"But there is more in those shots", hør TG Report, video 1, om graphene oxide - NWO horror show, 4000 ganger sterkere enn titan, stimuleres av frekvenser funnet i 5G, "kill switch", hva du kan gjøre for å bli kvitt dette, se: https://www.bitchute.com/video/2XnG8m4yzI92/

Foreligger det straffbare forhold knyttet til vaksineringen? Brev til politiet

4.5K visninger
5 minutter lesetid
25

Til
Sør-Øst politidistrikt
Postboks 2073, 3103 Tønsberg

Kopi:
Justis- og beredskapsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Statsforvalteren og ulike kommuner
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, justiskomiteen på Stortinget
TV2


Vi ber politiet vurdere om det foreligger straffbare forhold knyttet til vaksineringen som nå utføres i forbindelse med korona-pandemien. Spesielt er vi opptatt av at barn og unge i Norge ikke blir skadelidende. Men det handler også om situasjonen for kvinner, 1263 bivirkningsmeldinger er knyttet til menstruasjonsforstyrrelser. Bør vaksineringen stoppes omgående?

Vi viser til straffeprosessloven:

§ 224. Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige. Vi viser til “andre omstendigheter”, men politiet kan naturligvis også selv gå til anmeldelse. Politiloven er dessuten relevant.

§ 1. Ansvar og mål

Her vises et TM-mikroskopisk foto av grapheneoksid i Pfizer vaksinen, tatt av de spanske forskerne, foto hentet fra Robert Young rapport, her.

Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for. Polititjenesten utføres av politi- og lensmannsetaten. Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.

Vaksinene innholder skadelige stoffer som helsemyndighetene ikke kjenner til? Vi vedlegger en rapport som viser at vaksinene som er i bruk i vårt land, inkludert Pfizer og Moderna, innholder ingrendienser som ikke er kjente – selv ikke av våre helsemyndigheter; det vil si vaksineprodusentene har ikke informert om dette eller norske helsemyndigheter har ikke undersøker ingrediensene selv.

Med andre ord kan vi stå overfor brudd på lover og regler, inkludert folkehelseloven, smittevernloven, straffeloven og Grunnloven.

I tillegg: Informert samtykke blir umuliggjort
Parasitt Trypanosoma, funnet i Pfizer vaksinen, også kjent som parasitten som forårsaker sovesyken, virker svekkende på  selvbevisstheten, se video SGT, 32:09 her.

Rapporten har denne konklusjonen: Pfizer-, Moderna-, Astrazeneca- og Janssen-medikamentene er IKKE “vaksiner” men komplekst grafenoksid nanopartikler aggregater av forskjellige nanoelementer knyttet til genetisk modifiserte nukleinsyrer av mRNA fra dyre- eller veroceller og aborterte humane fosterceller som sett og beskrevet ovenfor. Vi understreker: Ingrediensene i dette de kaller vaksiner virker magnetisk-toksisk, cytotoksisk og genotoksisk for planter, insekter, fugler, dyre- og menneskecellemembraner og deres genetikk og har allerede ført til alvorlige skader (anslått til over 500 millioner) og /eller uunnvikelig død (anslått til over 35 millioner). Rapporten viser blant annet til at disse stoffene er funnet i vaksinene:

* Graphene Oxide (rGO) – knyttes til menneskelig blod etter en CoV-19-inokulasjon som forårsaker patologisk blodkoagulasjon!

* Grafenpartikler – definitiv identifikasjon av grafenoksid ved TEM-mikroskopi funnet i alle 4 CoV – 2 – 19 vaksiner

* Klynge av grafennanopartikler i en Pfizer-vaksine, de ser ut til å være samlet

* TEM-mikroskopiobservasjon der partikler av redusert grafenoksid i en Pfizer-vaksine er tilstede. Røntgendiffraktometrien avslører deres natur av krystallinske karbonbaserte nanopartikler av rGO

Figur 11, se Dr. Robert O. Young pdf-rapport side 18.

* Figur 11 viser skarpe mikronrester på 20 um i lengde identifisert i Pfizers såkalte “vaksine” som inneholder karbon, oksygen, krom, svovel, aluminium, klorid, nitrogen.

* En 50 mikron forlenget kropp, som vist i figur 13, er en skarp mystisk tilstedeværelse i Pfizer-vaksinen. Den fremstår og identifiseres anatomisk som en Trypanosoma cruzi-parasitt hvor flere varianter er dødelige og er en av mange årsaker til ervervet immunsviktsyndrom eller AIDS.


Et biologisk våpen, jag etter fortjeneste eller er det et operativsystem?
Hør brannmann fra Los Angeles Fire Department Captain Cristian Granucci fortelle hva han synes om covid19-vaksinene (video Youtube, her og i rapporten fra Dr. Robert O. Young, her).

For oss kan det virke som om vi står overfor biologiske våpen. Om det er fremmede makter som står bak eller omfangsrike medisinske kartell i utlandet, kan vi ikke fastslå på det nåværende tidspunkt. Det regner med vi med at en eventuell etterforskning kan avdekke. Vi vil også opplyse at den mannen som har snakket om at alle på kloden skal vaksineres, Bill Gates, har investert i en rekke vaksineprodusenter og er den største bidragsyteren til WHO (Verdens helseorganisasjon) som erklærte pandemien 11. mars 2020. Det kan ikke utelukkes at Gates har påvirket WHOs beslutning om å erklære pandemi, for at hans vaksineinvesteringer skulle gi god avkastning. Ei heller kan det utelukkes av det hemmelige innholdet i vaksinene inngår i teknologiselskapenes ønske om å knyttet menneskene nærmere kunstig intelligens/Internet of Things, eller som selskapet Moderna skriver: å få til et operativsystem via m-RNA.

Dette er dokumentasjon som forligger en rekke steder, særlig på Internett, og som politiet med enkelhet kan finne fram (se også linker nedenfor). Med andre ord kan vi stå overfor et bedrageri, jfr straffelovens kapittel 30: Bedrageri, skattesvik og liknende økonomisk kriminalitet. Forholdet mellom WHO og de norske myndigheter er heller ikke klarlagt – det bør nok gjøres. Finnes det spesielle kontrakter som rammer innbyggernes helse?

Vi legger til at det ikke vitenskapelig er bevist at viruset som skal gi covid-19 eksisterer – grunnen er at det ikke er isolert etter grunnleggende vitenskapelig metoder. PCR-testen har også av flere oppgitt å være meningsløs, da den gir et utall falske positive. Utfordringen er at hvis vi står overfor et virus som ikke eksisterer og en test som ikke virker, så er det umulig for den enkelte borger å bevise at en ikke er smittsom, og dermed vil alle tiltak kunne gjennomføres. Vi ber politiet så fort som praktisk mulig se på forholdet vi framlegger her – og ber om at dere holder oss orientert om utviklingen. Slik vi ser det kan det også være snakk om å igangsette midlertid forføyning – da våre barn og unge kan være i alvorlig fare.

Med vennlig hilsen Vaksinekomiteen, Vestfold og Telemark, kontakt: vestfoldtelemark@caramail.com

Fakta om Vaksinekomiteen, Vestfold og Telemark: Består av mellom 80 og 100 innbyggere, flest i Vestfold og Telemark, som har møttes jevnlig helt siden pandemi-starten i mars 2020. Flere har vært med på markeringer, og flere har engasjert seg med informasjoninnhenting for å finne de grunnleggende fakta i denne krisetiden.


Kilder:


Rapport i pdf-format av Robert O. Young, Scanning & Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene Oxide in CoV-19 Vaccines, kan lastes ned, her.

TV2: Legemiddelverket har så langt behandlet 1263 bivirkningsmeldinger som er knyttet til menstruasjonsforstyrrelser i Norge. 99 av disse er klassifisert som alvorlige. Gjennom pandemien har Statens Legemiddelverk mottatt 37.859 bivirkningsmeldinger etter koronavaksinen. Av disse er fortsatt 17.000 meldinger ubehandlet.

https://www.tv2.no/nyheter/14337580/

Om Bill Gates: Investert i åtte store vaksineprodusenter: https://newsrescue.com/follow-the-money-bill-gates-funds-uk-mhra-chair-jvci-the-agencies-advising-govt-on-vaccines-kids-to-be-jabbed-despite-high-risk-benefit-ratio/

Den største bidragsyteren til WHO (Verdens helseorganisasjon): https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/gates-foundation-now-whos-biggest-funder/articleshow/76145069.cms

Vaksinere hele verden: https://www.realclearpolitics.com/video/2020/04/05/bill_gates_things_wont_get_back_to_normal_until_we_have_got_a_vaccine.html#!

Moderna: https://prayandbeready.wordpress.com/2021/02/04/moderna-admits-mrna-jabs-are-an-operating-system-designed-to-program-humans/

Befolkningen skal ta et informert valg: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus—comirnaty-biontech-og-pfizer/

Fakta om Pfizer-vaksinen: https://legemiddelverket.no/nyheter/forste-koronavaksinegodkjent-i-europa

Preparatomtale Pfizer – det finner ikke noe om grafenoksid: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_no.pdf

Spanske forskere har oppdaget: https://www.aktueltspania.net/aktuelt_post/spanske-forskere-har-oppdaget-at-vaksine-inneholder-grafenoksid

“But there is more in those shots”, hvordan du kan kvitte deg med graphene oxid, TG Report, Graphene oxide – NWO horror show, se her, video 2: her.


forfatter

Det hele er dessverre enkelt å begripe: Hvis det stemmer det som allerede er fastslått, har våre egne helsemyndigheter unnlatt å undersøkene vaksinene og har dermed stilt seg som ansvarlige for ikke bare å føre sine egen befolkning bak lyset, men også bevisst å skade sin egen befolkning. Vi aner at de myndighetspersoner som driver dette igjennom har helt andre motiv for sine handlinger enn befolkningens helse og sunnhet, motiv som ser ut til å dreie seg om politisk makt og kontroll. Også Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket er en del av dette. Brevet ble sendt til Politiet den 5. november 2021.

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

25 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ken
ken
Anonym
2 år siden

Straffbare forhold knyttet til strømkrise? “Varför har politikerna skapat elkrisen vi ser i dag? Peter Rudling, expert på kärnkraft och utbildare”:

NB! Se også kommentarfeltet…

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  ken
2 år siden

Oppblåste strømpriser er skapt for å drepe middelklassen, slik at ingen kan gjøre motstand mot global nedslakting, ingen kan kjempe for sin menneskeverd som disse franske bønder:

som feide av veien statlige barrikader mot folket og svarte med drittkaskere mot politiets vannkastere.

Russia Today
Russia Today
Abonnent
2 år siden

Nå er det påvist at de vaksinerte med sitt svekket immunforsvar setter opp farten på virus-mutasjoner.
Uten vaksinering ville dette viruset dø ut som enhver annen sesong-influensa.
MAO: parasittene vil holde prosessen gående kunstigt ved hjelp av vaksiner, munnkurver, 5G, GMO, sosial distansering o.l.

I rusland er det vedtatt lov № 1120845-7 om tvangs-evakuering av sivile fra deres hjem fra 1.06.2021,
og medfølgende statlig standard (ГОСТ Р 42.7.01-2021 «Sivil forsvar. Hastebegravelser av lik i krigs- og fredstid») som legaliserer massegrav på areal 40 hektar

MAO: man er ikke lenger herre over sine egne liv og kropper, fratas retten til å forsvare sine barn.

Folk begynte å røre seg der og protestere mot tvangs-vaksinering og QR-faenskap.
Flere land i europa kjemper for sin menneskeverd. Norge sitter pent på gjerde.

Bodil
Bodil
Anonym
2 år siden

Håper brevet til politiet blir tatt seriøst…!!!
Ellers, fikk denne (se video) tilsendt… nå tviler jeg også på ivermectin..!?? Noen som kan bekrefte avkrefte? Eller blir dette feil fora!?
https://www.bitchute.com/video/BIQIDfQmBpur/

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Bodil
2 år siden

Filmen ser for meg ut til å være korrekt.

Du kan bare få gift ut av kroppen ved å gi kroppen riktig behandling :
spise normal mat, og drikke rent vann.

Aldri bruke medisin ( tabletter etc ) Ingen medisin er laget for å hjelpe kroppen, kun for profitt.

Spise grønnsaker, og hold deg borte fra kjøtt.

Det som skjer i verden er et gigantisk psykisk spill.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden
Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden
e
e
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

AI organic hivemind. Syntetiske parasitter? 666

Elena
Elena
Anonym
Svar til  Bodil
2 år siden

En venninne som bor i Amerika sier at de skaper det fra andre land for å ha, og gir det til venner som får korona. De sier at Tramp brukte det da hadde korona. Doktor Zelenski i New York, hadde brukt det til flere pasienter under pandemi i 2020.

ken
ken
Anonym
2 år siden

Big Pharma SATAN (SANTA) GOD JUL! https://www.youtube.com/watch?v=VbTx1_b6pVQ

smurfen
Redaksjonen
2 år siden

Litt spesielt at denne gangen skal de aldri mer åpne opp igjen, fra nå av blir bare alt mye mye verre.

Dana Ashlie har tatt for seg det sataniske i dette her, først kom det ut at de skal vaksinere/ofre alle fra 5 til 11 år så kom konserten fra hvelvete med Travis Scott den 5-11.

Remember Remember the 5th of November.

En portal ble åpnet og nå er det styggen selv som kontrollerer verden.

Last Call. What the enemy meant for evil…

En Pfizer forsker har blåst faenskapet og satt opp en liste over hva vi har i vente mnd for mnd fremover.

https://korsfestet.wordpress.com/2021/11/06/6-nov-2021-mike-yeadon-tidligere-pfizer-forsker-sendte-dette-ut-pa-torsdag-vi-naermer-oss-trinn-5/

Arve
Arve
Abonnent
2 år siden

Numerologen viser oppdaterte koronatal. Les og døm sjølv.

https://www.numerologensverden.no/covid-19-dodsfall-kontra-bivirknings-dodsfall/

Arve
Arve
Abonnent
Svar til  Arve
2 år siden

Dr. S. Tenpenny intervjua av Mike Adams. Vaksinene er bio-våpen som har både korttids- og langtidseffektar.

https://www.brighteon.com/7d55613e-a983-4b52-b884-23d423771900

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

Bra artikkel :D

UCSF Professor Aditi Bhargava ‘These Are Not Normal Vaccines
https://brandnewtube.com/v/PdhsRb

KTA
KTA
Abonnent
2 år siden

Denne dama mener de vaksinerte har fått parasittene som er involvert i frimureroppdragelsesritualet.. De har blitt gjort til genmodifiserte hybrider, dette er det endelige målet for psykopatene og NWO..Å drepe Adams frø, og bygge huset til Kain, satans barn med eva.

Hun forteller en måte hvordan man kan plage de vaksinerte (hybdridene) med “highfrequency lyder” som de uvaksinerte ikke kan høre
https://www.bitchute.com/video/xKpz6Qa7vHE1/

Jeg vet ikke helt hva jeg skal tro . Jeg synes ihvertfall dama svarer godt for seg

e
e
Anonym
Svar til  KTA
2 år siden

Som med chippende det. Man kan terrorisere og torturere noen via frekvenser. Det er jo ikke noe nytt. Man kan programmere folk også gjennom bruk av frekvenser. MC har flere sider.

A
A
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Ancient knowledge :

Kari
Kari
Anonym
2 år siden

Så bra Utrolig godt og se at dere gir politiet mere og gjøre. De har jo så lite og gjøre og dete er jo utrolig viktig for de og bruke tid på

e
e
Anonym
2 år siden

Jeg er spent på om du får noe svar på brevet :) Grundig og godt skrevet Sven :)

Åge
Åge
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Får håpe de ser på den i 1 minut også henlegger den pga idioti.
Burde egentlig vært straffbart og kaste bort tia til Politiet men idioti.

Knut
Knut
Anonym
2 år siden

Bra artikkel. Mye nyttig info. Det meste visste jeg fra før, men for mange kan dette være helt ny informasjon.

jab
jab
Anonym
Svar til  Knut
2 år siden

Graphene Oxide finnes i alle injections eller såkalt vaxine.
Det omtales her: https://www.bitchute.com/video/2XnG8m4yzI92/

kjell108
Abonnent
2 år siden

Forside fra presstitutene i Dagbladet
“Skremmede corona-spredning i Norge”
Da skulle vi tro at det med små skrift handlet om COVID-19?
Nei.
Det handler om at legekontorene nedringes av folk som har behov for legesjekk etter at restriksjonene ble opphevet. Nå er det kø ved legekontorene … takket være COVID-hysteriet fra presstitutene selv i Dagbladet

Tema CORONA
“Voldsom økning i Norge”
vil typisk være pjatt om normal influensasesong.

Nå du betaler 45 kr for Dagblad da betaler du for egen fordummelse og for at legene ikke tilbyr ivermectin.
DU ER DIN EGEN VERSTE FIENDE

« Forrige artikkel

Dette er ingen vanlig bil, men en overvåknings-sentral

Neste artikkel »

Fra den norske dypstats historie, bolsjevik eller jesuitt

25
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x