Den humpete veien til København del 1

2.5K visninger
18 minutter lesetid
18

Denne verden er ikke styrt gjennom statsledere selektert av befolkningen. Kun en liten indre sirkel har den fulle oversikten av en kompartmentalisert organisasjon som knytter hele systemet sammen. Her er det kun de rikeste og mest innflytelses sterke som får være med.

The Club of Rome vs det frie menneskets fremtid

De som virkelig forvalter makten i storsamfunnet er lite glade for publisitet. Det er en politikers plass. De skal ta oppmerksomheten vekk fra de virkelig makthaverne slik at de kan styre i fred og ro.

Rockefellers global makt struktur
Rockefellers global makt struktur

Disse menneskene påberoper seg retten til å tvinge frem sin agenda over hodet på oss alle. Jeg innbiller meg at de lever under den dyriske formen for bevissthet som tar, ”Den sterkestes rett”, som sin kilde til autoritet. I denne artikkelen vil jeg forsøke å belyse hvordan miljøkonferansen i København i desember i år under FNs regi er et produkt av den indre sirkelens (”The Round Table”) ideer om hvordan fremtiden din skal se ut. Mens de fleste godtroende mennesker tror at Miljø Konferansen i København er en viktig begivenhet for å fremme et bedre miljø, er dens faktisk agenda mye mørkere. The Club of Rome er en rådgivende organ til FN og den skal liksom være opptatt av å redde miljøet. Da den har identifisert menneskemassene som kilden til alle de farene som truer jorden har de utformet en tosidig plan som går ut på global kontroll over alle verdens ressurser, forvaltning av disse og en nedbefolkningsprogram som berører hele planeten.

Humpene i veien

The Club of Rome har satset alle sine kort på å bevise at mennesket er selv skylden i alle av jordens ”påståtte problemer”. Jeg skriver ”påståtte problemer” fordi de er faktisk fantasier oppdiktet på et Club of Rome møte i 1991. Det er her de fant ut hvilke problemer som de skulle si jorden sliter med og samtidig vise hvordan mennesket (overbefolkning) var fellesneveren for alle disse problemene.

Når makt strukturer blir skjulte og sammensatte, og når de opptrer med skjulte agedaer, er det svært vanskelig å avsløre det virkelig spillet som foregår bak kulissene. Menneskeskapt global varming er et tema som er uhyre viktig fordi den fører direkte til å peke på at mennesket – i sin essens er selve problemet. Denne påstanden er fordekt bak et slør av vitenskapelig “mumbo jumbo” som faktisk ikke har noen ting med vitenskapen å gjøre. Jeg takker for grunnarbeidet gjort av Jurriaan Maessen som skriver for Infowars. Jeg har lånt fritt fra hans informasjon, oversatt den og lagt til mine egne tanker.

Det er en uttalelse som sier: ”The best laid plans of mice and men often go astray”.

Jeg ønsker ikke flytte fokus fra en real trussel mot menneskeheten. Jeg mener at Club of Rome har for lenge siden igangsatt sine avbefolknings planer og deler av den er det som pågår i de ulike bølgene av pandemi trusler som er sluppet løs på verden gjennom vaksine produsenters mekking med genetisk virus kombinasjoner som har kun et formål og det er å svekke immune forsvarssystemet til flest mulig mennesker og så introdusere de til en sykdom som vil ta deres liv.

Problemet med menneskeskapt virus og giftig vaksiner er trolig en viktig brikke i deres global plan. Derfor er det pinlig klart at vi må holde vår fokus på flere plan på en gang for å se de store perspektivene og langsiktige planen. Den som kaller det for en konspirasjonsteori avslører sin mangelfull intelligens da denne konspirasjonen er dokumentert med uttalelser direkte fra de som står bak. Med andre ord det er ingen debatt om dette stoffet er sant. Utfordringen er å presentere det på en måte som gjør en i stand til å se de store trekkene og hvem det er som står bak.

humpete-vei

Vi er nå i den sjette natten av Maya kalenderen som er den nest siste periode i utviklingen av bevissthet som går mot etikk og integritet. Den som kaster sin lit til denne kalenderen vil si at vi forventer mange avsløringer av korrupsjon, grådighet, kriminell virksomhet osv, mot en større del av befolkningen. Maya kalenderen speiler en gedigen kamp mellom kreftene i dualitet som faktisk pågår her og nå. Den kampen mellom det gode og det onde kan enkelt oversettes i kampen mellom de som står først og fremst for tjeneste til andre – og de som står først og fremst for tjeneste til sine egne interesser. Som forventet er det en rekke begivenheter som nylig har blitt avslørt som stikker grove kjepper i hjulene til bevegelsen som vil fremme Club of Romas agenda – ”Menneskeskapt Global Varming”.

