Jeg er heldig som takket nei til absolutt alt av lykkepiller og dop fra pillepusherne for jeg har aldri vært psykisk syk. De greide til tross for tapre forsøk aldri å få meg så langt ned i elendigheten som de ville ha meg.

Når man forsøker å få hjelp for fysiske plager og de for å skjule forgiftning av sitt eget folk skal tvinge oss innenfor såkalt psykisk helsevern, da viser det hvor hjerteløse de er og hvor langt myndighetene er villige til å gå for å redde skinnet sitt.

Det er vi som er psykisk sterke som må stå fram og avsløre galskapen deres da de faktisk går over lik for profitt og egen suverenitet. Man må ikke bli redd dem eller tro at det er seg selv det er noe galt med, dette da det er dit de vil ha oss… for da får de kontroll og kan utøve sin makt under dekke av at det er til folkets beste de handler. Dette handler også om å sysselsette seg selv, gi et falskt inntrykk av at det er så stort behov for dem. Ja nettopp, de skaper problemer og kommer med løsninger ved å trampe sine medmennesker ned i dritten.

Siden finanskrisen ble skapt er det blitt nærmere 20.000 nye ansatte i det offentlige her i Norge. Har vi bruk for alle disse judasene mens det øvrige næringslivet raseres av syke regler og krav de finner på, igjen en handling for å vise makt og sysselsette seg selv.

Jeg synes brevet til Fredrik viser en sterk person som bruker galgenhumor for å komme seg ut av klørne deres, han sier sannheten om overgrep han er utsatt for og galgenhumor er hans måte å overleve på tenker jeg. Brevet er skrevet med for mye sammenheng og fakta til at han er så psykisk syk som systemet vil gjøre ham til.

Under info til videoen min –

– sier jeg følgende som man bør tenke grundig gjennom;

Overgrep fra myndighetspersoner mot befolkningen er blitt et stadig større problem her i Norge også, og for å bekjempe dette maktmisbruk må det komme fram hva som skjer bak fasaden i en stadig større jungel av offentlig byråkrati. Vi er store grupper som ikke får helsehjelp og kyniske aktører i lederstillinger beskytter seg selv og legemiddelindustrien uten omtanke for oss. Tvert i mot bruker de oss til kasteballer i systemet for å tjene penger, vi skal ofres for «Big Pharma» og andre sterke krefter som drar i trådene.

Prøver man å gå mot dette spillet blir man utsatt for forfølgelse i ren terrorstil for at de skal få kontroll over livene våre.

Det ender med kamp på liv og død, hvor mange i gruppen amalgamskadde allerede er døde. Jeg er foreløpig bare skadeskutt og vil derfor vie livet mitt for å få fram sannheten om det som skjer.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Jeg har virkelig stor respekt for deg Monica og måtte mange mennesker som tar veien inn på Nyhetsspeilet ta til etteranke alle dine verdifulle kommentarer som finnes her.

Og brevet fra Fredrik her, ser jeg ikke på som noen overdrivelse med som er skrevet fra et menneske med både intelligens og forstand for det andre kanskje feier bort med denne velkjente replikken: » Ja, men vi kan da ikke klage i vårt velferdsland Norge! Vi har da det så godt her som blir tatt vare på av psykiatrien!»

Og slik går de samme ordene fra munn til munn fra mennesker som bevisst lukker øynene sine for galskapens verden der ute, eller la meg heller si at de lukker øynene for deres eget slaveri av den undertrykkelsen de selv er offere for av de som sitter å styrer dette landet.

Jeg lar meg ihvertfall ikke avspore fra de virkelighetens verden ved mennesker som visker i mitt øre ord som: » Ja, men vi kan da ikke sette skylden på Jens Stoltenberg, det er da ikke alt han vet, er det vel Lise?» Ikke lenge siden jeg fikk en slik kommentar fra en som ønsker å samarbeide videre med meg i dette liberal humanistiske partiet – Borgerrrettighetspartiet.

Slike kommentarer lukker jeg ørene for, for Jens Stoltenberg og hans politiske følgesvenner vet «klinkende klart» om hva som foregår av psykiatrisk overgrep mot forsvarsløse mennesker der ute. Er man statsminister og har en nogenlunde intelligens som man burde ha som statsminister, vet man utmerket godt om hva som skjer med et stort antall mennesker som havner under tvangsmedisinering, feildiagnostisering og tvangsbehandling.
Jens Stoltenberg er for at mennesker skal få sprøytet inn en influensa- vaksine med stort kvikksølvinnhold i blodet deres, like mye som han ikke har gjort et slag for å stoppe direkte helsefarlige og suicidalfremkallende medisiner som gis til depressive mennesker her i landet! Han vet om mennesker som har fått 13 år av sitt liv ødelagt under feilmedisinering og tvangsinnleggelse og han vet om at psykotiske mennesker blir sperret inne i norske fengsler til tross for at de ikke har gjort noe kriminelt men istedet trenger en FULLVERDIG behandling for deres psykoptiske og ustabile sinnstilstand!

