Uoppklart massedød av fugl og fisk verden over

10.7K visninger
15 minutter lesetid
50

Antall tilfeller av uoppklart massedød blant fugl og fisk verden over siden midten av desember 2010 har trolig oversteget antall kjente tilfeller av uoppklart massedød de siste 50-100 årene. Dersom noen organer innenfor myndighetene og akademia kjenner til årsaken, holdes den hemmelig. Vi presenterer de uoppklarte samt noen tilfeller av oppklarte tilfeller av massedød, og ser nærmere på om frigjort kulleiemetan fra luftlommer mellom berglag kan være forklaringen.

 

Den 1. – 3. januar

Året 2011 begynte spektakulært med oppslag i media verden over om ca. 5000 døde rødvingetrupialer (amerikansk spurvefugl) som regnet ned fra himmelen ved Beebe i Arkansas den 31. desember 2010. Noen prøvde å forklare hendelsen med nyttårsraketter, at fuglene kunne ha blitt skremt og dødd av stress. Undersøkelser viste massive indre blødninger i brystregionen. De hadde verken kroniske eller smittsomme sykdommer.

Rødvingetrupial

 

Bare noen få dager tidligere hadde massedød av trommefisk blitt oppdaget i Arkansas River ved Ozark, som ligger 20 mil fra Beebe. Fisken lå og fløt i elven. Dette var det største tilfellet av massedød av fisk i Arkansas’ historie; nærmere anslag var ca. 100.000 fisk. Miljø­forgiftning ble raskt utelukket som dødsårsak, ettersom det bare var én fisketype som hadde dødd. Ingen sammenheng ble funnet mellom de to tilfellene av massedød.

Den 3. januar ble fem nye tilfeller av massedød rapportert i media: tre tilfeller av fugl, ett av fisk og ett av blekksprut. Ved Baton Rouge, Louisiana, lå ca. 500 rødvingetrupialer og stær strødd om hverandre langs en motorvei. Noen mente forklaringen var kaldt vær. Ved Gilbertsville, Kentucky, ble 3000 døde svarttrost funnet. Obduksjon utelukket forgiftning. En seniorbiolog ved Cornell University mente at den mest sannsynlige forklaringen var at “en vaskemaskin-type tordenvær sugde fuglene opp i luften, desorienterte dem, og til slutt gjennom­vætet og frøs dem til døde.

I den canadiske delstaten Manitoba ble titusenvis av fugler funnet død. Noen eksperter mente at forklaringen var ”isstorm”; andre trodde det kunne være fugle­influensa. Inuittene mente at forklaringen er metanutgassing. Utenfor den brasilianske kystbyen Paraná ble 100 tonn død fisk, hovedsakelig sardin og kattfisk, funnet i strandsonen. På stranden Vila Nova de Gaia i det nordlige Portugal ble flere tusen blekksprut funnet. Lokalbefolkningen frykter at hele den lokale bestanden av blekksprut nå er borte.

Flere tusen blekksprut funnet ved portugisisk strand.

 

Den 4. – 5. januar

I løpet av disse to dagene kom det inn rapporter om uoppklart massedød av fugl i Sverige, Italia og Texas, og rapporter om uoppklart massedød av fisk i USA og New Zealand. I Skandinavia var det en umiddelbar sensasjon i alle media da ca. 100 døde kaier ble funnet den 5. januar i gatene i den svenske småbyen Falköping. Obduksjonen viste ”mystiske indre blødninger”. ”Det er et mysterium, og jeg har aldri sett noe lignende. Det er svært uvanlig at kaier dør på denne måten på vinteren”, uttalte Anders Wirdheim ved Sveriges Ornitologiske Forening til Expressen.

Ca. 100 døde kaier lå strødd utover gatene i Falköping, Sverige

 

I den italienske byen Faenza falt 8000 turtelduer døde ned fra himmelen! De ble funnet på bakken og i trærne. Mange av dem hadde en mystisk blå flekk på nebbet, som indikerte oksygenmangel. Oksygenmangel kan igjen medføre høydesyke. Ved Highway 155-broen nær Ore City i det østlige Texas ble 200 sothøner funnet døde. Årsaken er foreløpig ukjent.

Ved Spruce Creek i Port Orange i Florida ble tusenvis av døde fisk – hovedsakelig multe, leppefisk og kattfisk – funnet flytende. Lokal­befolkningen utelukker kuldedød. Ved Chesa­peake Bay i Maryland (USA) ble to millioner døde fisk funnet flytende. ”Vi tror dette skyldes stress blant fiskene på grunn av nedkjølt vann”, uttalte talsperson Dawn Stoltzfus fra Miljø­avdelingen i Maryland. Ved Coromandel-halvøya på New Zealand ble hundrevis av døde abborfisk skylt opp på stranden. En av de lokale innbyggerne som hadde bodd der i 30 år, hadde aldri opplevd noe lignende. Fiskene hadde ingen tegn på sykdom eller underernæring.

