Den gigantiske klimabløffen om CO2

20027 visninger
4 minutter lesetid
118

Det er hevet over enhver tvil at vi forsøpler vårt felles hjem – Jorden. Men, vi må skille mellom menneskeskapt global oppvarming og den forsøpling vi forårsaker.

Etter nesten et helt år med kontinuerlige målinger fra EISCAT-radaren på Svalbard, viser dataene en tydelig trend: Den øvre atmosfæren er blitt kaldere enn noen modell har kunnet forutsi. Dette harmonerer dårlig med påstandene om at det blir varmere og varmere.

Det er så absolutt grunnlag for å finne ut hva som er riktig vedrørende CO2. Dette til tross for at Gro Harlem Brundtland med brask og bram uttalte fra FN’s talerstol :

«Debatten er over. Det er umoralsk å bestride den vitenskapelige kunnskapen om at klimaendringene er menneskeskapte.»

Hun trodde vel hun dermed hadde parket alle og enhver. Å stille kritiske spørsmål rundt klimadebatten er som å banne i kirken. Men når det gjelder CO2 tror jeg det er viktig. Det er såpass mange ubesvarte spørsmål, og det er mye tukling og feilaktige vitenskapelige henvisninger.

Ledende eksperter på klimaforskning har konkludert med at et skremmende høyt antall klimaforskere er inkompetente. Det viser seg rett og slett at de mangler tilstrekkelig utdannelse innen statistikk og vitenskaplig forutsigelse til å påta seg oppgaven å spå klimaet.

I tillegg har et stort antall klimaforskere blitt avslørt i forskningsuetisk atferd: tilbakeholdelse av bevismateriale, bruk av forskningsresultater som er blitt bevist å være pseudovitenskap og i enkelte tilfeller handlinger og uttalelser som grenser til svindel.

Denne faglige og etiske krisen gjør at klimaforskningen må begynne fra grunnen av. All forskning de siste 20 årene må trekkes i tvil og gjennomgås på nytt av uavhengige forskere.

Propaganda fra Al Gore

Al Gores film ble nylig dømt i britisk høyesterett for å være propaganda som ikke kunne vises til skolebarn uten ekstramateriell som påpeker alle feilene i filmen. Klimapanelets konklusjoner ville trolig lidd samme skjebne dersom de ble prøvd for retten.

Om Al Gore’s 35 feilaktige påstander i sin dokumentar kan leses her :
scienceandpublicpolicy.org/images/stories/press_releases/monckton-response-to-gore-errors.pdf

Kilde: scienceandpublicpolicy.org/sppi_originals/fallacies_about_global_warming.htm

Al Gore.
Al Gores klimafilm ble dømt i høyesterett som propaganda og ikke tillatt vist i England.

Kampen om klimaet

Kampen om klimaet er en bok forfattet av Onar Åm. Bør så absolutt leses. Her er en bokomtale av boken skrevet av Halfdan Carstens ( geolog ):

www.geo365.no/nyheter/klimaet
www.aftenbladet.no/energi/klima/article574165.ece

Dr. Rajendra Kumar Pachauri er forøvrig mannen som stemplet Bjørn Lomborg som «klima-Hitler». Så mye om en fredsprisvinners demagogiske praksis.

Et økende antall forskere snur og stiller seg skeptisk til de politiske vedtak med rot i IPCC’s klimarapport. Kyoto-avtalen har kostet verdenssamfunnet (les: de globale verdiskapende produktive virksomheter og deres arbeidere) 2,3 billioner norske kroner! Den estimerte temperaturgevinsten som følge av denne galskapen beregnes å være fattige 0.004382769 °C innen utgangen av år 2050.

Kilde: junkscience.com/MSU_Temps/Kyoto_Count_Up.html

Den danske forskeren Henrik Svensmark ved Danish National Space Center er muligens den forsker som har kommet lengst i å forklare klimatiske variasjoner. Svensmarks teorier er også understøttet av laboratorieforsøk som påviser sammenhengen mellom kosmisk stråling og skydannelser.

Kilde: www.spacecenter.dk/research/sun-climate/other/global-warming

Klimaløgnene vil ingen ende ta. Den ene kvasivitenskapsmann etter den andre vrir og vrenger på kjente naturlover som mennesket overhodet ikke har mulighet til å påvirke.

Henrys lov gjelder for vanndamp, lufttrykk og temperatur – for alle gasser. Når temperaturen går opp, gi fra seg CO2 som blir tatt opp av lufta. Det kan man enkelt selv se ved å koke opp rent vann i en kjele. Før vannet koker bobler det ut gasser som er i vannet.

Når en løgn blir gjentatt mange nok ganger, blir det til slutt en sannhet.

FNs klimapanel slaktet av klimaeksperter

FN’s klimapanel har av en eller annen merkverdig årsak hevdet at økningen av CO2 i atmosfæren gjennom 150 år er menneskeskapt og at den bare kommer fra fossile kilder. Det er fraværet av karbonisotopen C-14 som gjør at man kan se hva som kommer fra fossilt brensel. C-14 har en halveringstid på 5730 år, noe som er lite i forhold til alderen på fossilt brensel som har vært lagret i jorda mye lenger, og det inneholder derfor ikke C-14.

Dette viser at 96-97% av atmosfærens Co2 kommer fra naturlige kilder, mens 3-4% kommer fra fossile kilder. Dette akkumuleres ikke, da våre utslipp bare blandes inn i det store CO2-kretsløpet på 4-500 mrd. tonn pr.år som sirkulerer mellom jorda, havet og atmosfæren. Dessuten er CO2 molekylenes oppholdstid i atmosfæren bare 5-6 år.

Når jeg videre leser den ene rapporten etter den andre og linker denne opp til Henrys lov, er det bare en ting å si….Vi blir utsatt for løgner når det gjelder CO2.

