Bla i tag

New Age

natoflag

Den Nye Verdensordens religion

New Age-religionen: Situasjonsbasert moral og relative sannheter.