Samfunn
Du leser nå
Er Stoltenberg jøde?
Skrevet av
J.Johansen07. 09. 2009
BilderbergOost
17297 11687 93

Er Stoltenberg jøde?

Av J.Johansen07. 09. 2009
Vi har en demokratisk rett til å forsikre oss om at internasjonale interesser ikke går foran Norges nasjonale interesser.

Det er en demokratisk rettighet å utsette vårt politiske lederskap for ‘scrutiny’, inngående granskning, spesielt siden vi nå står i valg for å velge vårt lederskap.

Dette har ikke med vanlige jøder som sådann å gjøre, de er vel ikke verre enn den gjennomsnittlige Sunnmøring, men om noen av dem som styrer oss med hard hånd skulle drive business og være innfluert av og står til tjeneste for mektige internasjonale eliter innen politikk og økonomi, så må vi og skal opinionen vite om det. Hva de gjør har veldig stor innvirking for oss.

Hvis jeg sier at jeg er kristen, som tror på en Gud som har mer makt enn våre svært så menneskelige konger og statsministere og presidenter, en god Gud som kan reise dem opp og felle dem om de ikke gjør sin jobb skikkelig, som tror at Moses bragte Guds Lov nemlig de 10 bud som alle jøder og kristne SKAL følge (om ikke er de ikke hverken skikkelig jøde eller skikkelig kristen), lover senere bekreftet av Jesus, så vet du mye om meg. Du har øyeblikkelig et slags bilde av hvor jeg står. Vi trenger disse sinnbilder.

Mye mer enn at du trenger bilde av meg, for jeg er uviktig i samfunnets maktstruktur – og har ingen makt over andre – vil heller ikke ha det, så trenger vi å vite alt om de som styrer vårt land på våre vegne. Det kalles transparency. I disse dager hvor det av Statminister Jens Stoltenberg er kjøpt inn vaksiner for 650 millioner, som ifølge veldig mange mennesker på Internett mener kan skade nordmenn, så bør vi kunne spørre hva slags ideologier de bekjenner seg til de som gjør slike valg for oss. Hva slags verdier har de? Hva slags forbindelser har de? Hva slags bakgrunn har de? Naturlige spørsmål å stille nå i disse valgtider.

Bilderbergerne er en sammenslutning med elite folk innen politikk, media, økonomi og finans (kapitalister; de som eier våre penger, og låner dem ut til oss, for renter – usury) fra hele verden som møtes en gang i året i lukkede møter. Ble stiftet i 1954, og hevdes å ha styrt utviklingen av verden siden. Den Trilaterale Kommisjon er en annen slik ‘tenke-tank’ hvor de innflytelsesrike møtes og planlegger verdens utvikling. CFR en annen (amerikanere bare). Så lenge de har behov for å ikke gi innsyn av media eller hvermannsen, så er det mye spekulasjoner om denne Bilderberg gruppen på Internett, om at de jobber for verdensovertagelse, innføre sin Nye Verdensorden, at gruppen er opprettet av noen royale familier av et merovingiansk familietre, som mener seg overmenneskelig og som herskere av verden, etc. Mye spekulasjoner, som nok ikke alt av det har sin rot i virkeligheten.

Thorvald Stoltenberg er medlem av Trilateral Commission og Bilderberger. Jens Stoltenberg har deltatt i Bilderberger møter. Bilderbergernes ledere er David Rockefeller (Rothschilds -King of Israel- frontfamilie i USA) og sjefssionist Henry Kissinger. Søster Camilla Stoltenberg styrer Rockefellers ‘Folkehelse Instituttet’, en privat stiftelse som har blitt gitt utøvende myndighet, som enkelte mener har som overordnet målsetting å ødelegge mest mulig helse hos norske folk nå med svineinfluensa vaksinen. Flere andre av det norske politiske og økonomiske miljøet har deltatt i Bilderberger møter, blant andre Siv Jensen, som er datter av en gullsmed i Oslo.

“Dette Tyske, Polske og Askenazi Jødiske etternavn STOLTENBERG er den yrkesmessige betegelsen for en snekker. Navnet kommer fra det Gamle Polske ordet STOLARZ …”
“This German, Polish and Ashkenazic Jewish surname of STOLTENBERG is an occupational name for a joiner. The name was derived from the Old Polish word STOLARZ …”
http://www.4crests.com/stoltenberg-coat-of-arms.html

Utfyllende om navnet her på engelsk: Stoltenberg Coat of Arms / Stoltenberg Family Crest
“The associated coat of arms for this name are recorded in J.B Rietstaps Armorial General. Illustrated by V & H.V Rolland’s. This Monumental work took 23 years to complete and 85,000 coats of Arms are included in this work. This German, Polish and Ashkenazic Jewish surname of STOLTENBERG is an occupational name for a joiner. The name was derived from the Old Polish word STOLARZ. The name is also spelt STOLL, STOLARZ, STOLIAR, STOLLER, STOLERSKY, STOLBURG, STOLBERG and STOLTBERG. Many of the modern family names throughout Europe reflect the profession or occupation of their forbears in the Middle Ages and derive from the position held by their ancestors in the village, noble household or religious community in which they lived and worked. The addition of their profession to their birth name made it easier to identify individual tradesmen and craftsmen. As generations passed and families moved around, so the original identifying names developed into the corrupted but simpler versions that we recognise today. Notables of the name include Christian, Count of STOLBERG (1748-1821) the German poet, born in Hamburg. He was one of the Gottingen poet band and was in the public service of Holstein. Besides writing poems, he translated Sophocles. Friedrich Leopold, Count of STOLBERG (1750-1819) was the German poet, brother of Christian. He was also a member of the Gottingen school, and was in the Danish service (1789-1800). He became a Catholic and published a history of Christianity. He produced poems, dramas and translations from the Greek. Surnames which were derived from ancient Germanic personal names have the same meaning in many languages. The court of Charlemagne (Charles the Great, king of the Franks (742-814) was Christian and Latin speaking). The vernacular was the Frankish dialect of Old High German, and the personal names in use were Germanic and vernacular. These names were adopted in many parts of northwest Europe, particularly among the noble ruling classes. Hereditary surnames were found in Germany in the second half of the 12th century – a little later than in England and France. It was about the 16th century that they became stabilized.”
German: habitational name from places so called in Pomerania and Rhineland.
http://www.ancestry.com/facts/Stoltenberg-name-meaning.ashx

Vi vil ikke at vårt land skal omformes i internasjonalister og globalisters bilde. Vi krever vår rett til å si dette, for den sunne utvikling av vårt land, – for vårt folk; Vi vil ikke ha et talmudisk rettssystem. Vi vil ikke ha sensurerte skolebøker. Vil vil ikke at våre naturressurser skal kjøpes av hverken innenlandske eller utenlandske pengekrefter. Vi vil eie dem selv. Vi vil ikke ha en regjering utnevnt av og utgått fra elitære krefter (ved å utnevne hvem vi får stemme på).

Vi bare spør; Er Stoltenberg som navnet antyder jøde? Ingen grunn til å skamme seg over det i tilfelle. Det finnes mange gudfryktige (Moses’ sin Gud – avguder teller ikke) skikkelige jøder på jord.

Vi har en demokratisk rett til å få vite dette, samt forsikre oss om at internasjonale interesser ikke går foran norges nasjonale interesser.

Takk.

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%
Om forfatteren
Profilbildet til J.Johansen

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info
93 Kommentarer
1 2 3 4 6
 • Profilbildet til Thor
  07. 09. 2009 klokken 14:54

  En absolutt kul artikkel:) Noen APere kommer til å få kaffen i halsen!!:)

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Den Lille Snille Ulven
  07. 09. 2009 klokken 15:06

  Den norske politikerfamilien Stoltenberg er jøder ifølge Illuminati-innsider og fløyteblåser Leo Zagami. At det finnes norske politikere som er etniske jøder er ikke noe jeg har noe imot, snarere tvert imot. Mange jøder er svært oppegående og kvalifiserte personer.

  Høyre-politikeren Jo Benkow (Josef Benkowitz) har ikke lagt skjul på at han er jøde, med en selvbiografi med tittelen ”Fra synagogen til Løvebakken”.

  Da Høyre-politikeren Per-Kristian Foss stod frem som homofil, fikk han plusspoeng i min karakterbok og knapt nok et skuldertrekk som reaksjon i media.

  Zagami sier videre at Stoltenberg ikke har støtte fra zionistnasjonen Israel (!) Hvis dette skal legges til grunn så kan vi gå utifra at Thorvald og Jens Stoltenberg som utøvende norske politikere ikke har gått nasjonen Israels ærend i det skjulte.

  Og om de så hadde gjort, so what ? De hadde likevel ikke kunnet toppe bidragene til Jens Christian Hauge, tungtvanns-bakmannen og Mossads norske ”agent Oscar” som bl.a. så til at de skyldige i det zionistiske drapet på Lillehammer i 1973 fikk så mild behandling.