Disse sakene vil bli mer grundig dekket senere i denne artikkelen og det handler om at flere og flere vitenskapsforskere har sett at global varmings myten ikke holder mål i forhold til målinger foretatt de siste 10 årene. De viser at vi har en situasjon som viser en nedkjølings tendens. Flere og flere også bl.a. i den amerikanske kongressen har stilt kritiske spørsmål til påstandene til Club of Rome medlem Al Gore fordi tallene hans ikke stemmer. Mens mange stiller spørsmål om Gore kommer til å bli verdens første milliardær på karbon skatt, har han selv begynt å tvile på sine tidligere påstander. I dag sier han at han tviler på at CO2 spiller en like stor rolle i den globale ”klimakrisen”. Videre har det nylig blitt kjent at hackere har kommet seg inn til E-Posten til globalvarmings fremste ”klima forskere” der det viser seg at de har drevet med grov manipulering av tall og data for å fremme sin sak om at verden må redusere utslipp av CO2 ”klima gasser”.

Verdens første riking på C02-lurer hele verden og får fredsprisen for det!
Verdens første riking på C02-lurer hele verden og får fredsprisen for det!

Når guruen for CO2 (menneskskapt global varming) ikke lenger tror på sin sak, det viser seg at forskerne som støtter CO2 saken har fusket med sin data, og at vitenskapelig målinger viser at vi ikke har global varming – så har vi å gjøre med en berømt 1-2-3 slag som kan kanskje slo ”knock out” på den kommende klimakonferansen. Uansett hvor miljøbevisst du måtte mene du er, må du bare vite at global enighet om klimakonferansens rammer er noe du ikke ønsker en undertegnet avtale på. Denne avtalen er en gedigen felle.

Fremtidsforsker Cliff High sier i sin siste intervju at han ser ett ord assosiert med klima konferansen og det er ordet ”skam”. Kan det hende at det er Club of Rome som bringer skammen på seg selv? Kan det hende at Club of Rome kommer til å si at landene som ikke er enige må skamme seg? – Tiden for vise.

Mens psykopatene vil ha utvidet kontroll, manipulasjon og reduksjon av massene er den kraften på motsatt veien en som støtter opp under et opplyst folk som lever med sitt liv i en balanse mellom innsikt, ansvar og frihet – som selvpålagte verdier og holdninger. Den andre siden vil bestemme alt for deg. Det er noe du ikke kommer til å trives med.

Menneskets mentale kart og globalisering av makten

I andre artikler har jeg gjort rede for den forståelsen av at menneskets mentale kart formes veldig mye etter hvordan vi oppfatter/tror/eller vet om bevissthetens essens. Den som tror at døden er slutten på alt har et veldig annerledes forhold til verdier, grenser, ansvar, muligheter og hensikten med livet, enn for eks. et menneske som mener at vi lever mange liv og at det vi gjør i dette livet kommer tilbake på en måte ved en senere anledning. Det ene kartet kan se fordeler ved krig, så lenge de tjener på det, mens den andre forstår all krig som åndelig idioti. Fordi vårt storsamfunn består av milliarder av mennesker som har milliarder av ulike tro om bevissthetens essens har vi også tilsvarende unike verdier, moraler, grenser og oppfatninger av ansvar. Uten en eller annen form for ledelse blir et slik samfunn total kaos. Løsningen har blitt at flertallet velger ledere – ofte velger de seg selv, og disse bestemmer over alle andre når det gjelder dette mentale kartet. De mener også at de har rett til å tvinge sin forståelse av dette kartet overhodet på alle andre fordi de mener de har fortjent å ”lede” resten av verden.

