9/11 – Naive verdensbilder i fritt fall

10.4K visninger
11 minutter lesetid
127

9/11 – Bygning 7 og 9/11 – Pentagon. 9/11 sannhetsbevegelse går mainstream, som vi skal se nedenfor. Nyhetsspeilet sier velkommen etter. Hva kan bli følgene for de som trodde på myndighetsskapte illusjoner i denne forbindelse?

Når 9/11 mytene og illusjonene om araberne med boksåpnere faller, da faller mye. Også tilhengerne til myndighetenes egen ‘mannsforsker’ og propagandist Jørgen Lorentzens verdenssyn, sammen med alle andre naives verdensbilder som trodde på propagandistene, i enhver sammenheng. En vil finne at det aller meste er basert på løgner og bedrag. Det ene drar det andre med seg. Det blir en dominoeffekt av dette, og vi kommer til å få en syndeflod av illusjoner som faller etter hvert. Alle som trodde på disse myndighetsbetalte retorikere og demagoger,  for dem blir alt lagt i grus. De må bygge seg nye verdensbilder etter hvert.

Mange står klar til å erstatte gamle falske verdensbilder, med illusjoner om nye bedre. Mange av de nye illusjoner, kan være falske også (UFO’er, aliens, Pleiadene, etc.), men mange vil adoptere og klynge seg til dem også som en livbøye.  Det er dette som er bygge sitt verdensbilde ‘på sandgrunn’. Istedenfor å bygge  sitt verdensbilde på fjellgrunn, i og av denne verden, begge føttene på bakken, hvor den som observerer står støtt, basert på den virkelige og reelle situasjonen i verden, og ikke slik en ønsker den skulle være. Heller ikke søker en løsningene på problemet på og fra fjerne planeter. Vi lever her og nå, her og nå må problemene løses, i dette samfunnet.

Dette mennesket som ikke fornekter det en ser med sine øyne her i verden, har blitt voksent, og blitt fri sine barnslige fantaseringer.

Observerer en verden med kjølig objektiv realisme, så ser en det en ser; en ser elendigheten, krigene, drepingen, konspirasjonene fra de åndelige småfolkene sin side, som ofte utgjør verdens lederskap,  for hvordan de febrilsk søker å trygge seg selv og sine venners makt og sin egen inntektsbase;

Fake Terror Og Krigen Om Ditt Sinn

Krig mot kommunisme, krig mot terror, krig mot Al Queda, krigen mot kriminalitet, krigen mot kreft, krig mot skatteunndragelse, krig mot fattigdom, krigen mot narkotika, krigen mot klimaendringer, krig mot rasisme, etc.

Har noen noengang sett noen positive resultater av disse kriger?

Frykt. Frykt. Frykt. Skap frykt. «Vi skal beskytte dere», for deres sikkerhet, for Rikets sikkerhet. La folk be på sine kne om å bli beskyttet fra alle disse ‘onder’.

Mens de reelle onder går på to føtter, ser ut som deg og meg, og er dem som driver alle disse krigene om ditt sinn…….

List of wars concepts
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_on_concepts

Det er slik fordi denne virkelighet vi har her er basert på det darwinistiske dyreriket; the survival of the fittest. Jungelens lov gjelder. Gjennom hele historien har dette vært tema i denne animalske verden.

Hovmod står for fall

For mange med liten kunnskap og utsyn vil dette fallet av verdensbilder de har adoptert fra mainstream propaganda media og myndigheter via utdanningssystemet, bli så sårt at de vil gå inn i akutt psykisk sykdom, fordi det tar tid å lege sårene, og bygge nye verdensbilder, til erstatning for de gamle som falt, og i denne overgangsfase vil de ha det vondt, lide mye, og mange må kanskje innlegges for å få hjelp i overgangen. Egentlig er illusjonene en psykose i seg selv. Psykose= ‘sviktende oppfatninger om virkeligheten’. Mange illusjoner bærer preg av å være kollektive psykoser.

Spesielt vil dette ramme dem som ikke er skeptisk til noe mainstream politisk propaganda, som ofte ikke engang vet at det er propaganda, eller noe som deres ledere ved universiteteter og høyskoler har fortalt dem. De har ikke lært eller øvd opp evnen til selvdreven selvstendig tenkning. Står det ikke i pensum eller i avisen, så er det per definisjon ikke en del av verdensbildet, det rådende paradigmet de orienterer seg etter, og bygger opp sine illusjoner i forhold til. De har rett og slett ikke blitt ‘individualisert’ som Carl Gustav Jung kalte det (individuasjonen), og med det menes at de ikke har blitt åndelig selvdrevne, de er ikke selvstendige åndelige entiteter i verden, bare en del av en kollektiv homogen massebevegelse.

Når de adopterte illusjonene blir sagt imot, så er det veldig vondt, som om en del av en selv blir angrepet og såret. Og de vil ofte reagere voldsomt følelsesmessig, og ikke på saklig rasjonellt grunnlag. Blir noen straffet for å påføre mennesker slike psykoser (virkelighetsfornektelser), ved hjelp av propaganda og sosiale programmer?

Vi er midt inne i et monumentalt paradigmeskifte bevissthetsmessig hos alle mennesker.  Prosessen har vist for mange at det eneste en kan gjøre i slike overgangsfaser er å være svært fleksibel. Holder en for hardt på det falske, så vil fallet bli desto hardere. Det lønner seg å nøste opp en og en illusjon over tid, hvis de ikke skal akkumuleres for mye, slik at en ikke får trykk-koker effekten.

Når ALLE illusjonene faller samtidig, da er det personlig katastrofe, for dem som ikke er åpen for andre virkelighetsmodeller. Som at der er mer av virkeligheten enn den synlige. Mange tar maya, illusjonene, for å være virkelighet. Fordi noen har fortalt dem at det er slik. Ingen kritisk evne til å tenke selv. Illusjonene kan psykologisk sett blitt en integrert del av Selvet, avhengig av hvor lenge de har fått festet seg i menneskets psyke, kan det ha utviklet seg til en psykose. Det smerter når knopper brister. Og det smerter når illusjonene faller.

Mange av oss har vært gjennom den ofte smertefulle prosessen. Når alt en trodde på falt; – ledernes ærlighet, samfunnets godhet, rettssystemets rettferdighet, historikeres etterettlighet, helsepersonells integritet-, ble til støv i Ground Zero.

Apokalypse (fra Endetidsboken i Bibelen) betyr
a) profetiske avsløringer.
b) en kosmisk kataklysme hvor Good ødelegger ‘the ruling powers of evil’.

Er vi i apokalypsen nå? Er vi ved enden av et EON? Er der noen avsløringer på ferde? Blir makthavere med onde hensikter avslørt?