  Selv på dagens Storting er omtrent fjerdeparten av representantene medlem av en forening ved navn Israels venner. Israels venner – er de ikke Norges venner ? Er de ikke valgt av det norske folket for å ivareta norske interesser ? Og klarer ikke egentlig Israel seg godt med sin gode venn ved navn USA ?

  Om Stoltenberg-familien i mer enn 50 år har unnlatt å stå frem som jøder i den norske offentlighet får være så sin sak, dem om det.

  Det som interesserer meg vesentlig mer med hemmelighetsfullheten til Stoltenberg er hva mer det er de velger å holde skjult for den norske offentligheten og hvilke tråder de bidrar til å trekke i som går imot det norske folkets interesser.

  Mest interessant i så måte er ulike medlemmer av Stoltenberg-dynastiet sitt mellomværende med fremstående medlemmer av dynastiet Rockefeller, og da særlig David ”Devil” Rockefeller, som har vært sjefen for USAs hemmelige regjering i mange tiår.

  Thorvald Stoltenberg var (er ?) medlem av The Trilateral Commission, som er en kjent Rockefeller-konspirasjon. Hvor lenge har Stoltenberg senior kjent Rockefeller senior ? Siden 1970-årene ? Hvor mange landssvikerske handlinger har den godeste Thorvald eventuelt bidratt til å få gjennomført i Norge, ”i samråd” med The Rockefellers ?

  Da Thorvald Stoltenberg var forsvarsminister ble det besluttet at norske offiserer ikke lenger skulle være øverstkommanderende for det norske forsvaret ! Da nyheten om dette påfunnet ble kjent skapte det sterke reaksjoner i offiserskorpset og en delegasjon høyere offiserer oppsøkte forsvarsminister Stoltenberg på hans kontor. Etter at de hadde lagt frem sitt for landet svært så alvorlige ærend var Stoltenbergs eneste reaksjon at han ble sittende og se rett ut i luften, som om de overhodet ikke var tilstede. Må man være jøde for å kunne være så arrogant ?

  På hvilke områder konspirerer familien Stoltenberg i dag med Illuminati-familien Rockefeller, som er en av de 13 fremtredende Illuminati-blodslinjene ?

  Her er et lite forsøk på en oversikt, som neppe er utfyllende:
  Svalbard-depotet: Stoltenberg i allianse med Rockefeller.

  Vaksine-området: Hvorfor fronter Jens Stoltenberg vaksine-initiativet GAVI ?
  For noen år tilbake reiste endog statsminister Stoltenberg til et møte i utlandet ene og alene for å være med på å fronte et forslag til en finansieringsordning som gikk ut på at land som ikke hadde penger til vaksiner skulle kunne få vaksiner først, og så nedbetale vaksine-innkjøpene over noen år. Hvem var Jens reelle oppdragsgiver for dette ?

  Ifølge forfatteren Per-Aslak Ertresvåg er grunnen til at Folkehelseinstituttet har hemmelige regnskaper at det skal skjule den årlige overførselen fra The Rockefeller Foundation. Dette står å lese i boka ”Sov, mitt lille Norge”. Her står det videre at familien Stoltenberg disponerer denne overførslen. Et klapp på skulderen for salgsfremmende innsats på vaksinefronten ?

  Her er litt mer om samme tema:

  Vaksineringsbløffen med Stoltenberg-familien som ambassadører og profitører

  Vaksinasjonsparadigmet synes nå å henge i en tynn tråd, og holdes kunstig i live ved fusk, feiltolkning av data og systematisk ignorering av uønskede effekter. God dokumentasjon av dette finner man i Rolf Erik Hanssens bok Vaksinasjon: hva er sannheten om vaksiner? (2006) og i online-artikkelen til Jon Rappoport, Vaccine dangers and vested interests (2006). Én konspirasjon er hemmeligholdelsen av at vaksiner ikke virker etter den idé de er basert på, og nå misbrukes kun for profittens skyld; en helt annen konspirasjon er evidens på at NWO-kabalen via helsemyndighetene synes å bruke vaksinering til flere formål som bl.a. befolknings¬kontroll (ved at vaksinen enten steriliserer personen eller svekker immun¬forsvaret) og diverse biologiske eksperimenter.

  http://origo.no/-/bulletin/show/399292_vaksineringsbloeffen-med-stoltenberg-familien-som-ambassadoe

  Hvis statsminister Stoltenberg fikk vite at vaksinen Gardasil, som 13-årige norske piker skal begynne å få nå like etter skolestart, inneholder virkestoffer som vil modifisere arvestoffet og forårsake sterilitet i mange tilfeller, ville han da sette foten ned og stanse denne vaksineringen ?