Abborfisk skylt opp på stranden ved Coromandel-halvøya (New Zealand)

 

Den 6. – 14. januar

I løpet av disse ni dagene ble fire tilfeller av mystisk massedød rapportert i media. Tre av dem gjaldt fugledød – fra USA, Canada og Tyrkia. Det fjerde tilfellet gjaldt fiskedød i Michigansjøen. Ved Quebec City i Canada hadde en bonde i løpet av to uker plukket opp 80 døde duer ved sin farm. De lå på taket og inne i låven. Fugleinfluensa har blitt utelukket. I Karacabey i Tyrkia fant man ved en vei dusinvis av døde stær. Undersøkelser har ennå ikke klarlagt dødsårsaken. Langs motorvei I-65 nær Huntsville i Alabama ble 300 trupialer funnet døde. Noen av dem viste tegn på å ha blitt påkjørt, men om de da allerede var døde eller satt ut av funksjon vet man ikke. I Chicagos havn, som ligger ved Michigansjøen, ble tusenvis av døde og døende sildefisk et godt måltid mat for gjess og ender. Det antas at det kalde vannet har skylden.

Massedød av denne typen trupial ved Huntsville, Alabama.

 

Den 15. – 21. januar

I løpet av disse syv dagene ble det rapportert fem tilfeller av massedød av fugl og to av fisk. Disse tilfellene var godt fordelt verden over: USA, Wales, Romania, Nord-Norge og Beijing.

I den rumenske byen Roman, med 80.000 innbyggere, falt hundrevis av kråker døende ned i en av parkene. I motsetning til de andre tilfellene av massedød syntes dødskvalene i dette tilfellet å ha vart lenger, og forgiftning kan ikke utelukkes. Ca. 30 stær hadde tidligere (8. januar 2011) blitt funnet døde i den rumenske byen Constanta, men dét tilfellet tas ikke med i tabellen nedenfor da veterinærene var nokså sikre på at forklaringen var alkoholforgiftning. Ved St. Johns River i Florida fant man 12 døde og 100 syke pelikaner. Spekulasjonene gikk i retning av at noe i elvevannet hadde redusert deres naturlige beskyttelse mot kulde. I Tennessee Valley, Alabama, var det også et tilfelle av massedød av fugl, men media har ikke oppgitt informasjon om art eller antall. I en forstad til Beijing, ved bredden av Xiaojing-elven, ble det rapportert noen titalls døde svarttrost, skjærer og stokkand.

I to tilfeller av massedød av stær i USA, har Landbruksdepartementet (USDA) tatt på seg skylden. I Dacono, Colorado, falt hundrevis av døde stær ned like ved et bilselgerfirma. Michael Yeary, State Director of Wildlife Services for the Animal and Plant Health Inspection Service ved USDA uttalte: ”Vi anvendte pesticider for å få kontroll over en flokk stær i det området”. Yeary sa at hans stab responderte på en klage fra et meieri som lå 7-8 km. fra bilselgerfirmaet, om en flokk stær på ca. 3000 som hadde blitt en plage pga. all maten de tok og fugleskitten de etterlot seg (kilde). I byen Yankton i Sør-Dakota ble 300 stær funnet døde. Villmarksbiolog Ricky Woods bekreftet senere at ”DRC 1339”, et giftstoff som ofte brukes mot fugler, hadde blitt brukt av USDA ved en matstasjon 16 km. sør for Yankton (kilde). I 2009 tok USDA livet av over 4 millioner fugler (fortrinnsvis stær og svarttrost), primært ved hjelp av sprøytemidler som ikke skal være skadelige for menn­esker eller dyr.

I havneområdet på Andenes på Andøya i Nordland er det til vanlig et rikt fugleliv, ”men nå dør ærfuglene som fluer”. Havneleder Odd Bernt Mevold sier til Andøyposten at fuglene fryser i hjel uten at han har noen forklaring på hvorfor dette skjer. Tycho Anker-Nilssen, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, tror ikke årsaken kan være oljesøl og at matmangel i havne­bassenget på denne tiden er usannsynlig. Fuglene er avmagret, og det virker som om nervesystemet deres er forstyrret. Nylig har døde krabber blitt funnet på bunnen av havnen. Forurensing og giftstoffer utelukkes ikke.

Slik så det normalt ut i havneområdet på Andenes, med fullt av ærfugl.