Vi ser nå at selv enkeltpersoner, journalister innen mainstream media starter ta innover seg nye virkelighetsbilder. Viser til Nyhetsspeilet’s artikkel om John Pilgers nye dokumentar, hvor sentrale mediaaktører tar innover seg hvor lurt de har blitt av 9/11, krigene mot terror, osv, jfr. Geraldo Rivera hos selv FoxNews under.

Hva vi kan lure på; Vil NTNU starte noen som helst interne programmer for å heve kvaliteten på evnen til kritisk tenkning hos sine studenter, etter dette, og andre lignende factsfinding? Står deres deterministiske materielle åndsløse verdensbilde for fall?

Geraldo Rivera – 911 Sannhet Om Bygning 7

Konspirasjonsteori med Jesse Ventura: 9/11 Pentagon

Ny film fra Jesse Ventura om saken.

http://www.youtube.com/watch?v=g5beis2Iq5U

Vi skal gjøre oppmerksom på at dette ikke gjelder absoulutt alle tilknyttet NTNU.

Et globalt bedrag? 11. september i kritisk lys‘, av Emil André Røyrvik.
http://www.samtiden.no/06_3/art3.php

«Stipendiat og seniorforsker ved NTNU, Emil André Røyrvik, holder for tiden på med å skrive sin doktoravhandling. Men sommeren 2006 var han kjent for å ha igangsatt en heftig debatt i Norge, da han i et par artikler i Samtiden og Dagbladet hevdet at terrorangrepene den 11. september, 2001, bar preg av å være en innsidejobb, da han mente at for eksempel kollapsene til Tvillingtårnene og WTC7 ved World Trade Center i New York var forårsaket av kontrollerte spregninger, og ikke passasjerflyene som krasjet inn i bygningene.»
http://14296.vgb.no/2007/09/11-september-i-kritisk-lys/

Der er flere sider ved NTNU enn de uvitende og kunnskapsløse fra religionsstudiet ved NTNU, uten evne til kritisk tenkning, som herjer i Nyhetsspeilets kommentarfelter under pseudonym og nicknavn.

Synd mange ikke kan gjøre seg opp noen egen mening, uten at noen kjendiser bekrefter for dem. Nyhetsspeilet presenterer i den rolle; Harald Eia.

Støtter Harald Eia 9/11 Truth?

fra Storbynatt 9.11.10.

Bård: «Aller først så må vi snakke litt om overvåkning, det viser seg at USA har spionert på oss og..
men vi slår tilbake, for nå har norsk politi planen klar for hvordan de skal avsløre amerikanerne»

Harald: «Å»?
(Bård viser bilde av Dagbladet-overskriften «Politiet ber USA om hjelp»)
(latter)
Harald: «Dette er ikke lurt, Bård. Vi vet hva som skjer når en fraksjon i CIA begynner å jobbe mot en annen, seg imellom, da får vi den såkalte «terroraksjonen» 11. september som var en innside-jobb. Ja greit!»
Bård: «Dette blir klipt bort på grunn av CIA, det vet du.«

Lorentzen Harald Eia Untergang

Harald Eia som egenhendig bragte myndighetenes propaganda i kne, ved å tilbakevise at kjønnene kunne formes ved sosial programmering, og påstod i sitt NRK-TV program ‘Hjernvask’  at dette var mer biologisk og arvelig betinget. Dette var som å banne i den sosial-demokratiske kirken, hvor der er et sosialt program for absolutt alt, for å skape mennesker mentalt i myndighetenes bilde av virkeligheten. Illusorisk mental kontroll og kondisjonering, det er verktøyet de sverger til, idag som alltid før i historien.

Hitler i rollen til Stoltenberg vennen og ‘Mannsforsker’ Jørgen Lorentzen

http://www.youtube.com/watch?v=fxsavt-Uvho

Ha, ha, ha, ha – keiseren uten klær. Se den ! Vanvittig morsom.

Les forøvrig gjerne i denne forbindelse (Hjernevask manualen, m.v.):

Psykopolitikk – dets opphav og implementering
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/06/psykopolitikk-%E2%80%93-dets-opphav-og-implementering/

Neste illusjon som faller; myndighetene vil alle vel…….

Eugenikk agenda hos eliten

Der er svært få i verden som vil en vel,  om ikke en selv sørger for det. Vi er alle alene, på en tidsreise i et åndelig ubegrenset univers, hvor vi skal lære å skille lys fra mørke, løgner fra sannhet, det gode fra det onde. Den aller største illusjonen er at stater og myndigheter vil noen som helst vel. Det er som det alltid har vært; de vil seg og sine mest vel, de som behersker myndighetsutøvelsen.

Eksempler:
Drep flest mulig, bruk nanoteknologi, med vaksiner, chemtrails, fluor i vann, kviikksølv i tennene, Codex’er som forbyr vitaminer, la eldre sulte ihjel på institusjoner, forgift maten, genmodifiser, null næringstoffer, aborter flest mulig, gjør det forbudt å plante sin egen næringsrike mat, skap krig for å utrydde flest mulig raskest mulig, og endelig; bakteriologisk krigføring mot menneskeheten, etc, etc, etc.

Bertrand Russel, The Impact of Science on Society, 1953:
”Jeg later ikke som om fødselskontroll er den eneste måten vi kan stoppe befolkningen fra å øke…Krig …har hittil være skuffende i forhold til befolkningskontroll, men kanskje bakteriologisk krig …kan være mer effektiv. Dersom en ”svarte-dauden” kunne spres gjennom verden en gang i hver generasjon kunne overlevende avle fritt uten å gjøre verden for fylt… Tilstanden ville kanskje være noe ubehagelig, men hva så? Virkelig høyt tenkende mennesker er likegyldig til lykke, særlig andres… Det er tre måter å sikre et samfunn som kan være stabilt i forhold til befolkning. Den første er fødselskontroll, den andre er drap av barn, eller virkelig destruktive kriger, og den tredje er den av generell elendighet med unntak av en mektig minoritet…”

FN Biologisk mangfold beregning om en bærekraftig menneskelig befolkning; US Senatet, 9. september, 1994:  ”FN sier eiendomsretten er ikke absolutt og uforanderlig, men det er der for det som regjeringen ønsker å gjøre med den. En rimelig estimering for et industrialisert verdenssamfunn med den nåværende Nord-Amerikanske levestandard vil være en milliard mennesker. Dette må implementeres innen 30-50 år, to tredjedeler av befolkningen må kuttes.”
Kilde: – Dr. Michael Coffman, om UN Agenda 21 vs Gateway 1

Hvorfor ikke begynne kuttet med Prince Philip (han som ville re-inkarneres som dødelig virus for å redusere befolkningen), Maurice Strong, David Rockefeller?