  Har en Stoltenberg noen gang gått imot Rockefellernes interesser ?!

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Mike Cechanowicz
  07. 09. 2009 klokken 15:54

  Denne kommentaren ligger på en annen artikkel også men jeg synes den er så relevant at jeg legger den også ut her. Det er absolutt et relevant spørsmål som forfatteren her stiller. Jeg har faktisk ikke tenkt meg tanken men om så er tilfelle vil det vise seg at han er farlig nær et menneske med delt hjerte.

  I dagens Internett utgave av Dagbladet står det en artikel om Sv-politikker ballo om folkehelseinstitts håndtering av svineinfluensa dramae.: Jeg siterer:

  Dette er grunnløse påstander som vitner om at Ballo ikke vet stort om Folkehelseinstituttet, sier direktør Geir-Stene Larsen.

  – Vi har ingen bindinger til legemiddelindustrien. Vi har heller ikke noen inntekt av salget av vaksinene. Det er veldig viktig for oss å opprettholde vår habilitet. Derfor har ingen av våre ansatte lov til å ta i mot honorarer fra private aktører for foredrag eller andre oppdrag. Vi er opptatt av riktig bruk av vaksiner, ikke så mye vaksine som mulig, sier han.
  http://www.dagbladet.no/2009/09/07/nyheter/svineinfluensa/innenriks/helse/h1n1/7977491/

  I følge mine opplysninger er Norsk Folkehelseinstitutt startet opp ved Rockefeller Foundation og gitt til den Norske statt. Videre at instituttet mottar fortsatt funds fra Rockefeller og at institutet er fritatt for offentlig innsyn når det gjelder økonomi.

  Er jeg dårlig informert eller lyver G-S Larsen for folket? Jeg hadde likt å vite!

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til J.Johansen
  07. 09. 2009 klokken 16:42

  Jeg vil gjerne tilføye at jeg er ikke på statsrådjakt. Personlig liker jeg Jens veldig godt. Driter i om han er jøde eller zulu. Hos meg dømmes folk for sine handlinger (deeds), og dem alene. Jeg har i flere artikler på riksavisen.no sagt at jeg ønsker Jens mer en Jensen, for selv om de har begge vært på Bilderbergmøte, så har Jens og spesielt Torvald en lang fartstid i det internasjonale miljø, og KAN om han vil, prøve å gjøre så godt han kan for Norge i det miljø han ferdes, og under viss innflytelse vi er om vi liker det eller ei, innenfor de rammer vi ikke vet om de har eller får fra sine ‘venner’.
  Torvald virker hyggelig, men av og til får han et visst arrogant drag jeg ikke liker, men det blir jo jeg selv beskyldt for av og til også, så skinnet kan bedra. Jeg kjenner dem ikke personlig, som de som ikke kjenner meg tolker.

  Min analyse bunner i at en Siv Jensen så beæret vil med dådyrøyne gjøre ALT for å bli invitert til dette noble selskap av verdenselite igjen, inklusivt selge ut våre naturressurser til sine nye venner, gi DEM (selskapenes deres) skatteletter – glemme at majoriteten av de som stemte henne inn er vanlige mennesker som deg og meg, – ikke eliten. De er få. Det er VI som trenger skatteletter! Hun har forandret seg i negativ retning, mer arrogant, etter dette globaliserings & Israel halleluja kurset hun var på hos Bilderbergerne i 2006. Gamlegutta vet litt mer om verdens harde realiteter. Tross alt.
  http://www.riksavisen.no/?p=543

  Samtidig er ikke AP så toppstyrt som det var en gang. Der er mange å ta hensyn til, mest LO. LO er ikke homogent lenger. Men det har FrP blitt etter utrenskningene av de som liker å tenke selv, og ikke få trykket nedover hodet på FrP skole hva de skal mene og si.

  Men jeg og mange med meg vil gjerne vite hvorfor Jens pusher så hardt denne vaksinesaken, sammen med sin søster i FHI, som så mange nordmenn som i utlandet er så skeptisk til. Så lenge vi ikke får svar fra våre representative ledere, så kan vi jo bare synse og spekulere? Hvorfor ikke gi oss et svar?

  Derfor tyr jeg til litt harde virkemidler for om mulig provosere frem et svar. Jens er skyldig oss et godt svar på dette, og det synest jeg han kan gjøre. Vi er tross alt ganske mange mennesker opptatt av dette spørsmål.