In “Climate of Extremes: Global Warming Science They Don’t Want You to Know, med forfatterene, Patrick J. Michaels og Robert C. Balling Jr, tidligere professor i miljøvitenskap ved University of Virginia og sistnevnte professor i Klimatologi-programmet ved School of Geographical Sciences, Arizona State University, beskriver de hvordan selve vitenskapen beviselig er blitt fordreid og politisert.

I mars 2008 organiserte The Heartland Institute er tre dagers konferanse der de samlet over 500 av verdens ledende klimaforskere, meteorologer og økonomer. De presentasjonene de la fram, knuste hele FN’s klimapanel sønder og sammen. Likseså de berømte løgnene i Al Gore’s dokumentar.

Naturlig global oppvarming

Space and Science Research Center holdt en pressekonferanse 8.juli ifjor der det fremgår at den oppvarmingen som har funnet sted siden slutten av den lille istid i 1850 var helt naturlig.

Jorden hevdes å være 4,5 milliarder år. Vi har vært gjennom 6 – 7 istider. Hvordan klarte jorda å eksistere før homo sapiens besluttet og komme ned fra trærne og gå på to bein?

Hvis mennesket er ansvarlig for «global oppvarming» hvordan klarte så jorda å komme gjennom ulike tidligere stadier som perm trias, jura, paleocen, eocen, oligocen, miocen, pleistocen, og vår tids, Holocene som startet for omlag 11.000 år siden. En periode som samsvarer med avslutningen av siste store istid. Vi er dermed inne i en såkalt mellomistid.

Richard S. Lindzen er en av verdens mest respekterte klimatologer – hans rapport er vel verd å lese.

Likeså belyser dokumentarfilmen Global Warming or Global Governance dette  meget bra:

Født og oppvokst i Trondheim og har arbeidet innen ulike arbeidsområder i DnB NOR Bank ASA i 31 år inntil jeg sluttet sommeren 2009. Tillitsvalgt / regionalt tillitsvalgt for ansatte i vel 12 år. Har hatt en svipptur innom politikken i to år, men skjønte rimelig raskt at her var maktkampen og prestisjene så altomfattende, at dette var noe jeg ikke kunne fortsette med. Ved siden av jobb har interessene vært innen det alternative, spesielt medisin.

Abonnere
Varsle om
guest

118 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Uffda
Uffda
13 år siden

Vi er omgitt av gigantiske bløffer i samme gate. Olje er ikke bare døde dinosaurer og organisk matriale, men dannes kontinuerlig i abiotiske prosesser i jordens indre. Dvs at olje er en tilnærmet uutømmelig energikilde.
Russland har forsket på dette siden krigen, de er i dag verdensledende innen oljeutvinning. Både Sverige og Danmark har forskningdata om abiotisk olje.
Det er bare å hente data om tema:

http://www.gasresources.net/Introduction.htm

http://ing.dk/artikel/100215-olieproduktion-i-laboratorier-nye-forsoeg-vaekker-forskernes-haab?highlight=abiotisk

Takk for flott artikkel.

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  Uffda

Vi er alle omringet av «løgner» og «disinfo» i øst og vest. Media lyver, skolebøker lyver, fakta-kilder lyver, historien lyver, vitenskapen lyver også. Eneste vi vet idag er enten halvsannheter eller halvløgner, ment til å skape ensrettet verden av illusjoner til fordel for eliten.
Hvis politiker og rike stabben er så opptatt av kommende «kriser» pga fossilt brensel, hvorfor tillater de ikke «alternativ energi»? Kan ikke skjønne vitsen med å «skattelegge» befolkningen som nå er blitt totall avhengig av CO2-utslipp via ensrettet samfunnets gang. Da Tesla og andre forskere for over hundre siden prøvde å skape gratis evighetsmaskiner, ble de trampet ned av finansverden, grunnet «for mye» frihet for en enkel mann i gata. Og idag utvikler samme hersker klassen en ny «trussel» basert på sin egen teknologi til å tvinge fra oss skatter som er helt meningsløse i lik side med eiendomsskatten! :)

skyfex
skyfex
13 år siden
Svar til  Uffda

Jaha? Og hvor kommer energien fra, som lager denne oljen? Eventuelt.. hvilke andre stoffer kombineres til å produsere oljen under jorden? Er de uutømmelige?

Det er kun tre primære energikilder her på jorda. Stråling fra sola, nukleær energi og varmedifferenser inne i jorda. Hvis du ikke kan spore energien tilbake til en av de er det et tegn på at det er noe galt. Biologisk olje kan selvsagt spores tilbake til solenergi. Hvor kommer energien fra i abiotisk olje?

Et annet spørsmål er.. selv om det dannes kontinuerlig i jordens indre.. hvor mye er det som dannes? Dannes det nok årlig til at vi kan forbruke millioner av fat per år?

Olje er ikke bærekraftig, det er det ingen tvil om.

Det siste jeg vil si er at vi er i ferd med å pumpe enorme mengde med karbondioksid, fra biologisk materiale gravd ned i jorden, ut i atmosfæren. Tenk på at klimaet på den tiden hvor dette biologiske materialet ikke var låst ned i jorda, var betydeligere annerledes, og sannsynligvis ikke ideelt for oss mennesker.

Og kommentar til artikkelen:
«Hvis mennesket er ansvarlig for “global oppvarming” hvordan klarte så jorda å komme gjennom ulike tidligere stadier som perm trias, jura, paleocen, …»
Denne kommentaren er så latterlig at jeg nesten begynner å gråte. Selvfølgelig vil jorda «klare» seg med oss mennesker her, uansett hva vi gjør. Det der er snakk om er at en global oppvarming f.eks. vil kunne gjøre at vannstanden stiger og dermed skaper enorme ødeleggelser for oss mennesker. Det er også snakk om tørke i områder som tidligere var fruktbare.

