Bla i tag

Skolemedisin

Kreft: Primært et psykobiologisk shutdown-program?

Hvilken betydning har psyken ved kreft?

Holistisk modell for helse, sykdom og helbredelse

Vi ser nærmere på hva en holistisk modell for helse og sykdom innebærer, og hvorfor skolemedisinens metafysikk må avvises.

Skolemedisinens opprinnelse, hovedaktører og hovedprinsipper

Hvorfor er feil fra helsevesenets side i dag den desidert hyppigste årsaken til død og skade i USA?