Du leser nå
Wingmakers – en røverhistorie fra virkeligheten

11 minutter lesetidWingmakers – en røverhistorie fra virkeligheten

Dette er sannsynligvis en av de mest betydningsfulle, men minst kjente oppdagelser som noen sinne har blitt gjort.

’Kompasset’

I 1972 fant to cowboyer som var på jakt etter rømt kveg på et indianerreservat nord i New Mexico, et uvanlig objekt1). Det viste seg å være av titan og beryllium, to svært sjeldne metaller, og på utsiden hadde det spesielle hieroglyflignende tegn. Nærmere undersøkelser viste at det verken kunne røntgen fotograferes eller dateres med C12 – karbon metoden. Siden dette etter all sannsynlighet var utenomjordisk, ble National Security Agency (NSA), involvert. Saken fikk navnet Ancient Arrow Project, oppkalt etter dalen hvor funnet ble gjort. Fra tid til annen dro folk fra NSA til området for å følge opp og finne ut mer, men uten resultat. Så i 1994, forandret et steinras kløften hvor objektet hadde blitt funnet og en hule åpenbarte seg i bunnen. Der ble det oppdaget noe som kunne være en inngang videre.

ACIO

Et team fra ACIO ble da satt på saken. Dette er forkortelse for Advanced Contact Intelligence Organization, en ikke-erkjent underavdeling av NSA. Den ble opprettet i 1950 og har som oppgave å kartlegge og ta hånd om utenomjordisk teknologi, samt distribuere den til militære og sivile formål.

Special Operation Manual

Special Operation Manual

ACIO består av vitenskapsmenn som har blitt headhuntet til oppgaven og har enorme ressurser til rådighet, både teknologisk og økonomisk. Teamet tok så kompasset med seg til området hvor det hadde blitt funnet og klarte å få aktivert det.

Aktivering

Det fungerte slik at når en person holdt det i hånden, fikk vedkommende et mentalt bilde av hva en så skulle gjøre(3). Teamet ble ledet til bunnen av hulen hvor det lå en svær, flat stein. Etter å ha knust den med slegge, fant de inngangen til det som viste seg å være et underjordisk kompleks.

Gjengivelse av inngangspartiet

Gjengivelse av inngangspartiet

Det besto av en vindeltrapp som hver 30 meter var forbundet med et kammer. Totalt var det 23 slike. Til å begynne med var hele oppdagelsen totalt uforståelig. En ting var de likevel sikre på, dette dreide seg ikke om noen form for juks eller bedrageri(2). Dateringsmetoder viste at komplekset var lagd ca. år 800 før Kristus. Hvem hadde da teknologi til å skape et slikt kompleks hvor alt er gjort helt nøyaktig med en helt jevn, blankpolert overflate? Dr. Anderson’ var et av medlemmene av teamet som gjorde denne oppdagelsen. Det å komme inn i kammer en og to var i følge ham en meget kraftfull og mildt sagt ekstraordinær opplevelse(2).

Maleriet og diktet i det første kammeret:

Utenomjordisk base

Dette ble til slutt konklusjonen. Teamet gav den benevnelsen ’tidskapsel’ og konkluderte med at hensikten var en form for fremtidig kulturell utveksling. Kommentar: Hjelpeprosjekt vil nok være mer dekkende.

Komplekset bestod som sagt av 23 kamre. I det siste ble det funnet en optisk disk som dataeksperter analyserte i månedsvis uten å få tilgang til innholdet. Konklusjonen ble at siden løsningen befant seg i denne disken, så måtte hele prosjektet legges på is inntil den dagen kom da teknologi som kunne løse gåten ble tilgjengelig.

En introduksjon:

 

Dikt, musikk og billedkunst

Hvert kammer hadde filosofiske skriv, poesi, et musikkstykke samt en teknologisk gjenstand. Alle disse objektene ble umiddelbart fjernet og tatt med til et laboratorium i Virginia. Dog finnes det en del informasjon om dem(3).

Krystall

Krystall med lagret informasjon

Noen av maleriene viser landskap i New Mexico( se hovedbildet) og sannsynligvis har denne ET gruppen hatt kontakt med indianere i området (Hopi og Anasazi) (3). Varsleren og tidligere etterretnings agent Daniel M. Salter, hevder for øvrig at indianerne i området fortsatt har kontakt med Wingmakers, som de kaller seg(1)

Oversikt over kunstverkene

Maleriet i kammer 12

Maleriet i kammer 12

Link til alle bildene

Hvordan ble gåten løst?

Etter at prosjektet var gitt opp, fikk likevel to av forskerne i teamet anledning til å kopiere alt som befant seg i kamrene. På den måten kunne de prøve å løse gåten på egen hånd. Dette ble gjort under forutsetning av at alt ble holdt strengt hemmelig og at fremtidige funn ble rapportert direkte til ACIO.

Løsningen

Den ene av de to ACIO forskerne som fikk tillatelse til å jobbe videre med saken, kom så på ideen om at symboler fra hvert av de 23 bildene kunne brukes å avsløre hemmeligheten om hvordan en kunne få tilgang til den optiske disken(4). Mens han arbeidet med problemet, ble han tre ganger kontaktet av Wingmakers. Blant annet skjedde dette i form av to lysvesen som dukket opp og formidlet informasjon til ham og med deres hjelp fikk han til slutt tilgang til innholdet(3). Det viste seg å være på 8100 sider, skrevet på et språk med et alfabet på 98 bokstaver(2). Da denne forskeren også var språkekspert, klarte han etter mye strev å oversette en del av innholdet til engelsk(En regner med at 5-10 % er oversatt) ). Det må og nevnes at Wingmakers formidlet ønske til ham om at informasjonen om det underjordiske komplekset og alt som befant seg der, skulle offentliggjøres.

Behov for å fortelle

I løpet av perioden hvor han kjempet med problemet, fikk ’Dr. Anderson’ (ikke hans egentlige navn) større og større sympati med Wingmakers, som de i følge informasjonen han fant, kalte seg. Han gikk så til sine overordnede i ACIO og gav utrykk for at det var feil at en liten elitegruppe skulle ta hånd om dette og hindre at denne informasjonen kom ut. Han mente at deres bidrag i form av musikk, poesi, kunst og  livsfilosofi/spirituell informasjon, burde komme hele menneskeheten til gode. Dette fikk han intet gehør for og som første og eneste person vi kjenner til, bestemte han seg for å bryte med ACIO selv om han visste at de blant annet ville bruke remote viewing for å oppspore ham.

Lekkasjen

Hovedkilden for denne informasjonen blir kalt ’Dr. Anderson’. På nettstedet wingmakers.com har han fått navnet Dr. Neruda(mer om dette). I følge interne memoer har to av medlemmene av ACIO etternavnene Stevens og Sauthers. Om det var en av dem som stakk av vites ikke, men en ting er sikkert. Vedkommende tar alt materiale, skisser over malerier, innholdet på disken, med mer med seg og avtaler et møte med en journalist, kalt ’Anne’. Hun hadde i utgangspunktet ingen interesse for utenomjordiske saker, UFO eller tidsreiser, men etter å ha møtt ’Dr. Anderson’ og sett materialet som så ble overlevert til henne, blir hun overbevist om at dette er genuint og må offentliggjøres.

Hvordan?

’Anne’ får gjort to intervjuer med ’Dr. Anderson’, og avtaler så et tredje møte. Dette ble det aldri ble noe av da han forsvant for godt(ble han som straff for ’sviket’ tatt av dage?). Hun avventer situasjonen i noen måneder før hun i slutten av 1998 får en venn til å legge en god del av informasjonen ut på internettstedet wingmakers.us.

Lekkasjen må stanses!

Mye tyder på at ‘Dr. Anderson’ på en eller annen måte ble stoppet. Dernest ble all videre publisering stanset. Derfor kom det aldri noen oppdateringer slik ’Anne’ hadde lovd.

Så desinformasjon

Det første opprinnelige Wingmakers nettstedet basert på journalisten ’Anne’ sine intervju med ’Dr. Anderson’, kom altså i 1998. I år 2000 ble Fred Burks, varsler og tidligere ansatt i det Hvite Hus, oppmerksom på nettstedet wingmakers.us og fulgte så nøye med på hva som skjedde(8). Han la merke til hvordan innholdet gradvis ble endret og at det i 2001 dukket opp et nytt kalt wingmakers.com. Her informerte en kar som kalte seg James om at han var opphavsmannen til materialet(8). Burks, som for øvrig er mannen bak det informative nettstedet wanttoknow.com, beskriver det hele slik: ”Hensikten bak Wingmakers er at en skal finne sannheten inne i seg selv og få inspirasjon fra deres dype visdom. Noen ønsket ikke at det skulle være slik og kommersialiserte et materiale som i utgangspunktet var fritt tilgjengelig. Dessuten ble det hevdet at de syv stedene som etter hvert skulle bli oppdaget, hadde militære formål. Deler av informasjonen på nettstedet wingmakers.com er altså desinformasjon!  Project Camelot har også ’gått i baret’ og intervjuet denne James, samt at det ligger diverse klipp med ham på YouTube.

Fred Burks sitt bidrag

Fred Burks

Fred Burks

Burks har gjort en god jobb ved å samle all den opprinnelige Wingmakers informasjonen på sitt nettsted wanttoknow.info  Ønsker du å studere det opprinnelige materialet, gå dit og bruk søkeordet Wingmakers. Da får du blant annet linker til Wingmakers sin dype og svært inspirerende visdom og filosofi, samt poesi, etc.

NB! På nettstedet wingmakers.us er det vanskelig å navigere, dvs. finne all informasjon.

NB! Vær oppmerksom på at Facebook gruppen Wingmakers er basert på informasjon fra wingmakers.com, altså ikke den opprinnelige.

Bekreftelse fra andre kilder

I tillegg til ’Dr. Andersons’ informasjon gitt av journalisten ’Anne’, anbefales det å lese de hemmeligstemplede interne skrivene: J. Sauthers: Ancient Arrow Project

samt Language Analysis og Artifacts overview av William Stevens.

Amerikansk etterretningsagent

På samme måte som Robert Dean, hadde varsleren Daniel Morris Salter den høyeste militære sikkerhetsklaring som finnes.

Daniel Morris Salter

Daniel Morris Salter

I hans interessante bok: Life with a Cosmos Clearance(1), vier han det siste kapittelet til Wingmakers saken. Her bekrefter han fra sine etterretnings kilder og sin fortid i etteretningstjensten med utenomjordiske saker som arbeidsområde, omtrent alt vi kjenner til fra journalisten ’Anne’. I følge informasjon fra Salter, befinner Ancient Arrow dalen seg 80 miles vest for Chaco Canyon i New Mexico. Interessant nok, regnes Chaco Canyon som et hellig sted og et ley-line knutepunkt(13).

Syv steder

I følge Wingmakers vil det bli oppdaget syv slike steder rundt om i verden, det siste i 2023. Deres plan er at de så skal gi oss en global kulturinspirasjon og skape mer enhet i verden. Kommentar: Dessverre har USA teknologi(HAARP), som kan oppdage ethvert hulrom i bakken. La oss håpe at disse andre stedene ikke allerede er oppdaget og lokket er lagt på..

Hvem er Wingmakers?

Wingmakers beskriver seg som mennesker og sammenligner seg med en fremtidig versjon av oss slik vi vil være om ca. 750 år. De forteller at de er tidsreisende som fungerer uavhengig av tid og rom slik vi registrer og oppfatter det. I følge dem selv er deres oppgave å være bærere av kultur. Jeg vil føye til – samt inspirere oss med sin dype visdom. Når en studerer deres filosofi, oppdager en raskt at dette er åndelig næring av høy kvalitet som har til hensikt å fremme vår bevissthetsmessige utvikling. I år 800 før Kristus beskriver de hvordan vår verden vil bli knyttet sammen ved hjelp av internett(3 ), samt noe de kaller OLIN (Online Language Intelligence Network).

Kontakt

I følge ’Dr. Anderson’ fungerer hvert av maleriene samt musikken og poesien i de 23 kamrene, som portaler for kontakt med Wingmakers.

Dra til New Mexico?

Da dette er et ’classified project’, har en ingen mulighet for å få en endelig bekreftelse ved selv å ta dette i øyesyn. Et annet poeng; Siden det er gjort store anstrengelser for å holde alt som dreier seg om utenomjordiske besøk unna offentligheten, hvorfor skulle en da gjøre dette til en turistattraksjon? Resultatet ville vel blitt at mange hadde konkludert med at her hadde en sivilisasjon fra en annen verden vært på ferde?

Etterord

Etter å ha studert dette materialet, er jeg overbevist om at det er genuint og av stor verdi. Synes du også at det er for ille at det holdes skjult? Hvis du er enig, hvorfor ikke da hjelpe Wingmakers sitt bistandsprosjekt for menneskeheten ved å fortelle om dette til andre?

PS! Del 2 blir Visdom fra Wingmakers.

Kilder

 1. Salter, Daniel. Life with a Cosmos Clearance. Light Technology Publishing, 2003.
 2. http://www.wanttoknow.info/wingmakersorig/WingMakersintro.shtml
 3. The Wingmaker interviews, part 1. http://www.wingmakers.us/wingmakersorig/wingmakersinterviews/www.wingmakers.com/interview/iview1.shtml
 1. The Wingmaker interviews, part 2. http://www.wingmakers.us/wingmakersorig/wingmakersinterviews/www.wingmakers.com/interview/iview2.shtml
 2. Ancient Arrow Project. http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/time_travel/esp_ciencia_timetravel09b.htm
 3. Wingmakers Artifacts. http://www.bibliotecapleyades.net/wingmakers/esp_noticias_10b.htm
 4. Wingmakers : Discovery of an ancient capsule stored deep in a canyon for a Millenium. https://outofthisworldx.wordpress.com/2013/10/23/wingmakers-discovery-of-an-ancient-capsule-stored-deep-in-a-canyon-for-a-millenium/ 8. WingMakers. Changes to the WingMakers Website. http://www.wanttoknow.info/wingmakersorig/wingmakerschanges
 1. Language analysis by William Stevens. http://www.wanttoknow.info/wingmakersorig/acio/www.wingmakers.com/arrow/acio/Stevens.shtml
 2. Principles of Personal Transformation, by Wingmakers. http://www.wanttoknow.info/transformation
 3. Shifting Paradigms by Wingmakers. http://www.wanttoknow.info/consciousnessparadigms
 4. Wingmakers Poetry. http://www.wanttoknow.info/wingmakersorig/www.wingmakers.com/arrow/chambers/indexes/poetry.shtml
 5. Powell, Stephen. Apocalyptic Grace: The Evolution of Culture and Consciousness.

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
67%
Opplysende
19%
Inne på noe
0%
Usikker
4%
Dårlig
10%
Om forfatter
Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

80 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *