9/11 – Naive verdensbilder i fritt fall

10.4K visninger
11 minutter lesetid
127

9/11 – Bygning 7 og 9/11 – Pentagon. 9/11 sannhetsbevegelse går mainstream, som vi skal se nedenfor. Nyhetsspeilet sier velkommen etter. Hva kan bli følgene for de som trodde på myndighetsskapte illusjoner i denne forbindelse?

Når 9/11 mytene og illusjonene om araberne med boksåpnere faller, da faller mye. Også tilhengerne til myndighetenes egen ‘mannsforsker’ og propagandist Jørgen Lorentzens verdenssyn, sammen med alle andre naives verdensbilder som trodde på propagandistene, i enhver sammenheng. En vil finne at det aller meste er basert på løgner og bedrag. Det ene drar det andre med seg. Det blir en dominoeffekt av dette, og vi kommer til å få en syndeflod av illusjoner som faller etter hvert. Alle som trodde på disse myndighetsbetalte retorikere og demagoger,  for dem blir alt lagt i grus. De må bygge seg nye verdensbilder etter hvert.

Mange står klar til å erstatte gamle falske verdensbilder, med illusjoner om nye bedre. Mange av de nye illusjoner, kan være falske også (UFO’er, aliens, Pleiadene, etc.), men mange vil adoptere og klynge seg til dem også som en livbøye.  Det er dette som er bygge sitt verdensbilde ‘på sandgrunn’. Istedenfor å bygge  sitt verdensbilde på fjellgrunn, i og av denne verden, begge føttene på bakken, hvor den som observerer står støtt, basert på den virkelige og reelle situasjonen i verden, og ikke slik en ønsker den skulle være. Heller ikke søker en løsningene på problemet på og fra fjerne planeter. Vi lever her og nå, her og nå må problemene løses, i dette samfunnet.

Dette mennesket som ikke fornekter det en ser med sine øyne her i verden, har blitt voksent, og blitt fri sine barnslige fantaseringer.

Observerer en verden med kjølig objektiv realisme, så ser en det en ser; en ser elendigheten, krigene, drepingen, konspirasjonene fra de åndelige småfolkene sin side, som ofte utgjør verdens lederskap,  for hvordan de febrilsk søker å trygge seg selv og sine venners makt og sin egen inntektsbase;

Fake Terror Og Krigen Om Ditt Sinn

Krig mot kommunisme, krig mot terror, krig mot Al Queda, krigen mot kriminalitet, krigen mot kreft, krig mot skatteunndragelse, krig mot fattigdom, krigen mot narkotika, krigen mot klimaendringer, krig mot rasisme, etc.

Har noen noengang sett noen positive resultater av disse kriger?

Frykt. Frykt. Frykt. Skap frykt. “Vi skal beskytte dere”, for deres sikkerhet, for Rikets sikkerhet. La folk be på sine kne om å bli beskyttet fra alle disse ‘onder’.

Mens de reelle onder går på to føtter, ser ut som deg og meg, og er dem som driver alle disse krigene om ditt sinn…….

List of wars concepts
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_on_concepts

Det er slik fordi denne virkelighet vi har her er basert på det darwinistiske dyreriket; the survival of the fittest. Jungelens lov gjelder. Gjennom hele historien har dette vært tema i denne animalske verden.

Hovmod står for fall

For mange med liten kunnskap og utsyn vil dette fallet av verdensbilder de har adoptert fra mainstream propaganda media og myndigheter via utdanningssystemet, bli så sårt at de vil gå inn i akutt psykisk sykdom, fordi det tar tid å lege sårene, og bygge nye verdensbilder, til erstatning for de gamle som falt, og i denne overgangsfase vil de ha det vondt, lide mye, og mange må kanskje innlegges for å få hjelp i overgangen. Egentlig er illusjonene en psykose i seg selv. Psykose= ‘sviktende oppfatninger om virkeligheten’. Mange illusjoner bærer preg av å være kollektive psykoser.

Spesielt vil dette ramme dem som ikke er skeptisk til noe mainstream politisk propaganda, som ofte ikke engang vet at det er propaganda, eller noe som deres ledere ved universiteteter og høyskoler har fortalt dem. De har ikke lært eller øvd opp evnen til selvdreven selvstendig tenkning. Står det ikke i pensum eller i avisen, så er det per definisjon ikke en del av verdensbildet, det rådende paradigmet de orienterer seg etter, og bygger opp sine illusjoner i forhold til. De har rett og slett ikke blitt ‘individualisert’ som Carl Gustav Jung kalte det (individuasjonen), og med det menes at de ikke har blitt åndelig selvdrevne, de er ikke selvstendige åndelige entiteter i verden, bare en del av en kollektiv homogen massebevegelse.

Når de adopterte illusjonene blir sagt imot, så er det veldig vondt, som om en del av en selv blir angrepet og såret. Og de vil ofte reagere voldsomt følelsesmessig, og ikke på saklig rasjonellt grunnlag. Blir noen straffet for å påføre mennesker slike psykoser (virkelighetsfornektelser), ved hjelp av propaganda og sosiale programmer?

Vi er midt inne i et monumentalt paradigmeskifte bevissthetsmessig hos alle mennesker.  Prosessen har vist for mange at det eneste en kan gjøre i slike overgangsfaser er å være svært fleksibel. Holder en for hardt på det falske, så vil fallet bli desto hardere. Det lønner seg å nøste opp en og en illusjon over tid, hvis de ikke skal akkumuleres for mye, slik at en ikke får trykk-koker effekten.

Når ALLE illusjonene faller samtidig, da er det personlig katastrofe, for dem som ikke er åpen for andre virkelighetsmodeller. Som at der er mer av virkeligheten enn den synlige. Mange tar maya, illusjonene, for å være virkelighet. Fordi noen har fortalt dem at det er slik. Ingen kritisk evne til å tenke selv. Illusjonene kan psykologisk sett blitt en integrert del av Selvet, avhengig av hvor lenge de har fått festet seg i menneskets psyke, kan det ha utviklet seg til en psykose. Det smerter når knopper brister. Og det smerter når illusjonene faller.

Mange av oss har vært gjennom den ofte smertefulle prosessen. Når alt en trodde på falt; – ledernes ærlighet, samfunnets godhet, rettssystemets rettferdighet, historikeres etterettlighet, helsepersonells integritet-, ble til støv i Ground Zero.

Apokalypse (fra Endetidsboken i Bibelen) betyr
a) profetiske avsløringer.
b) en kosmisk kataklysme hvor Good ødelegger ‘the ruling powers of evil’.

Er vi i apokalypsen nå? Er vi ved enden av et EON? Er der noen avsløringer på ferde? Blir makthavere med onde hensikter avslørt?

Vi ser nå at selv enkeltpersoner, journalister innen mainstream media starter ta innover seg nye virkelighetsbilder. Viser til Nyhetsspeilet’s artikkel om John Pilgers nye dokumentar, hvor sentrale mediaaktører tar innover seg hvor lurt de har blitt av 9/11, krigene mot terror, osv, jfr. Geraldo Rivera hos selv FoxNews under.

