En bølge av forakt sprer seg blant folket

6K visninger
10 minutter lesetid
60

I spillet ”baseball” som er amerikanernes folkeidrett har spilleren tre muligheter til å treffe ballen innenfor det godkjente målområdet. Derfor følgende uttrykk: ”Three strikes and you’re out!”

I oktober 2008 fikk vi vite at bank- og forsikringsbransjen har drevet nærmest kasinovirksomhet sammen med aksjebransjen, særlig på Wall Street. Følgelig har en serie med økonomiske kollaps gått som et gedigent dominobrikkespill over hele verden. Milliarder i verdier har gått tapt, arbeidsplasser er borte og mange, ellers vanlige borgere, er blitt hjemløse. Banker og finansinstitusjoner over hele verden har fått massive mengder med pengestøtte for å berge seg – til tross for at det er de som har vært ansvarlig for kollapset. Nå viser det seg at de bruker disse pengene til å dele ut bonuser til dem som har vært mest ansvarlig for rotet. ”Strike one”!

Så er det helsen vår. Hvert år i det siste har vi måtte tåle å høre om en kommende pandemi som truer helle menneskeheten. Først var det Sars, så var det fugle influensa og nå er det svine influensa. Alle disse influensavariantene har ført til masseslakting av, særlig matfatet til de mest fattige her i verden. Særlig i Østen der fuglematen er en del av den faste føden må alt som kunne krype og gå slaktes for fote. Det er notert at noen få mennesker døde. Til tross for frykten, uteble pandemien. Så kom ryktene om en svine influensa. Nå er myndighetene bedre forberedt siden de har øvd seg opp en viss kompetanse rundt planlegging av pandemier.

Fordi WHO har endret på selve definisjonen på hva en pandemi er fra det å være en verdensomfattende dødelig smitte sykdom til bare å være verdensomfattende smitte (ikke farlig) sykdom, så har mange blitt skremt når WHO erklærer pandemi i fareklasse 6. tidligere på året. Denne gangen er Norge godt forberedt da de har sikret seg en leveranse av 9 millioner brukerdoser av en vaksineleverandør som ikke en gang vil levere ansvars-garanti for varen vi kjøper. Det spiller vist liten rolle da Norge har investert tungt i vaksinevirksomheten og dermed står klar til å tjene penger, selv om de bruker over 650 millioner fra statskassen for å sikre helsen til deg og meg.

Det er bare en liten hake ved det hele. Til tross for at staten anbefaler vaksinering av gravide, småbarn og folk med helseskader ellers, sier produsentene at det er nettopp disse som burde ikke ta vaksinen. Hum….Vi hører at folk dør av svineinfluensaen. Vi får ikke høre om disse har blitt behandlet med vaksinen. Jeg har mine mistanker.

Takket være en verdensomfattende informasjonskampanje med Jane Burgermeister i fronten har en gruppe bekymrede borgere forsøkt å være en motvekt til massemedias reklamekampanje for hvor trygg vaksinen er og hvor viktig det er at alle tar den. Det er gode grunner til å stille spørsmål om ikke vaksinen er mye mer helseskadelig enn selve sykdommen? Enkelte land har stoppet vaksineringsprosjektet på grunn av mange uheldig bivirkninger. Mens andre land, som Norge, bl.a. har villig ofret småbarn som vaksine ”prøvekaniner” med innsprøyting av kvikksølv og skvalene som er nesten en million ganger sterkere enn det som viser seg å skape ”Gulf Krig Syndromet Spedbarn har ingen sjanse og heller ingen fremtid når de begynner sitt liv med kvikksølv og svalene som sitt livs frokost. Jeg lurer på hvordan de fikk lurt foreldrene til å la sine barn bli brukt på denne måten.

De som følger med har forstått at vaksineindustrien skjuler det faktum om at 1700% økningen i tilfeller med autisme blant barn, skyldes bruk av kvikksølv i vaksiner, særlig etter deres anbefalt vaksinedosering etter 2 – ars alderen. En ting synes å være nokså sikker. Jo flere vaksiner vi får, desto sykere blir vi. Staten anbefaler bare mer og mer vaksiner – ”Strike two!”

Så var det saken med menneskeskapt global oppvarming som FN har reklamert for de siste årene. I desember i år skal verdens styrende elite møtes i København for å diskutere et alvorlig og forpliktende løfte om kutt i klimagassen CO2 og tilsvarende skattelegging av denne ”miljø giften” i regi av FN. Akkurat når meste parten av verden har tatt til seg den falske ideen om at CO2 er en farlig ”klimagass” så kommer det avsløringer fra London om at hele klimadiskusjonen har blitt kapret av individer som har hatt politiske  motiver langt fremfor vitenskapelige. I stedet for at CO2 er en gass som skaper global oppvarming, viser det seg at sannheten er en annen. Temperaturøkninger på jorden fører til økt mengde CO2. Det er bare det at økningen viser seg først etter 800 år. Det vil si at CO2 mengden følger naturens sykluser i forhold til oppvarming og nedkjøling med et etterslep på 800 år.

Først kommer varmen, så kommer økningen i CO2 i atmosfæren. Det har ingenting med mennesker å gjøre  – nesten ingenting i hvert fall. I vitenskapens navn er det en prosess som heter ”peer review”-  det vil si at artikler blir publisert i blader som igjen blir lest av andre vitenskapsforskere som gir sine kommentarer tilbake. I forhold til klimagassen CO2 viser det seg at hele systemet er blitt kapret av likelydende ”forskere” med en politisk agenda som går ut på å få overbevist massene om at de er ansvarlige for jordens undergang. Det er derfor du hører så mye om CO2 i reklame for biler osv. CO2 er nesten blitt et banneord.

En eller annen innsider i klima forskningen i London har lekket ut et stort antall E-Poster og artikler som har vært antatt som fortrolig dialog mellom likesinnede klimaforskere. Evidensen i denne informasjonen beviser at de har tuklet med tallene for å få det til å se ut som om at mennesket er ansvarlig for en snarlig undergang av vår verden. Beviset er klart. Til tross for at klimaguruene forsøker å vri seg unna sine egne løgner er det tatt med bukse nede – like foran klima møtet i København.

Likevel drar alle verdens statsledere til København for å love bort sin integritet og begynne en skattelegging av CO2 som klimaavgift. “Strike 3!”

Jeg orker ikke mer å være vitne til at verden ledes til helvete av de samme menneskene som massene har tillit til og som tror at vi ledes mot velferd og trivsel. De få har nå misbrukt sin makt over de mange så lenge og på så mange perverse måter at jeg begynne å skjelve av den nye sykdommen – lederforakt!

Den nye sykdommen er mangel på tillit til de institusjonene som er bærebjelkene og bæresøylene i storsamfunnet vårt. Disse holdes sammen ved noe som det begynner å bli mangelvare av og det er tillit. Når tillitten forsvinner går hele samfunnet opp i limingen. Er det jeg som er fienden fordi jeg ser at limet forsvinner, eller er det eliten som har misbrukt vår tillit som er fienden? Det som er sykt er systemet. Den styres av mennesker som har kun sine egne beste interesser i sine tankene. Samtidig er det alltid slik at de skal oppnå sine mål på vår bekostning.

Jeg har for lenge siden, fått nok. Jeg venter bare på at sykdommen skal spre seg på den måten at flere våkner opp til den samme virkeligheten.

Foreløpig er det få som har mistet tilliten til systemet

Kollaps i min tillit til ”systemet” deles ikke med alle, ikke en gang med flertallet.

Jeg stiller selv spørsmålet, hvordan ble det slik for meg? Jeg vet ikke om det er eliten som har blitt mer frekke, arrogante, opplagt kontrollerende  – ”in my face”, eller om det er en følge av at jeg oppdaget jeg ble dupert, løyet til og manipulert. Når den første lille løgnen avsløres er det opplagt hvordan den ene fører til avsløringen av den neste. Med en form for eksponentiell fart avløser den ene løgnen den andre. Til slutt må jeg bare gripe etter tillitt der jeg kan finne den – i meg selv. I starten føler jeg meg veldig alene. Det er lett å tvile på seg selv da, men så kommer andre strømmende til som forteller de samme historiene du selv har oppdaget. Som en liten lekkasje i en stor demning øker strømmen med kraften som bryter ned illusjonene for hvert sekund som går. Mens systemet vil kaste all sin makt på å skylde på lekkasjen som årsaken til den kommende kollaps, er det bedre å rette oppmerksomheten på hvordan tillitten ble borte. Det er den virkelige årsaken. Sykdommen er i systemet ikke hos massene som sier at, nokk er nokk.

Et lite forstått prinsipp har gjort noe alle trodde var helt umulig til å bli et faktum. Limet som holder samfunnets bærende funksjoner sammen er nettopp tillitt. Det er noe styresmakten har glemt. De har trodd at det hele handlet om makt og kontroll. De har glemt at de er få og vi er mange. Når tillitten er borte går konstruksjonen, så vel som institusjonen i oppløsning. Messing skiltene vil fortsatt henge på veggene, mens resten av samfunnet, massene, har sluttet å gi dem myndighet. De vil bli erklært som irrelevant, maktesløs og uønsket. Det har ikke skjedd enda, men jeg ser tegningen på veggen.

På noen måter er denne artikkelen forut for sin tid. Det kan se ut som om politikker arrogansen kommer til å knuse den motstanden til å la seg vaksinere og betale CO2- skatter for å være solidarisk med den største vitenskapelige løgnne i moderne historie.

En profetisk uttalelse kom fra George H.W. Bush, tidligere president I USA. “If the people knew what we had done, they would chase us down the street and lynch us”. Det er også kanskje det som kommer til å skje, i hvert fall for de som nekter å gå fra sine poster frivillig med halen mellom benet. Det som har gitt denne epidemien den overraskende farten den har fått er grådighetskulturen og arroganse som har gjennomsyret samfunnets styrende institusjoner.

Det som konspirasjonsjournalistene har lenge påstått, har blitt bevist som fakta. Og selv om de som har våknet til denne beslutningen er i fåtall, øker antallet borgere som er dritt lei av å bli servert løgner som skal være grunnlaget for myndighetenes styringsmakt. Hva skal vi gjøre med myndigheter som bedriver terror i andres navn, skattlegging for å undertrykke, drive overvåkning, og tortur? Hva skal vi gjøre med myndigheter som bruke våre skattepenger til å kjøpe tvungen gift sprøyter som også sprer sykdom? Hva skal vi med industrier som lever av å svekke vår helse og livskvalitet slik at vi blir lurt/tvunget til å kjøpe deres varer? Hva skal vi med en nyhetsmedia som bare videreformidler løgnene som kommer ovenifra og ned og når de forteller sannheten, er det for å gjøre narr av oss? Hva skal vi med en vitenskapsakademi som forvrenger sannheten for at det skal passe deres politiske agendaer? Hva skal vi med en utdannings institusjon som bare videreformidler fortidens løgner pakket inn som sannheten? Hva skal vi med et system som gjør alt det som er mulig for å svekke vår intelligens ved å forgifte oss?

