Bla i tag

overbefolkning

Transport til utvalgte henrettelsessteder for sinnsyke, utviklingshemmede og unyttige i Tyskland i 1939: https://www.annefrank.org/de/timeline/211/die-ermordung-behinderter-menschen/

Drap av de unyttige, sikkert og effektivt

Utryddelsen av de unyttige, de politiske sionisters plan I kjølvannet av gode og dårlige gener og arv, kom splittelsen. Splittelsen var skriften på veggen fra de hensynsløse og brutale spesialister. Eugenikk var som essensen klemt ut av deres religion, for uttrykkene rase og blod var ofte inneholdet mellom linjene. Og bak disse ekstreme idéer lå