Galtungs løsning

6.1K visninger
17 minutter lesetid
34

Denne artikkelen omhandler Norges verdensberømte fredsforsker Johan Galtung. Foruten avsnittet “Johan Galtung den siste viking” er artikkelen i sin helhet Galtung-sitater som stammer fra en nettprat i 2003 angående Irak, og et intervju med NRK fra i år (2011). Galtungs syn representerer ikke nødvendigvis ikke artikkelforfatterens syn på de ulike sakene.  En betydelig del av artikkelen omhandler samer, men i bunn og grunn gjelder de samme tingene oss alle. For best utbytte av stoffet anbefales det at å ta seg god tid og se alle filmklippene.

Johan Galtung “den siste viking”


Den første, opprinnelig kalt Galte, tilhørte det noen kaller «uradelen» i middelalderen. Slekten døde ut i mannslinjen omkring 1413. Et spesielt kjent slektsmedlem er riksråden Gaute Eiriksson som hadde en galte av villsvin i sitt våpenskjold. Slekten hadde fra ca. 1190 sitt sete på Torsnes i Hardanger. Den andre er en slekt som kan føres i mannslinjen tilbake til 1519. Tilknytning i mannslinjen til den første ætten er ikke kjent. Det er blitt anført at den nålevende slekten Galtung nedstammer fra den andre slekten gjennom kvinnelinjer. Den nålevende slekten tilhørte en innflytelsesrik slektskrets i Hardanger-området, bl.a. på gårdene Aga og Torsnes, samt med flere kjente sjøoffiserer og admiraler. Den nålevende slekten har også en villsvinsgalte i slektsvåpenet.

Av denne slekten fikk admiralen Lauritz Galtung fra Hardanger et adelsbrev fra unionskongen i 1646/1648, med uttrykk for at det var en bekreftelse på et eksisterende adelskap. Den sterkt adelsorienterte historikeren, riksarkivar H. J. Huitfeldt-Kaas, anførte i en artikkel fra 1885 at slekten inngikk såkalte «ulikebyrdige ekteskap» i perioden 1670-1870, og at det førte til at adelskapet falt bort. Hele slekten levde omkring 1800 i bondestand, bl.a. på den gamle ættegården Torsnes i Jondal, Hardanger, der slektsmedlemmer fortsatt bor. Fra slutten av 1800-tallet lever deler av slekten i borgerstand, bl.a. som embedsfolk, byborgere, leger, tannlege, gullsmed, advokater og andre jurister. Denne slekten er tatt med i Danmarks Adels Aarbog. Til slekten hører bl.a. samfunnskritikeren og fredsforskeren, professor Johan Galtung. Galtungs far og farfar var begge leger. Han tilhører den yngre norske slekten Galtung, kjent siden 1519, som tidligere ble regnet som adelig, men hvor adelskapet senere er blitt ansett å ha falt bort på grunn av ulikebyrdige ekteskap i perioden 1670-1870 og som i samme periode levde i bondestand.

Johan Galtung har flere ganger kommet med spådommer om samfunn og samfunnsendringer. I 1980 spådde han at Berlinmuren ville falle innen 10 år. Om Jugoslavia: «Jeg tror at blodtørsten i Jugoslavia nærmer seg slutten. Løsningen ligger i å sende inn fredsbevarende FN-tropper.»

USA-imperiet faller innen 2020

– Alle imperier går under. USA-imperiet faller innen 2020. Johan Galtung spår ikke, han insisterer på å vite ting om framtida. 24. oktober fylte fredsforskningens far 80 år, og vi får et nært møte med den frittalende jubilanten et sensommerdøgn på hytta hans i Jondal i Hardanger. Innimellom morgenbad, bokskriving og blåbærplukking deler han her sine tanker om livet og verden.

Se dokumentaren Galtungs løsning på NRK her.

Johan Galtungs nettprat om Irak 2003


Jørgen Østensen: Hva er det som gjør at USA har så dårlig tid? Det eksisterer vel ikke noe umiddelbar fare for at Saddam skal angripe noen? Det samme gjelder egentlig behandlingen i NATO av Tyrkia-spørsmålet? Hvorfor haster det med å planlegge forsvaret av Tyrkia?

Johan Galtung: Interessant spørsmål. Jeg tror det må sees i lys av årsakene til USAs kommende angrep: Oljemangel fordi Saudi-Arabia svikter og gjentatte ganger har bedt USA trekke seg ut, USAs økonomi i fritt fall – hva de nederste 70 prosents levestandard og kjøpekraft angår, og troen på at oljekontroll kan rette opp dette – og koordineringen med Israels endelige løsning på Palestina-problemet med å skyve dem over Jordan-elven, “the transfer.”

For å forstå den snart 100 år gamle oljekrigen og hvorfor araberene undertrykkes, anbefales denne dokumentaren her:

http://video.google.com/videoplay?docid=-7230141745866817660#


Den fundamentalistiske kristen-jødiske allianse* i USA, på en 15-16 millioner, er enormt aktiv, og er den nest sterkeste lobbyen i Kongressen etter National Rifle Assosiation. For dem er tryggingen av Israel som det sted jødenes Messias kan komme og de kristnes Kristus kan komme tilbake til helt sentral, og mange av dem er av den oppfatning at det er i disse dager det kan skje. Et litt kynisk uttrykk er at det dreier seg om å skape landingsplass for Messias 1=Kristus 2. Den som er interessert i George Bush som fundamentalist, bør lese hans tale for National Religious Broadcasters Convention. Denne tankegangen har nok sterk støtte i Norge i bevegelsen “Hjelp jødene hjem” og de som er preget av sin barndoms lære om jødeland, hvor Jesus hadde sine vandringer, bl.a. skulle jeg tro, en prest fra Møre som f.t. er** statsminister i Norge. I motsetningen mellom ham og biskop Stålsett ser man motsetningen mellom de to kristendommer.

* = For en utdypende artikkel om kristensionistiske Isvaelvenner i Norge, klikk her.
** = Grunnen til at det står at Bondevik er statsminister, er at dette ble skrevet i 2003.

