Bla i tag

Karma

Selvmord: En midlertidig løsning til en utfordring

Selvmord er basert på en antagelse som er langt i fra er sikker og sann.

Min utvidet modell av Maslows behovshierarki

Selvrealisering er kanskje noe mer enn du trodde

Maslows behovshierarki viser hvilke behov som må dekkes før vi kan begynne å realisere oss selv - og når vi gjør det, skjer det ting selv ikke Maslow hadde regnet med

Fønix-prosessen: Bli ny

En må gå inn i såret, gjøre det blødende igjen, for å bli leget.

Kirken og reinkarnasjon/karma

Himmelen er en bevissthetstilstand, som kan oppleves her og nå. Synd er å fjerne seg fra sitt Høyere Selv, som har kontakt med ånden i seg og utenfor seg.