Hva vi kan lure på; Vil NTNU starte noen som helst interne programmer for å heve kvaliteten på evnen til kritisk tenkning hos sine studenter, etter dette, og andre lignende factsfinding? Står deres deterministiske materielle åndsløse verdensbilde for fall?

Geraldo Rivera – 911 Sannhet Om Bygning 7

Konspirasjonsteori med Jesse Ventura: 9/11 Pentagon

Ny film fra Jesse Ventura om saken.

http://www.youtube.com/watch?v=g5beis2Iq5U

Vi skal gjøre oppmerksom på at dette ikke gjelder absoulutt alle tilknyttet NTNU.

Et globalt bedrag? 11. september i kritisk lys‘, av Emil André Røyrvik.
http://www.samtiden.no/06_3/art3.php

“Stipendiat og seniorforsker ved NTNU, Emil André Røyrvik, holder for tiden på med å skrive sin doktoravhandling. Men sommeren 2006 var han kjent for å ha igangsatt en heftig debatt i Norge, da han i et par artikler i Samtiden og Dagbladet hevdet at terrorangrepene den 11. september, 2001, bar preg av å være en innsidejobb, da han mente at for eksempel kollapsene til Tvillingtårnene og WTC7 ved World Trade Center i New York var forårsaket av kontrollerte spregninger, og ikke passasjerflyene som krasjet inn i bygningene.”
http://14296.vgb.no/2007/09/11-september-i-kritisk-lys/

Der er flere sider ved NTNU enn de uvitende og kunnskapsløse fra religionsstudiet ved NTNU, uten evne til kritisk tenkning, som herjer i Nyhetsspeilets kommentarfelter under pseudonym og nicknavn.

Synd mange ikke kan gjøre seg opp noen egen mening, uten at noen kjendiser bekrefter for dem. Nyhetsspeilet presenterer i den rolle; Harald Eia.

Støtter Harald Eia 9/11 Truth?

fra Storbynatt 9.11.10.

Bård: “Aller først så må vi snakke litt om overvåkning, det viser seg at USA har spionert på oss og..
men vi slår tilbake, for nå har norsk politi planen klar for hvordan de skal avsløre amerikanerne”

Harald: “Å”?
(Bård viser bilde av Dagbladet-overskriften “Politiet ber USA om hjelp”)
(latter)
Harald: “Dette er ikke lurt, Bård. Vi vet hva som skjer når en fraksjon i CIA begynner å jobbe mot en annen, seg imellom, da får vi den såkalte “terroraksjonen” 11. september som var en innside-jobb. Ja greit!”
Bård: “Dette blir klipt bort på grunn av CIA, det vet du.

Lorentzen Harald Eia Untergang

Harald Eia som egenhendig bragte myndighetenes propaganda i kne, ved å tilbakevise at kjønnene kunne formes ved sosial programmering, og påstod i sitt NRK-TV program ‘Hjernvask’  at dette var mer biologisk og arvelig betinget. Dette var som å banne i den sosial-demokratiske kirken, hvor der er et sosialt program for absolutt alt, for å skape mennesker mentalt i myndighetenes bilde av virkeligheten. Illusorisk mental kontroll og kondisjonering, det er verktøyet de sverger til, idag som alltid før i historien.

Hitler i rollen til Stoltenberg vennen og ‘Mannsforsker’ Jørgen Lorentzen

http://www.youtube.com/watch?v=fxsavt-Uvho

Ha, ha, ha, ha – keiseren uten klær. Se den ! Vanvittig morsom.

Les forøvrig gjerne i denne forbindelse (Hjernevask manualen, m.v.):

Psykopolitikk – dets opphav og implementering
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/06/psykopolitikk-%E2%80%93-dets-opphav-og-implementering/

Neste illusjon som faller; myndighetene vil alle vel…….

Eugenikk agenda hos eliten

Der er svært få i verden som vil en vel,  om ikke en selv sørger for det. Vi er alle alene, på en tidsreise i et åndelig ubegrenset univers, hvor vi skal lære å skille lys fra mørke, løgner fra sannhet, det gode fra det onde. Den aller største illusjonen er at stater og myndigheter vil noen som helst vel. Det er som det alltid har vært; de vil seg og sine mest vel, de som behersker myndighetsutøvelsen.

Eksempler:
Drep flest mulig, bruk nanoteknologi, med vaksiner, chemtrails, fluor i vann, kviikksølv i tennene, Codex’er som forbyr vitaminer, la eldre sulte ihjel på institusjoner, forgift maten, genmodifiser, null næringstoffer, aborter flest mulig, gjør det forbudt å plante sin egen næringsrike mat, skap krig for å utrydde flest mulig raskest mulig, og endelig; bakteriologisk krigføring mot menneskeheten, etc, etc, etc.

Bertrand Russel, The Impact of Science on Society, 1953:
”Jeg later ikke som om fødselskontroll er den eneste måten vi kan stoppe befolkningen fra å øke…Krig …har hittil være skuffende i forhold til befolkningskontroll, men kanskje bakteriologisk krig …kan være mer effektiv. Dersom en ”svarte-dauden” kunne spres gjennom verden en gang i hver generasjon kunne overlevende avle fritt uten å gjøre verden for fylt… Tilstanden ville kanskje være noe ubehagelig, men hva så? Virkelig høyt tenkende mennesker er likegyldig til lykke, særlig andres… Det er tre måter å sikre et samfunn som kan være stabilt i forhold til befolkning. Den første er fødselskontroll, den andre er drap av barn, eller virkelig destruktive kriger, og den tredje er den av generell elendighet med unntak av en mektig minoritet…”

FN Biologisk mangfold beregning om en bærekraftig menneskelig befolkning; US Senatet, 9. september, 1994:  ”FN sier eiendomsretten er ikke absolutt og uforanderlig, men det er der for det som regjeringen ønsker å gjøre med den. En rimelig estimering for et industrialisert verdenssamfunn med den nåværende Nord-Amerikanske levestandard vil være en milliard mennesker. Dette må implementeres innen 30-50 år, to tredjedeler av befolkningen må kuttes.”
Kilde: – Dr. Michael Coffman, om UN Agenda 21 vs Gateway 1

Hvorfor ikke begynne kuttet med Prince Philip (han som ville re-inkarneres som dødelig virus for å redusere befolkningen), Maurice Strong, David Rockefeller?

‘Bærekraftig Utvikling’ dronning Gro Harlem Brundtland, og resten av Club of Rome og Agenda 21 gjengen har sine uttalte agendaer. Dokumentert, langt mer enn hva jeg kan ha plass til her. Det første fornuftige mennesker burde gjøre er kanskje å få dem utav sirkulasjon for enhver myndighetsutøvelse, ved å putte dem inn på Guatanamo Bay, så kan de sitte der og drømme om de 500 millioner menneskene (jfr. Georgia Guidestone) som skal være igjen i verden etter at de er ferdig med sitt arbeid?

Selvfølgelig har de satt som forutsetning i sitt matematiske sosialistiske 50-årsplan program at de selv og deres etterkommere har plass blant disse 500 millioner som angitt på Georgia Guidestone (?). Kommunismen og sosialismen er, som det var i USSR, helt maniacs når det kom til å utvikle slike planer. Det var 5-års planer, 10-års planer, etc. Planer for alt. Nøyaktig hvor mange som skulle leve, og hvor mange som skulle dø, enten ved direkte drap, eller ved ‘naturlige means’; sult og ‘natuatastrofer’.

