Vi har en demokratisk rett til å forsikre oss om at internasjonale interesser ikke går foran Norges nasjonale interesser.

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  07.09.2009 12:45   (Oppdatert 08.09.2009 19:32)

Er Stoltenberg jøde?

Det er en demokratisk rettighet å utsette vårt politiske lederskap for ‘scrutiny’, inngående granskning, spesielt siden vi nå står i valg for å velge vårt lederskap.

Dette har ikke med vanlige jøder som sådann å gjøre, de er vel ikke verre enn den gjennomsnittlige Sunnmøring, men om noen av dem som styrer oss med hard hånd skulle drive business og være innfluert av og står til tjeneste for mektige internasjonale eliter innen politikk og økonomi, så må vi og skal opinionen vite om det. Hva de gjør har veldig stor innvirking for oss.

Hvis jeg sier at jeg er kristen, som tror på en Gud som har mer makt enn våre svært så menneskelige konger og statsministere og presidenter, en god Gud som kan reise dem opp og felle dem om de ikke gjør sin jobb skikkelig, som tror at Moses bragte Guds Lov nemlig de 10 bud som alle jøder og kristne SKAL følge (om ikke er de ikke hverken skikkelig jøde eller skikkelig kristen), lover senere bekreftet av Jesus, så vet du mye om meg. Du har øyeblikkelig et slags bilde av hvor jeg står. Vi trenger disse sinnbilder.

Mye mer enn at du trenger bilde av meg, for jeg er uviktig i samfunnets maktstruktur – og har ingen makt over andre – vil heller ikke ha det, så trenger vi å vite alt om de som styrer vårt land på våre vegne. Det kalles transparency. I disse dager hvor det av Statminister Jens Stoltenberg er kjøpt inn vaksiner for 650 millioner, som ifølge veldig mange mennesker på Internett mener kan skade nordmenn, så bør vi kunne spørre hva slags ideologier de bekjenner seg til de som gjør slike valg for oss. Hva slags verdier har de? Hva slags forbindelser har de? Hva slags bakgrunn har de? Naturlige spørsmål å stille nå i disse valgtider.

Bilderbergerne er en sammenslutning med elite folk innen politikk, media, økonomi og finans (kapitalister; de som eier våre penger, og låner dem ut til oss, for renter – usury) fra hele verden som møtes en gang i året i lukkede møter. Ble stiftet i 1954, og hevdes å ha styrt utviklingen av verden siden. Den Trilaterale Kommisjon er en annen slik ‘tenke-tank’ hvor de innflytelsesrike møtes og planlegger verdens utvikling. CFR en annen (amerikanere bare). Så lenge de har behov for å ikke gi innsyn av media eller hvermannsen, så er det mye spekulasjoner om denne Bilderberg gruppen på Internett, om at de jobber for verdensovertagelse, innføre sin Nye Verdensorden, at gruppen er opprettet av noen royale familier av et merovingiansk familietre, som mener seg overmenneskelig og som herskere av verden, etc. Mye spekulasjoner, som nok ikke alt av det har sin rot i virkeligheten.

Thorvald Stoltenberg er medlem av Trilateral Commission og Bilderberger. Jens Stoltenberg har deltatt i Bilderberger møter. Bilderbergernes ledere er David Rockefeller (Rothschilds -King of Israel- frontfamilie i USA) og sjefssionist Henry Kissinger. Søster Camilla Stoltenberg styrer Rockefellers ‘Folkehelse Instituttet’, en privat stiftelse som har blitt gitt utøvende myndighet, som enkelte mener har som overordnet målsetting å ødelegge mest mulig helse hos norske folk nå med svineinfluensa vaksinen. Flere andre av det norske politiske og økonomiske miljøet har deltatt i Bilderberger møter, blant andre Siv Jensen, som er datter av en gullsmed i Oslo.

