Bla i tag

grafenoksid

VG fra 4rde november 2022 https://www.vg.no/forbruker/helse/i/EQyW7j/anette-39-ble-syk-etter-vaksinering-kroniske-smerter-i-hjernen

VG: Kroniske smerter i hjernen

Kommentar av Jakob Nilsen VG er sannsynligvis det mediet i Norge som meste av alle har jaget opp korona-frykten og messet om vaksinene som eneste løsning. Derfor er det oppsiktsvekkende at oppslaget 4. november var: “Kan vaksinen gi alvorlig hodepine?” Riktignok vises det til en norsk coronastudie hvor en ønsker seg svar, men de har

"But there is more in those shots", hør TG Report, video 1, om graphene oxide - NWO horror show, 4000 ganger sterkere enn titan, stimuleres av frekvenser funnet i 5G, "kill switch", hva du kan gjøre for å bli kvitt dette, se: https://www.bitchute.com/video/2XnG8m4yzI92/

Foreligger det straffbare forhold knyttet til vaksineringen? Brev til politiet

Til Sør-Øst politidistrikt Postboks 2073, 3103 Tønsberg Kopi: Justis- og beredskapsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Statsforvalteren og ulike kommuner Arbeiderpartiet, Senterpartiet, justiskomiteen på Stortinget TV2 Vi ber politiet vurdere om det foreligger straffbare forhold knyttet til vaksineringen som nå utføres i forbindelse med korona-pandemien. Spesielt er vi opptatt av at barn og unge i Norge ikke