Redaktør anmelder norske politimyndigheter

8.4K visninger
3 minutter lesetid
238

På vegne av ingeniør og oppfinner Einar Langset, småbruker og oppfinner Kristen Jarle Blindheim og seg selv, har Per-Aslak Ertresvåg,  tidligere sjef for Venstres Pressekontor og sjefredaktør  i den internasjonale Inter Press Service (IPS), anmeldt  norske politimyndigheter, subsidiært Politiets overvåkingstjeneste (PST).

Saken er oversendt også til sivilombudsmannen og Helsingfors-komiteen i Oslo og Amnesty International.

Hver for oss har vi opplevd overgrep som bryter norsk lov, menneskerettsbrudd, angrep på ytringsfriheten, frihetsberøvelse, ulovlig politisk overvåking, innbrudd, tyveri av bøker og dokumenter, ulovlig bruk av lavfrekvent stråling med fare for liv og helse og et mulig drapsforsøk – vi har vansker med å se helt bort fra aktiv eller passiv medvirkning fra PSTs side, eller fra grupper eller enkeltpersoner med en eller annen tilknytning til dette miljøet, sier den kjente  redaktøren, som i løpet av de siste årene er kommet med to avslørende og omdiskuterte bøker, først Makten bak Makten som nylig er kommet ut i ytterliggere et nytt opplag, og Sov, mitt lille Norge, som tar for seg maktens mange ansikter her i landet, heter det.

Etter Ertresvågs mening, og stadig flere synes etter hvert å dele hans syn, er Norge, på grunn av sine store naturressurser og sin olje, havnet i et morass av korrupsjon og kriminalitet. Fremmede maktstrukturer har i dølgsmål bygd seg opp i landet og gjør seg i økende grad gjeldende i norsk politikk.

– De som skulle beskytte oss mot overgrep av en hver art, politiet, har vi mer og mer følt ble våre fiender. Hvordan kunne det skje? spør Ertresvåg.

Tidligere statssekretær Jørn Holme, som senere ble sjef for politiets sikkerhetstjeneste, uttalte i et stort oppslag på forsiden av Dagsavisen 14. august   2003, at Globaliseringskritikere truer rikets sikkerhet. Denne konklusjonen var nedfelt i en analyse utarbeidet i departement og direktorat.

Som noen kanskje vil huske var det en av Lundkommisjonens klare konklusjoner, at mennesker ikke lenger skulle stigmatiseres, forfølges og overvåkes av politiske grunner. Men få år etter sitter altså noen i blant våre justismyndigheter og bryter dette prinsippet.

-Jeg er blitt  forfulgt og trakassert fordi jeg misliker globaliseringen som drives fram av en internasjonal fascistoid pengeelite, og som jeg skriver om. Gjennom mitt årelange kjennskap til hva som foregår i utviklingsland blir man nødt til å reagere mot overgrepene, terroren og mordene i fotsporene til slike overgrep.
Jeg innbiller meg at jeg har en kompetanse i disse sakene som kanskje er på høyde med dem som  befolker justisdirektorat og departement. Jeg tillater meg derfor å ha en uavhengig mening i disse sakene.  Verken jeg eller andre skal dikteres av maktmennesker med de “riktige” oppfatninger. Jeg er blitt nødt til å stille spørsmålet: Har denne fascistoide pengeeliten avleggere i Justisdepartementet?

Overvåkingen, innbruddene i leiligheten, inngrep i  min korrespondanse etc. begynte straks etter at den første boken så dagens lys og har vedvart siden. Ertresvåg hevder også å ha blitt skygget mens han har bodd i utlandet.  -Takket være den kjære Schengen-avtalen, sier han med et lite smil.

Ertresvåg forteller at for nesten ett år siden, en av de første dagene av oktober i fjor, ble han rammet av “lynet“. Han fikk et hjerneslag som førte til lammelse av høyre side av kroppen. Det skjedde bare få dager før det var annonsert at han skulle introdusere sin andre bok, Sov mitt lille Norge, om konspirasjonen i vår egen andedam.

– Sykdomstilfellet passet kanskje bra for enkelte, sier han.
Min stemme ble taus. Det passet også for medier som kunne være tause.
– Du mener at infarktet ble provosert fram?
– Noe sikkert svar på det vil vi  kanskje ikke kunne gi. Men jeg vil gå så langt som å si at flere indikasjoner kan tyde på det. Strålevåpen er i våre dager trivielt.  Det foretrekkes fordi bruken ikke setter spor, dessuten er det hygienisk, og det setter enkelte pris på. Men viktigst er nok at et attentat kan skje uten å sette av spor.

Publiseringen av den forfatterens Makten bak Makten, kom brått og overraskende på de fleste. Boken, ble raskt en “kultbok” og “snakkis”som førte til stor medieomtale og flere opplag.
– Det tror jeg makten lærte mye av. Man måtte for en hver pris unngå en gjentakelse, sier Ertresvåg.
Dette er litt, men bare litt av årsaken til at de tre, Einar Langset, Kristian Jarle Blindheim og  Ertresvåg har anmeldt sakene til politiet.  De to andre har også sine lange og dystre historier om overgrep.
– Vi er alle tre lovlydige, lojale borgere av det norske samfunnet og kan ikke akseptere å bli møtt av ignoranse og arroganse nettopp fra det hold hvis eksistensberettigelse ligger i å beskytte lovlydige borgere. Vi krever at politi og påtalemyndighet oppfyller de krav samfunnet setter til dem, sier Ertresvåg til slutt.

Armin Bahrami

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte;
"DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

238 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Oi, Oi, Oi…. Dette var store saker det… Endelig ser vi en bølge av anti-korrupsjons virksomheter spre rundt omkring i det lille landet… Skulle bare ønske om du kunne tatt med «referanser» som henviste til anmeldelsen. Takk! :)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Er glad for at du følger opp dette, Armin. Takk for det :-)
Etter pressekonferansen som dere filmet så var detaljene litt uklare.
Om sakene allerede var anmeldt, eller om det skulle gjøres osv.

Håper at anmeldelsene tas på alvor, skjønt, det er min erfaring at de som sitter i nøkkelposisjonene i slike etater ivatetar systemet og hverandre, ikke oss.. Om så skjer her, bør også det avdekkes.
Forøvrig spurte jeg i forbindelse med pressekonferansen om anmeldelsene, i debatten her på Nyhetsspeilet, om det var noe sted andre som var rammet kunne henvende seg osv, for å kunne være med å stå samlet med disse og bidra med sitt.. dette fikk jeg ikke noe svar på.

Vil stille spørsmålet igjen, fordi det er faktisk MANGE som er rammet på lignende måte, og om man kunne stå enda flere sammen,
blir man sterkere og vanskeligere å overse eller bortforklare..

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Visstnok er anmeldelsen fra Ertresvåg, Langset og Blindheim blitt sendt til mer enn 50 norske aviser. Dette burde være en kjærkommen anledning for norsk presse til å vise seg sitt samfunnsansvar bevisst, samt for en sjelden gang å få oppleve den gode redaktør-følelsen av at ”ingenting selger som en god avsløring !”

Men så er det TABU-listen da. Det lar seg vel neppe gjøre å oppnå et unntak fra TABU-oversiktens tunge plikt. Vi bør vel ikke tro at Aftenpostens redaktør Harald Stanghelle, Dagbladets redaktør Anne Aasheim, Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen eller noen av de andre har ryggrad nok til å fortelle sine lesere om fløyteblåseres historier om overgrep som de er blitt utsatt for som er utført av myndighetenes skjulte terrorist-grupper med ryggdekning fra Norges sentralmakt.

Et lite utdrag fra norske redaktørers hemmeligste og viktigste VÆR VARSOM-plakat TABU-oversikten tilsier at vi vel ikke bør gjøre oss noen illusjoner om den super-sensurerte norske pressen. (Men håpe kan vi jo alltids):

”Tabu nr. 5: Overgrep fra psykiatrien og PST

Toppen av dette syndige norske isfjellet av maktmisbruk er tilfellet Synnøve Fjellbakk Taftø, som arbeidet som jurist i Utenriksdepartementet under EØS-forhandlingene. Hun var så utidig profesjonell at hun ytret ”Hallo, vi bør vel kanskje følge den norske grunnloven ?” Da bar det rett inn på lukket psykiatrisk avdeling.

Den norske foreningen FAMPO (”Folkeaksjonen mot maktmisbruk, politistat og overgrepskultur”) har på sett og vis sprunget ut av tabu nr. 5 (og behandles naturlig nok som et tabu av media, tabu nr. 5B). Utvalgte medlemmer av FAMPO er over lang tid blitt utsatt for bestråling av sine private hjem. Dette er noe PST naturlig nok benekter å stå bak, da all PST (PSTAPO) virksomhet er unntatt offentlighet, ’av hensyn til nasjonens sikkerhet’.”

Se: http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-for-norske-redaktorer/

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
14 år siden

Påfyll av opplysning om Synnøve Fjellbakk Taftø.

Fn’s menneskerettigheter og St.m. Bondevik

Av Synnøve Fjellbakk Taftø

Til Stortinget, Oslo

ÅPENT BREV ANGÅENDE OT.PRP. NR. 11 (1998-99)

Individers, organisasjoners og staters rett til å bestemme over seg selv og sitt eget liv, og plikten til å respektere andres rettigheter og friheter, er to av de grunnpilarene i folkeretten som ingen lovgiver kan røre uten å pådra seg verdenssamfunnets vrede. Mange steder læres det at folket ikke bare har rett, men sågar plikt, til å reise seg i opprør mot tyranner som ikke respekterer sine undersåtters rett til personlig frihet og selvutfoldelse. Individets frihet til å avslå eller ta imot samfunnets tilbud etter eget forgodtbefinnende og retten til å leve sitt liv uantastet så lenge man holder seg innenfor lovens rammer, er basisrettigheter som nye lovforslag skal prøves mot og ikke noe lovgiverne kan tukle med. Det innså selv Adolf Hitler og Einar Gerhardsen, og de eksperimenter som ble igangsatt av dr. Mengele i hjerneforskningsenheten i Auschwitz og videreført av dr. Johnson ved Modum Bad var utillatelige både etter tysk og norsk rett. Ikke fordi det spesifikt var forbudt ved lov å drive medikamentell behandling av jøder, tatere og antatt sinnslidende, men fordi handlingene i seg selv var ulovlig frihetsberøvelse, legemsfornærmelse, legemsbeskadigelse og overlagt drap – nettopp fordi det ikke fantes unntaksbestemmelser som legaliserte ugjerningene. Det er en skjebnens ironi at en statsminister som er registrert i psykoseregisteret og derfor etter gjeldende klareringsinstruks ikke anses skikket til å ha stilling som fordrer sikkerhetsklarering, leder den regjering som tør utfordre opinionen. I Ot.prp. nr. 11 (1998-99) fremlegges forslag til den «psykiatrilovgivning» som lå til grunn for «behandlingen» av antatt sinnslidende på Hitlers og Gerhardsens tid, men som ingen av dem torde å lovhjemle. Ifølge lovforslagets § 1 er hensikten med loven å sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Lovforslagets øvrige paragrafer synes imidlertid å indikere at hensikten med loven er å legalisere den lovstridige og folkerettsstridige praksis som har pågått i vårt land siden 1930-årene og som medfører grusomme og invalidiserende overgrep mot titusenvis uskyldige mennesker hvert eneste år. Lovforslaget er avfattet i et tvetydig og ureflektert språk. Muligens er dette ikke et utslag av språklig uformuenhet, men av departemental arroganse. Som et eksempel kan nevnes § 1-7. Dersom hensikten med formuleringen er å få Stortinget til å frata antatt syke mennesker de økonomiske rettigheter alle som oppholder seg i Norge nå har etter forvaltningsloven, tvistemålsloven og lov om fri rettshjelp, samt de rettssikkerhetsgarantier som ligger i Den europeiske menneskerettskonvensjon, bør det undersøkes nærmere hvorvidt dette virkelig er regjeringens verk eller slurv på lavere nivå i departementet eller Helsetilsynet. Det siste er mest trolig, idet hele lovforslaget bærer preg av dårlig juridisk håndverk, indre motstrid og mangel på ordnende prinsipper. Således står kapitlet om tvungen psykisk helsevern i klar motstrid til legaldefinisjonen i §1-2, 2. ledd. Men slike ufullkommenheter er relativt uvesentlige og enkle å rette opp. Verre er det at lovforslaget på flere vesentlige punkter er i strid med FNs minimumsstandard for psykiatriske pasienters menneskerettigheter og Europarådets torturkonvensjon. Om førstnevnte sies det i proposisjonen at den ikke er bindende for Norge, om sistnevnte at den «blir» viktig for mennesker som er under tvunget psykisk helsevern i form at døgnopphold på institusjoner. Begge deler er høyst diskutabelt. Norge har ved sin underskrift på Menneskerettserklæringen av 1948 forpliktet seg til å overholde FNs minimumsstandarder på menneskerettsområdet, og Europarådets torturkomitè, hvor Norge for tiden innehar visepresidentvervet, har i sin årsrapport for 1997 uttalt at tvangsbehandling med medisiner er en uakseptabel praksis, uavhengig av om det skjer poliklinisk eller i døgninstitusjoner. Torturkomitèen har også uttalt seg kritisk angående administrative vedtak om tvangsinnleggelse. Men det punktet som jeg for min del oppfatter som en provokasjon så sterk at jeg føler det som en plikt å forsøke å knuse ormeegget før det klekkes, er lovforslagets § 3-5 som lyder:

Foreligger behov for undersøkelse som nevnt i § 3-4 første ledd, men vedkommende unndrar seg undersøkelse, kan kommunelegen etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommendes nærmeste, vedta at det skal foretas personlig undersøkelse av lege for å bringe dette på det rene. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang og bistand fra annen offentlig myndighet. Kongen gir forskrifter om delegasjon av kommunelegens myndighet. Kommunelegens vedtak om tvungen undersøkelse skal straks nedtegnes skriftlig. Vedtaket kan ikke påklages. Legen som foretar undersøkelsen skal gi skriftlig uttalelse.

Ja, slik står det altså i lovforslaget, og årsaken til at jeg gjengir det ordrett, er at de internasjonale menneskerettsorganisasjoner og -forkjempere som jeg sender kopi av dette brevet til, ved selvsyn skal få anledning til å konstatere at regjeringen Kjell Magne Bondevik ved sitt lovforslag har krenket det som på FN-språket kalles «inalienable rights» og/ eller «fundamental rights and freedoms» og derfor som seg hør og bør blant siviliserte nasjoner må tre tilbake øyeblikkelig.

kilde: http://www.grunnlovens-vektere.com/html/saga_1.html

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
14 år siden

Den ubestridte NEI-Dronningen Synnøve F. Taftø.

TIL Det Kongelige Politi- og Justisdepartement

ved Statsråden FRÅ : DATO 19 . februar 1999 Antall sider: 35 med denne VEDRØRENDE » SAMVITTIGHETSFANGE» : SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ.

Kommentar fra FME: Det er begått en stor urett mot flere borgere av Norge. En av disse borgerne er Synnøve F. Taftø. Arbeiderpartiet har «ikke livets rett» etter hva de har gjort mot henne. FME ser det som en av sine hovedoppgaver å ta fatt i denne saken. Vår Grunnlovs § 75 pkt i, beskytter mot overgrep på borgere av Norge. D.v.s. §75 / i, tar tak i overgrep gjort mot landets borgere.
Denne instansen er Sivilombudsmannen. Det kan være på sin plass å rette et meget kritisk lys imot nettopp denne instans, da man kan spørre om hvilken rolle denne instansen har hatt i mange saker av dette slag i Norge?

Derfor skal Taftø saken «opp på bordet», da selveste Statsminister Bondevik ikke følger de lover og retningslinjer som han selv har vært med på å fatte, jfr FNs menneskerettighetskonvensjon.

Statsminister Bondevik vet at psykiatrien og politi-etaten blir brukt til «politisk krigføring» i Norge, men hva gjør han med det?
Ingen verdens ting, og hva kaller man en spade, herr Bondevik?
Hva er dette for noe simpelt tøv? Dette er ikke til å tro.

Var ikke De så imot mobbing i deres nyttårstale? Her kan vi jo lese at De er sjefen for den verste trakassering og mobbing som foregår i dagens Norge!!

Med tanke på at Synnøve Fjellbakk Taftø. 8630 Storforshei, nå må antas å være en ufrivillig samvittighetsfange ved Nordland psykiatriske sykehus, er det oppstått uro blant fiskere, og fritidsfiskere langs kysten.

Dette fordi at Fjellbakk Taftø ikke er glemt, eller – blir glemt for å bli sparket fra UD, kun for å informere om viktig, men fordekt informasjon om fiskeriene, under forhandlinger med EU Men ikke minst, for at det var Synnøve Fjellbakk Taftø, som oppnådde forliket i Strasbourg med Regjeringsadvokaten, for fritidsfisker og bussjåføren som ble dømt i Høyesterett.

Uroen øker for hver dag, etter at Kystfolket fikk bevis for at Taftø var internert. Den eneste juristen, med nok faglig innsikt, – og som ikke lot seg presse og/ eller kjøpe i kampen om allemannsretten, og fordekte fiskeforhandlinger med EU, er internert.

«Juristen» Peter Ørebech, unngikk internering, med sitt klare dobbeltspill. Forvirring, forbauselse og uro, kan lett utvikle seg til reaksjoner i rettferdig harme.
Det er bevis nok, som sammen med foreliggende dokumenter i justisdepartemntet , dokumenterer at leger, tjenestemenn, og en lensmann sitt ulovlige bruk av psykiatrien, og ved bruk av mentale diagnoser.

Dette på fritt grunnlag – etter at enkelte individer forsøkte å ta opp lovbrudd, – fra tillitsvalgte og offentlige tjenestemenn.

«OVERSENDELSESKRIV MED 30 SIDER VEDLEGG, TIL JUSTISKOMITEEN, KONTROLLKOMITEEN I STORTINGET, OG JUSTISDEPARTEMENTET»

Tidligere og nåværende sentrale politikere og tjenestemenn, blir nå dratt inn den nødvendige prosessen med minst 4 – fire sivile søksmål. Søksmål der ytterlige irregulære forhold vedrørende maktmisbruk og falske diagnoser mot sakesløse personer, basert i den pågående maktkampen om eiendomsretten til det Norske folk sitt arvesølv, blir adekket.

De enorme økonomiske og fremtidige verdiene av de marine ressurser Norge får tildelt i internasjonale forhandlinger. Synnøve Fjellbakk Taftø, har tilegnet seg en «farlig» innsikt i dette spillet som diplomat, og er en langt «farligere fisk», som det er formålstjenlig å internere, enn både undertegnede og lensmannsførstebetjent, Gjert A. Nærø.

Men det ble mobilisert lensmannsetat og leger til å nøytralisere sistnevnte i psykratriens navn. I en pågående etterforskning, – og i nevnte sivile søksmål, kan selv ikke vår nåværende statsminister, Kjell Magne Bondevik utelukkes som et hovedvitne. Jeg oversender denne telefax med vedlegg, for at den nåværende ledelse i justisdepartementet kan bli rimelig informert i den pågående «Taftøsaken».
Justisdepartementet kan forhindre at denne saken ikke nødvendigvis må bli en del av prosessen – i de kommende rettsforhandlinger. Til Justisdepartementet legger jeg ved til opplysning, – som vedlegg nr. 1, undertegnede sin telefax til Sentralstyret i Norges Fritidsfiskarlag, og styret i Søre Sunnmøre Fritidsfiskarlag, datert 7. februar 1999. Telefaksen vart avsendt 2 – to dager før Taftø ble internert, og en ny interesseorganisasjon står nå på nytt overfor et identisk angrep, som Kystfiskarlaget fikk føle i 1993.
Da var også lensmann Roar Skoglund en sentral medspiller, og lensmannen fikk dessverre dratt daværende justisminister Grete Faremo med inn i maktkampen, på feil grunnlag.

Statsråden har nå fått dokumentert at; – underordnede tjenestemenn – i departementets ytre etat har, – i 1993 og i 1998, beviselig benyttet sin stilling – i en partisk kamp i mot Kystfolket sine urgamle og lovfestede rettigheter. Rettigheter som var urettmessig inndratt av «krefter på Sunnmøre», gjennom Fiskeridepartementet, og stadfestet – ved dom i Høyesterett som følge av en ikke lovhjemlet forskrift.

Tror statsråden at det er bare noen få utvalgte, – som vet – at det var Synnøve Fjellbakk Taftø, av alle – som utviste nok integritet, mot og kløkt, til at regjeringen, – valgte å innrømme at en fritidsfisker var straffet ulovlig av Høyesterett?

Mange nok vet, at regjeringen unngikk å bli dømt i Strasbourg for skandalen.

Med vennlig

hilsen

Tore og Velaug Lie

Ad.den politiske fangen Synnøve Fjellbakk Taftø

Statsminister Kjell Magne Bondevik,
Statsministerens kontor, Akersgt. 42,
postboks 8001 Dep,
0030 Oslo,
(tlf. nr. 22 24 90 90).

I går mottok vi et brev datert 8. mars d.å. fra Det Kongelige Justis- og Politidepartement med følgende overskrift: «Vedr. innbringelse av politiske fanger på politibudsjettet». At vi har hatt og har politiske fanger her i landet, ja, det er noe vi har visst meget lenge, men det som er det unike nå, – det er at landets Justisdepartement nå faktisk innrømmer det.

Synnøve Fjellbakk Taftø er en slik politisk fange! Medio februar d.å. ble hun tvangsinnlagt på Nordland Psykiatriske Sykehus hos fangevoktdirektøren v/NPS, Atle Aas!
Dette var hennes 4. tvangsinnleggelse!
Den varte i ca. 14 dager, og i dag er hun ute igjen. Fra sin bakgrunn i det diplomatiske korps gjennom ca. 15 år, og hvor hun på 90-tallet fikk avskjed i unåde p.g.a. at hun ytret seg sannferdig om myndighetene og de politiske myndighetspersonene. De følte seg ille berørt, men hvem kan disse takke?

Hvorfor hennes 4. tvangsinnleggelse nå? Jo, Synnøve hadde proklamert at hun ville ytre seg om generelle overgrep i Norge, foretatt med myndighetenes velsignelse! Dette skulle skje i Geneve direkte til Torturkommisjonen og direkte til WHO.

Dette tåltes ikke, – og veien til Nordland Psykiatriske var ikke lang, og det var med bistand fra politiet!

Som det psykiatriske offer Arnold Juklerøds nærmeste pårørende, vil jeg nevne ham som kansje den mest kjente politiske fangen i Norge i nyere tid, – kjent ikke bare i Norge, men faktisk i hele verden, (undertegnede har med egne øyne sett brev poststemplet i Sør-Afrika og adressert som sådan, «Til Juklerud i Norge» og som kom fram til brakka på Gaustad, – Juklerøds bopel de siste 3,5 år av sitt liv). Juklerøds advokat, advokat Knut Rognlien, skrev i en pressemelding fra 7. september 1995 bl.a., sitat begynner: «Den person som protesterte og holdt seg til loven, ble ikke tatt alvorlig, men utdefinert som psykiatrisk tilfelle.
Dette bestyrker mistanken om at psykiatrien også i Norge er blitt brukt på politisk grunnlag overfor opposisjonelle og annerledes tenkende», sitat slutt.

Synnøve Fjellbakk Taftø er en ener, ikke korrupt som mange av hennes motstandere er. Hun er redelig og sannferdig i all sin fremferd. Og med hennes sannferdige ytringer og hennes intellekt, ble hun «farlig» for ‘herrer som ønsket Norge inn i EU og for de som forhandlet fram EØS-avtalene, – da særlig hva gjaldt fiskerispørsmålene, – som stod hennes hjerte nærmest!