Bjørn A Jenssen: Hei, Galtung! Verden blir stadig mer demokratisk, mens alle muslimske land i verden stadig er diktaturer. Hva er årsaken?

Johan Galtung: Det er 56 muslimske land i verden, og de aller fleste har valgprosesser som i hvert fall er på høyde med valgprosessen i den amerikanske delstaten Florida – kanskje enda bedre. Men hovedpoenget er at Islam ikke anerkjenner et skille mellom det religiøse og det verdslige, mao. “å gi Gud det som Guds er, og keiseren det som keiserens er”. Den viktigste forsamling i den muslimske verden er derfor moskeen og den dialog som foregår inne i den – og ikke det vi er vant til, nemlig presse og parlament. I mange muslimske land er det derfor langt mer demokrati enn det vestlige øyne kan fange inn.

Forøvrig bør det også nevnes at i alle vestlige demokratier er utenrikspolitikk i det vesentlige “hevet over partiene”, altså “unndratt” demokrati. Norske parlamentarikere visste ikke engang hva Ramboulliet-avtalen gikk ut på da de stemte for norsk krigsdeltagelse.

Jardar: Hva ser du som beste løsning på konflikten som er oppstått?

Johan Galtung: En konferanse for Midtøsten i likhet med KSSE i Helsinki for den kalde krigen – altså en konferanse der alle land i Midtøsten sitter rundt bordet, og der problemene ligger PÅ bordet. Israel skal selvsagt delta, men USA kan bare være observatør. Tyskland og Frankrike kunne være tilretteleggere, men også bare observatører. Jeg tror altså på en forbundsstat for Irak, med Kuwait som en uavhengig stat, men nært tilknyttet denne forbundsstaten; Et forbund av autunome kurdiske områder i de fire nabostatene Tyrkia, Irak, Iran og Syria – ute å dele disse landene. Slik kunne kurdere både ha et kurdisk pass og et statspass; og et fellesskap i likhet med det europeiske i sin tid av Syria, Libanon, Palestina, Israel Jordan og Egypt som et område med åpne grenser for turisme, handel, kultur og økonomisk samarbeid. Irak kunne ev. være et assosiert medlenm av dette felleskapet. Konflikter bør gripes an positivt med gjensidig respekt og samarbeid, ikke med trusler og gangrep. Her har både Saddam Hussein og George Bush meget å lære.


Bobby: Står Iran for tur etter Irak?

Johan Galtung: Etter 11/9 2001 avslørte BBC at Washington hadde en liste med ca. 60 land. Det bør første nevnes at etter annen verdenskrig – og FØR 11. september – hadde USA 67 militære intervensjoner verden rundt, med 10-12 millioner drepte. Det dreier seg altså om en lang tradisjon.- Bush har en “ondskapens akse” med tre land, og det kunne tyde på at Iran står for tur etterpå, bl.a. oljen. Men så har Bush en utvidet akse med 7 meldemmer, og der kommer bl. a. Syria og Libya inn i bildet. Jeg ville være varsom med å komme med noe sikkert utsagn om køordningen, dog bør det nevnes at lobbygruppen Jinsa i Washington ønsker amerikansk demokrati innført i alle 22 arabiske land. Det er neppe nødvendig å føye til at de ikke vil få til dette: Selv ikke Hitler og Stalin hadde så ambisiøse målstetninger, og vi vet hva som skjedde med deres systemeer.

(Note: Galtung hadde rett. Dette ble skrevet 14 februar 2003 og i skrivende stund April 2011 er både USA og Nato i krig med Libya, og Senator Joe Lieberman har tatt til orde for en ny flyforbudssone over Syria (slik de sniklegitimerte Libya angrepet.)

Galtung intervjues om terror på ‘Verden på lørdag’ NRK P2 09.10.10

Spår storrike i Arktis


Det er mange av oss som håper på – nord for den arktiske sirkel – et inuitt-sameland. Hvis du tenker deg Alaska, Nord-Kanada og Grønland, også fram til de nordiske land, gjennom hele det enorme russiske området, Komi og lignende, så har du altså grunnlaget for det. Flagget finnes allerede.

– Hvilket skal det være?

– Jeg synes det samiske flagget som vi kjenner til har en attraktiv kraft. Det er klart at det er basert på samene først og fremst. Det er ingen som har sagt at betingelsen for å bo i dette området er at du har en reinsdyrsflokk.

– Men selve området og det at naturen er karrig og vanskelig fører med seg en livsform, hvor det motsatte vil være i overskuddsområder i det gamle tropiske Afrika eller sydhavsøyer i Stillehavet.

– Naturen vil tvinge det fram. Jeg skal anta at det vil komme. Jeg skal også anta at den globale oppvarmingen vil spille dem kort i hendene, sier Johan Galtung. Det er ikke spørsmål om å flytte fra Norge til et annet land, men å kunne virke i hele verden. Min kone og jeg oppfatter oss som nomader. Verdensnomader.

I nomadisme og urfolk ligger mye fred


– Urfolk var i stor grad nomadisk. Nomader flytter seg i sirkler, ikke linjært – det ville være en folkevandring. Dette er jo kjent fra reindrifta, hvor det dreier seg om klare kretsløp. Erfaringen stort sett er at urfolk ikke hadde kriger. De hadde feider, de hadde krangler, av og til brukte de vold, men det som vi forbinder med en krig kom senere. Krigen kom for det første med at man ble fastboende, og for det det andre med at det begynte å utkrystalisere seg en krigerkaste som hadde det som sin profesjon. Hvis de hadde krig som profesjon, ble det i seg selv i en drivkraft. De ville selvfølgelig vise hvor flinke de var. Du kan regne med at dette skjedde for ti tusen år siden.

– Urfolk hadde gjensidige rettigheter og plikter. Når de drev med sine kretsløp som nomader var det klart at de støtte på hverandre, men de utviklet en tradisjon rundt håndteringen av dette. Man må selvfølgelig merke seg at de hadde tusener av år på seg, med andre ord er storparten av den menneskelige historie forut for det som skjedde for ti tusen år siden. Av den kan grunn kan man si at urfolk utviklet tradisjoner som virket fredsskapende fordi de var konfliktløsende.

