Bla i tag

Kapitalisme

PROUT-visjonen: Blandingsøkonomi med fokus på kooperativer og økobevissthet

Hvilken økonomisk politikk tjener befolkningsflertallet og hensynet til miljøet og naturen best? Hvilken økonomisk politikk ønsker du å finne i samfunnet på den andre siden av elven?

Norske medier sensurer OL-demonstrasjoner

Norske politikere gjemmer seg bak en masskarade av "miljøvennlighet" her hjemme, mens de eksporterer klimakrise til Kanada.

Tragedie og håp

Slik ser det ut hvor fascismen har kommet til makten. Sentralisert makt og monopolisert kapitalbesittelse er lunten til tyranni. Kapitalismen er best hvor kapitalen ikke monopoliseres.