Du leser nå
Kampen mellom det gode og det onde

21 minutter lesetidKampen mellom det gode og det onde

Fra et tidlig tidspunkt i historien forstod makthavere at makt er for viktig til å overlates til tilfeldighetene, og at kontroll over samfunnet er mest effektiv når den er hemmelig.

Denne artikkelen befinner seg langt utenfor rammene av normal virkelighetsoppfatning. Dette er en invitasjon til å tenke utenfor tradisjonelle rammer, og hviler på forutsetninger som for ordens skyld presenteres i 12 påstander før noen av dem utdypes og begrunnes i resten av artikkelen. Flere av disse påstandene er forenklede og kan betraktes som hjelpehypoteser i et komplisert  bilde ingen kan forventes å ha full oversikt over. Konspirasjonskulturen er stor og uoversiktlig. Feiltakelser og villedende og saboterende desinformasjon finnes. En empirisk og kritisk holdning bør ikke tapes av syne.

1. Virkelighetens natur er åndelig og bevissthetsmessig. Materie er ikke årsak, men en funksjon av bevissthet og siste nivå av skapelse.

2. I den åndelige verden finnes det åndsvesener på mange plan, mennesket er en ut av mange skapninger. Det finnes vesener over og under oss i et utviklingsmessig hierarki.

3. Vi deltar i et kosmisk drama med lyse og mørke krefter. Det finnes åndsvesener som har valgt mørket og ondskapens vei, beskrevet i mytologier og religioner verden over som demoner, djevler eller innen en kristen ramme som Lucifer eller Satan.

4.  Livet er «maya», illusjon eller drøm, men så godt laget at vi tror det er virkelig. I dette dramaet i likhet med en kriminalroman eller spenningsfilm er det skurker og helter. Det ville kanskje blitt for lite spenning i verden uten?

5. De onde åndskreftene er manifestert som åndsvesener eksisterende i andre dimensjoner enn vår. De «ernærer seg» av negative energier som de skaffer seg ved å ha kolonialisert jorden på et tidlig tidspunkt i historien, og bruker jorden som et «oppdrettsannlegg» for deres «mat». De har manipulert og organisert jorden til en slaveplanet med en kontinuerlig strøm av kriger, katastrofer, sult, epidemier og lidelse iscenesatt til et slags «ondskapens teater».

6. Disse åndsvesenene kan innta menneskelig form og flere av dem lever i vår verden, med enten et bevisst eller ubevisst forhold til sin egentlige natur. De utgjør en liten minoritet, men har i kraft av ofte karismatiske evner, høy intelligens og sterke ambisjoner vært i stand til ned gjennom historien å plassere seg i strategiske samfunnsposisjoner og styrer og kontrollerer verden. [i]

7. Denne eliten har siden Babylons dager vært hemmelig, og har gjennom historien bevart  makten gjennom kontroll av enorme formuer og politisk innflytelse som ofte gikk i arv i familiedyanastier og kongedømmer i stormaktenes bevegelse gjennom historien.  I dag kalles maktens kjerne Illuminati, som er toppen av en pyramideformet maktstruktur med et omfattende nettverk av underordende organisasjoner som muliggjør nærmest total verdenskontroll.

8. Gjennom kontroll av religion, utdanning, vitenskap, politikk og massemedia styres menneskeheten som en saueflokk. Konformitetspresset sørger for at alle går i takt. For dem som ikke gjør, finnes det nok av tiltak for individuelt tilpassede tvangstiltak.

9. Mennesket er skapt i Guds bilde. Det er godt, lyst og kjærlighetsfullt av natur, men slaver i en verden under makthavernes kontroll.  For å bryte slavens lenker krever det å gjennomskue systemet, illusjonen og det kosmiske dramaet.

10. Folkegrupper, klasser og religioner blir bevisst manipulert til å bli satt opp mot hverandre, for at de skal gå i krig mot hverandre. Muslimer, kommunister, arabere eller andre av våre medmennesker er ikke fienden – men herskerklassen som i det skjulte trekker i trådene på den politiske scenen og redigerer verdensbegivenhetene.