Pr. idag koker det på kysten blant fiskeribefolkningen over det horrible som myndighetene i g j e n har gjort mot Synnøve! Og de av myndighetene som min kone og undertegnede har vært i kontakt med enten pr. brev eller telefon eller begge deler, så som Helseminister, Justisminister, folk i Utenriksdepartementet, folk hos Regjeringsadvokaten osv. osv., virker det som om det er en litt heller nervøs stemning, (våre opplevelser). Inntil jeg begynte å arbeide med overgrep i psykiatrien, sommeren 1992, hadde jeg ennå min barnetro i behold:

I vårt land forekommer det ingen kobling mellom politikk, psykiatri og rettsvesen. Skulle det forekomme enkeltstående overtramp, så har vi da domstoler som vet å beskytte sine borgere, som lar alle saker bli «fullkomment opplyst», som det heter.

Våre politikere er ikke korrupte. Legger du bevisene på bordet, så tar de straks affære. De dekker ikke over og fortier ikke lovbrudd hos myndigheter og rettsinstanser, men er rettsstatens og demokratiets fremste beskyttere. –

Ja, vi vil gjerne tro det er slik. Vi vil tro oss beskyttet av rettsstaten og demokratiet. Og av offentligheten, den frie presse. Dersom noen gidder å lese, da. Dersom noen våger å trykke.

Men vi har lært: Politikere, psykiatere og domstolene forblir i disse spørsmål en uheldig treenighet, en treenighet vi godt kan være foruten når treenigheten blir brukt som vi har sett i Juklerød- og Taftøsaken!

Alle illusjoner mistet jeg relativt fort. Og da Juklerødsaken var oppe i Stortinget 31. mai 1996 og det skulle stemmes over om det skulle nedsettes en offentlig granskningskommisjon, stemte bl.a. a l l e Kr.f’ere nei, (av de som var tilstede – 7 (syv) stk.) og disse var: V. Svarstad Haugland, A. Næss K. M. Bondevik, M. Aukan, H. Frafjord Johnson, O. T. Lånke og O. Holten.

Og jeg glemmer ikke den delegasjon som en tidlig vårdag 1995 var nede i Tyrkia for å besøke den politske samvittighetsfangen Zana. Det var Dem statsminister, Kirsten Kolle Grøndahl, Anne Enger Lahnstein og Kaci Kullmann Five.
Jeg så fru Five gråte på TV over hva hun hadde fått oppleve med møtet med Zana, men dette var tydeligvis glemt av den samme fru Five stemte nei sammen med Dem statminister når det gjaldt granskning av Juklerødsaken.

Om det gjorde inntrykk på fru Five og Dem statsminister da Juklerød døde 25. januar 1996 etter ca. 25 års tortur på Gaustad, vet jeg ikke. Jeg regner med at dette gikk smertefritt for dere begge (leses: alle politikere). Men en ting er sikkert, – psykiaterne tok livet av Juklerød!

Si meg Bondevik! – og vær ærlig nå! Hvorfor skal det være så langt mellom liv å lære! Du forkynner det kristne budskap, og skjønn meg rett: Det har jeg ikke noe imot, tvert om! Men det jeg har noe i mot er at du ikke lever etter det du forkynner! – hvertfall ikke overfor personer som stiller ubehagelige spørsmål til myndighetene og som blir diagnostisert for at de samme personene ikke skal ha således injurierende kraft.

Dette bør du få satt en stopper for! I mai d.å. skal de nye psykiatrilovene antageligvis vedtas. Jeg er skremt over hva som ligger på bordet som utkast pr. idag!
Juklerød er død! Synnøve lever – en ressursperson som bør bli tatt på alvor! Hennes diagnose bør du være mann for å få slettet Bondevik, du har n o k makt til det! Synnøve kan i mange år ennå yte landet Norge en uvurderlig arbeidskraft! Jeg avventer svar statsminister!

Ovennevnte opplysninger er dokumenterbare i en eventuell rettssak.

Kilde: http://www.grunnlovens-vektere.com/html/saga.html

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
14 år siden

Juristen Synnøve Fjellbakk Taftø.
I kampen mot EU-direktiver var Synnøve Taftø lojal til sitt lands interesser. Hun burde vært i fronten av «NEI til EU» apparatet.

Se denne linken:
http://www.bmonline.no/html/taftoe.html

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
14 år siden

Og i morgen onsdag 23 september 2009 er det planlagt tvangsmedisinering av Synnøve Fjellbajkk Taftø, og det skal av alle steder foregå i hennes eget hjem i Storforshei, ved psykiater Mawlud fra Nordland Psykiatriske. (Og det blir visstnok Depotmedisin)

Jeg har ikke ord for psykiatrien som ikke gir slipp på henne, men fortsetter å gjøre hennes liv til et helvete og et mareritt.

Hva har denne medisinering gitt for resultat nå i løpet av 20 år. Jo det de har oppnådd er å hindre henne i å komme ut med all den informasjon hun sitter inne med om det råtne systemet vi alle elver under.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Da man først «skapte» disse korrupte statsdepartmenter sa «de» at det var for «vårt» felles beste. Vi trodde på «dem» og idag lider under samme departementenes maktsutøvelse på de menneskene som kritiserer dem! For et demokrati vi har i dette landet…
Makta ligger ikke lenger hos folket, fordi folk skapte aldri disse departementene. Det er politikere som skaper dem ved å få «tillit» fra folket :(

vegar
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Så rart da at ved å søke etter psykiater Mawlud ved Nordland Psykiatriske kommer det ikke opp NOEN. Men ved å søke etter andre som jobber der, da kommer de opp

meeerkelig

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  vegar
14 år siden

Har sjekket noen e-poster fra Thore Lie og der står det:

Jumawer Mavlud

Det skal altså være enkel v i etternavnet.
Kan du søke nå og se hva som dukker opp?

Lars Rønbeck

vegar
Abonnent
Svar til  vegar
14 år siden

Resultat for søk etter: Jumawer Mavlud
Avansert søk

Ingen treff på søk etter ‘Jumawer Mavlud’

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  vegar
14 år siden

Juwamer Mavlud
Rensåsgata 5, 8005 Bodø
75 58 73 42

– Mobiltelefon
975 37 733
– Telefon
75 91 21 06
– Mobiltelefon
413 21 012

Det er ikke enkelt med utenlandske navn man ikke er vant med.
Men han bor utvilsomt i Bodø.

vegar
Abonnent
Svar til  vegar
14 år siden

Ja, du har rett. Det finnes en Overlege Juwamer Mavlud ved sykehuset.

OG en pizzarestaurant drevet av ham

I stand corrected

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
14 år siden

Synnøve Fjellbakk Taftø
Kvinnen som avslører Den Norske Stat,bit for bit

“I 1990 oppdaget jeg at i alle år, selv lenge etter at han ble pensjonist , har Stein Rognlien voktet hemmelighetene om det som skjedde i 1945 og nektet innsyn i arkivet til justisdepartementets lovavdeling».

Klikk på linken og les mer:
http://www.nettby.no/community/article.php?id=2474625&community_id=1164282

Lars Rønbeck

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
14 år siden

Ny vikitg informasjon om Synnøve Fjellbakk Taftø.
Nedenfor følger teksten i mail fra Thore Lie i dag kl 10:44
– – – – – – – – – – – – – –
Kjære Lars R. og Hans G. – og det nok en gang!

Vi – Velaug denne gang – ringte Synnøve i dag tidlig. Hun skal i et ”oppsamlingshest”

til Juwamer Mavlud i dag på et DPS ?????? like i nærheten av Storforshei der Synnøve bor.

Hvor mange han hanker inn vet jeg ikke – men sikkert noen.

– – – – –

I 1998 lære jeg Mavlud å kjenne. Hjalp fru Eriksen – født 1943 (kona til Harald Eriksen).

Harald Eriksen jobbet i Nordsjøen med bopel Rogaland på det tidspunktet.

Fikk dårlige hofter (er operert på Sophies Minde 1998 ?????) og blei ufør.

Men ville ha noe å gjøre. Tok over et lite småbruk oppe i Nordland. Nabobøndene hadde

Siklet på denne ”tilleggsjorda” og da Eriksens kom, ja, da var dette i særdeleshet lie kjærkomment for Nabobøndene.

Rykter blei satt ut om fru Eriksen av nabobøndene og det varte ikke lenge før fru Eriksen blei hanket inn på psykiatrien i Bodø.

Men Harald Eriksen som nærmeste pårørende fikk ikke tatt psykiatrien hardt nok – jeg skreiv alle brev – så jeg boltret meg i bruk av adjektiver. Jeg hadde kontakt med dem et par års tid etterpå – og fru Eriksen kom ut og har fått fred. Ellers ville nok Harald Eriksen ha ringt meg. Han var en skikkelig god pårørende sett
fra mitt ståsted som skulle ta psykiaterne.

Skreiv vel en 9 – 10 brever totalt i løpet av 3,5 a 4 måneder høsten 1998.

Her lærte jeg Juwamer Mavlud å kjenne.

Klikk det hele ned hvis dette blir for mye – men det kan være et visst bakgrunnsmateriale for å hjelpe Synnøve videre.

NB! Jeg føler at jeg ikke rekker over på langt nær så mye som jeg skulle ønske – så bare klikk det ned!

MVH Thore

PS. Vedleggene har jeg ikke mulighet for å legge ut her, men det skulle også vært gjort.

Lars Rønbeck

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Den ubestridte NEI-Dronningen Synnøve F. Taftø.

Ja i sannhet er hun det. Ingen over og ingen ved siden.
Og ingen er så dyktig på å se realitetene ang grunnloven og overtrampene der.. det hun har funnet ut var også sentralt i Ertresvågs bok, Sov mitt lille Norge.. om hvordan Norge i praksis har vært okkupert siden 1945, all dokumentasjonen og klarsynet innen dette, kommer fra henne..

For meg er Synnøve en kjær og god venninne, og har akkurat avsluttet en lang telefonsamtale med henne. Gjenfortalte litt om at hun var nevnt her i dag og at folk var bekymret pga at hun skulle til denne legen osv.

Hun kommer nok inn her og leser det som står her senere, skal sende henne link. Hun bad meg hilse til dere å si at hun er helt ok.
Dere skal vite at hun leser en god del av det vi skriver her inne :-)
Hun sier at hun synes det er så mye bra at hun blir helt overveldet..
Så beundringen er gjensidig, mellom oss og henne :-)

Hun er ikke innlagt, men de har gjort et vedtak som gjør at hun blir tvunget til å ta sterke depot-sprøyter som ødelegger henne.. og som skjer MOT HENNES VILJE.. I boken sin kaller hun det å erfare «Helvete».

Det er helt klart TORTUR å bli påtvunget sprøyter inn i sine blodårer som man ikke vil ha og som man vet ødelegger. De har INGEN positiv virkning overhodet, og dermed er det egentlig i strid med loven.. med «behandling» som ikke er noen behandling, men kun ødeleggende..

Det er en paragraf som slår dette fast, og det er den Thore Lie og Velaug bruker for å hjelpe, men det er ikke så lett når systemet er så råttent som det er.. Synnøve er ikke til noen fare for seg selv eller andre..
Dette er bare for å passivisere, gjøre henne uengasjert og apatisk..
Om hun er til fare for noen, så er det for systemet og makt-personene..
Nettopp derfor gjøres dette av de som har makt til å stoppe henne..

Jeg ønsker ikke koma på noen, Armin, men holder med deg i resten.
Synnøve snakket faktisk masse pent om den legen, som er Kurder.. og som bare gjør jobben sin, ut fra sin utdannelse og posisjon.. det er systemet og psykiatriens indoktrinerende lære og kvakksalveri som er problemet..

Hun ønsker ikke publisitet, men jeg tror ikke hun har noe imot det som er skrevet her, bortsett fra telefon-nr og adresse til legen hennes.
Dette synes hun var å gå for langt, og Synnøve ønsker dette fjernet. Ok?
Når det gjelder private mailer som legges ut, så er det sikkert ok om man har tillatelse fra personene involvert, men minner om at det bør være ok.
Offentliggjøring av andres mailer bør skje med tillatelse..
Om man skriver til en bekjent, er det ikke ment å gjøres offentlig, og skal man gjøre det offentlig er det viktig å spørre, bare en påminnelse..

Jan Magne Sørensen som har startet foreningen Hvite Ørn, http://www.hviteorn.no stod foran stortinget for ikke så lenge siden og ropte:

«Psykiatrien er den verste form for kvakksalveri som noensinne har eksistert på denne planeten! »

Og han pleier å spørre dem: «Hvor mange har dere gjort friske?!»
Det er som kjent ikke mange..
Hvor mange har dem gjørt syke? Kan man også spørre..

Jan Magne gjør en glimrende jobb og Hvite ørn er en svært positiv kraft på dette området, så jeg oppfordrer alle som bryr seg om medmennesker i denne situasjonen om å melde seg inn og støtte..
Enten kun ved å være medlem, eller aktivt. Alle er velkomne :-)

Vi trenger 250 medlemmer innen nyttår og vi har passert 200..
Jo flere vi blir, jo sterkere.. Vi får en del penger pr medlem, og disse kan vi bruke i kampen mot psykiatrien og for de som er rammet..
Akkurat her kan jeg garantere 100 % at pengene går til å gjøre en veldig god jobb.. organisasjonen vokser raskt, nettopp fordi behovet er så stort..

Vi ønsker å hjelpe Synnøve og andre som henne.
Hvordan vi skal gjøre dette kan vi diskutere, Armin, bare bli med :-)
Å møte opp å protestere er en ide, men Synnøve bor langt unna for mange..
Kanskje kan vi møte opp et sentralt sted i Oslo og protestere?
Men det skjer jo hele tiden protester mot psykiatrien.
10 oktober er den internasjonale dag for psykisk helse, da blir det markeringer..

En ting vi kan gjøre er å si og skrive vår mening, og gjøre klart at vi er mange som følger med på hva som skjer med henne.. det kan gi beskyttelse.
Det er i så måte fint at vi holder «potete varm» :-) ikke la henne bli glemt..
Sist hun ble innlagt var det fordi hun prøvde å si nei til sprøytene..
Noe som burde være en menneskerett.. å beskytte seg mot ødeleggelse.

Synnøve ønsker ikke publisitet egentlig.. hun er svært beskjeden..
Men rett skal være rett, alt som står om henne ovenfor og i den bloggen på Nettby, er sant, så vidt jeg kan se. DET ER ENE OG ALENE PGA AT HUN ER EN SÅ DYKTIG KLART-TENKENDE JURIST, MED SÅ MYE INNSIKTER OG KUNNSKAPER FRA SÅ STRATEGISKE STEDER I NORGE OG UTLANDET, DET ER KUN DERFOR DE GJØR ALT DETTE MOT HENNE, SLIK AT HENNES KUNNSKAP IKKE SKAL NÅ UT TIL FOLKET..
MEN VI SER HVA DE GJØR.. STOR SKAM..
OG ETTERTIDEN VIL FORDØMME DETTE SOM BARBARI/OVERGREP !

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Hei Singoalla!

Innholdet fra de mailer jeg har lagt ut er klarert.
Overlegens adresse og telefonnummer er kun en gjengivelse fra telefonkatalogen.no, det er offisiell informasjon.

Ditt innlegg her er som alltid velformulert og informerende.

Håper flere her kan legge hodet i bløtt og komme med innspill til hvordan Synnøve kan komme ut av dette «helvete» hun er fanget i ?

Lars Rønbeck

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Da er alt ok, Realdemokratiet, tenkte jo det, men siden du la ut en mail slik, syntes jeg uansett at påminnelsen var grei å komme med, slik at man alltid husker å klarere dette, før man gjør det.

Det kan ellers bli ganske vanskelig, det man skriver på privatmail, blir offentliggjort til et stort publikum, fordi dette blir vanlig..
Så påminnelsen var til alle egentlig, generelt. Bra alt er ok :-)

Ja, jeg har tenkt mye på hva som kan gjøres, og jeg har hatt tanker om en form for protest-brev, om noen kan utforme en mal, f eks om Thore Lie kunne laget et slikt standardbrev, han som er så erfaren i det gamet?

Og så var ideen min at vi kunne oppfodre alle som ville protestere til å kopiere brevet og sende til de instanser som har med de sakene å gjøre, evt til konkrete leger…slik at de SER at folk er våkne og følger med, og at gode folk reagerer på den urett som slik tvangsbehandling er.. kan det være en ide? Det koster hver enkelt så lite å sende en mail, fylle inn navn på den det gjelder om vi kunne få en standard-mal, som henviste til de rette paragrafer osv, for dette er jo brudd på en del mennesk-rettigheter osv.

Da jeg var tidlig i tenårene, fikk jeg noen slike standard-brev på russisk, gjennom en organisasjon som het «Misjon bak jernteppet». Fikk tilsendt standardbrev og setninger på Russisk og lister over fanger, som den gang satt i konsentrasjonsleir-lignende fenglser i Russland, KUN FOR SIN TRO.

Vi fikk vite at det var sjelden at fangene fikk disse brevene, men om de fikk dem, ville det være en oppmuntring. Det var også Bibelvers osv, som vi kunne legge ved, med oppmuntrende ord og bilder på Russisk.

Men hoved-hensikten var, at de ansvarlige skulle se at akkurat den fangen hadde mange mennesker i utlandet, som fulgte med på hva som skjedde, og som brydde seg.. det kunne redde vedkommendes liv. Tror også Amnesty jobber slik. Hensikten er å vise at mange følger med og bryr seg..
Det betyr mye for sikkerheten, da tør de ikke gjøre hva som helst..
Vi fikk vite at vi risikerte å få problemer om vi søkte visum til Russland..
Men ellers risikerte vi jo intet, når vi satt trygt i Norge. Det føltes godt å kunne gjøre såpass. Og en lignende tjeneste kan muligens gjøres for ofrene til psykiatrien, her i Norge.. tenk om brevene hadde strømmet på fra utlandet også.. om overgrepene som skjer her i Norge.. det kunne ha effekt :-)
Det skjer jo store overgrep på dette området, også i Norge!
De legger inn mennesker som vet for mye eller som de vil ha vekk, fra visse stillinger osv.. og de lobotomerer kjemisk.. det er et barbari uten like!

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Er helt med på tanken din vedr. dette å legge ut mail, og vi kan jo alle se på det som et «bedre føre var, enn etter snar» som det heter.

Alltid like spennende å lese det du skriver. En god ide du har om utforming av et standard protest brev.

Regner med at du har god kontakt også med Thore. Legg da frem din ide for han.

Lars Rønbeck :-)

Killuminati
Killuminati
Abonnent
14 år siden

Slik er situasjonen i Norge idag;
– Vi blir tungt sprayet med chemtrails.
– Maten og drikkene våres er forgifta med aspartam, msg og masse annet piss.
– Stadige overgrep fra politi, PST og psykiatrien(tvangsinnleggelser).
– Vi driver krig i Afghanistan.
– Våre politikere tjener ikke våre interesser men næringslivet sitt og jobber fram deres agenda.
– Mattilsynet jobber hardt og effektivt sammen med Codex Alimentarius komiteen for å implementere Codexen innen 31 Desember, 2009.
Det er sikkert mye mer, men det her er det jeg kom på i farta.

Hva mer må til for at vi skal stå opp fra sofaene og tv’en, og stå imot denne galskapen.
Alt vi gjør kommer med konsekvenser. Det er det som er utfordringen når Gud ga oss fri vilje. Skal vi bruke vår frie vilje til å hjelpe andre istedenfor å følge djvelens filosofi «do what thou wilt» og leve et materialistisk og selvopptatt liv er spørsmålet. Folk sier, «Hvis Gud finnes, hvorfor lar han de fattige forbli fattige?», eller «Hvis Gud finnes, hvorfor skjer det så mye faenskap i verden». Dessverre så er det konsekvensen ved fri vilje. Sanksjonene og ressursstjelinga som foregår i Afrika av Vesten + FN/WTO etc, som har ført til den økende fattigdommen er et bevis på resultatet av fri vilje.

Jeg er 19 år gammel og opplever ofte at det er mye apati blant dagens ungdom. Det er ikke mange som bryr seg om hva som skjer rundt i verden, de tror alt de leser på avisene og har slukt propagandaen rått.

Jeg ber og håper at folk står imot dette før det er forsent.
Fight the New World Order.

Peace and love
Killuminati

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Hey, AB – ikke være så neg…

1000 mennesker har lest denne artikkelen din på under 24 timer etter at du la den ut. Doesn’t that mean something…?

Her er en liten pekepinn om hva som pågår nå. Gamle Josef Stalin (joda jesuitt og Illuminati og hele greia), kamerat Stalin var en pro på sitt område; undertrykkelse av folket og å få gjennomført sin politikk. Han hadde et hemmelig politi som nok var mer effektive enn PST (selv om NKVD/KGB nok hadde mindre hi-tech enn NATO’s spesialenheter som er spredd rundt i Norge har idag).

But that is not the point, my friend. Here is the point; som jesuitt visste Stalin alt som var verd å vite om effektiv undertrykkelse.

Hva var så Stalin mest redd for ? Ordet ! Stalin var mest redd for ordet, det skrevne ord ikke minst ordet i form av poesi. Mannen hadde gode grunner for å være mest på vakt overfor opposisjonelle som hadde ordet i sin makt. Ordet kunne underminere hele hans stalinist-regime, han visste det og fryktet det, selv om de kuede massene ikke våget å håpe, de hadde nok med å skaffe seg det daglige brød og å unngå nattlige besøk av det hemmelige politiet.

Stalin var livredd for spredning av ordet, for ikke å si sannheten, selv om det bare dreide som om skrevne overleveringer fra hånd til hånd.

Sovjetmaktens motstandere var ikke i besittelse av et våpen så fryktelig at den godeste Stalin ville ha fått angstanfall bare ved tanken på at noe så gedigent skulle kunne bli tilgjengelig for folket: Internett !!

Internett brukt bevisst av uredde og opplyste borgere; «it almost feels like a gun, doesn’t it ?».

Kanskje John Lennon ville ha sagt det slik, om han hadde levd til å få oppleve nettet: «Happiness is a warm keyboard. When I hold my finger on the publish trigger, I know that nothing…»

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Killuminati
14 år siden

Der satt du siste spiker på vår kista!
Var hos en møtet men en psykolog for en del år tilbake. Hun mente akkurat det samme: «Om Gud finnes, hvorfor så mye ondskap i verden?!»
Spørsmålet er idiotisk i seg selv og belyser spørrendes altfor lite kunnskaper om menneskets «virkelige» sinnet. Husk at utsagnet kom fra en psykolog med mange års utdanning og erfaring med mennesker!

La oss ta for oss noe hva «Skaperen» har gjort for oss:
– Skapte forholdene til rette for det fantastiske livet her på jorden som kan eksistere i tusener av år
– Skapte mer enn nok ressurser til å brødfå alle innfødte organismer inkludert plantelivet
– Skapte beskyttelse fra utenom jordiskehendelser og dems påvirkning her på moder jorden!

Og nå en sammenligning med hva mennesker har gjort for «andre» mennesker / organismer:
– Skapte tredelt verden med kunstige grupperinger som: første, andre og- tredjeverden
– Skapte valuta, grenser, hær, våpen, lover og mye annet rart som kan brukes til å underkue andre mennesker og bringe dem under totalitær kontroll
– Skapte miljøkriser ved å ikke ta hensyn til naturen som førte til at flere dyre / plantearter har forsvunnet fra jorden eller er i ferd med å bli utslettet

SÅ hvem er nå «skyldig» for våre problemer? Gud som skapte oss, eller mennesker som skapte alle våre problemer?

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  arifkarim
14 år siden

Enig i ditt resonnement, arifkarim.

I tillegg kommer det viktige universelle prinsippet om fri vilje. Mennesket har en fri vilje (gitt av Gud/skaperen/kosmos eller hva det nå er).

Selv om jeg har skjønt at det spirituelle har stor betydning for å forstå verden (joda engler og demoner lever i beste velgående osv.) så koker forholdene på jorden likevel ned til mennesker som er utstyrt med fri vilje, som de f.eks. benytter til:

– å være soldat i Afghanistan
– å sette sprøyter på psykiatriske pasienter
– å klargjøre chemtrails-tanker for spraying fra fly
– å montere TETRA-master
– å bryte seg inn i Rauni Luukanens hjem
– å bestråle Per-Aslak Ertresvåg og en hel mengde andre
– å drifte EISCAT/HAARP
– å spre løgnpropaganda om svineinfluensavaksinen og delta i klargjøring for vaksinering
– å betale med norske penger for tvilsomme vaksiner brukt i uland

Dette er noen enkle eksempler på hva mennesker i Norge bruker sin frie vilje til. Hvis de tror at de gjør slike ting fordi de «må» så tar de feil. De MÅ på ingen måte gjøre noe av dette. Har de glemt at de er mennesker ? Som mennesker har de en fri vlije. Punktum finale.

Dessuten ble visse prinsipper knyttet til bruk av fri vilje i form av ordrenekt nedfelt i domspremissene etter Nürnberg. På tide å hente dette frem igjen ?

Fri vilje rules !

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
14 år siden

«- å være soldat i Afghanistan
– å sette sprøyter på psykiatriske pasienter
– å klargjøre chemtrails-tanker for spraying fra fly
– å montere TETRA-master
– å bryte seg inn i Rauni Luukanens hjem
– å bestråle Per-Aslak Ertresvåg og en hel mengde andre
– å drifte EISCAT/HAARP
– å spre løgnpropaganda om svineinfluensavaksinen og delta i klargjøring for vaksinering
– å betale med norske penger for tvilsomme vaksiner brukt i uland»

Alt dette kan «rettferdiggjøres» på dommedagen med det enkle argumentet:
«Vi gjorde bare jobben vår»! :) Altså vi jobbet bare for de fiktive pengene som bankfolket skapte av tomme intet!

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Hans Gaarder
14 år siden

‘arifkarim’,
Ref at deres
“Vi gjorde bare jobben vår”!
gjelder ikke lenger.

Den etablerte rettspraksis av Nurnberg tribunalet etter andre verdenskrig sier at ingen kan skylde på at de kun fulgte ordre.
De straffes for mangel på personlig ansvar ved å etterfølge ordre som er i strid med naturralrett, folkerett og menneskerettigheter.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
14 år siden

Til J.J:
«De straffes for mangel på personlig ansvar ved å etterfølge ordre som er i strid med naturralrett, folkerett og menneskerettigheter»

Hallo? Nuernberg-dommene var jo bare en narreleik for å vise «verden» at eliten er rettferdig! Dette er jo absolutte mislykkede rettssaken noen sinne. Nazistene ble dømt til døden for å «etterfølge» ordre uten å ta hensyn for konsekvenser, men rike eliten / sionistiske bankfolket som finansierte og planla hele krigen, slapp unna med masse gevinst og ingen dom?! :)
Vårt bilde av rettssak og rettferdigihet er så selvskapt, så selvlært via media, skole og andre tullete institusjoner at selv de mest våkne som deg «tror» på Nurnberg prosessene!

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Hans Gaarder
14 år siden

arifkarim,
ja, men vi kan vel bruke det prinisippet de brukte, mot dem selv (?) eller? det var jo de selv som etablerte det………….
prinsippet er jo bra det, men kanskje ikke for dem om det brukes mot dem selv ???

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
14 år siden

Til J.J:
«prinsippet er jo bra det, men kanskje ikke for dem om det brukes mot dem selv ??? »
Ja da, der forstod du hva jeg mente :)
Ta for eksempel Bush-administrasjon. De «kriget» offentlig mot «The Bad Guys» uten å innrømme at de selv er «The MOST Worst Guys»
Det er akkurat som at banditter er på jakt etter tyver!

Hans Gaarder
Forfatter
14 år siden

Du kan se selve anmeldelsen her:
http://i34.tinypic.com/6sarz6.jpg
Som det fremgår er noen av punktene innbrudd, tyveri og bestråling.

Det er fin bande vi har som skal «beskytte» oss. Politi, overvåkingspoliti og skal vi også ta høyde for at noen av NATOs topphemmelige «spesialenheter» er involvert; de er jo gjerne eksperter på å ta seg umerket inn i fremmede hus og å gjøre seg usynlige, profesjonelle og topptrente som de er. Med beskyttere som PST(PSTAPO) og NATO (NAZI-NATO) hvorfor i det hele tatt være redd for fiender ?

Her er et forord til anmeldelsen:
http://i38.tinypic.com/2mi2d7m.jpg

Forordet er skrevet av Thore Lie, som er en av Norges fremste forkjempere mot overgrep fra psykiatri, overvåkingspoliti som begås mot gode borgere.

Bl.a. er Synnøve Fjellbakk Taftø’s bok «Nornens beretning» dedikert til Thore Lie (og til hans kone Velaug). Denne boken er en selvopplevet skildring av de uhyrlige overgrep og brudd på menneskerettighetene som begås av den norske psykiatrien daglig. Du har kanskje ikke hørt om denne viktige boka ?

«Nornens beretning» er et eksempel på nyere norsk «samizdat»-litteratur. I Wikipedia er samizdat definert som:
«Samizdat (selv-utgiving, ru. самиздат) er en betegnelse på underjordisk forleggervirksomhet i Sovjetunionen og i østblokken under kommunistisk styre (fra sirka 1917 til sirka 1990).

På grunn av en streng og omfattende kommunistisk sensur og manglende ytringsfrihet var samizdat en vanlig måte å spre den utilgjengelige litteraturen på.»

Men nå er det Norges innbyggere som lever i et Sovjet-system og må ty til samizdat. Joda, propagandaen er og har vært sterk, ikke så mange har gjennomskuet systemets strenge sensur og norske media 80-20 (80% og 20%)- regel for stoffet som publiseres:

80-20 regelen for norske media
80% av stoffet som publiseres må være uvesentlig
20% av stoffet omhandler viktige saker i tiden

Samizdat-samfunnets (ex. Norge anno 2009) 80-20 regel:
80% av samfunnets viktigste temaer blir ikke omtalt av media
(ex. innskrenkning av frihet/fjerning av rettigheter/overgrep mot borgere/hemmelige tjenester/militære anliggender/hemmelige selskaper/formålet med koordinerte og skjulte globale initiativer osv.)
20% av samfunnets viktigste temaer blir omtalt i media

vegar
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
14 år siden

Synes det er litt søtt å se at Per-Aslak Ertesvåg i anmeldelsen avslutter med å dra frem «de to viktige bøkene av Per-Aslak Ertesvåg» siden han kan «anta at politiet kan mangle kompetanse på noen av de anklegepunkter som er reist foran»

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
14 år siden

Helt alvorlig Gaarder;

Denne anmeldelsen er intet mindre enn et makkverk… hvor er vedleggene? Har denne Ertresvåg ikke tenkt å fremlegge et eneste bevis for disse svært alvorlige anklager?

Annet enn å vise til et eller annet sitat fra en tidligere PST sjef?

Jeg hadde faktisk sett frem til å lese denne anmeldelsen siden den har vært så skrekkelig hypet her på siden.

Vel vel, ikke bli forbauset om denne anmeldelsen ikke fører frem nå da!

Den fremstår mer som et reklamestunt enn noe annet siden Ertresvåg mener politiet bør lese bøkene sine for å få kompetanse til å etterforske anklagepunktene…

Dette er noe av det mest idiotiske jeg har lest på lenge, for å si det forsiktig.

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

Det er ikke et forord som følger anmeldelsen.
Det er et forord beregnet på de som mottok e-posten hvor anmeldelsen og forordet fulgte som vedlegg.
Forordet er altså skrevet av Thore Lie og lagt ved hans e-post som gikk ut til distribusjon – til masse mennesker – via diverse e-post lister.

Dette er da fanget opp og presentert her.

Jeg vet ikke hva som får deg til å tro at dette «forordet» fulgte anmeldelsen når du kan lese hvem som har underskrevet forordet? Underskriveren er jo som du ser ikke en av anmelderne.

Lars Rønbeck

Lars Rønbeck
Abonnent
14 år siden

Bli med i Facebook gruppen Skjoldmøysagaen.
http://www.facebook.com/group.php?gid=77108138701

Grunnleggende informasjon
Navn:
Skjoldmøysagaen
Kategori:
Kunst og underholdning – Bøker og litteratur
Beskrivelse:
Som mangeårig yrkesaktiv i den norske utenrikstjenesten kom juristen og diplomaten Synnøve Fjellbakk Taftø over forhold som hun ikke fant at hun kunne tie om.

I stedet for en utenrikstjeneste som ivaretar det norske folks interesser, møtte hun en verden av udugelighet, intriger og ulovligheter.

Dette har hun skrevet om i sin bok «Skjoldmøysagaen». Denne boken er lagt ut gratis på nettet. Klikk på linken under her for å lese boken.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

fins det bevis – vedlagt anmeldelsen?

Myndighetene kan selvsagt avfeie slike påstander som «oppspinn», med mindre man kan presentere beviser for å underbygge ens påstander. Samme tingen gjelder om man anmelder en privatperson.

Jeg ser ingen dokumentasjon for påstandene her:
http://i34.tinypic.com/6sarz6.jpg

(Ikke det at jeg tror de lyver. Men jeg håper de skjønner at uten beviser har de ingen sak…?)

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Hvilke beviser hadde de i Orderud saken?
Ble ikke disse menneskene dømt på grunnlag av indisier?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Meget søkt sammenligning, Realdemokratiet. Orderudsaken hadde i det minste en klart definert forbrytelse, 3 drepte mennesker… Og de ble nok dømt på noe mer enn indisier skal du se dersom du går dommen nærmere etter i sømmene…

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

Hvor mange justismord har kommet frem i dagen den seneste tid, takket være Tore Sandberg?

Disse sakene hadde vel også klart definerte forbrytelser?
Men bevisene unge mann …………?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

Hvem har sagt at jeg er en ung mann, gamle mann?

Tåpelig hersketeknikker forsøker vi å unngå, ok?

Jeg konstaterte at det er vesentlige forskjeller i disse sakene. Jeg tok ikke stilling til skyldspørsmålet, gjorde jeg?

vegar
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

Poenget er at her er det INGENTING. Ikke engang indisier.

De anmelder bl.a innbrudd, men har ingen datoer på de. Hva pokker ER det å etterforske da?

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

Vandalf sier:
23. 09. 2009 klokken 18:24

Hvem har sagt at jeg er en ung mann, gamle mann?

Tåpelig hersketeknikker forsøker vi å unngå, ok?

Jeg konstaterte at det er vesentlige forskjeller i disse sakene. Jeg tok ikke stilling til skyldspørsmålet, gjorde jeg?
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Retorikken din henger da vitterlig ikke sammen for du svarte da åpenbart på dette som jeg skrev:

«Realdemokratiet sier:
23. 09. 2009 klokken 17:37

Hvilke beviser hadde de i Orderud saken?
Ble ikke disse menneskene dømt på grunnlag av indisier? »

Slik vri og vrenge debatt som du presenterer her bør du holde deg for god til.

For du skriver også at: «Og de ble nok dømt på noe mer enn indisier skal du se dersom du går dommen nærmere etter i sømmene… »

Er ikke en rettssak basert på skyld og eller uskyld basert på beviser eller indisier?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

Realdemokratiet;

Det du kaller vri og vrenge debatt kaller jeg sunn fornuft og helt normal kritisk sans alle og enhver bør utøve. også i saker som dette.

Denne anmeldelsen henger ikke på greip i det hele tatt, hverken mer eller mindre, slik jeg ser det.

Bli ikke overrasket om den blir henlagt… Og det har lite med forfølgelse å gjøre, men derimot slett utført arbeid fra de som her mener seg forfulgt….

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Ja, går Per-Aslak & gjengen frem på et så usaklig vis, så tror jeg jeg må revurdere disse individene og legge til en ekstra stor klype salt til alt de sier. («SOV mitt lille Norge» er en bok helt uten fotnoter/referanser, forresten. Ikke så veldig bra. Om man er interessert i at andre skal tro på det en sier.)

«vegar sier:
23. 09. 2009 klokken 18:34

Poenget er at her er det INGENTING. Ikke engang indisier.

De anmelder bl.a innbrudd, men har ingen datoer på de. Hva pokker ER det å etterforske da?»

Tja, kanskje politiet, Rotschield familien og resten av Illuminati-apparatet rett og slett skal si «Ja. Vi har vært slemme, angrer på det, tilstår alt og ber om tilgivelse. Her er en 10 millioner KR, og så lover vi å være snille i framtiden.»

Syns det er synd at nyhetsspeilet ikke har en mer seriøs praksis enn f.eks Se&Hør. Gjerne en enda mindre seriøs praksis. Om det er slik at nyhetsspeilet sympatiserer med Per-Aslak & gjengen, så hvorfor sørger ikke nyhetsspeilet for å informere dem om at man kan ikke lage en god (seriøs) reportasje uten den nødvendige dokumentasjonen? Hvorfor presenterer nyhetsspeilet slike «saker» som tydeligvis ikke er saker i det hele tatt?

«Rebels without a ….case».

vegar
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Amen

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Enig med BelzeBob og vegar. Ingen troverdighet i denne anmeldelsen overhodet. Skuffende, hypen tatt i betraktning…

Mulig det er hold i det som anmeldes, ikke vet jeg, men i så fall gjør anmelderne en svært god jobb i å undergrave sin egen sak, og troverdighet ikke minst…

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Det hyggelige midt oppe i alt dette er at DEBATTSABOTØRENE har dårlige tider her på Nyhetsspeilet.

Etter å ha hatt litt fartstid på andre foraer kjenner man igjen retorikken, og de sliter her inne med vrenge debatten sin.

Fint innlegg du har her.

Men hvordan legger du inn hyperlink i teksten slik du har gjort. Og er det mulig å kunne utheve tekst man synes er viktig?

Mvh
Lars Rønbeck

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Ja Armin, de kan dette med å dele ut merkelapper.

Først var det Rasist, så ble det Nazist og Ekstremist osv.
Dette hadde imidlertid ikke noen effekt på det norske folk fordi ingen kjente seg igjen i disse beskyldningene.

Da kom Gro trekkende med en ny merkelapp. Et godt gammle velkjent og respektert hel norskt ord. Hun omdefinerte det til et skjellsord, FY-ord banne-ord og vet ikke hva.

Og ordet var «NASJONALIST»

Da måtte jeg spørre om det forholders seg slik at; når vi på 17 mai står og beundrer barnetoget, da er vi altså vitne til en nasjonalistisk strømning?

Når vi møter bunadskledde norske kvinner og menn til 17. mai og andre festligheter, møter vi da «uniformerte nasjonalister»?

Når all verdens folkeslag ikler seg sine folkedrakter er da også disse «uniformerte nasjonalister»?

Stortinget må i all hovedsak bestå av mange nasjonalister, for det var ikke få av disse som investerte i ny bunad da kronprinsen giftet seg. Da var det ikke noe galt med nasjonalismen.

Hvor lenge skal vi tillate å bli trakassert av dette psykopatenes diktatur?

Lars Rønbeck

vegar
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

hva er en debattsabotør? en som er uenig med deg?

Åja, stemmer,…dette er jo en «debatt» mellom likesinnede. Noe vi andre kaller en samtale, ikke en debatt

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

vegar sier:
23. 09. 2009 klokken 21:51

hva er en debattsabotør? en som er uenig med deg?

Åja, stemmer,…dette er jo en “debatt” mellom likesinnede. Noe vi andre kaller en samtale, ikke en debatt
_ _ _ _ _ _ _ _
Har ikke sett noen andre her som fører debatt med seg selv slik du her gjør. :-)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Realdemokratiet;

Det som du kaller «psykopatenes diktatur» er for de fleste andre et av verdens beste land å bo i…

Dersom det hadde vært noe som minnet om hold i et slikt utbrudd ville du neppe vært en fri mann… Det er nemlig slik de behandler opposisjon i reelle diktatur.

Dette er et demokrati, Realdemokratiet, ikke et diktatur. Og det vet du meget godt…

Alvorlig talt…

ArneLo
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Jo, det er mulig med hyperlinker i kommentarene. Kod taggene f.eks [a href=»http://www.w3.org/TR/html401/struct/links.html»]html[/a] rundt den teksten du vil skal linke. Uthevelser kan gjøres med [strong][/strong] rundt teksten.
Jeg vet ikke om dette vises direkte fordi det blir teksten blir omgjort til html…. OBS: bytt [ ] med for at det skal funke

ArneLo
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Her forsvant noen viktige tegn :-) Men de tegnene du må bruke ligger vanligvis til venstre for z på tastaturet. Jeg prøver en gang til: < og > i stedet for [ og ] i det jeg skrev.

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Vandalf

Alle her inne som har fulgt med på våre fjersynte og nærsynte medier og ved selvstendig tenkning, har skjønt «hvor landet ligger».

Våre folkevalgte på Stortinget definerer «Demokratiet» vårt som et «Representativt Folkestyre». Vi har nå kommet så langt i opplysningsarbeidet her til lands at vi har skjønt hvem våre folkevalgte egentlig «Representerer». Det er i alle fall ikke det norske folk, det skal du bare ha helt klart for deg. Og hevder du noe annet er du mildt sagt lite opplyst om den reelle situasjonen her i Norge.

Det ligger så til de grader med dokumentasjon her på Nyhetsspeilet at vanlige helt normalt tenkende mennesker ikke kan unngå å se skriften på veggen. Og den er ikke særlig oppløftende hva gjelder fremtiden.

Du må for all del stå på med retorikken din. Men til forskjell fra andre debattforaer blir ikke de som er uenig med den type retorikk du her fremfører, blokkert og fjernet fra forumet her. Derfor ser jeg lyst på det opplysningsarbeid som her bedrives og har tro på Nyhetsspeilet som en sterk motvekt til mainstream media. Besøkstallet er også jevnt stigende.

Lars Rønbeck

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Realdemokratiet;

Demokratiet er under press, ingen tvil om det. Fra flere hold. Uengasjerte velgere, mulitnasjonale selskaper, overnasjonale fora som EU, FN, G20 osv. Dette mener også flere av våre folkevalgte.

Så vi kan godt diskutere demokratiets helsetilstand i Norge, for det er en interessant og relevant diskusjon, men deresom ditt utgangspunkt er at vi lever i et «psykopatenes diktatur», så har jeg problemer med å ta det seriøst.

Du henger deg mye opp i min retorikk. Ta en kikk på din egen…Selv er jeg mer opptatt av å diskutere sak enn retorikk. Politikere har en tendens til å henge seg opp i motpartens retorikk, fremfor å diskutere sak, noe de fleste debatter viser med tydelighet. Og i så måte skiller du deg ikke nevneverdig fra andre politikkere vi har her til lands…

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Singoalla;

Det er ikke slik at jeg ikke ser sammenhengene i det som skrives om her på speilet. Tvert imot… De fleste artikklene etterlater liten tvil om hva sammenhengene er; Vi er alle styrt av en ondskapsfull, djevelsk elite hvis eneste mål er verdensherredømme, samt massedrap på vanlige dødelige.

Hvem denne eliten er tar artiklene også for seg, men her er det store variasjoner ute og går. noen ganger er det sionistene, andre ganger jesuittene eller Bilderbergerne, eller ulike konstellasjoner av disse.

Altså, man er ikke enig med seg selv her på speilet på hvem som egentlig står bak hva. Antageligvis fordi det er et svært komplsert spørsmål til syvende og sist.

Jeg ser alle disse sammenhegene, slik de er beskrevet her, men jeg mener bildet er vesentlig mer komplisert og fragmentert enn som så. Derav kritiske spørsmål fra meg som så altfor lett skal avfeies som forsøk på debunking fra enkelte. Dette gjelder heldigvis kun et mindretall av debattantene. De fleste er åpen for reell debatt, og det setter jeg pris på… For det er slik det bør være på et debattforum!

Jeg er av den oppfatning av vår verden domineres av ulike eliter, ikke bare én herskerklasse med røtter tilbake til sivilisasjonens vugge. Videre er jeg av den oppfatning at de ulike elitene er under et sterkere press enn hva de noensine har vært. Mest fordi samfunnet er mer gjennomsiktig enn hva det noensinne har vært. Det er ikke like lett å konspirere som det en gang var, heldigvis!

Ellers bør man sjekke opp den såkalte Chicagoskolen med Milton Friedman i spissen for å se enda flere sammenhenger i det store bildet. Denne gjengen har hatt enorm innflytelse på utviklingen i verdensøkonomien og har dessverre fått tilnærmet globalt gjennomslag for sine radikale idéer som har fucket opp mangt et land under dekke av å være økonomisk sjokkterapi i i vanskelige tider, mens det reelle formålet er å åpne for storstilt privatisering og plyndring av nasjonale ressurser. Konsekvensene for mange av disse landene har vært tilnærmet katastrofale…

Disse gutta har naturligvis tette bånd til Washington som lurer i bakgrunnen…

Mer om disse ekstremistkapitalistene finner man i den glimrende Sjokkdoktrinen av Naomi Klein (som Mike har skrevet en artikkel om).

http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_school_of_economics

ArneLo
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Asbjørn Dyrendal er vel en av norges største debukere og disinfoartist. Det skulle vært interesant å vite hvem som gir han lønnsslippen :-)

vegar
Abonnent
Svar til  ArneLo
14 år siden

NTNU er jo et bra sted å begynne, siden han jobber der ;)

Kjetil S
Skribent
Svar til  ArneLo
14 år siden

ArneLO og Vegar

Jeg tviler sterkt på at Dyrendal er «kjøpt og betalt». Han er nok en helt vanlig mann. Og da mener jeg HELT vanlig. Hverken spesielt begavet eller spesielt dum. Faktisk synes jeg han er litt nusselig, på en litt sånn Forrest Gump aktig måte. Og like lett å lede….

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  ArneLo
14 år siden

Så sant så sant, Realdemokratiet..
Jeg kunne gjerne ha underskrevet på din kommentar der, til Vandalf, men det var ingen svarknapp igjen nærmere enn her..
Godt sagt.. her setter du nok ord på det de fleste av leserne tenker om dette..

Det er i sannhet interessant og til å undres over, at noen kan lese såpass mye av de sterke artikler og kommentarer som legges ut her, og likevel ikke «se bildet» eller forstå sammenhengene.. når det gjelder debunkere så har jo de en jobb å gjøre, hvor jobben i seg selv går ut på å være uenig, latterliggjøre og angripe de som legger ut visse fakta. Jeg understreker at jeg ikke anklager noen spesiell, men snakker om faget debunking generelt.

Det er 100 % sikkert, at disse er på plass overalt hvor info forsøkes å videreformidles om visse tema, og ingen steder i Norge formidles de tema sterkere enn her fra Nyhetsspeilet.. det er en info-krig.. og det er mange som livnærer seg ved å skulle påvirke folket og folkets meninger.. de er på plass der hvor info spres og meninger ytres. Jeg regner med at ingen lesere er så naive at de tror at slike betalte agenter ikke finnes på Nyhetsspeilet!
Siden får det være opp til hver enkelt leser å bedømme hvem som er det..

Jeg kjenner ikke navnet du nevner, Arnelo, men regner med at du har grunnlag for å si det du sier, man kan se slikt ut fra meninger som fremmes.. om de er litt for ivrige etter å bruke visse metoder og til å bevare Status Qou samt benekte realiteter uansett bevis.. det er jo jobben..
Og en del andre ting, lærer man seg å se etterhvert.

Finner det også svært interessant å observere hvem disse forsvarer.
Vi registrerer at Beamer forsvarer Dyrendal, hvem han nå enn er..
Det er viktig å registrere slikt, mange brikker gir til slutt et klart bilde..

Ang bevisene som mange etterlyser her, så er det klart at de burde legge ved beviser, om de har, men nå skal ikke de legges her.. men leveres sammen med anmeldelsen. Detter dreier seg ofte om ting av personlig karakter.. men kjennetegn for trakassering og silent war er – ingen bevis.
Om det likevel finnes bevis, så har de feilet..

Hele greia går på å drive faenskap og så komme unna med det. Når systemet er på gal side her så har de også bukta og begge endene når det gjelder å kunne fjerne beviser eller bruke metoder som ikke etterlater slikt..
F eks om stråling sendes mot noen vil den selvsagt skrus av om man bestiller en mann som skal måle, til en viss tid.
De innbruddene det er snakk om her er ikke vanlige innbrudd..
Det er snakk om at e-tjenestene eller deres fotsoldater tar seg inn, mest for å kunne etterlate seg tegn til den bor der, om at de faktisk har vært der..
Dette er for å vise at de har full kontroll, også i personens eget hjem.
Det er makt-demonstrasjon, trakassering, terror, skremsler og faenskap.
Hvordan dette arter seg, er kjent for alle som selv opplever det på kroppen.
Men for de som ikke opplever det selv, er det nok vanskelig å forstå.
Derfor burde mange flere stå sammen, samlet, av de som opplever slikt.
Har etterlyst om det er noe sted å henvende seg, men ikke fått svar på det.

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Klæmbra bra skrivi,Armin:) for å si det trøndersk..Flere kompiser som jeg har tipsa om nyhetspeilet syns sida er toppers,og får et annet syn på verden enn mainstream media..:) Jeg kan takke Nyhetsspeilet for infoen om Ertresvåg, og at jeg kjøpte Boka:) Tidligere kjøpte jeg bøker gjennom Amazon com..Spesielt en jeg anbefaler av William Bramley»the gods of eden» der svartedauen mellom 1300 og 1600 tallet,hadde enorm aktivitet av ufo’s og fra gamle skrifter at: Another acount stresses that the plague did not spread from person to person,but was contracted by breathing the deadly stinking air..(1332) The appearance of frhigtning humanlike figures dressed in black. Those figures was often seen on the outskirts of a town or village and their precence would signal outbreak of an epedemic almost immediatly.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

Og slik har det desverre blitt i dette landet under en kontrollerendere regjering som har lagt opp en politikk som går ut på å skape innebygd frykt – ANGST i størstedelen av den norske befolkningen. Ingen må lengre komme å fortelle meg at vi her i landet har et demokrati. Det har vi ikke men et i stedet et skjult diktatur, der mennesker forfølges og kontrolleres OG STIGMATISERES (også evighetsstigmatiseres), åpner de munnen å protesterer over de overtrampene de er utsatt for, enten det er gjennnom psykiatrien eller forskjellige offentlige kontorer her i landet. Hele vårt land minner om en eneste stor militærleir, der barn, unge og andre lydig trenes opp til å adlyde våre norske offiserere d.v.s denne Stoltenbergregjeringen, som igjen er trent opp til å adlyde dere øverste kommanderende, som er verdens styrtrike mafia mafiabosser som våre politikere forhandler med!!!
ja, hva annet kan man kalle denne David Rockefeller og hans mafiaklan som mener de eier verden! Jeg fryser bare over å høre navnet «Bilderberg gruppen!»

For bare noen dager siden fikk jeg en merkelig telefon fra en eldre dame som kunne fortelle meg mye om hva hun selv hadde vært utsatt for av «strålebehandling» fordi hun visste for mye om det man helst ikke bør snakke «for høyt om» med hensyn til det som skjer av konspirasjon og korupsjon på innsiden av maktsystemet. ikke minst hadde hun vært litt for ærlig! Jeg må si jeg gleder meg til min nye opgave som kommende politiker. Jeg gleder meg stort over å fritt uttale meg på vegne av mange ofre for hevnaksjoner her i landet. Mennesker som bare ønsket å ytre sin ærlige meninger om urettferdigheter som skjer, men som har vært knuget til taushet på forskjellige måter og av ansatte inne forskjellige offentlige instanser. Selv frykter jeg ingenting. Mitt liv er alle andres liv, for så er vi som medmennesker en del av hverandre. Og i dette liv akter jeg IKKE å la meg tvinges til taushet eller forfølges. Jeg skal selv sørge for å forfølge de som forfølger meg som jeg har gjort i de fire årene jeg har yttret min mening fritt om den korrupte legemiddelinustrien som leder for HULK organisasjonen.

Amin, la oss alle organisasjoner, politiske parti og andre som deler samme synspunkt om denne verdens ondskapfulle maktspill å sammenslå oss til fellesaksjon i en og samme organisasjon.

Det er opp til hver enkelt av oss å bidra til at vi får satt en stopper for denne menneskeforfølgelsen av uskyldige mennesker som foregår.

Det må bli satt en stopper for denne galskapens gifvaksinering av mennesker som pågår, tilintetgjørelsen av mennesker som WHO og andre ondskapsfull korrupte bakmenn/kvinner står for.

Og det må bl satt en stopper for at landets borgere blir dopet ned med piller, vaksiner eller knuget til taushet på forskjellige forferdelige groteske måter av både psykiatrien og makteliten her i landet.

Skal Norge være et demokrati, så la oss få det til å bli et demokrati i FELLESSKAP , ikke hver for oss.

Det kommer vi ingen vei med!

Forsker
Forsker
Abonnent
14 år siden

Du er naiv om du tror du kan forandre noe som helst gjennom et av verktøyene eliten tok i bruk for å styre folket, «demokratiet» og politikken. Det er deres system, ikke vårt.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Forsker
14 år siden

Jeg tror du har et poeng, Forsker..
Dvs prinsippet om demokrati, en person = 1 stemme er på et vis det eneste riktige, fordi ingen bør i prinsippet telle mer enn andre, så det må vel være noe med parlamentarismen og GJENNOMFØRINGEN av det såkalte demokrati som har utartet seg i så negativ retning, at vi ikke har fått reelt demokrati, men noe annet? f eks i Norge teller stemmene forskjellig etter hvor man BOR… Så kan man diskutere, om det skal være slik, slik at de som bor andre stedet enn det sentrale østland, ikke skal bli helt overstyrt, dette er ikke lett.. Men systemet som er i dag, har utartet seg og er ikke reelt demokrati. Det kan vi være enige om.

Så om vi finner en måte å stemme direkte på, i folkeavstemminger som ikke kan tukles med, er det muligens bedre.. Du har helt rett i at det såkalte demokrati har blitt misbrukt til å styre folket og vi bør forkaste dagens system. Spørsmålet blir bare hvilket alternativ som er bedre, da alt kan misbrukes.. Nordmenn bør ikke være så belærende på dette området., som enkelte politikere osv har en tendens til, de våkne borgerne føler seg LURT!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Forsker
14 år siden

«Demokratiet» har lenge blitt brukt som et redskap for å lure «oss» til å tro at dette er det eneste rettferdige poliskesystemet, som ikke trengs noe fornying / forandring! Menneskene har nådd langt med den vitenskapelige utviklingen fordi dette hadde ingen grenser, men så har vi det politiske systemet da, som er satt opp for å slavisere oss «sammen» med den vitenskapelige utviklingen!

Lise Tollefsen Slembe
Svar til  Forsker
14 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

Svar til Forsker

Du har et stort poeng her! Det er nettopp den taktikken av løgnpropaganda makteliten av politikere har fått oss til å tro i alle år, at vi har et «demokrati» som er til del folket like mye som politikerne selv! Det er det altså ikke men et «demokrati» for alle de som villig lar seg hjernevaske/manipulere til å «bøye seg i støvet» for maktelitens menneskeødeleggende politikk.
Kanskje det ville vær en fordel her på Nyhetsspeilet om noen av dere dyktige skribenter skrev et innlegg om hva som hør og bør være et demokrati , hva et demokrati i realiteten betyr og hvordan man kan skille mellom det falske demokratiet vår politiske maktelite har fått menneskeheten til å tro på gjennom generasjoner og det sanne demokratiet som står for «retten til å yttre sin mening fritt, tenke selv , samt være med på å skape frihet og balanse for menneskeheten og samfunnets vekst og utvikling.»

Som mennesker tenker vi alle forskjellige og alle har vi forskjellig fortåelsesevne om det vi oppfatter og blir fortalt. Jeg er «bombesikker» på at det finnes mange der ute som helt «uskyldig» tror at vi her i landet har et demokrati der vi fritt kan utrrykke oss uten å være redd for noen som helst represalier fra maktapparatets mellommenn/kvinner!

Til alle de vil jeg si: Jeg har altså i tilsammen fire år som leder for organisasjonen HULK (help for young in seriouse lifecrises) ikke hatt noe annet enn mennesker fyldt av ANGST enten på telefonen eller på besøk her hjemme som lider av STOR ANGST grunnet at de har fått «munnkurv!»

«Munnkurven» de har fått gjennom en årrekke er en blant annet en rekke giftmedisiner psykiatriene og leger her i landet har gitt dem som har fått dem for å få disse menneskene til å TRO BLINDT på at «dette er til beste for deres helse og livskvalitet!» Det disse menneskene etter hvert har forstått, er at disse giftmedisinene (de har fått) har svekket deres evne til å tenke selv, til å kunne yttre seg fritt, føle seg frie, samt være i stand til å ta sine egne valg!

En annen form for å «kneble folk til taushet» er elektrosjokk «terapi» – ECT som (tidligere lobotomering) som har satt til og med unge mennesker helt ute av funksjon til å huske tid, sted, «ting» som har blitt sagt (fra deres egen munn), hendelser, familieforhold og mye annet av betydning!

En «fin måte» for psykiatrien å slette ut menneskers minne/hukommelse og konsentrasjon på!

Det finnes ikke ett menneske unge eller pårørende av de hundrevis jeg som leder for HULK org. har vært i kontakt med på disse fire årene som ikke lider av innebygd fryktfølelse – ANGST for å tørre å gå ut i offentlighetens lys og fortelle andre der ute hva slag overgrep de har vært ofre for gjennom vår norske psykiatri og gjennom øvrige andre offentlige instanser her i landet, der iblant vårt norske barnevern!

Det de har gjort, er å levere meg skriftelige dokumentasjoner på alle overgrepene de har vært utsatt for men forteller alle at jeg overhodet ikke må ringe deres lege, psykater, psykolog eller media og fortelle hva slags grusom personforfølgelse de har vært utsatte for, overgrep, feilmedisinering, feildiagnostisering. trakkasering, og evighetsstigmatisering. FRYKT, FRYKT og FRYKT- følelse er det disse menneskenes liv handler om!

Ertresvåg forteller (over); «at for nesten ett år siden, en av de første dagene av oktober i fjor, ble han rammet av “lynet“. Han fikk et hjerneslag som førte til lammelse av høyre side av kroppen. Det skjedde bare få dager før det var annonsert at han skulle introdusere sin andre bok, Sov mitt lille Norge, om konspirasjonen i vår egen andedam.»

Det Ertevåg forteller er ingen «eventyrhistorie» men faktisk så sant som det går an og få blitt! Jeg sitter selv med flere dokumenterte beviser på at mennesker har fått sitt liv, ja hele sitt familieliv ruinert, ikke minst deres helse og livsfunksjon ødelagt som følge av personforfølgelse fra maktapparatets elite. Jeg har faktisk fått så mange detaljer både skrevet neb og fortalt muntlig at jeg selv kunne satt meg ned å skrevet en hel bok om alle de midlene som benyttet fra øverste hold for å knuge folk til taushet. Til og med i form av penge bestikkelser! «Ta disse femti tusen og hold for all tid kjeft om det du vet ellers risiker det verste» kunne en tidligere ansatt innen både kommunen og psykiatrien fortelle!

Dette mennesket ble med andre ord «kjøpt og betalt» for å holde seg godt unna fra media i all fremtid! Det gikk faktisk også så langt at vekommende måtte flykte til en annen by etter toppen fem minutters advarsel fra maktapparatets «gorillaer» som truet med å ta livet av vedkommende. Vedkommende (det her er snakk om) levde ett år i frykt som uteligger i ett av Norges større byer. Går det an? JA DET GÅR AN.

Så med andre ord så legger myndighetene her i landet opp til en «snillismepolitikk» som går ut på kardemommelovens: «Man skal ikke plage andre, man skal være god og snill og forørvrig kan man gjøre hva man vil, og forøvrig kan man gjøre hva man vil!»

Man kunne forandre denne kardemommesangen/loven til å bli slik: «man skal ikke si sin mening, man skal være taus og snill, og forøvrig bør man følge makt elitens spill, for forøvrig bør man følge makt elitens spill!»

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Forsker
14 år siden

Når det gjelder «Demokratiet» har du helt rett.
Det defineres så fint av våre folkevalgte som «et representativt folkestyre».

Problemet er at de representerer ikke folket, men «Makten Bak Makten».

Jeg er nestleder i Norgespartiet og vi har konsekvent definert oss ut av den tradisjonelle Venstre – Høyre aksen som vi anser for å være en illusjon.
Vår «ideologi» er Norge og det norske folk. Og vår politikk er sterkt forankret i nasjonens fundament – Norges Grunnlov.

Norges Grunnlov står over alle andre lover og forordninger. Men våre folkevalgte respekterer ikke Grunnloven som nettopp er skrevet for folket. Det er vårt FRIHETSBREV, og det ønsker politikerne å endre slik at det heller stemmer overens med deres eget partis ideologi. Det kaller vi for Parti-krati som er alt annet enn Demokrati og folkestyre.

Vi ønsker i stedet for dette såkalte «representative folkestyre» et «reelt folkestyre» altså et «reelt demokrati» som vi kaller Realdemokrati.

Vi ønsker å gi folket en hånd på rattet i styringen av landet vårt gjennom folkeavstemminger tilknyttet valgordningen. Altså hver gang velgerne går til valgurnen, enten det er Stortingsvalg eller kommune og fylkestingsvalg.

Da skal det ved hvert valg kunne legges ut saker til folkeavstemminger både nasjonalt og lokalt.

Det snakkes ikke politikk i dag. De bedriver istedet en salgs drøvtygging av gamle valgløfter i ny forpakning bare.

Gi folket et «realistisk demokrati», et «reelt demokrati».
Gi folket et Realdemokrati.

Lars Rønbeck
http://www.norgespartiet.no

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Jeg hater ingen. Ikke engang Rockefeller, Kissinger, eller min første kjæreste som gjorde min tilværelse særdeles sur. Og jeg hater ikke Per-Aslak, Armin eller nyhetsspeilet. Tvertimot er jeg full av sympati for alle som prøver å lage en bedre verden.

«Den man elsker tukter man». Det ser ikke særlig bra ut for «(anti)konspirasjonsbevegelsen» når folk som Per-Aslak politi-anmelder myndighetene uten å ha forberedt anmeldelsen så grundig som overhodet mulig. Folk vil bare si: «se på disse tullingene som kommer med disse idiotiske påstandene! Burde de ikke legges inn på psykiatrisk avdeling?» Det samme gjelder 9/11: man må komme med beviser. Det samme gjelder Holocaust-benekting: man må komme med beviser. Det samme gjelder UFO’er: man må komme med beviser. Det nytter ikke å si «kelner! Det er en flue i suppen min!» om ingen kan finne en flue, har sett en flue, eller analysen av suppen ikke viser spor av at en flue har vært der. Selvsagt er det vanskelig med stråling – men instrumenter fins jo for å måle stråling. Video-utstyr fins for å filme en slik måling. Leger fins så man kan få en uttalelse fra en lege som bekrefter muligheten av at man har blitt bestrålt.

Man kan ikke bare anmelde noen uten bevis. Dette er sunn fornuft. Hva i all verden håper Per-Aslak & vennene å oppnå med en slik anmeldelse? Herregud, hadde jeg f.eks hatt sex med naboens kone og så blitt beskylt for det av naboen/politiet, så hadde jeg vel nektet all skyld helt til naboen/politiet kunne bevise at jeg var skyldig. Mener noen virkelig at myndighetene bare skal si «Ja. Dere har jo ingen beviser, men vi h a r bestrålt dere.»? Selvfølgelig vil ikke dette skje.

Ja, kjekt at Per-Aslak skrev de to bøkene. Men nå risikerer han å ødelegge sitt eget rykte. Samme gjelder hun Luukanen damen fra Finland; en død geit på stuegulvet? Microchips i chemtrailene? Lyktestolper med mind control stråler? Naboer som ser på en gjennom veggen med varmekamera? Helt uten bevis…. Dette duger ikke. Dette er ikke noe seriøse mennesker kan forsvare.

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Nå er det ikke akkurat mangel på beviser i 9/11 saken da! bevisene i den saken florerer jo på hele nettet. Når flere tusen ingeniører og arkitekter sier det er fysisk umulig for de to bygningene å falle til støv på den måten etter at de visstnok skal ha bli truffet av et aluminiumsfly hver så kaller jeg det et bevis!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  TruthHunter
14 år siden

Tusenvis? Hva skal tusenvis har å si når «arkitektene» og «sivil-ingeniørne» som selv bygde tårnene på 70-tallet har flere ganger uttalt at begge tårn var «sikret» mot en slik hendelse!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
14 år siden

var det ikke akkurat det TruthHunter nettop sa da ?
Denne artiklen må du få med deg arifkarim :)
35% av amrikanerene tror at Obama er anticrist og at Bush sto bak 9/11
Agendaen til PPP er jo at det er livsfarligt med fritt internett siden sånne syke rykter oppstår
Alle må være 100% lojale til eliten og til det dem sier er sant…
Obama var på 60 Minutes i går og om og om igjen ble det fortalt hvor slitne og trøtte amerikanerene måtte være av alle dem enorme endringene Obama gjorde for Amerikanerene hver dag…….javel……. han har jo ikke gjort en dritt av det han sa han skulle gjøre i valkampen….
Er det politisk uavhengige mediet 60 Minutes også bare et propaganda apperat for eliten for og hjernevaske befolkningen ??

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3286416.ece

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

smurfen: Takk! En ting som ikke er en «teori» lenger, er at OBAMA og gamle BUSH er sammen «fettere». Altså de har samme blodslinje (egentlig blodiglinje :) ) som Prescott Bush fra nazi-tiden!
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7313789.stm

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
14 år siden

Flott researh arifkarim :)
USA har jo vært en eneste stor familiebedrift siden dem ble en selvstendig stat.
Ser dårligt ut for hjemlandet ditt arifkarim :(
Blackwaater; CIA og andre privaet «sikkerhetsselskaper» er tungt inne i Pakistan nå.
CIA mangedobler sin agent kvote på nåværende 700 til mangfoldige tusen
USA og NATO øker i tillegg sine soldatkvoter betydligt.
det er hvertfall 10-15 år siden jeg leste at USA skulle først inn i Irak, så Aganistan og så pakistan for og få alle sine soldater ut av landet så dem kunne ta full kontroll i hjemlandet uten innblanding av egne styrker.
FNs sikkerhetsråd gikk torsdag enstemmig inn for en resolusjon som tar sikte på å fjerne verdens atomvåpen i 2010.
Sykt og si det men A-Bomben har faktisk forhindra mange stor kriger og uten den så er Pakistan forsvarsløse.
Bare 500 taliban soldater klarte jo og ta hele Swatdalen alene og sende 2 millioner på flukt.
Hva klarer ikke USA og NATO da med sine Hi Teck våpen og enorme hær av topptrente elitesoldater.
Been Laden og Taliban har nok allerde fått beskjed om og gjøre et lite kupp eller aksjon i Pakistan og da er det bare for USA og «spasere! inn og «redde » Pakistanerene …..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Det er akkurat samme krav og argumenter mot disse to brukt her som i den andre tråden og jeg legger defor kopi her av mitt svar i den andre, ang akkurat samme tematikk:

Av og til må man kunne stole på et annet menneskes ord og integritet, og kunne se an dette, gjerne sett i sammenheng med hva andre dissidenter opplever og kan stå inne for. Dersom det man vet er sensitivt nok, og sterke krefter vil hindre det i å komme ut så BLIR livet et helvete.. det kan jeg bekrefte.. Man får nok med å overleve.. å gå rundt å samle beviser blir ikke det viktigste, man blir ganske nedkjørt og oppgitt.. og det sørges for at beviser stadig forsvinner… Spesielt hos Rauni-Leena Luukanen Kilde, kan jeg bekrefte og bevitne at det meste forsvinner, konstant. Det er en trakasseringsmetode. Det finnes teknologi for slikt også.
Hun var heller ikke informert ang pressekonferansens tema osv.

Da jeg leverte en god del beviser til en kommite, i 2002 eller 2003, var det ang hva jeg selv opplevde.. Men det er ingen som tar hensyn til bevisene uansett. De som har stillinger i systemer har til oppgave å beskytte systemet og hverandre.. jeg har selv levert beviser, både i forliksråd og andre steder, ting som beviser noe skikkelig svart på hvitt, men de som sitter dere SER IKKE PÅ DETTE EN GANG.. Har dere ikke forstått at systemet er KORRUPT?!

Har dere ikke sett noen dokumentarer i Brennpunkt og annet som viser hovr UINTERESSERT politiet er i beviser? De gjør hva som er agenda..
Beviser og vitner som sier noe annet, SES IKKE PÅ!

Det er ingen av dem, som er forpliktet til å offentliggjøre personlige beviser her, uansett.. Slikt er personlig.. hva som skjer i ens hjem, så jeg synes dette maset faktisk er utidig..

Dere krever og forlanger å se bevisene, her lagt ut i offentlighet foran alle.. Fordi dere faktisk ikke kan vurdere disse to heders-menneskenes integritet og troverdighet, eller stempler den som lav etter hva jeg forstår?!

Vel, det synes jeg er mer betenkelig..
Har selv opplevd svært mye trakassering gjennom 10 år, jeg har bevitnet mye som har vært gjort mot Rauni-Leena, og hun og mange andre har sett og vært vitner til mye som har vært gjort mot meg, og mot andre..
At Ertresvåg fikk slag vet dere godt og på et strategisk typisk tidspunkt.

Denne stadige krav-mentaliteten synes jeg er respektløs, faktisk.
Dere snakker som om dere mistenker disse og andre for å lyve!

Det minner om hvordan foreningen skepsis holder på, tror ikke på annet enn det som er materie og kan fremlegges fysiske bevis på.. det er mye annet som også er virkelig og reellt.. i vår verden, men ikke i deres..
Det som gjøres mot dissidenter er faenskap fra ende til annen og det er faktisk helt sprø ting, derfor høres det sprøtt ut når man snakker om det.
Og man burde derfor ikke gjøre det.. en hel psykiatri med diagnoser er skapt for å stemple de som gjør det.. slik at ingen skal høre eller forstå..
Det er dette bildet man må se og forstå. Gjør man ikke det, så får man tro at disse to aldrende hedersmenneskene + meg + alle som har anmeldt nå og tidligere + alle dissidenter som vi vet visste for mye, som døde, ble innlagt eller fikk kreft, de var alle gale eller løgnere..og døde av det da..

Jeg synes man må se helheten her.. les litt på http://www.riksavisen.no om dissidentene, så ser man kanskje noen mønstre og forstår litt mer..
Disse menneskene var modige nok til å tørre å snakke om dette..
Resultatet av det, ser man.. Ikke særlig mange forstår..
Derfor holder de fleste som er rammet av dette klokelig kjeft…
Det er det dere bidrar til med å kommentere og kreve slikt som her..

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Singoalla
14 år siden

Dette er jo en gledens dag Singolla.
Som du har lagt merke til så er Nyhetsspeilet blitt oversvømt av debunkere og nyttige idioter for skepsis.no siste dagene, mye forskjellige nick men innholdet er akkurat det samme.
Dette betyr jo bare at vi blir tatt på alvor og at dem begynner og frykte oss ;)
Kjipe for dem er jo at det fungerer motsatt for nå vet vi at vi har rett og det fungerer samlende på oss :)
Når dem skjønner at det ikke fungerer så går dem nok snart over til plan B som vi ser på flere lignende internasjonale forum der dem hacker nettsidene og kjører store D-Dos angrep mot serverene til portalene.
Vi vokser og blir større for hver dag som går :)
Fantastisk mye bra i kommentaren din som vanligt du visdommens gudinne :D
Tror nok dem aller fleste i landet er fult klar over maktovergrepene i landet vårt.
Alle kjenner noen som kjenner noen osv…
Problemet er vel at dem er for feige til og prøve og bekjempe faenskapet.
En klok mann sa en gang at: den dagen det gode slutter og bry seg så har det onde vunnet.
Et godt eksempel på det er USA der alle bare spaserer forbi og snur seg bort vist noen faller om på gata med hjerteinfarkt eller blir rana eller trenger øyeblikklig hjelp på en eller annen måte.

Sånne tilstander SKAL vi aldri ha i Norge!

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Hva mener du egentlig med nyttig idiot, smurfen?

Er folk som ikke ser verden gjennom dine smurfebriller idioter og debunkere?

Er det ikke mulig å være kritisk, nysgjerrig og uenig uten å være en nyttig idiot?

Og jeg som trodde smurfer var både hyggelige og rause… Jeg vet neimen ikke om jeg tør la gutten min høre på smurfecd’en sin lenger:o)

Ps; er du helt sikker på at alle i USA «spaserer forbi og snur seg bort vist noen faller om på gata med hjerteinfarkt»?

Jeg tror du overdriver en smule…

Og er vi noe bedre selv her på berget, som stilletiende godtar at narkomane dør av kulde, sult og utmattelse i gatene fordi vi ikke har anstendighet nok til å gi de et verdig liv?

Vi burde feie for egen dør før vi tar andres, mener jeg ihvertfall…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
14 år siden

Skjønner ikke hvorfor du føler deg så truffet da Vandalf ??
Du er en fin fyr som har vært her lenge og bidrar til og holde balansen og ikke minst får oss litt ned på jorda igjen når det til tider kan ta litt av ;)
Du skjønner godt hvem og hva jeg prater om.

Nei jeg sitter ikke med tilstålse bevis fra alle Amerikanske borgere på at dem ikke bryr seg om andre og klart det er bra folk der og, men jeg tror ikke jeg trenger utdype mer åssen det er der borte for det er noe alle vet fra før..

Vi må hjelpe dem narkomane i norge til et ansendigt liv før vi hjelper andre sier du.
Så flott da har du vel fasitten på hva som skal til da ??
Gi dem en million i trygd eller tvangsbehandle dem ??
Ikke vet jeg men jaggu har jeg prøvd mange ganger med samme skuffende resultat hver gang.
Sist vinter så boddde jeg på hotell i Oslo en helg og så et stakkars narkoman par som satt ute i snøen og frøs og gikk da bort til dem og prata litt og så fikk jeg lurt dem med inn på hotellet jeg bodde på så dem slapp og sove ute og våkna neste dag uten lommebok og Mobil..
Men men greit nok, fakta er jo at stoffet gjør dem kyniske, egoistiske og ødlegger hjernen på dem stakkar sjelene.
Så vist du har funnet en løsning på problemet så vil du nok få en Nobel pris ;)
Dem som skapte problemet har nok sikkert løsningen….
Mind Controll, chipping, gratis narkotike fra staten, tvangsbehandling med Kjemikalier i årene og sikkert mange flere gode forslag.

Og du har helt rett :)
Smurfer er hygglige og rause :D
Mot dem som foretener det ;)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Til smurfen.. du har observert og sett mye av det samme som meg, både ang debunking og ang samfunnet.. merkelig hvordan noen åpenbart føler seg truffet om man snakker om visse ting generelt, eller svarer eller forsvarer noe som var sagt av en helt annen.. som om det var deres eget..

Å referere til skepsis, er ikke særlig lurt, at det er CIA er en kjent sak som alle som er bittelitt opplyste vet.. Og det de fremmer er et absolutt fysisk og materialistisk syn, hvor intet og ingenting eksisterer om man ikke slår i bordet med fysiske bevis.. følelser, tanker, åndelige opplevelser osv er også realiteter og like reelle, ikke bare det fysiske er ekte og reelt.
Ateismen er skapt av de samme krefter som skapte de andre ismene..
Det er en vranglære som fremmedgjør folk fra sin sjel og Gud..
Men egentlig så er ateismen mindre troverdig enn religionene, og burde være mye vanskeligere å tro på.. at vi ikke har sjel osv..ganske idiotisk..

De har utrolige propaganda-apparater for dette syn, ja så og si hele den såkalte «vitenskap» i dag befatter seg med KUN DET FYSISKE, og forsker dessuten i 95 % av tilfellene på det de har fått i oppdrag å forske på og konkluderer som bestilt.. en «vitenskap» som går på kun det fysiske… er i beste fall ufullstendig og snever.. virkeligheten er ikke så smal..
Men ateismen fremmes gjennom svære tv-stasjoner, programmer, skolebøker og det meste av media.. åndelige folk stemples også, som syke av psykiatrien. Alle slike opplevelser er sykelig i følge DSM..
(Diagnostic statistical manual) I følge de reglene var Jesus+Buddha syke..
Men det er selvsagt psykiatrien som er syk og ikke de som de stempler..

At man er nyttig idiot om man lar seg bruke som agent i dag, har vi Jan Otto Johansens ord på.. det er ikke bare dumt, men livsfarlig, som han sa.
Det er jo ganske dumt å la seg bruke av noen som forbruker mennesker og bedriver bruk og kast.. og som har for vane å drepe de som de ikke lenger trenger, slik e-tjenestene gjør! Man kommer jo aldri ut av det.. idiotisk ja..
Men siden ingen her er betalt av dem, er vel ingen her i faresonen..
Så da angår det ingen her, etter hva jeg forstår :-)

Ang dine komplimenter til meg så får jeg bare si ydmykt tusen takk :-)
Håper at Nyhetsspeilet kan fortsette å være en kanal for lys og sannhet, da forsøker jeg bidra når jeg kan, for å gi brikker som kompletterer bildet,
men det ryktes jo at flere andre steder er blitt borte.. det er ikke bra..

Når det gjelder tilstandene i Norge, så er det dessverre også litt slik i Norge og en del andre land, at mange går forbi når noen er syke.. på gaten osv. Det er gjort eksperimenter på hvor mange som går forbi og det er dessverre ikke så bra tilstander i Norge heller. Det er faktisk politiet som har en del av skylden.. både her og i USA. Fordi om noen trenger hjelp eller ambulanse f eks på en motorvei eller ellers, så burde det vært naturlig å stoppe..
Som den barmhjertige samaritan, i Bibelen, vi har lært vi bør stoppe.
Men nå gir politiet folk ordre om det motsatte.. de snakker om at det kan være et set-up, at noen kan spille at de er syke og så ville rane noen osv.

Det er sikkert mye slikt i USA. Agendaen går på at politiet oppfordrer folk til å gå eller kjøre forbi og heller tilkalle ambulanse.. jeg har selv forsøkt å stoppe biler, en gang jeg virkelig trengte hjelp, og det var i Norge. Jeg ser ikke hverken skummel eller skremmende ut, men det var helt uvirkelig, folk bare kjørte rett forbi. Til slutt kom noen jeg kjente og stoppet, men hun sa at hun ville ikke stoppet om hun ikke så det var meg, fordi politiet har gitt ordre om at de ikke må stoppe, i slike tilfeller, fordi det kan være «farlig».

Så vi får et kaldere og mer fascistisk land, med mer mistanke, mindre varme.
Jeg liker det ikke, og sier fra, men folk hører mer på politiet..
Politiet sier her at folk skal gjøre akkurat slik Jesus lærte oss at vi IKKE skulle gjøre, i historien om den barmhjertige samaritan.. og jeg ønsker heller ikke at det skal bli slik, men politiet medvirker altså til det..
Er helt enig med deg, men det går dessverre i feil retning også i Norge.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Helt enig der. Men hvordan hadde det vært om noen ga Bush&co en anmeldelse der det stod «Vi tror dere har gjort det. Vær så vennlig å tilstå.»?

Takket være grundig dokumentasjon er det nå fler og fler som er skeptiske til den offisielle 9/11 versjonen. Samme type dokumentasjon som Per-Aslak mangler. Ser du poenget mitt?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Ikke vanskligt og se poenget ditt da Bob ;)
Tror vel ikke Per Aslak er så dum at han tror han kommer til og vinne frem med en annmeldeslse med så lite bevis.
Tro vel heller at agendaen hans er at noen må starte med og annmelde osv for og stoppe galskapen i kulissene og når han første har starta det så følger flere etter og blir det mange nok som anmelder overgrepene sine så må dem bli tatt på alvor til slutt.
For min del så syns jeg Per-Aslak er en fantastisk fyr som bruker all fritiden sin til og hjelpe og advare befolkningen så får jo andre bare mene at han er en tulling som bryr seg om andre istedenfor og bry seg om penger og selvberikelse.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Jeg er stor fan av Per-Aslak jeg. Men jeg lurer på hva han tenker på når han leverer en så tilsynelatende «diffus» anmeldelse….

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Jeg var også overrasket over at anmeldelsen ikke inneholdt mer konkrete referanser til konkrete hendelser.

Men jeg har selv arbeidet med etterforskning og oversendelse av anmeldelser til påtalemyndigheten og er derfor kanskje mer innforstått med formkravene enn de fleste er.

På den annen side har politiet plikt til å igangsette etterforskning når de mottar en anmeldelse. En naturlig del av en slik etterforskning vil være å intervjue/forhøre anmelder for å oppta vitneforklaringer og bringe ulike fakta og beviser på det rene.

Vi må også ta høyde for det faktum at alle tre som står bak anmeldelsen har kontaktet politiet tidligere om overgrepene de er utsatt for uten å ha fått respons.

Dette gjelder også Rauni-Leena Luukanen Kilde (som hadde pressekonferansen sammen med Ertresvåg) som fikk beskjed av sitt lokale politikammer om at det ikke tjente noen hensikt å fortsette å anmelde alle innbruddene og sabotasjen som hun ble utsatt for. Se:

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/nyhetsspeilet-tv-issues-of-mindcontrol-and-non-lethal-weapons-with-dr-rauni-leena-luukanen-kilde/

eller direkte på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ztDjYWK0k9A

Detaljene om sabotasje i hjemmet som Rauni Luukanen forteller om har forøvrig svært mye til felles med det som den amerikanske fløyteblåseren Kay Griggs forteller om

Du kan høre om dette selv mellom 41 og 43 minutter samt etter 1 time og 25 minutter i dette intervjuet: http://video.google.com/videosearch?q=kay+griggs&emb=0&aq=0&oq=kay+grig#

Vi må se i øynene at Norges politi de facto er underlagt «noen» (dvs. THEY), joda vi kjenner lusa på gangen og at this is the world we live in.

Forøvrig, og jeg har ingen formening om dette er noen realitet bak «mangelen på substans» i denne anmeldelsen, jeg bare lufter det som en mulighet, er ganske mange av de aktuelle sabotasjehandlingenen (som stort sett utføres av spesielle NATO-enheter) er av en slik karakter at hvis de blir nedfelt skriftlig i en anmeldelse «så vil det ikke gjøre seg der noe særlig». THEY sine metoder har klar karakter av psykisk terror hvor det som begås mot de utvalgte ofrene er av en slik karakter at folk nesten vil kunne bli skamfulle over å fortelle om det selv til sine nærmeste, fordi svar-refleksene vil være av typen «Det er nok bare noe du innbiller deg» eller «Jeg mistenker deg for å være i psykologisk ubalanse, du bør vel ta en prat med fastlegen din nå, og kanskje få en henvisning til en psykolog…».

Så utspekulerte er THEY. Her er et hypotetisk eksempel: Hvis jeg en dag ikke klarer å finne headsetet med mikrofon som jeg bruker til min PC, selv om jeg leter overalt. En liten triviell hverdagsdetalj som gir meg masse irritasjon. Sett at jeg mistenker at THEY har vært hjemme hos meg og jeg bestemmer meg for å ta affære umiddelbart. Hvilken respons kan jeg påregne hos politiet ? Så bestemmer jeg meg for å «samle opp» eventuelle små hendelser som jeg mistenker at noen står bak, f.eks. 5-10 eksempler. Men hva hvis alle sammen er av samme karakter, og er som sleipe åler som det er umulig å få et fast grep på. Hva vil reaksjonen jeg vil kunne vente å få med en «samlet anmeldelse» være ? Wow – her er sannelig en kar som viser tydelige paranoide trekk og tegn på å være i psykisk ubalanse.

THEY har et system for å ta seg av slike personer ved navn psykiatrien.

Trenger jeg å si mer – det er skikkelig vanvittig djevelsk utspekulert og testet ut og forbedret på amerikanske borgere i mer enn 50 år og nå brukes det mot opplyste norske borgere som bare ønsker å bo i et fornuftig land…

Summa summarum koker «anmeldelsens troverdighet» ned til om man anser personene som står bak anmeldelsen for å være jordnære personer med bakkekontakt som er i stand til å beskrive hva de selv har opplevd, hverken mer eller mindre. For min del anser jeg Ertresvåg, Blindheim, Langset og Luukanen for å være nettopp dette.

Derfor er denne saken så viktig – og ikke minst at den granskes i alle sine detaljer her på Nyhetsspeilet, siden tabu-pressen og et hopetall av selverklærte idealistiske organisasjoner er opptatt av helt andre ting enn å bidra til å trygge norske borgeres interesser og unngå den totalitære fascismen som planlegges for oss litt lenger ned i veien og rundt hjørnet.

Amnesty International er f.eks. en avdeling av THEY, i likhet med Røde Kors. (Hvis du tviler, så ring eller mail Amnesty og spør om hvor mange samvittighetsfanger/politiske fanger og justismord som de følger opp i USA. Hvis de spør etter navn så nevn Fritz Springmeyer, en svært religiøs og idealistisk person som nå vansmekter i et amerikansk fengsel. Dømt for: «Medvirkning til bankran (!!)» De har ikke engang hevdet at han var tilstede i banklokalet under ranet. Virkelig grunn til at han er locked up i årevis av THEY: At han har skrevet svært avslørende bøker om Illuminati’s nesten grenseløse makt og ondskap.

Viktige bøker av Fritz Springmeyer er bl.a:

«The Satanic Bloodlines» (http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_satanic_bloodlines.htm) og

«Undetectable Mind Control» (http://shahzadsb.wordpress.com/2009/06/28/undetectable-mind-control-by-fritz-springmeier/ )

Av andre norske organisasjoner som liker å utvise «samfunnsmessig engasjement» kan nevnes tenketanken Civita. I disse dager arrangerer f.eks. Civita et lukket seminar på Oscarsborg, hvor temaer som det vil bli fokusert på er bl.a. menneskerettigheter og ytringsfrihet:

Se: http://www.civita.no/tema/oscarsborg/oscarsborgseminaret-2009-1038

Kanskje noen bør rette en henvendelse til Civita og spørre om de ønsker å engasjere seg i kampen for menneskerettighetene ved å fokusere på norske borgere som er blitt ofre for overgrep fra de hemmelige myndigheter ?

Eller vil det kanhende ikke være verdt bryet ? Civita ledes av Kristin Clemet, som deltok på Bilderberg-møter i 1999 og 2008 (se f.eks.:
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/arets-bilderbergm%c3%b8te-er-over-og-deltagerne-er/ )

Hvem som deltok på det «samfunnsengasjerte» Oscarsborg-seminaret ? «Seminaret, som i år avholdes for sjette år på rad, er en unik møteplass for unge ledere fra politikk og næringsliv i alderen 20-35 år.»

Dette er f.eks. unge representanter for Europabevegelsen. Forøvrig er møtet ikke åpent for alle, man må søke og deretter bli valgt ut for å få lov til å bli med i det lukkede selskapet.

«Unge ledere fra politikk og næringsliv i alderen 20-35 år.» Er dette en måte å sveise sammen fremtidens norske maktelite på ? En slags Bilderberg junior ? I haven’t got the slightest idea –

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
14 år siden

Hans Gaarder;

Det er ingen spesielle formkrav til en anmeldelse her til lands. Det er ikke det dette handler om, men derimot troverdigheten i anmeldelsen, og den er akkurat like lav fremdeles, også etter ditt forsøk på å «renvaske» den her.

Man bør som et absolutt minimum kunne redegjøre for når de angvelige forbrytelsene har funnet sted.

Og henvisningen til egne bøker er fremdeles latterlig, slik jeg ser det.

Ellers er jeg helt uenig med deg i dine påstander om både Amnesty og Røde Kors, og jeg kan ikke se at du er i nærheten av å kunne dokumentere påstandene…

Man finner helt sikkert ting å kritisere disse for, men dine påstander vitner om at du neppe kjenner inngående til hva disse organosasjonene bedriver…

Jeg tør påstå deres samfunnsnyttige virke strekker seg noe lenger enn «lysarbeidet» her på speilet.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Vandalf: Haans Gaarder viser tvert om ved sitt innlegg ovenfor her at han faktisk forstår og har innsikt i hvordan visse instanser virkelig jobber og hvordan faktiske dissidenter faktisk trakkaseres med ufattelig stygge metoder. De som kan fortelle og bekrefte slike personlige erfaringer er ufattelig mange, og svært troverdige mennesker. Han behøver ikke renvaske noen her, for vi har ingen forbrytelse, selv om du forsøker å fremstille anmeldelsen som det. Det er vel en slags protest, og det må komme flere slike, fra dissidenter, gjerne med bevis om disse kan skaffes, men disse forsvinner også om man prøver, iallfall for de som er hardest rammet.
Det er postivt at noen som muligens ikke selv er rammet, likevel kan se og forstå hva slags urett som gjøres mot mange andre.. andre kan ikke det.

Når det gjelder ting som gjøres mot borgerne har vi følgende praksis i dag: Norge bygde tidligere på anmeldelsesprinsippet,
dvs. at politiet ikke trådte i aksjon uten at noen skadelidt anmeldte
saken. Nå er det innført helt nye straffebestemmelser og
inkvisisjonsprinsippet er innført, dvs at politiet kan kontrollere
omtrent akkurat det de lyster og påtale/avlytte osv, for og mulig forhindre forbryelser som de antar kan skje..

Dette fører til enormt med overvåkning av uskyldige mennesker som har visse meninger, f eks er kritiske til globalisering..

Du avslører ganske klart noen ganger, hvor dine sympatier ligger.
Vær klar over at politiet i svært mange saker, har plantet og fusket med bevis.. og fått uskyldige mennesker dømt.. om du setter deg inn i hvordan den etaten virkelig fungerer, så er det ganske horribelt. Dna-bevis og utskrift av telefonutskrifter, er det som er vanligste bevis i mange saker nå..

Har selv vært meddommer i en sak med mange tiltalte, som fortvilet bedyret at de ALDRI hadde snakke med de og de personer, som det stod i «bevisene» at de hadde hatt omfattende kontakt med. De ble ikke trodd, fordi ingen tror at politiet jukser med slikt, jeg VET.. at de gjør.
Det var i rettssaken mye snakk om doble simkort, som en mulighet, men slikt kan også lett ordnes med hacking, og de kan arrestere hvem som helsts av oss, for hva som helst, og levere bevisene for det. Jeg fikk akkurat en mail, fra Sverige som advarer KRAFTIG mot siste utvikling innen dna-bevis, som ser ut til å være skreddersydd for å kunne gjøre nettopp det.. De kan konstruere ditt dna ut fra dna-registerne osv.
Vi har for lengst overgått George Orwells 1984.

Justismord er en trakasseringsmetode, en av de groveste..
Dette som er gjort mot Fritz Springmeyer helt typisk.
Til det hele høres sverting og uthengning i media.. for å svekke troverdigheten og for å gjøre en moderne offentlig korsfestelse av vedkommende.. dine innlegg viser dine sympatier klarere og klarere.
Og det får vi bare ta til etterretning..

blobb
blobb
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Hans, at Amnesty ikke har fokus på amerikanske fanger stemmer ikke overens med min erfaring. Jeg var aktiv i Amnesty for ca 15 år siden. I den forbindelse skrev en rekke brev til amerikanske myndigheter i forbindelse med dødsdømte fanger i USA. Og hvis du kikker på følgende link, vil du se at Amnesty i høyeste grad er involvert i amerikanske forhold også: http://www.amnestyusa.org/usa/action/page.do?id=YCA1411001000E
Hvor har du det fra at Amnesty ikke jobber mot amerikanske fanger?

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  Vandalf
13 år siden

Vandalf, jeg har ikke gjort noe forsøk på å “renvaske” anmeldelsen fra Ertresvåg, Langset og Blindheim. Det jeg sa var at jeg også stusset over at den ikke var mer innholdsrik, at jeg la til grunn at politiet ville innhente mer informasjon gjennom vitneavhør av de fornærmede (selv om jeg mellom linjene lot det skinne gjennom at så ikke vil skje, fordi norsk politi er overstyrt av THEY), og at jeg fokuserte på de fornærmedes (anmeldernes) troverdighet, ikke på “troverdigheten” av anmeldelsen som sådan. Mitt hovedfokus var å kaste lys over de vanskelige problemstillingene som denne typen overgrep innebærer, fordi slike kriminelle handlinger av type terror er så djevelsk utspekulert og flyktig utført.

Så til den andre halvdelen av din kommentar, som omhandler Amnesty International og Røde Kors.

Jeg uttalte dette om de to organisasjonene i min forøvrig lange kommentar:
“Amnesty International er f.eks. en avdeling av THEY, i likhet med Røde Kors.
Hvis du tviler, så ring eller mail Amnesty og spør om hvor mange samvittighetsfanger/politiske fanger og justismord som de følger opp i USA.”

Din kommentar til dette var, Vandalf:
“Ellers er jeg helt uenig med deg i dine påstander om både Amnesty og Røde Kors, og jeg kan ikke se at du er i nærheten av å kunne dokumentere påstandene…

Man finner helt sikkert ting å kritisere disse for, men dine påstander vitner om at du neppe kjenner inngående til hva disse organisasjonene bedriver…
Jeg tør påstå deres samfunnsnyttige virke strekker seg noe lenger enn “lysarbeidet” her på speilet.”

Hvis du har lest noen av mine artikler, så kan du ha lagt merke til at jeg er ganske grundig og fakta-fokusert (å ha arbeidet med etterforskning setter vel sine spor). Du avviser min påstand med dine påstander; påstand mot påstand ?! Burde du ikke ha prøvd å være bedre enn meg ved i det minste å begrunne dine påstander bedre enn ved å si “men jeg tror nå at…” ?

For å ha nytte av å være på Nyhetsspeilet pleier jeg å si at det er en fordel å vite noe fra før, og dessuten bør man kunne tenke selv. Du har i mange av dine kommentarer vist at du er svært god til å resonnere, Vandalf, men ta høyde for at du ikke har oversikt over all innsideinformasjon på området som jeg pleier å kalle for “skjulte maktstrukturer”. Og hvem av oss har vel det ?

Merk hva jeg sa om Røde Kors og Amnesty, jeg sa ikke at de ikke gjør samfunnsmessig nytte, jeg hevdet at de er underlagt de skjulte maktstrukturer.

Her er et spørsmål: Hva er de beste basene og den beste kamuflasjen for å bedrive kriminell virksomhet og maktmisbruk ? Jeg foreslår denne rangeringen:

God: Å kontrollere et statsapparat (jfr. Henry Kissinger; “The illegal we do at once, the unconstitutional just takes a litte more time”)

Bedre: Å skjule seg bak en fasade av idealisme og/eller veldedighet (eks.
Malteserordenen/SMOM, SOS Barnebyer, Frimurerordenen)

Best: Å bestyre Guds hus: Vatikanet (paven og den sorte paven)

Siden mine kommentarer raskt får lengde som artikler (vel, kanskje bør jeg en dag skrive en artikkel om dette store temaet) får du plottet her i stikkordsform; litt må du selv kunne Google for egen fakta-innhenting og kryssjekking, uansett vil du ikke uten videre ta det jeg skisserer for god fisk.

En velprøvd modell gjennom historien er å organisere et hierarki, hvor de lavere nivåene (dvs. der de fleste befinner seg, jfr. pyramide-formen) ikke aner noe om hva de høyeste nivåene bedriver. Hvis de lavere nivåene består av gode, godhjertede mennesker som yter en ekte og oppofrende innsats for å hjelpe sine medmennesker, vil dette bidra til å gi hele organisasjonen anseelse i samfunnet.

Hva vet vi så om Røde Kors og Frimurerordenen ? Det er mange flotte, fine godhjertede mennesker på de lavere nivåene som skaper en fin fasade for det som foregår i de skjulte makt-nivåer høyt oppe, som vi her ute ofte vet mer om enn de menige i slike organisasjoner.

Det jeg sa er at de er underbruk av THEY, og THEY har sine metoder, ikke minst ved å skape illusjoner og å holde virkelige sammenhenger skjult, som de har vært mestre i opp gjennom århundrene og frem til denne dag.
Her en symbolsk nøkkel: Røde Kors, Frimurerordenen og Malteserordenen har alle det samme symbolet; et rødt kors med to like lange elementer i korset. I de skjulte mørke makters verden er ingenting tilfeldig, og særlig ikke symboler.

Odd Grann, som var generalsekretær i Norges Røde Kors, er frimurer av 11. grad (dvs. høyeste “offisielle” grad). Bare den hemmelige 12. graden, Illuminati-graden er høyere i det norske hierarkiet.

Vil du vite mer om det skjulte Røde Kors ? Begynn med å lese om “Red Double Cross” (”double cross betyr svik), f.eks. på rense.com:
http://www.rense.com/general28/ddosb.htm

Til tross for at Røde Kors er en driftsorganisasjon, hvor det dreier seg om å få mest mulig nytte/hjelp igjen for midlene som kommer fra godhjertede givere, er det en tradisjon for at det er makt-mennesker som er toppledere i Røde Kors: Odd Grann, Thorvald Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Trygve Nordby og nå Børge Brende.

Malteserordenen har også en janus-organisering; en “godhjertet” fasade av type slumstasjoner og en skjult fasade av militære ”soldater” i høye stillinger som har rett til og er forpliktet til å drepe hvis de får ordre om det. (Se f.eks.: http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/11-september-den-virkelige-historien/).

Slumstasjonene til Malteserordenen i Afrika bidro f.eks. til å distribuere og sette koppervaksinene som utløste AIDS i Afrika.

Merk at det jeg sier om Malteserorden ikke gjelder for Røde Kors. På den annen side kjenner vi ikke de skjulte forbindelsene og ev. oppgavefordeling mellom de to organisasjonene.

Når det gjelder Amnesty så fokuserte jeg på Amnesty’s manglende fokusering på alle bruddene på menneskerettighetene som skjer i USA. Hva med å sende et brev til Amnesty hvor du ber organisasjonen rette søkelyset på nettopp dette ? Det vil gi deg bedre grunnlag for finne ut mer om hva Amnesty egentlig er lagd av enn det du anser for å være mine “antagelser” ?

Her er litt mer ferske USA-overgrep som du kan rapportere til Amnesty:
http://www.youtube.com/watch?v=j73LxhE5APo
http://www.prisonplanet.com/military-police-kidnap-g20-protester-shove-him-into-unmarked-car.html

Du kan f.eks. si at du er bekymret for skjebnen til den unge mannen som av fire uniformerte gorillaer ble ekspedert inn i en privat bil, og be om at Amnesty tar opp hans sak og ser til at hans sikkerhet ikke er truet.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
13 år siden

Trygve Nordby er da ikke i rødekors lenger.
Han fikk jobben som ny generalsekretær for Europabevegelsen i sist uke.
Rart at en fra en humanitær organisasjon som Røde Kors har fått jobben med og få oss inn i EU.
Rart at alle toppene i Røde Kors får toppstillinger ute i Europa….
Ser ingen fra andre humanitære organisjasjoner som får dem samme fordelene og er like ettertrakta …

http://www.abcnyheter.no/node/96209

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Hei Smurfen!

Første gang jeg ble oppmerksom på Jonas Gahr Støre var i et TV program fra momarkedet på Mysen.

Jeg gikk da inn på Røde Kors sin hjemmeside for å finne ut hva det var for mann dette. Da fant jeg en artikkel skrevet av Støre hvor han i klartekst hyllet «Den Nye Verdensorden»

Tror vi det er tilfeldig at han ble utenriksminister?
Det heter også at: «EØS opprinnelse er Gahr Støres oppfinnelse».
Han skrev jo også alle talene til Gro.

Lars Rønbeck
http://www.norgespartiet.no

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Hans Gaarder;

Takker for godt og utfyllende svar.

Jeg sr poengene dine, men er ikke udelt enig i alt dette, uten at jeg tar det nå.

Jeg tror Vatikanets makt overvurderes. Den var suveren, men er på vikende front nå, på linje med religion forøvrig ( i hvertfall i det man kaller den vestlige verden)

Ellers er en relevant kritikk mot Amnesty (som forøvrig gjør en strålende jobb for mange dissidenter) at de ser først og fremst på problemet og kanskje glemmer årsakene, eller rettere sagt de egentlige årsakene og ikke de vi blir presentert gjennom propagandaapparatet. (ingen virkning uten en årsak).

Eksempelvis kan man se på statsterroren i Chile under Pinochet, hvor Amnesty fikk satt et massivt søkelys på grove menneskrettsbrudd, drap og tortur, men uten å gå i rette med USA som støttet, trente og finansierte regimet.

Hvorfor?

Antageligvis fordi det ville straffet seg for de… Det var ikke politisk korrekt.

Så vi er nok nærmere hverandre i verdenssyn enn hva innleggene kan gi inntrykk av når alt kommer til alt…

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Igjen må jeg bare innrømme at jeg sitter her og ler litt for meg selv! Egentlig ingenting å le av her for alle deres forskjellige meninger av virkelig av stor interesse og verdifulle for lesere som kommer utenifra.

Men når det er snakk om «smurf» så sa min datter her forleden at hun fryktet at jeg kom til å se sånn ut, like blå som en smurf i ansiktet etter alt sølvannet jeg drikker om dagen for å holde meg nogenlunde motstandsdyktig skulle jeg nå bli smittet av denne hersens forskerskapte influensaen!

Vel da har jeg ihverfall noe å slå bordet med av beviser på at man faktisk kan ende som en «smurf» som årsak av dette korrupte systemet vi lever under.

Vandal og smurfen, ingen mere smurfehistorier her men la oss heller forene oss i felleskap mot «verstingene» der ute!

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Jeg vil kommentere smurfen og Gaarder, men det er ingen svarknapp igjen nær noen av de innleggene, så jeg fortsetter her:

Vi er litt telepatiske smurfen.. jeg skulle akkurat kommentere hvordan visse «betrodde» mennesker som er «inside» og som THEY er trygge på, og som åpenbart gjennomfører agendaene lojalt, flyttes rundt på som brikker i systemet! De får de mest utrolige stillinger som ofte ikke har noen relevans til tidligere bakgrunn, erfaring, utdannelse og stillinger..
Vi har sett mange eksempler på dette også siste tiden, husker ikke alle..

Den nye sjef for e-tjenestene hadde ingen erfaring derfra, husker ikke navn.

Han Nordby som du nevner, var ikke han meget omstridt sjef av UDI før Røde kors jobben? Og nå Europabevegelsen?! jøss..

OG så var det han Lund Isaksen som hadde vært leder for fengselsstyret i en mannsalder, plutselig var han sjef i Forbruker-rådet! ?!

Eksemplene er utallige.. og det siste som ble meldt i dag.. er den nye kvinnelige sjefen i selveste PST! Janne Christiansen.. he he..

Tidligere sjef i gjennopptagelseskommisjonen.. som behandler mulige justismord og som avviste både Orderudsaken og Treholt..

Hun har jobbet strategisk med en del drapssaker, menneskerrettighetssaker osv og ledet vel kommisjonen som gransket Liland-saken og skjulte en del spor der.. ryggen fri for de som skulle gå fri..
Intet å kritisere systemet for, er vel bestillings-mandatet..
KOMMITEER NEDSETTES SOM REGEL FOR Å TÅKELEGGE; husk det!

I 2003, rett før Gjennopptagelseskommisjonen ble dannet..
hadde jeg håp til den, på vegne av de uskyldig dømte jeg forsøkte å hjelpe..
Men så snakket jeg med Vibeke Ekroth.. damen som sammen med sin mann løste Lilandsaken og skrev bok om den.. som gav hele grunnlaget som andre tok æren for senere.. i å få Liland frikjent..

Hun sa, da jeg nevnte den gjennopptagelses-kommisjonen som skulle komme.. så sa hun at lederen ville uansett bli valgt med omhu og slik ville «THEY» ha trygghet alle sakene de ville legge lokk på, ja dette er gjenfortalt med mine ord, hun brukte ikke ordet «THEY» – men hun mente alt ville være kontrollert.. og at man ikke burde ha håp om å komme noen vei uansett uskyld og mengde bevis.. hun sa at lederen kom til å bli «noe a la Janne Christiansen» som hadde ledet kommisjonen som gransket Liland-saken..
Og lagt lokk på en masse der..

Vibeke hadde åpenbart forstått hvordan tingene fungerte – kort tid etter var det EKSAKT Janne Christiansen, som fikk stillingen! Bingo!
Så bytter de epler mot pærer på bakrommet.. beskytter hverandre og systemet og belønner hverandre med gode stillinger, omtaler osv..
Det er slik det fungerer.. gutteklubben grei, med noen kvinner med også..

Og nå har samme Janne Christiansen blitt sjef i PST.
Jo, de legger sine kabaler med omhu, vi kan ikke gjøre annet enn å observere hvem som er brikker i denne kabalen og vite hvem de tjener..

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/janne-kristiansen-ny-pstsjef-2924079.html

http://www.moss-avis.no/article/20090925/NYHET/46971352/-1/SPORT

Forøvrig helt enig i at Amnesty osv burde engasere seg i urett i Norge!

Har heller ingen problemer med å innrømme når jeg vet lite eller intet om noe. ang Røde kors, så vet jeg ikke mer enn folk flest, og jeg har derfor UNDRET meg over, hvorfor Thorvald Stoltenberg og en del andre slike har tatt topp-jobb nettopp DER.. HVA ER DET som skulle gjøres DER?!
Som var så viktig? Dette vet jeg ikke mye om og vil gjerne vite!
At det er samme symbol på de organisasjonen er interessant…

En annen brikke ang Malta fikk jeg i går.. Da viste de dette konspirasjons-programmet og det var om Lockerbie.. sporene gikk til MALTA, iallfall noe..
Men de fikk fengslet og dømt en Libyer osv, men det var ugler i mosen..
Vet du noe om dette Gaarder? Er det Jesuittene som var bak, og i så fall hvorfor skulle de gjøre noe slikt?

Ellers synes jeg det er opp til hver enkelt om man legger ved linker eller ei, og om man kikker på linker eller ei, alles tid er knapp, alle må kunne velge selv uten å bli irettesatt av andre her inne ang linker! Det er utidig.

Vi får være glad for den info og stikkord vi får,
så får vi søke opp linkene selv, om vi ikke får dem servert.. :-)
Synes som sagt en del folk er svært gretne og irettesettende av seg..

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Det Hans sier er jeg helt med på – men i likhet med min «nyvunne åndsbror» Vandalf, mener jeg at det hadde helt klart vært en fordel å gå grundigere til verks med anmeldelsen.

Redaksjonen i nyhetsspeilet! Hvorfor ikke lage en database her på nettstedet der alt bevismateriale for saker vedr. Luukanen, Per-Aslak o.a kan samles? Dette kunne jo bidra til at fler ville tro på at forbrytelser mot disse personene har skjedd. Det ville også gjerne styrke saken iogmed at langt flere mennesker kan ha innsyn i hva det er som foregår. ……….og kanskje tilogmed bidra til å styrke sakene/anmeldelsene.

Kommentar til dette med Røde Kors og Amnesty Intl.: Ja, disse er ikke bare greie. De brukes mye til fordel for visse politiske krefter, og motarbeider andre. Men at de ikke gjør noe godt er heller ikke sant.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Belzebop: Ja tenk art du er en åndsbroder av Vandalf..
Sterke krav til beviser, gjør at urett kan fortsette å skje, med metoder som er spesialdesignet for å ikke etterlate seg nettopp det.. da er det fritt frem…
Om man ikke kan si fra uten beviser i hauger og dunger..

Om du ser i innlegget mitt ovenfor, skrevet rett før dette, så er ikke kravene de samme andre veien, og de har bukta og begge endene i å creere falske beviser, og det GJØRES.. dette tror man ikke på, dersom man ikke har fått innsikt i faenskapen som utøves av politi og beslektede etater, f eks innen justismord, men opplysninger, vitner og fakta om dette ligger nok der i monn, for dem som gidder å sette seg inn i slike saker..

Liland sa jo også, og det var satt på forsiden av boken om ham:
«Dere visste hele tiden at jeg var uskyldig!» sa han til politiet.
Ja og slik har det vært i alle justismordsakene jeg kjenner til. Politiet visste eller burde visst eller skjønt at den de dømte var uskyldig, men de gjorde det likevel.. De hadde sine andre grunner eller ordre, og kjørte sitt igjennom, INGEN BEVIS hvor tunge de enn var, som ble lagt frem, ble tatt hensyn til.

Slike stadige krav om konkrete bevis, gjør at enormt mye urett kan fortsette, og fortsetter.. Starus Qou beskytter og de som vet noe og forsøker å gjøre noe, trakasseres som et helvete, av instanser som uvitende folk, både her og andre steder tror er helt ok.. om dere viser så liten forståelse, lager dere det karma at dere selv vil bli utsatt for nettopp det samme. Men det skjer antagelig i senere liv, om denne planeten i det hele tatt er beboelig, for noe mer inkarnering etter det vanvidd som nå holder på å ødelegge jorden..

blobb
blobb
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

sitat: «Sterke krav til beviser, gjør at urett kan fortsette å skje, med metoder som er spesialdesignet for å ikke etterlate seg nettopp det.. da er det fritt frem…
Om man ikke kan si fra uten beviser i hauger og dunger..»

Mener du, helt generellt og uavhengig av denne saken, at at mindre hensyn til bevisføring i rettsapparatet vil fremme den generelle rettssikkerheten? Er det ikke nettopp tilsidesetting av bevisførsel som preger diktaturer der man blir fengslet uten annen grunn enn politiske?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  blobb
13 år siden

Jeg skjønner ikke logikken din, Singoalla. Lemper ¨man på beviskravene, så vil nødvendigvis antall justismord øke… Og det er det vel ingen som ønsker?

Dette har uansett ingenting med mitt poeng å gjøre;

Jeg mener anmeldelsen er syltynn, og ikke er verdt papiret den er skrevet på. Å kunne opplyse hva som har skjedd, når og hvor må da vel kunne forventes i enhver anmeldelse.

At man i tillegg henviser til sin egen bok med henvisning til Politiets manglende kompetanse, vel da må jeg rett og slett trekke på smilebåndene.

Og dette har naturligvis intet med hvor mine sympatier ligger, selv om du mener å vite noe annet.

Du fremstiller forøvrig politiet som en gjeng kriminelle som bevisst planter beviser for å få uskyldige dømt. Det er å dra det altfor langt, slik jeg ser det.

At det har skjedd i Norge vet vi. Flere ganger, men ondskap satt i system?

Neppe…

En større utfordring for politiet enn det du beskriver, er den generelle inkompetansen som preger etaten (det er vanskelig å konkludere med noe annet når man ser på den LATTERLIG lave oppklaringsprosenten vi har på forbrytelser som begås her på berget.).

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Singoalla;
Du kan si fra uten beviser. Du kan anmelde hvem som helst for hva som helst. Uten beviser kan ingen gjøre noenting, men kommer der flere anmeldelser fra andre hold om noenlunde like forhold med samme gjerningsmann, vil det bli undersøkt litt nærmere.

Det synes jeg er et ganske greit system og det er også det eneste systemet som er noenlunde rettferdig for begge parter.

Man kan mene hva man vil og si hva man vil (med mindre omstendighetene rundt det du sier er upassende ifølge loven), så konseptet med krav om bevis for saftige påstander er berettiget.
Du nevner også «alle justismordsakene» du kjenner til. Hvilke saker er dette? Hva skjedde, hvilke beviser var der, hvilke ble oversett og hvilke feil gjorde systemet som de burde ha skjønt?
Det vanligste som skjer når mennesker skal fortelle noe er… OVERDRIVELSE!

Jeg kan bruke ditt innlegg som eksempel; Du hevder at Politiet har ordre og utfører jævelskap sammen med andre offentlige etater basert på disse ordrene. Dette fordi en sak eller tre har vært uheldig gjennomført.

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Litt av et Nick du har valgt; «BelzeBob». I Brochmann sine bøker heter det «Belsebub» og det jo Fanden selv.

Lars Rønbeck

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Tja. Tror konkrete bevis er en nødvendighet dessverre. Man må liksom følge spillereglene.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Her hagler det med kommentarer, innvendinger og misforståelser ang hva jeg har sagt. Jeg tar det ikke så tungt, om Vandalf, Blobb og Coolio ikke forstår meg og min logikk. Igjen ser jeg at de tre er som et ekko av hverandre og stiller stadig samme spørsmål til meg osv.. selv om jeg bad om å få slippe flere spørsmål fra dere fordi vi ikke forstår hverandre uansett.
Om jeg hadde ventet litt lenger med å svare ville det kommet enda et ekko fra Beamer…

Ta en titt på de tre ekko-innleggene ovenfor, de tre profilene som alltid sier og mener det samme misforstår også i kor.. og det på de samme punkter og stiller her samme spørsmål til samme person (meg) kun med litt forskjellig ordlyd. Jeg har også merket meg tilsynelatende uenighet mellom dem i det senere som jeg faktisk tror er arrangert.. dette er min mening.. finito. Og det ser ut som de ikke kan la være å henge seg opp i meg, så det er vel deres mandat. jeg ser hva dette er, men leserne får bedømme selv.

Legger man godviljen til og leser hva som faktisk står, samt har evne til innlevelse, empati og respekt også for andre mennesker og deres syn, kan man i mange tilfeller forstå, men ikke alltid. Greit nok, folk er forskjellige, tenker forskjellig, har forskjellig «bagasje/erfaring», og syn på tingene..

Her blandes alt mulig sammen. Jeg kommenterte en anmeldelse om trakassering! Trakassering av dissidenter er hva som gjøres med metoder designet for å etterlate seg minst mulig spor + at sporene fjernes fra dissidenter, selv om de fraktrer med seg bagger fulle av papirer overalt.. og sover på dem.. slik er dissidenters liv. Utrolig for alle som ikke har opplevd det, jeg vet. Det er likevel viktig og riktig at slikt anmeldes, gjerne samlet og med vitner, som også er bevis.. det var det vi snakket om, ikke rett/dom!

Ikke en eneste av mine uttalelser har gått på at jeg mener at folk bør kunne dømmes uten bevis i noen rettssak! jeg har ikke NEVNT det, annet enn at jeg har sagt at det skjer rett som det er.. Og bevisene gidder man ikke se..
Mange kjente saker er gode eksempler på dette og gode dokumentarer er laget som bekrefter dette, bla av Brennpunkt.. Den tiltalte er uskyldig inntil det motsatte er bevist, det er et vitkig rettsprinsipp. Slutt å vri på alt jeg sier!
———————————————————————————————-
Det er en realitet at jeg vet mye fra innsiden om en del justismord, rettssystemet, fengselsvesnet, politiet, e-tjenestene og deres metoder, ja, sistnevnte fordi jeg har erfart metodene selv på kroppen og kjenner mange andre som har det kun fordi de visste for mye om ting som ikke tålte dagens lys.. de tingene er slikt som jeg har delt og deler her, men NIX Coolio, dette er ikke stedet eller tiden for å legge ut om justismord, noe som er et svært omfattende arbeid som krever enormt med tid, dokumentasjon og belysning.
Slikt arbeid er ikke noe man kan ta lett på, gå over med harelabb eller presentere i nett-debatter som her..
Merker meg også denne stadige fiskingen fra de samme profilene, etter hva jeg konkret sitter på.. dere JOBBER, jeg er ikke født i går! Er ikke DUM!
Det er så innlysende at det faktisk er like latterlig, som dere stadig forsøker å fremstille alle andre som, både vi som svarer, anmeldelsene og Ertresvåg..

Dere skriver:

Du fremstiller forøvrig politiet som en gjeng kriminelle som bevisst planter beviser for å få uskyldige dømt. Det er å dra det altfor langt, slik jeg ser det.
At det har skjedd i Norge vet vi. Flere ganger, men ondskap satt i system?
Neppe…
——————————————————————-
Vel mange politifolk vet selv at det er slik..og mye er dokumentert..
En gang sa jeg til Ola Thune at jeg fryktet at politiet ville tukle med bevisene i en sak.. jeg håpet vel på en forsikring om at jeg kunne være trygg ang det..
Det jeg fikk av Ola Thune var tvert om en lang oppramsing av saker der politiet hadde gjort nettopp det.. slike saker er vel dokumentert om du leter.

Nei det tror vel ikke dere tre i kor.. men hvor mye vet dere egentlig om rettssystemet sett innenfra? Dere snakker om noen få justismord som har vunnet igjennom til renvaskelse.. etter et utrolig slit gjennom mange år og med mange sterke støttespillere..
De fleste har ikke sjans, og vet det ikke nytter å prøve engang..
Systemets overmakt demonstreres hele tiden for de aktuelle personer.

Sigurd Klomset sa på Nrk Radio Dagsnytt 18 for noen år siden, disse ord, fritt gjenfortalt av meg:

Folk tror at rettsystemet er ok,
INNTIL de selv eller en av deres nærmeste blir rammet-da får de SJOKK!!!
—————————————————————————————–
For alle som ikke har fått dette sjokket ennå, høres det jeg sier ekstremt og absurd, jeg VET. Men jo mer innsikt og erfaring man faktisk har i den type saker og hvordan ting fungerer I PRAKSIS, jo mer enig er man i dette!
Det eneste dere tre eneggede tvilingene røper, er at dere ikke har kjent dette systemet på kroppen og heller ikke har konkret innsikt i slike saker..
Ja det ER faktisk ondskap satt i system, mange ganger, men ikke alltid..

Det synses også i hytt og pine om at politiet skal etterforske og se nærmere på saken osv.. dream on.. politiet har selv offentlig erklært hvilke type saker de ser på, og hvilke typer saker som ALLTID blir henlagt..
Dette sier politiet når de stadig maser etter mer penger..
Man bør anmelde men dumt å bruke for mye tid på det, for INTET gjøres!

De har mange ansatte også på små steder ofte, hvor det ikke skjer særlig kriminalitet.. de rykker så og si aldri ut, om noen trenger det..
Hva driver de egentlgi med!? «spøkelses-lister» var det en Sv politiker som sa en gang, at er årsak til at politiet ikke gjør noe med kriminalitet..
de er opptatt med bl a avlytting.. og lage mapper på globalister som oss..
Dette sitatet står i åpningen av noen enormt tykke bøker om e-tjenestene som jeg leste for å kunne forstå hva pokker som skjedde i livet mitt og skaffe meg kunnskaper om etatene involvert og deres metoder. Anbefales..
Alle bøkene om e-tjenestene er skrevet av dem selv, eller med deres medvirkning.. jeg leste ALT som kunne fremskaffes for noen år siden, over tid, infoen finnes der om dere er interessert i emnet.. selv om det er mye som ikke avsløres, selvsagt. Men at de er svært opptatt av et menneskes karaktertrekk, personlighet, vaner og uvaner, hva man frykter osv.. det står helt åpent.. og disse opplysningene brukes for å skreddersy trakasseringen.. slike opplysninger innhentes nok også på nettsamfunn..

For meg er det ikke så interessant om dere faktisk er 3-4 personer, eller om dere er en person med flere profiler. Dere har samme agenda og dere har åpenbart et mandat som går på meg. Det er svaret på spørsmålet andre har stilt på hvorfor Singoalla alltid settes til veggs.. vel jeg har ikke tid eller krefter til å svare på alle krumspringene dere klarer å vri å vrenge mine ord til å bli.
Aksepter derfor at vi er uenige, at vi ikke forstår hverandre og at dere synes at jeg er helt på trynet. Og respekter at jeg ikke vil ha noe mer av dette..

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Fortsatt drikker vi maling? Jeg, Vandalf og Blobb og vegar og alle andre kjøttskaller her inne er forskjellige personligheter.
Og ingen av oss er ute etter deg for å minske din kredibilitet, altså har vi ingen mandat som går på deg, som du hevder.
Vel, man kan alltids argumentere for at jeg skal snakke for meg selv, men jeg ser ingen mønster som vil tilsi at din konspirasjonsteori om dette holder vann.
Det som skjer er at du blir konfrontert med dine utsagn, intet mer, intet mindre. Lurer jeg på hva du sier/mener så spør jeg. Er jeg uenig eller ikke forstår grunnlaget for tankegangen din, så forteller jeg hvorfor og spør hvilket grunnlag du baserer dine utsagn på.
Som alle andre konspirasjonsnøtter ser du på ethvert spørsmål og enhver uenighet som et angrep på deg som person, noe som er helt ubeskrivelig feil.

Singoalla sier; «Legger man godviljen til og leser hva som faktisk står, samt har evne til innlevelse, empati og respekt også for andre mennesker og deres syn, kan man i mange tilfeller forstå, men ikke alltid. Greit nok, folk er forskjellige, tenker forskjellig, har forskjellig “bagasje/erfaring”, og syn på tingene..»
Klart forskjellige folk har forskjellige utganspunkt som fører til forskjellige meninger. Jeg diskuterer ditt syn på systemet med deg, og du anklager meg for personangrep og som deltaker av en konspirasjon mot deg. Ser du ikke hvor latterlig det er?

Jeg lurte på hvilke saker du viste til, og hvilke beviser som var blitt oversett osv, slik at jeg også kunne få se det du snakker om. Jeg ser ikke på tv. Faktum er at jeg har ikke tv engang. Aviser er uinteressant.
Disse tingene du snakker om har jeg derfor ingen forhold eller kjennskap til og derfor spør jeg.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  coolio
13 år siden

Så du/dere mener Singoala er latterlig?? Rart….
Der er akkurat det samme som skjer hver gang Singoalla har en kommentar.
da er det en 5-6 stykker som kaster seg over god jenta som en flokk barbariske voldtektsforbrytere.
Abselutt alt som blir sagt fra Singoalla blir vridd og vrengt på og snudd på så det skal mista all trodverdighet med patetiske hersketeknikker.
Ikke en gang har jeg sett dere har bidratt med noe posetivt i debaten her, kun simpel forsøpling hele tiden
Kanskje på tide og komme med noe konstruktivt i forumet her og bidra litt til og advare mot ondskapen derute og gjøre litt research om farene vi står ovenfor…
Jeg var host og gullvert for MS sine chattekanler i mange år og dette er som et jævla flash back.
Var akkurat samme opplegget da og med tullinger med flere nick, akkurat samme opplegget med folk som kun var ute etter og dra folk ned i dritten for og hevde seg selv…
Vi hadde psykiske diagnoser og navn på sånne som blant annet narrister, psykopater, sossiopater osv.
Du er en kjempe resurs Singoalla, ei søt jente som besitter vannvittigt med kunskap og som bruker all fritid på dem aller svakest i sammfunnet.
Du kan være kjempe stolt av deg selv og for all del ikke la Ulvene knuse deg.
Du har en griseviktig posisjon i denne kampen her ;)

Koz dere vider her i kveld, nå er det tid for ut og gjøre feltarbeid ;)

blobb
blobb
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Hehe…mitt tredje jeg har heller ikke TV.

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Bare dette innlegget her som du har avstedkommet, taler for seg selv om hva du holder på med. Det kalles ikke debatt, men kverulering.

blobb
blobb
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Realdemokratiet, hør her. Det der var en spøk, vel og merke med en noe intern undertone. Thor vet hva jeg sikter til :D

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Nei, smurfen. Det jeg mener er latterlig er at hun beskylder oss for å konspirere mot henne. Jeg kan ikke komme på et bedre ord enn latterlig når alle som ikke mener det samme/aksepterer/spør om noe hun hevder er ute etter henne.
Det er paranoid å ha en slik tankegang.

Mye Singoalla sier er interessant lesestoff; ting jeg tygger på, tenker over og lagrer.
Jeg kan ikke erindre å ha addressert henne mer enn et par ganger, så jeg ser heller ikke et grunnlag for å hevde at jeg er etter henne for å oppnå noe som helst. Objektive øyne vil innse dette.
Jeg føler at dette forumet trenger en del skeptikere for å balansere nivået og holde ting på et realistisk plan, for slik som dere nå holder på med sirkelrunkingen deres kan siden like gjerne hete Hjernevask.no.

Kritisk tankegang er ikke noe negativt. Dere (du, singoalla og alle som er enige i alt dere sier) er kritiske til samfunnet rundt dere på samme måte som vi er kritiske til å bli hjernevasket i stikk motsatt retning.
Dere bør kanskje tenke over at vi er her faktisk fordi vi finner en del interessant materiale her; materiale vi godt kan være særdeles enige i.
Det vil ikke si at det er nødvendig å akseptere alle mulige slags teorier og hevdelser fra alle vinkler og alle kilder bare fordi de på et pseudo-intellektuelt nivå kan matches mot det som faktisk er sant.

Jeg blir skeptisk når en konspirasjonsteori baseres på en annen konspirasjonsteori(st). Mange av kildene dere hevder er korrekte har mange ganger blitt avfeid av både vitenskap og personer som faktisk vet, ikke teoriserer.
Det kan muligens argumenteres for at det største problemet konspirasjonsteoretikere har er at de ofte overser og ignorerer kontra-informasjon og istedenfor å akseptere at realiteten kanskje ikke var som fryktet, heller utvider teorien til noe nytt, større og mer avansert.
Dette gjør det vanskelig å ta slike teorier alvorlig, og det gjør misinformasjonen umulig å stanse.
Det gagner ingen.

Jeg bruker ordet «konspirasjonsteoretikere» fordi de fleste vet hva som menes med det, og ikke fordi det er ment til å være et negativt ladet ord.
I mange tilfeller ser vi at «sannhetssøkere» ikke passer helt da mange av disse teoriene er blitt tilbakevist gang på gang og likevel fortsetter folk å ignorere sannheten som har blitt presentert dem.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Coolio sier: Nei, smurfen. Det jeg mener er latterlig er at hun beskylder oss for å konspirere mot henne. Jeg kan ikke komme på et bedre ord enn latterlig når alle som ikke mener det samme/aksepterer/spør om noe hun hevder er ute etter henne. Det er paranoid å ha en slik tankegang.

1. Jeg har ingen paranoide tendenser, og slike påstander er brudd på noen lover, når man kommer med dem offentlig slik.

2. Har aldri sagt at noen konspirerer mot meg, heller ikke dere.

3. Heller ikke har jeg sagt at noen er «ute etter meg».

Dere vrir og vrenger på alt i verste mening for å henge meg ut, det er det samme som skjer hver gang, som smurfen sier, metodene er lett gjenkjennelige. Jeg er ikke innbilsk, dette gjøres mot alle som har noe reellt å komme med som visse krefter ikke vil ha ut, men metodene går ofte på å være utidig, respektløs og gå på person. Dere har også til felles at dere aldri noensinne gjengir eller forstår meg riktig, så gi opp å prøve..
Enten er vi for forskjellige, dere er trege i oppfattelsen eller dere gjør det med vilje.. og Nei, jeg tror IKKE noe på at dere er her fordi dere føler slik og slik..
Det er godt dere selv kaller dere skeptikere nå..

Den såkalte vitenskapen deres er også et materialistisk makkverk..
som har tilbakevist igjen og igjen det vi kommer med.. sier du.
Vel, debunket heter det.. eller ikke forstått pga materialistisk sneversyn eller vrangvilje. Foreningen skepsis driver løgn, juks og bedrag + propaganda, og er skapt og betalt av CIA.

Forslag er jo avtalt i flere omganger tidligere, da dere uansett ikke forstår det døyt av hva jeg skriver og siden dere ikke kan holde dere til sak eller vise et minimum av respekt. Måten dere behandler andre på sier noe om dere selv.
Jeg liker ikke å bli behandlet på den måten dere gjør,
derfor, la meg være i fred, om jeg i det hele tatt orker å kommentere noe mer.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Singoalla

Jeg vil rett og slett ha meg frabedt å mistenkeliggjøres på denne måten. Og du mener JEG hetser DEG?

Er du virkelig av den oppfatning at fordi jeg ikke er enig med deg, eller jeg kritiserer innholdet i dine innlegg, eller stiller spørsmålstegn med logikken din etc etc, så er jeg disinfoagent, sabotør, debunker eller det som verre er? Jeg kan nesten ikke tro det jeg leser her… Jeg har faktisk aldri opplevd lignende.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Kanskje jeg skal ha en samtale med meg selv, bare for å underholde dem som vet at jeg er deg og alle andre med sunn fornuft.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Beamer: I et innlegg tidligere gjentok jeg alt det du hadde prestert å skrive om meg av hets i bare et innlegg, ja det var ren stygg hets.. og det var MYE..det finnes et sted her inne, og jeg har rett og slett tatt mer en nok dritt fra deg + co.

Du skulle dessuten ikke kommentere meg mer, eller stille noen flere spørsmål til meg, dere har til felles at dere har kunngjort dette selv, noen av dere i flere omganger, men holder det ikke. Når dere i tillegg mener det samme, sier det samme, misforstår det samme på samme punkt og taller samstemmig som et ekko er det ikke rart man lurer på om dere er en person.. det er i tillegg måten debunkerne opererer på. Om det er slik her vet jeg ikke sikkert, men tror sannheten en dag vil komme frem om alle ting, inkluderer denne saken..

Kjetil S
Skribent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Singoalla,

Jeg har ikke hetset deg. At DU mener det jeg skriver er hetsing, betyr ikke at det faktisk er det.

Jeg har lest nesten alle dine innlegg siden du begynte å skrive her inne. Og som jeg sa i mitt første innlegg til deg, syntes jeg det du hadde å si var meget interessant, men at det var ting jeg lurte på, som jeg ikke fikk til å henge på greip. Dine svar var ulne og uklare og bidro nesten mer til forvirring enn oppklaring. Da jeg etterspurte mer utdypende svar, begynte du å mistenke meg for å være ute etter deg, for å hetse deg, for å trakassere deg og det som verre er. Om du tar deg bryet med å søke gjennom innleggene her, vil du se at det jeg sier er riktig.

Og det er riktig at jeg sa jeg ikke skulle kommentere deg mer. Og det har jeg heller ikke gjort, før i går. Grunnen til det bør være åpenbar. Grunnløse anklager mot meg for å være disinfoagent, debunker etc kan ikke stå uimotsagt.

vegar
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Jeg har nettopp skrevet et innlegg at jeg kaller deg gal.

jeg har tenkt litt, og ber om unnskyldning for at jeg sa det. Skulle ikke trykket på den sendknappen, men rediger bort de uttalelsene.

derimot står jeg fremdeles for det andre. Jeg synes det er skremmende at du anklager noen for å konspirere mot deg bare fordi man er uenige.

Kunne ellers ikke vært mer enig med Coolio.

Unnskyld ellers teite utsagn

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  vegar
13 år siden

vegar!

Det er et gammelt ordtak som sier:
«Det hjertet er fyllt med, renner munnen over med».

blobb
blobb
Abonnent
Svar til  vegar
13 år siden

Evne til å angre og beklage seg?

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  vegar
13 år siden

Det heter også: «For sent å snyte seg når nesen er vekk»

blobb
blobb
Abonnent
Svar til  vegar
13 år siden

som du ser Vegar, så hadde det vært greit om du greier å holde deg selv litt i tøylene. Flere av innleggene dine kan faktisk oppleves som latterliggjørende, og noen steder er du faktisk latterliggjørende. Dette er ingen tjent med. På den måten bidrar du til å dra oss andre «skeptikere» ned i søla samt hisse opp stemninga. Tro meg, måten du velger å ordlegge deg på er ikke veien å gå. Hverken på nyhetsspeilet, andre sider eller i den virkelige verden. Her på siden er avstanden mildt sagt stor avstand mellom ytterpunktene. Jeg velger å se på det som en utfordring, og ikke et hinder.

blobb
blobb
Abonnent
Svar til  vegar
13 år siden

sitat :»Det heter også: “For sent å snyte seg når nesen er vekk” «.

Det heter det sikkert. Jeg for min del, uten å være kristen, har Jesus blant idealene mine og mener det aldri er for sent angre eller tilgi.

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Du vet Singoalla.

Vi som har vært rundt på forskjellige debattforaer, vi kjenner igjen mønsteret i retorikken.

Det er nå heldigvis slik her på Nyhetsspeilet at «moderator» er på riktig side.
Da kan bare disse debunkerne tutle i vei med agendaen sin. For her klarer de ikke å provosere fram en debatt – slik det blir gjort andre steder – som gjør at man blir utestengt fra forumet.

Nyhetsspeilets konsept er for oss, ikke for dem.
Og leserene her inne har faktisk så mye gangsyn at de skjønner dette.
Deres retorikk gjenkjennes på lavmålet, og det er ikke mulig å unngå å legge merke til det.

Jeg har venner som er her inne og leser og de skryter i tlf til meg om denne «Singoalla» som har slike flotte saklige innlegg.

Så bare ta det til deg, du har gjort deg bemerket her på forumet i særdeles positiv forstand. Det er bare å gratulere.

Lars Rønbeck

blobb
blobb
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Av alle innleggene jeg har hatt, er det ytterst få av dem hvor jeg har henvendt meg til deg. Du opplever tydeligvis det som forfølgelse. Jeg er her for å diskutere sak. Det ler du sikkert bra av. Whatever, jeg bryr meg pent lite om det. Jeg er ikke interessert i å gi noen følelsen av at jeg er ute etter dem. Så jeg stemmer i ditt forslag om å ignorere hverandre, det er sikkert like greit.

blobb
blobb
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Om noen flere her inne ikke ønsker videre kommunikasjon med meg, så si ifra. De som ikke sier ifra vil jeg videre framover betrakte som med/motdebattanter.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  blobb
13 år siden

Dette minner om en såpeopera!

Starring;

Singoalla den vise og forfulgte, smurfen,beskytteren den store kjeften, og Realdemokratiet, politikeren som er så opphengt i retorikk at han glemmer sakene…

and introducing;

The Evil Debunkers…

BelzeBob, Coolio, Vegar, blobb and Vandalf.

Special guest appearance by Beamer… (som mot sin vilje er plassert i skammekroken sammen med de listige debunkerne som til og med later som de er uenige fra tid til annen for å ikke bli avslørt…)

To be continued…

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  blobb
13 år siden

hehe, måtte le litt av innlegget ditt, øh, mitt, Vandalf.

blobb
blobb
Abonnent
Svar til  blobb
13 år siden

ROFL
Oppi alt alvoret sliter jeg med å ikke le av den der…
Se på den fin avataren jeg har lagd til oss…eh, meg mener vi…øh, jeg.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  blobb
13 år siden

He he, artig sak blobb;o)

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Singoalla!

Du er en engel for veldig mange her inne.

Håper derfor du kan like denne:

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Dette er debunkere på sitt verste..
Her ser vi alle metodene i full blomst.
Jeg har aldri sagt at noen er ute etter meg, og har ingen paranoiditet i meg.
Men det er standard-argumentene som brukes mot alle dissidenter..

Det er andre som har spurt og reagert på hvorfor jeg alltid stilles til veggs..
Jeg er vant med at det gjøres mot de som kommer med kunnskap som andre media stenger helt ute, her hvor vi kan komme med det, må vi slite med debunkere. Det har intet med min person å gjøre, men med kunnskapen, men metodene er nettopp å gå på person, flytte fokus..
At debunkere finnes er en realitet. Å tro at de ikke skulle være her, er toppen av naivitet. Det er åpenbart for alle hvem som har den rollen.
Selv spiller jeg ingen rolle, men jeg gjenkjenner ALLE disse stygge teknikkene fra tidligere, ALLE. Og jeg er glad for at andre sier at de ser dem.

Denne artikkelen vi skulle kommentere er Armins.
Dette kommenterer ikke artikkelen, og om man prøver blir kommentarene frynset opp i filler, istedet for å bli kommentert med normal respekt.
Dere er litt av en bande. Men Belzebob har jeg aldri sett på som en av dere.
For Belzebob viser meg normal menneskelig respekt.
Så jeg har ingen problemer med folk som mener eller tror noe annet enn meg. Liker å ha venner som mener og tror alt mulig, alltid hatt det.
Respekt, er det noe som heter, det mangler debunkere totalt.

Belzebob oppfatter jeg som et selvstendig tenkende menneske, som viser normal respekt mot sine motdebattanter. Han er ikke en av dere, og jeg ante ikke at Vegar var det før nå, virkelig ikke. Synes bare han var gretten i dag.
Det dere har gjort mot meg nå er så KVALMT at jeg vil kaste opp.

OG det skal veldig mye til at jeg gidder/orker å være her mer etter dette. Mission accomplished? Dere VET hvordan dere skal lage så mye kvalm at man ikke orker mer. De fleste jeg kjenner som virkelig sitter på kunnskaper av tyngde er IKKE i debattene. Det hender at jeg kan videreformidle noe FRA dem.. Fordi jeg kjenner mange av dem og kjenner mange av dem som sitter på unik kunnskap. De kommer ikke inn hit selv, så får dere forbli uten.
De vet også hva det koster av trakassering om man prøver..

Må jeg be Armin og redaktøren ta en titt på om dette er tilstander de vil ha her, for da er det ikke trivelig å være her for noen.
Jeg synes forøvrig også at dette med å henge ut andre som latterlig osv, slik som også ble gjort mot de som har anmeldt osv, det synes jeg er RESPEKTLØST og er overtramp som ikke bør tåles.

Disse eneggede tvillingene gjør dette igjen og igjen, ikke bare mot debattantene her, men også mot de som har anmeldt, mot Ertresvåg og mot Dr Kilde. Jeg synes de iallfall burde få en advarsel om at man viser et minimum av respekt for andre personers menneskeverd. Disse mangler det.

At jeg har sagt fra har ikke hjulpet, for meg har de ingen respekt for heller.
Men det er faktisk lover ang ærekrenkelse, privatlivets fred osv.
Så også av den grunn, bør redaktøren gjøre noe med dette.
Fordi jeg tror ikke at Nyhetsspeilet vil har rettssaker på nakken.
Og da bør de ikke tillate offentlig personhets på sine sider..
Det er hva mye av det dere kommer med faktisk er.

Det gjør ingen forskjell på om dere gjør dette mot folk som deltar i debatten eller ei.. jeg synes også man bør være litt mer forsiktig, ang politikerne..
Vi kan kritisere, men vi må ikke hetse.. ellers kan det gå galt..
Man bør belyse saker men ikke bryte landets lover..

Det er ikke snakk om grusomhet, Coolio, men de andre eneggede har sagt flere ganger at de ikke vil kommentere meg mer, og jeg har sagt jeg ikke vil ha flere spørsmål fra dem, det er gjensidig.
De har likevel ingen respekt eller forståelse for meg eller noe av det jeg kommer med, så det er best slik. Det gjelder alle dere som har deltatt i de såpeoperaen her, forøvrig også rart at dere alle er på plass alltid, når jeg skriver uansett tid på døgnet, som for meg varierer enormt..
og alle sammen er der, og utfyller og er som ekko av hverandre.
Nei, jeg er ikke født i går, ikke leserne heller.
Skjønt ingen liker slikt som dette, så bare slett i vei, Armin.
Men ta kanskje en kopi først, om noen skal vurdere dette..
Slett det som ødelegger debatten din..

Nei, dette blir nok ikke continued.. life is to short..
Jeg skal ikke si hva jeg mener om en del av dere, slik dere sier om meg.
Min oppriktige mening om dere skal jeg spare dere og leserne for.

Men som jeg sa i går finnes side opp og side ned om en viss vandalism og vandals på Wikipedia, etter hva jeg forstår er det synonymt med debunking og det å gå inn for å ødelegge der andre forsøker å gjøre noe i sannhetens tjeneste.. jeg tror ikke likheten i navnet til Vandalf er tilfeldig, uansett hvor mye han vil hevde det, om han selv, ikke ved valg av navn ville gi oss et hint, er det iallfall det som utøves. uansett hensikt, så er det adferden..

http://www.wikitruth.info/index.php?title=Vandalism_exposed

http://www.wikitruth.info/index.php?title=Vandalism_exposed#Username_vandalism

http://74.125.77.132/search?q=cache:UhZTmdjAEFMJ:en.wikipedia.org/wiki/Vandalism+&cd=4&hl=no&ct=clnk&gl=no

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Den som er best til å få debattene til å handle om Singoalla er Singoalla selv…

Omtrent hvert eneste spørsmål eller innvending jeg har hatt til deg har du møtt med samme unnamanøver..

Er det i mangel av fornuftige argumenter?

Det er ihvertfall ikke særlig mye fornuft i dine analyser av meg og mine intensjoner

Trinity
Trinity
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Finner ikke igjen hvor noen stilte meg et spørsmål, om jeg mener at alle som mener noe annet her inne debunker, eller noe slikt, jeg ser mennesker som individer, ikke som gruppe vanligvis. Men debunkere er en realitet, og der hvor lyset er sterkest, der hvor mest kunnskap og info legges ut, vil også motstanden være størst. Debunkere er en del av en slik motstand. Her har det vært en svært sammensveiset gjeng, som har identiske meninger og fremgangsmåter. Alle som har lest her har kunnet konstatere, at de HAR hengt seg på det meste Singoalla sier og vridd og misforstått så godt de kan, om de konfronteres med dette benektes det. Selvinnsikt er ikke disses beste egenskaper.. Alle her ser jo at det er de som har mest å komme med, som gås hardest på. Slik sett er det egentlig et kompliment, men ikke lett å måtte stå i dette, så jeg forstår om noen går lei, og finner andre ting å bruke sin tid på. Debattene ødelegges av slikt som dette, og det er trist.
Men bør holde seg spesifikt til sak, noen gjør ikke det men også det benektes om det påpekes.. som alt annet :-)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Vet du, jeg har ALDRI sagt et eneste ord imot deg som person, Vegar, disse utsagnene her sier mer om deg enn meg, og var jeg redaktør ville jeg faktisk ha slettet hele deg om jeg leste ALT det du har skrevet i dag, med utidige angrep i øst og vest mot flere her inne. Ikke noe rettet mot meg før nå, men mot mange andre her inne i dag, se hva du selv har skrevet!
Jeg har kommentert det med å si at det fikk være måte for grettenhet.
Ditt overtramp ovenfor sier alt om deg og din totale mangel på forståelse.
Meg kjenner du ikke og forstår intet av, så hopp over mine innlegg.

Når det gjelder dere andre så er dere parat der dag og natt alle på en gang, samtidig og dere undervurderer så til de grader leserne..
Om dere prøver å stemple meg som det ene eller det andre, så er sannheten alle som kjenner meg vet, at det der er helt på jordet..
Vanligvis pleier jeg kunne utrykke meg rimelig klart, men i deres øyne og ører vrir og vrenger det jeg skriver seg til det ugjenkjennelige.. så dropp det.
Om dere var flere personer er det merkelig at dere alle har dette problemet, mens andre synes jeg utrykker meg klart og greit.

Jeg har levd under ganske ekstreme forhold av trakkassering pga mitt arbeid med justismord og annen kunnskap jeg har, som visse krefter ikke vil ha ut. At det er aktører på banen overalt hvor mennesker forsøker å få ut kunnskaper om ting som ikke skrives om ellers i media, vet alle.
Hvem som er disse aktørene her, er også åpenbart for alle.
Jeg hadde ikke tenkt tanken på at Vegar var en av dem, nei, og ikke sagt noe mot ham, så dette kommer som lyn fra klar himmel.
Det som iallfall er helt sikkert er at jeg har tålt mye både her og andre steder, mer enn de fleste, både karakterdrap og det som verre er..
Dere forsøker å jage og kneble de som har noe å komme med ved å gjøre det så utrivelig å være slike steder at man flykter.. eller holder kjeft.

Ja hva har dere egentlig å komme med? Hva bidrar dere med, annet enn å protestere, henge ut og lage kvalm..?

Etter å ha kastet ordet latterlig mot alt og alle her, av argumenter, kunnskaper og personer, synes jeg at ordet dere er så glade i å bruke, beskriver dere selv.. det er speiling. og hersketeknikk.
Hva Tv har med saken å gjøre vet jeg ikke, justismordsakene er ikke der.

Dette som foregår nå og mine kommentarer rett før denne, ville ikke forekommet, dersom dere som har fått beskjed om å ikke stille meg flere spørsmål, hadde respektert dette, ingen av dere respekterer dette, dere er enstemmige i kor, misforstår det samme, sier det samme, spør om det samme i innlegg etter hverandre, dere tenker likt, snakker likt, handler likt, dere misforstår likt på eksakt de samme punkter, dere sier alle dere ikke skal kommentere mer, gang på gang, men dere holder det aldri. Og dere sier dere ikke skal kommentere meg mer, men dere holder det IKKE.. er det mulig å være så identiske? Er det rart mange av oss ser dere som en?
Gang på gang svarer også en av dere for alle de andre.. nok en gang her..
Hvordan kan man svare sikkert på vegne av andre om de tingene..
På strak arm? Nei, det er ikke MULIG.. uten å være den personen.
La være å lese mine kommentarer, så slipper dere ergre dere.
Og hold deres egne ord, om å ikke kommentere meg mer..
La oss se, om det er mulig for dere å holde ord..
Alle taktikkene har jeg likvel sett før..
Og hva dere kommer med er forutsigbart til tusen..

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Du ser de mønstrene du vil se du, Singoalla.

Lange avsnitt om at jeg er ute etter deg når jeg spør etter informasjon om hvilke saker jeg kan slå opp for å se om det du sier stemmer, det er litt i overkant.
Riktignok var dette spesifikke innlegget ditt her rettet mest mot Vegar, men det fikk en klar hentydning til bla meg.

Jeg ser ingen grunn til å ignorere dine innlegg når du innehar informasjon som enten er korrekt og skremmende, eller inkorrekt og misledende.

Enhver situasjon er unik og skal bli behandlet deretter, hvilket betyr at alle dine innlegg vil bli lest og vurdert av meg på et nøytralt basis.
Jeg vil fortsatt stille spørsmål med det jeg lurer på, og jeg vil fortsatt peke ut områder hvor logikken ikke fungerer eller harmonerer med det jeg som leser vet. Det vil fortsatt ikke være noe angrep på deg som person.

Jeg synes ikke det er så forferdelig at du må akseptere slik grusomhet fra min side, synes du?

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Alltid Ekko i Tomme hoder Singo!! Og logisk tankegang hos Blobb,coolio,Vandalf,Vegar som mangler fullstendig…

blobb
blobb
Abonnent
Svar til  Thor
13 år siden

Av alle debattantene her på speilet, inkludert de frekkeste skeptikerne som til og med jeg tar avstand fra, så topper du kaka med disse 2-linjers kommentarene du putter inn overalt med spydigheter. Det kan jeg også dokumentere, som alltid ellers, om du ønsker. Ta deg sammen mann.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Thor
13 år siden

Når man først snakker om hets, så burde alle og enhver feie for sin egen dør, deg selv inkludert, Thor…

Jeg gjentar derfor et av mine tidligere innlegg til Singoalla, som er skrevet i oppriktig god mening, og i håp om at vi kan fokusere på sakene vi diskuterer heretter.

Jeg vil i hvertfall tilstrebe det, og håper alle andre gjør det samme;o)

«Jeg er helt enig med deg i at hetsing og latterliggjøring ikke skal finne sted i debatter. Og jeg håper du er enig med meg i at det går begge veier. Så må vi alle av og til kunne tåle litt ironi og sarkasme uten at vi skal gå i kjelleren av den grunn. Jeg har fått mange “ondsinnede” tilbakemeldinger som du kanskje ville kalt de, uten at jeg tar meg veldig nær av det. Ytringsfriheten er ikke alltid like behagelig å forholde seg til, men jeg verdsetter den så høyt at jeg må finne meg i å få en og annen på tygga (spesielt siden jeg er så direkte som jeg er når jeg fremfører mine egne meninger)

Jeg synes også du med flere heller burde føre debatt med skeptikerne, fremfor å spille ut hetsekortet. Dersom du vil se virkelig hetsing, så ta deg en tur innom dagbladet.no eller andre fora. Her er det regelrett mobbing av meningsmotstandere. Derfor finner jeg speilet som et MYE bedre forum å føre debatt i, for her har man i det minste alminnelig folkeskikk (stort sett)

Jeg ser også et mønster her som du kanskje ikke har sett og som du med flere burde ta til etterretning;

De fleste skeptikerne som kommer innom speilet (og som blir værende) kommer ofte inn med brask og bram og herjer på; Forlanger kilder, beviser, avfeier det meste som “gal manns ralling), paranoia og det som verre er. Jeg var vel gjerne slik i mine første innlegg jeg også (setter fortsatt pris på kilder, naturligvis, men slik er jeg nå engang skrudd sammen;o) )

Men, og det er viktig! Etterhvert så modereres språkbruken (skepsisen og de kritiske spørsmålene er der fremdeles, i større eller mindre grad), og skeptikerne blir en naturlig del av debattene (noe jeg tror er positivt i lengden). Selv har jeg endret syn på mange tidligere illusjoner og har fått helt andre briller på når jeg prosesserer informasjon, noe jeg neppe ville dersom jeg ikke hatt fått brynt meg på til tider helt utrolige hypoteser som ved nærmere undersøkelser ofte viser seg å være noe i, og som virkelig har utfordret mitt verdensbilde…

Så mener jeg også vi bør kalle en spade for en spade; Det er forskjell på uenighet og hetsing, er det ikke?

Jeg respekterer deg akkurat like mye som jeg respekterer resten av debattantene, men respekt er ikke det samme som enighet i ett og alt.

Jeg har til og med gitt deg applaus for glimrende analyser av pavmaktens kupp av Jesu lære, og dersom jeg var ute etter å ta deg, hvorfor i all verden skulle jeg gidde å gi deg positiv feedback?

Jeg har et inderlig ønske og det er at neste gang du får et kritisk spørsmål fra meg, så ta det for det det er og ikke trekk feilaktige konklusjoner om min agenda.

Jeg tror det er flere av de som kalles skeptikere som finner dette frustrerende, og da faller man lett for fristelsen til å være både spydig og usaklig (noe som selvsagt ikke er bra), men vi er mennesker vi også må vite.

Selv håper jeg du gjør et forsøk i hvertfall, så vil du se at ny kunnskap oppstår når debattene dreier seg om sak og ikke om hvem som forfølger hvem. Jeg har masse å lære av deg, og jeg tror også jeg sitter på kunnskap, idéer og innsikt som både du og andre har interesse av å lese, selv om vi ikke må være enige i alt hele tiden. »

Tomme hoder eller ei, Thor, det er på tide å bringe debattene tilbake på rett kjøl, synes jeg ihvertfall…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Thor
13 år siden

Vandal da.
Du må ikke være så nærtagende ;)
Du, Belzebob og Beamer er da fine fyrer som jeg ikke har noe som helst dårlige vibber på og slett ikke vil kalle debunkere.
At dere krtiserer Singoalla en del ligger vel kanskje mere i den mannlige instinktet at det ikke er så lett og akseptere at det kvinnlige kjønn er smartere en en selv..;)
av 140 kommentarer her så handler over 100 av dem ikke om temaet i artikkeln i det hele tatt….
Det kaller jeg forsøpling av en debatt..
At det er kommet en del nye inn her så skriver så vannvittigt velformulerte svar på kommnetarer angående alt så fins det faktisk ingen som kan så mye til di grader om alle ting og samtidigt prøver og dra dem med andre meninger ned i dritten for og hevde seg selv.
Dette er ikke noe nytt, du finner det i alle forum
Debunkere har en fellesnevner og det er at dem besitter vanvittig kunnskap om alt og at dem er veldig velformulerte.
Alle interesse grupper har sine folk som flyr rundt på forum for og kjempe for sin agenda med proffe folk i bakhånd.
Det er og fakta at i landet her er det mellom 250-300 000 Psykopater, Narrister og Sossiopater.
Det er noe dem sier selv og at store poster brukes på lobbyvirksomhet og debunking.
Rart om ingen av dem skulle tatt turen innom forumet her siden dem tiltrekkes av sånne forum der dem kan drive sin patetiske hersketekink for og ødlegge andre.
Før hadde vi avanserte boot programmer som stengte sånne folk ute..
Her er vel løsningen mere og bare la dem holde på så lenge vi tar dem for det dem er!
Jeg skal fortelle en kort historie om noe dem fleste sikkert viste fra før..
Da jeg var ung og naiv og trodde vi levde i en rosa fin boble så meldte jeg meg inn i FRP siden jeg stort sett var enig i ideologien deres på den tiden og ville inn i politikken for og hjelpe folk.
Ble fort et ganske activt medlem og deltok på fylkesårsmmøter og fylkesnominasjonsmøter, men fikk meg fort en kraftig en på trynet når jeg skjønte hvordan politikken egentlig fungerte.
Det handla ikke om politikk i det hele tatt, bare om og skaffe seg maktposisjoner og personlig vinning
Vi stemmer på deres kandidat vist dere stemmer på vår osv, Hestehandle i koridorene, ingenting ble gjort for og få dem flinke og lovende kandidatene frem.
Dettre var før internett kom og sikkert noen som har lurt på «tullingen» som kom inn i komunestyre og så skriver så velformulerte og kloke innlegg i lokalavisa osv…
Vel vi fikk ferdig skrevne artikkler fra hovedkontorene tilpassa oss som bare var til og signere vårt navn på så det virka som om det var vi personligt som hadde skrevet innlegg i lokalavisa, ble også forsynt med store mengder ferdigskrevne inlegg vi kunne plukke ut dem sakene vi ville ha og endre noen ord på og sende dem til lokalavisa som pesonlige innlegg.
Dette var ikke noe spess for FRP, var sånn alle partia holdt på.
Ble då skuffa og dritt lei av opplegget at da det den ene halvdelen av lokalgruppa vår ble for maktsyke og ville skvise ut andre halvdelen på årsmøtet ( var 7 stk i hver halvdel og begge grupper trodde jeg var på deres side ) så tok jeg og siden min stemme var avgjørene for vert valg og stemte jeg på dem kandidtane jeg syns var best og ca like mange fra hver gruppe, ønske dem lykke til og gikk.
Det var min politiske kariere.
Akkurat sånt er det her også.
Debunkere har ferdigskrevne kommentarer om alle saker i store arkiver eller får proffe folk til og skrive dem for seg og endrer dem litt så dem blir lagt ut som pesonlige..

Tror vi all skal gå inn i oss selv nå og gjøre oss ferdige med personangrep og andre ting som tar fokuset bort fra temaene herinne som er utrolig viktige for oss og fortsette kampen mot dem som ikke respekterer menneskeliv og kun tenker på egen vinning, makt og penger.

Gruppekoz :D

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Thor
13 år siden

Godt svart Vandalf!! Poenget er blir man hetset,mistenkeligjort,ikke trodd,i det systemet som Singo referer til er det et rent helvete for den person det gjelder..Og vil både du og jeg Vandalf ha en Norsk myndighet(politi-etterrettning-psykiatri) som terroriserer og misstenkligjør en eller flere personer på grunn av av sannhet/deres sannhet ikke blir trodd?..Du svarte jo på innlegget mitt og føler deg forfulgt..på en måte av meg..hehe..Logisk sett er Blobb,coolio,deg selv,og Vegar ganske smart på sitt vis..ok? Men det hjelper å sjekke tingenes tilstand først…

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Thor
13 år siden

He he, smurfeklem tilbake, smurfen og alle andre som måtte trenge det!

Viktig å gi hverandre ros også, ikke bare «kjeft»… Det må vi huske på i all vår iver etter å fremme våre syn her på forumet;o)

Ps; her er en gåte;

Hva er det beste smurfer vet?

Vinneren av gåten får VIP-pass av mine oppdragsgivere til neste års Bilderbergmøte;o)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Thor
13 år siden

Den var lett Vandalf ;)
Beste smurfer vet er smurfekoz, men i dag er det smurfe øll som gjelder hehe
Øll øll Smurfe øll, best av alt er smurfe øll :P
Har drukket sølv vann i 3 dager nå og merker ikke så mye helsebedringer enda men huden begynner og få en fin lyseblå farge da :)
Gleder meg til neste Bilderberg møte
Siden Rockenfeller og Kissinger iverer sånn for befolkningsreduksjon så bør dem vel kanskje finne seg et tau og henge i taket og starte med seg selv for og redusere befolkningen vist dem vil bli tatt seriøst ;)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Thor
13 år siden

Hmmm, host, buuurp, øh sorry, men nå har jeg dukket så mye smurfeøl at jeg knapt klarer å se tastene…

Anhyway, SMURFEN; DU hadde nesten rett svar på gåten, men ikke helt…

Korrekt svar på gåten;

Hva er det beste smurfwer vet?

er;

Å FÅ SMURFE I EVIGHET…

Dobbelt LOL, det er rett og slett sinnsykt morsomt synes jeg(av en eller annen merkelig grunn)…

Premien får du uansett, siden det kun var du som svarte, og jeg kan herved meddele at som en ekstra premie skal sjefen sjøl, Henry Kissinger, danse lapdance for oss i latex miniskjørt med Cheney og Bush (shame on them) som sidekicks… de får imidlertid ikke nyte luksusen med å ha på seg noe som helst, og må danse nakne, blottlagt som de er for sine mange forbrytelse mot menneskeheten de siste 8 år…

Så er det sikkert noen som lurer på hvor i hel…. jeg tar dette fra? (gåten , altså)

Svaret finner dere på denne FANTASTISKE SANGEN fr ca 1,37 (men hør hele sangen for pokker, den er bare helt konge!

http://www.youtube.com/watch?v=wWgpLAM2AG0&feature=related

Og med det sier jeg godnatt…

Ps; skulle det vise seg at jeg er noe gretten i morgen, så tilgi meg, for jeg kommer antageligvis til å ha det het for jæ…. vondt. Men siden det er såkalt selvpåført smerte, så skal jeg prøve å ikke klage for mye, og jeg ber om overbærenhet go forståelse…

pps; siden innlegget er helt fullstenfig blottet for reslevans i forhold til artikkelen har jeg forståelse for om det blir fjernet, men vent i hvertfall til vbår alles kjære smurfen har fått det med seg, ok?

PEACE!

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Thor
13 år siden

Hei Smurfen!

Det er interessant å konstatere at vi har eksakt samme erfaring fra vår fartstid i FrP. Var også fylkessekretær der i 2 år så jeg kjenner lusa på gangen.

Lars Rønbeck

Hans Gaarder
Forfatter
13 år siden

Svar til Blobb’s kommentar som begynner med:
«Hans, at Amnesty ikke har fokus på amerikanske fanger stemmer ikke overens med min erfaring. »

Den hjemmesiden du viser til er Amnesty i USA. Merk forøvrig at det er en egen kategori kalt «War on Terror» i navigasjonsmenyen. That might indicate something…

Jeg tenkte primært på Amnesty i Norge sitt manglende fokus på justismord i USA. Forøvrig snakket jeg med Amnesty Norge på telefonen i fjor, og han jeg snakket med sa også «War on Terror». Har de blitt «programmert» på samme måte ?

Vi vet vel godt hvem som er de virkelige terroristene i «War on Terror» ! Det er overgriperne fra USA og NATO, inkl. lystmorderpakket i Blackwater (som nå har tydd til ny kamuflasje under navnet «Xe). Blackwater ble forøvrig grunnlagt av Eric Prince, medlem av Malteserordenen. Snart kan Malteserordenen feire 1000-års jubileum under mottoet «1000 år med myrding av muslimer».

Vet virkelig ikke Amnesty dette ?! Hvilken side tar egentlig Amnesty i «The war on terror» ?! I det hele tatt å si dette taler vel sitt tydelige språk… Og hva har Amnesty ytret mot Blackwaters ustraffede mordertokt mot kvinner, barn og andre uskyldige sivile i Irak ?

THEY opererer en svindelvev med elementer som veksler mellom hvitt (lett synlig, skaper sympati) og sort (tvilsomme gjerninger som ikke tåler dagens lys).

At Amnesty engasjerer seg for dødsdømte i USA er jo flott (et lett synlig element av hvitt), men ta høyde for at det er samme puppet master som styrer rettssystemet i USA og Amnesty; sammen lager de et flott og troverdig dukketeater, ikke sant ?

Står Fritz Springmeyer nevnt på Amnesty USA sine hjemmesider ? Og hva med politiske fanger i USA ?

Hva sier forøvrig Amnesty Norge om psykiatriens overgrep i Norge (10.000 årlige tvangsinnleggelser med innsprøytning av kjemikalier i de innesperrede i de fleste tilfellene, som om norsk psykiatri er en nazi-organisasjon). Og hva sier Amnesty om overgrepene som Ertresvåg, Luukanen, Dag Hiåsen, Gina Rydland og alle de andre opplyste norske fløyteblåserne blir utsatt for av THEY ?

Selv har jeg ikke hørt et pip. Har du ?

blobb
blobb
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Du skriver :»Den hjemmesiden du viser til er Amnesty i USA. Merk forøvrig at det er en egen kategori kalt “War on Terror” i navigasjonsmenyen. That might indicate something…»

Det eneste som indikeres her er at du IKKE klikket på linken «war on terrorism», men gjetter deg fram til hva som står der. Klikk på linken og få deg en positiv overraskelse. Det der var slapt Hans…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Amnesty Norge er jo en veldig seriøs organisasjon… NOT
Amnesty hadde jo en veldig fin artikkel i media i fjor.
over 50% av norske menn mener at det er kvinnens egen feil vist dem blir voldtatt vist dem går lettkledd eller utfordrende…
Hva faen ?
Jeg har da prata med tusenvis av norske menn i mitt liv og aldri noen gang hørt noen har vært inpå tanken om og ytret seg i nærheten av det der engang.
Må har vært i en moske i oslo den undersøkelsen ble tatt vist dem da ikke hadde en annen Agenda i en fiktiv undersøkelse.
På fredag så kan vi alle feire Malteserordenen tilintetgjørelse.
Da er det 822 år siden Saladin tok en knusende og total seier over Maltesrordenen og nesten utsletta dem og jaga dem ut av Jerusalem.
På fredag er det også være eller ikke være for NWO da Irene skal stemme over Lisboa traktaten og gi EU en President og Høyrepresentant med nesten ultimat makt.
Dem sa nei i fjor så derfor måtte dem ta en ny avstemning i år.
Hadde sikkert blitt tilstander i norge vist vi skulle hatt ny folkeavstemning året etter vi sa nei for at vi sa nei.
Men alt kan vist kjøpest for penger og det blir pøsa inn milliardbeløp til Ja siden pluss at alle bøndene er blitt lova milliarder på milliarder i landbruksstøtte
så 80% av dem er for nå.
Siste Meningsmåling viste Nei så skal bli spennende og følge med på fredagen
Blir nesten som en fotballkamp der dem spiller om total kontroll over menneskene på ene siden og Friheten på andre siden ;)
Det blir en kamp der NWO kommer til og nekte og akseptere et nedelag.

http://www.abcnyheter.no/node/96352

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Tusen takk for den Smurfen.

Lars Rønbeck :-)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Salladin kjente til disse «riddernes» skjulte agenda og derfor drev dem ut av Jerusalem. I dag er maltesrordenen forløperen til de «virkelige» herrene i verden: Illuminati, Sionister, CFR, Blinderberg osv…

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Hvorfor lager vi ikke vår egen organisasjon? En organisasjon, syndikat, sammensluttning… De små partiene og «spesialinteresse-bevegelsene» er altfor….små, og er tilsynelatende oppsatt på å «kjøre en ren linje» i steden for å inngå visse kompromisser og samarbeide med andre for å nå de viktigste målene. På dette viset er det veldig vanskelig å få til noe.

Det er nesten litt fortvilende å se hvor mye de bitte små partiene/gruppene har til felles med hverandre, på samme tid som det virker helt utenkelig for de å slå seg sammen med andre små partier/grupper for å så kunne ha en langt sterkere effekt på samfunnet.

Hva er vitsen med å sitte i en sofa med «det perfekte» partiet eller interessegruppen, når medlemmene i denne gruppen knapt er flere enn at de får plass i sofaen? Med mindre man har massiv statsstøtte (eller er milliardærer) er det jo ekstremt begrenset hvilken effekt en slik gruppe kan ha.

Men om vi alle slo oss sammen?