– Det er svært mye å lære av dette. Det er ikke slik som de moderne samfunn som har jobbet med fredsproblematikk i kanskje to hundre år, da dette med fred dukket opp som en problemstilling som noen skulle prøve å få til. Da kan man diskutere når det begynte. Én måte å svare på det er etter Napoleon, hvor det oppsto en femlandskonstellasjon som hadde vært mot Napoleon og som hadde som neste problem å sørge for fred dem imellom. Napoleon, et av de mest krigerske vesener Europa noen gang har produsert, bidro i en viss forstand til å skape en fredstanke. I løpet av disse to hundre årene har vi ikke kommet så fryktelig langt. Samer og andre har derimot hatt tusener av år på seg.

– Vi har opplevd en arroganse mot det primitive. Fred er godt, primitivt er ille, altså kan det ikke være tilfelle at de primitive er fredelige. Altså finner man alle mulige forsøk på å lage en forskjell som skal delegitimere det primitive. Vi kan finne eksempler på det. Da vi i 1959 startet Institutt for fredsforskning var et av våre første prosjekter basert på ganske imponerende data fra Yale University. Hvis samfunnene var nomadiske og ikke hadde annen inndeling i klasse enn alder og kjønn, kanskje en sjef, en høvding, hadde man det mest primitive og det var ingen tvil om at de samfunnene var de mest fredelige. Jo mindre primitive de var, jo mer krig hadde de.

– Der må man skille mellom to former for krig. Én er krig for vinning, økonomisk eller politisk, en annen er krig som ritual, hvor to hoper med som regel mannfolk stormer mot hverandre, som regel med spyd eller noe lignende, og det hele er over når det ligger en mann på bakken. Ikke nødvendigvis død. Det dreier seg om å avgjøre en konflikt gjennom et kollektivt slagsmål. Krig for vinning kom senere. Det har skutt i været med moderniseringen. Med andre ord er dette akkurat det motsatte av det bildet man har forsøkt å skape. Det var de primitive som var de fredelige.

– Et eksempel er romfolket. For femten år siden sendte generalsekretæren for romfolket i Europa et brev til romfolket. Vi er så og så mange millioner, vi har eksistert i uminnelige tider, man kan si meget om oss, men krig har vi aldri hatt. Hvordan kan vi best bidra til fred i dag? spurte han. Vi hadde flere møter. Det bildet man lager av romfolket, er av knivstikkeren og tyven. Det er noe i det. Men det er noe annet enn krig. Det er småtteri.

Johan Galtung har ikke bare kommet til Norge for snakke med NRK og TV2 og være midtpunkt i debatter i Det Norske Studentersamfund i Oslo og Studentersamfunnet i Bergen. Fredsnettverket han har grunnlagt og leder, Transcend, arbeider med et skoleprosjekt om konfliktløsning.

– Barna oppfatter hovedpoenget fra lærerne umiddelbart. Hovedpoenget er å høre hva den annen part ønsker, ikke bare definere ham som tullete, ond, jævlig eller noe sånt no. Bare høre hva han vil. Du vil noe og han vil noe, også får man bare se om det går an å få det til å gå i hop. Barn lærer det på et par uker. Også begynner de voksne å plukke det opp fra barna, fra tekstene og konfliktteppene vil legger på gulvet.

Om samene, Nord-Europas urfolk, har det blitt sagt at de er et fredelig folk, men sjelden at de er fritatt fra konflikter.

Johan Galtung har sett en vidde som beveger seg, med samme farge som vidda.

– Reindriftsutøverne har eiendomsrett til reinen og har merket ørene ganske godt. Men de har ikke eiendomsrett til jorden de beveger seg på. I «primitive» folk fantes ikke begrepet «eiendom». De disponerte naturen som man oppholdt seg i, og som var til for alle. I det øyeblikk man blir fastboende, dukker eiendomsbegrepet opp. Også er det en mellomting som har vært veldig viktig historisk sett, nemlig at alt tilhører oss alle, men du kan få deg en liten flekk som du kan bruke privat hvis du bruker den godt. Før eller siden stikker noen innom og ser om du har ødslet med naturens rikdom eller utnyttet den godt.

– Det var Paraguays enorme styrke. Da Paraguay ble kolonisert, ikke av den spanske krone men av jesuittene, fordi den spanske krone var av den oppfatning at det ikke fantes noe gull der og derfor fant det unyttig og lot jesuittene leve med de ville, ble Paraguay uten sammenligning Latin-Amerikas rikeste område. Med sin nomadisme og sine landsbyer ble de så rike at de overskygget alle de landene som er bedre kjent – Argentina, Uruguay og Brasil. Disse tre landene ble mobilisert av den britiske konsul i Buenos Aires, for å gå til krig mot Paraguay. I dag er Paraguay Latin-Amerikas fattigste.

Johan Galtung er opptatt av fred. Likevel uttrykker han klar uenighet med motstandere av samiske kommunenavn og veiskilt. Slikt kan det bli bråk av.

Numeriske demokrati

– I det numeriske demokrati, som har slått gjennom, blir samene en minoritet. Jeg oppfatter det som en skam for norsk parlamentarisme at det ikke til enhver tid er minst én same på Stortinget. Problemet er ikke om samene har nok stemmer. Problemet er at samene er en stemme. For at den stemmen skal kunne høres, må den være på landets høyeste forsamling. Det skal inn i grunnloven. Det skal ikke være en tilfeldighet. Et eksempel fra et helt annet land: Påskeøya har en veldig lang historie og er kolonisert adskillig. Chile virker som Norge – et søtt, pyntelig lite land. Men når man ser hvordan det har oppført seg på Påskeøya, og overfor urfolket i Sør-Chile, altså mapuchene, får man et helt annet inntrykk. Påskeøya har ingen representant i den chilenske nasjonalforsamling, men er så vidt representert i kommunestyret i Valparaiso, havnebyen som knytter øya til fastlandet. En skam.

– Samene vil få mer og mer, nå også grunnlovsrett til Stortinget?

