Du leser nå
Breivik var neppe alene om 22 juli terroren

27 minutter lesetidBreivik var neppe alene om 22 juli terroren

På nytt er 22. juli terroren og Anders Behring Breivik i offentlighetens søkelys, nesten 5 år etter at terroren rammet Norge.

For å sette 22. juli terroren i perspektiv presenterer Nyhetsspeilet her en sammenstilling av 22. juli terroren i 2011 med drapet på Sveriges statsminister Olof Palme i 1986 og drapet på USAs president John F. Kennedy i 1963, som er to rystende politiske attentater som har ligget innhyllet i tåke i tiår etter tiår.

Hver av aksjonene blir belyst ved at følgende spørsmål er søkt besvart:

1. Ble etterforskning sabotert eller ikke iverksatt?
2. Ble vitnemål neglisjert?
3. Ble gjerningsmann/syndebukk (patsy) utpekt før etterforskning var gjennomført?
4. Var flere skyttere involvert på drapsåstedene?
5. Hadde aksjoner karakter av militær operasjon?
6. Var etterretningstjenester og/eller Stay behind krefter involvert?
7. Ble kommisjon nedsatt istedet for at politietterforskning ble gjennomført?
8. Hvis sannheten om hva som faktisk skjedde skulle komme ut – ville befolkningen kunne takle det?

Punktene er gått gjennom i denne rekkefølgen:
A. Kennedy-drapet
B. Palme-drapet
C. 22. juli terroren.

1. Ble etterforskning sabotert eller ikke iverksatt?

A. Kennedy-drapet
Elementære rutiner for CSI – Crime Scene Investigation – ble ikke fulgt av politiet på Dealey Plaza i Dallas om formiddagen fredag 22. november 1963 etter at president Kennedy var blitt skutt og dødelig såret. Krimåstedet ble ikke umiddelbart avsperret og systematisk gjennomgått for å sikre alle tekniske bevis. Et bevis på dette er at James Files, en 21-årig profesjonell skarpskytter fra Chicago-mafiaen, etter å ha fyrt av et skudd mot presidentens bilkortesje fra bak plankegjerdet på gressbakken som er kjent som «The Grassy Knoll», tok tomhylsen ut av kammeret på sitt håndvåpen Remington Fireball XP-100, bet tomhylsen sammen mellom tennene og satte den fra seg på gjerdet. Denne tomhylsen ble funnet mange år senere av noen amatører med metalldetektor.

B. Palme-drapet
Etter at Sveriges statsminister Olof Palme var blitt skutt midt i Stockholm sentrum fredagskvelden den 28. februar 1986, reagerte politiet svært langsomt, prioriterte andre oppgaver og unnlot å sikre spor m.v. Her er et utdrag fra denne artikkelen på Nyhetsspeilet om drapet på Olof Palme:
01-Palme


C. 22. juli-terroren

Allerede på mandag 25 juli konkluderte KRIPOS-sjefen Odd Reidar Humlegård etterforskningen av Norgeshistoriens verste drapsmassakre på Utøya. Praktisk talt uten å ha gjennomført noen etterforskning. Senere er den daværende KRIPOS-sjefen blitt forfremmet til politidirektør.

Allerede på mandag 25 juli –  den første arbeidshverdagen etter 22. juli-terroren – konkluderte KRIPOS-sjefen Odd Reidar Humlegård etterforskningen av Norgeshistoriens verste drapsmassakre. Praktisk talt uten å ha gjennomført noen etterforskning.
Senere er daværende KRIPOS-sjef Humlegård blitt forfremmet til politidirektør.

 

 2. Ble vitnemål neglisjert?

A. Kennedy-drapet
Det var mange vitner på Dealey Plaza i Dallas som sier at de hørte at det kom skudd fra gressbakken the grassy knoll som befant seg foran på høyre side av presidentens limousine da Kennedy ble skutt. En av dem er Jean Hill:

Vitnet Jean Hill, kjent som "the lady in red" befant seg svært nær presidentens limousine da skuddene falt

Vitnet Jean Hill, kjent som «the lady in red» befant seg svært nær presidentens limousine da skuddene falt

B. Palme-drapet
Stockholm-politiet viste svært liten eller ingen interesse for å intervjue vitner som hadde vært i umiddelbar nærhet av drapsåstedet i Sveavägen i Stockholm sentrum mellom kl. 23 og 24 på kvelden 28.02.1986 da Palme ble skutt og drept.

Mange vitner – hvis vitnemål er blitt skaffet til veie og formidlet av journalister og NB! ikke av politi – har uavhengig av hverandre berettet om at de hadde observert menn i «agent-alder» (25 – 40 år) med walkie talkier på ulike lokasjoner av betydning for Palmedrapet samme dag eller få dager i forveien: Utenfor Palmes bosted i Stockholm, like ved drapsåstedet, inne i en politibil (praksis på den tiden var at politi i biler kommuniserte via politiradio og ikke via walkie talkie) og inne i Skandiahuset (der den hemmelige svenske Stay behind organisasjonen hadde sitt tilhold) som var like ved drapsåstedet.