ArneLo
13 år siden
Svar til  skyfex

Det finnes ingen vitenskapelige bevis på at olje er et biologisk produkt. Dette er en gammel hypotese fra det attende århundrede. Nyere moderene vitenskap har en helt annen forklaring på hvor oljen kommer fra.

CONSIDERATIONS ABOUT RECENT PREDICTIONS OF IMPENDING SHORTAGES OF PETROLEUM EVALUATED FROM THE PERSPECTIVE OF MODERN PETROLEUM SCIENCE.
That hypothesis has been replaced during the past forty years by the modern Russian-Ukrainian theory of abyssal, abiotic petroleum origins which has established that petroleum is a primordial material erupted from great depth.

Dismissal of the Claims of a Biological Connection for Natural Petroleum.
There have never been observed any specifically biological molecules in natural petroleum, except as contaminants.

Earth’s Mantle: Untapped Oil Source?
The results were astonishing — methane readily transformed into butane (C4H10) and propane (C3H8), two common components of crude oil.

Can oil form without organic matter?
…studied the chemical reactions of methane at high temperatures and pressures and under oxidising conditions. They say that this shows that – theoretically at least – oil can form deep in the Earth’s crust without the need for decomposing plants or animal material.

Fossils From Animals And Plants Are Not Necessary For Crude Oil And Natural Gas, Swedish Researchers Find
researchers at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm have managed to prove that fossils from animals and plants are not necessary for crude oil and natural gas to be generated. The findings are revolutionary since this means, on the one hand, that it will be much easier to find these sources of energy and, on the other hand, that they can be found all over the globe.

Trykket inne i planeten skulle vel utgjøre en betydelig mengde potensiell energi
Kanskje på tide å legge bort barnetroen?

Uffda
Uffda
13 år siden
Svar til  ArneLo

Flott at du svarer skyfex her Arnelo – så slipper jeg…
Russland borrer brønner på mer enn 13km på jakt etter abiotisk olje. De er idag en ledende oljeprodusent.
Oljedannelse er ikke noe som bare foregår på bakgrunn av biomasse. Tenk også på at det karbon som vi kalder opprindelig, er uorganisk materiale som de levende organismer så har kunnet anvende. Det antas at det fortsatt er meget uorganisk carbon tilstede, er betingelsene trykk og temperatur riktige så hvorfor ikke som olje.
Ta f.eks planeten Triton der skulle det jo være sjøer av methan og det er temmelig usannsynelig at de har hatt en organisk opprindelse.
Men klart vår barnelærdom får et sjokk som ArneLo indikerer. Uffda igjen..

ArneLo
13 år siden

Flott artikel. Og jeg kan bare bekrefte at et hvert ord av den er sant og samsvarer med min funn og kider. Jeg har selv «bannet» i to år internt i Miljøpartiet De Grønne, men jeg går jo litt lei etter hvert. Noe av det værste med denne saken er at forskning viser at en istid kan komme fort.

Mini ice age took hold of Europe in months

Clare lake shows ice age came quickly

Selv om olje ikke tar slutt med det første, feks abiotisk olje, så trenger vi uansett fornybar energi. Men det er ikke forskning på dette som blir vinneren i CO2-kvotehandelen. Det er de samme som nå allerede henter ut enorme bonuser i finanskolapsen. Study Says World’s Stocks Controlled by Select Few

Og denne karen: Al Gore could become world’s first carbon billionaire

Imens politiken dreier seg 100% om CO2 i dag skjer det flere virkelige økologiske katastrofer – f.eks albatrosten som mater kyllingene sine med plastikk midt ute i stillehavet
stillehavet

manud
manud
13 år siden

Uenur
Uenur
13 år siden

Reduksjon av eksos og kullbelegg på folk,planter og trær i tettbebygd område,er en ting som det bør gjøres noe med uansett.Vårt forbruksmønster totalt sett,bør det også gjøres noe for å få kraftig ned,pga søppelproblematikken.Mye mer må gjøres på gjenbrukssiden,som å åpne søppelmottakene for interesserte under litt kontrollerte former.Dette er klimabaserte ting som vi alle bør være interesserte i å fremme.Det står likevel ikke i noe motsetning til at CO2 og NOX spørsmålet bør tas opp til ny vurdering.Det er tydelig at noen er ute for å svindle oss,og de skyr intet middel for å få erklært «kriger» mot det meste de kan få til.Krig mot terror,krig mot CO2,krig mot sunne matvarer,krig mot alternativ medisin.Alt i alt må det sies at «de» har erklært krig i mot planetens innbyggere,for det er tydeligvis vi som skal fylle opp lommene til disse «krigerne»,og også ofre oss når det blir tøft.Selv skal de bare ha penger og makt-uten offer!

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  Uenur

Helt Enig! «Søppelproblemet» er faktisk verre, mye verre enn CO2-utslipp. CO2 forsvinner uansett opp i lufta, mens menneskapte forbruker søppel blir igjen her på jorden og trusler nærmiljøet der den blir dumpet ned. Miljøgifter som kvikksølv, atomavfall osv «forsvinner» ikke så enkelt pga lang halveringstiden. Derfor blir den verste «industri-avfall «dumpet» ved u-lands kyster som ikke klarer å motså «vestens» hegemoniet…. :)
«Gift-eksport satt i system»
«Omtrent nitti prosent av alt giftig avfall produseres i vestlige land, og mengden øker for hvert år som går, uten at behandlingsmuligheter og -vilje øker tilsvarende. Men vestlige selskaper har visst råd: Somalia er et av mange fattige land som har mottatt utallige båtlaster med farlig avfall helt fra tidlig i 80-årene. Slik har vestlige selskaper i mange år brukt fattige land for å bli kvitt avfallet på billigste måte.»
http://www.nytid.no/arkiv/artikler/20050518/gift_eksport_satt_i_system/

Norske industriens avfall:
http://www.ssb.no/avfind/

Uenur
Uenur
13 år siden
Svar til  arifkarim

Den såkallte tredje verden skal tydeligvis bli den nye fyllinga,og innbyggerne er sett ut til å bli søppelmenn på lavkost. Industrilandene stjeler verdiene fra landene mens lokalbefolkningen er opptatte med sin nye jobb.Nice deal!

