Du leser nå
5G mobilnett – highway to hell?

11 minutter lesetid5G mobilnett – highway to hell?

Femte generasjons mobilnett(5G) fremstilles som et teknologisk vidunder som vil gi oss uante muligheter, blant annet i form av mye raskere internett tilgang og ned lasting av store datamengder med superrask hastighet. Her kommer det du ikke blir fortalt.

Bakgrunn

I enkelte byer både i USA og i Europa, er forsøk med 5G allerede i gang. Her i Norge er Kongsberg først ute og videre planer er at Trondheim skal bli den første store 5G byen i Norge.

 

Litt om 5G

Dette er neste generasjon av kommunikasjons system, beregnet for både mobiltelefoni og internett. Det vil sende i et høyere frekvensområde enn det som nå benyttes, såkalte millimeterbølger. En konsekvens er at strålingen pga. kortere bølgelengde, vil ha mindre rekkevidde. Antallet sendere må derfor være mye høyere enn i dag og de må plasseres nærmere hverandre. Et annet problem med 5G er at mikrobølgestrålingen blir mer konsentrert og derfor ca. 10 ganger kraftigere enn med dagens teknologi (1).

 

Dr. Graham S. Downings advarsler

Dr. Graham S. Downing er lege og spesialist innen nerve/muskel/skjelett/funksjonell medisin. Han er dessuten leder for en internasjonal organisasjon som driver med opplæring av ulike grupper helsepersonell (2).

The truth about 5G:

Teknokratiet

I sin utmerkede bok: “Technocracy rising. The Trojan Horse of Global Transformation”, beskriver Patrick Wood hvordan vår frihet gradvis vil forsvinne etter hvert som mer og mer avansert teknologi blir tatt i bruk.

Patrick Woods bok

Legg merke til uttrykket Trojan horse. I følge gresk mytologi ble byen Troja som var beleiret, invadert ved at innbyggerne fikk en trehest i gave. Det viste seg at den var hul og full av soldater som på den måten kom seg innenfor bymurene. I nattens mulm og mørke snek de seg ut av hesten og slapp inn hæren som stod utenfor. En trojansk hest er altså noe som fremstilles som positivt, mens det i praksis er helt motsatt.

Den trilaterale kommisjonen

Ideen om teknokratiet kommer fra Den trilaterale kommisjonen som ble grunnlagt i 1973 av Zbigniew Brzezinski (1928- 2014) og David Rockefeller (1915- 2017) (3). Brzezinski fungerte for øvrig som rådgiver for alle amerikanske presidenter fra Carter til og med Obama. De rikeste og mektigste sikrer altså sine interesser ved at de har en ’spydspiss’ inn i enhver amerikansk administrasjon. Sitat fra Brzezinskis bok: Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era (1970): “Den teknetroniske tidsalderen (med andre ord påvirket og formet av teknologisk utvikling) vil innebære at samfunnet gradvis blir mer kontrollert. Et slikt samfunn vil domineres av en elite (les teknokratiet) som ikke er bundet av tradisjonelle verdier. Snart vil det bli mulig å sette inn en nesten kontinuerlig overvåkning av enhver innbygger samt opprette et oppdatert og fullstendig arkiv som inneholder all mulig og svært personlig informasjon om alle. Myndighetene vil til enhver tid ha disse filene tilgjengelig”.

Kilde: David Dees

Smart?

La oss på bakgrunn av dette, se litt nærmere på de teknologiske nyvinningene teknokratiet nå ønsker at vi skal ta i bruk. Måten de selges inn på er å bruke betegnelser som grønt, bærekraftig og smart.

Reklame for Smartmåleren. Lot du deg lure?

Særlig dette siste ordet blir brukt som et omkved. Smart – med andre ord noe lurt og god ide? En velprøvd propaganda strategi er nettopp å gjenta et slagord mange ganger og med store overskrifter slik at det presses inn i bevisstheten vår. Slik har ordet smart sneket seg inn; smarttelefon, smartmåler, smarthus, etc.

Kommentar: Er det noen som tviler på at 5G inngår som et viktig ledd i teknokratiets (og myndigheters) planer og ønsker om økt kontroll med befolkningen? Som Downing er inne på, kan 5G teknologi brukes til å følge deg fra vugge til grav. Den ikke-folkevalgte eliten som kalles teknokratiet, styrer altså løpet fra kulissene. Når hørte du sist noe om dem i vanlige nyhetsmedia?  Her er en reklamesnutt om 5 G kalt: ”Norges første 5G familie”:

 

Kommentar: Vær oppmerksom på at de 5G forsøkene som nå er i gang, ikke anvender de svært høyfrekvente millimeterbølgene som en etter hvert ønsker å ta i bruk. Se: «Statsministrene og 5G: ført bak lyset til kamp mot folkehelsen».