  Der var noe til under den kommentaren som Mike akkurat la inn, som smurfen la inn og som var viktig:
  Geir-Stene Larsen kommenterer om Folkehelseinstitutet:
  “- Vi har ingen bindinger til legemiddelindustrien»
  HALLO
  Inne på historien på sine egne sider står akkurat det motsatte.
  «På 1920-tallet var Norge et av Europas aller fattigste land. Det var derfor økonomisk sett umulig for staten å etablere et eget folkehelseinstitutt. Takket være en betydelig donasjon fra Rockefeller Foundation ble det i 1929 likevel mulig å etablere et folkehelseinstitutt i Geitmyrsveien 75, Lindern, Oslo.»
  Rockefeller Foundation er da for F** verdens største farmasøytiske selskap!
  http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5640&MainArea_5661=5640:0:15,1368:1:0:0:::0:0&MainLeft_5640=5544:40753::1:5586:5:::0:0

  Et gammelt ordtak sier forøvrig: ‘Vis meg dine venner, og jeg skal si deg hvem du er’, eller noe sånt………

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Herman Berge
   17. 12. 2009 klokken 11:59

   Hei Jarle,
   «Si meg hvem du omgås med, så skal jeg si deg hvem du er», tror jeg det er. Veldig viktig kommentar, altså.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til smurfen
  07. 09. 2009 klokken 18:05

  I det siste så har Jens Stoltenberg for meg fremstått mere og mere som en moderne version av DR Jekyl og MR Hyde.
  skal ta noen eksempler her.
  1, Jens og AP er eneste parti som sier dem vil inføre det nye enorme overvåkings direktivet til EU, et eksempel er at du husker ikke hva du gjorde en spesiel dag for 2 år siden, det vet nyaktigt dem som har tilgang til direktivet, hvem du sente mail til, hvor lenge og når du prata i telefon og med hvem, vilkne nettsider du var inne på osv.
  Alle er kriminelle til det motsatte er bevist, selv blir han bare mere og mere hemlig i alt han foretar seg, flere og flere politiske avgjørelser får vi ikke vite om før etter at dem er innført (lyspæreforbudet)

  2. Eneste parti som vil fjerne personvern og ytringsfrihet og forbruker rettigheter med og la interesse organisasjoner få politimyndighet til og etterforske fildeler mm

  3.Vaksineprogrammet minner mere og mere om jødenes marsj på vei inn i gasskammeret for og bli avlusa.
  Jeg får vondt i magen når jeg tenker tilbake på fru Brundtlands fine taler om en «Bærekraftig Utvikling» som egentlig betyr Befolkningsreduksjon.

  4.Jens har sagt han er for Codex Alimentarius, VI har fått noe så flott som heter vannbehandling i alle vannverk som egentlig betyr: Vi tilsetter enorme mengder gift i hele norges befolknings drikke vann ( Fluor, klor og UV-Bestråling)

  5. det ble i dag inført chipping(fotlenke) av personer som er en trussel for andre, omvendt voldsalarm som storberge så flott sier det og hvem kan være i mot et sånt edelt formål.
  Vi kan resten av historien, dette var et sånt enormt vellyket tiltak at denne ordningen kan utvidest kraftig, fra før har vi allerede over 800 personer som er chippa med fotlenke.
  Dem har allerede gitt en spesialgruppe i politiet i oppdrag og utvikle noen som er lettere og bære på seg en fortlenka.
  Ja vi vet hva dem prater om RFID brikka.

  6. Dem har tatt til orde for og fjerne papirpenger siden det kun er kriminelle som har interesse av papirpenger i dagens samfunn som dem sier så fint.
  Alle med egne kort med chipp som har innebygget GPS markør.
  Total kontroll over enkeltindividers økonomiske handlefrihet.

  FPU hadde et fint navn på han: Lommemannen siden han har hendene sine godt planta i lommene til den norske befolkning.

  For meg så fremstår kun Venstre og kystpartiet som partier som ikke har tilknytning til Bilderberg gruppen, Israels venner og Frimurer losjen.

  Godt Valg.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Thor
  07. 09. 2009 klokken 19:37

  Djevelsk godt innlegg Smurfen!! Det jeg legger merke til etter Siv’s Bilderberger møte 2006 og før..er en nesten total forandring i atityde av politiske meninger..den er mer stueren for frp’s del(fra 2006 til nå..) til og med Sanderg moderer seg..legg også merke til at AP tok en del FRP forslag til sitt bryst i 2004/2005..et hint fra Bilderbergerne til Jens for å snu litt på gjengse AP politikk? Fikk Stoltenerg da vite at i 2006 ville en mørkeblå partileder få lede roret ved neste stortingsvalg,dvs nå i 2009? Og etter 2006 kommer et hav av lett forskrudde forslag fra AP regjeringen som snur trenden for mørkeblå regjering..som hijab forslaget..utdragning av økte politilønner..pålagte skatter..osv..økningen av Mainstream medias fokusering på Krimalitet..krekar(FRPTV)Amerikansk repotasje om mulla krekar,et usedvanlig patetisk forsøk klinke til troverdigheten til AP og Sympatien til FRP..osv..Godt valg? Neppe!! Men et parti som har et Medmennskelig syn på verden,menneskene og folket i Norge,stemmer jeg på!!..

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Nixo
  07. 09. 2009 klokken 19:53

  Familier med tysk etternavn er svært ofte av jødisk opprinnelse og mange av disse har fremdeles relasjoner til internasjonale nettverk av jødiske kapitalister og maktpersoner.

  Bare utfra disse generelle hsitoriske fakta kan en sansynliggjøre påstanden.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Hans Gaarder
  07. 09. 2009 klokken 20:07

  Spørsmålet om familien Stoltenberg er jødiske eller ikke anser jeg som det spørsmålet som har lavest prioritet av det som Jens nå bør svare for seg om i den uka som gjenstår til valget.

  Siden norske media nå i valgkampen fokuserer på det norske maktdynastiet Stoltenberg ved at TV viser far-sønn samtaler i flere deler og avisene lar Jensepappa Thorvald fortelle om sitt kjærlighetsliv (eller var det mangel på sådant ) er det betimelig at også makt-mennesket Stoltenberg den første, Thorvald sjøl, må svare for seg i samme slengen.

  Nasjonale familiedynastier som lar makt gå i arv er for så vidt ikke noe enestående. Som kjent har Nord-Korea har sitt Il Sung dynasti og USA hatt sitt Bush-dynasti. Norge har også hatt makt-dynastiet Harlem (Brundtland). Gro var i likhet med Jens datter av en norsk forsvarsminister fra Arbeiderpartiet (Gudmund Harlem). Her er temaer som jeg synes Stoltenberg senior og junior bør avsløre sannheten om, i prioritert rekkefølge:

  1. Logg som viser all kontakt mellom Thorvald Stoltenberg og David Rockefeller. Tid/sted/møte/ telefon/temaer som ble diskutert, ev. oppfølging Thorvald samtykket i.

  2. Logg som viser instrukser fra Bilderberg som Thorvald og Jens har smøget inn til å bli norsk politikk før og nå. Tre aktuelle tiltak som oser Bilderberg-regi lang vei er
  – TETRA (nytt nødnett)
  – Gardasil-vaksinering av unge piker
  – Svineinfluensavaksinering

  Observatører av Rockefellermafiaen og Bilderberg har konstatert et ”modus operandi”; en fremgangsmåte, som kalles TROJANSK HEST.

  Dette innebærer at et tiltak foreslås og blir lurt gjennom som vedtak under påskudd av ”en god grunn” (den trojanske hesten), mens den virkelige grunnen er en helt annen, som massene ikke må få vite om.

  For de nevnte tre tiltakene som nå er på full fart til å bli implementert i Norge er de foreliggende grunnene:

  – TETRA. God grunn: Nødnett.
  Virkelig grunn: Elektromagnetisk terror mot befolkningen

  – Gardasil. God grunn: Forebygge kreft.
  Virkelig grunn: DNA-herping/sterilisering

  – Svineinfluensavaksinering. God grunn: Forebygge svineinfluensa. Virkelig grunn: Vel, noen ganger er ikke sannheten lett å uttrykke. Som et hint kan det sies at Rockefellerne ønsker at det skal bli mindre enn 1 milliard mennesker av oss her på jorden. Og et sted må man jo begynne…

  3. Regnskapene for Folkehelseinstituttet (FHI) for de siste 3 år men gjerne de siste 10 årene.
  Alle inntekter samt bilag som viser inntekter (inkl. bankutskrifter) bør legges frem. Er det bare Rockefeller Foundation som har gitt FHI penger ?