– Her er det to ting som støter sammen. Det numeriske, å telle stemmer og sedler, på den annen side har du det at hver kultur har en stemme. Det kunne tenkes at Stortinget samtidig er et kulturting. Da vil altså samer i Norge og ikke-samiske nordmenn telle likt. Jeg tilhører dem som mener at det numeriske skal ha overtaket. Men de andre skal høres, slik at de kan påvirke debatten. Et land skal prise seg lykkelig jo flere kulturer det har. Også kunne du selvfølgelig si at enhver kultur har en vetorett når det gjelder ikke å bli tråkket på tærne. Noe av det har samene fått, kjempet seg til, over lang tid. Vi har beveget oss en del fra Kautokeino. Noe av det interessante med filmen om opprøret i 1852, var at samer ikke sto overfor nordmenn. Samene sto overfor dansker og svensker, selv om Norge på det tidspunktet hadde frigjort seg fra Danmark, i 1814. Den mobilserende læstadianismen var svensk. Du hadde et slags underlig svensk-dansk opprør som samtidig foregikk. Vi har beveget oss et stykke fra den tiden, men ikke langt nok.

Intoleranse VS respekt


– I det øyeblikk to kulturer møtes går man gjennom fire faser. Første fase er intoleranse, og den har vi hatt mye av ovenfor samene. Henge dem opp i en krok og ikke tilkjent dem de samme rettighetene som andre. Så kommer toleranse – jeg tolererer at du eksisterer, men jeg har ikke noe å lære av deg, og du får være litt diskré og ikke presse deg på meg, men det er ok at du er her. Så kommer de to neste fasene, som er de interessante, og der tror jeg ikke man er kommet særlig langt i nord. Den tredje fasen er dialog, og dialogen går ut på at man er dypt interessert, har respekt og nysgjerrighet. At samene har hatt respekt og nysgjerrighet for det norske er det ingen tvil om. Til dels har de vært tvunget til det og til dels har de vært drevet til det av nødvendighet, men det motsatte har det vært smått med. Poenget med fasen er at den er symmetrisk. I den fjerde fasen begynner det å gli sammen og du får en overbyggende kultur. Det er ikke tvil om at det i Europa i dag, med fellesskapet i den europeiske union, foregår mye av dette. Man låner av hverandre uten å selv å være oppmerksom på det lenger.

– Se på maten, hvor utrolig mye bedre og velsmakende mat har blitt i de perifere områder av Europa ved å kontakt med de kulinariske hovedsteder. Fransk, italiensk og spansk kokekunst sprer seg nordover. Jeg tror også det i noen grad går i motsatt retning. Ganske mye av helsen i Norge kommer av at vi spiser råvarer rett fra naturen, enten det er fisk eller blåbær. Det eneste vi gjør med fisken er koke den og ha på litt salt. Urter og grønnsaker, det som vi kan plukke. De vanene har spredt seg sørover, og spiller en viss rolle for andre folk. Slik har gjensidigheten, som skaper nye kulturer, spilt inn. Det har jeg ikke sett så mye av i Finnmark. Derimot har jeg alltid sett arroganse, og Arbeiderpartiet har alltid vært noe av de mest arrogante. Det henger nok sammen med bakgrunnen som norsk lavere klasse, og dets behov for å ha noen som er enda lavere.

Ved å se seg tilbake kan motsetningene innad i det samiske samfunn og mellom samer og andre reduserers, mener Johan Galtung.

– La oss ta fire konflikter: reindriftssamer mot reindriftssamer – der ligger det altså et par tusen års erfaring bak, reindriftssamer mot fastboende samer, reindriftssamer mot nordmenn, og fastboende samer mot nordmenn. Hvis vi nå sier at reindriftssamer har et par tusen års erfaring, så vil det være veldig fint om man kunne finne ut hva deres formler er på å løse konflikter. Altså så å si lage en liten lærebok på grunnlag av det. En arkeologisk undersøkelse. Jeg er sikker på at det er mange som har studert det, men jeg er ikke sikker på om de vet nok om konflikter. La oss si at man finner på en veldig lur løsning. Som for eksempel har å gjøre med adgang til vann. Da er det klart at du to har to klare måter å gjøre det på. Du kan dele rommet i deler eller du kan dele tiden i deler. Du kan altså bruke litt kjennskap til stjernene, planetene, månen og solen. Denne tidsbolken er din, den andre er min, eller du kan kombinere det med arealer. Jeg er sikker på at det finnes dypt nedgravet visdom som kan hentes opp, som har overlevd fordi den har fungert. Men så kommer eiendomsrett og bindingen til et territorium, hvor man sier dette er bare mitt. Nomadisme tar mye plass, sprer seg over store områder. Enorme områder. Men den sprer seg tynt, og den sprer seg innenfor visse tider, og den legger ikke beslag på de stedene de er på som i dette er vårt, bare vårt, men den sier her må vi ha adgang i en viss periode for et visst formål, som beiting, eller på vei til kysten for at dyrene kan legge seg på svøm over til øyene. Det store arealet kompenseres ved veldig tynn eiendomsrett. Mens derimot de som har mindre naturressurser, mindre areal, har en veldig tykk og fet eiendomsrett som er absolutt. Så kan man spørre, kan det være en mellomformel her som er interessant? Også griper man fatt i det med felles eie, men du har retten til privat privat nytte hvis du gjør det bra, også må du ha monitoring, en viss overvåking av det. Innenfor dette ligger det mange muligheter til å løse konflikter.

Å være urfolk i det moderne Norge i dag er ikke det samme som å være urfok før, selv om man kanskje ikke merker det. Urfolket i Norge er i endring, mener Galtung.

– Amerikaniseringen av Norge har vært en enorm prosess og spilt en veldig stor rolle. Slikt skjer umerkelig og langsomt. Det er ingen naturlov som sier at samer alltid skal forbli det de alltid har vært. Alt endres, og det endres på grunn av krefter og motkrefter. Hvis samer presser på for å være det de har vært tidligere vil det oppstå motkrefter. Motkreftene vil virke inn på samene selv. Det interessante er om man kan styre det i en ny retning. Det er ikke spørsmål om å legge av det samiske og bli vanlige nordmenn. Det er spørsmål om å man kan få til noe nytt som vil være spennende og interessant.

