Bla i tag

Flyktninger

Flyktningestrømmen som skal bryte ned Europa

Den kunstige flyktningestrømmen til Europa omhandler Kalergiplanen. Dette er et manifest som beskriver hvordan man i praksis skal bryte ned og overta Europa i sin helhet.

Guds vilje?

Det er en kamp mellom sekulær ekstremisme og åndelig forsvar av menneskeheten

Narko-kartellet NATO og CIA

Krigen i Afghanistan dreier seg blant annet om narkotika