Å ja, jeg nøler ikke, overhodet ikke med å si her at jeg synes Jens Stoltenberg er en feiging av en Statsminister som kun er opptatt av sin egen popularitet.

Men vet du Monica, jeg har en veldig sterk følelse av at mange skjulte sannheter kommer opp til overflaten nå i 2010 og fremover. Og disse skjulte sannhetene som politikere som Jens Stoltenberg har prøvd å fortie ihjel for sitt folk nytter det ikke å bortforklare. For meg kommer de ikke som noe overraskelse «på julekvelden» at media fra og med i år 2010 vil oppvekke landets borgere med en haug av rystende sannheter om både denne regjeringes dobbeltmoralske politikk, om psykiatriens ødeleggelse av forsvarsløse mennesker, om enda flere legetabber, medisinindustriens korrupsjon og konspirasjon og annet folk ikke var klar over skjedde men som skjer og som har skjedd i lang, lang tid » behind their back» som det heter!

Jeg har allerede sett tydelige bilder av det kommende års mange sjokkerende men også realistiske nyheter i media. Der iblant nyheter om denne Pandemrix influensa-vaksinen folk vil begynne å rope sin motstand ut om!

Tror ikke de oppvåkne her på Nyhetesspeilet trenger å anstrenge seg mye for å få frem det enhver avis allikevel kommer til å bringe frem av enten sannheter eller usannheter om den konspirasjonen som foregår der ute. Usannhetene som allerede har blir skrevet om (gjennom media) er allerede røpet i og med at flere og flere mennesker i disse dager tar sterkt avstand fra Jens Stoltenbergs dobbeltmoralske politikk, samt at flere og flere mennesker her i landet har valgt å ikke ta denne influensa-vaksinen FHI har løyet om.

Ha en fredelig og hyggelig uke Monica.

Lise

Otto
Abonnent
13 år siden

Takk for artikkelen, med litt musikk, Solomon Burke – None Of Us Are Free http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1320&posts=44&start=1#M4158

Som artikkelen så fortreffelig viser og konstaterer, det viktigste er klar og målbevisst tale, Man skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv http://www.google.no/#hl=no&q=skal+ikke+tåle+så+inderlig+vel+den+urett+som+ikke+rammer+deg+selv . Det handler om samhandling og samhold.

Fredrik_Vollan
Fredrik_Vollan
Abonnent
13 år siden

WOW! Her måtte jeg bare registrere meg for å skrive en kommentar. Først av alt, dette er et PRIVAT brev til Jens Stoltenberg, det var ALDRI meningen at brevet skulle publiseres. Jeg sendte brevet i kopi til Armin med instruks at han skulle publisere det i tilfellet Jens & Co valgte det endelige steget å ta livet av meg. Igjen, det var ikke meningen at dette brevet skulle publiseres… Når det kommer til brevets innhold, er dette noe mellom meg og Jens, og jeg kan forstå om dere lesere synes det er både rart, «over streken», uforståelig og ja, kanskje til og meg «sinnssykt». Men, igjen, dette mer mellom meg og Jens, og jeg er HELT SIKKER på at Jensegutt forstår ALT jeg har skrevet til han.

Jens Stoltenberg og hans kriminelle regjering har ødelagt livet mitt. (uten å gå nærmere inn på det). Jeg har vært i kontakt med Jens personlig, via hans sekretær, via telefon og via brevutveksling før, og kommer til å fortsette med det. Dette brevet var et av flere som har gått mellom meg og statsministeren. Jeg regner ikke med at dere kan eller skal sette dere inn i dette brevet.

Jeg sendte det til Armin så han kunne publisere det om jeg ble tatt av dage… Så folk kunne vite hva min siste korrespondanse var. That’s it!

«Go back to bed Norway, your government is in control…»

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Fredrik_Vollan
13 år siden

Velkommen Fredrik. :-)

Jeg synes ikke brevet virket så rart akkurat… hvis man tenker litt galgenhumor oppi elendigheten de påfører oss. Bruker innimellom svart humor selv da jeg også er utsatt for heksejakt , i Norge må man ikke gå imot maktapparatet for da setter de alle kluter til for å ta rotta på oss. De bruker alle sine medhjelpere i systemet og de utøver et maktmisbruk de burde skjemmes over… sjekk denne hjemmesnekra videoen min;

Gå også til denne siden http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.6859577
å se hvordan samme fylkeslegen driter seg skikkelig ut foran åpent kamera, dette ved å si at hun fikk tilstrekkelig orientering fra de skadelidende til å behandle sakene deres gjennom at de var omtalt i media!