Georgia Guidestone’s sponsorer er: En liten gruppe av Amerikanere som søker å innføre ‘the Age of Reason‘.  Kanskje vil de finne ut, kanskje for sent, at det virkelig var nødvendig å ha med hjertet i denne Fornuftens Nye Verdensalder? Og at hjertets egenskaper best kan utforskes i form av åndelige disipliner, og religion, siden dette er åndelige konsepter, som trenger en viss form for terminologi, sjelelæren?

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Velkommen til virkeligheten

Disse som utgjør denne verdens lederskap har en stammekultur, og stamme-mentalitet. De som eksisterer utenfor deres stamme (tribe), er ikke noe de trenger å bry seg med. De er ‘disposable’.

Det utrolige er hvordan mange som ikke tilhører denne stamme, og som ikke holder seg oppdatert via Nyhetsspeilet og andre alternative medier, likevel adopterer dens mentalitet, og de illusjoner de skaper for å trygge sin maktbase. Disse ignorante beskytter sin underdanighet med alle midler. Som sauer som lar seg lede frivilig til slaktehuset.

De som har studert på sakene, følger med på Nyhetsspeilet og lignende, vet hva som skjer, de vil ikke ha noen problemer med overgangene når illusjonene faller, og problemene disse overganger skaper. Disse vil være del av løsningen. Klar til å bygge opp igjen på bitene av hva de ignorante har revet ned.

Hvor andre bygger illusjoner, presenterer vi virkeligheten. De som liker Nyhetsspeilet har ingen problemer med å ta innover seg virkeligheten og realitetene. De som lever i illusjonene, de fornekter virkeligheten, og metoden deres for å oppfylle sitt verdensbilde, er å prøve å finne svakheter ved Nyhetsspeilets vinklinger, aller helst vil de ha begravd Nyhetsspeilet for godt, for å slippe å bli minnet om sin virkelighetsfornektelse. De beskytter sine illusjoner med alle midler.

La ønsket for det nye året 2011 være: La de som vil forbli i sine illusjoner endelig få lov til det, men la de som bryter fri,  få et fantastisk nytt år for det personlige prosjekt dette er. De er iferd med å bli FRI ! Fri til å tenke og drømme som de vil, og ikke bare slik som lugubre krefter i verden har drømt for dem, på deres vegne.

.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

127 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Field McConnell – Boeing Uninterruptible Auto Pilot Used On 9/11 Planes, Impossible To Hijack! https://www.youtube.com/watch?v=l5NnBQJ5at4&list=PLqQQFOVUZBLgcpfBSkMAdGc2W0EXW5UXz&feature=share

Quote: Field McConnell is a vastly experienced naval aviator and commercial pilot whose career has spanned five decades. He claims that Malaysian Airlines contacted him when Flight MH370 disappeared on March 8 last year. They called him he says, because of his research into secret existing technology, which allows someone on the ground to take control of a flight, leaving the flight crew helpless. http://richieallenshow.com/ https://www.facebook.com/richieallenshow Tune in at 8pm GMT http://www.davidicke.com/radio/player http://www.FabRadioInternational.com Talk Radio Europe on FM. Contact The Show Email Richie@RichieAllenShow.com Twitter: twitter.com/RichieAllenShow Skype Therichieallenshow

The Richie Allen Show Interviews Field McConnell – January 20, 2015 http://www.abeldanger.net/2015/01/the-richie-allen-show-interviews-field.html

Abel Danger Global Private Intel Agency on livestream, Mon Jan, 19 2015 8:00 PM — Mon Jan, 19 2015 9:30 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3740035 Quote: Marine Links Serco Black-Hand Crime-Scene Clock To Ted Heath’s Telstar JFK, Skynet Pentagon Bomb. Field McConnell has linked Serco’s (formerly RCA GB 1928) development of a crime-scene clock for Black Hand* captains to the late homosexual pedophile Lt. Col. Edward Heath – the former commander of the Honourable Artillery Company – whose Black Hand journeymen allegedly used Telstar to time the JFK and Jack Ruby assassinations in 1963 and Skynet to time the Pentagon bombs on 9/11. Black Hand* – Captains or journeymen of livery companies with “Licenses to Kill, Extort and Bribe” namely City of London Honourable Artillery Company 1527, Master Mariners and Air Pilots 1929 and Ancient and Honorable Artillery Company of Massachusetts 1638 whose alumni include U.S. Presidents James Monroe, James Garfield, Calvin Coolidge and John F. Kennedy and whose incumbent may well prove to be Barack Hussein Obama. McConnell claims that by 1962, Heath, then Lord Privy Seal, had outsourced the U.K.’s four-minute warning system, the NPL cesium clock and Telstar satellite communications to SercoRCA &…

Google { black hand site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=black+hand+site%3Aabeldanger.net , hebdo site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=hebdo+site%3Aabeldanger.net , satan site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=satan+site%3Aabeldanger.net , serco site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=serco+site%3Aabeldanger.net , isis site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=isis+site%3Aabeldanger.net }

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Refererte video blir trolig sett mer enn 8,000 ganger iløpet av to første døgn, nå 7,353, og knapt eller ingen observert offentlig interesse for denne i Norge, heller ikke på Nyhetsspeilet, men så er er Norge desidert ett av klodens mest korrupte land hvor kriminalitet ikke kjenner noen grenser, mye fordekt, et samfunn i det aller vesentligste styrt av kriminelle og idioter

Anbefaler The Richie Allen Show https://www.youtube.com/channel/UCScsqqZi411nqVod1Uay0KQ/videos

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

One of the new psy-ops from the Hollywood crime syndicate, google { a most wanted man imdb https://www.google.no/search?q=a+most+wanted+man+imdb }

ADGPI http://abeldanger.net

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

C2CSI- Broadcast and Transcript-January 14, 2013 http://presidentialfield.com/c2csi-broadcast-and-transcript-january-14-2013 * British Bankers’ Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1 * Abel Danger radio and information, 9/11 false flag terror attacks and related intelligence reports http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1792&start=1

Sallie O. Elkordy, comment quote: Sandy Lunoe, Otto Lund, Alan Greaves, Do any of you have articles relating to the Flu shot creating the flu pandemic? http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/folkehelseinstituttet-lyver/comment-page-4/#comment-94065

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Why Are They Afraid of Jesse Ventura? http://www.veteranstoday.com/2012/01/10/why-they-are-afraid-of-jesse-ventura/

Sitat:
..
Fox News is continually reporting that former Governor/SEAL/UDT Jesse Ventura, was “beaten senseless” in a bar brawl in 2006 by a SEAL. The story goes that Ventura said “more SEALS need to die.”

VT Editor Jim W. Dean reminds me, “Why now, why years later, why station after station, all Neocon controlled spin and sleaze carrying this story?

Who gave the command?” Then we checked the web, same thing, every scumbucket site on net. Then, of course, a “little birdie” told me that Ron Paul and Jesse Ventura, America’s political “dream team” had been talking
..

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

9/ 11 – Allons enfants!

Likorm
Likorm
Abonnent
12 år siden

In your Face! with Elizabeth Woodworth and 9/11 Consensus panel.