“Dette Tyske, Polske og Askenazi Jødiske etternavn STOLTENBERG er den yrkesmessige betegelsen for en snekker. Navnet kommer fra det Gamle Polske ordet STOLARZ …”
“This German, Polish and Ashkenazic Jewish surname of STOLTENBERG is an occupational name for a joiner. The name was derived from the Old Polish word STOLARZ …”
http://www.4crests.com/stoltenberg-coat-of-arms.html

Utfyllende om navnet her på engelsk: Stoltenberg Coat of Arms / Stoltenberg Family Crest
“The associated coat of arms for this name are recorded in J.B Rietstaps Armorial General. Illustrated by V & H.V Rolland’s. This Monumental work took 23 years to complete and 85,000 coats of Arms are included in this work. This German, Polish and Ashkenazic Jewish surname of STOLTENBERG is an occupational name for a joiner. The name was derived from the Old Polish word STOLARZ. The name is also spelt STOLL, STOLARZ, STOLIAR, STOLLER, STOLERSKY, STOLBURG, STOLBERG and STOLTBERG. Many of the modern family names throughout Europe reflect the profession or occupation of their forbears in the Middle Ages and derive from the position held by their ancestors in the village, noble household or religious community in which they lived and worked. The addition of their profession to their birth name made it easier to identify individual tradesmen and craftsmen. As generations passed and families moved around, so the original identifying names developed into the corrupted but simpler versions that we recognise today. Notables of the name include Christian, Count of STOLBERG (1748-1821) the German poet, born in Hamburg. He was one of the Gottingen poet band and was in the public service of Holstein. Besides writing poems, he translated Sophocles. Friedrich Leopold, Count of STOLBERG (1750-1819) was the German poet, brother of Christian. He was also a member of the Gottingen school, and was in the Danish service (1789-1800). He became a Catholic and published a history of Christianity. He produced poems, dramas and translations from the Greek. Surnames which were derived from ancient Germanic personal names have the same meaning in many languages. The court of Charlemagne (Charles the Great, king of the Franks (742-814) was Christian and Latin speaking). The vernacular was the Frankish dialect of Old High German, and the personal names in use were Germanic and vernacular. These names were adopted in many parts of northwest Europe, particularly among the noble ruling classes. Hereditary surnames were found in Germany in the second half of the 12th century – a little later than in England and France. It was about the 16th century that they became stabilized.”
German: habitational name from places so called in Pomerania and Rhineland.
http://www.ancestry.com/facts/Stoltenberg-name-meaning.ashx

Vi vil ikke at vårt land skal omformes i internasjonalister og globalisters bilde. Vi krever vår rett til å si dette, for den sunne utvikling av vårt land, – for vårt folk; Vi vil ikke ha et talmudisk rettssystem. Vi vil ikke ha sensurerte skolebøker. Vil vil ikke at våre naturressurser skal kjøpes av hverken innenlandske eller utenlandske pengekrefter. Vi vil eie dem selv. Vi vil ikke ha en regjering utnevnt av og utgått fra elitære krefter (ved å utnevne hvem vi får stemme på).

Vi bare spør; Er Stoltenberg som navnet antyder jøde? Ingen grunn til å skamme seg over det i tilfelle. Det finnes mange gudfryktige (Moses’ sin Gud – avguder teller ikke) skikkelige jøder på jord.

Vi har en demokratisk rett til å få vite dette, samt forsikre oss om at internasjonale interesser ikke går foran norges nasjonale interesser.

Takk.

GD Star Rating
loading...
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed


Om forfatter

J. Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info

Kontakt forfatter | Flere artikler av (183) | Forfatters nettstedKommentarer

93 kommentarer

 1. Thor sier:

  En absolutt kul artikkel:) Noen APere kommer til å få kaffen i halsen!!:)

  GD Star Rating
  loading...
 2. Den Lille Snille Ulven sier:

  Den norske politikerfamilien Stoltenberg er jøder ifølge Illuminati-innsider og fløyteblåser Leo Zagami. At det finnes norske politikere som er etniske jøder er ikke noe jeg har noe imot, snarere tvert imot. Mange jøder er svært oppegående og kvalifiserte personer.

  Høyre-politikeren Jo Benkow (Josef Benkowitz) har ikke lagt skjul på at han er jøde, med en selvbiografi med tittelen ”Fra synagogen til Løvebakken”.

  Da Høyre-politikeren Per-Kristian Foss stod frem som homofil, fikk han plusspoeng i min karakterbok og knapt nok et skuldertrekk som reaksjon i media.

  Zagami sier videre at Stoltenberg ikke har støtte fra zionistnasjonen Israel (!) Hvis dette skal legges til grunn så kan vi gå utifra at Thorvald og Jens Stoltenberg som utøvende norske politikere ikke har gått nasjonen Israels ærend i det skjulte.

  Og om de så hadde gjort, so what ? De hadde likevel ikke kunnet toppe bidragene til Jens Christian Hauge, tungtvanns-bakmannen og Mossads norske ”agent Oscar” som bl.a. så til at de skyldige i det zionistiske drapet på Lillehammer i 1973 fikk så mild behandling.

  Selv på dagens Storting er omtrent fjerdeparten av representantene medlem av en forening ved navn Israels venner. Israels venner – er de ikke Norges venner ? Er de ikke valgt av det norske folket for å ivareta norske interesser ? Og klarer ikke egentlig Israel seg godt med sin gode venn ved navn USA ?

  Om Stoltenberg-familien i mer enn 50 år har unnlatt å stå frem som jøder i den norske offentlighet får være så sin sak, dem om det.

  Det som interesserer meg vesentlig mer med hemmelighetsfullheten til Stoltenberg er hva mer det er de velger å holde skjult for den norske offentligheten og hvilke tråder de bidrar til å trekke i som går imot det norske folkets interesser.

  Mest interessant i så måte er ulike medlemmer av Stoltenberg-dynastiet sitt mellomværende med fremstående medlemmer av dynastiet Rockefeller, og da særlig David ”Devil” Rockefeller, som har vært sjefen for USAs hemmelige regjering i mange tiår.

  Thorvald Stoltenberg var (er ?) medlem av The Trilateral Commission, som er en kjent Rockefeller-konspirasjon. Hvor lenge har Stoltenberg senior kjent Rockefeller senior ? Siden 1970-årene ? Hvor mange landssvikerske handlinger har den godeste Thorvald eventuelt bidratt til å få gjennomført i Norge, ”i samråd” med The Rockefellers ?

  Da Thorvald Stoltenberg var forsvarsminister ble det besluttet at norske offiserer ikke lenger skulle være øverstkommanderende for det norske forsvaret ! Da nyheten om dette påfunnet ble kjent skapte det sterke reaksjoner i offiserskorpset og en delegasjon høyere offiserer oppsøkte forsvarsminister Stoltenberg på hans kontor. Etter at de hadde lagt frem sitt for landet svært så alvorlige ærend var Stoltenbergs eneste reaksjon at han ble sittende og se rett ut i luften, som om de overhodet ikke var tilstede. Må man være jøde for å kunne være så arrogant ?

  På hvilke områder konspirerer familien Stoltenberg i dag med Illuminati-familien Rockefeller, som er en av de 13 fremtredende Illuminati-blodslinjene ?

  Her er et lite forsøk på en oversikt, som neppe er utfyllende:
  Svalbard-depotet: Stoltenberg i allianse med Rockefeller.

  Vaksine-området: Hvorfor fronter Jens Stoltenberg vaksine-initiativet GAVI ?
  For noen år tilbake reiste endog statsminister Stoltenberg til et møte i utlandet ene og alene for å være med på å fronte et forslag til en finansieringsordning som gikk ut på at land som ikke hadde penger til vaksiner skulle kunne få vaksiner først, og så nedbetale vaksine-innkjøpene over noen år. Hvem var Jens reelle oppdragsgiver for dette ?