I denne tyske dokumentarfilmen som ble produsert i 1996 – 10 år etter drapet på Palme – fremstår en rekke nøkkelvitner med sine observasjoner. Vitnemål som svensk politi valgte å neglisjere…
http://www.vaken.se/mord-stockholm-vem-skot-olof-palme-det-forbjudna-sparet/

C. 22. juli-terroren
Det var mange ungdommer som overlevde drapsmassakren på Utøya som rapporterte at de hadde sett og hørt flere skyttere. Deres vitnemål er konsekvent blitt utelatt fra politiets etterforskning og den påfølgende 22 juli rettssaken.

Lokal-TV stasjonen TV8 Buskerud publiserte dette intervjuet med vitner som fortalte om flere drapsmenn på Utøya:

3. Ble gjerningsmann/syndebukk (patsy) utpekt før etterforskning var gjennomført?

A. Kennedy-drapet
Den CIA-tilknyttede Lee Harvey Osvald ble utpekt som gjerningsmannen som hadde skutt og drept president Kennedy før det var blitt foretatt noen etterforskning. Osvald ble pågrepet i inne i en teaterbygning i Dallas sentrum ikke lenge etter at John F. Kennedy var blitt skutt. To dager senere, mens Osvald var i Dallas-politiets varetekt, ble han skutt og drept av Jack Ruby, som var tilknyttet Chicago-mafiaen og hadde svært gode kontakter innenfor Dallas-politiet. Osvalds død ble benyttet som påskudd for å henlegge etterforskningen av drapet på president Kennedy og anse skyldspørsmålet som avklart i det oppsiktsvekkende politiske attentatet som rystet nasjonen USA og sendte sjokkbølger ut i verden forøvrig.

Dette beviste på ingen måte hverken at Osvald hadde skutt mot eller var mannen som hadde drept president Kennedy. Bare en profesjonelt gjennomført politietterforskning ville ha avklart om Lee Harvey Osvald på noen måte kunne knyttes til drapet på presidenten eller ikke. Noen slik etterforskning fant aldri sted…(!)

At etterforskningen ble henlagt umiddelbart etter drapet til tross for at Osvald ikke var gjerningsmannen innebar at den eller de som faktisk skjøt og drepte president Kennedy unnslapp såvel etterforskning som påtale.

B. Palme-drapet
Det ble ikke utpekt noen hovedmistenkt gjerningsmann umiddelbart etter drapet.

Lederen for Stockholms-politiet Hans Holmér, som etter mange solemerker hadde en tilknytning til det svenske Stay behind-systemet, valgte å fokusere på det halvt absurde kurdersporet (PKK), kanhende som en måte å stagge medias store interesse på og som en avledningsmanøver.

Noe senere ble den svenske «tusseladden» Christer Pettersson (ifølge Wikipedia en kjent svensk alkohol- og narkotikamisbruker) tauet inn i det svenske rettssystemet der han ble såvel dømt som frikjent for drapet på Olof Palme. Den enstemmige frikjennelsen var begrunnet med manglende bevis og feil begått under vitnekonfrontasjon. Dette kan ses i lys av at svensk politi forspilte bevis fortløpende fra drapet fant sted og unnlot å lokalisere og forhøre vitner som kunne ha gjort viktige observasjoner i tilknytning til omstendighetene rundt drapshandlingen.

Forøvrig er det svært lite sannsynlig at såvel kurdiske immigranter bosatt i Sverige som alkohol- og narkotikabrukeren Christer Pettersson skulle ha disponert «en liten armé» av profesjonelle menn utstyrt med walkie talkies som «hjelpeapparat» for å begå et drap på Sveriges statsminister.

C. 22. juli-terroren
Nordmannen Anders Behring Breivik ble pågrepet på Utøya ved slutten av massakren og umiddelbart knyttet til ikke bare drapshandlingene på Utøya men også sprengningen av det norske regjeringskvartalet samme dag. Dette ble umiddelbart kommunisert via norske media.

Dette videoklippet viser den såkalte bombemannen komme ut av en hvit kassevogn som ble parkert helt inn til Høyblokka i det norske regjeringskvartalet. Det er ikke bevist at det er Anders Behring Breivik som kommer ut av bilen. Hverken høyde, kroppsbygning, ganglag eller det faktum at personen som kommer ut av bilen ikke bærer en hjelm med visir på hodet tilsier at personen som forlater bilen er Anders Behring Breivik. Såvidt vites er det ikke foretatt noen uavhengig og profesjonell granskning for å slå fast om personen som forlater kassevogna er Anders Behring Breivik eller ikke.

Norske media har ukritisk lagt til grunn at dette bildet av en person som er iført en slags uniform (ikke dykkerdrakt) og bærer en hjelm med visir på hodet er den samme personen som kom ut av den hvite kassevogna. Dette kan ikke anses som bevist. Forøvrig er bildet et stillbilde fra et av overvåkingskameraene i regjeringskvartalet. Videofeeden fra dette - eller andre overvåkingskameraer i regjeringskvartalet er ikke blitt offentliggjort. Det hører med til bildet at konturene til personen er meningsløst "blurry", mao. uskarpe. Et stillbilde fra en videofeed - om det så er en amatørvideo på YouTube - blir skarpt i kantene som et bilde, og ikke med hakkete og svært uskarpe konturer av personen som er avbildet som her.

