Hvordan er det mulig?

4K visninger
14 minutter lesetid
17

Her på Nyhetsspeilet og mange andre steder på Internett er det på påstander om at verdens helseorganisasjon og FN står bak konspirasjoner som vil bety døden for over seks milliarder mennesker. Det påståes at en skyggeregjering i USA er ansvarlig for terrorangrepet 11. september 2001. Det påståes at dette angrepet var blant annet en unnskyldning for å gå til krig mot Afghanistan og Irak. Det påståes også at den norske regjeringen er innblandet i konspirasjoner om å gi til det norske folket en vaksine som vil skade dem mer enn den sykdommen som de sier den vil beskytte oss i mot.

Det er mange som ikke får kabalen til å gå opp. Milliarder av valuta brukes internasjonalt hvert år på å undersøke og forebygge ulykker – vi mennesker er opptatt av sikkerhet og forutsigbarhet. I alle store ulykker blir det satt ned kommisjoner for å oppdage årsaken til ulykken, utbedre svakheter i systemet som svikter slik at ulykker av samme type ikke skjer igjen. Over alt der det er menneskelig tragedier får vi vite at enkelte risikerer liv og helse ved å kaste seg ut for å redde andre i de mest farlige av situasjoner.

Hvordan kan vi ha en verden med så mange  kontraster?

Gode mennesker over alt i verden nekter å tro at det finnes mennesker som er så onde at de kan finne på konspirasjoner der deres handlinger ville kunne gå ut over uskyldig mennesker. Gode mennesker har spesielle tendenser som strekker tillitten ut over til styresmakten og autoriteter som er der for å beskytte dem fra kriminelle elementer som alltid finnes i samfunnet. Jeg har møtt disse holdningene mange ganger

Hvis du har problemer med politiet, er det fordi du har brutt loven. Hvis du har problemer med regjeringen er det fordi du ikke er villig til å være med på hvordan resten av samfunnet vil ha det. Du må være en avviker som er farlig for oss andre. Hvis du er tvangsinnlagt i psykiatrien, må det være fordi du er til fare for deg selv og oss andre. Psykiatere er, tross alt, eksperter i forhold til mental helse. De har viet sitt liv på å hjelpe mentalt syke til å bli friske. Ikke kom her og fortelle meg at min forståelse av virkeligheten og mine sannheter er feil! Jeg har levd et langt liv og jeg kjenner forskjellen mellom riktig og galt. Du prøver bare å skremme meg ved å si at min måte å forstå virkeligheten på er feil. Jeg følger med jeg. Jeg kjøper avisen og jeg ser på nyhetene hver dag. Jeg er ikke en av disse som stikker hodet ned i sanden for å si at ”Jeg vil ikke vite.”

De fleste mennesker i denne verden synes å være ”gode” mennesker. Disse gode menneskene tror godt om andre mennesker, inntil de får bevist det motsatte. Det beviset må også være utvetydig, urokkelig før de mister sin tillitt. Gode mennesker liker å se på seg selv som ”tradisjonelle” de stemmer på valg dagen, de feierer 17, mai, jul og påske. De går i kirken og de døper sine barn. De er glad i konge familien og viser dyp respekt for landets ledere. De følger alltid legens råd når de blir syke. Og de stiller gjerne i kø for å få sin vaksine dersom det er nødvendig. De hedrer de som er i militærtjeneste og har den høyeste respekten for politiet. I sinnet til det gode mennesket er det stort sett kun to type mennesker som de trenger beskyttelse i mot og det er kriminelle og nå, etter 11,9,2001 – terrorister. Sannelig har verden blitt en mer farlig sted å leve etter muslimene har blitt så radikale. Fordi Internett brukes av terrorister for å kommunisere seg i mellom fordi det er fylt med porno og data virus er det viktig å holde seg til sider som er trygge, som nyhetene og ”trafikanten”.