11. Hvert menneske har i sitt hjerte evnen til direkte kontakt med sin guddommelige natur. Vi lever i en verden med krig, sult, nød, fattigdom og kaos over alt, men må ikke la oss overvelde av det negative. Vi må heller ikke være naive og lukke øynene for all uretten. Vi må være realistiske og åndelige krigere på lysets vei.

12. Dette er veien ut av illusjonen og er et skinnende håp av lys i en ellers formørket verden.

Jeg har en drøm

Hvorfor har vi etter et par tusen år med sivilisasjon enda ikke lykkes i å skape paradis på jord? Vi har i dag tilstrekkelig med kunnskap, kommunikasjon, transportmuligheter og et industrielt og teknologisk nivå til å virkeliggjøre dette. Vi kunne levd i en verden hvor det er mat til alle, konflikter ble løst over forhandlingsbordet uten krig, ressursene var fordelt slik at ingen var hjemløse, men alle hadde tak over hodet og en varm seng å sove i. Vi kunne brukt rene og fornybare energikilder som verken forurenset eller tappet jorden for ressurser. Vi kunne klart oss med et par timers arbeid om dagen, og brukt resten av tiden til å være sammen med venner og familie med rikelig anledning til å nyte og glede oss over livet.

Dessverre er det ikke slik, og jevnt over er livet for de fleste en kontinuerlig kamp for overlevelse. Selv i lykkelandet Norge som i flere år på rad av FN blir kåret til verdens beste, henger folk flest i klokkestrengen fra morgen til seint på kveld for å tjene til livets opphold. Boligpriser og kostnadene til mat, klær og andre nødvendigheter tvinger alle ut i arbeid. Barn overlates til staten fra ett års alderen fordi foreldrene ikke har tid til å være sammen med dem. Etter en lang arbeidsdag synker de fleste utmattende ned foran fjernsynet, og familieliv og overskudd nytes stort sett i helger og ferier.

Den tankemessige ensrettingen fra utdanningssystemet, religion, vitenskap og mediesamfunnet indoktrinerer de fleste til et postmodernistisk mentalt klima av meningsløshet, materialisme og avmakt.  Det kalles demokrati, men de virkelige beslutningene tas over hodet på folk.

Stormaktspolitikk seiler tilsynelatende sin egen sjø uten kaptein eller mannskap, ikke fordi de ikke finnes, men fordi de er usynlige. Gjennom historien er millioner av soldater og sivile blitt ført inn i gapet på et gigantisk monster av meningsløse kriger i ritualiserte voldsorgier på kommando av despoter og politiske psykopater og alltid med full kirkelig velsignelse. Dagens kriger i Irak, Afghanistan og Pakistan er ikke unntaket, det er den historiske regelen. Orwell og Huxleys slavesamfunn kommer ikke en gang i framtiden, det er her allerede. [ii]

Skjult samfunnsmakt

Fra dette perspektivet lever vi i et nøye planlagt slavehold av menneskeheten, og har gjort det så lenge vi har hatt sivilisasjon. Fra et tidlig tidspunkt i historien forstod makthavere at makt er for viktig til å overlates til tilfeldighetene, og at kontroll over samfunnet er mest effektiv når den er hemmelig.  En skjult elite konstruerte på denne måten en pyramideformet maktstruktur hvor en liten kjerne på toppen gjennom et intrikat nettverk av kommandolinjer kan holde befolkningen i et jerngrep gjennom kontroll av religion, utdanning, vitenskap, teknologi, rettsvesen, politiske systemer og alle samfunnets sentrale institusjoner.

Gjennom historien var dette opprettholdt gjennom kirker og kongedømmer som i sitt grunnleggende vesen var diktatoriske, barbariske, undertrykkende og legitimerte himmelropende forskjeller mellom fattig og rik. I dag har dette inntatt mer komplekse former, med et skinn av demokrati og politisk frihet. Fortsatt eksisterer en overklasse med en ekstrem rikdom og politisk makt, organisert gjennom multinasjonale selskaper, «The Military Industrial Complex», etterretningsorganisasjoner, den romersk katolske kirken, FN-systemet, frimurerordenen, Bilderbergergruppen og en rekke små og store koordinerte nettverk.