 

Store mengder råtten fisk ble oppdaget i Kjerringfjorden ved Stjernøy i Vest-Finnmark. Ingen visste hva slags fisk det var eller hvor den kom fra. ”Det lå og fløt store mengder fisk som var gått delvis i oppløsning over hele fjorden. Innerst i fjorden ser det ut som om det ligger store mengder på bunnen, for der kommer det opp mengder med råtten fisk”, forklarte den lokal­kjente Tor Mikkola som først oppdaget fisken. Havnesjef Jens Petter Mathisen i Alta sa til NRK at han mener at fisken har dødd av surstoffmangel, etter at han var og tok prøver av fiskerestene. Han identifiserte fisken som sild.

I vannene til Monmouthshire og Brecon Canal i Cwmbran i Wales fant man en morgen 100 døde karper. En talsperson for Miljødepartementet i Wales mente at oksygenmangel kan være årsaken, da målinger viste at oksygennivået var svært lavt.

Døde karper fløt i vannene i Cwmbran i Wales

 

Massedød av pattedyr

I desember 2010-januar 2011 har tre tilfeller av massedød blant pattedyr blitt rapportert i media. Det ene tilfellet, som gjelder 70 døde flaggermus i Tucson, Arizona, regnes som oppklart. Hagl fra en luftpistol (4 mm. BB gun) ble funnet både på bakken og i flere av de undersøkte flaggermusene (kilde). I Vietnam har nærmere 10.000 kyr og bøfler fra 14 provinser dødd de siste dagene. Den offisielle forklaringen er kulde, men ingen vitenskapelige tester eller evidens har blitt oppgitt for denne konklusjonen. Det tredje tilfellet av massedød av pattedyr må fortsatt karakteriseres som mystisk. 200 kyr ble funnet døde på en gård i Stockton i Portage County i Wisconsin. Gårdens veterinær uttalte at resultater på tidlige undersøkelser kan tyde på at kyrne døde av Hamman-Richs syndrom eller akutt interstitiell pneumoni (AIP), som angriper lungene uten noen kjent årsak. Veterinæren sa videre at dyrene begynte å få symptomer på sykdom og deretter døde i løpet av tolv timer.

 

Tre oversiktstabeller med referanser

I de tre tabellene nedenfor er bare de tilfeller av massedød tatt med der dødsårsaken fortsatt regnes som uoppklart. Tilfeller av massedød hvor man er temmelig sikre på dødsårsaken, er ikke tatt med. Flere av tilfellene nedenfor har trolig en kjent og konvensjonell årsaks­forklaring, som i de kommende dager og uker muligens vil bli funnet. Noen av tilfellene kan ha en kjent og konvensjonell årsaksforklaring som ikke vil bli funnet. I noen av tilfellene kan en kjent og konvensjonell årsaksforklaring snart bli gitt som ikke stemmer.

Uoppklart massedød av fugler siden desember 2010

Dato

Sted

Antall og arter

Kilder

Kommentar

Des. 2010        
31 Beebe, Arkansas Ca. 5000 rødvinge­trupialer Dagbladet; Nettavisen; NRK;  
Jan. 2011        
3 Baton Rouge, Louisiana Ca. 500 rødvinge­trupialer og stær NRK  
3 Gilbertsville, Kentucky 3000 svarttrost WPSD  
3 Manitoba, Canada Titusenvis Before It’s News; Scarletwhore.com  
5 Falköping, Sverige Ca. 100 kaier Dagbladet-1, Dagbladet-2.  
5 Faenza, Italia 8000 turtelduer ABC Nyheter; Mail Online.  
5 Highway 155, østlige Texas 200 sothøner Allvoices;  
7 Quebec City, Canada 80 duer Toronto Sun  
10 Karacabey, Tyrkia Dusinvis av stær Big Wobble  
14 Huntsville, Alabama 300 trupialer Mail Online;  
15 Roman, Romania Hundrevis av kråker taskforcetv.com Forgiftning?
18 St. Johns River, Florida 12 pelikaner døde, over 100 syke News4Jax.com.  
18 Tennessee Val­ley, Alabama Ingen info waaytv.com  
13-21 Andenes på Andøya, Norge Ca. 125 sjøfugl, mest ærfugl. Døde krabber. NRK-13; NRK-20; NRK-20; Avmagret. Giftstoffer?
21 Forstad til Beijing, Kina Titalls svart­trost, skjære og stokkand Voice of Russia  
         

 

Uoppklart massedød av fisk og havdyr siden desember 2010

Dato

Sted

Antall og arter

Kilder

Kommentar

Des. 2010        
13 Kawau Island,New Zealand Ti tonn Rodney Times  
18 Filippinene Tusenvis Inquier Global Nation  
24 Charleston,South Carolina Sjøstjerner,maneter abcnews4.com Kulde?
28? Arkansas River ved Ozark, Arkansas 100.000 trommefisk NRK  
Jan. 2011        
3 Paraná, Brasil 100 tonn med sardin og kattfisk Activist Post  
3 Vila Nova de Gaia, Portugal Flere tusen blekk­spruter BBC News; Time;  
4 Port Orange, Florida Tusenvis. Multe, leppefisk, kattfisk. WFTC.com  
5 Coromandel,New Zealand Abborfisk Sydney Morning Herald  
5 Chesapeake Bay, Maryland (USA) 2 millioner fisk TV2 Nyhetene  
14 Michigansjøen;Chicagos havn Tusenvis av sildefisk CBS Chicago.com  
19 Kjerringfjorden iVest-Finnmark Sild NRK-19; Altaposten-21;  
21 Cwmbran, Wales 100 karper The Sun  
         