Det gode mennesket har en nesten medfødt tro på andre som er villig til å påta seg en leder rolle. Tenk at noen er villig til å ofre sin tid og sine krefter til å gjøre en slik utakknemlig arbeide. Det gode menneske er glad i gleder, de nære tingene og sjansen for å nyte livets goder. Det gode mennesket har en klokke tro på at all forskning kommer dem til gode gjennom teknologi som gjør livet lettere, mer sikker, forutsigbar og komfortabel.

Det gode mennesket har ikke mye toleranse for å høre eller komme borte i andre mennesker som farer med ville påstander om at de er fanget inne i en ”komfortsone” eller at de har blitt hypnotisert til å tro på en løgn. Det gode mennesket ser på seg selv som en verdifull del av storsamfunnet, som er intelligent og rasjonell og som aldri ville falle for noe som var falskt. Nei, de eneste som farer med løgn de som farer med konspirasjonsteorier, anarkister og tyver – de som ikke har noe bedre å gjøre med tiden sin.

På et forenklet plan liker det gode menneske å tro at det virkelig er mye godt i de fleste og gjennom gode gjerninger vil godheten spre seg som en slags smitte helt til vi alle er gode mot hverandre. Det gode mennesket er hjelpsom på den måten at han eller henne er sikker på at andre vil hjelpe tilbake – det er helt naturlig.

Dualitetskreftene er ikke bare en metafor

– den første erkjennelsen i retning av å bli opplyst om hvordan verden egentlig fungerer

Før jeg kommer lenger inn i dette stoffet vil jeg gi min definisjon av ”ondskapen” og det ”gode”. Gode mennesker slik som jeg har beskrevet ovenfor, tror gjerne at kampen mellom dualitetskreftene er en metafor som er dypt begravd inn i våre gener, kollektive tanker eller kollektiv historie. Det er derfor temaet går igjen i all religiøse tekster og i sekulær kulturhistorie. Det er bare de religiøse som virkelig tror på Gud som representant for det gode og Djevelen som representant for det mørke – det onde. Vitenskapen gir jo ingen hentydning til at dualitetskrefter er noe annet enn en myte.

Som i filmen ”Independence Day” der eksistensen av ”Area 51” som en UFO forskningssenter blir debattert er svaret, ”Det er en sannhet med visse modifikasjoner”. Det ”gode” og det ”onde” er begreper som brukes som om de var statiske gjenstander. En beskrivelse av disse kreftene i dualitet må inkludere de dynamiske prosessene som er en del av kraften og handlinger som ligger bak. Jeg vil forsøke å være så jordnær som mulig og jeg er glad for at en prosessbeskrivelse faktisk lar seg gjøre i forhold til begrepet dualitet.

Positiv polarisering

Dualitetskreftene er samlet rundt to motstående trossystemer om hvordan universet fungerer. Den ene siden, som jeg kaller positiv polarisering, mener å betrakte universet som et åpent, sammensatt system med systemer der all ting er avhengig av hverandre. Uansett hvordan du ser på universet i en skala fra det minste til det største er alt knyttet sammen. Hvis en del av systemet lider, forårsaker det problemer for andre deler av systemet. Derfor prøver det gode mennesket å hjelpe til, selv om det koster.  Når du plukker et åpent system fra hverandre vil det aldri kunne fungere som den opprinnelig gjorde – som en helhet.

I kjernen av den som har tatt innover seg at verden og universet fungerer slik er ideen om å alltid gi litt mer ut i form av positiv hjelp, enn det man får tilbake. Samtidig utelukker det selvutslettelse fordi det vil skade systemet. Et annet prinsipp er at en skal ikke la handlinger som tjener egne interesser gå ut over andre deler av systemet. Du kan også si at positiv polarisering er basert på å føre frem det som er sant, riktig, godt og ærlig – etter beste evne. Denne formen for polarisering anerkjenner forskjeller samtidig som den anerkjenner likhet – Vi er alle unike samtidig mens vi er like – vi har alle bevissthet.

Positiv polarisering fremmer tanken om samarbeid fremfor konkurranse. Dersom alle i systemet er positiv polarisert og alle gjør sitt beste vil det føre til positiv samspill, samarbeid og enorm positiv utvikling – fremgang.

