Verden vil ikke gå under

14.4K visninger
10 minutter lesetid
19

Gjennom mange år har Mayakalenderen med et endetidspunkt for vår sivilisasjon vært under lupen fra mange hold. Datoen 21. desember 2012 er ifølge Mayakalenderen overgangen fra den fjerde til den femte sol, altså en ny tidsalder. Mange har ansett dette for å være en endetidsspådom. Carlos Barrios forklarer hva Mayakalenderens datofastsetting egentlig betyr.

Jeg vil henlede leserne  til et interessant aspekt av beskrivelsen av de store endringene vi står overfor under avsnittet “Hvordan veien vil gå videre” angående verdensøkonomien. Faktisk minner dette om B.D. Brochmanns visjoner. (Red. anm.)

Verden vil ikke gå under

Av Carlos Barrios. Oversatt til norsk av Dag Ove Johansen, redaktør for avisen Samfunnsliv.

Carlos Barrios ble født i en spansk familie på El Altiplano, Guatemalas høyland. Hjemmet var i Huehuetenango som også er hjemstedet for Maya Mam-stammen. Sammen med andre Mayastammer og andre tradisjonsbærende urfolk, holder Mamfolket seg til de gamle skikkene på Turtle Island (Nord-Amerika). De bærer tiden som autoriteter på bemerkelsesverdige kalendere som er urgamle, elegante og relevante.

Mr. Barrios er historiker, antropolog og etterforsker. Etter å ha studert sammen med tradisjonsbærende eldre gjennom 25 år siden han var 19 år gammel, er han også blitt en Maya Ajq’ij, en seremoniprest og åndelig veileder i Eagle Clan (Ørneklanen). For mange år siden innledet han sammen med sin bror Gerardo, en undersøkelse av de forskjellige Mayakalenderne. Han studerte sammen med mange lærere. Han sier at hans bror Gerardo intervjuet nærmere 600 tradisjonsbærende Mayaeldste for å utvide sin kunnskapshorisont.

“Antropologer besøker tempelstedene, “sier Barrios, “og leser inskripsjonene og lager utrolige historier om Mayaene, men de leser ikke tegnene på en korrekt måte. Det er bare deres innbildning. Andre mennesker skriver om profetiene i Mayaenes navn. De sier at verden vil gå under den 21. desember 2012. De Mayaeldste ergrer seg over dette. Verden vil ikke gå under. Den vil bare transformeres. Urfolkene har kalenderne og vet hvordan man skal fortolke dem, ikke andre folk.”

Mayakalendernes beskrivelser av tid, årstider og sykluser har vist seg å være både omfattende og sofistikert. Mayaene forstår 17 forskjellige kalendere, noen av dem beregner tid over mer enn ti millioner år. Kalenderen som har vakt størst oppmerksomhet siden 1987 er den såkalte Tzolk’in eller Cholq’ij. Utarbeidet for århundrer siden og bygget på Pleiadesyklusen (stjernebildet Pleiadene), er den fremdeles ansett for å være hellig. Med urfolkskalenderne har de innfødte holdt regnskap på viktige hendelser opp gjennom historien.

For eksempel har de som regner dagene og har studert kalenderne identifisert en viktig dag i året One Reed, Ce Acatal, som den ble kalt av meksikanerne. Det var dagen da en av de viktige forfedrene ble forutsett å vende tilbake, “han kom som en sommerfugl”. I vestens kalender er One Reed det samme som påskesøndag den 15. april 1519 da Hernando Cortez og hans flåte på 11 spanske skip ankom fra øst til et sted som i dag kalles Vera Cruz i Mexico.

Da de spanske skipene nærmet seg stranden, ventet de innfødte og betraktet hva som ville skje. De flagrende seilene på skipene minnet virkelig disse speiderne om sommerfugler som slo vingene mot havflaten. På den måten tok en ny æra til, en æra som de hadde ventet ville komme gjennom studiene av kalenderne. Mayaene kalte tidsalderen Nine Bolomtikus, eller Ni Helveter på hver 52 år. Etter hvert som de ni syklusene utfoldet seg, ble land og frihet fratatt de innfødte. Sykdommer og manglende respekt dominerte.

Det som startet med Cortez, varte helt til 16. august 1987 – en dato mange mennesker kaller Harmonic Convergence – harmonisk konvergens. Millioner av mennesker brukte dagen til å foreta seremonier på hemmelige steder for å be om en behagelig overgang til en ny tidsalder, den femte sols tidsalder. Fra 1987 til i dag, fortsetter Barrios, har vi levd i en tidsalder da den materialistiske verdens høyre arm begynner å forsvinne, langsomt men ubønnhørlig. Vi er på randen av en tidsalder da freden starter og folk skal leve i harmoni med Moder Jord. Vi er ikke lenger i Den fjerde sols verden, men vi er enda ikke i Den femte sols verden. Dette er mellomtiden, overgangstiden.