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Video show what type of fuel, explosive, was used for the demolition of wtc 1, 2 and 7 on 9/11: Ares rocket test at Corinne, Utah test facility. 3.6 Million lbs thrust. 22 Million horsepower

http://abeldanger.net Intelligence reports and weekly radioshow

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

For ordens skyld, det ble brukt fler typer eksplosiver

ola
ola
Abonnent
12 år siden

Boeing 737 styrtet i Canada

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10089728

De sier det er muligheter for å finne levende, jeg trodde fly som styrtet i bakken ble borte jeg, var jo det som skjedde på 9/11, å det var jo sant, så her er det nok en konspirasjon på gang.

ola
ola
Abonnent
13 år siden
Mole
Mole
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

Viktig å holde vaffelpressa igang vet du, nå blir Al Qaida ennå faligere, altså skal terrorfaren ytteligere opptrappes, gode tider for usannsynlige og forferdelige ulykker fremover, bedre kjent som falsk flagg operasjoner.

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Bush Caught Lying About September 11th!

ola
ola
Abonnent
13 år siden

9/11 “Mistenkte” blir stilt for retten på guantanamo, istedenfor sivil rettsak. Det var jo veldig rart de ikke vil ha en sivil rettsak.. hehe.. men ser det står hjernen bak 9/11 terrorangrepet.. Var det ikke Bin Laden da?

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorisme/artikkel.php?artid=10083793

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

For det første er det BULL SH** at 168 mennesker har sett denne videoen i verden, for det andre så skal Charlie nå knebles med alt av drit det er å plukke frem om ham, så troverdigheten hans svekkes, les litt om “raseriutbruddene” hans i det siste, Charlie kommer snart til å negraderes til en junkie som babbler nonsens og er hjernevasket av Alex Jones, i verste fall dør Charlie av en “overdose” et eller annet!, med andre or myrdet.

Heldigvis har mange våknet å lukter den forpurrede stinkende lunta.

ola
ola
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

http://www.vgtv.no/#id=38185

Ny video av 911, fra et politihelikopter, de skjønner ikke bæret av hvorfor tårnet raser når de ser det

ola
ola
Abonnent
13 år siden

At folk fortsatt tror 911 var utført av noen få araber er uforklarlig.

Vet ikke om dere har sett Charlie Sheen sine meninger om 911?

Nå har han fått sparken, men vet ikke om det har noe som helst sammenheng da, men var iallefall en krangel med Chuck Lorre og utagerende livsstil, men det er vel hverken nytt eller uvanlig der..

http://www.latimes.com/entertainment/news/la-et-sheen-firing-20110308,0,6082268.story

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

(VG Nett) Pampene i Warner Bros har fått nok av Charlie Sheens ville utspill. Nå har de gitt han sparken, og skriver at han «tydeligvis er veldig syk
http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=10090996.

Man blir ganske syk av å jobbe for phsyke mennesker vil jeg påstå!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

Videoen UFO lenket til er truffet av 168 ip klikk.

Et søk på charlie sheen 911 video ga,

About 6,810,000 results (0.21 seconds)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

Charlie Sheen`s troverdighet kan vel sies å være skadet.

The recent behaviour of actor Charlie Sheen has led to some – including US TV doctor Dr Drew Pinsky and a number of bloggers – to suggest he has bipolar disorder.
http://www.bbc.co.uk/news/health-12701154

Ja kjør han full av piller å dop han ned, det hadde de likt, han har mange tilhengere og har talt rett ut om sins skepsis til den offesielle 911 farsen.

Folk må da få lov til å bli sint og gjøre opprør uten å ha bipolar lidelse, stå på Charlie.

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Ny video viser unike bilder fra den fatale dagen i New York 11. september 2001.

Videoen ble aldri offentliggjort.

http://www.dagbladet.no/2011/03/07/nyheter/11_september_2001/utenriks/video/nypd/15721556/

Videoen ble aldri offentliggjort, men etter god redigering kan den vises frem?!?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Utrolig interressant videofilming, filmen begynner omntrent rett etter “flyene” har truffet tårnene, 12:25 uti filmen forsvinner lyden slik at smellene i tårnene ikke skal kunne høres,
samt at fotografen er nesten kvalmende dårlig på å filme, skulle nesten “tro” det var meningen !!!!!!, de brennende tårne er mindre viktig enn bakken, røyken og utsikten til ingenting mange ganger,
mulig han er evneveik, eller bare kjøpt, her har de tjansen i livet sitt til å filme hendelsen ut av en annen verden, eget helikopter å greier, så blir sluttresultatet slikt.

Må le.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Mole
13 år siden

Ja filmen der var ikke mye å skryte av.

Se litt på denne passasjerlisten her (cnn buffer):
http://911research.wtc7.net/cache/planes/evidence/cnn_UAL75_victims.html

“United Airlines Flight 175, from Boston, Massachusetts, to Los Angeles, California, was the second hijacked plane to strike the World Trade Center, plowing into the south tower. Two pilots, seven flight attendants and 56 passengers were on board.”

Hvorfor er det ingen arabere på listen som CNN har tatt vekk??

CNN:
http://edition.cnn.com/SPECIALS/2001/trade.center/victims/ual175.victims.html

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Page not found hos cnn.

En skal være rimelig god america patriot hvis en fortsatt tror på den “offesielle” forklaringen bak 11. september 2001 idag.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Mole
13 år siden

Grunnen til at de ikke står på den lista, kan kanskje ha noe med at det er en liste over ofre for kapringen, og enhver med et gram empati skjønner at kaprerne ikke står på en slik liste.

Eller skjønte du ikke det, i konspirasjonshungeren din?

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Mole
13 år siden

Konspirasjonshunger?

Les hva som står og forhold deg til det som diskuteres.

“United Airlines Flight 175, from Boston, Massachusetts, to Los Angeles, California, was the second hijacked plane to strike the World Trade Center, plowing into the south tower. Two pilots, seven flight attendants and 56 passengers were on board.”

Så araberene var ikke passasjerer?
Kapret de flye med jetpack på ryggen?

Sagt på en mindre sarkastisk måte; Har det blitt publisert en passasjerlister før araberene offesielt fikk skylden?. Isåfall vil jeg se på dem.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Mole
13 år siden

“…og enhver med et gram empati skjønner at kaprerne ikke står på en slik liste.”

Ok.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Mole
13 år siden

Selvsagt. Flyselskapene viste på forhånd at araberene skulle kapre flyet, og derfor valgte de å fjerne de fra listen før take-off. Glimrende konspirasjonsteori det, men jeg etterlyste kun orginal passasjerliste, ikke flere konspirasjonsteorier.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

American Airlines Flight 11, from Boston, Massachusetts, to Los Angeles, California, crashed into the north tower of the World Trade Center with 92 people on board.

87personer på lista, 5 mangler.

American Airlines Flight 77, from Washington to Los Angeles, crashed into the Pentagon with 64 people aboard.
56 personer på lista, 8 personer mangler.
United Airlines Flight 93, from Newark, New Jersey, to San Francisco, California, crashed in rural southwest Pennsylvania, with 45 people on board.
33 personer på lista, 12 personer mangler.