Norske media har ukritisk lagt til grunn at dette bildet av en person som er iført en slags uniform (ikke dykkerdrakt) og bærer en hjelm med visir på hodet er den samme personen som kom ut av den hvite kassevogna. Dette kan ikke anses som bevist.
Forøvrig er bildet et stillbilde fra et av overvåkingskameraene i regjeringskvartalet. Videofeeden fra dette – eller andre overvåkingskameraer i regjeringskvartalet – er ikke blitt offentliggjort. Det hører med til bildet at konturene av personen på bildet er meningsløst «blurry», mao. uskarpe. Et stillbilde fra en videofeed – om det så er en amatørvideo på YouTube – blir skarpt i kantene som et bilde, og ikke med hakkete og svært uskarpe konturer av personen som er avbildet som her.

 

4. Var flere skyttere involvert på drapsåstedene?

A. Kennedy-drapet
Både åstedsvitnet Jean Hill og andre har berettet om at de hørte mange skudd i løpet av kort tid, og flere av skuddene traff. Både president Kennedy og Texas-guvernøren John Connally, som befant seg sammen i president-limousinen ble truffet av flere skudd. Det er fremkommet på ulike måter at det var flere som skjøt mot presidentens bilkortesje i Dallas sentrum da John F. Kennedy ble drept.

Charles Harrelson som var på drapsåstedet har innrømmet å ha skutt mot president Kennedy:

Charles Harrelson ble pågrepet ved drapsåstedet Dealey Plaza kort tid etter drapet. Etter at kort avhør på politistasjonen like ved Dealey Plaza ble Harrelsen sluppet fri, uavhengig av om han han hadde skutt mot president Kennedy eller ei.

Charles Harrelson ble pågrepet ved drapsåstedet Dealey Plaza kort tid etter drapet. Etter et kort avhør på politistasjonen like ved Dealey Plaza ble Harrelson sluppet fri, uavhengig av om han han hadde skutt mot president Kennedy eller ei.

Den profesjonelle drapsmannen Malcolm Wallace ble observert i et vindu oppe i skoleboklageret like før skuddregnet mot president Kennedy startet:

Charles "Chuckie" Nicoletti fra Chicago-mafiaen hadde som oppgave å skyte mot president Kennedy fra Dal-Tex bygningen på hjørnet av Houston Street og Elm Street

Charles «Chuckie» Nicoletti fra Chicago-mafiaen hadde som oppgave å skyte mot president Kennedy fra Dal-Tex bygningen på hjørnet av Houston Street og Elm Street

James Files fra Chicago-mafiaen forteller om hvordan han skjøt presidenten fra bak plankegjerdet på The Grassy Knoll:

To nøkkelvitner som er enige om hvor det dødelige skuddet traff John F. Kennedy: Skuddet ble avfyrt forfra og traff Kennedy i høyre tinning. Charles Crenshaw (til h.) var kirurg ved Parkland Memorial Hospital i Dallas og tok imot den døende Kennedy på operasjonsbordet. James Files (til v.) var skarpskytter for Chicago-mafiaen og avfyrte det dødelige skuddet fra The Grassy Knoll. I de to videoene nedenfor forteller hhv James Files om da han skjøt president Kennedy og Charles Crenshaw om da han tok imot den hardt skadde presidenten på sykehuset i Dallas.

To nøkkelvitner som er enige om hvor det dødelige skuddet traff John F. Kennedy: Skuddet ble avfyrt forfra og traff Kennedy i høyre tinning. Charles Crenshaw (til h.) var kirurg ved Parkland Memorial Hospital i Dallas og tok imot den døende Kennedy på operasjonsbordet. James Files (til v.) var skarpskytter for Chicago-mafiaen og avfyrte det dødelige skuddet fra The Grassy Knoll.
I  videoen over forteller  James Files om da han skjøt president Kennedy (de facto en detaljert tilståelse) og i videoen nedenfor forteller Charles Crenshaw om da han tok imot den hardt skadde presidenten på sykehuset i Dallas. Han vet hva han så og hvor Kennedy var blitt dødelig truffet.

Det var også andre personer som skjøt mot presidenten da han ble drept, bl.a. Roscoe White, som var iført en politiuniform.

B. Palme-drapet
Olof Palme ble skutt og drept av to skudd avfyrt i rask rekkefølge som traff ham i ryggen og gikk inn i hjerteregionen. Det var samme person som avfyrte skuddene.

Den britiske etterretningsagenten Simon Hayward, Palmes sannsynlige drapsmann.

Den britiske etterretningsagenten Simon Hayward, Palmes sannsynlige drapsmann.

Det er sannsynlig at det var andre black ops agenter i nærheten da Palme ble myrdet som også var satt opp med våpen, mao. instruert om å være backup og steppe inn og drepe Palme dersom det første drapsforsøket ikke var dødelig. Minst en person som var observert med walkie talkie ble oppfattet også å holde i et skytevåpen. På en måte er problemstillingen av teoretisk interesse, ettersom det ikke er utvetydig bevist at så er tilfelle samt det faktum at kun en person løsnet skudd mot Olof Palme. For mer info om omstendighetene rundt drapet på Olof Palme, se denne artikkelen på Nyhetsspeilet.