Etter hvert som vi passerer gjennom overgangstiden kommer en kolossal global konvergens med miljø-ødeleggelser, sosialt kaos, krig og planet-forandringer.

Alt dette, hevder Barrios, ble forutsett via enkel, spiralformet matematikk i Mayakalenderne. “Det vil endre seg”, sier Barrios. “Alt vil endre seg”. Han hevder at Mayaenes tidsregnere anser 21. desember 2012 som en gjenfødsel, en start på Den femte sols verden. Det vil markere begynnelsen på en ny æra som er et resultat av at solmeridianen krysser den galaktiske ekvator og Jorden vil stille seg på linje med galaksens sentrum.

Ved soloppgang 21. desember 2012 vil solen for første gang på 26.000 år komme i konjunksjon med  skjæringspunktet mellom Melkeveien  og ekliptikken. Det kosmiske krysset er ansett for å være et bilde på det Hellige Tre, Livets tre, et tre som er viktig i mange folks spirituelle tradisjoner. Noen observatører mener at denne sammenstillingen med galaksens hjerte i 2012 vil åpne en kanal for kosmisk energi som vil gjennomstrømme Jorden, rense den og alt som lever på den, og heve alle til et høyere vibrasjonsnivå.

Denne prosessen har alt begynt, sier Barrios.

mayatikal6
Ceiba-treet er nasjonaltreet i Guatemala. Det kan bli 70 meter høyt med en diameter på to meter. Mayaene anser dette som “The Holy Tree of Life”. Foto: Frank Aune.

“Endringene akselererer nå, og det vil fortsette å akselerere. Hvis folk på jorden kommer frem til år 2012 i god form, uten å ha ødelagt for mye av planeten vår, vil vi heve oss til et nytt og høyere nivå”, sier Barrios.

Men for å nå dit må vi transformere enormt sterke krefter som forsøker å blokkere veien.

Hvordan veien vil gå videre

Fra sin forståelse av Mayatradisjonene og kalenderne gir Barrios et bilde av hvor vi er og hva som vil komme: datoen for vintersolverv i 2012 representerer ikke verdens ende. Mange utenforstående som skriver om Mayaene lager sensasjonelle påstander om denne datoen. Men de vet egentlig ingenting. De som vet er de eldste innfødte som er betrodd å ta vare på tradisjonene.

“Menneskeheten vil fortsette”, sier Barrios, “men på en annen måte. Materielle strukturer vil forandres. Ut fra dette har vi muligheten til å bli mer humane”.

Vi lever midt i den viktigste epoken innenfor Mayakalenderne og profetiene. Alle verdens profetier, alle tradisjoner, løper sammen nå. Det er ikke tid for lek. Det spirituelle idealet for denne epoken er handling. Mange sterke sjeler har reinkarnert i denne epoken og de representerer stor kraft. Dette er tilfelle på begge sider: lyset og mørket. Sterke magiske krefter er i arbeid på begge sider.

Ting vil forandre seg, men det er opp til folk hvor vanskelig eller lett disse endringene vil komme. Økonomien nå er bare fiksjon. De første 5 årene av perioden mellom august 1987 og august 1992 var starten på ødeleggelsen av den materielle verden. Vi er nå ti år dypere inn i endringsfasen og mange såkalte kilder for finansiell stabilitet er i virkeligheten ganske hule.

Bankene er svake. Dette er en vanskelig tid for dem. Det kan komme til et verdensomspennende økonomisk krakk hvis vi ikke er oppmerksomme nok. Hvis bankene går konkurs, blir vi nødt til å stole på våre landområder og våre ferdigheter. Pengesystemet vil være i kaos og vi må derfor måtte stole på våre direkte relasjoner med Jorden – vår klode for å få mat og tak over hodet. Både Nord- og Sydpolen er i ferd med å bryte opp. Havnivået vil stige. Men på samme tid vil områder på havbunnen stige, særlig i nærheten av Cuba, og skape nytt land.

Bønn om å forenes

Da vi deltok sammen med tilhørere i Santa Fe, fortalte Barrios historien om Mayaenes nye Nyttårsseremoni i Guatemala. Han sa at en respektert eldste fra Mam-folket, som lever i ensomhet i en fjellhule, kom ned til Chichicastenango for å snakke med folk under seremonien. Den eldste leverte et enkelt, men direkte budskap. Han anmodet menneskeheten om å komme sammen for å gi sin støtte til livet og lyset. Nå for tiden går hver enkelt i hver sin retning. Den eldste fra fjellene sa at det er håp hvis lysets folk kan møtes og forenes på en eller annen måte.