Disse maktstrukturene blir av samfunnsvitere flest systematisk oversett. Å rette et kritisk og analyserende blikk i en slik retning er tabu fordi det vil tvinge frem ubehagelige sannheter, og skape et paradigmeskifte i politisk forståelse. Retorisk klassifiseres denne form for samfunnsanalyse derfor som konspirasjonsteorier, basert på en naiv forestilling om at beslutninger ikke tas i det skjulte, og at allianser utenfor offentlighetens søkelys ikke eksisterer. Innenfor akademia er dette derfor en lite farbar vei å gå om man ønsker å beholde jobben. [iii]

Overnaturlige hendelser

11.september 2001 er et illustrerende eksempel på hva slags ubehagelige kjensgjerninger som kan komme for en dag om man stiller spørsmål til den offisielle konspirasjonsteorien med de 19 arabiske terroristene som kapret flere fly den dagen, og styrte dem inn i to skyskrapere og fikk tre av dem til å rase sammen. To fly og tre skyskrapere er fortsatt en uløst gåte. Ikke alle har fått med seg at det var en tredje skyskraper, Building 7, like i nærheten som 7 timer senere styrtet i bakken på 6,5 sekunder, uten å ha blitt truffet av et fly, og interessant nok ble hendelsen rapport direkte på BBC 20 minutter før (!) det skjedde. [iv]

Flere ingeniører har stilt seg bak de fakta at det er fysisk umulig å få denne type skyskrapere til å gå i bakken ved å bli truffet av et fly. Blant annet kan ikke flybensin generere nok varme til å smelte stål, og hvorfor bygningene ble pulverisert til fint støv som dekket hele Manhattan krever også en annen type sprengstoff enn flybensin. [v]

Det var mye overnaturlig som skjedde denne dagen, og verd å få med seg, og kanskje det tydeligste beviset på at dette var en «falsk flagg operasjon» var passasjerflyet som angivelig styrtet inn i Pentagon, kanskje verdens mest bevoktede bygning. Det skal ha etterlatt seg et hull i en vegg og en liten brann. Bortsett fra det, ingen knuste vinduer og ingen slagmark av vrakrester som man normalt kunne forventet av et styrtet Boeing 747. Men det stod jo i avisen, og flammer og røyk ble vist på fjernsyn, så det må jo være sant…

New World Order

De skjebnesvangre hendelsene 11. september 2001 paralyserte en hel verden og ga i handlingslammelsen grønt lys for å invadere Afghanistan og senere Irak. Det innledet den imaginære krigen mot terror, og førte til omfattende lovendringer i USA. Blant annet «The Patriot Act» som har lagt grunnlaget for at USA kan forvandles til et åpent diktatur den dagen makthaverne finner det ønskelig. [vi]

Det er blitt spekulert i at angrepet mot Tvillingtårnene bevisst var såpass dårlig kamuflert fordi det er ønskelig at det vil føre til folkelig opprør mot myndighetene. Det kan dermed gi påskudd til å knuse opprørerne og brutalisere samfunnet enda et par hakk.  Makthaverne kan vise tenner og gjøre det klart at demokratiet er avskaffet og at fremtiden er innføringen av en ny verdensorden.
«A New World Order», ble første gang introdusert offentlig i en tale i Kongressen av George H.W. Bush den 11. september 1990. Siden har uttrykket jevnlig dukket opp i media, og stadig flere politikere tar det i bruk og signaliserer hva vi har i vente. [vii]

Ondskapens teater

Gleden ved å dominere verden og leve med makt og rikdom skulle en tro var tilfredsstillelse nok. Dessverre er dette langt fra tilfellet, og mye kan tyde på at i dypet av den herskende eliten råder det en form for sadistisk ideologi drevet av et behov for hva for Jeffrey Grupp kaller «dark extacy». [viii]  Hensikten er å organisere jorden til et slags «ondskapens teater», bestående av kriger, undertrykkelse, sult, fattigdom, nød, epidemier og slavehold i en kontinuerlig strøm av menneskelig lidelse som makthaverne og dyrkerne av denne form for sadisme finner en særlig nytelse i å iscenesette.

I liten målestokk kan det sammenlignes med slik en seriemorder finner en nærmest ekstatisk nytelse i å torturere, voldta, lemleste og drepe sine forsvarsløse og uskyldige ofre, og suge livskraften ut av dem i dødsøyeblikket.  I stor målestokk kan det sammenlignes med nazismen og hvordan sadisme satt i system kunne overta et helt samfunn og drive det ut i en kollektiv massedød.  Soldater og tusener av håndlangere lot seg rive med og deltok i vold i ekstreme proporsjoner i en kollektiv besettelse iscenesatt av en kjerne av psykopatiske despoter.

