Du leser nå
Beretningen om en planlagt pandemi

6 minutter lesetidBeretningen om en planlagt pandemi

Det er noe surrealistisk over det som skjer i Norge nå. Stadig flere stopper opp og spør: "Hallo - hva i huleste er hensikten med all vaksinepropagandaen og svineinfluensaskremselen? Har media og myndighetene gått helt fra vettet?"Årets utgave av keiserens nye klær, den planlagte "på lissom"-pandemien, har en grumsete forhistorie som nå må granskes nøye inkludert medias rolle.

Onsdag 18. november hadde jeg hadde en liten epostutveksling med Folkehelseinstituttets Preben  Aavitsland. Spørsmålet til Preben lød: Hei Preben, bare et spørsmål: Hvor lenge har du hatt «pandemi» (pandemisk planlegging) som ditt arbeidsområde?

Svaret lød:

Folkehelseinstituttet har planlagt pandemien i lang tid

Folkehelseinstituttet har planlagt pandemien i lang tid

Folkehelseinstituttets milepæler for pandemi

Nedenfor følger noen av milepælene i Folkehelseinstituttet (FHI) sin pandemi-planlegging:

1. WHO endrer status fra rådgivende til ordregivende «i tilfelle av pandemi» f.o.m. 2007

I 2005 signerte 194 land  en avtale med WHO (Verdens helseorganisasjon) der  WHO gis myndig­het til å kunne beordre tvangsvaksinering, karantene og reisebegrensninger. Avtalen heter International Health Regulations http://www.who.int/ihr/9789241596664/en/index.html og trådte i kraft i juni 2007.

I 2005 ble WHO's myndighet endret fra rågivende til ordregivende i tilfelle av et "pandemi-utbrudd", som WHO selv nå kan erklære etter eget forgodtbefinnende

I 2005 ble WHO's myndighet endret fra rågivende til ordregivende i tilfelle av et "pandemi-utbrudd", som WHO selv nå kan erklære etter eget forgodtbefinnende

2. Norske myndigheter registrerer domenet www.pandemi.no (2005)

I oktober 2005 ble domenet www.pandemi.no registrert med Helsedirektoratet som innehaver.

Domene-planlegging inngår i pandemi-planlegging

Domene-planlegging inngår i pandemi-planlegging

3. Kvikksølv i vaksiner gis et særskilt unntak fra totalforbudet mot kvikksølv (2007/2008)

I januar 2008 trådte den norske loven (produktforskriften) som forbyr all bruk av den farlige miljøgiften kvikksølv i kraft. Det finnes et unntak fra denne bestemmelsen som ennå tillater bruk av kvikksølv, og det er bruk av kvikksølv i vaksiner som har fått et særskilt unntak på en egen linje, med produktdefinisjon tilpasset farmasiindustrien (tiomersal) og det hele:
Kvikksølv i vaksiner er eneste tillatte bruk av kvikksølv etter norsk lov

Kvikksølv i vaksiner er eneste tillatte bruk av kvikksølv etter norsk lov, jfr. nederste linje

http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20040601-0922.html#2-6) Kan dette helsemessig komplett uforståelige og uansvarlige unntaket fra kvikksølvforbudet ha blitt smuglet inn i lovverket som en del av den store pandemi-planen ?

4.  Norske myndigheter inngår avtale om kjøp av «pandemi-vaksine» til hele Norges befolkning (2008)

I juli 2008 inngikk norske myndigheter en avtale med farmasiselskapet GlaxoSmithKline (GSK) om bestilling av 2 doser ”pandemi-vaksine” til hver nordmann. Dette fungerte som en slags kjøpsopsjon som ville tre i kraft i tilfelle av at WHO erklærte pandemi-nivå 6 for å ha inntruffet. I dette tilfelle ville prisen Norge var forpliktet til å betale til GSK være den samme uansett levert kvantum: 650 mill. kr.

5. Farmasiselskapet Baxter patenterer svineinfluensavaksine (2008)

I august 2008 patenterte det Rockefeller-eide farmasiselskapet Baxter en vaksine mot svineinfluensa (Influenza A / H1N1).
http://www.theoneclickgroup.co.uk/news.php?start=2760&end=2780&view=yes&id=3581#newspost

6. Folkehelseinstituttet fremlegger en plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i norske kommuner (2008)

I november 2008 forelå Folkehelseinstituttets ferdige ”Plan for massevaksinasjon i kommuner”:
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00117/Plan_for_massevaksi_117619a.pdf

Som det fremgår allerede av planens forord er massevaksinasjon Norge rundt et viktig element i planen, noe som Folkehelseinstituttet ved gjentatte anledninger har drillet norske kommuner i:

Folkehelseinstituttet hadde drillet norske kommuner i massevaksinering i påvente av en pandemi lenge før noen hadde hørt om svineinfluensa

Folkehelseinstituttet hadde drillet norske kommuner i massevaksinering i påvente av en pandemi lenge før noen hadde hørt om svineinfluensa

7. Et debattinnlegg i Aftenposten antyder at det planlegges at media skal spre  pandemi-panikk i 2009 og at det vil dukke opp en særs tvilsom vaksine mot en relativt harmløs influensasykdom (2008)

Et innlegg på Aftenpostens forum for nett-debatt datert 13.12.2008  er en kryptisk indikasjon på at noe kan ha lekket ut fra pandemi-planleggingen. Her står det bl.a.:

”Fugleinfluensa-’panikk’ som er planlagt spredd via media i 2009. Norges ’fremsynte’ (dvs. lydige løpegutt for BB) Jens Stoltenberg har allerede reservert opptil flere doser med ’fugleinfluensa-vaksine’ for hver av oss. Fugleinfluensaen vil ikke være så farlig, den vil bl.a. kunne kureres ved hjelp av hydrogenperoksid. Vaksinen mot fugleinfluensa vil derimot være et farlig ’djevel-serum’.”

Se: http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=8&ThreadID=257375&page=1#item3979665

I april i år brøt som kjent svineinfluensaen ut i Mexico. Dette ble kringkastet av media som noe helt nytt, ukjent og farlig.

Det som hurtig ble erfart fra svineinfluensautbruddet i Mexico var at den nye sykdommen viste seg å være verken særlig smittsom eller særlig dødelig til tross for sjokkmeldinger fra den vestlige verdens media om det motsatte.

8. WHO endrer definisjonen på pandemi etter svineinfluensautbruddet i Mexico ved å fjerne kriteriet «høy dødelighet» som nødvendig for pandemi-erklæring

Svineinfluensaens mangel på dødelighet ser ut til å ha blitt et tema for FHI’s  pandemiplanleggende kolleger i WHO. Faktum er at WHO i mai i år endret pandemi-definisjonen ved å utelate kriteriet ”betydelig dødelighet” som et nødvendig karakteristika ved en sykdom for at den skulle kunne bli ansett som ”pandemi” !!

Denne komplette forvrengningen av definisjonen av pandemi, fra noe svært smittsomt og svært dødelig, til noe som er spredd litt rundt omkring er blitt grundig avslørt av bl.a. den legeutdannede spanske nonnen Teresa Forcades:

“The answer is that this year in the month of May… in May 2009 the WHO changed the definition of pandemic from its then current definition of an infection by and infectious agent simultaneously present in different countries at the same time and with a significant mortality ratio to the proportion of infected population into removing from the definition this mortality characteristic. Therefore the new definition went to describe a pandemic as a simultaneous infection present in various countries and carrying an infectious agent showing any novelty characteristic thus leaving us unable to know the type of immunity present within the population. With this new definition, and it is a definition… I’m quoting it from the ‘British Medical Journal’.”

Se: http://whatreallyhappened.com/content/flu-required-info-please-repost-flu-required-info-please-repost

Video-klipp som teksten er hentet fra: http://www.youtube.com/watch?v=djAMEnzCY1U&feature=related

Nonne som ikke sover i timen: Teresa Forcades. Leser ikke norske leger New England Journal of Medicine ?

Nonne som ikke sover i timen: Teresa Forcades. Leser ikke norske leger New England Journal of Medicine ?

9. Massevaksinering har hele tiden vært hovedhensikten bak FHI’s pandemiplan

Det må antas at den massive kringkastingen av den svinske nye influensaen har fungert som et slags startskudd for FHI’s aktivering av pandemi-planen, i trinnvise sekvenser, hvor hovedhensikten i form av massevaksinering av flest mulig nordmenn er blitt holdt skjult lengst mulig.

10. FHI’s «Pandemi-Preben» Aavitsland er kommet i offentlighetens søkelys etter års arbeid med pandemi-forberedelser i det skjulte

Etter at WHO i juni rituelt erklærte at «pandemi-nivå 6 har inntruffet» ble det omsider Pandemi-Prebens tid forTwitter-blogg ( twitter.com/prebenspandemi ) og opptredener i rampelyset:

Planlagt rituale: Pandemi-Preben Aavitsland (til h.) i rampelyset ultimo juli 2009

Planlagt rituale: Pandemi-Preben Aavitsland (til h.) i rampelyset ultimo juli 2009. Til v. helsedirektør Bjørn-Inge "vi er stolt av at vi i Norge benytter en vaksine med kvikksølv og skalen" Larsen

Etter mange års pandemi-planlegging i det stille i nært samarbeid med de øvrige delene av FHI’s pandemi-miljø, WHO og utvalgte farmasi-selskaper er på lissom-pandemien omsider kommet til Norge. En «pandemi» som på ingen måte tilfredsstiller de kravene som gjaldt for WHO så sent som i april i år…

11. Svært mye tyder på at massevaksinering med tvilsomt serum har vært hovedhensikten med pandemi-planene og -utbruddet, både fra WHO og FHI sin side.

Var massevaksinering hovedhensikten bak alle årene med pandemiplanlegging? Hva var i så fall hensikten – god eller ond? Og hvordan skal vi egentlig tolke norske helsemyndigheters og medias rolle som pandemi-teaterets primære drivkrefter?

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
65%
Opplysende
15%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
20%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, blant annet helse (Teoretisk Fysiologi som kan kalles rytme-helse og vaksiner) og skjulte maktstrukturer.

224 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *