Bla i tag

chile

Norge i værkrig

Lyset fra norden lager torden og skjelvene øker i takt med strømloggene. Side-effekter: Psykotronisk æra

Illuminatets toppmenn David Rockefeller

David Rockefeller bedt å forlate Chile

Narkolangere i dress og slips har det bedre enn de på Jernbanetorget, så lenge Illuminatet får myndighetene til å pushe sitt apedop.

Norske næringsinteresser i Chile

Chiles demokratiske krefter ble kuppet av CIA på 70-tallet. I dag sender de den nasjonale hæren på ærend for multinasjonale selskap og slår ned på urbefolkningers rett til å leve.