 

Massedød av pattedyr siden januar 2011

Dato

Sted

Antall og arter

Kilder

Kommentar
pågår Vietnam,14 provinser 9.200 kyr og bøfler Natural News;Huffington Post; Kulde?
14 Wisconsin (USA) 200 kyr Dagbladet  
         

 

Skepsis’erne engasjeres

Tilhengerne av det globale SKEPSIS-nettverket har ikke ligget på latsiden. Deres direktiv er å fronte to dogmer som ved første øyekast ikke har det minste med hverandre å gjøre: et sosiopolitisk anti-konspirativt verdensbilde og et naturalistisk verdensbilde. Når det gjelder tilfellene av massedød, synes deres strategi å være at de later som om de ikke forstår forskjellen på tilfeller av uoppklart massedød og tilfeller av oppklart massedød. Ved å avvise det spesielle med de uoppklarte tilfellene med en oneliner om at de sikkert blir tilfredsstillende forklart i morgen, synes de selv å ha løst problemet på en tilfredsstillende måte. De presenterer derfor diverse databaser, rapporter og eksperter som viser at tilfeller av massedød med enkel og åpenbar forklaring er helt normalt. ”Hér er ett tilfelle av massedød pga. forgiftning; hér er ett tilfelle av masse­død fordi alle fuglene fløy inn i et tårn; og hér er ett tilfelle av massedød fordi alle fuglene hadde influensavirus.” En av disse databaser som de gjerne vil rette andres oppmerksomhet mot, er Quarterly Mortality Reports av National Wildlife Health Center (USGS). Med denne databasen som forståelsesramme kan de fortsette å synge ”Alt er normalt”-salmen.

 

Årsaksforklaringer

I artikkelen til Nicholas West og Zen Gardner, The 10 leading theories for dead birds and fish (Activist Post, 6. januar 2011), kan man lese nærmere om de forskjellige teorier som har blitt fremsatt som årsaksforklaring til de siste ukenes massedød. Mainstream-forklaringene svikter fullstendig som hovedforklaring ved at de bare har forklarings­verdi i enkelttilfellene. De verken forklarer eller prøver å forklare det store antallet av plutselig massedød verden over. At myndighetene skal være involvert i form av uttesting av nye typer våpen eller kjemikalier, kan også være forklaringen på enkelttilfeller innenfor et land, men duger ikke som hoved­forklaring.

Det vi bør søke etter, er en modus operandi-forklaring som ikke bare forklarer massedød for fugl eller fisk, men som forklarer begge (modus operandi: virkemåte). Vi bør videre søke etter en modus operandi-forklaring som er naturalistisk. Henvisninger til ”Guds vilje”, ”Domme­dag” eller ”Gaia er inne i en renselsesprosess” er religiøs-åndelige idéer som – enten man er sympatisk innstilt til dem eller ikke – verken foreslår eller synes å innse behovet for å foreslå en modus operandi-forklaring.

Ifølge web-basen ZetaTalk kan vegetasjon under en jorskorpeforskyvning bli fanget mellom to berglag, og kan ligge der og råtne i tusener av år inntil berglagene av en eller annen grunn slites fra hverandre, f.eks. under opptakten til den neste jordskorpeforskyvningen. For­råtnelsen resulterer i dannelsen av gassen kulleiemetan, på engelsk coalbed methane (forkortes CBM) (Wiki-artikkel: Coalbed methane). Kulleiemetan mangler den avskyelig stinkende hydrogensulfid-komponenten (som karakteriserer lukten av råtne egg og tarmgass) som er i metantiol, og kalles derfor noen ganger for ”søt gass”. Med dette som overordnet geologisk forklarings­ramme, la oss se nærmere på ZetaTalks forklaring av et tilfelle av massedød av stær i Somerset, England, i mars 2010, altså ni måneder i forkant av de siste ukers begiven­heter. Fra ZetaTalk GPL Chat 13. mars 2010:

”Fugler er sensitive til metangass, som når den frigjøres stiger til værs fordi den er lettere enn luft. Dersom mennesker ikke er tilstede og derfor ikke kan kjenne den distinkte lukten av metangass, vil de være uoppmerksomme på utslipp av denne gassen forårsaket av forskyv­ninger av berglag under bakken de står. Fugler, derimot, befinner seg i strøm­retningen av denne stigende gassen, og dør eller blir satt tilstrekkelig ut av funksjon så de faller ned til bakken. Kanarifugler ble tidligere brukt i kullgruver for nettopp denne grunn. Så lenge de sang, var det ikke noe metangass omkring. Men hvis fuglene falt over ende, var dette et signal til gruvearbeiderne om å komme seg fortest mulig ut!”

 

Denne forklaringen ble utdypet nærmere i januar 2011, etter alle tilfellene av massedød.

ZetaTalk Explanation 1/8/2011: “Død fisk samt fugler som faller ned har blitt rapportert over hele verden, plutselig. Dette er åpenbart ikke et lokalt fenomen. Døde fugler har blitt rapportert i Sverige og Nord-Amerika; og død fisk har blitt rapportert i Nord-Amerika, Brasil og New Zealand. Metan er kjent for å forårsake fugledød. Da metan stiger til værs etter å ha blitt frigjort av forskyvninger i Jorden, strømmer den oppover og forbi flygende fugle­flokker. Men kan dette være årsaken til den døde fisken? På samme måte som fugler er mer sensitive til frigjort metan enn mennesker, er fisker sensitive til endringer i vannet, hvilket enhver eier av et akvarium kan bekrefte. Fiskestimer som kommer inn i strømmen av stigende metanbobler som skilles ut fra berglag under havbunnen, vil uunngåelig bli påvirket. Fisk kan ikke holde pusten inntil krisen er over! Heller ikke fugler kan dette.

Hvorfor skulle Sverige ha strømmer av frigjort metan når landet ikke en gang befinner seg i en seismisk sone? Brasil er heller ikke i en seismisk sone, selv om New Zealand og New Madrid-jordskjelvsonen i Arkansas er det. Vi har ofte sagt at de tektoniske platene har fått sine bergfingre brukket av, de som normalt hindrer platene i å bevege seg langs hver­andres sider. På grunn av denne avbrekkingen har platene blitt glattere i kantene. I denne tilstanden er de nå presset mot hverandre under påkjenning av en mer voldsom og rystende slingring [som Jorden nå er gjenstand for]. Påkjenningene er tydelige for alle platene, som forskyves omkring, internt, under slingringen. Metan, så giftig for fugl og fisk, blir dermed frigjort.”

 

I løpet av seks dager i januar 2011 kom tre artikler som lignet svært på hverandre. De påpekte sammenhengen mellom fracking-aktiviteten i Arkansas og den enorme stigningen av mindre jordskjelv i området det siste halve året.

 

Fracking, eller mer korrekt hydraulic fracturing, er en industriell prosess der man først skaper brudd og sprekker i berg (hvis man ikke finner naturlige brudd og sprekker), og så utvider disse med væskepress (Wiki-artikkel: Hydraulic fracturing). Metoden har blitt brukt i over 60 år for hundretusener av olje- og gassbrønner. Metoden er meget omstridt pga. hensyn til helse og miljøsikkerhet. Helsehensynet gjelder at ved fracking kan giftige kjemikalier brukes som kan nå grunnvannet. Miljøsikkerheten gjelder sammenhengen mellom fracking og økt antall jordskjelv. I byen Guy, som ligger mellom Beebe og Ozark i Arkansas, foregår mye fracking. De siste fire månedene av 2010 ble Guy rystet av nærmere 500 jordskjelv, mens hele delstaten bare hadde 38 jordskjelv i 2009! Fracking i Arkansas har allerede resultert i farlige og uønskede episoder med frigjort metanmetangass, som har blitt omtalt i media.

Fracking-metoden frigjør kulleiemetan (coalbed methane)

 

Jill Henderson skriver:

”Jeg vil her presentere min teori om hva som skjedde i det sentrale Arkansas. Metan og andre gasser assosiert med denne lekker ut av jorden til vann og luft. I Beebe og Ozark strømmet gassen ut under et stort utslipp, drepte fisk og fugl i et svært begrenset område, og ble så hurtig uttynnet av det omgivende friske vannet og luften”.

 

Da olje/gass-boreindustrien i stor grad bruker fracking, kan vi forvente mye motstand fra deres side i å innrømme en slik sammenheng. ZetaTalk og de tre forfatterne over er altså enige i at kulleiemetan er det aktive stoffet som er ansvarlig for massedøden av noen tilfeller av fisk og fugl. Forskjellen mellom dem er i synet på om det er naturen eller menneskelig aktivitet som er ansvarlig for gassutslippene. Det kan være et både-og fremfor et enten-eller. Arkansas ligger i New Madrid-jordskjelvsonen (Wiki-artikkel: New Madrid Seismic Zone). ZetaTalk har forutsagt at i den fjerde av de fire Nivå 7-kataklysmene, som skal komme i løpet av 2011, vil et meget kraftig jordskjelv utløses i New Madrid-jordskjelvsonen som med etter­følgende jordskjelv vil resultere i at det nord-amerikanske kontinentet revner diagonalt i to [se artikkelen Mens vi venter på Nivå 7-kataklysmene (Nyhetsspeilet, 19. oktober 2010)].

 

Avslutningsvis

AllVoices hadde en interessant artikkel den 8. januar 2011, der de etter et søk i ”Google News Archives” på søketermene ”thousands of dead fish” og “thousands of dead birds” fant max. tyve rapporter fra perioden 1882 til 2007 som kunne klassifiseres som uforklart massedød; Bird and fish die-offs from yesteryear: 20 reports between 1882 and 2007.

Jeg hevder ikke her at kulleiemetan-forklaringen er svaret på samtlige av de uoppklarte tilfellene av massedød. Flere av tilfellene i de tre tabellene har, som sagt, trolig en kjent og konvensjonell årsaksforklaring som i de kommende dager og uker muligens vil bli funnet. Noen av tilfellene av massedød kan ha en kjent og konvensjonell årsaksforklaring som ikke blir funnet. Og noen av tilfellene av massedød kan bli gitt en kjent og konvensjonell årsaks­forklaring der den virkelige årsaken er frigjort kulleiemetan.

 

Kilder og ressurser:

* Recent Mass Bird and Fish Deaths. Joy Luck Club. Listen oppdaters daglig. 

* Wiki: 2010–2011 midwinter animal mass death events

* Wiki: Coalbed methane

* Bird and fish die-offs from yesteryear: 20 reports between 1882 and 2007 (Punditty, 8. januar 2011). 

* The 10 leading theories for dead birds and fish. Nicholas West and Zen Gardner, Activist Post, 6. januar. 

* Rolf Kenneth: Virkninger av Nibiru-komplekset: den store sammenhengen som media ikke gir deg

* Temaside AboveTop Secret: 2012 Mysterious Mass Animal Death List

* Temaside Huffington Post: Dead Birds and Fish

* Temaside The Watchers: Mass Bird Death Archive.

 

*******************************************************************

 

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

50 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Oxford
Oxford
Anonym
11 år siden
gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Oxford
11 år siden

Tror det er atombombe- prøvesprengninger under vann. Mange land som driver med det.

Michelle
Skribent
Svar til  Oxford
11 år siden

Jeg tror dette er en slags form av HAARP-tech der noen “tester ut” massedød på grupper/ flokker av dyr (vesener). Hvert vesen bærer en viss frekvens, men også en samler flokk av vesener bærer også en samlet frekvens..

Seitasis
Seitasis
Abonnent
11 år siden

Kulleiemetan noen virkning på insekter (bier ) , vet du om det, Rolf?

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Radiation Poisoning? “Scientists Fear Entire Ocean Affected” http://www.pakalertpress.com/2012/01/06/radiation-poisoning-scientists-fear-entire-ocean-affected/

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Jørgensen har to teorier på sildedøden: Stimen kan ha blitt fanget inn av tidevannet, eller blitt skremt inn på land.

– Det er flere ting som kan være skjedd, så dette blir litt høyttenkning. Men jeg tipper at det har nok noe med at de har gått fri for oksygen når de har kommet inn for grunt. Når sjøen så har trukket seg tilbake, så har det ikke vært nok oksygen igjen, sier Andersen til lokalavisen.

Tonnevis av sild funnet i vannkanten i turområde.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/terrieren-molly-vasset-i-doed-sild-i-nordreisa-3671667.html

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

– Hvor vanlig er det med slik massedød?

– Det skjer ikke ofte. Likevel er det noe vi ser fra tid til annen, og det er uansett en stor hendelse. Skulle massedøden vise seg å gjenta seg flere ganger på samme sted, er vi desto mer interessert i å få undersøkt saken, sier Holst.

Ingen vet med sikkerhet hva som er skjedd…..
Ulike teorier
http://www.dagbladet.no/2012/01/02/nyheter/dyrenes_nyheter/innenriks/fiskedod/19632870/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Exxon Mobil drepte 100 hvaler med ekkolodd
Gigantfirmaet skulle lete etter olje.
http://www.dagbladet.no/2013/09/27/nyheter/utenriks/ulykke/dyrenes_nyheter/29498847/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

For andre år på rad har det regnet døde fugler over småbyen Beebe i den amerikanske delstaten Arkansas. Nå tror lokale myndigheter at de har oppklart saken.

Ifølge en talskvinne for Vilt- og fiskekommisjonen i Arkansas så hadde mennesker med vilje fyrt av raketter mot reirene til rødvingetrupialene to ganger i løpet av kvelden.
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7936513

Ratatosk
Ratatosk
Abonnent
12 år siden

Der er du min venn, Rolf Kenneth, godt å se deg i live! Selv holdt jeg på å stryke med der på det hutrende kalde fjellet.. er faren over nå, for flodbølger og dommedag? Anbefaler du å gå i dekning fremover i så fall hvor/hvordan?

Fuglene og fiskene døde i år, alle disse?

Hva kan det være? Utprøvning av nye elektromagnetiske våpen?
Eller hva tror du at er årsaken til dette, Rolf Kenneth Myhre?

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

De sier videre at hendelsen er urelatert til tegn på uro i vulkanen den siste tida, blant annet i form av jordskjelv og økte CO2-utslipp. Taal ligger på en øy midt i innsjøen hvor fiskeoppdretten – hovedsakelig av artene melkefisk og tilapia – foregår.

Fiskene ble sett svømmende i sirkel før de plutselig døde i inngjerdingene av bambus og nettm som holder de fanget i et område «halvparten så stor som en basketballbane», ifølge AP.
http://www.dagbladet.no/2011/05/29/nyheter/utenriks/dyrenes_nyheter/filippinene/fiskedod/16709091/

Metatron
Metatron
Anonym
13 år siden

Nye fiske døder i USA, og mystisk nok så er disse to tilfellene begge utenfor california:

http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/millioner-av-doed-fisk-flyter-i-vannet-ved-havn-i-california-3437119.html

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7601305

Jeg tenker, to tilfeller på 2mnd i samme delstat, kan ikke forklares med at sel har jaget fisken. Mistenker at dette har noe med seismisk aktivitet å gjøre jeg…kanskje det ulmer et større jordskjelv utenfor California?

Noen som har kunnskap om dette?

Terje
Skribent
Svar til  Metatron
13 år siden

Ja det blir noen spennende dager og uker fremover tror jeg, Japanerne kaller dette for jordskjelv fisk.

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Mandag fløt tusenvis av døde fisk til overflaten i en havn i California.
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7601305

Skjedde ikke lignende ting før THE BIG ONE i Japan,
California next?

Metatron
Metatron
Anonym
Svar til  Mole
13 år siden

Skrev vist samtidig vi, hehe… :)

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Obduksjonsrapporten slår fast at det ikke var tungmetaller som tok livet av 150 ærfugl i havna på Andenes i Nordland. Forskerne tror nå at fuglene kan ha blitt jaget i døden av spekkhoggere.

Forskernes teori er derfor at fuglene som var i dårligst form, søkte ly i havnebassenget, og i mindre grad dro ut i fjorden hvor det var bedre tilgang på mat.

– På denne måten kan det ha oppstått en ond sirkel for fugler i dårlig ernæringsmessig forfatning, og en konsentrasjon av slike individer i havna, sier Eikenæs.
http://www.abcnyheter.no/node/127558

Copernispiracy
Abonnent
13 år siden

Thousands of dead fish have been washing up on WA beaches

http://www.perthnow.com.au/news/western-australia/thousands-of-dead-fish-have-been-washing-up-on-wa-beaches/story-e6frg14u-1226018687597

* Los Angeles: Mystery over dead fish in harbour
* Nine News Fish kills disaster

* Mystery over dead fish in US harbour The Daily Telegraph, 13 hours ago
* Where they’re biting Perth Now, 1 day ago
* Mass fish deaths at Jervis Bay The Daily Telegraph, 18 Jan 2011
* Thousands of turtle doves drop from sky The Daily Telegraph, 8 Jan 2011
* Is it an animal apocalypse? Adelaide Now, 6 Jan 2011

With rotting fish carcasses washing up for more than a week, local residents are being urged to stay out of the water for fears of harmful bacteria.

Copernispiracy
Abonnent
13 år siden

Millions of dead fish at King Harbor in Redondo Beach

http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2011/03/redondo-beach-authorities-report-large-fish-kill-at-king-harbor.html

Authorities in Redondo Beach are investigating what killed millions of fish over the last day at King Harbor Marina.

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Masseutryddelsen trolig rett rundt hjørnet.

Årsakene til at jorden nå kan stå overfor den høydramatiske situasjonen inkluderer jakt, sykdom, tap av leveområder og klimaendringer. Felles for dem alle er at de i stor grad skyldes menneskelig aktivitet, ifølge forskerne. De mener derfor at det også er opp til menneskene å forhindre at katastrofen blir et faktum.

I løpet av 300 til 2200 år kan jorden oppleve den sjette store masseutryddelsen i planetens historie, ifølge biologene som har skrevet rapporten som ble publisert i fagbladet Nature på onsdag.

Jordkloden har altså opplevd fem slike traumer de siste 450 millioner årene. Den hittil siste skjedde for rundt 65 millioner år siden, da 76 prosent av jordens dyreliv – inkludert dinosaurene – forsvant.

Og menneskeheten viser tegn til å ta situasjonen på alvor. I oktober i fjor samlet representanter fra 190 nasjoner seg om den såkalte Nagoya-protokollen , der de ble enige om å utvide listen over dyrearter som trenger beskyttelse.
http://www.aftenposten.no/viten/article4049379.ece

Hvis massedød av dyr er naturlig, hvorfor da hysteriet med å prøve å redde dem, slik nå 190 nasjoner skal prøve på?

Hvis massedød av dyr er menneskenes feil, hvorfor da hevde at det er naturlig?

Hvis naturlig massedød og utdøing av dyrearter har pågått i all tid, hvordan kan vi da vite om den er menneskeskapt?

Og hvis klimaforandringer før tok liv av mengder med dyr og dyrearter, hvordan kan en idag da hevde at det er menneskene som er skyld i klimaforandring?

Terje Fredvik
Abonnent
13 år siden

Massedød i naturen er ikke et uvanlig fenomen: http://www.post-gazette.com/pg/11008/1116508-113.stm

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Terje Fredvik
13 år siden

Skeptikernes “forklaring” på massedød:
“Maryland wildlife biologists are still investigating the deaths of 2 million spot and some croakers, also known as drum fish. But they have a theory: These fish are particularly vulnerable to cold and were killed when water temperatures dropped suddenly and sharply in late December. Most of the dead ones were juveniles.

“It’s colder than it’s been in 25 years,” said Maryland Department of the Environment spokeswoman Dawn Stoltzfus. That’s terrible news for the spot. In 1976, 15 million were killed during a cold snap.

The department’s phones started ringing with reports of dead fish two days before the new year and haven’t stopped. “The first ones we heard of were in Calvert County. Then some big ones over the last weekend in Annapolis and Kent Island. It could be over. It’s too early to speculate”
http://www.post-gazette.com/pg/11008/1116508-113.stm

Så der har dere det den aller enkleste “skeptiske” forklaringen på fugledød: Det er blitt for kaldt! :D
Hallo? Hva med global oppvarming? Globaloppvarminf forårsaker kulde, er det svaret man får fra en ekte skeptiker :)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Terje Fredvik
13 år siden

Pussig at den artikkelen Terje F lenker til kommer 8-januar-2011,
for usa har jo innrømmet å vært årsak til massedød blant iallefall “den ene” flokken med fugler i usa for noen uker siden.
Kanskje ikke så pussdig alikevel, da “de” vet at de fleste glemmer fort, og ny massedød venter?!?

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Poenget mitt er at det er ikke nødvendig å komme med noen _nye_ innsikter, siden massedød er et velkjent og godt dokumentert fenomen. Se f.eks. http://www.nwhc.usgs.gov/publications/quarterly_reports/ for en kvartalvis oversikt over massedød i USA mellom 1995 og 2010.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Terje Fredvik
13 år siden

Så før 1995 var massedød blant dyr og fugler uvanlig?

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  Terje Fredvik
13 år siden

Rolf Kenneth, så vidt jeg skjønner er hovedpoenget ditt at «antall tilfeller av uoppklart massedød blant fugl og fisk verden over siden midten av desember 2010 har trolig oversteget antall kjente tilfeller av uoppklart massedød de siste 50-100 årene». Det er dette jeg ikke helt skjønner, da man har mange eksempler på massedød, også uoppklarte, fra langt tilbake i tid.

På «New and Ongoing Wildlife Mortality Events Nationwide» er det en rekke eksempler på uoppklarte massedød: http://www.nwhc.usgs.gov/mortality_events/ongoing.jsp . Etterhvert som tida går vil man få mer data og mer kunnskap, og man vil kunne forklare noen av tilfellene man ikke kan forklare nå.

Massedød ikke er et nytt fenomen, og man trenge ikke å gå lenger enn den før nevnte USGS-sida for å finne massevis av eksempler på uoppklarte massedøder som er betydelig eldre enn 2010/2011. Selv etter lang tid er det mange massedøder forskerne ikke skjønner noe av, og man finner mange uoppklarte massedøder I de kvartalsvise rapportene. F.eks. i 1. kvartal 1995 er det 10 massedøder som er uoppklarte, hvorav én inkluderte rundt 20 000 døde fugler.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Terje Fredvik
13 år siden

Vis meg gjerne dyremassedødstatestikk 100, eller 300, gjerne fler, år tilbake i tid som viser hvor vanlig dette har vært, ikke bare fra forurensningens topptid, da miljøvernerne kom for fullt.

« Forrige artikkel

Arnold Juklerød – psykiatriens uhyggelige menneskeforakt avslørt

Neste artikkel »

Svensk rapport forbereder sensur av Internett

50
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x