– Vil det skje?

– Det skjer nå. Men jeg tror ikke at man nødvendigvis merker det.

http://www.youtube.com/watch?v=OIc4VHxU7iM

Kilder:

Sigr Huginsson

Han har en IT-bakgrunn og har studert historie, religion, filosofi, kultur, og sivilisasjoner fra antikken i snart 10 år. Han er en hverdagsfilosof, amatørhistoriker, og samfunnsanalytiker med glimt i øye.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

34 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Kirken ber romfolket dra innen lørdag http://dagen.no/Nyheter/Innenriks/tabid/248/Default.aspx?ModuleId=77591&articleView=true#.UD5558_ZHAU.facebook Sitat: Kirkeledelsen i Oslo har gitt romfolket ved Sofienberg kirke beskjed om å pakke sammen og forlate området senest lørdag. ..

Norsk gjestfrihet anno 2012 * “I hope they speak Norwegian in hell!” http://www.elephantjournal.com/2010/09/i-hope-they-speak-norwegian-in-hell/

bardun
bardun
Abonnent
11 år siden

Har denne pussige intellektuelle venstreideologiske skruen blitt nasjonalsosialist på sine gamle dager, og en ny ”gullfugl” for de ekstreme.

Tilsynelatende, har han gjort andres meninger til sine og viklet det inn i dette motbydelige selskapet av nynazister, antisemitter og holocaustbenektere.

Galtung vet nok at Sions protokoller – nynazistenes bibel, er et falsum – produsert av det russiske hemmelige politi i begynnelsen av 19hundre tallet, men anbefaler likevel folk å lese dette.

Er han virkelig blitt så komfortabel med nazi-ideén om at verden egentlig styres av frimurere og jøder, eller er det bare en begynnende demens?

Eller er det dette folk på ytterste venstre og høyrefløy har til felles – jødehat?

En professor i fred for alle – bare ikke for jøder?

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Verdenskjent, norsk professor mener man må forske på jødemakt

81-åringen mener verden først kan forstås etter å ha lest «nazibibelen».
Nå kritiseres han for å være ekstrem.

– Galtung anbefaler folk å lese Sions protokoller og sammenligne de med dagens situasjon. Det kan ikke tolkes på en annen måte enn at han mener protokollens beskrivelse av et jødisk verdenkomplott har noe for seg, sier Færseth til Dagbladet.

Galtung er grunnlegger av Transcend International, et nettverk av fredsforskere og fredsarbeidere. Færseth mener nettverkets nyhetstjeneste har flere kjente konspirasjonsteoretikere blant skribentene, hvorav minst en er kjent som holocaustbenekter.

Verken han eller Emberland har noen formening om Galtung er antisemitt sjøl, men begge er enige om at slike uttalelser kan bli brukt av høyreekstreme til å legitimere rasistpropaganda.
http://www.dagbladet.no/2012/04/25/nyheter/innenriks/johan_galtung/antisemittisme/jodehat/21290052/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Øystein Sørensen er professor i historie ved Universitetet i Oslo, og har blant annet skrevet bok konspirasjonsteorier. Han mener Galtungs kronikk er «ganske vill lesing».

####– Jeg hadde håpet at en så anerkjent akademiker hadde holdt seg langt unna sånne konspirasjoner.####

Galtung sier
– Jeg merker meg at det er noen som setter grenser for hva man skal lese. Det er mye som er interessant i protokollene, blant annet det som handler om kontroll gjennom gjeldsbyrde, som er direkte overførbart til dagens situasjon mellom USA og Kina. Jeg har ikke den ringeste idé om hvem det er som har skrevet det, det er helt likegyldig, men det er ikke noen grunn til at man ikke skal lese det, mener Galtung.

– Jeg vet ikke hvem som har skrevet artikkelen jeg viser til, men det er ikke poenget. Jeg har aldri hørt om William Pierce, men jeg har ingen grunn til å tro at det som kommer frem i denne artikkelen er feil. Jeg har ikke for vane å undersøke ideologi når jeg ser på en forfatter, sier Galtung.

Emberland kritiserer også Galtung fordi han referer til Erik Rudstrøm, som ifølge Emberland er en kjent antisemitt.

– Dette visste jeg ikke om Rudstrøm. Det jeg derimot visste var at han er anti-frimurer, sier Galtung, som i sine kronikker og foredrag etter 22. juli har rettet skarp kritikk mot lojalitetsbånd innen Frimurer-ordenen

– Jeg registrerer at beskrivelsen antisemitt drysses ut over en lav sko, og jeg undres over hvem som gir seg tillatelse til å utstede antisemitt-sertifikatet.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8098250

Ja tilhører du de rette miljøer SKAL du kun lese det du får beskjed om å mene de rette tingene, bare se her

“Jeg vil mene at den som skriver med dette som kilde står langt utenfor det som er akseptabel, akademisk meningsutveksling, sier Sørensen.”

“– Jeg hadde håpet at en så anerkjent akademiker hadde holdt seg langt unna sånne konspirasjoner.”

vakre utsagn om kontroll der altså.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Fredsprofessoren Johan Galtung beskyldes for å spre antisemittiske tekster og påstander. Nå slår han knallhardt tilbake mot sine kritikere.

– Det er det rene, skjære tøv. Det er vås og vrøvl fra begynnelse til slutt. Det er veldig få som er en så god venn av det jødiske og israelske som det jeg er.
– Hva tenker du om at Søderlind mener du sprer antisemittiske tekster?

– La ham stå for nøyaktig det han vil. Dette er den typiske, norske debatt. Jeg går ikke ned på det nivået her og diskuterer – dette er en av grunnene til at jeg forlot Norge, sier Galtung.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10050109

…applaus for Galtung…

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Brannstifteren Galtung
Johan Galtung låner sin autoritet til klassisk antisemittisk propaganda.

KRONIKK
John Færseth
Medieviter og journalist
Kjetil Simonsen
Historiker

I et NRK-intervju onsdag gjentok fredsprofessor Johan Galtung påstanden om at det er «mye interessant» i det antijødiske skriftet Sions Vises Protokoller. Dette foreløpig kulminasjonen på en utvikling som har pågått siden i høst der Galtung mer og mer åpenlyst har leflet med antisemittiske forestillinger.

I et foredrag i september anbefalte Galtung bøkene til Erik Rudstrøm, som blant annet bygger på Sions Vises Protokoller, som en sentral kilde for å forstå frimurernes rolle i det norske samfunnet. Han har siden fortsatt å forsvare Rudstrøm, og har sist i et tilsvar til en artikkel i tidsskriftet Humanist anbefalt folk å selv lese protokollene og sammenlikne innholdet med verdenssituasjonen av i dag. I tilsvaret refererte han også til en tekst av den amerikanske nynazisten William Pierce.

Galtung har ved tre anledninger hevdet at protokollene gir forståelse av moderne økonomi og politikk. «Yes, Rudstrøm mentions «The Zion Protocols»» skrev han i oktober på sitt eget nettsted Transcend.org. «(He) says he does not know who wrote them – the «Elders», the Russian secret police or Maurice de Joly – but read them as a guide to our world and judge for yourself». Galtungs kommentar er foruroligende lik en uttalelse fra nazipartiets sentrale ideolog Alfred Rosenberg i forbindelse med en rettssak om protokollene i 1934, der han hevdet at det hele dreide seg «mindre om protokollenes ekthet enn om den indre sannhet som blir framlagt i protokollene».

Fredsforskeren knytter seg dermed opp til en skremmende tradisjon. Sions vises protokoller utkom første gang i Russland i 1903, og er et produkt av den reaksjonære, antisemittiske ideologien som var framherskende blant mange tsarvennlige russere rundt forrige århundreskifte. Dokumentet hevder å være referat fra et hemmelige møte av jødiske ledere. Det hevdes at jødene har skapt den moderne kapitalismen og liberalismen, og i tillegg leder an i den internasjonale arbeiderbevegelsen. Videre påstås det at de styrer presse og frimurerlosjer, og har framprovosert alle kriger, revolusjoner og økonomiske kriser med det mål å oppnå et «jødisk verdensherredømme».

Mens det er hevet over tvil at protokollene er et falsum har de hatt en fatal virkningshistorie. Før første verdenskrig ble de brukt mot ethvert liberaliserings- og demokratiseringstiltak i Russland, blant annet av den høyreekstreme organisasjonen «De svarte hundre». Etter bolsjevikrevolusjonen ble teksten – sammen med annen antisemittisk konspirasjonslitteratur – spredt i masseomfang blant de kontrarevolusjonære «hvite» styrkene, blant annet for å piske fram pogromer. I Ukraina kan så mange som 150 000 jøder ha mistet livet i voldelige overgrep iscenesatt av de hvite styrkene, ukrainske nasjonalister og opprørske bønder.

Fra 1919-1920 ble protokollene oversatt og utgitt i masseopplag i Sentral- og Vest-Europa. I Tyskland ble de adoptert av den framvoksende nasjonalsosialistiske bevegelsen. Et kjernepunkt i NSDAPs verdensbilde var forestillingen om en «rasekamp» der «jøden» ble framstilt som dødelig fiende og motpol. For å underbygge dette tok nazistene fra starten flittig i bruk protokollene, som stadig ble sitert i den nasjonalsosialistiske dagspressen og utgitt i ulike utgaver.

Under andre verdenskrig ble den antisemittiske konspirasjonsmodellen koblet direkte opp mot krigsforløpet. Det ble hevdet at Hitler-Tysklands krigsmotstandere – Sovjetunionen, Storbritannia og USA – i virkeligheten var marionettstater, styrt fra kulissene av «verdensjødedommen». Kampen mot fiendemaktene og kampen mot jødene ble slik to sider av samme sak. Dermed ga protokollene direkte næring til nasjonalsosialistenes utryddelsespolitikk overfor de europeiske jødene. En som i nyere tid har brukt protokollene er William Pierce, kjent for terrorromanen The Turner Diaries, som etter all sannsynlighet har skrevet teksten Galtung bruker til å påstå at jødene kontroller media.

Mens Galtung ofte har kommet med kontroversielle uttalelser, har han ikke tidligere fremmet antisemittiske holdninger. Som han selv påpeker, har han tvert imot arbeidet mot antisemittisme i organisasjonen Anti-Defamation League.

Den tilsynelatende vendingen i verdensbilde kan ha sammenheng med hva slags personer som de siste årene har fått innpass i miljøet hans. Galtung har siden 1993 ledet det internasjonale nettverket Transcend, som består av akademikere og fredsarbeidere fra en rekke land og som har som formål å analysere konflikter for bedre å forhindre dem. Nettverket inkluderer Transcend Media Service, med nyhets- og bakgrunnsartikler med fredsjournalistikk som ideal. I motsetning til den ofte konfliktfokuserte nyhetsjournalistikken skal fredsjournalistikk analysere hva konflikter egentlig handler om og se etter løsninger.

Blant skribentene er i dag flere kjente konspirasjonsteoretikere i tillegg til den britisk-israelske jazzmusikeren og forfatteren Gilad Atzmon. Atzmon har i årenes løp gjort seg bemerket som en stadig mer krass kritiker av staten Israel og har beveget seg fra å gå inn for en enstatsløsning for Israel og de palestinske områdene til å kritisere selve den jødiske identiteten, som han betrakter som grunnleggende rasistisk, og å forsvare Sions Vises Protokoller som han mener har en «profetisk kvalitet» når det gjelder verden i dag. Etter hvert har han også nærmet seg holocaustbenektelse, noe som fikk en rekke palestinske intellektuelle til å ta offentlig avstand fra ham våren 2012. Andre artikler siterer Webster Tarpley og Anton Chaitkin, disipler av den amerikanske nyfascisten og konspirasjonsteoretikeren Lyndon LaRouche, og holocaustbenekteren Michael Rivero.

Utviklingen er dessverre et eksempel en trend de seinere åra der personer og grupperinger som tradisjonelt har tilhørt venstresiden overtar forestillinger og argumenter fra det ekstreme høyre. Ifølge den amerikanske skribenten Chip Berlet har disse forestillingene i økende grad tatt en antisemittisk karakter der man snakker om hvordan jøder manipulerer regjeringer, media og banker for egne eller staten Israels interesser.