Etter å ha tenkt på dette en stund, uttalte Barrios: “Vi lever i en polarisert verden: dag og natt, mann og kvinne, positivt og negativt. Lyset og mørket trenger hverandre. De er i balanse. Akkurat nå er den mørke siden sterkest og vet hva de vil gjøre. De har sine visjoner og prioriteringer i tillegg til sitt hierarki. De arbeider på mange måter som vil gjøre det vanskelig for oss å komme i kontakt med spiralen i Den femte verden i 2012”.

“På lysets side tenker alle at det de gjør er viktigst av alt, at deres egen forståelse, eller gruppens forståelse, er nøkkelen. Det er store forskjeller i kulturer og meninger, alt er konkurranse, utflytende og uten et virkelig fokus”.

Slik Barrios ser det forsøker den mørke siden å blokkere foreningen gjennom fornektelse og materialisme. De arbeider også for å ødelegge de som kjemper for å skape mer lys for å få verden opp på et høyere nivå. De liker energien fra den gamle, døende Fjerde verden, materialismen. De vil ikke ha endringer.

De ønsker ikke å forenes. De ønsker å være på nåværende nivå og er redd for det neste nivået som skal komme.

De mørke kreftene fra den døende Fjerde verden kan ikke ødelegges eller bekjempes. De er for sterke og klar over dette, så det blir feil strategi. Mørket kan bare bli transformert når det blir konfrontert med enkelhet og åpenhjertighet. Det er dette som vil føre til foreningen, nøkkelkonseptet i Den femte sols verden.

Barrios sa at den kommende Femte sols epoke vil gjøre oss oppmerksomme på et mye oversett element i tilværelsen. Vi kjenner alle til at de fire tradisjonelle elementene jord, luft, ild og vann har dominert gjennom de forskjellige epoker i fortiden. Nå vil et femte element dukke opp: eter. En ordbok vil definere eter som et himmelsk element. Eter er et medium. Det gjennomsyrer verdensrommet og transmitter bølger av energi i et vidt spekter av frekvenser, fra mobiltelefoner til menneskelige auraer. Det som er “eterisk” er relatert til regioner utenfor Jorden – himlene.

Eter, Den Femte sols viktigste element, hører himlene til og mangler materiell substans, men er likevel like virkelig som tre, stein eller kjøtt. “Innen konteksten av eter kan polariteter forenes”, sier Barrios. “Ikke lenger mørke eller lys i menneskene, men en oppløftet forening. Men akkurat nå er ikke mørkets rike interessert i dette. De er organisert for å blokkere det. De forsøker å skape ubalanse på Jorden og dens omgivelser for å hindre oss fra å være klare for hendelsene i 2012. Vi må arbeide sammen for fred og balanse med den andre siden. Vi må ta vare på Jorden som gir oss mat og tak over hodet. Vi må sette alle mentale krefter og hjertet inn på skape forening og enhet nå, for å konfrontere den andre siden og bevare livet”.

Maya-pyramidene ruver høyt i den frodige Guatemalske jungelen.
En av de mer kjente Maya-pyramiden i Tikal i den frodige Guatemalske jungelen. Foto: Frank Aune.

Å være klar for dette historiske øyeblikket

Barrios fortalte tilhørerne i Santa Fe at vi befinner oss på et kritisk punkt i historien. “Vi er forstyrret”, sa han. “Vi kan ikke fortsette å leke lenger. Vår klode kan enten fornyes eller ødelegges. Nå er tiden moden for å våkne og handle”.

“Alle trengs. Du er ikke her uten grunn. Alle som er her nå har en viktig hensikt. Dette er harde, men spesielle tider. Vi har muligheten for vekst, men vi må være klare for dette historiske øyeblikket”.

Barrios kom med flere forslag for å hjelpe folk til å vandre i balanse med seg selv og omgivelsene i årene som kommer. “Endringene som er spådd vil komme”, sa han, ” men våre holdninger og handlinger vil avgjøre for hvor strenge eller milde de vil være”.

Vi må handle for å skape endringer og for å velge mennesker til å representere oss som forstår og som vil ta politiske avgjørelser som respekterer Jorden.

Utvikle deg selv i henhold til dine egne tradisjoner og hjertets stemme. Men husk å respektere forskjeller og kjemp for enhet og samling. Spis sunt. Mye av maten vi spiser er av dårlig kvalitet. Vær varsom med det du tilfører kroppen. Lær å ta vare på mat og konservere energi. Lær noen gode pusteteknikker så du kan mestre pusten din.

Vær klar. Følg tradisjoner med sterke røtter. Det er ikke så nøye med hvilken tradisjon det er, ditt hjerte vil gi deg svaret, men det må ha sterke røtter. Vi lever i en verden full av energi. En viktig oppgave for oss alle er å lære å kjenne eller se energien for alt og alle: folk, planter og dyr. Dette blir viktigere og viktigere etter hvert som vi nærmer oss Den femte sols verden fordi det er assosiert med eter-riket der energien lever og vever.

Gå til de hellige stedene på Jorden for å be om fred og ha respekt for Jorden som gir oss mat, klær og tak over hodet. Vi må reaktivere energien i disse hellige stedene. Det blir vårt arbeid.

En enkel, men effektiv måte å be på er å tenne et hvitt eller lyseblått stearinlys. Tenk et øyeblikk i fred og ro. Fortell om din hensikt til flammen og send lyset videre til de ledere som bestemmer over krig og fred.

Vi har et arbeid å utføre

Ifølge Barrios er dette et uhyre viktig øyeblikk for menneskeheten og for Jorden. Hvert eneste menneske er viktig. Hvis du er inkarnert inn i denne epoken, så må du utføre ditt åndelige arbeide for å balansere planeten vår. Han fortalte at de eldste har åpnet dørene slik at andre raser kan komme inn i Mayaenes verden for å kunne motta tradisjonen. Mayaene har lenge satt pris på og respektert at det finnes andre farger, andre raser og andre åndelige systemer. “De vet”, sa han, “at Mayaenes skjebne er nøye relatert til hele verdens skjebne”.

“Den største visdom finnes i enkelheten”, sier Barrios. “Kjærlighet, respekt, toleranse, å dele med andre, takknemlighet, evnen til å tilgi. Det er ikke mer komplekst enn det. Den ekte kunnskapen er gratis. Den er innkodet i din DNA. Alt du trenger er inne i deg selv. Store læremestere har uttalt dette helt fra begynnelsen av. Finn hjertet ditt og dermed vil du finne veien videre”.

(Carlos Barrios er forfatteren av Kam Wuj: El Libro del Destino, en bok publisert på spansk som omhandler Mayaenes lære. Han undersøker muligheten for å få denne boken oversatt til og utgitt på engelsk. Barrios kan kontaktes ved Organization for Mayan and Indigenous Spiritual Studies: HCR 72, Box 142, Ribera, NM 87560 USA).

Kilde: Samfunnsliv.no

Frank

Frank er redaktør, admin og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han står kun inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i folket slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Av hans rundt 160 artikler anbefales Den store bevissthetsguiden og De falske lysarbeiderne som vi allikevel tilber.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

19 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
14 år siden

På AltNett har jeg startet diskusjonen “Maya-kalenderen og Nibiru-syklusen”, der jeg prøver å finne sammenhengen mellom disse to:
http://altnett.ning.com/forum/topics/mayakalenderen-og

ye
ye
Abonnent
14 år siden

Ny film med de som har god kunnskap om Mayakalenderen:

The Shift of the Ages film shares the Mayan Cosmo-Vision and Prophecy through the wisdom and teachings of Grandfather Cirilo Perez Oxlaj, also known as Wandering Wolf, Grand Elder of the living Maya.

The National Counsel of Elders Mayas, Xinca and Garifuna of Guatemala has an important message for the world. Their leader, Grandfather Cirilo, the protagonist of the Shift of the Ages film, discloses previously unavailable visions, concepts and ancient prophecies.

The film will be released in early 2010.

http://www.shiftoftheages.com

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

Jup smurf..Den kalles også The Labirynth eller labyrinten på norsk..som skal være den sagnomsuste hall of records..300 rom gange 10gange10 kvadratmeter hvært rom,hvis jeg ikke hørte feil..:)

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

Sjekk ut denne Mannen: Patrick Geryl,en nederlender som har undersøkt Maya/Egyptiske skrifter omhva som vil skje år 2012…(howtosurvive2012.com) han og en polsk forsker har også funnet det berømte : Hall of records en gigantisk hall som er under vann for øyeblikket og som de i løpet av 2010 vil lense fri for vann så den blir tilgjengelig..Google mannen og du vil få et intervju med project camelot..1,5 timer..i forordet der sies det at Bill/Kerry ikke tror at det skjer på grunn av at vi “nå” er i tidslinje 2..og patrick’s funn samsvarer med HPH Cliff High’s versjon og RA’s del 4 som Mike oversatte og The nexus agenda på project camelot sida…Cliff High er ikke enig i Bill Deagle’s og Dan Burish’s temaer da han mener de er disinfoagenter og dermed en krangel mellom Bill og Cliff der..så vi sitter med 2 realiteter…Vil verden gå under…eller ikke?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Thor
14 år siden

Ja den som viste det :)
At vi skal komme oss frem til 2013 uten at noe skjer er vel utenklig, men at det blir så ille som mange skal ha det til tror jeg bare sånn passe på.
Tar man for seg dem rene fakta for hva som kan skje i nær fremtid så er det mulige solstormer dem kommende år og det trenger ikke være så ille.
muligens et polskifte dem neste 20 år uten at noen vet sikkert hva det vil bety for oss.
et muligt gammaglimt innen 200 000 år
mest sannsynligt en økonomisk boble som sprekker innen få år
En planet x ville vi nok ha observert for lenge siden så resten blir bare spekulasjoner
jorden har vært nær ved utryddelse 5 ganger før i historien grunnet diverse naturkatastofer, men ingenting har klart og ta knekken på oss enda, borsett fra dinosaurene da :)
uansett så er det bare tull og bruke tid og energi på ting en uansett ikke kan gjøre noe med vist det da ikke bare er for at en er en nyskjerrig sannhetssøker da :)

Må inrømme at jeg ble litt nyskjerrig på denne Hall of records Thor.
… mmmm….. google litt

Helheten
Helheten
Abonnent
14 år siden

Her kan man også lese om hva som vil hende fremover – stemmer veldig overens med hva artikkelen beskriver:
http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm

Dansk oversettelse:
http://www.selvet.dk/forum/forum.asp?FORUM_ID=460

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  Helheten
14 år siden

Skal se om dette fungerer. Fikk trøbbel tidligere.

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Dette er en grisefin artikkel av Frank som forklarer alt som alle bør få med seg!

Etter hvert som vi passerer gjennom overgangstiden kommer en kolossal global konvergens med miljø-ødeleggelser, sosialt kaos, krig og planet-forandringer

Endringene akselererer nå, og det vil fortsette å akselerere. Hvis folk på jorden kommer frem til år 2012 i god form, uten å ha ødelagt for mye av planeten vår, vil vi heve oss til et nytt og høyere nivå”, sier Barrios.

Men for å nå dit må vi transformere enormt sterke krefter som forsøker å blokkere veien

Alle verdens profetier, alle tradisjoner, løper sammen nå. Det er ikke tid for lek. Det spirituelle idealet for denne epoken er handling. Mange sterke sjeler har reinkarnert i denne epoken og de representerer stor kraft. Dette er tilfelle på begge sider: lyset og mørket. Sterke magiske krefter er i arbeid på begge sider.

Ting vil forandre seg, men det er opp til folk hvor vanskelig eller lett disse endringene vil komme. Økonomien nå er bare fiksjon. De første 5 årene av perioden mellom august 1987 og august 1992 var starten på ødeleggelsen av den materielle verden. Vi er nå ti år dypere inn i endringsfasen og mange såkalte kilder for finansiell stabilitet er i virkeligheten ganske hule.

Bankene er svake. Dette er en vanskelig tid for dem. Det kan komme til et verdensomspennende økonomisk krakk hvis vi ikke er oppmerksomme nok. Hvis bankene går konkurs, blir vi nødt til å stole på våre landområder og våre ferdigheter. Pengesystemet vil være i kaos og vi må derfor måtte stole på våre direkte relasjoner med Jorden – vår klode for å få mat og tak over hodet. Både Nord- og Sydpolen er i ferd med å bryte opp. Havnivået vil stige. Men på samme tid vil områder på havbunnen stige, særlig i nærheten av Cuba, og skape nytt land.

Men akkurat nå er ikke mørkets rike interessert i dette. De er organisert for å blokkere det. De forsøker å skape ubalanse på Jorden og dens omgivelser for å hindre oss fra å være klare for hendelsene i 2012. Vi må arbeide sammen for fred og balanse med den andre siden. Vi må ta vare på Jorden som gir oss mat og tak over hodet. Vi må sette alle mentale krefter og hjertet inn på skape forening og enhet nå, for å konfrontere den andre siden og bevare livet*

Carlos Barrios har hatt 100% rett frem til nå, man ser enorme utbrudd på sola allerede, men ser en enorm økning i jordskjelv og vulkaner, man ser en desperat ondskap som presser i oss kjemikalier og på desperate måter prøver og forhindre oppgangen til den 5 sol.

Dette er en kjempeflott Frank! :)

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Syns nesten synd på stakar Kaku som prøver desperat og advare og Idioten fra FOX sitter der og håner han, dem skulle regne ut hvor kraftig solmax vi kommer til og få i 2012 i 2001, men av en eller annen grunn så blekka soho sateliien ut akkurat da og først 4 mnd etterpå så poff så starta den igjen, men da var det for sent og få den informasjonen dem trengte.
DR Kaku er en utrolig intligent og høyt annerkjent fysikere og har sett mange mange dokumenterer om unviverset med han :-)
Der kommer nok en kraftig solmax i 2012, men solvindene kan slå ut i alle retninger og langt fra sikkert dem treffer oss og om dem treffer oss så er det ikke så farligt for mennesker…. Værste som kan skje er at vi blir uten strøm i noen år…..og ja uten all teknologi, penger, mobil, tv, data osv men det klarte vi oss da godt uten før vi fikk alt denne teknologien og da :-)
NWO gjengen blir vel pissredd og gjemmer seg nok nedi frølageret sitt på Svalbard.

Mockman
Mockman
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

09.09.09.
Dette er hva Dr.Calleman skriver om morgendagens dato og
Mayakalenderen:

The number nine has been endowed with a special significance in many different spiritual and religious traditions. Nine was the number of muses in Greek mythology and Nine were the number of worlds in the Scandinavian. Nine was the number of doors to the holiest part of the temple in Jerusalem and the month of Ramadan is the Ninth in the Muslim calendar. Moreover, the counting system used by most of the world today includes nine numbers and so the relevance of this number is much ingrained in us. Also, in the Mayan tradition the number Nine plays a predominating role. The only existing inscription from ancient times that discusses the meaning of the Mayan calendar “end date” for instance speaks of Nine “deities” that will descend then as its crucial event. This would in modern wording mean that Nine energies, or Nine cosmic forces would fully manifest then since the ancient Maya would look upon time periods as “deities”. As far as we can tell these “deities”, or cosmic forces, are like evolutionary wave movements, built on top of one another where we are currently riding on the eighth one getting ready to ride on the ninth.

The Nine Cosmic levels (Underworlds) that according to the only existing Mayan inscription about the calendar end date (Tortuguero monument 6) will manifest then. Currently we are in the eighth level (The Galactic Underworld) gearing up to the Ninth and highest level, the Universal Underworld. Photo of the Pyramid of the Jaguar in Tikal by the author.)

In the manifestation of these evolutionary waves we may now as we approach the Ninth level notice an amazing synchronicity. This is that the upcoming date 9.9.9 (September 9, 2009 in the Gregorian calendar) happens to coincide with the beginning of a Mayan Sacred Calendar count of 260 days. Hence, in this calendar, in use since 3000 years, the modern date 9.9.9 has the energy of Hun Imix, or 1 Alligator as its English translation reads, which happens to be the first of its energetic combinations. If we ponder what this synchronicity may be telling us the most natural conclusion to draw is that on this particular date we are called to focus on the number nine and especially the Ninth level of the Mayan calendar system, whose coming into existence we are soon about to witness.

I believe that behind these cosmic forces, whose times of activation are described by the Mayan calendar, is an intelligent plan for the history of humanity that comes from a higher source and has a benevolent intention. To realize this is also to understand the importance of the guidance regarding how to follow this plan that we may gain from the calendar of the Maya. These nine cosmic forces are influencing and in fact governing our collective consciousness and so we have every reason to pay attention to what is going on in this cosmic time plan.

Synchronicities can often be interpreted in different ways, but if they are profound they always deserve our attention. 9.9.9, three Nines in a row, may for instance be seen as symbolic of three sacred calendar rounds of 260 days that will now in three steps lead us to the completion of the Ninth level of evolution which is its highest level. To the best of our knowledge this highest energy state of the universe will be attained on the energy 13.13.13.13.13.13.13.13.13 13 Ahau (13 and Ahau are symbols of completion in the Mayan calendar) on the Gregorian date October 28, 2011. This highest state does not in any sense mean the end of the world, but only that all the Nine wave movements are then completed. Maybe we can use the metaphor that we are now about to climb the last hard steps of a ladder until we climb on to the roof where we will find a new stability under our feet and a place to rest.

Regardless of what this final climb will mean we thus have reasons to expect an unprecedented period of change in a very short period of time. This is partly because we are entering the final phase of the eighth level of evolution and partly because a wave movement of a very high frequency, the Ninth level, will radically come to transform the collective consciousness in such a way that we will see the world in an entirely different light. It is for this reason that in the three upcoming Sacred Calendar rounds that follow upon 9.9.9 we will need to network and focus our intentions so that they converge in the birth of a new world. This is all the more important as there are several sources that seem to indicate that the sixth night of the Galactic Underworld, beginning on November 8, 2009, may come to generate a deep downturn in the world’s economy.

The first of these 260-day Sacred Calendar rounds, the one which actually begins on 9.9.9 and goes on until May 26, 2010, may be seen as a period of build-up to the Ninth level that is suitable for prayer, meditation and mental focusing. We encourage community building, networking and spiritual synchronization in this time period, also of a practical nature. The second 260 calendar round, starting 27.05.10 will create a preliminary arrival of the Ninth level and the beginning of this will be marked by the Cosmic Convergence, July 17-18, a significant focus point for spiritual projects of a practical nature that will prepare for the birth of a new world. The third Sacred Calendar round of 260 days will begin February 11, 2011 and includes the actual activation of the Ninth level, the Universal Underworld on March 8, 2011. This may be the most dramatic of the three steps as it leads up to the establishment of the highest energy state of the universe on October 28, 2011.

I believe that through these three steps, three Sacred Calendar rounds, starting on 9.9.9: 1/ Build-up, 2/ Preparatory Ninth level and 3/ Actual Ninth level of the evolution of the cosmos, the universe is now about to deliver what it has been striving towards all along, the establishment of a new level of consciousness, a unity consciousness. I also believe that the Ninth level is designed especially to generate such a unity consciousness, which will transform all of human society. For the human race it will mean very big challenges and opportunities. These changes will however not happen by themselves and need to be manifested by the human beings themselves who may then chose to resist or welcome them. From this perspective we may thus look at the date 9.9.9 not only as a numerological curiosity to celebrate, but also as an opportunity for us to focus on and embrace the participation of humanity in a transformation process of a very large scale, the one brought by the Ninth level of the Cosmos.

From what we may understand of the Mayan calendar the unity consciousness will set an end to all forms of dominance of one human over another and especially those generated by the left brain. What this likely will mean is that instruments of dominance, such as the current financial system, weapons, national borders and many other structures upholding authority in this process will come to crumble as an effect of this unity consciousness coming into existence and so conclude with the birth of a new world where a divine harmony characterize the human relations. This end to dominance will also affect the relationship between the genders on a global scale that as a result will profoundly shift. Needless to say, there will never be any return to business as usual. Instead we will need to approach the birth of the new world consciously and with an intention of co-creating it in a positive sense and not just react to the various difficulties that lie ahead. I believe that such a collective intention of co-creating the new world will be the best way of easing the consequences of these difficulties.

Although what is starting on 9.9.9 is only the build-up phase to the Ninth level, this date is nonetheless a very important focusing point since the timing of the continued preparations for the emergence of this level are of the essence. From this follows that the more practical projects that will start to manifest in the Cosmic Convergence, July 17-18 2010 as the name implies, will have to be based on an understanding that the very framework of the human existence and of consciousness will be dramatically expanded. The expansion of human consciousness is what will bring the socio-economic transformation at a time when the hardships of the old systems may be expected to be painfully felt also by nations that currently may been considered as wealthy. As the Ninth level is finally activated our identities will come to be defined in a much expanded spiritual framework.

This article comes much too late to encourage people more broadly to focus and intend together for the future. Nonetheless, many will celebrate the 9.9.9 date regardless (see for example http://www.fredpajorden.se/sida21.html ). The purpose of my present article is then only to inform those that will be celebrating this date anyway, that indeed this is not just a numerological curiosity in the Gregorian calendar, but that the date plays a profound objective role in the cosmic plan as we may understand this from the Mayan calendar directly leading up to the birth of a new world through the Ninth level, 9.9.9. It is an ideal time to participate in prayers and meditations with the focus and intention of co-creating a new and better world. Additional tools for networking and communication with the focus on the Cosmic Convergence, July 17-18, 2012 will be developed as we go along. 9.9.9 may be seen as an initial and modest initial call for the co-creation of the birth of a new world.

Malmö, September 6, 2009 (11 Edznab)
Carl Johan Calleman

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Professor i fysikk om 2012;

Solstorm kan skape kaos… Og dette er utenfor både min og din og skulle de mot formodning finnes også Illuminati og andre spøkelsers kontroll. Når det kommer til naturkreftene kommer vi alle til kort.

Den kan til og med jeg svelge;o)

Denne professoren har forøvrig mye annet snadder på hjerte og i hodet som er vel verdt å få med seg!

Legg ellers merke til idiotene i studio… FOX News er kanskje den mest patetiske nyhetskanalen på denne kloden.

svadastikka
svadastikka
Abonnent
15 år siden

Bjøringsøy
Jeg var også hos Iliuka for et par år siden og spurte “Hvorfor stopper Maya-kalender’n 21. desember 2012?”. Her er svaret gjengitt i sin helhet:

Om den tenker at en pendul svinger, om der søker til den ene eller til den annen ende, så er der tvunget til at stanse for at vende sitt selv på ny. Om den tenker der finnes sykluser, så er der evighetens sykluser bestående av seks tusener åttehundreder storsoler (= 6.800 år) i én syklus. Der er ved syklusens ende nu. Dog således er der for den 28. oktober der er i totusener og elleve (2011) lik transformasjoner til at fornye den syklus, lik den kan tale den påbegynner for nytt og på nytt.

Armin Bahrami
Forfatter
15 år siden

Utrolig bra artikkel Frank. Dette var virkelig bra lesestoff. Liker delen hvor du skriver om at det er sterke reinkarnerte sjeler blandt oss, både gode og onde. Og huske røttene sine er også veldig viktig. For det er fortiden vår. Nasa leter etter liv i verdensrommet, mens arkeologiske funn for lenge siden har bekreftet at de har eksistert. Her på jorden.

Jeg kommer fra Iran, og i den sumeriske kulturen er det mange historier om besøk fra himmelen. Dette gjelder ikke bare den delen av kontinentet, men på nesten alle kontintenter.

De har vært her for lenge siden, hvem vet hvor gammel vår sivilisasjon egentlig er ?

Liv Bjøringsøy
Forfatter
15 år siden

Takk for denne artikkelen, Frank! Jeg opplever at den er viktig.

Ang. 28. oktober 2011, så er dette en dato Iliuka (kanaliseres av transemediet Leif Havik, http://www.iliuka.net) har fremholdt flere ganger som minst like viktig som 21. desember 2012. Jeg spurte Iliuka om denne datoen på et Iliuka-råd på Oppdal 24. april. Iliuka ga et langt svar, og jeg må lytte til opptaket som jeg ikke har fått ennå, før jeg kan gjengi det her. Det jeg husker, er at det har sammenheng med en frekvensheving pga. gammastråler og at vi da går inn i en ny energi. Jeg spurte om det er den energien som kalles Enhetsenergien, og fikk bekreftet at det er det.

Gal_Paranoiamann
Gal_Paranoiamann
Abonnent
15 år siden

God aften. Jeg er ny her.
Hvorfor måtte jeg skrive litt om meg selv?
Er det profiler her inne? Og om det er det… hvor finner jeg de?

Jeg skulle linket til en video om teamet nå på på ca 2 timer på http://www.video.google.com, men jeg finner den ikke. Tror den er blitt fjernet.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Gal_Paranoiamann
14 år siden

Fylle ut om deg selv ???
da er det noe nytt dem er begynt med og finnes ikke noe profiler her heldigvis.
God aften til deg også og welkommen inn til oss herinne :)
Mye rare linker som blir sletta nå fortiden så ikke bli overaska over det

Kim
Kim
Abonnent
15 år siden

Liker Ian Xel Lungold’s filmer. RIP

R.Rahl
R.Rahl
Abonnent
15 år siden

Fin artikkel. Godt det ikke bare fokuseres på de ytre potensielle farer vi står ovenfor i følge mayaenes kalender, slik det virker som de skal sette enda mer i fokus med den nye filmen 2012 (Sony pics), noe som igjen bør få folk til å tenke over sannhetsgehalten i disse tolkningene av kalenderen/profetiene.

Lurer litt på hvordan Carlos Barrios tolkning relaterer til Carl Callemans?

Calleman og Ian Xel Lungold mente kalenderen endte 28/10 2011, og at det var en oppdeling i 9 faser (13 under) med bevisshetsøkning multiplisert med 20 for hver fase (hvor siste fase starter 10.februar 2011 – den universelle fasen). Er ikke kjent med andre tolkninger av Mayaenes kalendere, men de snakker om at denne kalenderen ikke har noe med planetære bevegelser å gjøre, så jeg lurer på om de snakker om en av de andre kalenderene kanskje?

Her forklarer Lungold deres tolkning meget bra:

http://video.google.com/videoplay?docid=-8689261981090121097&ei=Bfv2SbLpKMOg-AbJ3fjEDw&q=Ian+Xel+Lungold&emb=1

Stå på Aune! Du er et forbilde for mange som ikke tør å si høyt hva de tenker, eller er låst i sine oppfatninger av hvilke fora som passer for ditt og datt. ITpro er da like bra fora som noe som helst hvis man har noe viktig på hjertet. Respekt.

« Forrige artikkel

Det høyere selv: Vår oppløftende magiske ressurs

Neste artikkel »

De sovendes gud

19
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x