C. 22. juli-terroren
Drapsmassakren på Utøya fant sted om ettermiddagen fredag 22.07.2011, og allerede samme kveld ble det meldt av riksmedia at det hadde vært flere skyttere: http://www.nrk.no/norge/_-det-var-flere-skyttere-pa-utoya-1.7723321

Overlevende fra Utøya fortalte at det hadde vært flere skyttere på Utøya

Overlevende fra Utøya fortalte at det hadde vært flere skyttere på Utøya

Også vitner som befant seg på landsiden av Tyrifjorden rapporterte at det var flere som skjøt på Utøya:

Fotografier av gjerningsmenn tatt på Utøya under eller like etter drapsmassakren 22. juli 2011

Fotografier av gjerningsmenn tatt på Utøya under eller like etter drapsmassakren 22. juli 2011. Bildet til venstre er tatt utendørs på Utøya kort tid etter at massakren var over. Bildet i midten er tatt mens massakren pågikk (fra et NRK-helikopter) og bildet til høyre er tatt inne i hovedhuset på Utøya samme ettermiddag / kveld.

 

Hvor mange Utøya-skyttere er avbildet her? En, to eller tre? Hvis fotografiene ble sendt til uavhengig granskning for å få slått fast hvor mange ulike personer det dreier seg om, hva ville da resultatet ha blitt?

Hvor mange Utøya-skyttere er avbildet her? En, to eller tre?
Hvis fotografiene ble sendt til uavhengig granskning for å få slått fast hvor mange ulike personer det dreier seg om, hva ville da resultatet ha blitt?

5. Hadde aksjoner karakter av militær operasjon?

A. Kennedy-drapet
USAs Central Intelligence Agency; kjent som CIA eller «The Agency» hadde på under 20 år rukket å etablere en infrastruktur for å utføre statskupp i andre land. Eksempler på dette er statskuppene i Iran i 1953 og i Guatemala i 1954. Helt siden sin etablering hadde CIA ikke vært under kontroll av USAs myndigheter(!), men av det mektige hemmelige selskapet Malteserordenen (Knights of Malta).

Tidlig på 1960-tallet var det spenninger mellom det revolusjonære Castro-regimet på Cuba, som bl.a. manifesterte seg i den mislykkede CIA-riggede Bay of Pigs-invasjonen i april 1961 og under Cuba-krisen i oktober 1962. Selv om president Kennedy hadde kunngjort at han ønsket å vingeklippe CIA etter Bay of Pigs-affæren i 1961 så førte spenningene som var bygget opp mot Cuba til at Kennedy-brødrene (John som var president og Robert som var justisminister) stille samtykket i at det ble bygget opp en hemmelig rogue armé som ble trent og kalibrert for å styrte Cubas president Fidel Castro, uten at det forelå noen umiddelbare planer om dette.
Denne hemmelige hæren med vide fullmakter, bl.a. til å rekruttere og trene profesjonelle drapsmenn som 0gså omfattet eksilcubanere fikk kodenavnet Operation Mongoose.

Leder for Operation Mongoose var generalmajor Edward Lansdale, som omtales som USAs første terror guru. Lansdale var medlem av Malteserordenen, noe som innebar at hans edsvorne lojalitet og plikt til å utføre enhver ordre han måtte bli pålagt av sine overordnende i M-Ordenen var vesentlig viktigere enn å adlyde USAs valgte ledelse. CIA-sjefen John McCone og den forhenværende CIA-sjefen Allen Dulles var også medlemmer av Malteserordenen.

Etter alle solemerker ble general Lansdale kommandert av sine overordnede i Ordenen – eller høyere – til å benytte Operation Mongoose kommandostrukturen til å utføre statskupp i sitt eget land USA, naturligvis sikret straffrihet for seg selv og alle andre involverte.

Lederteamet i Operation Mongoose hadde alle CIA-tilknytning

Lederteamet i Operation Mongoose hadde alle CIA-tilknytning

 

General Lansdale på drapsåstedet i Dallas. Selv med ryggen til ble "lansdale-lusen" kjent igjen på gangen og utpekt av sin mangeårige offiserskollega Fletcher Poultry.

General Lansdale på drapsåstedet i Dallas. Selv med ryggen til ble «lansdale-lusa» gjenkjent på gangen og utpekt av sin mangeårige offiserskollega Fletcher Poultry.

 

Mongoose-kolleger på plass på drapsåstedet i Dallas: George H W Bush og Edward Lansdale

Mongoose-kolleger på plass på drapsåstedet i Dallas: George H W Bush med sin lett gjenkjennelige profil og Edward Lansdale

I dette videoklippet impliserer James Files CIA-mannen – og medlem av Operation Mongoose-teamet David Atlee Phillips (nr. 2 fra v. i Mongoose-kvartetten over) – som delaktig i planleggingen av drapet på president Kennedy:

Summa summarum: Drapet på president Kennedy var organisert og ble gjennomført som en militær operasjon. Kommandostrukturen som ledet planleggingen og gjennomføringen av drapet var ledet av en general (generalmajor). Det ble utplassert mange skarpskyttere på og rundt drapsåstedet Dealey Plaza i Dallas. Noen av dem tilhørte Chicago-mafiaen (James Files og Charles Nicoletti), noen var CIAs egne (Roscoe White), én var noens personlige hitman (Malcolm Wallace), noen var Mongoose-skyttere og andre hadde annen tilhørighet (ex. Harry Weatherford som lå på taket av fengselsbygningen ved Dealey Plaza og plaffet løs, trolig traff han Texas-guvernøren John Connally og ikke presidenten).