‘Bærekraftig Utvikling’ dronning Gro Harlem Brundtland, og resten av Club of Rome og Agenda 21 gjengen har sine uttalte agendaer. Dokumentert, langt mer enn hva jeg kan ha plass til her. Det første fornuftige mennesker burde gjøre er kanskje å få dem utav sirkulasjon for enhver myndighetsutøvelse, ved å putte dem inn på Guatanamo Bay, så kan de sitte der og drømme om de 500 millioner menneskene (jfr. Georgia Guidestone) som skal være igjen i verden etter at de er ferdig med sitt arbeid?

Selvfølgelig har de satt som forutsetning i sitt matematiske sosialistiske 50-årsplan program at de selv og deres etterkommere har plass blant disse 500 millioner som angitt på Georgia Guidestone (?). Kommunismen og sosialismen er, som det var i USSR, helt maniacs når det kom til å utvikle slike planer. Det var 5-års planer, 10-års planer, etc. Planer for alt. Nøyaktig hvor mange som skulle leve, og hvor mange som skulle dø, enten ved direkte drap, eller ved ‘naturlige means’; sult og ‘natuatastrofer’.

Georgia Guidestone’s sponsorer er: En liten gruppe av Amerikanere som søker å innføre ‘the Age of Reason‘.  Kanskje vil de finne ut, kanskje for sent, at det virkelig var nødvendig å ha med hjertet i denne Fornuftens Nye Verdensalder? Og at hjertets egenskaper best kan utforskes i form av åndelige disipliner, og religion, siden dette er åndelige konsepter, som trenger en viss form for terminologi, sjelelæren?

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Velkommen til virkeligheten

Disse som utgjør denne verdens lederskap har en stammekultur, og stamme-mentalitet. De som eksisterer utenfor deres stamme (tribe), er ikke noe de trenger å bry seg med. De er ‘disposable’.

Det utrolige er hvordan mange som ikke tilhører denne stamme, og som ikke holder seg oppdatert via Nyhetsspeilet og andre alternative medier, likevel adopterer dens mentalitet, og de illusjoner de skaper for å trygge sin maktbase. Disse ignorante beskytter sin underdanighet med alle midler. Som sauer som lar seg lede frivilig til slaktehuset.

De som har studert på sakene, følger med på Nyhetsspeilet og lignende, vet hva som skjer, de vil ikke ha noen problemer med overgangene når illusjonene faller, og problemene disse overganger skaper. Disse vil være del av løsningen. Klar til å bygge opp igjen på bitene av hva de ignorante har revet ned.

Hvor andre bygger illusjoner, presenterer vi virkeligheten. De som liker Nyhetsspeilet har ingen problemer med å ta innover seg virkeligheten og realitetene. De som lever i illusjonene, de fornekter virkeligheten, og metoden deres for å oppfylle sitt verdensbilde, er å prøve å finne svakheter ved Nyhetsspeilets vinklinger, aller helst vil de ha begravd Nyhetsspeilet for godt, for å slippe å bli minnet om sin virkelighetsfornektelse. De beskytter sine illusjoner med alle midler.

La ønsket for det nye året 2011 være: La de som vil forbli i sine illusjoner endelig få lov til det, men la de som bryter fri,  få et fantastisk nytt år for det personlige prosjekt dette er. De er iferd med å bli FRI ! Fri til å tenke og drømme som de vil, og ikke bare slik som lugubre krefter i verden har drømt for dem, på deres vegne.

.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

127 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Armin Bahrami
Forfatter
12 år siden

U.S bombing campaigns have killed millions, who are the terrorists.??

Korea and China 1950-53 (Korean War)
Guatemala 1954
Indonesia 1958
Cuba 1959-1961
Guatemala 1960
Congo 1964
Laos 1964-73
Vietnam 1961-73
Cambodia 1969-70
Guatemala 1967-69
Grenada 1983
Lebanon 1983, 1984 (both Lebanese and Syrian targets)
Libya 1986
El Salvador 1980s
Nicaragua 1980s
Iran 1987
Panama 1989
Iraq 1991 (Persian Gulf War)
Kuwait 1991
Somalia 1993
Bosnia 1994, 1995
Sudan 1998
Afghanistan 1998
Yugoslavia 1999
Yemen 2002
Iraq 1991-2003 (US/UK on regular basis)
Iraq 2003-present
Afghanistan 2001-present
Pakistan 2007-present

USA IMPERIETS KRIGSTROMMER TRENGTE EN NY PEARL HARBOUR SÅÅRT OG DET FIKK DE.

Bildet tatt ret etter pentagone angrepet
http://i51.tinypic.com/2m4t7ux.jpg

Ser det ut som en boeing som veier 127 Tonn har skrapet opp plenen her????

merkelig… Det må ha vært en rakett som svevde få meter over bakken :)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
12 år siden

Armin Bahrami sier: U.S bombing campaigns have killed millions, who are the terrorists.??

EKSAKT! Å anklage andre for hva man gjør selv, er en velkjent projisering, taktikk og avledningsmanøver.. dermed vet vi også at visse planlegger et holocaust.. for oss..

Denne video er at absolutt MUST, å se for alle som ennå ikke har sett den, og den passer så utrolig bra å plassere her etter din kommentar og i settingen til denne artikkelen, viktig å se denne og gjerne flere ganger også, den burde være pensum på skolene.. faktisk, forslag fra meg:

En amerikansk agent ber om tilgivelse

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/458661/

Her får vi se hva USA egentlig er, mafioso med mafioso-metoder og dette har vært vår hoved-allierte som vi har stått sammen med og stolt på, det er på tide at vi våkner opp og ser at storebror som vi så opp til, er en uhyggelig mafia-boss, som bruker metoder som ikke tåler dagens lys og som har lurt oss trill rundt.

MEN.. USA, deres ressurser land og folk var vel også kun et redskap, for sionist-kreftene som styrer verden, men å si dette er farlig.. nettopp fordi, det er SANT!

opplyst
opplyst
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
12 år siden

Er overveldende mengder artikler, eksperter, filmer og bevis etterhvert ja. Samtidig er det veldig mystisk at mange av de som har prøvd å uttale seg plutselig har forsvunet, samt at mange av de som rakk å uttale seg i ettertid har trukket tilbake det de har sagt, og nekter å svare på videre spørsmål…

Fahrenheit 9\11 kom relativt raskt, og stilte kritiske spørsmål som vi i dag vet det var et godt grunnlag for.
Etter det har det bare kommet mer, mer og mer.

Den beste dokumentaren (er vel mer et foredrag med innhold av bilder og filmer), er 9\11, Blueprint For Truth – The Architecture Of Destruction.
Denne baserer seg kun på faktiske beviser, og er et must å se for alle. Denne kan åpne øynene til selv den verste skeptiker, og anbefales på det aller sterkeste. Denne kommer ikke med synsing, alt kan sjekkes.

Nesten halvparten av alle amerikanere er jo allerede overbevist om at dette var en innsidejobb.
Lurer voldsomt på hvorfor i all verden ikke resten skjønner det samme etterhvert….

Uansett, blueprint for truth, anbefales.

opplyst
opplyst
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
12 år siden

Hmmmm, kan enda flere knusende 9\11 beviser være en del av «superpakken» wikileaks kommer til å publisere dersom noe skjer med assange…. ???

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden
Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Takk Johansen.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden
Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

JJ: Takk for en viktig og god artikkel, 911 vil fortsette å være brennaktuelt, så lenge det meste av befolkningen lever i benektelse om noe som er åpenbart om de gadd skrape bare bittelitt i overflaten på fernissen..

Mole: Hvordan klarte du legge inn bilder slik?

Helt utrolig dette altså.. «Innsiderne» koser seg med at de VET og er INFORMERT; om hva vi andre holdes i uvitenhet om. de HÅNER vår uvitenhet og etterlater seg tegn som andre insiders kan se, og forstå, overalt. Men en del av oss er også ganske trent i å se de tegnene etterhvert.

Vi trenger faktisk et helvete, for slike folk som dette her.. totalt uten etikk, moral, evne til empati eller skrupler..

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

Jeg regner med at det var Johansen som fiksa bildene.
: )

hotspot
hotspot
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

Nå har jeg brukt litt tid på å se filmen «Screw loos change» og ikke minst sjekket ut endel av kildematerialet det refereres til der. Der som du mener 9/11 fremdeles er brennaktuell, bør du gjøre det samme. Du kan se den her: http://video.google.com/videoplay?docid=-3214024953129565561#

Ved å lese fra litt med objektive og nyanserte kilder vil du fort se den egentlige sannheten. Vet jeg går litt «off topic» nå, men den legger også merke til at de såkalte «truthseekers» krever nye granskinger. Hvem skal isåfall gjøre det? Myndighetene som gjorde den første?! Vil ikke svaret isåfall bli det samme?

Her er en idé: Sjekk ut hva motstanderne deres mener.. og så kom med påstander. Det er iallefall hva en som leter etter objektive og etterprøvbare teorier ville gjort.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

hotspot, den videoen som viser at flyet går rett gjennom WTC uskadd, hvordan blir den debunket?

hotspot
hotspot
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Det er ikke noe fly som går igjennom. Det er derimot en masse flufuel inne i tårnet som tar fyr. Det ekspanderer og brenner på motsatt side av tårnet.

Dersom du mener å ha en video av et fly som flyr gjennom en bygning laget av betong og stål, vil jeg gjerne se den. Fysikken, slik vi kjenner den idag, sier at det ikke er mulig.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

hotspot, la oss gå gjennom bakgrunnen til Khalid Shaikh Mohammed (KSM), myndighetenes hovedmann bak 911

– He is usually reported to have been born in Kuwait. His parents are said to have come from the Baluchistan province of Pakistan, just like Mohammed’s nephew, Ramzi Yousef. Mohammed’s date of birth has been variously reported as March 1, 1964 or April 14, 1965.

– He attended Chowan College, a small Baptist school in Murfreesboro, North Carolina, for a few years (beginning in 1983) before transferring to the North Carolina Agriculture and Technology University and completing a degree in engineering in 1986.
————

Kan du bekrefte dette eller er det noen feil her?
Vi du si at KSM var fundmentalist?

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

Hotspot, selvfølgelig kan jeg den opplagt falske videoen for deg. Men siden du har du studert debunking av videofake må du ha sett den videoen allerede. Den falske videoen ble vist live på alle kanalene 11. sept. og verden rundt.

Spørsmålet blir, hvorfor laget de falsk video på direkten?

hotspot
hotspot
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Svaret er: Det er ingen falske videoer!

Og det er ingen fly som flyr gjennom noen bygning.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

Opprinnelige linker

Video som analyseerte live sending
http://www.youtube.com/watch?v=1nuDGP10-_4
Intervjue med kameramann for video
http://www.youtube.com/watch?v=PYnMiN7teho

Begge linkene er idag ugyldige

Kameramannen begrunnelse (nervøs)
«Impossible things happen» (at flyet kunne gå rett gjennom tårnet uskadd, video var opplagt et falsum hvor man kombinerte flere videoer)

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

Denne linken virker, samme innhold
http://www.youtube.com/watch?v=9cvWwIxMbmE

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
12 år siden

9/11, det er som en egen tidsregning. Før og etter. Før levde vi i illusjonen uten å vite at den var der. Etter, har vi blitt bevisst om dens rekkevidde. Nå, er det på tide å bryte ut av den.

Det har bare gått en vei etter hendelsen. Rett ned. Fake war mot terror, økt overvåking, begrenset frihet og en stadig sentralisering av makt og økning i statlig Machiavelliansk overstyring. Byråkratiet har styrket sin posisjon gjennom det illusoriske politiske spillet, hvor det kontrollerte media apparat har gitt det amerikanske folk en overgang fra Neo-Konservativ Zionistisk kontroll til «Change» ved nærmest Marxistisk Zionistisk kontroll. Samme apparat, samme folk som trekker i de samme trådene. Og i 2012 er det rigget for en riktig fascistisk overtake, som vil sette tidligere regimer i skyggen hva angår styre.

Om vi skal ha noen som helst sjanse til å endre noe som helst, er vi avhengig av at det vitenskapelige miljø trekker hodet opp av sanden. 9/11 er inngangsporten til alle illusjonene. Det spørs om de har balls til å gi slipp på sin convenient verdensanskuelse. We can only hope.

I mellomtiden vil enkeltsjeler styrke sin kunnskap, både om denne dagens rekkevidde, og ikke minst de personlige spirituelle spørsmål som dukker opp i denne avdekkingen. Fordi det er en spirituell krig. En krig mot din bevissthet. Og de som utfører den, får impulser fra en bevissthet som vil skape deres ultimate illusjon. Den de har arbeidet for i millenier, og som vil kunne være på plass nesten over natten. Bare de siste brikker er på plass. Den illusjonen vil ikke jeg være del av. Derfor forbereder jeg meg på å leve utenfor den.

Takk JJ for enda en flott oppsumering av tingenes tilstand. Ønsker God Jul, og måtte alle gode krefter være med oss i den videre bevissthetskampen.

skippern
skippern
Abonnent
12 år siden

Takk til JJ for kloke ord!

Til Singo; dette er satanister som ofrer folk i sine demonritualer så det er forhåpentlig plass til dem alle på værste plass i helvete.