Var det 25 kaprere eller er det noen av de omkomne som ikke er talt opp, eller som reiste uten pass, eller har de etterlatte bedt om at de ikke vil ha de på lista?

Nearly 3,000 victims and the 19 hijackers died in the attacks.
http://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Mole
13 år siden

Hm, snedig.
Var det 19, 25, 6 eller ingen kaprere?
Hvilke bevis finnes for at 19 arabere var ombord?

Hvem skal man henvende seg til for å få en redegjørelse rundt dette?

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Mole
13 år siden

Se også her:

Mark Bingham, 31, of San Francisco owned a public relations firm, the Bingham Group. He called his mother, Alice Hoglan, 15 minutes before the plane crashed and told her that the plane had been taken over by three men who claimed to have a bomb.
http://911research.wtc7.net/cache/planes/evidence/cnn_UAL93_victims.html

Mark Bingham sier det er 3 kaprere med bombe, men på listen mangler det angivelig 12 personer inklusiv de 3 kaprerene.

Ingen som har svar?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Svaret er nok bare at det er trykkfeil Sigr.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mole
13 år siden

Det er vel bare 1 svar på det Sigr :)

Kast deg på telefonen og spør dem selv hvor mange dem var, ingen er vel mere kompetente til å svare på det en kaprerene selv

Her er 9 av kaprerene som klatret ut av ruinene med lommene fulle av gullbarer før dem satte seg på fly hjem til Saudi Arabia der de lever i beste velstand den dag i dag :)

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/hijackers.html

http://news.bbc.co.uk/2/hi/1559151.stm

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Mole
13 år siden

Det er nok ikke noe trykkfeil Mole. Vi ser jo igjennom hele listen at det tilsynelatende mangler 6 personer, og at historien rundt det 19 kaprerene er det reneste virrvarr.

Finnes det i hele tatt bevis for at det var flere ombord på flyene enn det navnelistene til cnn tilsier?

Med andre ord; Er listen komplett, eller mangler det 25 personer?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Skeptikerne, eller rettere sagt de som tror på den offesielle historien om 11. september 2001, har ikke fått noe svar fra myndighetene angående spørsmålet ditt Sigr., derfor får du ikke noe svar.

Det må tydeligvis komme en “offesiell” uttalelse om at nå er det lov å bruke hue før folk tør å tenke selv?!?

Copernispiracy
Abonnent
13 år siden

It is worth all the hate mail,mockery & ignorance that i face,to know what i know about the NWO agenda,it is priceless to me to be one of the few awakened minds in this dark age of Kali Yuga.
I do believe we that we have evil soul groups who come here to earth from other dark planetary systems & dimensions,i believe they are ruling in our government~
some of these entities that arrive here are diobolical,atheistic and of a sinister consciousness & awareness ,and some of the beings are from a high lineage of souls,from the christ light,from mother/father god..
i do know that the dark sinister forces are reigning the earth in this fallen age of Kali Yuga,its in every spiritual scripture,when gods wrath does finally come down in some horrific huge cataclysm that wipes out humanity the elite in power will no longer be arrogantly laughing ,they will be dead & extinguished ..this human disease can only dominate and tamper with our sacred planet for so long ,this earth plain belongs to mother/father god,the day of crucifixion is going to come crashing down on their diobolical heads!! atheistic,sinister,ruling cross and bones my ass !! your days are numbered,hell is waiting for you..
~it cracks me up when i here ignorant people say i am an extremest,well id like to call you clueless,if you are not enraged you are not paying attention. LIKE MANY OTHER ZIONISTS’ DECEPTIONS
. . . . . . . . . 9/11 WAS AN INSIDE JOB !!!
. . . . . . . . . A FALSE FLAG ATTACK !!!
. . . . . . .▌
. . . . . . .▌
. . . . . . .▌
. . . . . . .▌
▄▄▄▄█▄▄▄▄ . . . . . . .▄▄▄▄▄▄▄▄▄. . . PUT
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\ . . THIS
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\ . . ON
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\ . . YOUR
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\ . . PROFILE
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\ . . IF
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\ . . YOU
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\ . . KNOW
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\ . . 9/11
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\ . . WAS
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\ . . AN
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\ . . INSIDE
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\ . . JOB !!!
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\.. .UNDER
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\ . . THE
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\ . .FALSE
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\. . FLAG
█▄█▄█▄█▄█\ . . . . . . █▄█▄█▄█▄█\.

http://www.youtube.com/user/BrutalTruthMediaMaui#p/u

Copernispiracy
Abonnent
13 år siden

Mossad Operations Chief Admitted Planning 9/11

http://www.wariscrime.com/2011/02/20/news/mossad-operations-chief-admitted-planning-911/

No other 9/11 evidence carries this weight. Science shouldn’t be objective, but we all know better. After 9/11, the National Institute of Standards produced a lengthy document, thousands of pages, filled with junk science and ludicrous conjecture.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

The Georgia Guidestone er betalt av Ted Turner: http://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel#p/u/8/hn3mtEEdLEM

Copernispiracy
Abonnent
13 år siden

Vet ikke om alle er oppmerksom på denne siden
http://verdenversion2.dk/nyside/
Dansk side med mye info,her er det blandt annet nå lagt ut en revidert utgave av boka 11 September,stadig ingen svar… En god,i mine øyne,oppsumering av hendelsene den aktuelle dagen og arbeidet som er lagt ned på siden av den offisielle “etterfoskningen” i tiden etter!

Boka ligger vtil nedlastning her!

http://www.stadigingensvar.dk/

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
13 år siden

Takker Kjetil for den oppklaringen. Var det denne etikken de innflyttede Nessekonger arbeidet etter kanskje, eller var deres kapitalistiske ideologi rooted i annen forståelse. Hva kommer først praksis så teori, eller vice versa.

Jesuittene følger vel enkel teoideologi, splitt, hersk og skap kaos. Sett opp en modell for å gi motsvar til en annen for å skape et tredje utfall.

Men den Weberske byråkratiske modell, gir vel allikevel en premiss om at ikke alle kan lede seg selv til denne lovede himmel bare gjennom å arbeide hardt. Privat initiativ og arbeidsdisiplin kan gi deg formue, men du må allikevel ha en arbeidsstyrke som kan tilby sin arbeidskraft. Den er vel kun forbeholdt de priveligerte som har tilgang til produksjonsmidler og egendisposisjon til egen arbeidstid og evne. Noen må dermed gi sin arbeidskraft for at denne modell skal kunne fullbyrdes. Og de resterende arbeider for staten som tilbyr sikkerhet og “velferd”. Slik var vel Marx lære den Jesuitiske motsats i det den påpekte den “manglende” etikk i å utnytte proletariatet til å gi minoriteten styrket makt og økt materiell eieskap. Individualitet vs. kollektivisme.
Og i Marx verden var vel religion “dop for folket”. En avlednings taktikk for å gi mennesket en konstruert sikkerhet om at frelse fulgte, bare man tjente og adlød den herskende klasse.

Marx er beskylt å være den Jesuitiske motsats til Webers individualistiske tilnærming, og kimen til at samfunnet styres og er preget av konflikt. I dag er vi vel opplyst om at begge sider er konstruert og styrt av samme krefter. Dog den superkapitalistiske er den ultimate sluttsats og syntese med en liten herskende klasse på toppen og en sterkt kontrollert slaverase er i bunnen. Uten mange alternativer til overlevelse, enn å adlyde og tjene.

Takk for dialogen Kjetil, godt nytt Anti-NWO år:)

Kjetil S
Skribent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

Lynx

Jeg tror Nessekongene led av en av de klassiske mennesklige svakheter, nemlig grådighet. Slik jeg har oppfattet det var dette relativt enkle mennesker, opptatte av status, penger og eiendom som de var, avhengige av andres beundring, avhengige av å ha makt over andre. Dette er kjennetegn på en åndspygmè. Og de er ikke utryddet mon tro! Du finner de i alle samfunnlag den dag i dag. De fleste kjenner en slik type. Men jeg tviler sterkt på at Nessekongene hadde så mye ideologisk fundament. Kanskje noen, men ikke mange. Iallefall tror jeg ikke de hadde en velutviklet forståelse av hva kapitalisme er. Jeg tror det hele var styrt av grådighet, kombinert med frykt for kongens represalier. Som regel en herlig kombinasjon!

Du skriver: “Men den Weberske byråkratiske modell, gir vel allikevel en premiss om at ikke alle kan lede seg selv til denne lovede himmel bare gjennom å arbeide hardt. Privat initiativ og arbeidsdisiplin kan gi deg formue, men du må allikevel ha en arbeidsstyrke som kan tilby sin arbeidskraft.”

Jo dette er riktig. Ikke alle vil bli rike selv om de arbeider hardt. Noen må gjøre møkkajobbene. Men det er heller ikke poenget i tesen om Den Protestantiske Arbeidsetikk. Det er selve etikken som er poenget. Min bestefar og hans generasjon (født rundt 1900) hadde følgende “etikk”:
– Aldri borte fra jobb, møtte presis og edru, gjorde alltid jobben sin på best mulig måte, klaget aldri, forsov seg aldri, sluntret aldri unna, sparsommelig med penger, unnet seg få materielle goder, mente alkohol var “djevelens munnvann”, mente kortspill var en synd osv osv. Dette var ikke en etikk som de reflekterte over. Den bare var der. Det var slik man skulle være. De som slurvet, de late, de som tok lett på oppgavene, de som ikke orket, de som ikke gjorde seg flid i arbeidet, de som sløste med penger, de som (himmelen se i nåde!) drakk alkohol . . . de var på en måte uglesette, man ristet på hodet over de og tenkte at disse kom det til å gå ille med. Deler av denne etikken henger igjen også i dag, selv om den begynner å bli sterkt utvannet.

Weber poengterer at denne etikken kommer fra den protestantiske (calvinistiske) kristendom, og gir svært så pliktoppfyllende “slaver” om du vil. Det kapitalistiske system vi kan observere rundt oss i dag, fungerer på grunn av denne etikken (selv om den personlige etikk riktignok er svekket). Bedriftene forventer at den ansatte møter presis, gjør sitt beste, har bedriftens ve og vel i tankene fremfor seg selv, står på, yter litt ekstra ved behov men krever lite i gjengjeld osv. Det er på en måte vår kulturell ballast å være slik. Og på jobben er vi livredde for å bli oppfattet som en som ikke er slik.

Tankeeksperiment: Kan du tenke deg hva som hadde skjedd om feks fra og med mandag den 10 januar var det ingen i Norge som møtte presis på jobb, de fleste var småfulle hver dag, ingen begynte å jobbe før kl 10, de fleste tok seg en middagslur i 12-tiden, gikk hjem i 2 tiden. Og ingen brydde seg! Hvilket samfunn hadde vi hatt da? Anyone….?

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Grådighet er nok både en bevisst og ubevisst motivasjonsfaktor ja, både da og idag. Med litt kjennskap til enkelte familer av kategorien “Nesse-konger”, er de som eliten veldig opptatt av sin familie-linje. Gjerne med vegger fyllt av bilder, portretter og familieklenodier helt tilbake til 14- 1500 tallet. De er ekstremt opptatt og stolt av den familiære historie og dens “bragder”. Ikke at det er noe galt i det, røtter er viktig og kan fortelle noe om deg selv idag. Nettopp derfor er det lettere å forstå det tankesett disse priveligerte har arvet, og tillagt gjennom egen økning av materiell velstand for seg og sin familie.

De fleste av disse har røtter fra kontinental Europa, og en kan regne med at de var adelige og føydalt tilgodesett på en eller annen måte i hierarkiet. Min hoved-mistanke er at denne rotlige mindset er nettopp en ide om å være “over” andre, gjennom både adelig byrd og åndelig velsignelse. Siden royale og adelige på denne tiden svarte til Paven, kan vi anta at det åndelige tanke/verdi-gods var av den samme klasseskille-politikken og splitt/hersk mentaliteten som Jesuittene ledet middelalderen gjennom opp til moderne tid. Hvor lang tid vil åndelig tankegods eksistere, eller vil den noensinne opphøre gjennom slektslinjer. Den kan selvfølgelig være utvannet eller konvertert til den Calvinistiske modell, men har det egentlig vært noen forskjell i Gudebildet. Er det noen forskjell om du er blessed av en katolsk eller Calvinistisk gudeskapning.
King James Bible, er for mange det protestantiske alibi som skiller Vatikanet fra Protestantismen. Men er det noen forskjell:

Who Was King James Really?

For the last three centuries Protestants have fancied themselves the heirs of the Reformation, the Puritans, the Calvinists, and the Pilgrims who landed at Plymouth Rock. This assumption is one of history’s greatest ironies. Today, Protestants laboring under that assumption use the King James Bible. Most of the new Bibles such as the Revised Standard Version are simply updates of the King James.
The irony is that none of the groups named in the preceding paragraph used a King James Bible nor would they have used it if it had been given to them free. The Bible in use by those groups, until it went out of print in 1644, was the Geneva Bible. The first Geneva Bible, both Old and New Testaments, was first published in English in 1560 in what is now Geneva, Switzerland. William Shakespeare, John Bunyan, John Milton, the Pilgrims who landed on Plymouth Rock in 1620, and other luminaries of that era used the Geneva Bible exclusively.

Until he had his own version named after him, so did King James I of England. James I later tried to disclaim any knowledge of the Geneva Bible, though he quoted the Geneva Bible in his own writings. As a Professor Eadie reported it: “…his virtual disclaimer of all knowledge up to a late period of the Genevan notes and version was simply a bold, unblushing falsehood, a clumsy attempt to sever himself and his earlier Scottish beliefs and usages that he might win favor with his “English churchmen.”

The irony goes further. King James did not encourage a translation of the Bible in order to enlighten the common people: his sole intent was to deny them the marginal notes of the Geneva Bible. The marginal notes of the Geneva version were what made it so popular with the common people. The King James Bible was, and is for all practical purposes, a government publication.

There were several reasons for the King James Bible being a government publication. First, King James I of England was a devout believer in the “divine right of kings,” a philosophy ingrained in him by his mother, Mary Stuart. Mary Stuart may have been having an affair with her Italian secretary, David Rizzio, at the time she conceived James. There is a better than even chance that James was the product of adultery.

Apparently, enough evidence of such conduct on the part of Mary Stuart and David Rizzio existed to cause various Scot nobles, including Mary’s own husband, King Henry, to drag David Rizzio from Mary’s supper table and execute him. The Scot nobles hacked and slashed at the screaming Rizzio with knives and swords, and then threw him off a balcony to the courtyard below where he landed with a sickening smack. In the phrase of that day, he had been scotched.

Mary did have affairs with other men, such as the Earl of Bothwell. She later tried to execute her husband in a gunpowder explosion that shook all of Edinburgh. King Henry survived the explosion only to be suffocated later that same night. The murderers were never discovered.

Mary was eventually beheaded at the order of her (half) sister Elizabeth I of England. They were both daughters to Henry VIII; Mary by Catherine of Spain, and Elizabeth by Anne Boleyn.This made them both cousins to Mary Stuart, Queen of Scots, since Mary Stuart’s grandmother Margaret was Henry VIII older sister.

To such individuals as James and his mother, Mary, the “divine right of kings” meant that since a king’s power came from God, the king then had to answer to no one but God. This lack of responsibility extended to evil kings. The reasoning was that if a king was evil, that was a punishment sent from God. The citizens should then suffer in silence. If a king was good, that was a blessing sent from God.

This is why the Geneva Bible annoyed King James I. The Geneva Bible had marginal notes that simply didn’t conform to that point of view. Those marginal notes had been, to a great extent, placed in the Geneva Bible by the leaders of the Reformation, including John Knox and John Calvin. Knox and Calvin could not and cannot be dismissed lightly or their opinions passed off to the public as the mere ditherings of dissidents.

First, notes such as, “When tyrants cannot prevail by craft they burst forth into open rage” (Note i, Exodus 1:22) really bothered King James. Second, religion in James’ time was not what it is today. In that era religion was controlled by the government. If someone lived in Spain at the time, he had three religious “choices:” 1. Roman Catholicism 2. Silence 3. The Inquisition The third “option” was reserved for “heretics,” or people who didn’t think the way the government wanted them to.

To governments of that era heresy and treason were synonymous. England wasn’t much different. From the time of Henry VIII on, an Englishman had three choices: 1. The Anglican Church 2. Silence 3. The rack, burning at the stake, being drawn and quartered, or some other form of persuasion. The hapless individuals who fell into the hands of the government for holding religious opinions of their own were simply punished according to the royal whim.

Henry VIII, once he had appointed himself head of all the English churches, kept the Roman Catholic system of bishops, deacons and the like for a very good reason. That system allowed him a “chain of command” necessary for any bureaucracy to function. This system passed intact to his heirs. This system became a little confusing for English citizens when Bloody Mary ascended to the throne. Mary wanted everyone to switch back to Roman Catholicism. Those who proved intransigent and wanted to remain Protestant she burned at the stake – about 300 people in all. She intended to burn a lot more, but the rest of her intended victims escaped by leaving the country.

A tremendous number of those intended victims settled in Geneva. Religious refugees from other countries in Western Europe, including the French theologian Jean Chauvin, better known as John Calvin, also settled there.

Mary died and was succeeded in the throne by her Protestant cousin, Elizabeth. The Anglican bureaucracy returned, less a few notables such as Archbishop Cranmer and Hugh Latimer (both having been burned at the stake by Bloody Mary). In Scotland, John Knox led the Reformation.

The Reformation prospered in Geneva. Many of those who had fled Bloody Mary started a congregation there. Their greatest effort and contribution to the Reformation was the first Geneva Bible. More marginal notes were added to later editions. By the end of the 16th century, the Geneva Bible had about all the marginal notes there was space available to put them in. Geneva was an anomaly in 16th century Europe. In the days of absolute despotism and constant warfare, Geneva achieved her independence primarily by constant negotiation, playing off one stronger power against another. While other governments allowed lawyers to drag out cases and took months and years to get rid of corrupt officials, the City of Geneva dispatched most civil and criminal cases within a month and threw corrupt officials into jail the day after they were found out.

The academy that John Calvin founded there in 1559 later became the University of Geneva. Religious wars wracked Europe. The Spanish fought to restore Roman Catholicism to Western Europe. The Dutch fought for the Reformation and religious freedom. England, a small country with only 4-1/2 million people, managed to stay aloof because of the natural advantage of the English Channel. The Dutch declared religious freedom for everybody. Amsterdam became an open city. English Puritans arrived by the boatload. The 1599 Edition of the Geneva Bible was printed in Amsterdam and London in large quantities until well into the 17th century. King James, before he became James I of England, made it plain that he had no use for the “Dutch rebels” who had rebelled against their Spanish King.

Another irony left to us from the 16th century is that the freedom of religion and freedom of the press did not originate in England, as many people commonly assume today. Those freedoms were first given to Protestants by the Dutch, as the records of that era plainly show. England today does not have freedom of the press the way we understand it. (There are things in England such as the Official Secrets Act that often land journalists in jail.) England was relatively peaceful in the time of Elizabeth I. There was the problem of the Spanish Armada, but that was brief. Elizabeth later became known as “Good Queen Bess,” not because she was so good, but because her successor was so bad.

Elizabeth died in 1603 and her cousin, James Stuart, son of Mary Stuart, who up until that time had been King James VI of Scotland ascended the throne and became known as King James I of England. James ascended the throne of England with the “divine right of kings” firmly embedded in his mind. Unfortunately, that wasn’t his only mental problem. King James I, among his many other faults, preferred young boys to adult women. He was a flaming homosexual. His activities in that regard have been recorded in numerous books and public records; so much so, that there is no room for debate on the subject. The King was queer.

The very people who use the King James Bible today would be the first ones to throw such a deviant out of the congregations. The depravity of King James I didn’t end with sodomy. James enjoyed killing animals. He called it “hunting.” Once he killed an animal, he would literally roll about in its blood. Some believe that he practiced bestiality while the animal lay dying. James was a sadist as well as a sodomite: he enjoyed torturing people. While King of Scotland in 1591, he personally supervised the torture of poor wretches caught up in the witchcraft trials of Scotland. James would even suggest new tortures to the examiners. One “witch,” Barbara Napier, was acquitted. That event so angered James that he wrote personally to the court on May 10, 1551, ordering a sentence of death, and had the jury called into custody. To make sure they understood their particular offense, the King himself presided at a new hearing – and was gracious enough to release them without punishment when they reversed their verdict.

History has it that James was also a great coward. On January 7, 1591, the king was in Edinburgh and emerged from the toll booth. A retinue followed that included the Duke of Lennox and Lord Hume. They fell into an argument with the laird of Logie and pulled their swords. James looked behind, saw the steel flashing, and fled into the nearest refuge which turned out to be a skinner’s booth. There to his shame, he “fouled his breeches in fear.”

In short, King James I was the kind of despicable creature honorable men loathed, Christians would not associate with, and the Bible itself orders to be put to death (Leviticus 20:13). Knowing what King James was we can easily discern his motives. James ascended the English throne in 1603. He wasted no time in ordering a new edition of the Bible in order to deny the common people the marginal notes they so valued in the Geneva Bible.

That James I wasn’t going to have any marginal notes to annoy him and lead English citizens away from what he wanted them to think is a matter of public record. In an account corrected with his own hand dated February 10, 1604, he ordained: That a translation be made of the whole Bible, as consonant as can be to the original Hebrew and Greek, and this to be set out and printed without any marginal notes, and only to be used in all churches of England in time of divine service.

James then set up rules that made it impossible for anyone involved in the project to make an honest translation, some of which follow: 1. The ordinary Bible read in the church, commonly called the Bishop’s Bible to be followed and as little altered as the truth of the original will permit. 2. Or, since the common people preferred the Geneva Bible to the existing government publication, let’s see if we can slip a superseding government publication onto their bookshelves, altered as little as possible. 3. The old Ecclesiastical words to be kept, viz. the word “church” not to be translated “congregation,” etc. 4. That is, if a word should be translated a certain way, let’s deliberately mistranslate it to make the people think God still belongs to the Anglican Church – exclusively. 5. No marginal notes at all to be affixed, but only for the explanation of the Hebrew or Greek words, which cannot without some circumlocution, so briefly and fitly be expressed in the tex

Det skal ikke mye fantasi til for å kunne se at hele nasjonsbyggningen, undertrykkelsen mange har erfart og selvopphøyelsen fra andre er fundamentert i dette ånds-diktoratet, som i sin helhet stammer fra Rom.

Så om du har sittet i kjerka eller på høylasset og tenkt på Gud, har det vært den samme gudedom, ideologisk tankegods og hierarkisk manuskript som Vatikanet har prediket. Og det uansett om Bibelen har vært James eller annen Vatikan opphav. Da også for Weber, som har vært en viktig Vatikan agent i så måte, ved å gi eliten alibi for sin utnyttelse av enkelt individer, og enkelt-individers forståelse om at slik må det være. Formue, velstand og til slutt velsignelse og frelse, kommer gjennom å gi din personlige frihet, dvs. arbeidskraft og tid til en annen part. Eller du kan ved eget initiativ bygge deg opp en formue, noe som vil sette deg i en posisjon hvor du må ha arbeidskraft.

Ikke at det er galt å arbeide, både hardt og lenge. Men det må komme fra egen fri vilje. Og du skal ikke måtte leve under redsel om å bli gudestraffet om du ikke følger verken den ene eller andre etikk. Dermed må vi løsrive oss fra det som har vært elitens fram til nå fremste instrument for å opprettholde Status Quo, og elitens guddommelige rett til å styre over;….vår tid. Nemlig deres Gud. Tid er penger, heter det. Jeg vil utvide det til at tid=gud. Om du tar tilbake friheten og fri vilje til å disponere egen tid. Har du også kommet nærmere Gud. Det som er din egen guddommelige frihet, til selv å kunne disponere tid, og forståelse og nærhet til Gud.

Denne forståelse krever selvfølgelig både disiplin, samarbeid og forståelse om å ha ansvar. Men det er kanskje tid for begge? Man kan ikke drekke seg halvfull å få kontakt med tiden (Gud). Man må også jobbe for det.

kjell108
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

Kjetil, er du med på at lønningene kommunen i 1960 lå på 15.000 der de idag ligger på 360.000, og at råoljeprisen i 1960 var 3 dollar mot idag 90 dollar?
http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200305/skoglund.pdf

Kjetil S
Skribent
Svar til  kjell108
13 år siden

Hei Rom,

Jeg forstår ikke spørsmålsstillingen. Kan du presisere?

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Jeg prøvde bare å etablere fakta uten å blande inn ideologi om utviklingen.

Kjetil S
Skribent
Svar til  kjell108
13 år siden

Vel Rom,

“Fakta” er egentlig ikke så enkelt å etablere som man skulle tro.

Det er nok tilnærmet korrekt AT “lønningene kommunen i 1960 lå på 15.000 der de idag ligger på 360.000, og at råoljeprisen i 1960 var 3 dollar mot idag 90 dollar”. Men etter mitt syn er det AT det er slik egentlig av moderat interesse. Det viser bare at det har forkommet inflasjon de siste 50 år, og at prisen på råolje har økt noe mer enn lønningene i kommunene.

Det interessante er HVORFOR dette har skjedd. Her er det en uendelighet av parametere, de fleste av de ikke særlig interessante.

Inflasjon derimot…. DET er virkelig et interessant tema :)

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

i 1960 kunne man IKKE kjøpe pc eller fargeTV uansett inntekt. idag kan man kjøpe kjøpe pc og fargeTV uansett inntekt. Det dreier seg om en teknologisk utvikling. Elektronikken blir bedre og bedre, maten blir verre og verre.

At inntektene dobler seg hver 10 år er bare en myte. Men overraskende hvor mange som tror det.

Idag har 40-50 mill. amerikaneren ikke råd til hus og mat. Vi gjette at noe tilsvarende var tilfelle i 1930?

Den kinesiske arbeideren jobber seg ihjel. 4-dobbelte inntekter i storbyen og 4-dobbelte utgifter. Nå kan han snakke med kona på telefon.

Kjetil S
Skribent
13 år siden

Hei Lynx, svarer her så ikke tråden blir alt for lang..

Du skriver: “Webers Calvinistiske protestantistiske tilnærming, er vel en nærmest oppfordring eller befaling om å adlyde og tjene ved å overgi sin skapende kraft og arbeidskapasitet til den overliggende autoritet i hierarkiet.”

Her er jeg uenig. Weber _beskriver_ den protestantiske arbeidsetikk i et sosiologisk perspektiv. Gjennom denne beskrivelsen forklarer han fremveksten av kapitalisme. Kapitalisme springer ifølge Weber ut av det enkelte (protestantiske) menneske, ved at troen er personlig, frelse kommer til den som er nøktern og ærlig, arbeider hardt og er sparsommelig. Å tjene penger og bli rik er et gode, ikke et onde. Syndene du begår “spares opp” til dommens dag, og intet skriftemål kan fjerne de (i motsetning til i katolisismen). Med andre ord: Det er ditt personlige forhold til Gud, dine personlige synder og dine personlige dyder og bedrifter som skal dømmes på dommens dag. På denne måten er det i enkeltmenneskets egen interesse å jobbe hard, bli rik og være sparsommelig. Det er dette som er den protestantiske arbeidsetikk. Og dette finner vi i stort monn feks i Norge.

Derfor er jeg uenig i at Webers tekster er en “oppfordring eller befaling om å adlyde og tjene ved å overgi sin skapende kraft og arbeidskapasitet til den overliggende autoritet i hierarkiet”. Protestantismen er tvert om kimen til den individualistiske tankegang (som jesuittene eller motrefomasjonen prøvde etter beste evne å stagge), og som Nyhetsspeilets lesere ganske så sikkert omfavner. Kirkens åndelige autoritet ble svekket av Protestantismen, rett og slett fordi det enkelte menneskes forhold til Gud ble personlig.

Som min bestefar brukte å si de gangene han ikke kunne gå i Kirken på søndager: “Det er bedre å sitte på høylasset og tenke på Gud enn å sitte i Kirken og tenke på høylasset” :)

« Forrige artikkel

Amenemhat III og statsminister Josef

Neste artikkel »

Den pharmakratiske inkvisisjonen lever enda

127
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x