Det var en gang vi hadde en institusjon som hadde følgende logo på sine biler: To Protect and Serve”. Nå sier de ikke hva de vil beskytte og hvem de tjener. Det er åpenbart at de har blitt en form for forlenget arm av militæret. Det er bare å se på hva slags utstyr de nå har tilgang til – særlig for kontroll over urolig folkemengder. De beskytter systemet og de tjener systemet. Du må bare ikke komme i veien.

Helse industrien ble kapret for hundrede år siden av Rockefeller. Hans imperium sørger for å suge flest mulig økonomiske ressurser ut av oss ved å ha full kontroll over konkurrerende midler, ideer og tilnærminger som viser seg å være både billigere og bedre. En håndfull menn eier og forvalter massemedia slik at du får vite bare det de vil at du skal få vite. En voksende privatisert militærindustri sørger for at vil måtte lide under en fortløpende krigføring mot oss selv slik at deres industri fortsatt kommer til å håve inn penger. Økonomisystemet er skapt til å få deg og meg mest mulig som gjeldsslaver mens de superrike får gratis ”redningspakker” fra staten. Disse blir brukt til å øke lederbonuser og bredden på fallskjermene, mens vi formanes til økonomisk forsiktighet.

Nå nylig leste jeg om at kjøttbransjen jukser med å kalle kuer for okse, sau for lam og heste mat som dyrekjøtt. Det er rett og slett tyveri på høylyst dag. Det sto ingenting om konsekvenser, ingenting om politianmeldelse, ingenting om arrestasjoner – bare informasjon om at enda en ny måte at du har blitt dupert på. I mellomtiden sier den nylig innvalgt Bilderberger president hos EU at han skal kjøre EU på C02 skatter – samtidig som nyheten om at CO2 skapt global varming er den største vitenskapelig skandalen noen sinne. Det blir deres fall. De trodde at de kunne fortsette å lyve, manipulere, dupere og jukse med sannheten i all evighet uten at vi hadde tatt dem i det.

Mens systemet blir mindre og mindre relevant, må du som individ bli mer og mer selvstendig. Du må kle det i den etikken og integriteten som systemet har forlagt ett eller annet sted på veien. Nå at du har sett hvor galt det kan gå, må du begynne å søke etter alternativer som duger. Du må begynne å søke etter løsninger som aldri før har vært forsøkt i en så stor skala. Vi må begynne å skape verdier som er verdifulle på langsikt. Vi må begynne å forstå naturen og at vi er en del av den. Vi må begynne å samarbeide med naturen og jorden isteden for å tvinge vår vilje på dem.

Når du først har forstått at systemet vi forlater har fungert ved å fragmentere alt som henger sammen, må du, jeg og vi begynne å forme nye systemer som går motsatt vei – ved å bygge på helhetsprinsipper. Disse må prege alle de nye systemene som kommer til å gi rom for trivsel i fremtiden. Det er tiden for å transformere og rydde opp i alt som har bidratt til en nesten fullstendig kollaps hos det store flertallet.

I løpet av det neste året vil vi se at epidemien jeg omtaler her har fått ben å gå på. Mens systemet hoster og harker og forsøker å gjenvinne innflytelse, vil den bli stadig mer slått ned og knust av sin egen mangel på bærekraftig fremtidsutsikter. Det er også en prøvelse for oss alle når vi tar inn over oss det faktum om at, ”Vi er de som vi har ventet på som skal frelse oss fra en sikker trelldom og død.”

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

60 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Forakten øker, overvåkningsvideoer fra 22. juli 2011 terroren holdes fortsatt hemmelig, politiske partier vil forandre grunnloven slik at det blir enklere å melde Norge inn i EU selv om over 80% av befolkninga ikke vil at Norge skal bli medlem i EU

Kan vi få se videoklippene fra overvåkingskameraene nå? http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/kan-vi-fa-se-de-levende-overvakingskamera-bildene-na/

Ap og Høyre vil gjøre det lettere å bli EU-medlem http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ap-og-Hyre-vil-gjre-det-lettere–bli-EU-medlem-6718635.html

Mer av korrupsjonen kommer nå til overflaten, men så langt kun toppen av isfjellet

hanze
hanze
Abonnent
14 år siden

Mange har en lang og kronglete vei å gå. Det hjelper ikke om sannheta ligger rett foran føttene. Den vil likevel være usynlig, fordi veien er ikke helt opplyst. Men de finner fram – alle finner fram til slutt, uansett hvor rasjonelle de er. Imens kan vi jo stusse litt over de toppheite globale dominante og maktglade som har fått noen foreløpige kalde og plagsomme istapper stukket forstyrrende inn i sine planer.

Nå dukker svikefulle og bedragerske påstander opp som troll av eske, og viser sitt sanne ansikt. Pandemiskremselen var altså en svindel. Derfor ble det heller ikke det mannefallet som Hanssen og disse inhuman creatures sa det skulle bli – 13000 her i landet kom til å dø av viruset. Når en ser tilbake på hvordan skrekkscenariet ble framstilt, tegner det seg et tydelig handlingsmønster som kun var egnet for å skape frykt.

Heller ikke skremselen om smeltende is som skulle få havet ganske fort til å stige som den reneste syndefloden, klaffer noe særlig for tiden. Timen for bygging av ny ark, var kommet til Noah. Tvert i mot blir det bare mer og mer is. Ved Nordpolen som snart skulle være isfri, vokser sjøisen. Heller ikke i Antarktis tiner iskappen.

Folk kan ikke tvinges til lydighet, men de kan skremmes dit. Og de er i full gang med å finne på noe nytt. Så hva er det neste nært forestående de skal finne på.
Kanskje den nye trusselen kommer fra oven.

Røed Ødegaard tror jammen det i år blir bekreftet at det ikke bare en gang i
fortiden har vært liv, men at det kanskje fortsatt finnes liv på Mars.
Da kan vi jo bare vente i spenning…
Første steg, ignorering, er over. Nå er det latterligjøring. Og snart vinner vi…
;)

Thunderdahl
Thunderdahl
Abonnent
14 år siden

Vil dele med dere en video som cveitch har laget.

o
o
Abonnent
14 år siden

For å følge opp Otto sin kommentar her:
Folk må begynne å snakke sammen igjen, lytte og være nysgjerrig når noen forteller noe som vi ikke visste, nyte osv.
Denne omvetningen kommer ikke til å skje med en voldsom og kaotisk revolusjon!
Etter hvert som systemet bryter sammen vil det jo gå opp for alle! Hæ, hvor ble det av verdien til alle pengene våre? Hæ, strømmen svikter, telefonen virker ikke, internett er nede ! ! ! Hva skal vi da gjøre? Ja. Vi starter en krig? neineinei.
Global GeneralStreik er tingen! Når ingen vil være deres slaver stopper det hele opp!
Håper bare de ikke tar en massiv selvmordbombing med atomvåpen da, , ,
Og poenget mitt var? Mista tråden men jo. Det kommer en lang marsj av karakter som Gandhi`s !

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  o
14 år siden

Helt enig!
Sivil ulydighet er kanskje den beste måten å kaste NWO-mesterne ut av deres komfortsoner. De lever av arbeid som folk (slaver) utfører for dem. I selveste mest lønnsomme kriger er det vanlige folk som kjemper for deres agenda!
Det kan trekkes flere eksempler fra historien der sivil ulydighet uten vold har vært mer effektiv enn “voldelige” fysiske reaksjoner. Den egyptiske revolusjonen av 1919 tvang stormakten Storbratinnia til å hente tilbake deres nasjonalehelt fra eksil, og “erklære” Egypt som en selvstendig stat:
http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_Revolution_of_1919

Egypterne klarte å skape en av verdens verste maktsyke sivilisasjon i fortiden, en rollemodell for resten av psykopatiske verden idag. Allikevel kan vi lære av deres avmakts-metoder som tydeligvis ligger i DNA-kodene… :)

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

“Eliten har totalt misbrukt vår tillit. Systemet styres av mennesker som kun har sine egne interesser i tankene – på vår bekostning.” står det under bildet av frihetsgudinnen.

Min tanke er at den mørke makten som nå styrer denne verden snart vil skiftes ut med mennesker som jeg selv vil kalle “lysets mennesker,” som vil skape en ny levelig jord å bo på med plass for alle og der alle samarbeider i fellesskap. Friheten vil vi få tilbake alle og enhver og de mørke maktene, d.v.s makteliter rundt om, vil én for én vil bli tvunget ut av sin posisjon og gjort til skam fra deres eget folkeslag.

Bare én av mine sterke intuisjoner om hva som kommer.

Lise

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

“Tyskerne stoler ikke på lederne”
“Rundt 70 prosent sier de ikke føler de kan stole på næringslivsledere eller toppolitikere, viste en undersøkelse fra Bertelsmann-stiftelsen for samfunnsengasjement søndag. Tilliten til utdanningssystemet og velferdsordningene er like lav.

– Selv den sosiale markedsøkonomien vurderes langt fra like positivt som før, sa Peter Kruse, som har ledet undersøkelsen. «Sosial markedsøkonomi» er tyskernes navn på samfunnsordningen som kombinerer fritt næringsliv med omfattende sosiale støtteordninger.

Dyre statlige redningspakker for kriserammede banker og bilfabrikker møter ifølge Kruse ingen stor forståelse blant tyskerne. I stedet ønsker de at politikerne skal bruke mer penger på å gjøre dagliglivet lettere for familiene”
http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/article404979.ece

Ingen lands befolkning “bail-out” pakker til allerede rike bankene og kapitaleiere. Allikevel blir pengesekken tatt fra de fattige, og gitt til de rike i slike selvskapte økonomiske krisetider… Ikke rart folk ikke lenger stoler på de såkalte NWO-nikkedukkerne (politikere). :)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Mulig det, men såvidt jeg har “forsket” på historien av alle opprør / revolusjoner siden år 2000+ før kristus til d.d, viser det seg at “det hjelper ingenting”! :D
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_revolutions_and_rebellions#1000.E2.80.931499

Folkeslag, uansett hvilken region / religion de tilhører gjør som regel motstand mot en aggresivmakt, avfeier den, og dermed automatisk installerer en “ny” makt over seg som senere deres unge driver motstand imot! ;)

Uten å ta mange eksempler, se bare på vår kjære Norge. Nordmenn drev tyskerne, danskene, svenskene ut av “Mitt lille land” gjennom historien, og nå er de underkuet av selveste “egen” regjering / stat som drev nazistene ut for en del ti-år siden!