B. Palme-drapet
Ole Dammegaard, som har etterforsket Palme-drapet i 30 år har beskrevet hendelsen som at den hadde karakter av å være en militær operasjon.

I Nyhetsspeilets artikkel om drapet på Olof Palme er dette oppsummert slik:

«Hvem drepte sveriges statsminister Olof Palme? Det var det beste teamet sørafrikanske og britiske spesialstyrker kunne oppdrive. De hadde støtte av svenske Stay Behind.»

C. 22. juli-terroren

Det ble observert soldater - som kan ha vært black ops agenter iført soldatuniformer - på og like ved terroråstedet i Regjeringskvartalet.

Det ble observert soldater – som kan ha vært black ops agenter iført soldatuniformer – på og like ved terroråstedet i Regjeringskvartalet. De var iført blå hansker og oppførte seg målbevisst, som om de utførte oppgaver på åstedet som de var blitt instruert om på forhånd – før terroren inntraff.

Et annet soldatteam befant seg i Karl Johans gate da det smalt. De oppførte seg instrumentelt; de virker ikke overrasket eller interessert i å finne ut hva som hadde skjedd eller å hjelpe. De utenlandsk utseende personene i uniformer oppførte seg som om de var utplassert for anledningen for å ivareta visse oppgaver.

Et annet soldatteam befant seg i Karl Johans gate da det smalt i regjeringskvartalet like ved. De oppførte seg instrumentelt; de virker ikke overrasket eller interessert i å finne ut hva som hadde skjedd eller å hjelpe. De utenlandsk utseende personene i uniformer oppførte seg som om de var utplassert for anledningen for å ivareta visse oppgaver.

 

To sorte helikoptre fotografert i lufta over Utøya mens massakren pågikk

To sorte helikoptre fotografert i lufta over Utøya mens massakren pågikk

 

Det var mange uavhengige observasjoner av uvanlig militær helikoptertrafikk, særlig sør for Tyrifjorden og Utøya i ukene og månedene før 22. juli:

smurfen sier:

26. 05. 2011 kl. 15:30

Sist uke så var det 2 sorte umerkede helikoptre som fløy i lav høyde over huset her med ca 50-60 m lange kabler på slep med en sort klump på enden, så nesten ut som et slag lodd

Den økte militære aktiviteten siste tiden tyder uansett på at noe er på gang……

Observasjon fra Konnerud

3 sorte helikopter over Konnerud i Drammen retning kongsberg ca. kl 18:00.

Maarit M. Hanssen sier:

26. 05. 2011 kl. 20:18

De fløy her over Kobbervikdalen i Drammen ved seks tiden, ja. Jeg reagerte på at de fløy så lavt og det bråkte voldsomt. Drammens Tidende har en bortforklaring hvor avisen skriver at politihelikopter var i aksjon på denne tiden:
http://dt.no/nyheter/helikopterjakt-pa-hyttetyver-1.6264832
Fra tid til annen opplever jeg sorte helikoptere her i Kobbervikdalen i Drammen

Observasjoner fra Lier

«Jeg bor i vakre Lierdalen utenfor Drammen, har nå vært hjemme noen måneder grunnet fedrepermisjon. Min kone hadde sin permisjon før meg.

Under denne tiden observerte vi fra mars/april til juni, 2 stk. militærhelikoptre som kom inn fra Drammen, relativt jevnlig. Vi har bodd her i mange år, men aldri tidligere observert militær aktivitet i området.

Det er veldig mye flytrafikk i området, stort sett små sivile, men disse helikoptrene fløy den samme ruten hele tiden, mot Sylling og Holsfjorden, som er en del av Tyrifjorden. Helikoptrene liknet på typen Bell.

Noen få ganger landet ett av helikopterne  på andre siden av dalen ikke så langt fra oss, men stort sett mot fjorden, og ikke lang tid etterpå fløy de tilbake igjen retning Drammen.

Dette er kanskje tilfeldig men ville informere for kanskje å fylle inn noen biter i puslespillet.

Det som er interessant er at på kvelden den 22 juli, kanskje 7-8 tiden eller litt tidligere, fløy de samme helikoptrene samme rute igjen, men da kom de tilbake en del senere. Til info fløy ambulansehelikoptrene skytteltrafikk rett over vårt hus.»

Et helikopter i lav høyde over Utøya sent på ettermiddagen 22. juli. Hvorfor var helikopteret der, og hva bedrev det? Det var kun 2 hensyn som var av presserende viktighet på dette tidspunktet: Å få fraktet redningspersonell raskest mulig til Utøya for å komme de skadde til unnsetning og yte redningspersonellet best mulig assistanse slik at de kunne redde flest mulig liv og bringe de skadde raskest mulig til sykehus. Det er ikke rapportert at militære helikoptre ydet livreddende nødhjelp til de skadde ungdommene på Utøya. Sorte helikoptre yter ikke assistanse.