Kraft konseptet i fri vilje er en spesiell form for kraft fordi det tas ikke i form av penger eller annen form for mangel vare. Det tas fra innsikt, kreativitet og skaperkraften som det er utømmelig mengder av i universet. Fordi denne kraft kilden er utømmelig er det ingen som lider fordi jet tar til meg denne kraften.

Positiv polarisering har en verdi frem for alle andre og det er konseptet om ”fri vilje”. Det betyr ikke at du kan bruke din fri vilje til å manipulere eller skade en annen. Det betyr fri vilje til å handle slik du ønsker så lenge det ikke går ut over andre. Det betyr også fri vilje til å la andre som ikke er polarisert enda til å fortsette å gå feil vei. Det er en lærings konsept. Det er også knyttet opp til ubetinget kjærlighet – friheten til å lære av sine feil.

De høyeste av skjulte innsikter i positiv polariserings forståelse er å finne blant esoterisk informasjon. Denne informasjon har mange kilder og er tilgjengelig helst bare for de som søker etter den.

Negativ polarisering

Denne form for holdning retter oppmerksomheten til tjeneste av agen agenda, gjerne på andres bekostning. Denne måten å være på har mange styrker. Det viser seg at negativ polarisering også er en læringsform som gjelder for en begrenset antall nivåer oppover i utviklingshierarkiet av bevissthet. For å kunne virkelig kalle seg negativ polarisert må en være en fokusert ”drittsekk”. Det vil si at en må tjene sin egen agenda på andres bekostning med minst 95% av ens fokus og energi. De siste 5% går vel til de aller nærmeste innen familien på visse vilkår. Slik som jeg ser det er dette psykopati satt i system. Det er bare overfladiske fordeler ved å velge denne utviklingsveien. De er synlig som ”makt”, ”innflytelse”, ”penger” og ”rikdom”. Problemet med denne utviklingsveien er at det alltid er noen andre negativ polariserte som vil helst lure rikdommen fra en. Det kan bare være en Alfa hund i flokken.

Det er også mennesker som mener de er bedre, flinkere og mer verdifulle enn andre. Disse representerer det jeg kaller negativ polarisering. Istedenfor å leve i et åpent univers lever de i et lukket univers. Alle er separate fra hverandre og tilværelsen er basert på ”den sterkestes rett”. Disse mennesker gjør det de kan for å ha fordeler fremfor andre. De dyrker seg selv og sine likemenn og kvinner i eliteklubber som er lukket for allmennheten.  Konkurranse og ”compartmentalization” (The need to know) er en del av deres liv. De er opptatt av å vinne.

Mange mennesker vil kanskje reagere på at jeg påstår at konkurranse og konkurranse-ånden er en del av negativ polarisering. Vi har alltid blitt foret opp med den forståelsen om at konkurranse drar det beste ute av oss – og at hvis du ikke er en ”vinner” så er du en ”taper”. Jeg ser ingenting galt i det å gjøre sitt beste. Jeg kan gjøre mitt beste og samtidig hjelpe andre. Ser vi nøye på konkurranse som et fenomen skaper konkurranse mange flere tapere enn vinnere. Konkurranse skaper en fiendtlig holdning til andre. Det setter opp kunstig grenser og behovet for hemmelighold. Dersom alle forstår at det er lurt å være venner med alle og alle hjelper hverandre mot felles mål, så er konkurranse rett og slett en syk ide.

Negativ polarisering har også noen kjerneverdier og de er dominans og kontroll. Jo mer dominans og kontroll desto større er den innbilte størrelsen av styrken, makten og handlekraft. For denne formen for kraft er det begrensede mengder av, desto mer den ene har, desto mindre har de andre. Dominans og kontroll oppnåes gjennom rå makt når det er mulig. Ellers har negativ polarisering en egenskap som er finpolert til en kunstform og det er manipulasjon gjennom det å være dobbel. På den ene siden er fasaden helt i orden. Disse menneskene er ofte veldig sosiale og polerte. De sier ikke det de mener og de mener ikke det de sier. De kan smile og le, selv om de er i ferd med å legge ut en felle til en intetanende bytte.

Denne personligheten har det på følelsen at de aldri har tilstrekklig med livsenergi for å gjennomføre sine planer. Derfor er de alltid på hugget for å stjele andres energi, helt til de er tom og døde. De må alltid ha en eller flere ofre. Den som har blitt hypnotisert inn i innflytelsesområdet til en slik person vil ha vansker med å komme ut. Splitt og hersk teknikken er ofte brukt her. En står stort sett med følelsen av å være alene mot en ond makt. Det er også vanskelig å komme ut fordi ingen andre i vedkommendes vennekrets eller familie er i stand til å forstå at en blir brukt som et bytte. Psykopaten har for mye overbevisningsevne for at ofret skal kunne være troverdig. Dette gjelder også for alle de andre hjelpe apparatene som er i systemet, politiet, psykologer og barnevernet. Men så er det også slik at i slike steder er det også muligheter til å ha makt og kontroll slik at et offer som kommer hit og er så uheldig å treffer bare en annen psykopat i ny drakt blir bare spist enda mer.

Makteliten har også, inne i de høyeste ordner av sine hemmelige klubber, en form for symbolikk og innsikt som også er skjult. Det kalles okkult informasjon. Forskjellen mellom disse to retninger – esoterisk og okkult er å finne i hvordan de brukes. Den ene er til alle, den andre bare for en liten gruppe. I gitte tilfeller bruker begge sider de samme kildene, til ulik formål. Astrologi er en av disse. Mange statsledere opp gjennom årene som er kjent for sin ondskap var også veldig opptatt av det okkulte. Hitler var en av disse.

Den upolariserte

Det store flertallet mennesker på denne planeten har egentlig ikke valgt side enda. Denne gruppen kalles upolariserte. Her finner vi den gode naboen. De er bare inne i spillet uten å ha kommet så langt enda at de har stilt de samme spørsmålene andre har gjort før dem. Gjennom utallig ganger å bli utsatt for det ene og det andre på begge endene av dualitetsspektrumet begynner de å lure på om ikke det er noen skjulte strukturer i spillet som de enda ikke har oppdaget.

Slik jeg forstår det er begge sidene på dualiteten i full fart med overtidsarbeid for å påvirke så mange som mulig slik at, når tiden er inne, vil det bli flere som er våkne, eller fanget inn i illusjonen.

Polariseringsprosessen

Det ser ikke ut som om det er bare å skritte over streken for å si at nå har jeg tatt side i polariseringsprosessen. Den har, mener jeg, flere trinn som er nødvendig å ta innover seg.  Det er min erfaring om at den tiltaksløse tilværelsen først må opphøre. Bye, bye komfortsone!

Menneskets bevissthet utsettes for sjokk når den må begynne å stille utfordrende spørsmål til de antatte sannhetene fra den etablerte virkelighetsforståelsen. Mengder med psykologiske forsvars mekanismer trer i kraft der fornektelse er en klassiker. Derfor må uhyggelig mengder med evidens først presenteres før fornektelse gir seg. Det er ikke lenger mulig å tro på fortidens løgner. En vanlig respons er å bli forbannet.

Fordi den gamle illusjonen er revet bort, må en ny erstatning tre frem og de fleste nøler lit før de endelig tar stilling til hvordan den nye virkeligheten skal se ut. Når en har blitt lurt en gang, vil en ikke bli lurt en gang til. Derfor er en lang tid brukt til å grave så langt en kan for å oppdage hvordan sannheten egentlig ser ut.

Den negativ polariserte siden av polariseringen ofte opptrer som en fiende. Det er ikke uvanlig med emosjonell utbrudd mot djevelskapen og den råtne elite kulturen. Jo dypere en graver seg gjennom evidenskjeden desto mer virker det som om psykopatene trekker i trådene for å gjøre hele livet surt og knyttet til falske illusjoner. Disse er rett og slett en fare for livet ot resten av tilværelsen. Gjennom en nokså overfladisk kobling av sammenhengen mellom årsak og virkning kommer den nylig oppvåknet sjel til voldsomme triader om behovet for revolusjon. Her er det om å gjøre å stå på barrikadene og gjøre stemmen sin kjent. Hevnlysten kommer frem når en tenker på at disse få ødelegger fullstendig for det store flertallet. Dette er et nokså typisk forløp hos dem som først har oppdaget tilstedeværelsen av en bestemt ”ondskap” eller ”ond kraft” som preger hele tilværelsen på denne jorden.

Fase 2

Før eller senere stilles spørsmålet om hvorfor vi må finne oss i at negativ polariserte mennesker i det hele tatt finnes. Det er et realt spørsmål og sett i perspektiv av en religiøs tro eller bevissthetsvitenskapelig tilnærming kan det virke som en ulogisk feiltrinn at skaperkraften ville gjøre det så vanskelig for oss mennesker. En kan gå og surre i disse tankene i mange tiår uten å finne svar. Det er fordi svarene er godt gjemt bort. Jeg måtte dypt inn i en hypnotisk transe før jeg fikk min første sjanse til å få en dugbar forklaring. Transen er en artikkel her på Nyhetsspeilet for den som vil lese hele seansen. Jeg har, siden mitt svar i 1993 – fått mange flere bekreftelser på at svaret er 100% pålitelig og den er fortsatt sann for meg og enda en bevis for at det irrasjonelle burde hette det ”transrasjonelle”.

Dualitetens eksistens på denne ”skolen” av bevissthets utvikling er gjort med hensikt. Det skaper en kilde for drama og dynamikk mens vi samtidig tilbys, gjennom fri vilje, to vidt forskjellige tilnærminger til å forstå universet og tilværelsen på. Vi må erfare tilværelsen gjennom to ulike filtre for å kjenne på den forskjellen – den klassiske – hor og madonna komplekset. Det ”onde” kan faktisk også forståes som den ”uinformerte”, eller den ”ubelyste”. Ved å ha hele denne bredden av erfaringer gjennom perspektivet av mange liv, tar vi gradvis til oss at det må være best å velge en eller annen side for å fortsette vår utvikling. Uten dualitetens tilstedeværelse kunne denne skolen ikke tilby den store rikdommen av livserfaringer. De er faktisk nødvendig forutsetninger for at denne skolen sett i et åndelig perspektiv, skal kunne fungere. Den tilværelsen vi søker etter når vi først har oppdaget de negative kreftene er en helt annen skole – og den finnes. Det er den vi ubønnhørelig går i mot i mysteriet som omkranser mayakalenderens ny syklus som starter Des 21, 2012 – eller kanskje noe før.

I dette perspektivet finnes det rom for tilgivelse for negativ polarisering. Det er også en rolig forståelse for at karma loven vil sørge for at læring finner sted og hevn er ikke lenger en nødvendighet.  Denne erkjennelsen er også et tegn på at du har lært det som denne skolen har å tilby av lekser. De to største er sjelsbevissthet og polarisering.

Denne prosessen mellom å våkne opp til det faktum om at ondskap faktisk finnes, som psykopati i sine mange former og forståelsen for hvorfor det er slik er en som tar en viss mengde anstrengelse og reise gjennom frykt. Den reisen er en nødvendig forutsetning for at du skal komme ut på den andre siden og vite at det er ingenting å være redd for. Du kan ikke bli løyet til noe mer nå. Du vet hva som er sant. Du kan ikke bli dupert igjen fordi du vet hvordan virkeligheten egentlig er.

Fase 3

Det eneste du har da å gjøre er det samme som oss – Søk etter å forstå helheten, hvordan allting henger på greip. Så kan du informere, informere, informere – til de som kommer bak.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

17 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
millicent
millicent
Abonnent
14 år siden

Mike, det er et merkelig menneskesyn du kommer med her.
Jeg har aldri møtt noen mennesker som er så sort hvit som dem du beskriver.
Tror ikke de finnes heller. Ondskap er ikke noe eget fenomen. Det er hva vi mennesker til enhver tid mener er ondt. Her har verden heldigvis gått fremover.
Er ikke mange år siden offentlige henrettelser var underholdning.
Betyr det at menneskene var onde da ?
Du levner ikke dine medmennesker særlig mye ære., men det hjertet er fullt av osv.
Jeg har fulgt nyhetsspeilet en stund. Skal ikke legge skjul på at det er for underholdningsverdien, og så liker jeg å diskutere.
Dere har blitt mer og mer aggressive i tonen. Sensuren brukes flittig mot dem som ikke er enige med dere. Høyreekstremismen begynner å få et mye klarere
preg. Det er bare lov å være enige med hverandre, og å klappe dere selv på ryggen. Dere henger ut mennesker med navn og kommer med dulgte trusler om lister osv.
Klassisk kult med andre ord.
Skal bli spennende å se hvor lenge denne kommentaren får lov til å stå.

Aisha
Aisha
Abonnent
Svar til  millicent
14 år siden

millicent: jeg syns du virker mer aggressiv som angriper mike og tillegger han egenskaper på merkelig menneskesyn og svart hvitt tenkning. du er jo ikke noe bedre selv?
hva angår oppmuntring “klapp på skulderen” og være enige med hverandre her, mener du det er noe galt med det? her møtes folk som deler tanker rundt temaer som opptar dem. og det kan da ikke være galt i å oppmuntre hverandre, dele meninger og tanker. hm.. hengt ut noen`? jeg har ikke lest noe slikt her.. men hvis det har skjedd så er det jo veldig feil. jeg har dog vanskeligheter med å tro at de som driver denne siden (oppegående, voksne, intelligente mennesker) driver med slik hetsing mot deltakernes innlegg. en annen ting er at vi andre deltakere kommer med useriøse personangrep, slik du gjør mot mike`?
ja det blir spennende å se hvor lenge innlegget ditt blir stående. du har jo allerede ærklert nyhetsspeilet som en kultgruppe, aggressive, svart hvitt tenkende mennesker.. og da kommer du ikke langt med utveksling av informasjon, debattering og diskutering…slik du liker?! :)

irene
irene
Abonnent
14 år siden

Noen som vet hvor store interesser oljefondet har i GSK?

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  irene
14 år siden

Hei Irene! Oljefondet har aksjer for 8,5 milliarder kroner i GlaxoSmithKline (GSK) ved utgangen av 2008. Skikkelig overrasket over den ja… :)

http://www.dagbladet.no/2009/11/08/nyheter/innenriks/svineinfluensa/oljefondet/vaksine/8934063/

Pedro
Pedro
Abonnent
14 år siden

De fleste mennesker i denne verden synes å være ”gode” mennesker. Disse gode menneskene tror godt om andre mennesker, inntil de får bevist det motsatte.
——————————————————————————————————-
Det kommer litt an på hvor man er i verden. Jeg bor i Brasil, her er det nesten ingen som stoler på sine medmennesker, ifølge en undersøkelse fra et par år tilbake sier 96% av brassene at de ikke stoler på sine medmennesker. Tilsvarende målinger i skandinaviske land gir totalt motsatt svar, 60-70% stoler på sine medmennesker. Har ikke sett tall fra USA, men tipper de vil være ca midt i mellom.

J.Johansen
Forfatter
14 år siden

Jeg har egentlig tatt ferie, men glimrende artikkel (igjen) Mike,
fra min ferie fra all NWO agenda under Spaniens sol, synest jeg en teaser for artikkel jeg jobber med (i forbindelse med klimakonferansen i Køben) passer:

“Disse blinde og døve og bevisstløse har lagt seg og sin sjel i hendene til sine herskere. De blir nå tvunget til å ta valg. De slikker helst sin herskers hånd, selv når det er gifter han skjenker dem (kvikksølv, thimersol, etc.). Når herskerne tar mer av deres hardt tjente penger i skatter og ‘klima-avgifter’ så elsker de sin eier og hersker (‘Keiseren’) for det, og nærmest trygler ham om å ta mer. Så gal og åndelig på vidvanke er enkelte mennesker.