ArneLo
13 år siden
Svar til  Uenur

Hm…. God plan. Samtidig så kan vi sikre oss millitært nærvær for å beskytte våre firmaer(banker).

Og sannelig er dumpinga godt etablert for lenge siden. Og sannelig dukker vår mefisto Zbigniew Brzezinski opp igjen:

The Crisis in Somalia: US-NATO Plans to Control the Indian Ocean
That many of those off the Somali coast capturing foreign, mainly Western, vessels and holding them, their cargo and their crews for ransom are reported to be former fishermen driven out of their sole occupation by years of intrusive and illegal large-scale poaching by world commercial concerns or affected by eighteen years of toxic, including nuclear, wastes dumped off their shores isn’t acknowledged.

Quo bono – hvem tjener på det, ser ut til å være et bra generelt utgangspunkt for å skille klinten fra hveten i dagens patokratiske politiske klima.

«PATHOCRACY

The first phase of macrosocial disease, i.e. social hysterization, is the opening through which pathocracy manifests. Such a period of societal spiritual crisis is associated with the exhausting of the ideational, moral, and religious values heretofore nourishing the society in question. Individuals and groups grow increasingly self-serving, and the links of moral duty and social networks loosen. People become concerned with trifling things, ignoring more important issues such as commitment to the future, or involvement in public matters.

The most characteristic feature of such a period is widespread hysteria, like that of the quarter century in Europe preceding WWI. “Happy” times of peace are necessarily dependant on social injustice, and children of the privileged class learn early to repress ideas that they and their families are benefiting from the injustice of others. Such unconscious defense mechanisms cause these individuals to disparage the values of those whose work they exploit. These processes lead to an hysterical state of inhibited logic and reasoning. This rigidity of thought then gets passed on to the next generation to an even greater degree.

The hysterical patterns finally get passed from the ruling class to the less privileged classes. This characteristic contempt for factual criticism, for normal thought patterns and nations, obviates the need for media censorship. A pathologically hypersensitive censor lives within each citizen. This has been repeatedly demonstrated by the American media in relation to the omissions and distortions of the Kean-Zelikow 911 Commission Report, the propaganda leading to the Iraq war, the death toll of Iraqi citizens, the reality in Palestine.

When three “egos” govern – egoism, egotism, and egocentrism – the feeling of social links and responsibility toward others disappear, and the society in question splinters into groups ever more hostile to each other. When a hysterical environment stops differentiating the opinions of limited, not-quite-normal people from those of normal, reasonable persons, this opens the door for activation of the pathological factors of a various nature to enter in.” (Lobaczewski, 177)

This hysteroidal phase is often followed by a period of war, revolution, genocide, and the fall of empires: pathocracy.»
Political ponerlology: THE GENESIS OF EVIL

Ta vare

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  Uenur

Lite nytt. Nordmenn vil heller ikke jobbe i «tradisjonelle yrker» som renholdsnæringa, i sitt eget land:
«Vaskehjelp.
Selv om stillingstittelen har blitt oppgradert fra vaskehjelp til renholdsassistent, så skyr nordmenn denne jobben, nesten som pesten.

– I Oslo-området ansetter vi omtrent ikke etniske nordmenn på renhold, slik er det også i andre større byer, sier konserndirektør Jan Bjørneboe i ISS.

Han skjønner ikke helt dette, fordi renholderes tarifflønn ligger over butikkarbeideres.

– Den nærmer seg 130 kroner timen, og er absolutt konkurransedyktig. Men dette er tydeligvis ikke en jobb som etniske nordmenn setter pris på. »
http://e24.no/naeringsliv/article1831653.ece

Det er bedre å gå på trygd enn å ta lavstatus jobber. Slik er mentaliteten blitt for de fleste idag!

ArneLo
13 år siden
Svar til  Uenur

Seff, Karim. Vi bebor jo en av de feteste eiendomene på kloden. Lakeier i det moderne feudalsystemet. Og avstanden til den undertrykte er større så det er enklere å innfinne seg med. Bytt ut «children» med «borgere» og «privilegede class» med «vesten».

children of the privileged class learn early to repress ideas that they and their families are benefiting from the injustice of others.

H
H
13 år siden

Først nektet de å dele temperaturmålingene som de har konstruert teorien om global oppvarming rundt. Så ble de dømt av domstolene gjennom Freedom of Information Act til å frigi dataene, men da endrer de historien – de har «mistet» dataene!

http://www.theregister.co.uk/2009/08/13/cru_missing/

ArneLo
13 år siden
Svar til  H

Professor Phil Jones, the activist-scientist who maintains the data set, has cited various reasons for refusing to release the raw data. Most famously, Jones told an Australian climate scientist in 2004:
Det ser ut til at professor Phil Jones har glemt helt en av grunnpilarene i vitenskapen, er det lønnsslippen som fører til denne demens?

Vitenskap: For at kunnskap skal regnes som vitenskap, er det et krav at den er etterprøvbar. Det vil si at fagfeller skal ha muligheter for å tilbakevise tidligere forskningsfunn på grunnlag av observasjoner, resonnement eller eksperimenter. Forskning er aktivitet som har til hensikt å skape, etterprøve eller systematisere vitenskapelig kunnskap.

Prof. Jones:
Even if WMO agrees, I will still not pass on the data. We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it.

Ursus
Ursus
13 år siden

En mulig skandale på gang. Hvis denne stemmer så er det bigtime news!

En hacker skal visstnok ha fått tak i info fra Climatic Research Unit (CRU), som er en stor pådriver for at klimaendringene er menneskeskapte. Dataene som er sluppet viser (viss de er reelle) at klimaforskere har manipulert og forfalsket data slik at de støtter paradigmet om menneskeskapt klimaendring.

http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100017393/climategate-the-final-nail-in-the-coffin-of-anthropogenic-global-warming/

Her er en av de sentrale klimaforskerne som tilsynelatende er ute i hardt vær:

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/people/pjones/

Er litt avventende til dette, virker nesten for «godt til å være sant».

evenfell
evenfell
13 år siden
Svar til  Ursus

Bare til å laste ned alle dokuementene selv det, og gjøre seg opp sine egne meninger om det er noe hold i det:
http://www.megaupload.com/?d=XD050VKY

ArneLo
13 år siden
Svar til  Ursus

Uansett så er dette data mange seriøse klimaforskere har lyst til å ta en titt på. :-) Spennende. Hvis dataen er genuin så vil den vel samsvare med andre funn som viser null oppgang i den globale temperaturen de siste 10 åra. Og det er nok derfor Jones ikke vil at noen vil ta en titt på den. Men ikke forvendt store overskrifter i massemedia.. :-(

What happened to global warming?
But it is true. For the last 11 years we have not observed any increase in global temperatures.

Study: Ocean net heat flow is connected with climate shifts – CO2 not correlated – no “warming in the pipeline”
“An interesting aspect of this research is that no reference to the surface temperature itself is needed,” says Knox. “The heat content data we used, gathered by oceanographers, was gleaned from temperature measurements at various ocean depths up to 750 meters.”

Peer-Reviewed Study Rocks Climate Debate! ‘Nature not man responsible for recent global warming…little or none of late 20th century warming and cooling can be attributed to humans’

Solar Physicist Predicts Ice Age. What happened to global warming?

Scientists Put Global Warming Into Deep Freeze – Warn Of The Coming Ice Age
In June, 1974, Time Magazine unleashed a mountain of evidence to support what scientists – at the time – suspected was the onset of a coming ice age. Characterizing it’s evidence as «telltale signs everywhere», the article went back three decades to summarize statistics and events which pointed towards global cooling.

Uffda
Uffda
13 år siden
Svar til  ArneLo

Der Spiegel hevder også at det ikke blir varmere «The Global Warming Appears to Have Stalled»:
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,662092,00.html

Vi i Norge har en helt naturvennlig løsning på problemet, som også Der Spiegel har omtalt. Det er bare å opprette et Elg Gore fond. http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/0,1518,501145,00.html

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  Uffda

«Norway is concerned that its national animal, the moose, is harming the climate by emitting an estimated 2,100 kilos of carbon dioxide a year through its belching and farting.

Norwegian newspapers, citing research from Norway’s technical university, said a motorist would have to drive 13,000 kilometers in a car to emit as much CO2 as a moose does in a year.

Bacteria in a moose’s stomach create methane gas which is considered even more destructive to the environment than carbon dioxide gas. Cows pose the same problem.

Norway has some 120,000 moose but an estimated 35,000 are expected to be killed in this year’s moose hunting season, which starts on September 25, Norwegian newspaper VG reported.»

:D :D :D

Altså nå er alle dyr, inkludert mennesker, blitt en trussel for miljøet fordi dem «puster» ut CO2. Hva med å legge den rike stabben i kneet, og banke ut all mulig CO2 av dem engang for alle? ;)

ArneLo
13 år siden
Svar til  Ursus

Det kan se ut som om Phil Jones bekrefter hacken:
The director of Britain’s leading Climate Research Unit, Phil Jones, has told Investigate magazine’s TGIF Edition tonight that his organization has been hacked, and the data flying all over the internet appears to be genuine.

In an exclusive interview, Jones told TGIF, “It was a hacker. We were aware of this about three or four days ago that someone had hacked into our system and taken and copied loads of data files and emails.”
Breaking News Story: CRU has apparently been hacked – hundreds of files released

Ursus
Ursus
13 år siden
Svar til  ArneLo

Mye krutt i dokumentene, men egentlig ikke mye som overrasker meg. Data viser tydelig at vitenskap handler om å danne allianser, prestige, penger og hvordan prestentere data på en «overbevisende» måte.

Sannhet aka objektivitet er ikke lengre viktig, selv om Vitenskapen liker å presentere seg som «sannhetssøkende». Dokumentene viser at Vitenskap stort sett er pill gjennområttent og dreier seg ikke om annet enn makt og penger (politisk motivert).

Man finner side opp og ned med kommunikasjon der det diskuteres hvilke data som kan brukes til støtte for IPCC klima-paradigme. Er nok uansett veldig interessant for andre klimaforskere å lese dette. Blir spennende å se hvordan norsk mainstream media tar opp saken, eller om saken får omtale i det hele tatt.

Står endel om innholdet her:

http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=145117.0

Data er nok autentisk (man finner blant annet at Bjerknessenteret («klimakameratene») er inne i det gode selskap, og rapportene som diskuteres er reelle).

Et annet dokument som finnes i samme sak er også interessant å studere:

http://www.futerra.co.uk/downloads/RulesOfTheGame.pdf

Som vi ser dreier det seg om å selge inn et budskap:

«Another classic marketing rule: changing behaviour by disseminating information doesn’t always work, but emotions and visuals usually do».