Et helikopter i lav høyde over Utøya sent på ettermiddagen 22. juli.
Hvorfor var helikopteret der, og hva bedrev det?
Det var kun to hensyn som var av presserende viktighet på dette tidspunktet: Å få fraktet redningspersonell raskest mulig til Utøya for å komme de skadde til unnsetning og å yte redningspersonellet best mulig assistanse slik at de kunne redde flest mulig liv og bringe de skadde raskest mulig til sykehus.
Det er ikke rapportert at militære helikoptre ydet livreddende nødhjelp til de skadde ungdommene på Utøya.
Sorte helikoptre yter ikke assistanse.

 

Militære helikoptre ankom Utøya lenge etter at massakren var over. Det kunne de ha spart seg. I tillegg til livreddende førstehjelp var det viktig å sikre de tekniske bevisene på Utøya som krimåsted. Dette er en POLITI-OPPGAVE og IKKE en militær oppgave på noen måte.

Militære helikoptre ankom Utøya lenge etter at massakren var over. Det kunne de ha spart seg.
I tillegg til livreddende førstehjelp var det viktig å sikre de tekniske bevisene på Utøya som krimåsted.
Dette er en POLITI-OPPGAVE og IKKE en militær oppgave på noen måte.

Den erfarne og nå avdøde kirurgen Colin Poole ved Ringerike sykehus konstaterte at Utøya-ofre var skutt med en sjelden form for ammunisjon, som sannsynligvis var en type dumdumkuler som bare spesialstyrker i enkelte land bruker. Dette ble meldt av Aftenposten få dager etter Utøya-massakren:
ammo-poole2

 

At Utøya-ofre var skutt og drept av vevsoppløsende ammunisjon, som ifølge kirurg Colin Poole sannsynligvis var en type dumdumkuler som bare spesialstyrker i enkelte land bruker, var konsekvent utelatt fra rettsdokumentene. Tiltaltedokumente som disse anonymiserte utdragene er hentet fra ble i sin tur ble forsøkt unndratt offentligheten mens 22. juli rettssaken pågikk i 2012.

At Utøya-ofre var skutt og drept av vevsoppløsende ammunisjon, som ifølge kirurg Colin Poole sannsynligvis var en type dumdumkuler som bare spesialstyrker i enkelte land bruker, var konsekvent utelatt fra rettsdokumentene. Tiltaledokumentet som disse anonymiserte utdragene er hentet fra ble i sin tur forsøkt unndratt offentligheten mens 22. juli rettssaken pågikk i 2012.

Det er ikke kjent om tidligere leder for Rettsmedisinsk Kommisjon, den nå avdøde Tarjei Rygnestad, hadde synspunkter på at ammunisjonstype som forårsaket at døden inntraff var utelatt fra rettsdokumentene, i strid med etablert praksis, ei heller det faktum at mange nære pårørende ble nektet innsyn i obduksjonsrapportene til sine barn som ble drept på Utøya, noe som ble rapportert av Aftenposten:
obduksjonsrapporter

 

6. Var etterretningsorganisasjoner og/eller Stay behind organisasjoner involvert?

A. Kennedy-drapet
Det var USAs etterretningsorganisasjon CIA som organiserte og gjennomførte drapet på president Kennedy i Dallas i 1963.
Den operasjonelle kommandostrukturen som besørget gjennomføringen besto av generalmajor Edward Lansdale (CIA), George Herbert Walker Bush (CIA), David Atlee Phillips (CIA) og William King Harvey (CIA).

Chicago-mafiaen hadde et innarbeidet samarbeid med CIA i årene forut for Kennedy-drapet, som bl.a. sprang ut av Bay of Pigs-aksjonen.  Chicago-mafia boss Sam Giancana til sin halvbror Chuck: «Du skulle ha sett ansiktet på president Kennedy da jeg fortalte ham at vi samarbeider med CIA!»

President Kennedys drapsmann James Files hadde to arbeidsgivere: CIA (The Agency) og Chicago-mafiaen (The Family). Files hadde David Atlee Phillips – som tilhørte Operation Mongoose-teamet, jfr. over – som som føringsoffiser i CIA.

CIAs involvering i Kennedy-drapet er ikke blitt formidlet via hovedmedia, men er kjent for svært mange via andre kanaler. Dette skyldes det tradisjonelle sensur/lojalitet forholdet mellom vestlig etterretning (primært CIA) og vestlige redaktører. Det er vestlig etterretning som  dikterer hva vestlige hovedmedia IKKE får lov å formidle i forbindelse med terror, krig og politiske drap…

B. Palme-drapet
Det er blitt rimelig klart at den svenske etterretningsorganisasjonen Säpo og den svenske Stay behind organisasjonen var delaktige i såvel planlegging som dekkoperasjon, og trolig også gjennomføringen av Palme-drapet. Dette fremgår blant annet av Nyhetsspeilets artikkel om Palme-drapet.

C. 22. juli-terroren
Det er ikke kjent om vestlig etterretning eller den operative norske Stay behind organisasjonen var delaktige i 22. juli terroren.

Enkelte utenlandske eksperter har «spottet etterretnings-lusa på gangen» i forbindelse med såvel sprengningen av regjeringskvartalet som Utøya-massakren 22 juli 2011, bl.a. nå avdøde Bob Chapman, som selv hadde bakgrunn fra etterretningen:

Forøvrig var det altfor mange svikter i den offentlige anti-terror beredskapen den ene dagen det behøvdes til at det kan ha hatt tilfeldige årsaker. Det smaker mer av planlagt sabotasje og Stay behind-overstyring, før, under og etter terroren.