Om man f eks ser på ww2 historiene av Hiroshima,Nagazaki og Dresden så vil man finne at de enorme tapene tapene av sivile millitært sett var helt unødvendige men at de egentlig var menneske ofringer.
Det samme med bolsjevikenes massemyrderier som Juri Lina har dokumentert så godt.
Var 911 starten på ww3?
Løgnerene kunne lett slått ut Bin Laden ifølge denne filmen,anbefales!
http://rt.com/programs/documentary/whatever-happened-to-the-hunt-for-bin-laden/

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  skippern
12 år siden

Skippern: En del kan tyde på at du har rett, ja. Det er iallfall noen relle satanister, helt på toppen, og de spiller med oss alle som brikker. Selv drapet på kjære prinsesse Diana var regissert som en ofring til gudinnen Diana, og ordet holocaust betyr egentlig brenn-offer..

Det er visstnok tallet 6 millioner som er det antall ofrede sjeler som trengs, for å kunne realisere sitt verdensherredømme og de tar gjerne sine egne også. Det er derfor det ble påstått at nettopp 6 millioner jøder ble ofret, også etter første verdenskrig. Noen pleier å steile, om jeg nevner dette, men jeg har en bok om emnet, med kopierte avisforsider på kjente aviser og diverse. Mye som ikke er allment kjent er likevel sant.

Deres symboler, tall, 666 og annet som går igjen, er satanistisk, ja.

Darth Reidar
Darth Reidar
Abonnent
12 år siden

Je det er jo helt totalt umulig at det er ekstreme islamistiske grupper som kan stå bak noe sånt? Det har jo historien vist.
Trodde etter å ha lest noen av deres artikler, at dere hadde et snev av sunn fornuft. Nå er den troen vridd til å være helt sikker på at dere totalt mangler normal sunn fornuft.
Kondolerer.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Darth Reidar
12 år siden

Det er det som er så merkelig her. Hvorfor stemmer ikke fakta.

Mohamed Atta var ringleder for flykaprerne, og jobbet med Khalid Sheikh Mohammed , den andre ringlederen.

Hvem var Mohamed Atta og Khalid Sheikh Mohammed? Al Qaida, CIA, Mossad?

For at historien skal henge i hop må Mohamed Atta og Khalid Sheikh Mohammed være Al Qaida. Det virker som linken mellom Mohamed Atta og Bin Laden er Atta skal være:

«German investigators said that they had evidence that Mohamed Atta trained at al-Qaeda camps in Afghanistan from late 1999 to early 2000. The timing of the Afghanistan training was outlined on August 23, 2002 by a senior investigator. The investigator, Klaus Ulrich Kersten, director of Germany’s federal anticrime agency, the Bundeskriminalamt, provided the first official confirmation that Atta and two other pilots had been in Afghanistan and the first dates of the training. Kersten said in an interview at the agency’s headquarters in Wiesbaden, Germany, that Atta was in Afghanistan from late 1999 until early 2000,[50][51] and evidence that Atta met with Osama bin Laden while there.[52]»
http://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Atta

«While in Hamburg, Atta held a number of jobs, including a part-time position at Plankontor, an urban planning firm, from 1992 until the summer of 1997 when he was laid off. The firm’s business had declined, and having bought a CAD system, «his draughtsmanship was not needed.»[7][27] Atta also worked at a cleaning firm, and buying and selling cars to earn extra money.[28]»

Wikipedia utelater at Mohamed Atta jobbet i en firma som var frontorganisasjon for ISI,

Hvor er beviset på at det var Bin Laden som betalte og styrte Atta?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Darth Reidar
12 år siden

Darth Reidar: Ja det er nok totalt umulig, Darth Reidar. Det er en konspirasjonsteori som ikke holder vann, om man bare gidder å ripe såvidt i den øverste fernissen. Men det er blitt dokumentert og vist opp og i mente i utallige utallige debatter, så det er bare å gjøre noen søk, bla seg tilbake eller se et par av de første vidoenen som kommer opp om man søker på 911 fake eller noe slikt, gjesp.

Dette er ikke snakk om noen tro eller meninger, det er bare å åpne øynene og bruke hodet bittelitt, ikke tro absolutt alt man får servert av myndighetene og main stream media. Om man tror på slikt som det der, viser det bare – nettopp, total mangel på sunn fornuft, dømmekraft og evne til å vurdere noe som helst selv. Og at man ikke har giddet se på en eneste dokumentasjon. Gjør det, og skjell vil ramle fra øynene dine.. at noen gidder, sier jeg bare. Å leve i benektelse av virkeligheten fører skjelden noe godt med seg.

Historien om 911 er egentlig historien om keiserens nye klær om igjen. Og du synes klærne er flotte. Andre ser at det er ingen klær på kongen i det hele tatt og slik er det også med våre egne makt-havere som er med på benektelsene og bedraget.

Darth Reidar
Darth Reidar
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

Jeg kan ikke annet enn å le. Jeg synes oppriktig synd på deg.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Darth Reidar
12 år siden

Det er ikke lett dettte her eller hva Darth ?

Det begynner og bli mange Darther etterhvert som blir så skremt over sannheten at de stapper hodet ned i sanden som en struts eller en skremt skilpadde

Sannheten er desverre ikke borte når du stikker hodet ut igjen

Du som er så smart Reidar kan jo forklare oss hvordan de 19 huleborene som reiste til andre siden av jorden for å ta verdensherredømme med boksåpnere satte hele de amerikanske flyvåpenet ut av spill i tillegg til og skru av alle sikkerhetssystemer klarte og fly sine dødlige laster inne i enorme bygninger som ble til støv i fritt fall der de helt uskadd klatrer ut av ruinene og tok en flith hjem til Sauiarabia der de lever i den beste vesland den dag i dag ?

Med Spøkelse Ladden eller Tim Osman som er CIA nicknavnet hans er det motsatt
Som alle vet så hadde han og familien tette bånd til Bush klanen der han var 3 ganger til dialysebehandling på Amerikanske militærsykehus, siste gang bare 1 mnd før 9/11
Dagn etter blir familien hans flydd ut av USA med Bushs privatfly til Saudiarabia
22.Des 2001 dør han stille inn grunnet nyresvikt men selv om hans død er overveldende dokumentet så lar ikke CIA og Mossad han få hvile i sin grav, han er alt for viktig for det

Du har fått med det at det var 3 bygg som ble sprengt på Grund Zero og ikke 2 Dart eller er det en konspirasjonsteori også ?

Ikke vet jeg for da de informerte om WT.7 sitt fall på BBC så sto da vitterlig bygget i bakgrunnen på live sendingen i all sin prakt…

Hva mener du med synd på søte Singo ? at hun må¨det tøft som må leve med sannheten og du er heldig som klarer og leve på en løgn ?

Vel da synes jeg «synd» på deg om du leser denne siden her ;)

http://nyhetsbildet.wordpress.com/category/911/

Da passser nok denne siden her bedre for deg :)

Se, en Darth Vader-kotelett!

http://www.vg.no/nyheter/utrolige-historier/artikkel.php?artid=568480

Etterpå så kan du kose deg med dette George W Bush J spillet der du kan kaste han rundt og filleriste han som du vil med musepekeren :)

http://www.yeeguy.com/freefall/georgerag.swf

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Darth Reidar
12 år siden

Darth Reidar, vi har alle sett forsidebilder hvor vi får se Mohamed Atta og de andre flykaprerne, og vi ble fortalt at dette var Al Qaida. Men fikk du med deg hvorfor disse flykaprerne var «Al Qiada» og ikke bare noen muslimer som jobbet for vestlig etterretning? Husker du hvordan man kom fram til «Al Qaida»? Antagelig ikke. Det var noe du tok for gitt. Liksmbeviset er at alle vet jo at «islamister er ekstremister» og «selvmordsbombere» = fordommer. Media manipulerte folk til å tro at Mohamed Atta jobbet for Al Qaida.

Det vil kan lese på Wikipedia om Mohamed Atta er han ikke er Saudi-Araber, ikke Afganistaner, ikke islamist, men vestorientert, at han ville gjøre karriere i vesten , ville ha utdannelse, var en flittig student og ikke en religiøs type.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Darth Reidar
12 år siden

Svarte Raider, hvor er flymotorene etter Pentagon hit. Hva med det lille hullet i veggen hvor bare en missil får plass. Hva med eksplosjonene som ble rapportert fra steder i WTC langt fra treffpunktet i bygningene. Eller den store detonasjonen som ble hørt komme fra under bygningen like før det falt. Hvor var all baggasje og etterlatenskaper etter det flyet som angivelig skulle vært tatt over i en heltedådig aksjon langt utpå bygda. Bare et svart hull i bakken, som etter en bombe. Nada, som kunne bevise et flycrash.

Bygning 7, er jo en historie alene. Fritt fall rett i bakken. Etter at eieren har gitt ordre om «to pull it». En uttrykksform som brukes av profesjonelle bygnings rivere. En bygning som IKKE ble truffet av noe fly, og som raste i bakken timer etter impact kun p.g.a brann. Hva inneholdt bygningen, som det var en nærmest lettelse å bli kvitt. Arkiv på arkiv med beviser fra bl.a Enron skandalen, CIA, FBI dokumenter med ukjent gradert innhold som kunne forklare litt av hvert.

Hvor er presidenten i øyeblikket hvor flyene smasher inn i bygningen. Jo den tafatte numbwhit sitter og leser i en bok oppned i hva som til en forveksling kan fortone seg som et black-magic woodoo-rituale, utført av intetanende barnemunner, der de messer enkelt ord med forbløffende kobling til det drama som utfolder seg, og blir begynnelsen på vår og USAs fall. Kite-must-hit-steal-plane: http://www.youtube.com/watch?v=bATjvty5p8k
Kite betyr: skape penger. Boken han leser; the pet goat. Et satanisk rituale.

Vi har ikke med et land USA per se, som er rammet. Og hvor makthaverne er nasjonens voktere. Internasjonale globalister, bankierer, secret societies og den åndelige overbygning i Vatikanet er hva som styrer the corporation of America. Ved 9/ 11 ga de seg selv cart-blanche til å ta over naturressurser i hele midt-østen regionen, og også kontrollere artifakter som kunne fortelle om menneskehetens skjulte historie.

Og hvor er Bin-laden, som skulle være hovedarkitekten. Ikke er han på FBIs most wanted liste. Nei i ettertid sies han å ikke skulle være den som sto bak. Bare 19 boksåpner arabere som alene skulle angrepet verdens mest sikre nasjon.

9/11 var en kriminell handling utført av dette internasjonale caudery, som har fortsatt sin terror siden. Den økonomiske terror, vil snart gi seg utslag også for oss her hjemme. Hele storyen er så full av svarte hull, og merkelige omstendigheter. Det kan ikke la seg forbli uforklart. Wake up. Illusjonen står for fall

Darth Reidar
Darth Reidar
Abonnent
12 år siden

Det er tydelig at dere har satt dere skikkelig inn i disse sakene, men det gjør jo ikke at de blir sanne. Jeg har ikke på langt nær så mange argumenter og det dere kaller bevis på det motsatte av det dere tror på, men det går da ikke an å sperre seg inne å sylte seg ned i all verdens elendighet og konspirasjoner. For meg virker det veldig som at se fleste av dere er trygdede med alt for mye fritid, og ingenting fornuftig å ta seg til.
Dere er hele tiden ut etter BEVIS, men ser ikke muligheten for at de «bevisene» dere bruker, også kan være «plantet» eller lagd.
Hvordan dere våger å kalle oss «normale» for sneversynt og hjernevasket, blir bare helt uforståelig.
Det vitner jo bare om total mangel på selvinnsikt.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Darth Reidar
12 år siden

Det var litt av en konspirasjonsteori du hadde der Reidar :)

Men du er inne på noe vesentlig her siden det er selv kjernen i hjernevask programmet av sauemassene
De som er på trygd har tid til og finne sannheten som også er grunnen til at eliten ser at vi stort sett bare jobber og sover så vi ikke skal være i stand til og tenke egne tanker

Jeg jobber der jeg merker at jeg er totalt fanget i tidsfellen, aldri tid til en dritt og alltid utslitt

Opp kl 05.30 hver morgen med lang reisevei til jobb, hjemme ca kl 17.00 så da er det og sette i gang med middag, rydde hus, kjøra barn på aktiviter for så og legge barn og rydde og vaske litt til eller andre viktige gjøremål
Fritiden min starter ca kl 22.00 på kvelden som jeg da ofte prioriterer til og søke sannheten der jeg ofte sitter opp til 02-03 på natten for så og stå opp 2-3 timer sener og starte en ny tøff dag

Studenter og barn har det ikke bedre, når skolen er ferdig så venter lekser og aktiviteter som man føler seg forpliktet til for å ikke bli utstøtt av samfunnet

Dette er stort sett hverdagen til de aller fleste av oss der vi blir lette offer for hjernevasken via desinfo i TV, Radio og MS aviser i tillegg til de enorme hjernevask programmet vi kaller utdanning

Ikke noe galt i utdanning vist det hadde vært under riktige forutsetninger men jeg hjelper mine barn med lekser og ser hele veien at reusltatene er fastslått på forhånd der barn og ungdom bare skal bygge oppunder resultatet som allerede er bestemt sånn som:

Beskriv 10 grunner til hvorfor NATO er så viktig for og bekjempe internasjonal terrorisme

Hele veien er pensum bydd opp med slike hjernevask oppgaver der studentene blir fratatt enhver mulighet til og gjøre seg sin egen mening

Leverer man inn en oppgave der mna svarer at det er NATO som er selve terrororganisasjonen så vil en nok enda opp med et besøk på rektors kontor og en liten hygglig bekymringsmelding i registrene

Samme med lærerstudier osv, jo lengre utdanning jo mer autoritærtro

Fagene som går i ren yreksfaglig retning er seff bra :)

Misuner de som går på trygd eller på andre måter har mulighet til og bruke tid på å søke sannheten

Den som ikke kjenner sannheten om sin fortid vil heller ikke være i stand til og bygge sin fremtid

Du skriver at det er mye elendighet og konspirasjoner

Da bør du lese litt mer på NS :)

Mike har gjennom sine fantastisk beviste artikler forklart hvor viktig ondskapen er for at vi skal være i stand til og utvikle oss på et høyere nivå

Vi lærer av våre feil og brent barn skyr ilden :)

Sett av litt tid i julen til en del artikler her så ser du at NS langt fra er noe deppespeil men dets rake motsetning :)

Jul JUl :)

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Darth Reidar
12 år siden

Darth Reidar
«Det er tydelig at dere har satt dere skikkelig inn i disse sakene, men det gjør jo ikke at de blir sanne. » Ja, og nei, selvfølgelig ikke. Og man finner som regel det man leter etter. Men uansett hvordan du snur og vender på det er det en rekke fysiske lover som ble brutt den dagen, så den offisielle forklaringen rundt 911 kan ikke være sann.

» For meg virker det veldig som at se fleste av dere er trygdede med alt for mye fritid, og ingenting fornuftig å ta seg til.» Hva som er fornuftig å drive med må være opp til den enkelte, men dessverre er folk gennerelt syltet i gjeld og jobb, og får aldri anledning til å sette seg skikkelig inn i saker som dette. Derfor er det prisverdig at noen, også trygdede, bruker tiden på gravearbeid journalister egentlig burde drive med.

«Dere er hele tiden ut etter BEVIS, men ser ikke muligheten for at de “bevisene” dere bruker, også kan være “plantet” eller lagd.» Vel, det er derfor dette diskuteres, og folk legger frem ulike bevis i kommentarfeltet, både pro og kontra. Det er opp til den enkelte å behandle det som fremlegges og trekke sin konklusjon.

«Hvordan dere våger å kalle oss “normale” for sneversynt og hjernevasket, blir bare helt uforståelig.» Fordi vi har vært der du er, og så «lyset» (les mørket) i en eller annen sak. Når du dykker ned i en sak, dukker andre opp, som man også gjør dykk i, og til slutt ser man det er et system, et mønster i det hele, ikke minst fordi gjerne de samme navn og organisasjoner popper opp. Og ingenting er tilfeldig. Dessuten vet ikke de hjernevaskede at de har blitt hjernevasket, så du er unnskyldt.

«Det vitner jo bare om total mangel på selvinnsikt.» He-he.

Nå kjenner ikke jeg deg og hvilke motiver du har for å bruke tid på NS, men de siste innleggene dine har vært verdiløse, og det vet du selv.

Lucc30
Lucc30
Abonnent
12 år siden

Takk for en oppsummerende artikkel JJ.
Har merket at jeg har begynt å ta i bruk et ord som nesten er utgått av vårt felles vokabular: «å skjelne». Denne medfødte evnen vi alle har men som må trenes opp – eller som Singoalla sier: trene i å se tegnene. Vi kan ikke predikere (illusjonene vil rakne for raskt), men vi kan be andre om å skjelne mellom «false/truth» bare ved å se tegnene, bevisene og «cui bono», hvem som tjener på det. De må selvsagt være villig til å bruke noe tid på undersøkelse og ikke ta det andre sier som fakta «fordi det ble sagt på TV». Lær å skjelne!

smurfen
Redaksjonen
12 år siden

He he det er vist lang fra bare på NS 2012 er temaet :)

Landsbyen som «overlever dommedag» oversvømmes av UFO-turister

Ordføreren truer med å sette inn hæren for å håndtere menneskene som tror dette er det eneste stedet som overlever Armageddon.

http://www.dagbladet.no/2010/12/22/nyheter/utenriks/ufo/14811611/

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
12 år siden

Morsomt at web-adressen til artiklen har 22.12 og 9.11 på 3 siste siffer vist en snur de på hodet :)

Armin Bahrami
Forfatter
12 år siden

“It’s discouraging to think how many people are shocked by honesty and how few by deceit.” – Noel Coward

Lucc30
Lucc30
Abonnent
12 år siden

http://www.politicalcompass.org/test

En liten, morsom test på hvor du står politisk. Spørsmålene provoserte – sannsynligvis derfor jeg politisk havnet sammen med Gandhi.

smurfen
Redaksjonen
12 år siden

Et merklig vær rammer hele verden nå
Haarp, geoenginering, manglende atmosfærelag og svekket magnetfelt ?

Storm og Yr skjønner ingenting der de bommer så totalt med hver eneste værmelding

http://news.blogs.cnn.com/2010/12/20/the-weather-outside-is-frightful-almost-everywhere/?hpt=C1

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Et godt spørsmål. Husker at da de testet chemtrail under VK2 ble det så stor flom i Syd-England at et par dusin mennesker omkom. De hadde aldri opplevd så mye nedbør før.

«Australians may see a white Christmas for the first time in decades after up to 11 inches of snow fell in New South Wales and smaller amounts in Victoria. Aussies traditionally sunbathe on the beach on Christmas»

smurfen
Redaksjonen
Svar til  kjell108
12 år siden

Mitt tips er at det er en kombinasjon sammen med en golfsrøm som nesten har stagnert :))

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  smurfen
12 år siden

Men vi har jo fortsatt luftstrømmer som holder langt mer varme enn havstrømmene smurf.. Jeg har en norsk venninne som bor i New Zealand som følger godt med, hun har bla startet WORLD CHEMTRAIL-AWARENESS DAY og melder om hvor mange som er våkne i australia og new zealand ettersom normale oppegående mennesker ser opp på himmelen og ser kulturværmønsteret deres er totalforandret og tilgriset.

Hele poenget med værmodifikasjonen nå er å drive landsbefolkninger på flukt som klima-flyktninger.

Regjeringen har allerede begynt å klargjøre for scenarioet.
http://www.regjeringen.no/upload/MD/Kampanje/klimatilpasning/Bilder/NOU/NOU-rapport/NOU201020100010000DDDPDFS.pdf

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Darth.R Je det er jo helt totalt umulig at det er ekstreme islamistiske grupper som kan stå bak noe sånt?
Det har jo historien vist.

Mole: Hvis du sjekker sannsynligheten for at ekstreme islamister kunne gjennomføre denne terroraksjonene Dart, blir det sunn fornuft da?


Darth.R Trodde etter å ha lest noen av deres artikler, at dere hadde et snev av sunn fornuft. Nå er den troen vridd til å være helt sikker på at dere totalt mangler normal sunn fornuft.
Kondolerer.

Mole: Hvilke artikler har du lest for å se at sunn fornuft er noe Nyhetsspeilet artikkelforfattere besitter?
Å hva er det i denne artikkelen som gjør at fornuften forsvinner?

Darth.R Det er tydelig at dere har satt dere skikkelig inn i disse sakene, men det gjør jo ikke at de blir sanne.

Mole. Har du satt deg godt nok inn i den saken som har forandret verden på mange måter, og som allerede fra første dag ble et historisk øyeblikk.
Å hvis du ikke har gjort det, ville det ikke være smart å gjøre det?

Darth.R Jeg har ikke på langt nær så mange argumenter og det dere kaller bevis på det motsatte av det dere tror på, men det går da ikke an å sperre seg inne å sylte seg ned i all verdens elendighet og konspirasjoner.

Mole. Kan grunnen til at du mangler argumenter være fordi det jeg skrev over stemmer, at du ikke har satt deg godt nok inn i saken?
Hvis det stemmer hvordan kan du avgjøre om det du tror ikke er feil?

Darth.R Dere er hele tiden ut etter BEVIS, men ser ikke muligheten for at de “bevisene” dere bruker, også kan være “plantet” eller lagd.

Mole.Er det galt å ville ha bevis?
Hvordan skal man kunne skille falske bevis fra ekte, og sjekke om de er plantet, hvis man ikke har satt seg inn i en sak?

Sanat
Abonnent
12 år siden

I 2005 hadde jeg en periode hvor jeg gjorde yoga og meditasjon opp til 6 timer hver dag i flere uker som et eksperiment.

Jeg følte jeg fikk tømt ut mye rusk i denne perioden. Men det bemerkelsesverdige var at jeg plutselig fikk en impuls om å «sjekke ut 9/11».

Så, jeg googlet det og fant min første 9/11 truth side. Det var som om all uttømmingen av søppel fra sinnet hadde skapt et slags vakuum som nå måtte fylles opp av en sannere versjon eller verdensbilde…

Da jeg fant min første 9/11 truth side var det som om en demning brast og informasjonen veltet innover meg i ukesvis og månedsvis etterpå.

Anyway, det var min «oppvåkning». På den tiden (2005) var det ikke spes mange i norge som snakket om dette…

Alt jeg vet er at dette har forandret seg radikalt. Jeg har haugevis av bekjente som i mange år lo av dette og avviste… De ler ikke i dag… og om de gjør det så er det en nervøs latter som som de bruker for å late som om de ikke tar dette helt seriøst (samtidig som de spør og graver for å finne ut mer fra de som vet litt).

Slike massive forandringer som dette skjer ikke uten grunn. Det som er på gang nå har aldri før skjedd. Sannhetens momentum vokser seg sterkere for hver dag som går…

Skeptikere er alltid kun skeptisk til NY informasjon, og aldri til det de allerede tror at de vet (ubevisste antagelser). Du må først gå litt i dybden og ta en titt på alt det du tror du vet før du kan være mottakelig for ny kunnskap.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Sanat
12 år siden

Georg Bush var raskt på banen med dette utsagnet, det var vel ikke gått 24timer engang!

November 10, 2001 – President Bush Speaks to United Nations
G.W. Bush:

«We must speak the truth about terror.

Let us never tolerate outrageous

conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th;
malicious lies that attempt

to shift the blame away from the terrorists,

themselves, away from the guilty.

To inflame ethnic hatred is to advance
the cause of terror.»

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mole
12 år siden

Man kan sikkert si mye negativt om G.W.Bush men at han synger fint det skal han ha :)

Kanskje en duet med Jay Z hadde vært noe ?

Rare med videoen her er at det er store mengder Chemtrail på bildene før flyene treffer men etterpå et det ikke så mye som en liten dott å se på himmlen engang

Hvorfor fikk chemtrailflyene forbud mot og fly over Ground Zero den dagen ?

9/11

Never forget

Never forgive

September 11th- 2001 – REM – Everybody Hurts (WTC Tribute) v

http://www.youtube.com/watch?v=7f_IvJG1apI&list=PLC41991B3192167B5&index=17&playnext=2

hotspot
hotspot
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Nå ble jeg faktisk så forbløffet over selvmotsigelsene og galskapen deres at jeg lagde en bruker for å poengtere hvor langt ute på viddene dere faktisk er…

Du skriver:
«Rare med videoen her er at det er store mengder Chemtrail på bildene før flyene treffer men etterpå et det ikke så mye som en liten dott å se på himmlen engang»

ALLE fly over det nordamerikanske kontinentet fikk flyforbud den dagen! ALLE!! Og de KONDENSSTRIPENE du så på bildene før det ble innført flyforbud forsvinner naturligvis dersom flyene slutter å fly, Det ville derimot vært oppsiktsvekkende dersom det faktisk var like mange kondensstriper som i timene og dagene før..

En annen ting som også er verdt å poengtere er at dersom det, som mange av dere sier, er militære fly som lager disse «chemtrailsene», ville ikke det da være nøyaktig like mange striper på himmelen da? Militære fly fikk jo fremdeles lov til å fly…

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Snart ti år etter tusenvis av frivillige ble syke etter å ha deltatt i oppryddingen etter angrepet på World Trade Center, har endelig amerikanske politikere bestemt at de skal dekke de medisinske kostnadene for de rammede personene.

En av årsakene til at senatorer kunne blokkere forslaget uten opprør, var begrenset omtale i media.

– Ingen av de tre største nyhetskanalene i USA har nevnt noe om denne saken på to og en halv måned, sier Stewart og spiller av et klipp av ABC som omtaler da Beatles kom på iTunes.
http://e24.no/makro-og-politikk/article3960694.ece

trackback
12 år siden

[…] medlemmene av Club of Rome med Gro Harlem Brundtland i spissen for sin bærekraftige utvikling på 500 millioner mennesker i verden, til Bilderbergerne med Jens Stoltenberg og Siv Jensen i spissen, Trilateral Commission medlemmene, […]

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
12 år siden

Riddle me this: Chemtrail-maker but no plane. Plane but no….plane. Visible but invisible. Invisible sometimes visible. Here and there. Who is here

Thunder
Thunder
Abonnent
12 år siden

Morsom snutt som er klippet fra Simpson movie og Inception. http://www.youtube.com/watch?v=odpNE6ApxY0 Når sprekker vår NWO-boble? for alvor… :-)

« Forrige artikkel

Amenemhat III og statsminister Josef

Neste artikkel »

Den pharmakratiske inkvisisjonen lever enda

127
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x