  Ifølge forfatteren Per-Aslak Ertresvåg er grunnen til at Folkehelseinstituttet har hemmelige regnskaper at det skal skjule den årlige overførselen fra The Rockefeller Foundation. Dette står å lese i boka ”Sov, mitt lille Norge”. Her står det videre at familien Stoltenberg disponerer denne overførslen. Et klapp på skulderen for salgsfremmende innsats på vaksinefronten ?

  Her er litt mer om samme tema:

  Vaksineringsbløffen med Stoltenberg-familien som ambassadører og profitører

  Vaksinasjonsparadigmet synes nå å henge i en tynn tråd, og holdes kunstig i live ved fusk, feiltolkning av data og systematisk ignorering av uønskede effekter. God dokumentasjon av dette finner man i Rolf Erik Hanssens bok Vaksinasjon: hva er sannheten om vaksiner? (2006) og i online-artikkelen til Jon Rappoport, Vaccine dangers and vested interests (2006). Én konspirasjon er hemmeligholdelsen av at vaksiner ikke virker etter den idé de er basert på, og nå misbrukes kun for profittens skyld; en helt annen konspirasjon er evidens på at NWO-kabalen via helsemyndighetene synes å bruke vaksinering til flere formål som bl.a. befolknings¬kontroll (ved at vaksinen enten steriliserer personen eller svekker immun¬forsvaret) og diverse biologiske eksperimenter.

  http://origo.no/-/bulletin/show/399292_vaksineringsbloeffen-med-stoltenberg-familien-som-ambassadoe

  Hvis statsminister Stoltenberg fikk vite at vaksinen Gardasil, som 13-årige norske piker skal begynne å få nå like etter skolestart, inneholder virkestoffer som vil modifisere arvestoffet og forårsake sterilitet i mange tilfeller, ville han da sette foten ned og stanse denne vaksineringen ?

  Har en Stoltenberg noen gang gått imot Rockefellernes interesser ?!

  GD Star Rating
  loading...
 3. Denne kommentaren ligger på en annen artikkel også men jeg synes den er så relevant at jeg legger den også ut her. Det er absolutt et relevant spørsmål som forfatteren her stiller. Jeg har faktisk ikke tenkt meg tanken men om så er tilfelle vil det vise seg at han er farlig nær et menneske med delt hjerte.

  I dagens Internett utgave av Dagbladet står det en artikel om Sv-politikker ballo om folkehelseinstitts håndtering av svineinfluensa dramae.: Jeg siterer:

  Dette er grunnløse påstander som vitner om at Ballo ikke vet stort om Folkehelseinstituttet, sier direktør Geir-Stene Larsen.

  – Vi har ingen bindinger til legemiddelindustrien. Vi har heller ikke noen inntekt av salget av vaksinene. Det er veldig viktig for oss å opprettholde vår habilitet. Derfor har ingen av våre ansatte lov til å ta i mot honorarer fra private aktører for foredrag eller andre oppdrag. Vi er opptatt av riktig bruk av vaksiner, ikke så mye vaksine som mulig, sier han.
  http://www.dagbladet.no/2009/09/07/nyheter/svineinfluensa/innenriks/helse/h1n1/7977491/

  I følge mine opplysninger er Norsk Folkehelseinstitutt startet opp ved Rockefeller Foundation og gitt til den Norske statt. Videre at instituttet mottar fortsatt funds fra Rockefeller og at institutet er fritatt for offentlig innsyn når det gjelder økonomi.

  Er jeg dårlig informert eller lyver G-S Larsen for folket? Jeg hadde likt å vite!