Nyhetsspeilets oversikt over mange av sviktene (oversikten er ikke komplett) ligger her:
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/27-svikter-i-den-offentlige-innsatsen-for-og-under-22-juli-terroren/

 

7. Ble kommisjon nedsatt istedet for at politietterforskning ble gjennomført?

A. Kennedy-drapet
Det ble ikke gjennomført noen reell etterforskning av drapet på president Kennedy. Fokus ble satt inn på å underslå bevis som indikerte at det var flere skyttere og at noen hadde skutt fra the grassy knoll. Dette gikk helt til topps i FBI, der FBI-sjefen Hoover så det som sin oppgave å gjøre det han kunne for å forhindre oppklaring av drapet på landets president.

Warren-kommisjonen ble nedsatt av den tidligere visepresident Lyndon B Johnson (LBJ), som hadde rykket opp til å bli president etter drapet på president Kennedy. LBJ var selv delaktig i planleggingen av drapet (se video med vitnemål fra Johnsons elskerinne Madeleine Brown nedenfor).

Warren-kommisjonen ble nedsatt av Kennedys visepresident Lyndon B Johnson (LBJ – tili v.), som hadde rykket opp til å bli president etter drapet på president Kennedy. LBJ var selv delaktig i planleggingen av drapet (se video med vitnemål fra Johnsons elskerinne Madeleine Brown nedenfor). Den tidligere CIA-sjefen Allen Dulles (til h.) var den drivende kraften i Warren-kommisjonens forfalsknings- og desinformasjonsarbeid. Hovedhensikten med «arbeidet» som ble utført av Warren-kommisjonen var å fjerne alle spor av CIAs medvirkning til Kennedy-drapet. FBI-sjefen J. Edgar Hoover medvirket aktivt til dette.

Om kvelden den 21 november 1963, dagen før drapet på president Kennedy JFK assassination, fant det sted et planleggingsmøte på oljebaronen Clint Murchisons ranch utenfor Dallas. Visepresident Lyndon B Johnson ankom noe sent til møtet, og med engang han ankom gikk han inn i et møterom sammen med noen andre menn hvoretter dørene ble lukket.

Da Johnson kom ut fra møtet var han rød i toppen og sa følgende til sin elskerinne Madeleine Brown som var tilstede: «Etter i morgen er det siste gang at de … SOBs… (Kennedy-brødrene) skal få gjøre meg flau. Og det er ikke en trussel, det er et løfte. »

Malcolm Wallace, den profesjonelle drapsmannen som ble observert i et vindu oppe i boklageret, var visepresident Johnsons personlige hitman. Hvis dette faktum hadde fremkommet av Warren-kommisjonens rapport, ville det ha knyttet Lyndon B Johnson personlig til drapsplanleggingen og drapshandlingen. Det er naturlig at den ferske president Johnson – som var medskyldig i Kennedy-drapet – valgte ut medlemmer til  kommisjonen som var tilbøyelige til «å se en annen vei» for ikke å medvirke til å sende sin oppdragsgiver til den elektriske stol sammen med bl.a. Allen Dulles, som selv fikk mulighet for å fjerne alle spor av sin egen medvirkning gjennom sin deltagelse i kommisjonen.

Rammen rundt Warren-kommisjonens rapport var med andre ord at noen av gjerningsmennene bak en drapshandling fikk anledning til «å etterforske seg selv», naturligvis med sikte på å unndra seg selv fra enhver form for mistanke. Resultatet ble Warren-kommisjonens makkverk-rapport som har en sannhets-autoritet som er lik null …

Warren-kommisjonen gav inntrykk av å gjennomføre etterforskning, men bedrev i virkeligheten det stikk motsatte: Bevisforspillelse, omskrivinger og manipulasjon av ulike fakta som var stred mot «den offisielle versjonen»: At president Kennedy døde etter å ha blitt skutt i ryggen av Lee Harvey Osvald fra et vindu oppe i boklageret. Dette skjedde ikke. Det er bevist at skuddet som drepte Kennedy kom på skrå forfra.

B. Palme-drapet
Det ble ikke nedsatt noen kommisjon etter Palme-drapet.

Etterforskningen ble effektivt forpurret og sabotert av etterforskningslederen Hans Holmér, som hadde vært politimester i Stockholm da drapet skjedde.

C. 22. juli-terroren

Det ble ikke gjennomført en grundig, uavhengig og profesjonell politietterforskning av 22. juli terroren. 22. juli-kommisjonen som ble nedsatt hadde - noe som bl.a. er blitt påpekt av tidligere statssekretær Norulv Øvrebotten - ikke som sitt reelle mandat å gjennomføre noen form for etterforskning.

Det ble ikke gjennomført en grundig, uavhengig og profesjonell politietterforskning av 22. juli terroren. 22. juli-kommisjonen som ble nedsatt hadde – noe som bl.a. er blitt påpekt av tidligere statssekretær Norulv Øvrebotten – ikke som sitt reelle mandat å gjennomføre noen form for etterforskning.