Hvilket er just presis samme taktikk som benyttes på svineinfluensa-propagandaen.

evenfell
evenfell
13 år siden
Svar til  Ursus
arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  Ursus

Jeg har gått gjennom disse dokumentene, og de er ikke falske. Grunnen til det er at de meste av dem er «publisert» med profesjonell programvare, som kunn «store» selskaper har råd / sans til å kjøpe / bruke.

Mange av dokumentene avslører hvordan folket skal lures til å «TRO» på det motsatte. Sjekk selv:
http://thepiratebay.org/torrent/5171206

Burre
Burre
13 år siden

Her er et knippe linker om CO2. Spesielt de med litt vitenskapelig innsikt vil kunne finne ting av verdi her:
Greenhouse Gas Hypothesis Violates Fundamentals of Physics by Dipl.-Ing. Heinz Thieme:
http://freenet-homepage.de/klima/indexe.htm

CO2 Absorption Spectrum. There is no Valid Mechanism for CO2 Creating Global Warming:
http://nov55.com/ntyg.html
http://nov55.com/gbwm.html

http://www.global-warming-and-the-climate.com/

Global Research sin klimaside. Masse info:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=theme&themeId=4

http://www.whale.to/b/phethean.html

Nå må slike politiske manipulative ord som «klimagasser, klimaforsker og drivhuseffekt» fjernes fra vokabularet. Basta!!!

De har pisset miljøbevegelsens unge idealister midt i trynet, tråkket på deres hjerte og sjel, og det bør i seg selv få konsekvenser. Store konsekvenser.

arifkarim
arifkarim
13 år siden

Mer propaganda fra VG;
«OSLO/KØBENHAVN (VG Nett) Hvis vi skal forhindre at byer og land slukes av havet, må både samfunnet og du og jeg ta klimaansvar nå. »
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/artikkel.php?artid=599178

På annen side tror en professor om at land og hav stiger samtidig:
«Det er ingen fare for at Operaen vil stå under vann om hundre år. I Oslo-området vil man ikke merke at havet stiger, mener professor.
Landet hever seg nemlig samtidig.»
http://www.dagbladet.no/2009/12/14/nyheter/miljo/klima/klimaendringer/klimatoppmotet_i_kobenhavn/9514152/

På pluss ska Norge lede arbeid med handel og klima:
«Solheim skal lede arbeidet med handel og klima.»
«KØBENHAVN (Dagbladet): Miljøvernminister Erik Solheim fikk i kveld oppdraget med å lede arbeidet med handel og klima på toppmøtet i den danske hovedstaden.

Det var Danmarks leder for hele møtet, Connie Hedegaard, som ga Solheim jobben. Den innebærer at han skal konsultere ulike land om klimatiltak og handel. Bakgrunnen er at enkelte i-land ønsker å ha handelsbarrierer mot land som ikke har utslippsreduksjoner. Spørsmålet er hvordan dette skal håndteres. »
http://www.dagbladet.no/2009/12/14/nyheter/klima/miljo/9514548/

Handling basert på bløff er det beste banksterne har klart gjennom hundrevis av år. Nå lykkes de tidligvis med vitenskapelig-bløff i tilleg! :D

ArneLo
13 år siden
Svar til  arifkarim

For å balanserer opp propagandaen så legger jeg ved en artikkel som omhandler virkeligheten. Det begynner å bli en sjeldenhet i norsk presse.

ClimateGate: A closer look at some of the ‘tricks’ by the email authors
David Rind from the US space agency Nasa, it ‘looks like there were years around 1000AD that could have been just as warm’.

…. there is a large body of highly-respected academic experts who fiercely contest this thesis: people such as Richard Lindzen, Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology and a disillusioned former IPCC member, and Dr Tom Segalstad, head of geology at Oslo University, who has stated that ‘most leading geologists throughout the world know that the IPCC’s view of Earth processes are implausible if not impossible’.

Chris Folland of the Met Office’s Hadley Centre – wrote the same day that using Briffa’s data might be awkward, because it suggested the past was too warm. This, he lamented, ‘dilutes the message rather significantly’.

All he had to do was cut off Briffa’s inconvenient data at the point where the decline started, in 1961, and replace it with actual temperature readings, which showed an increase.

On the hockey stick graph, his line is abruptly terminated – but the end of the line is obscured by the other lines.

Det er ikke så veldig vanskelig å se hvilken side Støre er på etter dagens Al Gore tricks. Det som før var skjult er nå klart som dagen.

Thor
Thor
13 år siden

Jeg skal GJØRE ETT Julegave innkjøp til…og den skal gå til Jonas Ghar Støre,,,Fyr’n får ett SNORKELSETT!!! Problemet er om jeg skal kjøpe ett sett til meg også..(-faaen hva sokken min ble våt nå da») Mens jeg tenker på den helt umulige situasjon..(-«blubb,blupp….»–hjelp jeg drukner…» puuuust…blubb,blubb..)……+++++

Burre
Burre
13 år siden

«CO2 lagring kan koste Norge åtte oljefond. Norge vil lagre CO2 for hele Europa. Hvis det går galt kan den norske stat få et erstatningsansvar på 20 000 milliarder kroner».

Dette står i det siste Teknisk Ukeblad. Jeg fant desverre ingen direkte link til artikkelen, men pdf format er tilgjengelig her:
http://www.tu.no/diverse/pdf/
http://www.tu.no/multimedia/archive/00125/Teknisk_Ukeblad_430_125693a.pdf

Folkens, dette er ren og skjær galskap! Jeg har snart ikke ord. Hva er det som foregår egentlig? Dette må jo grense til landsforræderi, eller hva? Nå står den ene etter den andre vitenskapsmannen frem og sier at CO2 ikke har noen effekt på klimaet, men ingen vil høre, eller rettere sagt de slipper ikke til.

Nå tror jeg vi må legge alt til side og støvsuge internett for seriøse og vitenskapelige artikler om hvordan det egentlig henger sammen, og spre det rundt til alle vi kjenner. Det var ikke nok med Climategate. De gjør akkurat som de har bestemt seg for, det er tydelig.

Jeg ser en tidligere kommentar fra meg står rett over her, og der er et par tre gode linker med eksempler til å begynne med. Vi må gjøre alt vi kan for å informere folk nå. En av de største bløffene i vitenskapens historie er snart et faktum. Ikke la dere berolige av at forhandlingene brøt sammen i dag.

Tror snart jeg må søke om politisk klimaasyl på Maldivene.

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  Burre

Mer om CO2-dumping tester utført på Svalbard idag:
«Forskere over hele verden er hardt arbeid å utvikle ny teknologi for å bekjempe global oppvarming. En av de mest populære ideene er å begrave karbondioksid i bakken. Resultatene kan ha en stor innvirkning på klimagassutslippene fra kull, olje og gassfyrte kraftverk rundt om i verden.»
http://www.hegnar.no/bors/energi/article403507.ece

Helt enig med deg Burre, og etter dette utspillet her, er det ihvertfall ingen tvil lenger om verden styres av ledende-psykopater! Mens de friske mennesker som Per-Aslak Ertresvåg blir forsøkt «stemplet» psykisksyke av de virkelige psykopatene, vandrer disse idiotene fritt blant oss med det djevelske blikket sitt. :(

Thor
Thor
13 år siden

Enig med Arne og Burre ja..Så gjennomsyret tåplig klimautspill som Gore/Støre kom med, skal man lete lenge etter…etter avsløringene av klimabløffen,skulle man tro de hadde moderert seg litt men nei..Hadde jeg blitt tatt med buksene nede så grundig,hadde jeg holdt meg unna og skjemtes..man prøver rett og slett å undvike klimabløffen etter beste emne utad disse 2 mens de jobber som gale i bakrommene på klimakonferanserommet for å finne en løsning på bløffen/Avsløringen som de så fint ignorerer..

arifkarim
arifkarim
13 år siden

«- Fundamental betydning

På bakgrunn av de nye resultatene konkluderer Svensmark med at solen via den kosmiske strålingen har fundamental betydning for de prosessene som danner skyer.

Dermed spiller solen, gjennom de kosmiske strålene, en stor rolle for klimaet på jorden, mener forskerne.

– Hvis aktiviteten til solen endres, og dermed også den kosmiske strålingen, så påvirkes klimaet på jorden. Målingene utgjør en sterk dokumentasjon av denne sammenhengen, sier han.

– Ettersom ingen klimamodeller tar med effekten av kosmisk stråling i simuleringer av klimaet de siste 100 årene, vet vi at det mangler en vesentlig mekanisme.

– Tas skymekanismen med, følger det logisk at betydningen av CO2 gjennom de siste 100 årene må være mindre enn det modellene har estimert, sier Svensmark.»

Glimrende bra forskning! Dessverrre ingenting å si for ensrettede mainstream forskere.

Uenur
Uenur
13 år siden

Hvor intelligente skal vi anta at forskere som hevder at de kan gjøre verden «karbonfri» innen 2030 er? Da er det takk og farvel for oss alle sammen,inklusive planter og dyr. Tullinger!!

Vandalf
Vandalf
13 år siden

Norsk professor slakter Støre/Gore’s havstigningspåstander.

Økt snøsmelting fører til at havbunnen presses nedover. I tillegg stiger landmassene hvert eneste år, noe de har gjort i uminnelige tider, så økt vannmengde i havene trenger ikke bety havstigning.

Trist at så viktige spørsmål skal krisemaksimeres for å skremme frem nye skatter og avgifter.

Ellers må jeg si meg helt enig med professoren når han sier;

«- Jeg forstår at media må forenkle. Det er også greit å føre var og tenke at det verste kan skje. Men i stedet for å justere kaianlegg og lignende, ville jeg heller brukt penger på verdens fattige, sier han.»

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/1.6909103

Mike Cechanowicz
Skribent
13 år siden
Svar til  Vandalf

There are many kinds of truth. Al Gore was poleaxed by an inconvenient one yesterday.
The former US Vice-President, who became an unlikely figurehead for the green movement after narrating the Oscar-winning documentary An Inconvenient Truth, became entangled in a new climate change “spin” row.
Mr Gore, speaking at the Copenhagen climate change summit, stated the latest research showed that the Arctic could be completely ice-free in five years.
In his speech, Mr Gore told the conference: “These figures are fresh. Some of the models suggest to Dr [Wieslav] Maslowski that there is a 75 per cent chance that the entire north polar ice cap, during the summer months, could be completely ice-free within five to seven years.”

Mike Cechanowicz
Skribent
13 år siden

Se filmen her:

Hermis
Hermis
13 år siden

(Kjeltringen) Al Gore innrømmer tallflopp:

http://www.tv2nyhetene.no/al-gore-innroemmer-tallflopp-3064062.html

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  Hermis

Når «politikere» som Al Bore (kjedelig) innrømmer noe de sa var feil tidligere, er det på tida å banke dem ut av taler stolen. Jeg har hørt denne dusten flere ganger i avhøringer, samtaler med andre «eksperter» fly unna spørsmål når de kommer til hva hele klimaopplegget hans ville koste en valig mann i gata?! :D

Denne mannen sitter på ryggen av falskt forskning fra NWO-mesterne, og nekter å diskutere med en som snakker om alternative «teorier» rundt virksomheten hans og jakten på profitt ut av cap and trade tullet!

daniel
daniel
13 år siden

Dette begynner å bli skremmende.
Folk blir arrester på forhånd mistenkt for å planlegge opptøyer.
Den vanlige mann stemme blir aldri hørt.
http://www.dagbladet.no/2009/12/15/nyheter/klimatoppmotet/demonstrasjoner/kobenhavn/9531130/
Dette begynner å ligne fasisme

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  daniel

Noen som husker «Minority Report»?
I am arresting u for a crime u are going to commit at 12 o clock :)

Otto
13 år siden

Agent Chips goes to Nashville Tea Party Convention

Quiz, hva er navnene til disse? http://i48.tinypic.com/119mers.gif , og hvorfor er de på samme bilde?

o
o
13 år siden

Jeg forlanger at Island får en kjempebot ang Co2-misbruk fra deres vulkaner !
Makan til miljøsvineri ! Hvis Island betaler med «penger» for sitt unødige bidrag til global oppvarming blir alt fint igjenn ;)

Mole
Mole
12 år siden

Ifølge forsker Steffen Kalbekken ved Cicero senter for klimaforskning, vil Stoltenbergs modell innebære at vestlige land må redusere sine utslipp med 95 prosent fra dagens nivå innen 2050.

– Det vil innebære en gigantisk overføring fra rike til fattige land, sier han til Dagens Næringsliv.Han mener modellen ikke er realistisk i dag, men at omfordelingseffekten gjør den moralsk attraktiv, men samtidig politisk veldig vanskelig.
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/stoltenberg-lik-rett-til-klimautslipp-3319386.html

Lukter du kollegaskap med Al Gore Stoltenberg?, ja han tjener godt.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Mole

Et nytt materiale kan redusere strømforbruket med 10 prosent hvis man bytter ut noen simple elektroniske komponenter i samtlige elektriske apparater.

I disse komponentene forsvinner 10 til 15 prosent av energien i form av varmetap. Dette varmetapet kan forsvinne dersom de elektroniske komponentene i stedet blir laget av silisiumkarbid.

I Norge vil en 10 prosent besparelse tilsvare hele strømforbruket i Hordaland – eller mer en to Alta-kraftverk.

– Hvis svenskene hadde gått over til silisiumkarbid, kunne de lagt ned hele Oskarshamns kjernekraftverk, forteller professor Bengt Svensson på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo.

«»»»»»Han sier myndighetene vet om den nye teknologien»»»»»»»»

, men at de forløpig bare er med som observatører. Han mener Norge har gjort lite, og at svenskene har gjort mer. Svensson sier Tyskland og Japan er på hogget.
http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7456882

10 til 15 prosent spart energi av forbrukere ER 10 TIL 15 PROSENT TAPT FORTJENESTE FOR STATEN.
Er en grunn til at de drøyer lengst mulig med slike oppdagelser vettu, å lage nye avgifter som kan ta over for tapt fortjeneste av «nye oppdagede» grunnstoffer.
Hykleri hele veien.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Mole

Norge kunne ha spart strømforbruket til Hordaland
En ny oppfinnelse vil kunne redusere vestens strømforbruk med ti prosent.

http://www.dagbladet.no/2011/01/20/nyheter/stromforbruk/oppfinnelse/15136470/

Hvorfor så sent ute etter nrk dagbladet, er målet å skape irritasjon i befolkningen nå som strømregningen er i postkassa til folk?

Bra dere tar opp slike saker, MEN GJØR DET HVER DAG,
det er det folk trenger, viktige nyheter.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Mole

Spår dobbel strømpris
Før denne vinterens strømsjokk er over, ser eksperter allerede mot neste vinter.

– Det som er enda mer interessant er at fremtidige kraftpriser i finansmarkedet ikke har steget ennå, sier administrerende direktør Tom Holmen i Nordisk Energiforvaltning til avisen.
http://www.abcnyheter.no/node/124636

Kanskje på tide at det norske folk begynner å si ifra.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Mole

Kan dette snu opp ned på verdens energiproblemer?
Er verdens ledere klare for dette?
Eller må dette skjules/misslykkes fort som svint?
Eller har de allerede sikret seg måter å skatte og ta avgifter som skal overta slik at folk ikke kan få billigere energi alikevel?

Hope Grows as Journals Weigh in on Italian Cold Fusion Breakthrough

Eng. Andrea A. Ro
ssi and Professor Sergio Focardi of the University of Bologna, have announced to the world that they have a cold fusion device capable of producing more than 10 kilowatts of heat power, while only consuming a fraction of that.

On January 14, 2011, they gave the Worlds’ first public demonstration of a nickel-hydrogen fusion reactor capable of producing a few kilowatts of thermal energy. At its peak, it is capable of generating 15,000 watts with just 400 watts input required.

They also claim to be going into production, with the first units expected to ship by the secong quarter 2011, with mass production commencing by the end of 2011.
http://peswiki.com/index.php/Directory:Andrea_A._Rossi_Cold_Fusion_Generator

The Big Announcement

With Andrea Rossi and Sergio Focardi announcing in a press conference and demonstration last Friday that they had a device that produces 10 kilowatts of energy (enough to power five homes),
and that they were now going into production with the patent-pending technology; you can imagine that the LENR community has been abuzz with interest about this amazing disclosure.

Though there has been plenty of skepticism, the general tone seems to be increasingly positive, as can be seen in the excerpts below.
http://pesn.com/2011/01/19/9501747_cold-fusion-journals_warming_to_Rossi_breakthrough/

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Mole

Oppfordrer alle til å være med på denne!
http://www.stromaksjonen.no/

« Forrige artikkel

Demonstrasjonsetikk & verdier

Neste artikkel »

Beretningen om en planlagt pandemi