Bla i tag

Mosebøkene

Tilblivelsen av GTs historiske bøker (850-450)

Vil den jødisk-kristne kulturen helst fortrenge bibelvitenskapens innsikter?

The Urantia Book (1955)

The Urantia Book er et spennende åndsvitenskapelig kanalisert verk.

Amenemhat III og statsminister Josef

Den grønne oasen på vestsiden av Nilen er Faiyum; Bibelens Josef har trolig æren for verket.