  4. Familien Stoltenbergs etniske familie-opphav.
  Hvis Jens velger å holde sitt etniske opphav for seg selv, hva vil jeg velge å tro ? Jeg kjenner selv mange jøder; de er gjerne vitale, kvikke, streetwise, fremsynte og berører med letthet et spekter av ulike temaer i løpet av en samtale.

  Jens er ingenting av dette. Jens har en noe saktmodig fysiognomi, er litt robotaktig og snakker ofte som et programmert dataprogram (som om han har fått ”uploaded” sine instrukser omtrent som i filmen The Matrix før han går inn i en samtale eller debatt).

  Jens svarer godt for seg, bevares, kanskje litt for godt, lik en sjakkspiller som er spesialisert på en spesifikk type åpning, som han praktiserer også i tilfeller hvor det viser seg å være off target.

  Jens utviser en påfallende mangel på antenner og evne til å håndtere et nytt tema. Da Jens ble oppringt av NRK etter at Norge hadde vunnet Melodi Grand Prix i år svarte han like traust som en nerd ved et samlebånd. Pussig – det dreide seg jo om en gladnyhet.

  Er Jens jøde ? Kanskje han var det en gang, men Jens anno i dag ? Ikke det jeg kan se.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Thor
  07. 09. 2009 klokken 21:17

  Så skattelisten over politikerne i dagbladet i morges,der stod Stoltenberg med litt over 1 million i lønn og 0 i formue..Hmm..skeptisk til null i formue der ja,gjemt unna noe der…løpegutten Ghar støre oppført med 22 millioner i formue..

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Lise Tollefsen Slembe
  08. 09. 2009 klokken 03:35

  Vil rose deg Johansen for en svært så betydningsfullt og interessant artikkel, der man som landsborger av Norge såvisst har god grunn til å spekulere på Jens Stoltenberg sin rolle som den «ærlige» og «folkekjære» statsministeren han utgir seg for å være, sett i betraktning med disse tvilsomme, jeg vil si – FARLIGE maktkapitalistene av bilderbergere med deres øverste lederskap i Rockefeller FANDEN familien han omgir seg med!

  Om Jens hadde vært jøde eller muslim er meg revnende likegyldig. Jeg kjenner både jøder og muslimer, vanlige kristne og ikke kristne, men det er som du legger vekt på i din artikkel, av stor betydning at vi som eiere av dette landet nå snart blir gjort bevisste på hva som egentlig rører seg i det skjulte av dobbeltspill fra våre øverste herrer og kvinner innen norsk politikk.

  Som borgere har vi all mulig RETT til å få klarhet i hva som foregår «bak kullissene» med hensyn til penger som forsvinner rett ut i det «blå» hvert år! Og her er det snakk om penger som først og fremst skulle vært brukt på å styrke befolkningens livskvalitet når det gjelder å ha råd til å bo, ha råd til å forsørge seg og sine, ikke minst ha råd til å få god nok adekvat behandlig for alle de sykdommene og lidelsene de har pådradd seg som følger av Jens Stltenberg sin «gi til de rike arbeiderne og ta fra de fattige» politikk i en årrekke! Ja også andre tidligere regjeringers » gi til de pengestreke men ikke de fattige» politkk!

  Så over til helse og den «oppegående arbeidskraften» fra landets befolkning Jens med hans lakei – Bjarne Håkon Hanssen hele tiden har lagt vekt på er viktig for landets videre vekst og utvikling. En STOR VITS hele NAV- reformen, spør du meg! For har det ikke vært nok med alle sosialklienter og trygdede man allerede har her i landet, så skal det ihvertfall bli NOK nå når helseødeleggende vaksiner for 650 millioner kroner sprøytes inn i tusentals menneskekropper her i landet.

  Har mannen Jens Stoltenberg noe samvittighet i det hele tatt?
  Og hva med hans barn og disse barna til resten av «suppekvartetten» i regjeringen? Vil deres politiker mamma og pappa gå med på at en livsfarlig og kanskje dødelig vaksine settes inn i deres blodårer?

  Kan aldri tenke meg det! »

  Jens brett ut armen din og sett den første vaksinen du så kan jo du fortelle oss borgere av landet hva slags «milde» bivirkningsreaksoner du får etter at det har gått noen måneder eventuelt ett- to år!»

  Å nei du, noe vaksine i dine blodårer setter du nok ikke! Ikke noen av våre altfor godtlønnede politikerne, for de har såvisst god nok råd til å påkoste en helt annen vidundermedisin mot denne svineinfluensaen!

  Fikk en link sendt av nestlederen her i HULK org. (hjelp til unge i alvorlige livskriser, som jeg oppfordrer alle lesere her å gå inn på for å bedre forstå hva disse «ærlige og samvittighetsfulle» regjeringspolitikerne våre gjennom en årrekke har godtatt av giftvaskiner inn til landet av giftprodusenter. Det verste er at denne giftvaksinen med allverdens farlige giftstoffer og bivirkningseffekter anbefales å bruke på mennesker som fra før av er fysisk og psykisk svekket! Les bare under og ved å trykke deg inn på linken for å så trykke videre på linken (til venstre) der virusvaksiner står oppført.

  http://www.felleskatalogen.no/

  Fluarix GlaxoSmithKline

  Influensavaksine (split virion).

  Vaksinasjon anbefales til følgende grupper: Voksne og barn med kroniske hjerte-karsykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon. Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet. Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsresistens. Beboere på alders- og sykehjem. Andre personer >65 år. Vaksinasjon anbefales også til helsepersonell og andre som pleier pasienter i risikogruppene.
  Voksne og barn >36 måneder: 0,5 ml som engangsdose. Barn fra 6 t.o.m. 35 måneder: 0,25 ml anbefales, men kliniske data er begrenset. Barn 1/100): Feber, ubehag, skjelving, tretthet, hodepine, svette, myalgi, artralgi. Hud: Lokal smerte, rødhet, hevelse, ekkymose, indurasjon. Reaksjonene forsvinner vanligvis i løpet av 1-2 dager uten behandling. Sjeldne (<1/1000): Nevralgi, parestesi, feberkramper, forbigående trombocytopeni, forbigående lymfadenopati. Nevrologiske sykdommer som encefalomyelitt, nevritt og Guillain Barrés syndrom. Vaskulitt med forbigående nyrepåvirkning, allergiske reaksjoner som i sjeldne tilfeller fører til sjokk, angioødem og generelle hudreaksjoner som kløe, urticaria og uspesifikke utslett.

  Legg merke til at Guillain Barrés syndrom er nevnt over, et svært alvorlig syndrom som kan angripe både nerver og nerverøtter! http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=878

  Og her kommer WHO positive anbefaling av denne giftvaksinen!

  Egenskaper: Klassifisering: Fyller WHOs anbefaling for nordlige halvkule og EUs bestemmelse for influensavaksiner, der sammensetningen av virusstammer varierer for hver influensasesong. Virusstammene er dyrket individuelt i befruktede hønseegg. Serologisk beskyttelse oppnås vanligvis innen 2-3 uker etter vaksinering. Varighet av immuniteten mot homologe stammer eller stammer nært beslektet med vaksinestammene varierer, men er vanligvis 6-12 måneder.

  Og slike vaksiner i likhet med mange andre svært helseskadelige medisiner mot følelsesmessige reaksoner skal man altså bli tviunget til å ta her i landet.

  For hvilken rett eller myndighet har et barn eller en fra før av mentalt svekket person til å si NEI når helsesøster, lege eller psykiater sier: "Jo dette må du ta til ditt eget beste!"

  Og den smilende "Janus-Jens" på bildet har ingen verdens ting imot disse giftmedisinene. Han er jo landets DOTT av en statminister om jeg skal si det rett ut! Og noe samvittighet ovenfor lidene og syke og mentalt svekkede kan han umulig ha!

  Selv skjems jeg over å være å bo i et land med et så umenneskelig regjeringsstyre. For de ER umenneskelige når de godtar at slike giftvaksiner og medisiner blir brukt på deres egne landsmenn.

  For ikke lenge siden fant jeg en artikkel i en avis (mener det var VG) der våre norske helsemyndigheter mente at hvis svineinfluensaen til 650 millioner. ble brukt på et fåtall her hjemme, vel så kunne resten sendes til folk i fattige land!

  Skal finne denne artikkelen og legge den ut her for jeg hold regelrett på å DETTE AV PC STOLEN av SJOKK og FORFERDELSE over hvor UMENNESKELIG det går an å bli! Eller er disse politikerne rett og slett født med mindre IQ!!!

  Man må jo begynne å lure…!!!

  PS: Drømte en natt at Jens kom på besøk til meg. Han satt der med tomt blikk og ville si noe…til sitt forsvar! Selv snudde jeg på hælene og sa: "Hakke tid til å snakke med deg da jeg har andre ting å gjøre, som blant annet å gå på Rimi og handle GRISEMAT!"

  Den var ikke pen var den vel?

  GD Star Rating
  loading...
93 Kommentarer
1 2 3 4 5

Legg inn dine tanker