Israel kan og bør kritiseres. Man kan også diskutere rollen israelvennlige lobbygrupper spiller i amerikansk politikk. Når man omtaler «jøder» som en enhetlig gruppe med en felles agenda og resirkulerer tradisjonelle forestillinger om «kontroll» over hele eller deler av samfunnet er man derimot over i klassisk antisemittisme. Spesielt gjelder dette når man i tillegg refererer til protokollene, antisemittismens bibel.

Det er fortsatt ikke grunnlag for å kalle Galtung antisemitt. Det som derimot er klart, er at han nå låner sin autoritet til klassisk antisemittisk propaganda.
http://www.dagbladet.no/2012/04/27/kultur/debatt/kronikk/antisemittisme/johan_galtung/21334415/

Dette utsagnet likte jeg veldig godt

“Mens det er hevet over tvil at protokollene er et falsum…”

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

Israeli ambassadeur in Norway one of the speakers when the government arranges a international FREEDOM FORUM.. “to protect jewish people, no matter where they at” Micheal Eligal admits, Mossad is in Norway.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
12 år siden

Fin fin kronikk som tar for seg Norges twofaced utenrikspolitikk.

Vi bomber litt, så koser vi litt…

http://www.dagbladet.no/2011/05/03/kultur/debatt/kronikk/utenrikspolitikk/store/16400387/

Jeg er ikke nødvendigvis enig i alt mannen skriver, men synes like vel denne kronikken var meget god, og tankevekkende…

ConfusedMe
ConfusedMe
Abonnent
12 år siden

FANTASTISKT lesestoff!(og video) tusen takk til forfatter, var ikke klar over denne norske “allviteren” Han sa så mye innsiktsfullt at jeg ble vill av begeistring,

likte spesielt godt hannes løsning på amerikas økonomiske krise fordelt på statene.

Takk takk!

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

NDL er en jødisk organisasjon. Men media “glemmer” å fortelle dette. Media – som lar seg styre av jødiske interesser. Akkurat som politikerne.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

NDL er samme sorten som hylte og skrek om jødetrusselen før krigen. De som står bak og er årsaken til at slike ekstreme grupper oppstår er neppe noen representanter for jødedommen. Igjen går vi i illuminatifella og utroper syndebukker og tillater at folkegrupper settes opp mot hverandre. Er det ikke på tide at bakmennene som etterlater tydelige nok spor blir tatt?

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Thunder
12 år siden

Var det ikke Sigr som i en grundig artikkel nylig fortalte om hvordan JDL er en jødisk/jødisk styrt organisasjon?

Makes sense to me: utpeke muslimene som de store busemennene og få norske/hvite til å sloss med muslimene til jødenes store glede.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Fra demonstrasjonen i artikkelen kan du se jøder som protesterer mot EDL som også ble frontet av en som hevder å være jøde.
Det er altså forskjell på jøder som kristne. George Bush, Obama er kristne og sverger til bibelen. Halve USA er høyreekstreme rasister som for tiden er i krig med hele araberverden. Jødedom er en fredelig religion som forteller deg at så lenge du lever et kjærlig og moralsk riktig liv, så følger du guds ønske.Falske jøder og talmud ekstremister som tolker religionen som de selv vil, er ikke grunn nok til å skjære alle over en kam. Da ville vi i kristne Norge ligget dårlig an. Du har vel sett bilder og hørt historier fra våre kristelige nedslaktinger rundt omkring i araberverden og ellers rundt omkring på kloden.

Jeg er temmelig lei av å forsvare jøder og kan gjerne fortelle hva jeg selv synes om den gjengen og spesielt israelitter.
Jøder er den feigeste og mest maktesløse gruppe av mennesker på jord. De vet at det Israel gjør mot Palestinere er feil. De skjønner ikke at gud har gitt de en stemme for at den skal brukes og føtter for å gå i demonstrasjonstog. De er redde for hva som skal skje med dem og de er redde for sånne som deg BB. Istedenfor stiller de opp for en kollektiv headbanging foran klagemuren. Det er grunnen til at jøder blir herset med og jaget over store avstander. De eier ikke ryggrad og er fortrollet av sin egen religion og venter på at gud skal rydde opp for dem. Perfekt for verdens herskere å gjemme seg bak. Det ser ut til at mange blant eliten hevder å være jøder, da får man heller ta de og ikke Jakobsen og Abrahamsen som ser ut til å ha tatt på seg Pontius Pilatusrollen i Palestinakonflikten. Glemt er hvordan over en halv million av deres egne ble slaktet.

Thunder
Thunder
Abonnent
12 år siden

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4088116.ece
Zombie alert Oslo!!! Nazi Defence league feirer okkupasjonen.
I morgen formiddag demonstrerer nystiftede Norwegian Defence League (NDL) utenfor Akershus festning mot det de mener kan bli en islamsk okkupasjon av Norge. Dagen og stedet er ikke tilfeldig valgt: 9. april 1940 startet Hitler-Tyskland sin okkupasjon i Norge.
Motstandskjempen Gunnar «Kjakan» Sønsteby (93) reagerer sterkt på sammenligningen mellom nazi-okkupasjonen og dagens muslimer i Norge.
– Dette er helt håpløst. Jeg reagerer kraftig på bruken av denne datoen, sier Sønsteby til Aftenposten.no.
– Den gang førte vi i en kamp for demokratiet. Det blir helt feil å si at muslimer utgjør en trussel mot det norske demokratiet i dag. Jeg har mer tro på tillitsfullt samarbeid, kommenterer Sønsteby.

ola
ola
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

Det er faktisk veldig mange muslimer som er en trussel mot demokrati i norge, å tro noe annet er tull og naivt. Men grunnen til at de er en trussel er jo pga hvordan vi i vesten behandler de, og hvordan de blir hjernevasket de også.

Det som er problemet til mange muslimer er at de tror det er oss vanlige borgere som har skylden for hva regjeringene våre gjør, det de må skjønne er at vi har alle en felles fiende. Og du kan heller ikke kalle EDL/NDL for nazister eller idioter, de har også blitt hjernevasket av all propaganden om at vi kan bli sprengt til hælvette når som helst hvor som helst av klin gærne islamister.. noe som bare er tull.

ola
ola
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

glemte ” ” rundt demokrati

Michelle
Skribent
Svar til  Thunder
12 år siden

Jeg ser de lader opp nå, vises på nrk.no direkte. Men koranen er også laget av Vatikanet (illuminati). Militæret bruker alltid stråling (mind-control) for å fyre opp under opptøyer selvsagt, demoner elsker jo blod.
De burde alle heller ta en titt opp på himmelen der nå ser jeg, og så demonstrere mot Chemtrails og NATO/ FN!

Michelle
Skribent
Svar til  Thunder
12 år siden

NRK.no:
“Det var langt flere pressefolk enn antiislamister tilstede (10 stk).
Appellen ble avholdt uten problemer, etter at politiet hadde dannet en jernring rundt dem.”

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
12 år siden

Enestående karrakter, verden trenger flere av dette kaliberet.Et eksemplar på at en kan leve med å tilfredsstille egoet alle mennesker har uten og såre andre.
Perfekt

aurum14
aurum14
Abonnent
12 år siden

Bra artikkel Tror heller ikke USA holder til2020.Det går fort i disse tider men det blir nok et oppgjør i USA også og da spørs det hva som kommer ut av det.
Det er jo det at nettop i disse tider at man kan faktisk forandre mening, selv for USA.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

Begynner å elske RT kanelen mer og mer. De som er interessert i økonomiske skandaler / innside-info bør også se Max Keisers ukentlige rapporter på Keiser Report:
http://rt.com/programs/keiser-report/

Takk for artikkelen Huginsson :)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
12 år siden

Bra artikkel!

Galtung er en klok mann flere burde lytte til.

Selv tror jeg han “bommer” med sine spådommer om USA. Jeg tror ikke de holder helt til 2020.

Det er forsåvidt like greit for min del tatt i betraktning hvordan de oppfører seg på den internasjonale arena.

Bildet av den blodige jenten i artikkelen gjør et voldsomt inntrykk på meg. Det er mange i USA, Nato og den såkalte koalisjonen av villige som har mye å svare for og mange sivile liv på sin samvittighet.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

“Bildet av den blodige jenten i artikkelen gjør et voldsomt inntrykk på meg”
Da har du ikke sett mye av galskapen i denne verden. For det første er forsvaret i seg selv ubrukelig. Hvorfor skal vi bruke billioner av våre kostbare ressurser til forsvar årlig, når det er “gratis” å undertegne fredsavtaler med hverandre :)
Har ikke vi lært noe av 2 brutale verdenskriger? :D

“Jeg tror ikke de holder helt til 2020.”
Hvorfor ikke? USA lever av krig og blod til de uskyldige oljerike landa. Så lenge denne krigen for olje fortsetter, tror jeg ikke de kollapser.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

Vi skal også huske på at mens folket våkner opp til hvilken virkelighet som har vært bygget, og som nå mer og mer transformeres til en fangeleir. Er dette bare et uttrykk for hvilken missync det politiske sjikt er i forhold til befolkningen. Deres desperate grep for å biholde sin makt og kontroll på folket, vil gi mange ubegripelige utfall i tiden som kommer, er jeg redd.

Allikevel er den takt på totalitære grep, også et gjenskinn av hvor langt vi er kommet i oppvåkningen på grunnplanet, paradoksalt nok. Totalitære metoder er bare makten som er redd for å miste den. Spørsmålet er om vi her hjemme vil følge de anti-demokratiske linjer fra USA, eller om folket kan ta makten tilbake. Den siste utvikling peker mot det verre, desverre. Kan vi finne en egen vei?

En heidundrende god artikkel Sigr. Takker

Kjetil S
Skribent
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

Hei Sigr

Du skriver: “Hva får de til å tro at de kan klare å ta alle araberlandene, kontrollere deres ressurser, og samtidig tjene på det?. ”

Svaret er at de allerede gjør det. Økonomisk kontroll er langt enklere enn militær kontroll. Det siste bruker bare i nødsfall…

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

Bravo, Sigr, nå har du sagt det i klar tekst:
“Vi bruker ikke noe spesielt penger på forsvar.(?) forsvaret er nærmest nedlagt (?) og i praksis overdratt til nato. En forutsettning for å melde seg ut av nato er derimot at vi øker forsvarsbudskjettet (?) slik at vi også teoretisk sett klarer å stå imot et natoangrep. Men det igjen forutsetter at nærmest samtlige politikere blir skrotet og at det innføres en politisk reform.”

Hva med de hundremilliardene fra oljefondet folkevalgte broilere ga nylig i gave til jude-yankees bombeflyprodusenter?
Hvorfor prøver du å skremme hjernedøde sauer med NATO-bandas angep? Du selv som et NATO-medlem har jo ikke angrepet svenskene enda. Fordi du ikke vil få radioaktiv-forurensing og død i et nabolag…
Slutt å kalle norsk militær DEP. for “forsvaret”, må eie baller nok for å innrømme at Norge er en forbanna aggressor.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

Arif;

Jeg er meget godt kjent med galskapen i verden. Når man ser forsvarsløse barn som her så gjør det selvsagt inntrykk! Våre medier gjør en “god” jobb i i skåne oppinionen fra nettopp slikt, og det er selvsagt en bevisst strategi.

Når det gjelder USA så hjelper det ikke hvor mye de kriger om olje, for å bruke ditt eksempel, i tiden som kommer, de er dømt til undergang om de ikke gjør radikale innenrikspolitiske grep hva angår omfordeling av ressurser.

Landet er i ferd med å råtne på rot, og det er bare et spørsmål om tid før myndighetene der må rette fokuset mot å demme opp for internt raseri, fremfor å skulle leke verdenspoliti i midtøsten og andre steder på kloden.

« Forrige artikkel

Demonstrasjonen i Oslo 30.3 mot Datalagringsdirektivet

Neste artikkel »

Norge i værkrig

34
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x