Nesten mennesker

Etter 2.verdenskrig ble mye forskning satt inn på å besvare hvordan de enorme grusomhetene som fant sted under krigen med jødeutryddelse, folkemord og en lang liste av bestialiteter var mulig. Denne form for forskning var selvsagt godt innenfor rammene av etablert samfunnsvitenskap og psykologi og svarene ble derfor gitt ut fra rådende oppfatninger av menneskets natur og sosiale relasjoner. Slik barn sloss og kjemper for territorier i en sandkasse, slik er krig i prinsippet den samme dynamikken av menneskelig aggresjon på et makronivå. Krig er derfor en naturlig ting, og historiebøkene er fylt med beretninger om hvordan menneskegrupper og samfunn gjennom tidene har kjempet mot hverandre. 

Med massemordere som Hitler, Stalin og Mao kan man dog begynne å lure på om det er menneskelig med en slik form for skruppelløs adferd med millioner av liv på samvittigheten, hvis de overhodet har noen?  Media rapporterer jevnlig om bestialske forbrytelser utført av seriemordere og psykopater, hvor omfanget av ondskap og grusomheter er vanskelig å forestille seg at mennesker kan gjøre.

Enkelte har gått utenfor de tradisjonelle forklaringene og spekulert i om psykopater egentlig er mennesker, men har en annen opprinnelse. Grunnen er at de ofte mangler menneskelige  egenskaper som evne til medfølelse, skyldfølelse eller selvinnsikt ved å påføre andre smerte eller lidelse. I motsetning til de fleste andre psykiatriske diagnoser, viser psykopati ikke å ha sammenheng med familiebakgrunn eller traumatiske forhold i barndommen. Psykopater er en uløst gåte.  De tiltrekkes ofte av posisjoner med formyndermakt, og med en egen evne til å plassere seg i sentrale samfunnsposisjoner. [ix] Bildet er selvsagt nyansert, og det finnes ulike  grader av psykopati.

Et slikt synspunkt finnes det muligens støtte for i en oppsiktsvekkende og lite kommentert passasje i 1.Mosebok, 6.4: 

«I de dager var kjempene på jorden og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn; det er de mektige fra fordums tid, de berømte. »

Dette betyr kanskje at det finnes en egen herskerrase som eksisterer den dag i dag og gjennom historien har vært konger, hærførere, keisere og politikere som har organisert seg gjennom sine nettverk og ubrutt beholdt makten fra sivilisasjonens vugge og fram til i dag. [x]

Falne engler

Mens de fleste former for åndelighet søker opplysning og forening med en kjærlig og intelligent skaperkraft eller Gud, finnes det andre alternativer. I mytologier og religioner verden over er det nok av eksempler på demoner, djevler og åndsvesener som tjener ondskapens krefter. I en jødisk-kristen sammenheng er dette Lucifer eller Satan. De kalles også falne engler, og har valgt ondskapen og mørkets vei og inngår i et metafysisk drama det er vanskelig å forstå rekkevidden av.

Det er muligens ikke nok å se verden kun i tre dimensjoner, men denne form for herskerskap og innflytelse inkluderer at verden styres også fra andre dimensjoner. Mye tyder på at enkelte blant makteliten går inn og ut av disse dimensjonene. De er både i fysisk form, men kan også agere i den astrale verden, ut over den fysiske. Andre har ikke disse egenskapene og er plassert lavere nede i pyramidestrukturen. De befinner seg lenger vekk fra maktens sentrum, bevisst eller ubevisst delaktige i systemet med ulike grader av kunnskap og innsyn i systemets virkelige natur.

Blodsofring

I dyrkelsen av «dark extacy» står blodsofring høyt på listen i deres satanistiske praksis.  Et streiftog gjennom Bibelen vil legge for dagen denne ofringens helt sentrale rolle. I Det gamle testamente blir Gud ved flere anledninger ofret til, med alt fra offerlam til kriger hvor fienden slaktes i guds navn.  Tanken om en blodtørstig gud som krever blodsoffer for å gjøres til lags står sterkt, og med historien om Jesus død på korset som et kulminerende eksempel. Nattverdsritualer inneholder reminisenser av denne form for vampyrisme hvor det overføres en egen kraft ved i dette tilfellet å drikke Jesus blod og spise hans kropp. 

Blodsofring finnes imidlertid i en rekke andre kulturer, blant annet hos maya-indianerne hvor offentlig halshogning som menneskeofring var en del av kulturens religiøse ritualer. Gladiatorleker i romertiden, offentlig tortur og henrettelser som folkeforlystelser i middelalderens Europa var også i forlengelse av slike tradisjoner, og med inkvisisjonen og heksebrenning som ubehagelige eksempler på kirkens sadistiske fortid. Det er sjeldent at kirker tar avstand fra krig, og bibelsk oppfordrer til å vende det andre kinnet til, men tvert imot er kirken systematisk på makthavernes side. At den katolske kirken stod på nazistenes side under 2.verdenskrig skulle være velkjent, og er i ettertid stilltiende dysset ned.

Kampen mellom det gode og det onde

Kirken, vitenskap og utdanningssystemet har gjort et godt forsøk på å indoktrinere mennesket til å se på seg selv som en hjelpeløs og håpløs skapning. Vitenskapen har særlig ansvaret for å fastholde et reduksjonistisk og materialistisk syn på mennesket som nedstammende fra apene, og uten andre fremtidsutsikter enn å være en fysisk kropp som kan tenke.

Fra et åndelig perspektiv er mennesket skapt i Guds bilde, med en medfødt natur av godhet og kjærlighet og evnen til til enhver tid å være forbundet med den opprinnelige skaperkraften. I de fleste lever denne kraften en slumrende tilværelse.  Det meste av døgnets våkne timer fylles med enten arbeid de fleste avskyr, og resten med meningsløs underholdning eller tomt og innholdsløst snakk.

For å ta vår kraft tilbake og frata despotene makten er nøkkelen å gjenopprette vår åndelige kontakt. Meditasjon som fokuserer på direkte å føle og oppleve denne tilstedeværelsen er kanskje den mest direkte veien å gå, i tillegg til å levendegjøre denne bevisstheten i tanker og handlinger.

Den tradisjonelle tolkningen er at kampen mellom det gode og onde er en indre kamp, og kirken har selvsagt tilslørt det faktum at de virkelige ondskapens krefter også er til stede i verden gjennom den herskende eliten og deres satanistiske agenda.

Den åndelige veien

Religion, åndelig praksis og ulike former for selvutvikling har tradisjonelt vært kronisk apolitiske  og med en nærmest total neglisjering av samfunnsforståelse. Å forstå den verden vi lever i er en forutsetning for å skape forandringer. Å forstå det ondes rolle i verden, er en vesentlig del av kritisk samfunnsanalyse. Når nok mennesker gjennomskuer ondskapens teater, og ikke lar seg suge med i de kunstige konfliktene som skapes mellom folkegrupper, kulturer og religioner for å få dem til å gå i krig mot hverandre blir makthaverne maktesløse. Når nok mennesker knytter bånd til hverandre i kjærlighet og solidaritet og avstår fra krig, utnyttelse og ekstreme levestandardsforskjeller kan vi skape en ny verden.

Makthaverne lever av å ha manipulert oss til maktesløshet fordi vi ikke forstår hva som foregår, og systematisk holder oss i uvitenhet om hvem vi er. Å gjennomskue lenkene som holder oss i slaveri er en essensiell døråpner for å skape fred på jord. Dette er en visjon vi må bruke all vår åndskraft til å virkeliggjøre. Å bekjempe ondskap med godhet og kjærlighet er vår åndelige utfordring.