Dessverre er disse menneskene i dagens storsamfunn ingen enhetlig opphøyet bevissthet som absolutt har forstått seg på bevissthetens essens og den beste måten å styre alle andre på. Før i tiden, før globalistene overtok styringen, så kunne en se unike forskjeller fra land til land og en kunne lære av hvert lands fordeler og ulemper ved å oppsøke disse stedene og kjenne på hvordan de ulike filosofiske retninger utarter seg i praksis. Når du tenker over det er det visdom i det å tillate en viss diversifisering mellom de ulike landene så lenge mennesket ikke enda har funnet ut hvem han er. På denne måten vil det aldri bli så store feil på lokal plan at de ikke kan rettes opp. På dette vise er alle nasjoner en slags forsøk på å dyrke frem det beste og mest lykkelig samfunn.

Det ser ut som om de nåværende globale kreftene vil ta fra oss denne muligheten. De vil samle alle oss under ett tak, med alle de unike forskjellene, tanker og  trossystemer vi har om meningen med tilværelsen. Disse vil at alle skal adlyde deres kommando. De skal bestemme hvordan natur ressursene skal forvaltes. De vil bestemme hvordan verden forvaltes. De vil også bestemme hvor mange mennesker som skal for lov til å leve på denne planeten. De har veldig ambisjoner. De er veldig godt organiserte, ressurssterke og de vil gjøre alt det de kan for at de skal eie din frihet. Det blir din fremtid, dersom de får det slik de vil. De feilene de er i ferd med å begå allerede viser at de har makt og innflytelse som verdier lenge før omtanke til  dine og mine beste interesser kommer på banen.

Det er noe veldig galt med dette bilde! Jeg håper du er i stand til å se hvor galt det kommer til å gå dersom ikke et stort antall mennesker setter kjepper i deres hjul.

Globaliseringsfanden banker på døren i dag

Den virkeligheten jeg forsøker å tegne opp for deg kan virke veldig fjern. Du tenker kanskje at overgangen til en verdens styre vil måtte bli en prosess som tar veldig lang tid. Det er der du tar feil. Etter som tiden etter andre verdens krigen har gått har mange selvstendig nasjoner undertegnet avtaler som underminerer integriteten til det selvstendig nasjonale retten til å bestemme selv hvilken vei landet skal gå. En sentraliserings strategi har vært skapt ved å lage allianser over først mindre områder, så verdens deler. Disse kommer da sammen under FN, som er den institusjonen som har alle land under samme paraply. I Norge må vi se til EU med EØS avtalen og FN og WHO som de store internasjonale aktørene som kan transformere vårt land til deres domene fortere enn du kan ane. I København nå i desember er det faktisk det som FN ønsker seg at alle land skal bli enig om en avtale – en klima avtale som skal bane veien til det de kaller, ”The New World Order”. Jeg kan love deg at det er en verden du ikke ønsker å oppleve.

Nå har EU fått en ny president – et Bilderburger medlem som kommer til å arbeide for enda mer sentralisering av makten. WHO har tilegnet seg global styringsmakt allerede under sine avtaler som handler om håndtering av pandemier. Fordi de har endret på hvordan de definerer begrepet pandemi på en radikal måte siden denne avtalen ble undertegnet mener jeg at de har mistet sin lovelig rett til å håndheve tvangsmakten de påberoper seg i dersom de erklærer en pandemi med fare nivå 6. Det vil si at de kan tvinge alle å bli vaksinert mot sin vilje. Dersom vaksinen viser seg å være en biologisk krigførings middel, eller  om vaksinen er giftig på lang eller  kort sikt, har vi alle et alvorlig problem. Den Norske statsmakten er underlagt global styring – det kan skje i morgn.

En fremtidsvisjon – Medlemmer av Club of Rome

“(…) Kan det hende at disse virksomhetene, sammen med UNEP (United Nations Environmentel Program) og FNs befolknings kontorer, kunne til slutt utvikle seg til å bli en planetær regime – en slags internasjonal supermyndighet for befolkning, ressurser og miljøet. En slik omfattende planatarisk regime kunne kontrollere utvikling, administrasjon, forvaltning og distribusjon av alle naturressurser – fornybare og ikke fornybare, i hvert fall så langt internasjonale avtaler eksisterer. Regimen kunne ha makten og evnen til å kontrollere forurensning, ikke bare i atmosfæren og på havet men også i ferskvann, og elver som krysser internsjonale grenser eller som leder til havet.

Regimen kunne også være en logisk sentral virksomhet for å regulere all internsjonal varehandel, kanskje inkludert hjelp fra utviklede land og mindre utviklede land og inkluderer all mat på det internasjonale markedet. Denne planetære regimen kunne gis ansvar for å bestemme den mest hensiktsmessig befolkningstallet for verden og eller hvert område og for å fordele ulike land med andeler innenfor deres regionale begrensninger. Kontroll over befolkningsstørrelse  kan forbli ansvaret for hvert lands regjering, men regimen ville ha noe makt til å håndheve de avtalte begrensningene.” John P. Holdren, Paul og Anne Ehrlich, Ecoscience 1977 (Anne Ehrlich er Club of Rome medlem)

club-of-rome-a

København-konferansen

København konferansen om klima endringer på starten av desember 09, søker, etter uttalelser fra skaperene av konferansen, å ”oppnå en ny global avtale som vil erstatte den avtalen fra 1997 fra Kyoto protokollen for å begrense utslipp av drivhus gasser.” (Tilhørighet til den falske ideen om at CO2 regulerer vår klima på noen form for nevneverdig måte her er en absolutt forutsetning.)

FN-frontfigur Ban Ki-Moon sa i en forbredelsestale på veien til Kjøbenhavn at, ”før eller senere vil det bli en høyere pris på karbon – enten lovpålagt eller via markedskreftene.” Slike tanker ruller av tengene på disse transnasjonalistene som om de plystrer en sang mens de pleier sin hage. Dersom det ikke var noe som heter historisk fakta, ville denne låten høres hederlig, presserende og nødvendig. Dessverre, vet vi presis hva det er som motiverer de som ønsker å igangsette denne globale anstrengelsen: profitt, absolutt kontroll, og jeg holdt på nesten å glemme – en sterk reduksjon av verdens befolkning. Denne hagen som eliten driver frem er ingen edens hage. Den bygger på lidelse, pengeutpressing, fattigdom, utsulting, sykdom og minst hundrede ulike måter å dø på for den som ikke er med i ”klubben”.

Ideen om rasehygiene har nære bånd til miljøbevegelsen. Det er faktisk slik at jo mer en forsker i disse båndene, desto mer går det opp for en at den løgnaktige påstanden om menneskeskapt global varming er ikke bare knyttet til rasehygiene, det er hele fundamentet for rasehygiene. For mange mennesker er  problemet. Rasehygiene er løsingen.

The Club of Rome – hva driver de med og hvem er de

I 1968 ble en ”think-tank” (ide dugnad for kreative fremtids konspirasjoner) skapt ut av de svarte bakgatene av den nazistisk rasehygienebevegelsen. Som en ansiktsløftning fra krigens avsløringer ble Club of Rome skapt. Den står frem fra dag en som et lystårn som alle miljøbevisste skip kunne navigere. Dens skapere visste at miljøbevegelsen de hadde skapt var skapt for å sette fokus på at mennesket var skylden for en påstått fare som truer vår planet. Følgelig burde befolkningsantallet reduseres før jorden knuses under vekten av denne enorme massen. Det eneste som kunne gjøres, sier klubben, er å skape en global maktsenter som kunne tvinge frem avbefolkningsmålene som den globale eliten har bestemt seg for.

Hvem er denne globale eliten?  Du kan bare gjøre et google søk på ”Club of Rome members” og sammenlikne navnene på listen av de som deltar på de årlige Bilderberg konferanser og du vil oppdage den samme gruppen som setter sammen reglene for den ”Nye Verdens Orden”. Der finner du Al Gore, David Rockefeller, Dronning Beatrix av Holland, og alle de andre fiendene av en fri verden.

I 1972 publiserte denne selvskapt ”gruppe av verdens borgere som deler en felles bekymring for menneskets fremtid” sin berømte ”The Limits to Growth”. I dette dokumentet påstår forfatterne at befolkningen må krympe dersom moder jord vil være i stand til å overleve. ”Den overveldende veksten i verdens befolkningen”, sier forfatterne, ”er forårsaket av en positiv fødselsmengde som et systemisk løkke som er relativ ny som fenomen. Det er et resultat av menneskets vellykket økning av levetiden vår.

Denne utviklingen er høyst bekymringsfull, sier Club of Rome.  Som mulig løsninger for dette problemet, foreslår den at enten fødselsraten blir redusert for å motstå økningen av levetiden, ellers må dødeligheten øke. Gjennom tidligere vaksineringskampanjer har  ufrivillig sterilirisering blitt utført i mange utviklingsland.

Følgende eksempel vil vise hvordan disse uttalelsene av vedens eliten er på ingen måte uskyldige tanker uten konsekvenser.

Som en motsetning til det folk flest tror er den opprinnelige arkitekten for Kinas befolknings agendaer var verken Mao Zedong i en makt syk hjernefjert eller en partisadist som klekket ideen om rasehygiene i en eller annen dyp undergrunns torturkammer. Antropolog Susan Greenhalgh, i hennes studie, ”Just One Child: Science and Policy in Deng’s China” er inspirasjonen for den tyranniske bevegelsen inspirert først og fremst av Club of Rome.

Tidlig på syttitallet var en gruppe Kinesiske vitenskapsfolk på besøk ved flere konferanser i Europa og der plukket de opp ideene som Club of Rome hadde fremlagt. Sjefen for denne Kinesiske gruppen var mannen som har fått kreditt for å introdusere den Kinesiske mandat som begrenset alle familier til retten for å ha ett barn. Dr. Song Jian og hans følge tok til seg flere metoder for å beregne befolknings økninger via modeller brukt av Club of Rome for å fremme sine agendaer. I praksis betyr det at mange familier ble utsatt for utenkelige konflikter. Guttebarn var mer ”verdifulle” enn jentabarn da disse kostet å bli giftet bort. Følgelig var familier som fikk jenter ofte utsatt for fristelsen av å drepe barnet i håp om at neste blir en gutt. Dette igjen skaper en ubalanse i forholdet mellom antallet kvinner og antallet menn. Som gjør at mange men ikke finner en passende kvinne.

Faktum om at Club of Rome star som skaper av ideen om å begrense til ett barn per familie burde ikke komme som en stor overraskelse for de som har lest alle de papirene som Club of Rome har publisert siden syttitallet. Den samme Malthusiansk ideen som skapte vår nåværende grønne bevegelsen og dens manisk fokus på menneskeskapt global varming mytologi en gang inspirerte ufrivillig steriliserings tiltak som ble gjennomført i årene etter andre verdenskrigen.

En pussig virkning av den fragmenterte virkelighetsoppfatning som har vært styrende i mange tusenvis av år er at mennesket trenger en felles fiende for å bringe de sammen. Det vender vår oppmerksomhet fra å sloss oss i mellom til å sloss for en felles sak. Denne kjensgjerning har ikke gått Club of Rome hus forbi. For å tvinge frem en tvungen økningen i dødeligheten blant befolkningen var det nødvendig å skape en felles motivering eller fiende. Denne fienden trenger ikke å være virkelig, så lenge befolkningen tror på dens eksistens. Publiseringen av ”The First Global Revolution: A Report to the Club of Rome” av Alexander King og Bertrand Schneider i 1991 gjorde det kjent hva denne felles fienden skulle bli for fremtiden. Denne teksten har vært sitert om og om igjen her på Nyhetsspeilet i ulike artikler. Det er slik fordi akkurat disse setningene er nøkkelen til å forstå de store politiske trekkene som skjer rett foran oss – og ikke minst like før klima møtet i København.

”I søken etter en ny fiende som kunne forene oss, kom vi frem til ideen om at forurensning, trusselen om global varming, knapphet på vann og mat og slik ville passe fint. Alle disse farene er skapt av menneskelig aktiviteter, og det er bare gjennom endring av holdninger og atferd kan disse utfordringene mestres. Den virkelig fienden følgelig menneskeheten.”

Denne oppdiktede og målbevisste fienden ble skapt i form av menneskeskapt global varming. Bare tenk på hvor mange lettlurte mennesker det er som hele tiden har trodd at klima endringer var noe som Solen sto for – ikke bare vår klima men også det som var på alle våre planeter i solsystemet.

Alle verdens eksperter i propaganda, særlig fra nazitiden, har alltid sagt at bare du forteller en løgn ofte nok, hvis den er stor nok, vil den til slutt bli kjøpt av massene som allmennakseptert innsikt. Ideen om at mennesket er ansvarlig for klima endringer på Jorden er bevis for at denne forståelsen om propaganda er sant. Denne løgnen er nå spredt seg på en slik skala at bare noen få tør å stille spørsmål til dens validitet.

I dette tilfellet er FN den globale selgeren av mennesksskapt global varming. Land som har undertegnet avtaler, for å begrense utslipp av ”klima gasser” har gjentatt mytologien om menneskeskapt global varming enda mer. Til slutt er ”grønne” bedrifter, partier og individer blitt mote som også preges av TV-reklamen – særlig for biler som nå skilter med redusert CO2 utslipp. Så har vi miljø kampanjer – ”Jeg er ikke sint… bare skuffet” – der barn blir angivere mot forurensende voksne. Til slutt har alle dårlig samvittighet fordi de puster CO2 – og det er slik det skal være.

At Club of Rome valgte miljøvern som tema for å bake inn sin kampanje for rasehygiene var et sjakktrekk av dimensjoner. Når jeg skriver at jeg er mot menneskeskapt global varming som en ide – så er det fort gjort å tolke ditt hen at jeg er for forurensning av jorden. Dermed blir jeg gjenstand for rettferdig kritikk – hvilket gjør hele saken enda mer vanskelig å skrive om og kommunisere om. Jeg er personlig veldig bevisst hvilken skader som forurensning påfører miljøet. Som iverig villmarks menneske med kajakk og lavo er jeg ofte ute på langtur i naturen. Jeg gleder meg over ren natur og mine leierplasser er alltid like rene som forlatt, som de var da jeg kom.

Vi må gjøre et skille mellom miljøvern og menneskeskapt global varming. Club of Rome binder disse sakene sammen. De hører faktisk ikke sammen i det hele tatt. Vi mennesker – noen av oss – er ansvarlig for alvorlig miljøsvineri – miljøkriminalitet og bortsett fra eventuell påvirkning fra Chemtrails eller HAARP, er klima endringene skapt av solen og stråling fra rommet.

Når det ble bestemt at FN skulle selge menneskeskapt global varming til verden, fant de ut at det beste organ for dette var UNESCO – vitenskapens avdelingen ansvarlig for utdanning hos våre primære skoler og universiteter. I Juni i år ga Martin Lees, Secretary General of the Club of Rome en tale til UNESCO der han sier: ”Vi i Club of Rome har hatt et langt forhold til UNESCO. Vi ser frem til å utvikle vår fremtidig samarbeide slik at vi kan fremme vår forståelse og samarbeide for å promotere handlinger på de kritiske globale sakene som vil bestemme vår fremtid for oss alle i denne vanskelig tiden.”

For å forstå hva dette samarbeidet mellom Çlub of Rome og UNESCO handler om gir Mr. Lee oss en agenda som leder opp til og som følger København konferansen i desember i år. Bare så du vet hva du kan vente av de sosiale ingeniørene  i tiden som kommer. ”I oktober 2009 vil vi fokusere vår årlig General Assembly i Amsterdam på ”miljø, energi, og økonomisk oppgang” slik vil det også være for København. I feb. 2010 vil vi takle gruppe tre, på internasjonal utvikling. I april 2010 vil vi sette fokus på gruppe fire, Sosial Transformasjon, og i juli 2010 fred og sikkerhet. Programmet vil avsluttet med en stor konvensjon i november 2010.

Som du kan se her er København konferansen ingen isolert hendelse. Det er bare en bit av den store globale arkitekturen som eliten bygger opp og som den mener vil samle all makt i den 21-århundrede. Eller, som Secretary General i Club of Rome sier det: ”Saker om internasjonal regjering og internasjonal arkitektur vil bli kritisk i forhold til en effektiv gjennomføring av en ”post”- Kyoto Treaty. For å sette fokus på de underliggende drivere av klima endring, vil institusjonelle mekanismer bli introduserte eller endret for å igangsette og sammenkjøre nye reguleringer i nøkkel områder som: økonomi, vitenskap og teknologi, menneskelig ressurs utvikling, informasjon og kommunikasjon og bygging av kapasitet. Og saken om ”Klima justis” vil bli sentral for å oppnå enighet og aksept av enhver avtale.”

Uansett hvilken interesser disse verdens spillere har i et slikt arkitektur, danser de alle sammen til en underliggende rytme som handle om rasehygiene – med eller uten deres viten og vilje. Om deres åpenbar agenda er karriere eller en form for sadistisk glede i å kvele uskyldighet, uansett deres motivering, har de erklært seg selv til å være på den mottsatte side av massene. Resten av oss er, ”The Useless Eaters”.

» Gå til del to for resten av artikkelen.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

18 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Marius Tobiassen
Skribent
14 år siden

COPENHAGEN FASCISTS – WHAT HAPPENED TO FREE SPEECH?

http://www.youtube.com/watch?v=zKQ8Vsjhl1E

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Marius Tobiassen
14 år siden

Hårreisende-Fryktelig. Bekymringsverdig. Danmark/København er illuminatis hovedstad i Skandinavia. De rene facsi-metoder og unødvendig voldsbruk vi her er vitne til, skulle understreke nettopp det. There is something rotten in Denmark

Hans Gaarder
Forfatter
14 år siden

UK Met Office blir beskyldt i The Telegraph for å levere værmeldinger og sesongvarsler som er farget av klimapolitikk:

“The Met Office gives us the warmist weather. The UK’s official weather forecasters are determined that winters should be mild, in the face of the frozen facts, says Christopher Booker.”

http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6924898/The-Met-Office-gives-us-the-warmist-weather.html

Hva med Meteorologisk Institutt og Storm Weather Center ? Sliter de med å integrere morgendagens chemtrails-utsikter med sine akk så ofte feilaktige værspådommer ? Har noen foreslått for Met. Inst. og Storm at det utarbeides to typer varsler: Et for været og et for chemtrails-været ?

Og hva med norske media – tyder ikke litt for mye på at de leverer innhold og ”nyheter” som er farget av agendapolitikk, også kalt mental kondisjonering av publikum ?

hanze
hanze
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
14 år siden

“Global oppvarming”?

klimaforsker Erik Kolstad, sier det hadde vært enda kaldere
om det ikke hadde vært global oppvarming… he he…
http://www.bt.no/nyheter/klima/Global-oppvarming-996833.html

ArneLo
Abonnent
Svar til  hanze
14 år siden

Seff ;-)

Det “forskeren” kommer med her er retorikk, ikke vitenskap.
– Jeg vet at det er noen som bruker kulden som argument mot global oppvarming, men dette er veldig lite gjennomtenkt. Temperaturene har foreløpig ikke steget med ti grader, men med omtrent en grad. Litt forenklet blir dermed kuldeperiodene en grad varmere enn de ellers ville blitt. I denne sammenhengen er værmønsteret som påvirker oss sterkere enn den globale oppvarmingen, sier Kolstad som er ansatt ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Argumentene mot AGW har vært tilstede lenge før desember i fjor. Og han innrømmer jo at det finnes mye sterkere klimapåvirkere enn menneske når han sier “I denne sammenhengen er værmønsteret som påvirker oss sterkere enn den globale oppvarmingen”. Har han tatt en titt på solaktiviteten i det siste?

Hadde det ikke vært for global oppvarming så hadde vi ikke hatt en sjanse til å bo her på planeten. :-)

Uffda
Uffda
Abonnent
14 år siden

Det spesielle er at produsenten har dimensjonert kapasiteten fra 1000W til 500MW, altså 500000kilowatt. Dvs at kapasiteten er tilstrekkelig for alle tenkelige behov, I tillegg kan systemet brukes som motor bla i skip.

Vi vet at den eldre tankflåten suverent har stått for de størrste utslipp – ikke utslipp fra skorstein men direkte fordamping fra lasten til atmosfæren.
I snitt fordamper, fra eldre tankskip, 0,02% av lasten til atmosfæren pr uke i overfart. Dette kan sees som en slags ozon bla over Oslofjorden på sommerdager.
Det ser ut for at teknologien er kjøpt av GM el., og sannsynlig havnet i en skuff.
Likevel viktig å sette fokus på alternativet så ofte som mulig.

Forøvrig takk for de siste flotte artikkler. På tid å strekke oss litt lenger enn til nesa ;-) Premie:

Uffda
Uffda
Abonnent
14 år siden

Ny teknologi 100% uten CO2 utslipp. Det finnes flere produsenter.
Det er ingen grunn til å presse gjennom noe nytt klima regime i København.

http://www.gammamanager.com/index.html

info@gammamanager.com

“This uniquely configured rotating machine generates additional torque on the shaft when rotated through the magnetic field. Combined electrical/heat output exceeds input energy by over 40 percent.
EBM (Energy By Motion) Overunity or perpetual motion labeled as impossible. This single device will threaten all other forms of energy, oil, coal, even solar. the uses of this device are endless, generating endless electricity with no fuel. A similar device is being made into a car engine, smaller devices can power a house forever for free with zero emissions. A very small magnetic motor will run endlessly to charge an electric car.

This technology is non-nuclear, 100 % environment friendly with zero emissions.

Being environment-friendly, this technology has several other very important additional features as follows:

The average 1 kilowatt-hour electric power costs 75 % to 80 % of most local tariff rates at 65 % load factor (appx. 5,700 hours use per annum); The pay-back period of invested capital is less than 4 years!
The power plant can be commissioned within a very short time after the order is placed.
The average turn-key-cost of the EBM Power Plants is less than 2,000 USD/kW depending upon the MW size of the plant; This includes fuel for 40 years!
With the inexpensive and clean EBM electric power, and heat energy, the production of hydrogen for fuel cells is highly competitive or the production of nitrogen for fertilizer, or desalination of sea water can be economically implemented. With the torque produced by EBM Units, large ships or locomotives can be directly driven!”

hanze
hanze
Abonnent
14 år siden
hanze
hanze
Abonnent
14 år siden

Fra Teknisk Ukeblad
“Glovarmt om oppvarming”

http://www.tu.no/natur/article229434.ece

Geostigma
Geostigma
Abonnent
14 år siden

Har dere fått med dere “hacking” saken? CRU (climate research unit) Der en hacker har stjålet 4000 dokumenter og brev , deretter for å lekke noen av dem ut på nett. Mange av brevene er mellom FN ansatte og dette klimaforskningssenteret hvor de skriver til hverandre om alt fra å jukse med temperaturmålinger, hvordan å “Blackmaile” diverse trusler osv. (navnet til lederen for dette senteret het Phil. Jones.

Det er kanskje meningen at dette skjer nå, rett før klimaforhandlingene begynner for alvor.

Sirus
Sirus
Abonnent
14 år siden

Ja naa begynner det aa ligne Mike. Men du har igjen noe skritt enda..
Rockefellers er ikke noe annet en vatikanets lope gutter. Putter du vatikanet i mitten av den stjerna,saa har du full pott. Sannheten trenger seg frem.. sakte men sikkert. “and you will know the truth,and truth will set you free”

http://amazingdiscoveries.tv/media/48/501-232K/

http://www.vaticanassassins.org/?p=1802

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

“Når det er sagt, er det alltid interessant å vite så langt som mulig hva som faktisk er sant. Din første link bruker referanse til bibelen som kilde og det blir, for meg ikke godt nok.”

Nei,denne linken bruker ikke bibelen som referanse,paa langt ner. Og trekker ikke inn boker\tekster fra kristene. Den gaar dypt og detaljrikt inn i vaar historie.
Naa sier du det samme som jeg en gang sa,og som resten av nyhetsspeilet sier. Jeg kunne ikke fordra religion,derfor gikk jeg lenge i ring,som mange konspirasjonsteoretikere gjor. Helt til en er villig til aa se paa alt mulig,blir det mulig aa finne sannheten. Forst da kan en bruke elimineringsmetoden paa konspirasjoner. De som styrer denne verden har enorm bibelkunnskap,da kan det vere lurt av oss og skaffe oss samme kunnskap for aa se hvordan de tenker.

« Forrige artikkel

De nye Amero-sedlene

Neste artikkel »

Den humpete veien til København del 2

18
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x