Den smarte utviklingen?

 

 

AMS måleren – et eksempel

Den nye strømmåleren, også kalt smartmåler, som nesten alle husstander i Norge nå har stiftet bekjentskap med, baserer seg på bruk av mikrobølger. Vi er nå i startfasen av det som kalles smarthusløsninger. Planen er at alle elektriske apparater etter hvert skal knyttes til strømmåleren som da registrerer all informasjon om deres tilstand. Disse dataene kan så selges til kommersielle aktører som kan komme med gunstige tilbud.”Støvsugeren din virker ikke skikkelig. Her har vi en ny modell”, etc. Se denne illustrasjonen fra Kamstrup, en av de tre leverandørene av AMS målere til det norske markedet.

Agendaen

Her ser vi hvordan ’Basic Meter to cash’, altså inntjeningen basert på kundens strømforbruk, holder seg noenlunde konstant. Se så ’Creating additional value’. Her stiger inntjeningskurven bratt i takt med at avlesningen blir mer og mer kontinuerlig. Innebærer dette noe annet enn salg av data fra AMS måleren? Når AMS måleren registrerer husets nøyaktige strømbruk, kan og aktiviteten til husets eller leilighetens beboere kartlegges. Når de står opp, slår på lyset, dusjer, ser på TV, etc. Med innføringen av den nye smarte vannmåleren vil mengden vann du bruker når du dusjer og bli registert, Det er verdt å merke seg at omtrent hele Norges befolkning har godtatt dette, men blir det gitt informasjon om hva installasjon av disse ‘smarte’ løsningene  egentlig innebærer?

Smarthus

Kineserne viser vei

Kina har allerede tatt i bruk ny teknologi for ansiktsgjenkjennelse beregnet på overvåkning (se Downings foredrag). Personer som får anmerkninger, med andre ord dårlig sosial kreditt score, opplever straff blant annet i form av store restriksjoner på hvor de får bevege seg. Kinas president ytrer nå ønske om at denne teknologien bør eksporteres til resten av verden! (4).

Fra Downings presentasjon. 5G muliggjør fremtidens teknologi som omfatter alt fra tingenes intenett til førerløse biler.

 

AI og transhumanisme

AI (Artifical Intelligence) med andre ord datamaskiner med intelligens, er en forløper for Transhumanismen, med andre ord en krysning mellom menneske og datamaskin. Legg merke til denne uttalelsen, hentet fra Downings presentasjon:

Skremmende, ikke sant?

Et annet sitat fra foredraget: «Det vil bli vanlig å ha milliarder av nanoroboter i hjernen som kommuniserer med hverandre, med vårt nervesystem, samt med internett. Et av anvendelsesområdene vil bli å skape en kunstig virkelighet som omfatter alle våre sanser». Som Downing kommer inn på, er dette en viktig del av 5G teknologien. Elon Musk er mannen bak Tesla bilen og leder for foretaket SpaceX. Hans plan er å sende 5G fra rommet ved hjelp av tusenvis av satellitter som skal gå i lav bane rundt jorda. Musk er også tilhenger av transhumanisme: «Elon Musk Plans To Install Computers Directly Into Human Brains«. Kommentar: Kan dette kalles annet enn dehumanisering? Se også artikkelen:«5G fra rommet, en varslet katastrofe?»

Farvel til jobben?

BIEN er forkortelse for Basic Income Earth Network, noe som i utgangspunktet kan virke som en god ide. MEN; hva om bakgrunnen for planene om minstelønn til alle er at 60 % av alle jobber vil forsvinne i løpet av de neste 10 årene og erstattes av AI og roboter? En bør også regne med at det vil følge visse forpliktelser med å motta penger fra staten ved at en får direktiv om bosted, etc.

 

Den helsemessige siden

Den har allerede fått en hel del omtale. Se artikkelen: ”Forskere tverrvender og advarer mot 5G«.  Forsøk viser at energiomsetningen i cellene som må være i orden for at hele organismen skal fungere normalt, forstyrres av mikrobølgestråling og særlig de svært korte bølgene fra 5G. Husk, 5G tas i bruk uten noen form for testing eller konsekvensutredning. Er det ikke sannsynlig at utrullingen blitt stanset umiddelbart dersom alle sidene ved denne teknologien hadde vært allment kjent?

Huden – en barriere

De ultrakorte 5G bølgene trenger ikke inn i kroppen, men absorberes av huden. En ting vet man ganske sikkert, og det er at både nerve ender og svettekjertler da vil påvirkes, noe som kan gi opphav til smertefulle tilstander. Hvordan dette slår ut hos den enkelte ser ut til å avhenge av personens helse og psykiske tilstand. Når slike millimeterbølger treffer huden, kan en ved hjelp av dem også avlese hver persons individuelle respons. På den måten kan både ens helse og psykiske tilstand kartlegges. Som artikkelen beskriver, så går forskere som har testet ut de ulike anvendelses områdene for slike ultrakorte bølgelengder, nå ut og advarer sterkt mot å ta dem i bruk.

Politiet bruker 5G

Den smertefulle hud reaksjonen som forårsakes av 5G, er allerede testet ut og tatt i bruk av politi i den hensikt å spre folkemengder for eksempel i forbindelse med demonstrasjoner.

 

Mikrobølge stråling kan skade øynene

Allerede i 1994 konstaterte forskere ved universitet i Chicago at mikrobølge stråling forårsaket uklarhet i øyets linse, dvs. utvikling av grå stær. Siden har andre symptomer blitt føyd til som smerter og svie i øynene, følelse av press bak øynene, nedsatt syn, samt degenerasjon av netthinnen kalt aldersrelatert macula degenerasjon (AMD). En annen sammenheng som også er påvist, er at mobil brukere har opp til fire ganger, altså 400% større sannsynlighet for å utvikle kreft i øynene enn de som ikke bruker mobiltelefon. Årsaken er at den pulserende mikrobølge strålingen skader arvestoffet i cellene (DNA), noe som kan medføre at normale celler omdannes til kreftceller.

Øyekreft

Kommentar: Vi ser allerede nå store skadevirkninger av den strålingen vi utsettes for. Noe en og bør ha med i beregningen, er at barn er mer følsom enn voksne for alle typer elektromagnetisk stråling. Er ikke virkningen på synet som er vår viktigste sans, enda en god grunn til at det bør ropes et varsku mot 5G som vil gi minst 10 ganger kraftigere stråling?

Prof. Martin L. Pall, en av verdens fremste eksperter på mikrobølgestråling, kaller området ca. 80 cm rundt en mobiltelefon som er i bruk for ‘a toxic hell stew’.

Toxic Hell Stew

 

UN Staff Member: 5G Is War on Humanity

Techlash?

Den 30. november 2018, publiserer Flydal artikkelen: «Techlash – er teknologiforelskelsen over?» Her omtales de biologiske skadevirkningene av mikrobølge stråling, noe stadig flere forskere roper et varsku om. Konklusjonen er at det nå trengs et techlash, med andre ord den teknologiske utviklingen som er i gang med hensyn til mikrobølgestråling, må stanses både av hensyn til mennesker og miljø. Med trådløse nett (Wi-Fi), stråling fra mobiltelefoner, basestasjoner og smarte? strømmålere, eksponeres både vi og alt liv rundt oss nå for mange tusen ganger sterkere og helseskadelig mikrobølgestråling enn den naturlige bakgrunnstrålingen vi er tilpasset. Som det fremgår av denne artikkelen, har 5G en rekke massive skyggesider, blant annet i form av en sterk økning av slik stråling. Kommentar: Er det ikke logisk at vårt bioelektriske system kan påvirkes av ulike typer elektromagnetisk stråling? Her er en underskriftskampanje: International appeal. Stop 5G on Earth and in Space.

Vår kropp styres av bioelektrisitet

 

Elektriske impulser i nervesystemet

 

Konklusjon

Ved å fremstille det hele som utelukkende positivt samt ignorere alle advarsler om helsefare, har innføringen av smarttelefon og smartmåler gått som smurt. Vil teknokratene møte like lite motstand når utrullingen av 5G nå står for døren?

 

Kilder

1. Einar Flydals blogg. http://einarflydal.com

2. Dr Graham Downing. https://alternativeview.co.uk/index.php?route=information/information&information_id=43

3. Wood, Robert. Technocracy rising. The Trojan Horse of Global Transformation.

4. Xi Jinping’s Vision For China Is A Global Technocracy. https://www.technocracy.news/xi-jinpings-vision-for-china-is-a-global-technocracy/

Se også linker i teksten.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
81%
Opplysende
13%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
6%
Om forfatter
Terje Wulfsberg
Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

11
Kommentarer

avatar
10 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
kenLenaSuperDuperC MarieTerje Wulfsberg Recent comment authors
Nyeste Eldste
smurfen
Moderator

I forskningsprosjekt på 5G så fikk testpersonene store skader, spess fikk forplantningssystemet ekstra hard medfart .. vi blir sterile alle mann og utryddet, de trenger ikke oss slavene lenger, de har datamaskiner nå samt AI som nå som kan overta jobbene våre, alt nøye planlagt.

På denne 53 år gamle filmen så blir alt som skjer nøye forklart, det forklarer også hvorfor de store hendelsene siste 53 år har inntruffet. :)
Legg merke til at det den gangen var 600 000 jøder som var det offisielle tallet på drepte jøder i holocaust.

Makta bak makten var like kjent i de dager som det er i dag.

Myron Fagan exposes the Illuminati/CFR [1967]

https://www.youtube.com/watch?v=KrUXPn7HCjM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3TVkcUzz0YrFDJeAFPOsrfxzvje9b99bSmCRAd-pkWGI-Wvn3YKL5VSL4

Boki
Abonnent
Boki

Det viktigtste er at vi organiserer oss mot alt dette.

Camilla Marie
Abonnent
Camilla Marie

Se også opp for en kommende alienbløff. De har teknologi så avansert at man nesten må vite om det på forhånd for ikke å bli lurt, og det hadde ikke forundret meg om 5G er en del av den planen. Hva er vel mer perfekt for å få folk til å skrike etter tyranner enn en felles fiende via en falsk alieninvasjon?

smurfen
Moderator

Det artikkel ikke sier så mye om er det nye kjempe problemet som gjør stor skade på folk, i alle nye biler er det nå Wi-Fi, senderen er bare noen cm fra fører og passasjer, dette er som å sitte inni en mikrobølgeovn og kjøre mens du blir grillet.

FCC (Federal Communications Commission) har satt sikkerhetsstandardene. EMF-nivået er satt hundre ganger lavere enn standarden som er fastsatt av FCC noe som forårsaker alvorlig skade på biologiske systemer. Dette er knyttet til store sykdommer hos mennesker, inkludert hjernesvulster, øyetumorer, brystkreft, testikkelkreft, leukemi, spyttkjerteltumorer og andre problemer som hodepine, hudutslett, hørselstap eller ringing i ørene, tretthet, unormal utvikling av babyer, atferdsproblemer hos unge voksne og tenåringer, og immunforsvar.

Her kan en lese testresultatene og verdiene av bilene som ble testet.

http://www.thebigwobble.org/2019/01/just-how-safe-is-your-vehicle-new.html

ken
Anonym
ken

Takk som byr!! Tysk TV-innslag viser hvordan trådløs teknologi i bil påvirker hjerneaktiviteten negativt til de grader: https://vimeo.com/244746945

Amanita
Abonnent
Amanita

Eneste som er smart her i huset er dørmatta.Ingen AMS her i hus !

Lena
Abonnent
Lena

Bli med du, også! Kvalitetssjekk av STRÅLEVERNET…
«Status fredag 01.02.2018 kl. 06:00: 325 personer har sluttet seg til. Målet er 1 000. Bli med, du også! Gjør ord til handling!

Revisjonen vil bli foretatt av to kvalifiserte revisorer med lang erfaring fra HMS-arbeid, og en jurist. Arbeidet på stedet er anslått til å ta to arbeidsdager, og vil selvsagt bli gjort uten føringer fra oppdragsgivers side. Revisjonsrapporten vil så bli forelagt DSA til kommentar, og deretter publisert.»

Meld deg på her: https://einarflydal.com/2019/01/31/vi-har-bedt-om-a-fa-gjore-en-revisjon-av-stralevernforvaltningens-kvalitet/#more-29272

ken
Anonym
ken

Avklassifisert militærdokument (1971) viser at stråling dreper menneskeheten.

Se hva produsenten «dokumenterer» om radiofrekvent stråling på din I-phone:
1. Settings/Innstillinger
2. General/Generelt
3. About/Om
4. Legal/Rettigheter
5. RF Exposure/Radiofrekvent stråling

Wireless Warfare Exposed – Declassified Military Doc Proves Smart Phones Are Killing Mankind: https://www.youtube.com/watch?v=WLDdS4_Qneg

Militærdokumentet finner du her: https://zero5g.com/wp-content/uploads/2017/08/750271.pdf