Konklusjon: Mennesker har ikke lært noen ting av historien sin. Det er ikke en revolusjon vi trenger, men en total avmakt av samfunnet! La mennesker leve i frihet som andre organismer! :)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  arifkarim
14 år siden

Nå er de fleste revolusjoner opp igjennom historien vært styrt av skyggeregjeringen. Bare se på den franske konstitusjonen.

http://www.ambafrance-uk.org/IMG/jpg_declaration.jpg

Ser du øyet :)

Otto
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Folk må begynne å snakke sammen igjen, lytte og være nysgjerrig når noen forteller noe som vi ikke visste, nyte og bruke samtalen, slik som var vanlig for en del år tilbake, spesielt før TV-apparatet tok over i stua. Folk må tilnærmet slutte å lytte til autoriterer, eksempelvis media og politikere, forstå at hver enkelt individ er en autoritet, like god som noen annen.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Takk Armin!
Jeg hadde dette “øyet” i bakhode, da jeg startet min etterforskning idag. :) Selv da det ikke fantes noe mennesketenkte ideologier bortsatt fra ET-religions utøverne (sumerne), hadde mennesker på den tiden gjort opprør mot makten. Vi er aldri ment til å leve under noe makt utøvelse! Hørte jeg noen som sa at det “finnes” gode makter også? Ja, det er helt sant, men de varer ikke evig og med tiden “overtar” de onde over de gode fordi de har en trengsel til å slavisere andre… :D
Derfor: Fjern alle maktsystemer, og la alle mennesker leve i harmoni med seg selv og naturen der de ble født i! Alle menneskesivilisasjoner som oppstod, har gått til grunne nettopp fordi de var makbaserte alle sammen. De klarte ikke å leve i harmoni med seg selv og naturen, og dermed møtte sin undergang. Heldigvis var dette “isolerte” hendelser, slik at folk på andre steder av kloden fortsatte å leve videre. Nå som verden er blitt global og sammensluttet til en stor sivilisasjon, vil et sammenbrudd være katostrofalt nok til å sende resterende mennesker til før-steinalderen! ;)

o
o
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Bare for å komplimentere, eller jeg bare tar meg friheten til å skrive om:
Når middelklassen endelig tar ansvar med sine medborgere kommer evolusjonen til å utvikle seg globalt! So let it start !

Denne (R)evolusjonen / omveltningen vil ikke skje i et gitt område, den kommer til å skje på et globalt nivå! Når NWO-kabelen enderlig går (ned) opp for oss, vil det ikke være noen logisk vei tilbake dit.

Denne unike muligheten kan jeg med min historiske oppfatning ikke finne evidens på i den kjente historie.

Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  o
14 år siden

Spesiell stjernehimmel i kveld Mars og Venus er veldig godt synlige mot Sydøst, Skorpionen som ligger i rettning Melkeveiens senter ligger mot Nordøst.
Fint å vite hvis man vil meditere mot galaksesenteret…. sov godt :)

Tetra
Tetra
Abonnent
14 år siden
Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
14 år siden

Når man automatisk ikke under noen omstendigheter tror på noe som kommer fra myndighetene eller dets like og tar det som jug er det ikke rart ting blir ille. Det finnes nok av gode argumenter til hvofor mye av det som presenteres her i denne artikkelen er feil eller misforstålser. Men alt som kan regnes som seriøes kilder avslå automatisk, det nytter ikke bevise at vaksiner og link til autisme er bevist som svada osv. Hvor mange ganger skal man si det.

Men personlig mener jeg at de gjøkene borte i Usa som har skapt finanskrisen og latt folk miste jobben kan gi seg et tupp bak. Det er kritikkverdig ja.

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  Rasjonell
14 år siden

Jeg ville vært enig i dette, hvis det ikke var for at jeg har lest moderne historie.
Hvis du er interessert i å fortå det som skjer i verden er det helt sentralt at du setter deg inn i totalitarismens fremvekst, og hvordan totalitære motivasjoner og institusjoner former dagens samfunn, til tross for løgnene media stadig gjentar om at vi lever i frie samfunn.
Først og fremst kan sosialisme, environmentalisme og fascisme føres direkte tilbake til Marx. Derfor er det direkte absurd for oss å prøve å forstå den såkalte miljøkampen som et vitenskapelig spørsmål, og ikke et politisk spørsmål slik det definitivt er.
Marx representerer forsøket på å tilnærme seg samfunnet og individet på en vitenskapelig måte, slik bla. Malthus og Darwin hadde forsøkt tidligere, men det er noen problemer ved dette perspektivet.

Sosialistiske og anarkistiske ideologier hadde blitt finansiert av det engelske etablissementet siden den franske revolusjonen, som en strategi for å svekke imperialistiske rivaler. Dette gjelder i første rekke Tyskland og Russland i moderne tid. Anarkister og sosialister pendlet mellom London og St. Petersburg i mange tiår før revolusjonen der i 1917, men selvfølgelig blir dette fenomenet blir som oftest bortforklart med at de bare gikk i dekning der fordi det britiske samfunnet var så fritt.
Men dersom man undersøker saken litt nærmere vil man finne ut at både Marx og Lenin, blant mange andre, mottok økonomisk støtte, oppdrag og organisasjon direkte fra den britiske kronen, og hadde kontaktagenter fra Mi5.

Kort sagt; totalitarianismen er etter min oppfatning produsert i Storbrittania for å destabilisere andre land, kombinert med økonomisk krigføring og propaganda. Som et ganske sterkt bevis for at dette stemmer vil jeg be folk studere hvilke land som har blitt ødelagt, rasert og kulturelt forarmet av fascisme, kommunisme of sosialisme de siste 100 årene. Jeg kan nevne i fleng: Frankrike, Det Ottomanske Riket, Russland, Tyskland, Italia, Kina, og Japan. Dette er også en fullstendig liste over Storbrittanias imperialistiske rivaler før første verdenskrig.

Nøyaktig som tilfellet var i disse nasjonene under disse katastrofale ideologiene forårsaker moderne miljøbevegelser nøyaktig den samme ødeleggelsen i dag i samfunn som blir rammet, gjennom deindustrialisering, redusert levestandard, politisk frihet o.l. Miljøbevegelsene er som sine forgjengere også totalt uvitenskapelige, men marinert i kvasivitenskapelig mytologi, som skal legitimere den virkelige overklassens intensjoner, som strekker seg langt tilbake i hostorien, og som derfor har null og niks med reellt miljøvern å gjøre.

Vi står foran en ny periode av totalitær undertrykkelse gjennom disse falske ideologiene idag, dersom flere ikke våkner opp før det er for sent. Både massepsykosen mot muslimer og for falske miljøsaker er på plass, og den religiøse overbevisningen, basert på ingenting, vil gjøre en total undertrykkelse av de som regnes som tankeforbrytere nå er en reell mulighet.

Hvorvidt man ønsker å melde seg ut av debatten ved å stemple dette som en konspirasjonsteori, slik indoktrineringen tilsier får være opp til hver enkelt, men ingen av disse prosessene er spesiellt godt skjult hvis man leser mer bøker og ser mindre tv.
Slutt å avfeie informasjon med denne slappe intelektuelle fadesen og innse at ideologier, myter og propaganda er de styrende krefter i samfunnet.
Dette betyr selfølgelig at samfunnet IKKE blir styrt av rasjonalitet, vitenskap eller moralisme slik en faretruende andel av befolkningen synes å tro.

Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Kjempebra Skulb! Er også helt enig med deg i alt du skriver der, fordi alt jeg har kommet over bekrefter det.

Og Mike jeg kjenner problemet du fikk under julemiddagan, synd men det nytter ikke å sitte å jatte med, blir for falskt for meg.

Hvis man sammenligner hvor vi står i dag med en historisk løgn.
Nemlig historien om konsentrasjonsleirene Treblinka, Sobibor, og Belzec.
Ikke les propagandahistorien men se den veldig grundige dokumentaren “One third of the holocaust”

Vil jeg påstå at vi ikke bare har kommet frem til stasjonen, vi har gått av toget og inn i leiren, vi har blitt delt opp i grupper og sitter faktisk hos frisøren og venter bare at vi skal få ta oss en dusj og nytt klede.
Leger og massemedia skjuler for oss at flere grupper faktisk er ferdig dusjet.

Fearmongering ok, men det gjør ikke situasjonen mindre virkelig, og jeg tviler på at folk her inne har fått med seg noen gudstjeneste i dag så litt tåler vi.

På den positive siden finnes det middler mot dusjen, men det krever at man åpner hjertet og øynene for å tro på dem.

sjarl
sjarl
Abonnent
14 år siden

Bringer videre et Alex Jones show om sannsynlig dollar kollaps:

Flere og flere insidere påpeker at dollaren vil kollapse som følge av en villet hendelse eller hendelsesforløp. Først ønsker det kriminelle kartellet at aksjefondene stiger til himmels ved at flest mulig kjøper aksjer og fond. På et gitt tidspunkt ganske snart vil dollaren kollapse som følge av at man begynner å bruke en annen valuta og sølv, samt gull. Når det skjer, mister alle sine papir eller virtuelle penger og en total kollaps av den vestlige økonomi vil komme med hittil uante konsekvenser.

For å si det på en annen måte.. Jeg tror ikke vi behøver å mase om økte rettigheter og større innstats i helsesektoren samt økt lønn. Det blir vel heller snakk om å klare seg som best man kan.. Insidere i USA har i flere år nå fått beskjed om å flytte til områder der man kan dyrke sin egen mat..

smurfen
Redaksjonen
Svar til  sjarl
14 år siden

Et dollar kolaps ville jo i utgangspunket bare vært posetivt for oss.
Det ville ført til at USA ble et lutfattigt land uten makt og inflytelse på resten av verden. ( Godbay NWO Dreams)
For oss her hjemme ville det ført til en del inflasjon og høye renter samt at mesteparten av oljefondet gikk opp i luft.
Eliten i USA har seff på ingen måte tenkt og gi fra seg alle makt, inflytelse, velstand osv uten kamp og eneste måten og klare det på er og kjøre hele verdensøkonomien i grøfta samtidigt med dollaren.
Det vil igjen føre til kaos og kriger så vår vi se hvem som dukker opp når røyken har lagt seg
Det er da langt fra insidere som selger alt dem har og kjøper landbrukseiendommer, våpen, gull og sølv for tiden
Det kan man lese i alle økonomiske forum mm for tiden
Pengepressene kjøres i høygir nå og det sprøytes inn gigantiske hjelpepakker til næringsliv og banker samtidigt som en kjører null rente.
For dem som ikke skjønner helt åssen det fungerer så er det på samme måte som om at alle fikk lov og trykke sine egne penger, du løper bort til naboen og vil gi 1 mill for BMWen hans og så kommer neste nabo og byr en milliard for så og takke ja til tilbudet på en billion fra den 3 nabo.
At Dollaren kommer til og kolapse er et faktum, om den drar med seg resten av verdensøkonomien er omdiskutert.
Dette er et resultat av at USA har levd langt langt over evne på kinesiske penger og dem eier snart USA, man leser : Kina gir gigantlån til Afrika, Kina kjøper Dubai, i den norske valkampen som var så ville FRP selge det norske arvesølvet til Kina

Tidspunktet Dollaren/Verdensøkonomien vil kolapse på er også omdiskutert, uavhenige økonomer sier det vil skje innen 1-2 år, relgioner, spådommer og profetier sier at det vil skje fra nå i Desember til tidligt på nyåret…
Muligt det i år er mer fornuftigt og gi hermetikk og tørrvarer i julegaver en dyre merkeklær og Hi Tech leketøy ;)

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Problemet er ikke USA forresten, men globale institusjoner og banker som ikke er knyttet til et bestemt land. Dersom USA kollapser kommer de bare til å fortsette fra Europa eller Kina, det vil ikke spille annen rolle enn at et av de 2 landene i verden som har brakt det moderne mennesket det lille de har av frihet forsvinner fra historien. Neppe noe å juble over når det kommer til stykket.

evilbug
evilbug
Abonnent
14 år siden

Mike skrev i artikkelen:
”Messing skiltene vil fortsatt henge på veggene, mens resten av samfunnet, massene, har sluttet å gi dem myndighet. De vil bli erklært som irrelevant, maktesløs og uønsket. Det har ikke skjedd enda, men jeg ser tegningen på veggen.”

Helt enig her. Folk vil til slutt ignorere dagens ”myndigheter” og skape en paralell. De vil helt sikkert forsøke voldelige virkemidler for å ta makten tilbake, men dette vil slå tilbake på dem, og avsløre hva de EGENTLIG er, ytterligere.

Jeg har foreslått det før, og jeg gjør det igjen:
Vi trenger å komme sammen (kankje på et eget nettforum, spesiellt dedikert til formålet, i første omgang) og skrive en splitter NY Grunnlov, med UFRAVIKELIGE rettigheter for Det Norske Folk og med ABSOLUTTE garantier for en uavhengig stat. Noe som ALLE antageligvis vil være enige i. Vi kan ikke lenger tillate at den nåværende grunnloven sier at vi ”bør ha yttringsfrihet”, når Yttringsfrihet er en Selvfølge.
For å få dette til, må vi ha deltagere fra alle samfunnslag, inkludert advokater, fritenkere, ja absolutt ALLE bør inviteres – t.o.m. for -og nåværende politikere (de vil neppe velge å delta uansett).

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
Svar til  evilbug
14 år siden

Grunnloven er ikke problemet. Den gir med rettigheter for Det Norske Folk og med ABSOLUTTE garantier for en uavhengig stat. EØS, schengen, og et eventuelt medlemskap av EU er brudd på grunnloven.

Folkevalgte som er med i Europabevegelsen kan straffes
med inntil 21 år, ifølge straffelovens § 83.

“Den som rettsstridig søger at bevirke eller at eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år”.

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  HAy-RA
14 år siden

Grunnloven er fin som den er den, hvis vi bare hadde brukt den. Det har vel ingen på Tinget for alvor tenkt på siden Nygaardsvold tror jeg. Jeg synes jeg hører stadig vekk at svindlere står frem i pressen og forteller folk at Grunnloven er utdatert fordi den er “gammel”:
Faktisk er Uavhengighetserklæringen til amerikanerne og franskmennenes menneskerettserklæring etter 1789 så langt vi noensinne har kommet når det gjelder politisk frihet.
Idag har vi hverken ytringsfrihet, nasjonal suverenitet eller eiendomssikkerhet. Faktisk er vi med antiterrorlovgivning som USAs Patriot act og avtalen Norge skrev under på om å utlevere enhver nordmann som blir utpekt som “mulig terrorist” av den amerikanske presidenten verre stilt enn folk var før Magna Carta i 1215, i det minste formelt.
Vi har frihet til å være homofile, ha hanekam eller ta abort. Vi kan velge mellom Pepsi og Cola, om vi skal jogge eller gå på helsestudio, og andre valg som alle har det til felles at de ikke betyr noe som helst. Dersom vi prøver å si vår mening og den ikke er politisk korrekt, eller hvis den innebærer at noen må stilles til ansvar for korrupsjon, kriminalitet og forræderi er det ikke mulig å få inn 2 linjer in noen avis noe sted. Hvis vi prøver å hevde at noe IKKE er slik den ofisielle versjonen sier at det er blir vi latterliggjort, kalt gale eller satt på asyl.

Det er bare ikke bra nok…

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Grusomt at den mannen skal få lov til å ødelegge navnet til Donald Duck.Den dagen man ikke kan lese Donald uten å tenke på Rumsfeld blir en trist dag gitt!! ;-))

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Time kårer 10året vi snart legger bak oss til et av tidenes verste og sier;

“The ’00s: Goodbye (at Last) to the Decade From Hell”

Meget god artikkel, men som så ofte før får man kun en analyse av virkningene (krisene, eller symptomene om man vil) og lite om de reelle årsakene.

http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1942834,00.html

Ps:

Jeg tror ikke et sekund på at det ligger noen depopulasjonsagenda bak svineinfluensavaksinen;

http://www.dagsavisen.no/utenriks/article430526.ece?showLast=true&status=showall

Jeg tror derimot vi kan forvente oss hyppige WHO-erklærte “pandemier” og dertilhørende massehysteri og vaksinepropagandahardkjør.

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

Jasså ja, så Donald har skiftet beite:)

På lista over pandemiprofittørene finner vi for øvrig også blant andre USAs tidligere forsvarsminister Donald Rumsfeld. For en tid siden avslørte CNN at den tidligere sjefen for Pentagon sitter på et ukjent antall aksjer i Gilead Sciences, selskapet som utviklet Tamiflu.

Salget av Tamiflu sikrer ikke bare profitt til Roche, i tillegg soper Gilead Sciences inn royaltyinntekter. Takket være sine andeler i selskapet kan svineinfluensaen ifølge CNN ha gjort Rumsfeld minst en million dollar rikere.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  HAy-RA
14 år siden

Han har vært der hele veien, så du kan si at jobben som forsvarsminister var et “hvileskjær” under Bush “den vise og gode”

Rumsfeld ble direktør i Gilead Sciences i 1988, og styreleder i 1997. Han sitter på store aksjeposter i selskapet og tjener fett på svineinfluensaen, slik han har tjent fett på sesonginfluensa nå i flere år gjennom salg av enorme mengder livsfarlig Tamiflu (Tamiflu advarer på sine pakninger mot fare for hallusinasjoner og selvskading som mulige bivirkninger, sykt men sant…)

http://www.gilead.com/wt/sec/pr_933190157/

Naomi Klein redegjør utførlig for Rumsfeld’s mange hatter i sin bok Sjokkdoktrinen – katastrofekapitalismens fremmarsj.(obligatorisk lesning!).

Mannen er så kynisk og gjennomført ond at man blir nesten fascinert over at han kan holde på som han gjør og likevel slippe unna med det…

Det var feks velkjent at han eide aksjer i Gilead Sciences da han ble forsvarsminister, og slik regelverket i USA er måtte han kvitte seg med disse før han tiltrådte.

Noe han nektet å gjøre, ergo burde han aldri vært forsvarsminister, men det var han jo, så da kan man jo vitterlig begynne å lure på hva i HELVETE det er som foregår…

Jeg spyr av hele fyren…

Og Cheney ikke minst…

Her har man med 2 erkepsykopater å gjøre som fortsatt har betydelig makt, dessverre…

En liten digresjon i den forbindelse;

Donald Rumsfeld og Dick Cheney hadde en uttalt målsetting om å sette det amerikanske forsvaret ut på anbud. Det som privatiseres kunne skulle privatiseres, koste hva det koste ville… Og det har kostet mye! (interessant er det at disse 2 “bestefedrene” forfordelte fete kontrakter til selskaper hvor de selv hadde betydelige enten forhenværende eller eksisterende, og som det har vist seg i ettertid, fremtidige interesser.

Det var naturligvis ENORM motstand mot en slik privatisering innad i Pentagon, og Rumsfeld var således en meget upopulær mann der i gården. Mange trodde han ikke ville vare ut 2001 (han tiltrådte som kjent i januar 2001) i og med at han la seg ut med alt og alle i Pentagon.

Han innkalte så til allmøte for staben, verdens militære elite, og da trodde man at han ville annonsere sin egen avgang.

Slik ble det ikke!

I stedet definerte han et nytt trusselbilde. En ny fiende som USA stod ovenfor, som måtte knuses og som han der og da erklærte krig mot.

Nei, det var ikke Taliban eller Al Qaeda.

Det var Pentagonbyråkratiet. De skulle knuses…

Når møtet var over var oppfatningen blant tilhørerne at Rumsfeld der og da hadde signert sin egen dødsdom som forsvarsminister.

De tok feil…

Talen ble holdt 10.septemer 2001…

Tilfeldig?

Dette høres så utrolig ut at enkelte lesere vil tro at dette er sprøyt. Vel, det er det ikke;

http://www.cbsnews.com/stories/2002/01/29/eveningnews/main325985.shtml

Og med det sier jeg god natt, sov godt og lev vel! (god morgen til noen, kanskje…)

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Jasså?
Er ikke dette et søtningsmiddel som bla kan føre til brystkreft, lymfekreft, blodkreft og som er forbudt i Japan?
Man bruker vell ikke dette stoffet i “light”-produkter?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Jo…

Sukkerfri tyggis og lightbrus er gullgruver for folkene bak Aspartam.

Stoffet ble til og begynne med ikke godkjendt av FDA i USA (tilsvarer mattilsynet i Norge). Helt til Rumsfeld og co fikk satt inn sine folk i FDA. Da ble det banket igjennom i rekordfart…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Man finner vel i grunnen ikke sukkerfrie produkter i dag uten Aspartam eller Nutrasweet som det også kalles.
Svært populært og gi til barn istedenfor det “fæle” sukkeret
Historien bak Aspartam er så utolig at det nesten burde vært laga en film om det.
Nå er dem jaggu begynt og tilsette levende bakterier i sigaretter også, dem klarer tydligvis ikke og skade oss nok bare med dem andre 3000 skadlige stoffene i røyken.
Rart i grunnen for skulle jo tro at det var i tobaksindustriens interesse og holde oss mest muligt friske så vi kan kjøpe produktene deres.
Kanskje Donald har kjøpt seg inn der og….

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helse/sigaretten-er-en-bakteriebombe-3031031.html

Nå har dem jaggu funnet ut at Tony Blair lyver, hvem faen skal vi stole på da når vi ikke kan stole på Tony Blair ;) he he

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=592865

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

“Jeg tror ikke et sekund på at det ligger noen depopulasjonsagenda bak svineinfluensavaksinen”

Hvis du undersøker WHOs hjemmeside er de jo de selv som proklamerer at vi trenger en 80% global befolkningsreduksjon, og at vaksiner, sterilisering, matkriser og utdeling av preventiver er aktuelle virkemidler for å oppnå dette. Dette er også det sentrale ved amerikansk utenrikspolitikk siden 1974, da Henry Kissinger fastslo den samme målsetningen, i tråd med evgenikerne som hadde gått i dekning etter andre verdenskrig.
Selvfølgelig hører det med til detaljene at George H.W Bush er en ledende evgeniker og at han på grunn av sine standpunkter ble kalt Rubbers i Kongressen. Det er selvfølgelig mulig at det er helt tilfeldig at sønnen til den ledende nazisten (Prescott Bush) i statene under krigen blir sjef for CIA, visepresident og president og at dennes sønn igjen blir president, det enda han tilsynelatende knapt kan lese.
Hele evgenikkbevegelsen startet med den forutsetning at verden meningsfyllt kunne deles inn i raser, med negre og indianere nederst og anglosaksiske herrefolk på toppen, slik den engelske og amerikanske overklassen bestandig har sett på verden. De så det som absolutt nødvendig å sørge for at fargede og uintelligente mennesker reproduserte seg, og viste seg villige til å gå til en hvilken som helst ytterlighet for å oppnå dette. Eksempler på dette er steriliseringslover i de fleste vestlige land, deriblant Norge, og Hitlers konsentrasjons og dødsleire. Hitlers store forbilde i denne sammenheng var Margaret Sanger, en ledende amerikansk evgeniker.
Dersom du tar med i betraktningen at WHO ble started av disse menneskene er det faktisk ikke nødvendig å tro noe som helst om dette. De har allerede innerømmet sine målsetninger, og vist i hvilken grad de mangler skrupler mot å ta livet av oss mindreverdige.

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  skulb
14 år siden

Skulle selvfølgelig stå – ikke reproduserer seg – der. Ellers ville vi jo få en verden full av svarte utviklingshemmede:)

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  skulb
14 år siden

Forresten finnes Aspetam i svært mye sukkertøy, for eksempel Fishermans Friend. Jeg har sjekket innholdsfotegnelser siden jeg fikk med meg at Rumsfeld var ansvarlig for å gjøre svineriet lovlig.
Det festlige er selvfølgelig at Aspertam var forbudt i Sovjetunionen fordi det var for helseskadelig. Med andre ord var det forbudt under Bresjnev men er tillatt under Obama. Det hele er til å grine av…

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  skulb
14 år siden

skulb:

Jeg finner ikke den proklamasjonen du påstår her. Kanskje du kan vise vei?

Jeg skriver forøvrig at jeg ikke kjøper teorien om at det ligger en depopulasjonsagenda bak svineinfluensavaksinen. Hvorvidt det ligger en generell depopulasjonsagenda i systemet kan så være, selv om jeg ikke tror på det heller. Informasjonskampanjer om fødselskontroll kan vel neppe sies å være en depopulasjonsagenda.

Videre dersom dette virkelig var deres agenda, så finner jeg det underlig at de holder på med alt fra vannrensing, utdanning av helsepersonell i den 3.verden, bygging av helsestasjoner, sykehus osv osv (de gjør å langt nær nok, bare så det er sagt, men om målet var massedød kunne de enkelt og greit latt disse landene klare seg selv)

Om du har lest feks Sjokkdoktrinen – Katastrofekapitalismens fremmarsj, så vil du forstå hva jeg mener er den virkelige agendaen;

MONEY!

Jeg ser ikke bort i fra at sprøyten kan være alt annet enn helsebringende, tatt i betraktning at den er mangelfult testet, samt det hårreisende faktum at den ikke er testet på hverken gravide, småbarn og mennesker med underliggende sykdommer, som denne vaksinen er pushet på før resten av befolkningen (så vidt jeg vet er den kun testet på friske personer, derav ansvarsfrasrivelsen for manglende virkning eller bivirkninger fra produsentene). Poenget mitt er at katastrofekapitalisme er den nye virkelig store inntektskilden til pengeeliten, og i den forbindelse ser jeg ingen grunn til at de skulle ha noe ønske om å fjerne sitt eget inntekts(plyndrings)grunnlag).

Logisk nok…

Og for et “genialt” konsept;

Få alle (rike) verdens land til å inngå feite “føre var”kontrakter med legemiddelselskapene om levering av vaksine på gitte betingelser; juridisk bindende kjøpsplikt ved WHO-erklært pandemi. Deretter endrer man WHO’s pandemiskala slik at man kan erklære pandemi til tross for at sykdommen ikke synes å være spesielt farlig.

Hvorpå aksjonærene ler hele veien til banken, noe de ikke ville gjort dersom det ikke var folk igjen til å pushe vaksiner på.

Jeg tror vi vil se flere slike sykdomskriser med påfølgende hysteri og propaganda fra helsemyndigheter all den tid dette er sikre og raske penger for legemiddelgigantene og deres aksjonærer.

Det har vist seg de siste år at det er mye penger å hente i folks behov for trygghet og i den forbindelse synes legemidler å være det hotteste produktet på markedet.

Hvem stoler vel ikke på legen sin?

Leste om en fotballkommentator på Canal+ som slet fælt med helsen sin. Sterkt overvektig, 200 insulindoser om dagen, samt 8 ulike medisiner var cocktailen han stappet i seg hver dag, på anbefaling fra sin lege.

Etter noen måneders trening, samt nytt og sunnere kosthold var fasiten 0 insulindoser 0 medisiner, ned 30 kg og et nytt liv…

Trist at ikke flere får opp øynene for at god helse ikke kan inntas i pilleform, men må jobbes med (mosjon, kosthold og hvile). Så enkelt og billig, og likevel så fjernt for folk flest.

En bevissthetsrevolusjon omkring dette ville vært det mest effektive middelet til å frata legemiddelgigantene innteksgrunnlag og dermed makten over hvem som putter i seg hvilke kjemikalier…

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

“There is a single theme behind all our work-we must reduce population levels,”

“The quickest way to reduce population is through famine, like in Africa or through disease like the Black Death,”

“We will go into a country, and say, here is your goddamn development plan. Throw it out the window. Start looking at the size of your population and figure out what must be done to reduce it.”

“We have a network in place of cothinkers in the government. We keep going, no matter who is in the White House.”

Thomas Ferguson, offiser i OPA (departementet for befolkningsspørsmål i USA.)

“to consider recommendations bearing on health made by the General
Assembly, the Economic and Social Council, the Security Council or
Trusteeship Council of the United Nations, and to report to them on the
steps taken by the Organization to give effect to such recommendations”

W>HO “kostitusjonen”.

“The World Health Organisation (WHO) was a cover for bringing together an inside group of people whose purpose and intent was much different than what was generally thought and publicly portrayed. Lots of illegal activity went on without detection and across borders…among other things, it was also a cover for drug deals, child prostitution, heinous experiments on human beings, illegal sale of babies etc………Most of the free trade these men were REALLY alluding to was in illegal drugs (cocaine, heroin), pornography, prostitution, and weaponry…..These men had no scruples, no compassion or ability to empathize with the feelings of others; instead they were self-seeking and ruthless—without conscience.”

Brice Taylor, deltaker i MK ultra i USA.

Jeg tror vi er enige i mye, og du hadde rett i at ønsket om befolkningsreduksjon ikke var å finne på WHOs hjemmeside, selv om jeg er ganske sikker på at det var der jeg fant den for noen måneder siden.
Jeg skal ikke være påståelig angående dette, men jeg er heller ikke sikker på om det er relevant i en større sammenheng.
Som sitatene til Thomas Fetguson over indikerer er myten om befolkningsbomben og nødvendigheten av avfolkning av land i den tredje verden, og evgeniske tiltak mot fattige og mindreverdige menneskerhelt sentralt i amerikansk politikk, noe den har vært sammenhengende siden før første verdenskrig.
Dette er ingen konspirasjonsteori men dokumentert historie. I seg selv vokste denne evgenikken ut fra tradisjonelle forestillinger i den britiske overklassen om at de var bedre enn andre fordi de var sterke, og nærmest en egen rase av overmennesker i en verden full av niggere og idioter.
Disse forestillingne brakte kolonistene med seg til USA i varierende grad, og da særlig de som skulle komme til å utgjøre den amerikanske overklassen.

Moderne evgenikk har på grunn av denne forankringen i de mest velstående og mektige sosiale grupperinger i verden bestandig vært godt sponset, noe en kan slutte seg til ut ifra hvor utbredt evgeniske lovtiltak var over hele verden frem til 2 verdenskrig. Men på grunn av utskeielsene til Hitler ble evgenikk diskreditert etter krigen og forsvant fra offentligheten, deretter ble FN stiftet.

Evgenikerne ga seg derimot slett ikke, men skiftet navn på sin bevegelse til bioetikk, og WHO har en hel side om bioetikk der det snakkes i meget diffuse vendinger om behandling av kronisk syke, pandemier og virkningen av krig i fattige land. Nettopp de virkemidlene som evgenikerne hadde diskutert som egnede til å besørge avfolkingen av de mindreverdige. Det er viktig å merke seg at både evgenikk og bioetikk er høyst uvitenskapelige forsøk på å beskrive verden utifra en forutinntatt forestilling om verden istedet for gjennom observasjon. Dette er ikke vitenskap men mytologi, og uegnet som prinsipper for å styre et globalt samfunn.

Det er egentlig i 1945 jeg får et problem med den offisielle versjonen av historien. Ifølge det vi alle er blitt indoktrinert til å tro, var det slik at land som var utslitt etter to lange kriger som beluttet å opprette en global institusjon for å forhindre flere kriger. Dersom man går grunnleggelsen av FN litt nærmere etter i sømmene finner man, som ved forsøket etter første verdenskrig med Folkeforbundet, at de som planla, finansierte, og ledet begge disse institusjonene var engelske og amerikanske banker, som igjen representerer en svært liten overklasse mennesker. Mange av disse var evgenikere, globalister, zionister eller til og med nazister, slik som Prins Bernhard av Nederland, SS offiser under krigen og grunnlegger av bla Bilderberg gruppen. Det kan dessuten legges til at det aldri har vært mere krig, sult og disharmoni i verden enn etter 1945, slik at FN må sies å ha vært en total fiasko. At denne fiaskoen stort sett har funnet sted i den tredje verden er den eneste grunnen til at dette ikke har skjedd.

Som det er mulig å se fra WHO sitatet over er det slik at WHO følger ordre fra andre organisasjoner, og da særlig Sikkerhetsrådet. Dette betyr nødvendigvis at de som bestemmer hva sikkerhetsrådet mener bestemmer hva WHO gjør.

Over til “Dr” Henry Kissinger:

“Depopulation should be the highest priority of U.S. foreign policy towards the Third World. The U.S. economy will require large and increasing amounts of minerals from abroad, especially from less-developed countries” HK 1975.

Som du kan se fra dette sitatet er det for det første slik at verdens eneste gjenværende supermakt har det som sin grunnleggende tanke i forholdet til den tredje verden at den må avfolkes slik at USA kan stjele deres ressurser, dersom denne holdningen ikke har endret seg, noe jeg ikke ser mange tegn til, og for det andre at evgeniske prinsipper som er langt eldre enn dette er i full vigør i det amerikanske samfunnet fremdeles.
Ettersom USA har større tyngde i Sikkerhetsrådet enn noe annet land er det derfor også slik at USA delvis styrer WHO og FN forøvrig, og at det som regnes som viktig i USA også vil bli regnet som viktig i WHO.

Det er verdt å merke seg at evgenikere som Margaret Sanger og George H. W Bush har uttalt at sykdommer, sult og krig er egnede virkemidler for å oppnå depopulasjon globalt. Angående dimensjonene på avfolkingen varierer dette fra 75% hos folk som Kissinger til 95% i Ted Turners versjon.
Den anerkjente amerikanske biologen Eric Pianca hevder at mennesket er en sykdom og at 99% må utryddes, om nødvendig med biologiske våpen. I stedet for å bli arrestert eller tvangsinnlagt blir han belønnet med priser for sitt arbeid.

Dette gir et interessant perspektiv på utbruddene av ting som Ebola og HIV, som etter det jeg har fått med meg ikke kan oppstå naturlig, og dermed bør regnes som biologiske våpen. Siden ingen afrikanere hadde disse sykdommene før FN gjennom WHO dukket opp der er det nærliggende å tenke seg at WHO har blitt kapret av denne agendaen, kanskje spesiellt ved hjelp av tvungne vaksinasjonsprogrammer i fatttige land, som har vært vanlige siden 70 tallet.
Siden denne praksisen nå blir stadig mer vanlig også i vesten er det, med tanke på hvor uvitenskapelig vaksinasjonsmyten faktisk er, tvilsomt om det er vår helse som er motivasjonen. Det burde være selvfølgelig at det er individet som bestemmer hvilke medisiner eller vaksiner det vil benytte seg av, ikke regjeringer eller andre mennesker med uformell makt, slik som de som styrer FN og WHO. Tvert imot har vi alle blitt utsatt for tvangsvaksinering mens vi var barn, der informasjonen er beviselig forfalsket i den grad den i det hele tatt blir presentert.

Om det er riktig at WHO er redskapet for global avfolkning klarer jeg ikke å bevise, i det minste ikke før jeg har fått meg litt søvn. Det som er udiskutabelt er at planen om å avfolke verden er svært utbredt blant en global elite av kongelige, bankere, industrialister og politikere, og at den har dype historiske røtter som overhodet ikke er forbundet med tanker om miljø eller helse. I det minste ikke i den forstand vi tenker på milø og helse. For evgenikere er det slik at mindreverdige mennesker er skadelig for samfunnets `helse` og derfor må fjernes, slik et menneske kan fjerne for eksempel en vorte. For dem blir dermed ordet helse tolket annerledes enn vi kanskje kunne tenke oss, slik at drap på forsvarsløse mennesker, for eksempel i tyske konsentrasjonsleire, må betraktes som et helsetiltak.

I min oppfatning virker meget usannsynlig at en slik tankegang ikke har konkretisert seg i aktivitetene til globale institusjoner som er totalt kontrollert av disse menneskene, og ikke av verdens befolkning slik de later som.

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

Glemte jo egentlig poenget der, men slik jeg ser det er det selvfølgelig at svineinfluensavaksinasjonen dreier seg om avfolking, dersom:

a) vaksinasjoner i sin helhet egentlig er biologiske våpen for å oppnå avfolking, slik Margaret Sanger og andre ønsket.

b) H1N1 viruset ikke er naturlig men menneskeskapt, og derfor spredt bevisst slik at vaksinen kan påtvinges verdens befolkning.

Siden jeg tror begge disse ting stemmer har jeg vanskelig for å se noen annen motivasjon, basert på det jeg skrev over. Spesiellt med tanke på hvor giftig denne vaksinen faktisk er, og ganske spesiellt hvor totalt fraværende enhver dokumentasjon er både for de helsebringende og helseskadelige effektene av å ta den.

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

Jeg fant en remse med sitater på Infowars.com, som kan hjelpe til med å forklare mye av det som skjer angående svindler som klimakongressen i Købernhavn og massevaksinasjonen. Les dette grundig, det bør forandre verdensbildet til alle bevisste mennesker.

“Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?”
– Maurice Strong, founder of the UN Environment Programme

“A massive campaign must be launched to de-develop the United States. De-development means bringing our
economic system into line with the realities of ecology and the world resource situation.”
– Paul Ehrlich, Professor of Population Studies

“The only hope for the world is to make sure there is not another United States. We can’t let other countries have the same number of cars, the amount of industrialization, we have in the US. We have to stop these Third World countries right where they are.”
– Michael Oppenheimer, Environmental Defense Fund

“Global Sustainability requires the deliberate quest of poverty, reduced resource consumption and set levels of mortality control.”
– Professor Maurice King

“We must make this an insecure and inhospitable place for capitalists and their projects. We must reclaim the roads and plowed land, halt dam construction, tear down existing dams, free shackled rivers and return to wilderness millions of acres of presently settled land.”
– David Foreman, co-founder of Earth First!

“Complex technology of any sort is an assault on human dignity. It would be little short of disastrous for us to
discover a source of clean, cheap, abundant energy, because of what we might do with it.”
– Amory Lovins, Rocky Mountain Institute

“The prospect of cheap fusion energy is the worst thing that could happen to the planet.”
– Jeremy Rifkin, Greenhouse Crisis Foundation

“Giving society cheap, abundant energy would be the equivalent of giving an idiot child a machine gun.”
– Prof Paul Ehrlich, Stanford University

“Our insatiable drive to rummage deep beneath the surface of the earth is a willful expansion
of our dysfunctional civilization into Nature.”
– Al Gore, Earth in the Balance

“The big threat to the planet is people: there are too many, doing too well economically and burning too much oil.”
– Sir James Lovelock, BBC Interview

“My three main goals would be to reduce human population to about 100 million worldwide, destroy the industrial infrastructure and see wilderness, with it’s full complement of species, returning throughout the world.”
-Dave Foreman, co-founder of Earth First!

“Current lifestyles and consumption patterns of the affluent middle class – involving high meat intake,
use of fossil fuels, appliances, air-conditioning, and suburban housing – are not sustainable.”
– Maurice Strong, Rio Earth Summit

“All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and
behaviour that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.”
– Club of Rome, The First Global Revolution

“Mankind is the most dangerous, destructive, selfish and unethical animal on the earth.”
– Michael Fox, vice-president of The Humane Society

“Humans on the Earth behave in some ways like a pathogenic micro-organism, or like the cells of a tumor.”
– Sir James Lovelock, Healing Gaia

“The Earth has cancer and the cancer is Man.”
– Club of Rome, Mankind at the Turning Point

“A cancer is an uncontrolled multiplication of cells, the population explosion is an uncontrolled multiplication of people. We must shift our efforts from the treatment of the symptoms to the cutting out of the cancer. The operation will demand many apparently brutal and heartless decisions.”
– Prof. Paul Ehrlich, The Population Bomb

“A reasonable estimate for an industrialized world society at the present North American material standard of living would be 1 billion. At the more frugal European standard of living, 2 to 3 billion would be possible.”
– United Nations, Global Biodiversity Assessment

“A total population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal.”
– Ted Turner, founder of CNN and major UN donor

“… the resultant ideal sustainable population is hence more than 500 million but less than one billion.”
– Club of Rome, Goals for Mankind

“One America burdens the earth much more than twenty Bangladeshes. This is a terrible thing to say in order to stabilize world population, we must eliminate 350,000 people per day. It is a horrible thing to say, but it’s just as bad not to say it.”
– Jacques Cousteau, UNESCO Courier

“If I were reincarnated I would wish to be returned to earth as a killer virus to lower human population levels.”
– Prince Philip, Duke of Edinburgh, patron of the World Wildlife Fund

“I suspect that eradicating small pox was wrong. It played an important part in balancing ecosystems.”
– John Davis, editor of Earth First! Journal

“The extinction of the human species may not only be inevitable but a good thing.”
– Christopher Manes, Earth First!

“Childbearing should be a punishable crime against society, unless the parents hold a government license. All potential parents should be required to use contraceptive chemicals, the government issuing antidotes to citizens chosen for childbearing.”
– David Brower, first Executive Director of the Sierra Club

“In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill.”
– Club of Rome, The First Global Revolution

“We need to get some broad based support, to capture the public’s imagination… So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements and make little mention of any doubts… Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest.”
– Stephen Schneider, Stanford Professor of Climatology, lead author of many IPCC reports

“Unless we announce disasters no one will listen.”
– Sir John Houghton, first chairman of IPCC

A d v e r t i s e m e n t

“It doesn’t matter what is true, it only matters what people believe is true.”
– Paul Watson, co-founder of Greenpeace

“We’ve got to ride this global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic and environmental policy.”
– Timothy Wirth, President of the UN Foundation

“No matter if the science of global warming is all phony, climate change provides the greatest opportunity to bring about justice and equality in the world.”
-Christine Stewart, fmr Canadian Minister of the Environment

“The climate crisis is not a political issue, it is a moral and spiritual challenge to all of humanity. It is also our greatest opportunity to lift Global Consciousness to a higher level.”
– Al Gore, accepting the Nobel Peace Prize

“The only way to get our society to truly change is to frighten people with the possibility of a catastrophe.”
– emeritus professor Daniel Botkin

“We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis.”
– David Rockefeller, Club of Rome executive manager

“Humanity is sitting on a time bomb. If the vast majority of the world’s scientists are right, we have just ten years to avert a major catastrophe that could send out entire planet’s climate system into a tail-spin of epic destruction involving extreme weather, floods, droughts, epidemics and killer heat waves beyond anything we have ever experienced – a catastrophe of our own making.”
– Al Gore, An Inconvenient Truth

“By the end of this century, climate change will reduce the human population to a few breeding pairs surviving near the Arctic.”
– Sir James Lovelock, Revenge of Gaia

“Climate Change will result in a catastrophic, global seal level rise of seven meters. That’s bye-bye most of Bangladesh, Netherlands, Florida and would make London the new Atlantis.”
– Greenpeace International

“Climate change is real. Not only is it real, it’s here, and its effects are giving rise to a frighteningly new global phenomenon – the man-made natural disaster.”
– Barack Obama, US Presidential Candidate

“We are close to a time when all of humankind will envision a global agenda that encompasses a kind of Global Marshall Plan to address the causes of poverty and suffering and environmental destruction all over the earth.”
– Al Gore, Earth in the Balance

“In Nature organic growth proceeds according to a Master Plan, a Blueprint. Such a ‘master plan’ is missing from the process of growth and development of the world system. Now is the time to draw up a master plan for sustainable growth and world development based on global allocation of all resources and a new global economic system. Ten or twenty years from today it will probably be too late.”
– Club of Rome, Mankind at the Turning Point

“The concept of national sovereignty has been immutable, indeed a sacred principle of international relations. It is a principle which will yield only slowly and reluctantly to the new imperatives of global environmental cooperation.”
– UN Commission on Global Governance report

“Democracy is not a panacea. It cannot organize everything and it is unaware of its own limits. These facts must be faced squarely. Sacrilegious though this may sound, democracy is no longer well suited for the tasks ahead. The complexity and the technical nature of many of today’s problems do not always allow elected representatives to make competent decisions at the right time.”
– Club of Rome, The First Global Revolution

“In my view, after fifty years of service in the United National system, I perceive the utmost urgency and absolute necessity for proper Earth government. There is no shadow of a doubt that the present political and economic systems are no longer appropriate and will lead to the end of life evolution on this planet. We must therefore absolutely and urgently look for new ways.”
– Dr. Robert Muller, UN Assistant Secretary General

“Nations are in effect ceding portions of their sovereignty to the international community and beginning to create a new system of international environmental governance as a means of solving otherwise unmanageable crises.”
– Lester Brown, WorldWatch Institute

“A keen and anxious awareness is evolving to suggest that fundamental changes will have to take place in the world order and its power structures, in the distribution of wealth and income.”
– Club of Rome, Mankind at the Turning Point

“Adopting a central organizing principle means embarking on an all-out effort to use every policy and program, every law and institution, to halt the destruction of the environment.”
– Al Gore, Earth in the Balance

“Effective execution of Agenda 21 will require a profound reorientation of all human society, unlike anything the world has ever experienced – a major shift in the priorities of both governments and individuals and an unprecedented redeployment of human and financial resources. This shift will demand that a concern for the environmental consequences of every human action be integrated into individual and collective decision-making at every level.”
– UN Agenda 21

“The earth is literally our mother, not only because we depend on her for nurture and shelter but even more because the human sepcies has been shaped by her in the womb of evolution. Our salvation depends upon our ability to create a religion of nature.”
– Rene Dubos, board member Planetary Citizens

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

Det er verdt og merke seg hvordan oppfatningene til disse menneskene konstituerer en samlet pseudovitenskapelig konsensu som er 100% antihumanistisk.
‘For mange er sikkert alle disse argumentene forlokkende utfra en misforstått og dekadent Rosseauisk romantikk, men for det første er de basert på falsk dokumentasjon og mytologi istedet for vitenskap. For det andre innebærer de en mer eller mindre total eksterminisme som på alle mulige måter er ønskelig for parasittiske eliter som har ridd verdens befolkning som en mare i hundrevis av år..
Jeg er ikke kristen eller religiøs i noen forstand, men det er på høy tid at vi vekker humanismen til live igjen i en eller annen form å får en slutt på denne avskyelige prosessen av undertrykkelse og drap. Det er svært om å gjøre at folk får det klart for seg at deindustrialisering er det samme som folkemord, entern direkte gjennom reduserte levestandarder, fattigdom ol, eller indirekte gjennom utsulting av den tredje verden.
Den passelige reaksjonen på miljøskadelige teknologier og aktiviteter er teknologi, ikke overklasseundertrykkelse, hjernevask og desinformasjon. Mennesket kan gjøre miljøet bedre, men ikke så lenge det er makt og penger å tjene på å bevisst ødelegge det for å skape påskudd for politistatsmekanismer, slik vestlige regjeringer og selskaper har gjort i mange tiår.

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

Som et siste ord i saken vil jeg sitere hva Webster Tarpley, en av svært få historikere verdige tittelen i dagens barbariske verden, som forklarer hvor alt dette kommer fra, og hvor lite det faktisk har med miløet eller terrorisme å gjøre. Merk dere at politiske program for avfolking av verden etc er vanlige blant overklasser, og at de forekommer helt uavhengig av den falske miljøkrisen. Den er bare det argumentet de har bestemt seg for å bruke denne gangen, men i bunn og grunn dreier det seg nå som før bare om elitistisk nonsens og rasisme.

“From 9/11 to “peak oil” is a dangerous leap, and from “peak oil” to population reduction is more dangerous still.Because oligarchs have always held humanity in general in contempt, they have from time immemorial exhibited the outlook which has, during the last 200 years, been called Malthusian.Back among the early Greeks, one school of thought explained the Trojan War as necessary to remove the weight of the masses of mankind which were opressing the breast of Mother Earth. Together with the axiomatic notion of overpopulation has gone a profound hostility to science and technology, especially because of their egalitarian effects. During the time of Thucydides in Athens, the writer called the Old Oligarch complained that the high-tech Athenian navy was helping the plebs achieve upward mobility, while the equally high-tech long walls between Athens and Piraeus kept the oligarchical armies of Sparta at bay. During the agony of the Roman Empire, the decrees of the Emperor Diocletian in effect banned technological progress by making it illegal to alter the equipment and property of any guild.During the decline of the Venetian Empire, the decadent Giammaria Ortes (1713-1798) elaborated the notion that the earth had an absolute and unalterable maximum carrying capacity, which he set at 3 billion persons.

Ortes was the original from which the English Reverend Thomas Malthus copied. Malthus` well-known contention that population increases geometrically while food supply increases arithmetically stands in contradiction with thousands of years of human development. Malthus` real interest, it should be remembered, was to convince capitalists that they had to pay to maintain a numerous state church made up of people like himself, whose consumption would make sure that no crises of overproduction occurred, This was Malthus` notorious slogan, “The church with a capacious maw is best.”. Malthus was in turn the key to the bankruptcy of Darwin, who based himself on the greedy prelate. There is no doubt about evolution, but Darwin is a completely seperate kettle of fish, especially his wayward thesis about the “blind watchmaker,” meaning that the universe is a totally random process. The present writer agrees rather with Leibniz`s view of a least-action universe which has a definite in-built tendency towards greater order, greater energy organization, and greater development.

The fatal flaw of the Keynesian economics is that they are based on Malthusian premises: there is a surplus which has to be consumed, and Keynes is unable to distinguish between productive and parasitical ways of doing this. In more recent times, the Malthusian outlook has been promoted with great success by the sinister Club of Rome, founded by Alexander King and Aurelio Peccei. The Club of Rome sponsored that infamous hoax, Meadows and Forrester`s 1968 The Limits to Growth. This fraudulent study took a snapshot of the then-known reserves of the main industrial commodities, and then simply extrapolated when these would be gone, based on the current rate of consumption. Almost forty years later not one of these dire predictions has come to pass, and known reserves of many raw materials are greater than they were in 1968.

In 1971-1973, the long period of world economic expansion associated with Franklin D. Roosevelt`s Bretton Woods system and postwar economic reconstruction came to an end in a series of monetary crises that destroyed the most successful monetary arrangement the world had ever seen. Since 1971-73 long-term economic growth in the main industrial countries has been cut in half, from about 5% per year to about 2,5% per year. This, plus the later push for de-industrialization, is the main reason why living standards in the US have declined by about 50% over the same period, and the costs of essential services like healthcare and education have gone into the ionosphere. After 1071-73, we are no longer dealing with a normal economy, but with an increasingly sick one.”

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
14 år siden

At folk mer og mer blir oppmerksom på dette er det ingen tvil om.
Tv2 viste til en Foreldreaksjon vil kuppe politiske parti.
http://www.tpside.no/tdt/Hjem/cid/18907/
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/foreldreaksjon-vil-kuppe-politiske-parti-3022012.html

Det er slik det må gjøres.
Innfiltrere politiske partier med “mannen i gata”.

Men jeg savner en tøffere plan.
Det man må gjøre i et således tilfelle er å stemme frem de minste partiene for å forsikre seg at det største partiet får så lav prosentandel som mulig.
Dette for å gjøre det lettere for “mannen i gata” å utgjøre et klart flertall når “de” seg inn i det “vinnende” partiet.

Det er også flere og tøffere metoder å få tilbake demokratiet på innen lovlighetens grenser, men det får vi komme tilbake til dersom/når det blir iverksatt.

NB: Nå som Stoltenberg-regime har driti seg loddrett ut, vil det føre til at Bilderberger-Siv og hennes fremtidige partner EU-kvErna får et ufotjent tillitt hos folk. At disse partiene kommer til makten ved neste, eller før neste valg er selvforklarende. Denne tillitten vil forsterkes ved at de letter noe at de økonomiske byrdene AP har lempet på oss. Denne tillitten vil bli brukt til å forføre folk til å stemme for et EU medlemskap.

H
H
Abonnent
Svar til  HAy-RA
14 år siden

Hvordan skal folkemunne vinne kampen mot mektige massemedia?
“Don’t bring a knife to a gun fight.”

Er det realistisk at et lite parti vil beholde sin integritet om de kom til makten? Det er lett å ha integritet når du er uten makt. Ingen bryr seg om hva du mener, så du trenger ikke frykte for livet. Statsledere derimot, blir drept om de ikke spiller på lag. ref. Confessions of an Economic Hit Man av John Perkins. Og hvorfor ble Olaf Palme drept? Ryktene sier han nektet Henry Kissinger visum. Og Steinar Bastesens hjerneslag kom vel rett etter han tok opp Bilderberg på stortinget…

Globaliseringskreftene utrydder ledere som begynner å jobbe for folket i stedet for NWO.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Helt enig med Mike her. Folk flest i den vestlige verden har det litt for godt til at de/vi gidder å reagere på ulike myndigheters/eliters maktmisbruk/korrupsjon/forbrytelser etc.

Problemet for USA sin del er at den tidligere så robuste og ganske så mektige middelklassen nå er i fritt fall. Reallønnen har gått drastisk ned de siste 10 år. Folk må jobbe mer for mindre og svært mange har mistet jobbene sine og en god del hjemmene sine også.

Boligmarkedet har flere steder i USA falt med langt over 50 prosent, altså mer enn en halvering av boligprisene, noe som får enorme konsekvenser for de som eier boligene og som sitter med lån som er mye større enn boligens verdi.

Først når folk mister følelsen av trygghet (selv om den er en illusjon) kan man forvente at noe vil skje.

Og der er vi på vei med stormskritt i disse tider. Vi merker ikke mye til dette her til lands, men flere steder på kloden er det høydramatisk om dagen;

Island er konkurs, USA er teknisk konkurs og lever på kreditorenes nåde (spesielt Kina).

England sliter fælt, Spania og Italia likeså. Russland er i kne…

Dubai holder på å kollapse (jeg var der for et par år siden, og man trenger ikke være boliganalytiker for å forstå at dette ville gå galt, for makan til dekadense, overforbruk og megalomania tror jeg neppe man finner noe annet sted på kloden).

Hellas kan se ut til å være neste land som “går nedenom og hjem”

http://e24.no/boers-og-finans/article3396923.ece

osv osv…

I og med det er skattebetalerne som til syvende og sist sitter igjen med alle disse regningene etter gamblerne (kapitalister/tradere/spekulanter), så vil man på et eller annet tidspunkt nå “kritisk masse” for hva folket finner seg i.

Og jeg tror ikke det trenger å gå så lenge til man er der i og med det ser ut til at man fortsetter som tidligere før finanskrisen eksploderte og alle krisepakkene ble sprøytet inn i markedene;

“Staff at Goldman Sachs staff can look forward to the biggest bonus payouts in the firm’s 140-year history after a spectacular first half of the year, sparking concern that the big investment banks which survived the credit crunch will derail financial regulation reforms.”

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jun/21/goldman-sachs-bonus-payments

Altså;

Her har man hatt en av tidenes finans-meltdowns i nye historie. Deretter har myndighetene brukt skattebetalernes penger for å redde de selvpåført skakkjørte bankene fra ruin og nå bevilger de seg selv tidenes bonusfest bare ett år etter de ble tatt med buksene nede…

Ja ja, jeg mener å huske at de ulike statssjefene talte varmt for strenge reguleringer av sjefenes bonusorgier, men det var vel bare for å dempe gemyttene når det ble klart at det var folket som måtte betale “festen”?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Utroligt bra sagt Mike, 10 pluss poeng fra meg der.
Enig der Vandal, man må være passe dum for og ikke skjønne at dette er en bevist politikk, i nesten alle nasjoner nå så bruker dem penger som fulle sjømenn og bare pøser enorme summer ut i markede samtidigt som rente ligger på 0 i dem fleste land, G20 vil devaluere valuttaene nå og er ikke vanskligt og vite åssen konsekvens det får.
Enest som mangler nå er at det blir lovligt for vanlige folk og trykke opp egne penger på hjemmepcene sine.
Noen er desperate etter og kjøre verdensøkonomien i grøfta og det kan bare ikke gå fort nok vist.
Resultatet av denne politikken er at vanlige borgere vil miste cirkus og brød tilværelsen sin og vil rase mot egne lands styresmakter og skrike etter og få inført et NWO som kan holde dem nasjonale lederene i ørene. få på plass en global økonomi og som kan gi oss komfort sonen tilbakers.

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
Svar til  H
14 år siden

Da får de ansette flere folk, fordi jeg vil anta de vil få det svært hektisk i de neste årene…

I et sant demokrati er hver enkeltperson sin egen leder,
Et forbannet folk trenger ingen felles leder.

Så historien med Bastensen, Palme og Kennedys er på langt nær avskrekkende.
De øker bare evnen til å forstå alvoret og lysten til å gjøre noe med det.

Problemer (for eliten) er imidlertid at folket har såppas mye vett i pannen at de ikke tyr til vold, og at de ikke ringer rundt en felles leder med felles agenda.

Fortsetter det slik er et fredelig folkeopprør uunngåelig og jeg tviler på at eliten er tjent med å nødslakte det kveget som absolutt har blitt melket på overtid og som de er avhengige av.

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  H
14 år siden

Sikkert riktig det så lenge de står aleine slik som Palme, fordi all de andre svenske politikerne var feige. Men hvis nok ledere ikke lar seg skremme og står frem som reelle folkevalgte bør gjøre er det ingenting Bildeberg får gjort. De kan ikke arrangere hjerteinfarkt på hele Stortinget, tross alt.

aurum14
aurum14
Abonnent
14 år siden

Løgn og forræderi kommer stort sett av maktbegjær i en eller annen form.
Politikerne de moderne løngnhalser ,har skapt en mentalitet der det er greit med en liten løgn for å få gjennomslag for sine saker.
Dette har spredd seg som en trend i disse kretser over hele kloden .
hvis en av dine nermeste venner bedrar deg eller lyver for deg,da stoler du ikke så mye på han eller henne
Det er nettopp dette som er i ferd med å skje med politikere og pengegriske maktpersoner over hele kloden.De mister tilliten til folket.
det kan jo bli interessangt å se hvordan dette vil utvikle seg i den nye tiden vi går inn i nå.

Unni
Unni
Abonnent
14 år siden

Sitat: “Kollaps i min tillitt til ”systemet” deles ikke med alle, ikke en gang med flertallet.
Jeg stiller selv spørsmålet, hvordan ble det slik for meg? ”
“De beskytter systemet og de tjener systemet. Du må bare ikke komme i veien.”

Sikkert ikke noe til almenn interesse for mange, men for min del var det Helsedepartementets behandling av min datter, som virkelig slettet den siste lille rest av tillit til “systemet”.
http://unni1964.blogspot.com/

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Unni
14 år siden

Unni;

Utrolig sterkt og rystende, ikke minst, å lese om deg og din datters kamp mot Helse og Omsorgsdepartementet…¨

Skandaløst, rett og slett…

Jeg ønsker deg og dine alt det beste!

Det er en kilsje, men likefult så sant som det er sagt;

Det som ikke dreper deg gjør deg sterkere…

Ursus
Ursus
Abonnent
14 år siden

Spørs hvor langt det er mulig å tøye strikken før den ryker. Det er ikke annet enn fortrenging av fakta som herjer, både når det gjelder bankvesen, svineinfluensa og CO2, som du skisserer godt i artikkelen. Svindel på svindel på svindel. Men det virker som om alt godtas av folket.

Nå skal det visstnok komme en “offentlig høring” på “CO2-CRU skandalen”, http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8383713.stm , og det kan jo hende at endel våkner hvis dette skjer. Jeg har mine tvil, det virker som om denne saken også blir feid under teppet.

Men vent til den dagen folk flest får føle på kroppen den urimelighet som nå herjer. Når “karbon-politiet eller vaksinepolitiet” kommer på døra til Ola Dunk og forstyrrer privatlivets sfære, den dagen kommer folk til å riste av seg gammel rust og våkne til liv.

~R
~R
Abonnent
14 år siden

Hei, du treffer godt på artiklene dine må jeg si . Ville bare ligge igjen en liten `respons`, så jeg prøver meg. Når det gjelder `strike one!`, finanskrisen, kan det legges vekt på forskjellige ting, og sees fra forskjellige sider. Noen interesserer seg for hvordan krisen utvikler seg, og hva bankene og husholdningene bør gjøre her og nå. Disse bryr seg ikke om årsaken, og er heller ikke villig til å akseptere min forklaring på problemet.

De som observerer en hendelse, analyserer reaksjonene, kan (med rette kunnskapen) se årsaken. Og vet man årsaken til et problem, har man løsningen.

Er man i tillegg bevisst på hvordan vi skaper `virkeligheten` vår gjennom indre tankebilder, og at alt som skjer, skjer for en grunn, har man greit utgangspungt til å få et glimt av `det store bildet`

De som har følgt litt med, begynner etterhvert å se hvordan bitene faller på plass. At verdens politiske og økonomiske ledere ønsker å ha G20-møter for å diskutere en felles global styringsform, er bare enda et steg nærmere `Dagen da Skaperen vil ha et endelig oppgjør med menneskene på jorden (16:14,16).

I fremtiden kommer vi til å fungere som et samlet hele, og det må vi ta i betraktning allerede nå. Vi må begynne å innse at alle mennesker er deler av ett globalt system. Vi må konkludere med at alt tilhører fellesskapet, og at hver og en må ta vare på alle andre.

Det jeg mener vi må rette på er forholdene mellom alle mennesker, og en slik tilknytning må være rotfestet i forståelsen av at vi alle er deler av en organisme, og at vi bare kan lege denne organismen ved at vi i gjensidighet bryr oss om alle delene den består av. Det er den eneste muligheten vi har til å løse det globale problemet og alle krisene som gradvis blir synlig i menneskeheten i dag. Krisene kommer fordi den egoistiske utviklingen har brakt oss til et punkt hvor vi alle er forbundet i en eneste organisme.

Med tanke på den globale krisen så har prosessen begynt, men dette er bare begynnelsen. Mye kan sies om den, og vi kommer til å snakke mye mer om den i fremtiden.. årsaken til krisen, hvordan den utvikler seg, hensikten med den og mulighetene vi har til å mildne den med å gå «lysets vei», i stedet for «lidelsens vei».

Vi må følge prinsippet om at «sluttresultatet avhenger av den innledende tanken» og virkeliggjøre en slik form etter beste evne nå….

Takk for denne siden!

torkel
Abonnent
14 år siden

Bort med ego, inn med selvrealisering og samhold. Tror nok det er et stort stykke kake å bite over for noen, men jeg merker at fler og fler mennesker begynner å skjønne hva som skjer rundt dem.

Noen skrevet om Martine-saken forøvrig? Slo meg når jeg så det nevnt på tabloid som var nettopp. Ikke for å strø salt i sår til noen som helst, men ser ut til at gutta som styrer benytter den saken for å skape ett ‘behov’ for en internasjonal lov og domstol. Problem – Reaction – Solution.

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  torkel
14 år siden

Det er vel det det dreier seg om alt sammen tror jeg. Hvis `lederne`ikke produserer falske kriser blir de overflødige, det er sikkert derfor ting er som de er.
Hvis parasittene bare hadde husket at i et demokrati er det folket som skal være ledere, mens politikere og byråkrater gjennomfører folkets vilje. I Norge stemmer vi totalt udemokratisk kun hvert 4 år, og det på hvilken del av Politbyrået som skal øke skattene og arbeidsledigheten. Underlig nok virker det som om folk synes at dette er demokrati og folkestyre. Men når valget er mellom Bresjnev og Andropov er det lett å bli deprimert. Eller skulle jeg si Stalin og Hitler, med tanke på at valget sto mellom Bildebergslavene Jens og Siv. Ikke rare valget spør du meg.
Siden Norge har vært slik lenge, i det minste siden mellomkrigstiden, er det seigt å oppnå noen endring så lenge vi beholder en håpløst uaktuell partistruktur. De er alle sammen vant til å utgjøre en del av kaka i ettpartistaten og vil motsette seg enhver demokratisering.

Vi burde begynne med en folkeavstemning i uka og utvide derfra, det er ingen vits i å late som om det systemet vi har fungerer lenger i det hele tatt. Dessuten bør vi forby politiske partier i en periode, slik at Stortingsrepresentantene kan fungere som lokale representanter i det nasjonale styret, slik det kanskje ville vært i et fritt land, i stedet for at de er totalt overstyrt av sentraliseringsfriker og partipamper slik som nå.

« Forrige artikkel

Konspirasjonen bak svineinfluensa

Neste artikkel »

Alfred Nobel og komiteen gir krigspris til Obama

60
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x