Det vil bli bevist for alt og alle og enhver, hva som vil lønne seg i lengden. Valget mellom verdens fyrster (Rothschilds / Rockefellers et al) eller åndelige rikers G-d. Knapt en eneste gang i historien har det eksistert verdslige myndigheter som har villet sitt folks beste. De har vanligvis hatt sine egne elitære og adelige agendaer å ivareta først og mest.”

Om noen kunne ha gitt noen, om bare ETT eneste eksempel på herskere gjennom historien som ville folk flest vel, så hadde det vært fint……..

smurfen
Redaksjonen
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Du kan få noen eksempel Johansen, men du har et svært viktig poeng der ;)
Selv Idiamin, yassir arafat og Mugabe var personer som sloss for folkets rettferdighet, rare er at straks dem får makt så er det akkurat som om at personligheten blir totalt endra og empatien forsvinner, er bare et bitteite fåtall i historien som har klart og takle makt som Gandhi og Mandela.
Håper du får en kjempefin ferie, det har du fortent :) smurfeklemz
PS send litt sol og varme til oss som fryser i hel her i kalde “globalt oppvarma” nord ;)

T
T
Forfatter
14 år siden

Liker hvordan du beskriver psykologien i oss Mike, lærerik lesing. Har du forresten sett “Prisoner”? Det er en engelsk serie fra 1969. Så den nå nylig selv, den viser hvordan hovedpersonen ikke blir særlig påvirket av “mindcontrol”, både psykisk og fysisk. Han er i fase 3, lett. Mens de fleste andre går etter flokk- prinsippet å spiser pillene de får utdelt i “the village”, som de kaller plassen der de som har vært “ulydige” kommer.

jab
jab
Abonnent
14 år siden

Flott oppfølging Neo,og Cechanowicz har virkelig innsikt.
Takk for arbeidet dere gjør.

Neo
Neo
Abonnent
14 år siden

6/6

Fantastisk!
Jeg digger innlegga dine Cechanowicz. Du er en unik mann.

Noen ganger har man bare lyst til å gi opp oppgaven med oppvåkningen av omkretsen, men så kommer du med god påfyll av inspirasjon og visdom!

Her er et eksempel på måtene ‘de’ bruker for å hypnotisere oss:
http://www.youtube.com/user/matsutakneatche#p/a/u/1/gmBbCNctrLg

Heldigvis har vi gode medhjelpere også. Hør mr Robert F. Kennedy Jr. snakke om svineinfluensavaksinen:
http://www.youtube.com/watch?v=ry7toSjjgXE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=N-Af0ar7gE4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2ysbUM5jk54&feature=related

Good Job!

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  Neo
14 år siden

Rettelse:
Sorry, ikke svineriet, men vaksiner generelt.

Otto
Abonnent
Svar til  Neo
14 år siden

Angående første video du refererer, Hawks’ Cafe har levert en forklaring på saken, sannheter som et korrupt korps av desinformanter har forsøkt å skjule for hele klodens befolkning, nå også presentert i Falcon’s Cafe, 911 the criminal enterprise and its pattern, Dr. Joe Hawkins interviews David Hawkins http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1#M4708 .

Otto
Abonnent
Svar til  Neo
14 år siden

Angående første video du refererer, Hawks’ Cafe har levert en forklaring på saken, sannheter som et korrupt korps av desinformanter har forsøkt å skjule for hele klodens befolkning, nå også presentert i Falcon’s Cafe, 911 the criminal enterprise and its pattern, Dr. Joe Hawkins interviews David Hawkins http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=301#M4847 .

Moderator: Slett forrige nesten likelydende post, feil url. Takk.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Et fantastisk stykke som aldri går ut på dato.

Natural mystik
Natural mystik
Abonnent
14 år siden

good work Mike. vi har en mektig motspiller, som får all oppmerksomhet. nå tidens mesiah (Mass media).
har du noen gang sett på den?, fant den faktisk ganske interesangt
http://no.wikipedia.org/wiki/En_folkefiende
Peace and love

« Forrige artikkel

Risikabelt å vaksinere seg

Neste artikkel »

Svinevaksinerte utgjør en smittefare

17
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x