Rapporten fra 22. juli kommisjonen med den tekniske tittelen NOU 2012:14 er tilgjengelig her.

 

8. Hvis sannheten om hva som faktisk skjedde skulle komme ut – ville befolkningen kunne takle det?

A. Kennedy-drapet

James Files sa - mens han ennå var på frifot - at DERSOM SANNHETEN OM DET SOM SKJEDDE PÅ DEALEY PLAZA I DALLAS DA PRESIDENT KENNEDY BLE DREPT SKULLE KOMME UT - så ville ikke folk være i stand til å takle det...

James Files sa – mens han ennå var på frifot – at DERSOM SANNHETEN OM DET SOM SKJEDDE PÅ DEALEY PLAZA I DALLAS DA PRESIDENT KENNEDY BLE DREPT I 1963 SKULLE KOMME UT – så ville ikke folk være i stand til å takle det…

 

James Files (hvis virkelige navn er James Sutton) tilsto i 2003 å ha drept president Kennedy, og hans beskrivelse av omstendighetene rundt drapet er så detaljert og spekket med informasjon som bevismessig blir bekreftet av såvel tekniske funn som andre vitnemål at det er mer enn  tilstrekkelig til å bli stilt for retten og dømt i enhver domstol som ikke er overstyrt og instruert om å utelate viktig bevismateriale av betydning for skyldspørsmål og gjerningsmenn.

Files konstaterer selv at ingen ønsker å tiltale ham for drapet på president Kennedy. FOR AT IKKE SANNHETEN SKAL KOMME UT?

B. Palme-drapet

Sjefsetterforsker med ikke-etterforskning og hemmelighold som hovedoppgave: etterforsker Hans Holmér skal ha sagt til Dagens Nyheter i 1986: "Om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram, så kommer den att skaka Sverige i sina grundvalar."

Sjefsetterforsker med ikke-etterforskning og hemmelighold som hovedoppgave: Palme-drapets sjefsetterforsker Hans Holmér skal ha sagt til Dagens Nyheter i 1986: «Om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram, så kommer den att skaka Sverige i sina grundvalar.»

C. 22. juli-terroren

Daværende KRIPOS-sjef Odd Reidar Humlegård beordret beslagleggelse av alle "tekniske vitnemål" fra Utøya: Mobiltelefoner, fotoapparater osv. For at ikke sannheten skulle komme ut?

Daværende KRIPOS-sjef Odd Reidar Humlegård beordret beslagleggelse av alle «tekniske vitnemål» fra Utøya: Mobiltelefoner, fotoapparater, datamaskiner, minnepinner osv. For at ikke sannheten skulle komme ut? Såvidt vites er ingen tekniske bevis fra de beslaslagte foto-, video og lydopptaksenhetene blitt gjort tilgjengelig for offentligheten eller fremlagt under rettssaken i 2012.

 

Står de sammen for å skåne befolkningen for sannheten om 22. juli-terroren? Politidirektør Odd Reidar Humlegård (til v.) og riksadvokat Tor-Aksel Busch (til h.). Med Humlegård, som var sjef for KRIPOS 22. juli 2011 og "22. juli propellen" Busch som øverste ledelse for henholdsvis politisektoren og rettsapparatet i Norge er nok Norge og norges folk sikret mot at 22. juli saken skal bli gjenopptatt for at relevant bevismateriale skal innarbeides og spørsmålet om Anders Behring Breivik var gjerningsmann og/eller patsy skal bli underkastet en grundig og uavhengig granskning basert på foreliggende bevis. Det er nok å konstatere at riksadvokat Busch ennå har klart å blokkere og trenere en gjenopptagelse av Scandinavian Star saken, til tross for økende press og bevismengde som tilsier dette...

Står de sammen for å skåne befolkningen for sannheten om 22. juli-terroren? Politidirektør Odd Reidar Humlegård (til v.) og riksadvokat Tor-Aksel Busch (til h.).
Med Humlegård, som var sjef for KRIPOS 22. juli 2011 og riksadvokat Busch som øverste ledelse for henholdsvis politisektoren og rettsapparatet i Norge er nok Norge og norges folk sikret mot at 22. juli saken skal bli gjenopptatt for at relevant bevismateriale skal innarbeides og spørsmålet om Anders Behring Breivik var gjerningsmann og/eller patsy skal bli underkastet en grundig og uavhengig granskning basert på foreliggende bevis.
Det er nok å konstatere at riksadvokat Busch ennå har klart å blokkere og trenere en gjenopptagelse av Scandinavian Star saken, til tross for økende press og bevismengde som tilsier dette…

 

Bevisanalyse av 22 juli terroren på DVD

En fyldig og detaljert presentasjon av fakta-bevis fra 22 juli terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya er tilgjengelig på DVD.

En fyldig og detaljert presentasjon av fakta-bevis fra 22 juli terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya er tilgjengelig på DVD.

DVD med bevisanalyse av 22. juli terroren er tilgjengelig her:
http://www.hansgaarder.info/produkter/22-juli-terror/

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
65%
Opplysende
15%
Inne på noe
3%
Usikker
3%
Dårlig
15%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, blant annet helse (Teoretisk Fysiologi som kan kalles rytme-helse og vaksiner) og skjulte maktstrukturer.

17 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *