Bla i tag

Sarkar

PROUT-visjonen: Blandingsøkonomi med fokus på kooperativer og økobevissthet

Hvilken økonomisk politikk tjener befolkningsflertallet og hensynet til miljøet og naturen best? Hvilken økonomisk politikk ønsker du å finne i samfunnet på den andre siden av elven?

Shivas tantra: transrasjonell kosmologi med livsbejaende livsfilosofi

Hvilken livsfilosofisk verdi har Shivas tantra i dag?