Bla i tag

TV

Skru-av-TV-uka!

TV er dop.

Tango for TV

Multimediers enorme påvirkningskraft kommer av det store antallet sanseinntrykk vi blir utsatt for.