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  Fredrik_Vollan
13 år siden

Igjen et glimrende eksempel på hvordan det går når man ikke går kildene i sømmene. I dette tilfellet pupliseres altså et privatbrev uten tillatelse. Og du Fredrik, personnummeret ditt sto også her i flere dager før det ble slettet etter oppfordring. Helt fantasktisk manglende dømmekraft hos artikkelforfatter.

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Hva i allverden slags respons var det der? Hør her, flere reagerer på publiseringen av brevet, inkludert han som har skrevet det. I stedet for å slette alt sammen, beklage deg og glemme saken så velger du altså å forsette? Det er nesten så jeg ikke tror det….

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Ja det synes som om noen av de som kommenterer her er en del av samme haukene i systemet, enten det eller så er de like onde og vil prøve å tråkke de som er tråkket på enda mer ned i dritten. Skammelig!

Du gjør en hederlig innsats for dine medmennesker Armin, fortsett med det for vi skal avdekke mye framover av djevelskapen som foregår fra øvrigheta. Jeg har faktisk større respekt for deg enn de jeg møter innenfor det offentlige for man vet ikke hvor man har dem, de dolker oss straks de får sjansen.

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Så nå er det plutselig jeg som er den store stygge ulven? Hva slags beskyldninger og oppførsel er dette? Er det ikke Armin Bahrami som publiserer et brev, TILTROSS for at Vollan gir instrukser om KUN å trykke det dersom han blir tatt av dage? Om han har offentligjort det et annet sted, so what? Du har en instruks og tillitt å følge. Kanskje du trodde han var død? Hadde du vært journalist i en hvilken som helst avis, hadde du blitt hudfletta. Å tråkke over andres ønsker, bryte lover for personvern (jvnfr. personnummer) for å fronte egen sak, det er skammlig det.

frodo
frodo
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Armin!

Han vil ikke at dette brevet skal publiseres!

Kan ikke du vise ham litt respekt?

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Nei Amin, jeg synes ikke det er ok å ofre individet fredrik til fellesskapets beste.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  ubu
13 år siden

..og målet helliger IKKE midlet.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  ubu
13 år siden

Dette «brevet» ligger på Vollans egen blogg, så veldig privat kan det neppe være.

Anyway; som satire fungerer det dårlig. Som samfunnskritikk er det total skivebom og for løskrutt å regne.

Derfor mener jeg fortsatt at kritikken, som er berettiget, burde fremsettes i siviliserte former.

Først da vil den få tyngde…

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  ubu
13 år siden

Formynderi? Er det virkelig mulig??? Å publisere et brev på tvers av brevskrivers ønsker , og senere oppfordre alle andre til å spre det videre må da virkelig kvalifiseres som overformynderi.

Noen her burde gå dyyyyyypt inn i seg selv….

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Ja, Monica, du har så rett så rett! De bruker alle sine medhjelpere i systemet og de utøver maktmisbruk de burde skjemmes over. Men skjemmes de disse maktutøverne i psykiatrien? Det er det bare de selv som kan svare på med deres indre samvittighet. De vil nok aldri åpentlyst og offentlig erkjenne noe maktmisbruk ovenfor noen pasienter psykiatriansatte som har utøvd maktovergrep. Det vil de ikke nei, men en dag må de allikevel stå tilrette for deres gjerninger på en eller annen måte, for deres samvittighet kan de aldri ikke løpe fra og selv kaller jeg min samvittighet for universets høyeste lov.

Det man gjør av urett og vondt mot andre vil man få oppleve selv på en eller annen måte enten det er hevnaksjoner mot andre, fordømmelse av andre fysisk overgrep mot andre eller psykisk trakassering av andre.

Og når man har opplevd å være offer for psykopati, d.v.s kontrollerende og maktsyke selvopptatte mennesker, vet man også at man ikke skal utøve kontroll og makt ovenfor andre for å hevde seg eller hevne seg som et offer.

Ditt brev Fredrik er et åpenhjertig og ærlig brev om hva du innerst inne føler ved dette maktapparatet, et maktapparat med en maktsyk statsminister som jeg selv ser på som menneskeødeleggende.

Menneskeødeleggende fordi vår statsminister og hans regjering godtar at mennesker skal bli stengt inne på lukkede psykiatriske avdelinger over lang tid, der man blir tvunget til å ta all slags medisiner og få forskjellige usunne såkalte: «behandlings» – metoder» som verken er bra for et menneskes sjel eller sinn. Vel det eneste jeg støtter er psykologhjelp men det er jo bare et fåtall ganger i måneden – ca. tre kvarter pr. gang!

Når vi ble født ble vi ikke født med en haug av giftstoffer i kroppen. Andre, d.v.s det mørke maktapparatet der ute, lærte oss tidlig at det vil «lønne» seg å ta medisiner for at sjelen og sinnet skal fungere normalt! For noe lureri som mennesker villig har latt seg forføre av i all herrens år! Og slik lar mange seg fortsatt lure uansett hva slags tillegssykdommer som dukker opp i kjølevannet av alle de giftpillene deres lege og psykiater har prakket på dem over lang tid!

denne kvelden, to dager før nyttårsaften, har jeg sittet i en samtale med en ung student som har fortalt meg at hans lege har gitt han Zyprexa medisin i tilsammen 11 år fordi legen hele tiden har ment at han har ADHD, bare på en anne måte!
jeg spurte den unge studenten på hvilken annen måte denne legen mente og fikk til svar: » Jo jeg har alltid vært så stille av meg siden jeg var liten og etter alle voldsfilmene jeg ble matet inn med der hjemme!»

«Å gud du barmhjertige» visket stemmen inne i meg når jeg hørte dette! Kan en lege gå inn for å lure et menneske på en slik utspekulert måte???
Og slik går det med mange her i landet.

Legen eller psykiateren setter en diagnose på et depressivt eller sinnslidene menneske og utifra den diagnosen er det opp til legen eller psykiateren hva mennesket som blir stil diagnose på skal innta av «behandling!» Men behandling er det ikke skal vi være ærlige, for dopingsmedisiner, bli lagt i reimer (opp til flere døgn) eller låst inne på et rom (som jeg betrakter som straffemetode og mindkontrollering) er ingen behandling for et menneske som ønsker å komme i nærkontakt med sjelen og sinnet sitt, som ønsker å få orden på alle de utallige og kaotiske følelsene der inne!

Kjære Monica og Fredrik.

Jeg ønsker dere som min medsøster og medbror et riktig lykkelig år med ønske om at dere i likhet med meg vil nå frem med viktige budskap som vil åpne debatten om det svikten som fortsatt foregår i psykiatrien.

Og jeg er helt sikker på at det finnes både psykiatere og leger som selv ønsker en videre debatt om ovennevnte tema.

Lise

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Fredrik –

hvordan går det nå? Kommer du deg ut av psykriatien?

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Armin gjør en kjempejobb :D
Fredrik Vollan er da ikke bare omtalt her men har en egen hjemmeside og artikkel
Som Armin sier
:) Vi er alle Fredrik Vollan :)

http://fredrikvollan.wordpress.com/

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Igjen Armin, du får meg virkelig til å smile stort her jeg sitter og eter brødskiva mi like før jeg skal avgårde på noen hjemme besøk!

Det du har fått fram her er helt midt i blinken spør du meg og som jeg tidligere har sagt, så har jeg stor sans for din måte å få frem fakta og sannhetene slik de er.

Med beste nyttårsønsker til deg Armin.

Klem – Lise

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Jeg har hørt videopptaket med fylkeslegen i Trømsø Mpnica og GOD HJELPE MEG for et vaklevorende kvinnemenneske med vakle-vinglende uttalelser!

Jeg får si som en svensk venninne jeg hadde på barneskolen pleide å slenge ut med: » hun er som en kvise på samfunnets rompe!»

Nå var jeg stygg, var jeg ikke..?

Godt hun ikke er i familien min!!!

Kle og ha en koselig nyttårsfeiring!

Lise

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Takk Lise og ha ei riktig god nyttårsfeiring du også! :-)

Håper du står sterkt fram i det nye året også og fronter sakene for rettferd, du gjør en fantastisk innsats for dem som ikke får talt sine egne saker. Har merket meg ekle angrep og mange tomler ned for dine meninger da du har brukt sterke ordelag, men trøst deg med det Lise, den kritikken kommer fra de som ikke har sett og forstår hva vi som har kontakt med ofrene i galskapen har fått innsyn i. Tror nesten jeg må komme med en artikkel her på speilet snart, la de som stiller tvil ved våre hensikter og hva som gjør oss så opprørte få se hva som egentlig foregår i kulissene.

Klem fra nord. :-)

« Forrige artikkel

Kjærlighetens alkymi

Neste artikkel »

HPV-vaksinen: Gardasilslottet

130
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x