  GD Star Rating
  loading...
 4. J.Johansen sier:

  Jeg vil gjerne tilføye at jeg er ikke på statsrådjakt. Personlig liker jeg Jens veldig godt. Driter i om han er jøde eller zulu. Hos meg dømmes folk for sine handlinger (deeds), og dem alene. Jeg har i flere artikler på riksavisen.no sagt at jeg ønsker Jens mer en Jensen, for selv om de har begge vært på Bilderbergmøte, så har Jens og spesielt Torvald en lang fartstid i det internasjonale miljø, og KAN om han vil, prøve å gjøre så godt han kan for Norge i det miljø han ferdes, og under viss innflytelse vi er om vi liker det eller ei, innenfor de rammer vi ikke vet om de har eller får fra sine ‘venner’.
  Torvald virker hyggelig, men av og til får han et visst arrogant drag jeg ikke liker, men det blir jo jeg selv beskyldt for av og til også, så skinnet kan bedra. Jeg kjenner dem ikke personlig, som de som ikke kjenner meg tolker.

  Min analyse bunner i at en Siv Jensen så beæret vil med dådyrøyne gjøre ALT for å bli invitert til dette noble selskap av verdenselite igjen, inklusivt selge ut våre naturressurser til sine nye venner, gi DEM (selskapenes deres) skatteletter – glemme at majoriteten av de som stemte henne inn er vanlige mennesker som deg og meg, – ikke eliten. De er få. Det er VI som trenger skatteletter! Hun har forandret seg i negativ retning, mer arrogant, etter dette globaliserings & Israel halleluja kurset hun var på hos Bilderbergerne i 2006. Gamlegutta vet litt mer om verdens harde realiteter. Tross alt.
  http://www.riksavisen.no/?p=543

  Samtidig er ikke AP så toppstyrt som det var en gang. Der er mange å ta hensyn til, mest LO. LO er ikke homogent lenger. Men det har FrP blitt etter utrenskningene av de som liker å tenke selv, og ikke få trykket nedover hodet på FrP skole hva de skal mene og si.

  Men jeg og mange med meg vil gjerne vite hvorfor Jens pusher så hardt denne vaksinesaken, sammen med sin søster i FHI, som så mange nordmenn som i utlandet er så skeptisk til. Så lenge vi ikke får svar fra våre representative ledere, så kan vi jo bare synse og spekulere? Hvorfor ikke gi oss et svar?

  Derfor tyr jeg til litt harde virkemidler for om mulig provosere frem et svar. Jens er skyldig oss et godt svar på dette, og det synest jeg han kan gjøre. Vi er tross alt ganske mange mennesker opptatt av dette spørsmål.

  Der var noe til under den kommentaren som Mike akkurat la inn, som smurfen la inn og som var viktig:
  Geir-Stene Larsen kommenterer om Folkehelseinstitutet:
  “- Vi har ingen bindinger til legemiddelindustrien»
  HALLO
  Inne på historien på sine egne sider står akkurat det motsatte.
  «På 1920-tallet var Norge et av Europas aller fattigste land. Det var derfor økonomisk sett umulig for staten å etablere et eget folkehelseinstitutt. Takket være en betydelig donasjon fra Rockefeller Foundation ble det i 1929 likevel mulig å etablere et folkehelseinstitutt i Geitmyrsveien 75, Lindern, Oslo.»
  Rockefeller Foundation er da for F** verdens største farmasøytiske selskap!
  http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5640&MainArea_5661=5640:0:15,1368:1:0:0:::0:0&MainLeft_5640=5544:40753::1:5586:5:::0:0

  Et gammelt ordtak sier forøvrig: ‘Vis meg dine venner, og jeg skal si deg hvem du er’, eller noe sånt………

  GD Star Rating
  loading...
 5. smurfen sier:

  I det siste så har Jens Stoltenberg for meg fremstått mere og mere som en moderne version av DR Jekyl og MR Hyde.
  skal ta noen eksempler her.
  1, Jens og AP er eneste parti som sier dem vil inføre det nye enorme overvåkings direktivet til EU, et eksempel er at du husker ikke hva du gjorde en spesiel dag for 2 år siden, det vet nyaktigt dem som har tilgang til direktivet, hvem du sente mail til, hvor lenge og når du prata i telefon og med hvem, vilkne nettsider du var inne på osv.
  Alle er kriminelle til det motsatte er bevist, selv blir han bare mere og mere hemlig i alt han foretar seg, flere og flere politiske avgjørelser får vi ikke vite om før etter at dem er innført (lyspæreforbudet)

  2. Eneste parti som vil fjerne personvern og ytringsfrihet og forbruker rettigheter med og la interesse organisasjoner få politimyndighet til og etterforske fildeler mm

  3.Vaksineprogrammet minner mere og mere om jødenes marsj på vei inn i gasskammeret for og bli avlusa.
  Jeg får vondt i magen når jeg tenker tilbake på fru Brundtlands fine taler om en «Bærekraftig Utvikling» som egentlig betyr Befolkningsreduksjon.

  4.Jens har sagt han er for Codex Alimentarius, VI har fått noe så flott som heter vannbehandling i alle vannverk som egentlig betyr: Vi tilsetter enorme mengder gift i hele norges befolknings drikke vann ( Fluor, klor og UV-Bestråling)

  5. det ble i dag inført chipping(fotlenke) av personer som er en trussel for andre, omvendt voldsalarm som storberge så flott sier det og hvem kan være i mot et sånt edelt formål.
  Vi kan resten av historien, dette var et sånt enormt vellyket tiltak at denne ordningen kan utvidest kraftig, fra før har vi allerede over 800 personer som er chippa med fotlenke.
  Dem har allerede gitt en spesialgruppe i politiet i oppdrag og utvikle noen som er lettere og bære på seg en fortlenka.
  Ja vi vet hva dem prater om RFID brikka.

  6. Dem har tatt til orde for og fjerne papirpenger siden det kun er kriminelle som har interesse av papirpenger i dagens samfunn som dem sier så fint.
  Alle med egne kort med chipp som har innebygget GPS markør.
  Total kontroll over enkeltindividers økonomiske handlefrihet.

  FPU hadde et fint navn på han: Lommemannen siden han har hendene sine godt planta i lommene til den norske befolkning.

  For meg så fremstår kun Venstre og kystpartiet som partier som ikke har tilknytning til Bilderberg gruppen, Israels venner og Frimurer losjen.

  Godt Valg.

  GD Star Rating
  loading...
 6. Thor sier:

  Djevelsk godt innlegg Smurfen!! Det jeg legger merke til etter Siv’s Bilderberger møte 2006 og før..er en nesten total forandring i atityde av politiske meninger..den er mer stueren for frp’s del(fra 2006 til nå..) til og med Sanderg moderer seg..legg også merke til at AP tok en del FRP forslag til sitt bryst i 2004/2005..et hint fra Bilderbergerne til Jens for å snu litt på gjengse AP politikk? Fikk Stoltenerg da vite at i 2006 ville en mørkeblå partileder få lede roret ved neste stortingsvalg,dvs nå i 2009? Og etter 2006 kommer et hav av lett forskrudde forslag fra AP regjeringen som snur trenden for mørkeblå regjering..som hijab forslaget..utdragning av økte politilønner..pålagte skatter..osv..økningen av Mainstream medias fokusering på Krimalitet..krekar(FRPTV)Amerikansk repotasje om mulla krekar,et usedvanlig patetisk forsøk klinke til troverdigheten til AP og Sympatien til FRP..osv..Godt valg? Neppe!! Men et parti som har et Medmennskelig syn på verden,menneskene og folket i Norge,stemmer jeg på!!..

  GD Star Rating
  loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

HPV-vaksinen mot bl.a. livmorhalskreft og kjønnsvorter

Samfunn

HPV-vaksinen mot bl.a. livmorhalskreft og kjønnsvorter


Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv

Bevissthet

Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv


Holdes menneskeheten nede? Del 2

Kosmos

Holdes menneskeheten nede? Del 2


Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?

Video

Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?