Bla i tag

jeanette archer

Tegning av Hege Fredriksen

Jeanette Archer, et misbrukt barn

Barn som er fra satanistiske familier blir dopet ned og misbrukt. De andre barna drepes for blod/adrenochrome.

En bønn til Halloween av Hege Fredriksen

En bønn til Halloween av Hege Fredriksen Satanistiske, rituelle overgrep mot barn skjer også til andre tider, inkludert 25. desember og i påsken.