Litteratur:

Ertresvåg, Per Aslak, Makten bak makten, Koloritt forlag, Oslo 2006

Ertresvåg, Per Aslak, Sov mitt lille Norge, Koloritt forlag, Oslo 2008

Grupp, Jeffery, Corporatism, The Secret Goverment of The New World Order, Progressive Press, 2007

Icke, David, The Biggest Secret, Bridge of Love Publications, 1999

Knight-Jadczyk, Laura, Almost Human, Red Pill Press, 2009

Tepestra, Angelico, The Universal Seduction, Vol 1-3, Imprint Books

Wolf, Naomi, The End of America, Chelsea Green, 2007

The Holy Bible, King James Version, Hendrickson Publisher, 2008


Noter:

[i] «Never doubt that a small group of commited people can change the world; indeed, it is the only thing that ever has.» Margaret Mead (1901-1978)

[ii] Det er etter hvert en omfattende litteratur som dokumenterer denne form for virkelighetsoppfattelse. Retorisk og i Orwells «nytale» blir dette ofte kalt «konspirasjonsteorier», mens det i realiteten er kritisk samfunnsanalyse, i sterk kontrast til dagens overfladiske tabloidiserte medievirkelighet.

[iii] Ved to anledninger har samfunnsforskere ved norske universiteter på Stortingets oppfordring foretatt maktutredninger av det norske samfunnet, og begge gangene er slike hemmelige nettverk fullstendig oversett. Frimurerordenen som med sin hovedlosje som Stortingets nærmeste nabo er en slik hemmelig organisasjon. Pyramidestrukturen med hemmelighold oppover i systemet forhindrer frimurere flest innsyn i organisasjonens egentlige natur. I likhet med kirken er medlemmer flest velmenende og positive mennesker, men uvitende om organisasjonens egentlige agenda på et høyre nivå.

[iv]  Reportasjen kan ses på Youtube: «BBC Reports Collapse of WTC Building 7»

[v] Den danske kjemiprofessoren Niels Harrit, har i en vitenskapelig rapport påvist rester av nano-thermitt i ruinene fra Tvillingtårnene, og mener dette beviser at det var denne type sprengstoff som ble brukt i bygningene. Det forklarer hvorfor bygningene kunne rase sammen, identisk slik det skjer ved kontrollerte nedrivninger.  Se Youtube: «A danish scientist Niels Harrit, on nano-thermite in the WTC dust.»

[vi] De systematiske endringene for hvordan demokratier dør, og fascisme overtar følger en nøye plan oppfunnet av Mussolini og iverksatt av flere diktatorer i ettertid, og nå også på god vei i USA.  Fenomenet er detaljert beskrevet av Naomi Wolf i boken, «The End of America.»

[vii] Eller slik David Rockefeller formulerte det:

«We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.»

David Rockefeller på en FN konferanse, 14.september 1994.

Dette sitatet også av David Rockefeller fra en tale til Bilderberg-møtet i juni 1991, er også verdt å få med seg:

«We are grateful to The Washington Post, The New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the bright lights of publicity during those years. But, the work is now much more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national autodetermination practiced in past centuries.»

Ikke alle er like begeistret:

«The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government combining supercapitalism and communism under the same tent, all under their control…. Do I mean conspiracy? Yes I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, and incredibly evil in intent.»

Kongressrepresentant Larry P. McDonald. I 1983 ble han drept da han befant seg ombord passasjerflyet fra Korean Airlines 747 på vei fra Alaska til Korea. Flyet ble skutt ned av Sovjetunionen da det befant seg over sovjetisk luftrom.

[viii] Jeffrey Grupp er forhenværende filosofiprofessor, forfatter av flere bøker, programvert for Antimatter Radio, og gjennom mange år praktiserende buddhist. Gjennom en periode av intens meditasjon opplevde han hvordan en åndelig vei av både lys og mørke åpnet seg for ham, og at han kunne velge hvilken vei han ville gå. For eksperimentets skyld valgte han den mørke veien, og ble ført inn en verden av ondskap, destruksjon og sadisme og fikk en personlig opplevelse av en spesiell form for nytelse og tilfredsstillelse som er tilgjengelig for dem som følger en slik vei. Eksperimentet var ikke uten konsekvenser, og det forstyrret ham tilstrekkelig til å forlate meditasjon i flere år, og det tok ham lang tid å reorientere sitt åndelige fokus.

[ix] For en egen analyse av psykopati se Laura Knight-Jadczyk, «Almost Human».

[x]  David Icke har blant annet foretatt en analyse av konger, keisere og makthavernes historiske utvikling og spesielt med vekt på blodsbåndenes spesielle betydning blant kongelige.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
75%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
25%
Dårlig
0%
Om forfatter
Ernst Parell

31 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *