Dødsstraff for å være kristen i Iran

4.3K visninger
8 minutter lesetid
54

Maryam og Marzieh ble først arrestert 5. mars 2009 av iranske sikkerhetsstyrker for å være frafalne (konvertering til kristendommen fra islam). Det varte ikke lenge før verden la merke til det enorme motet Maryam og Marzieh’s viste i møte med ekstremt påtrykk og trusler. Rett før den revolusjonære domstolens høring den 9. august, var Maryam og Marzieh befalt å fornekte sin tro i bytte mot deres frihet. “Vi skal ikke fornekte vår tro,» sa de. “Hvis vi kommer ut av fengsel, ønsker vi å gjøre det med ære.

Kilde/foto: care2.com

Dødsstraff nylig for kristen pastor

Følgende brev fra Pastor Youcef Nadarkhani er oversatt fra persisk til engelsk. Det ble skrevet den 2. juni, 2010 av Youcef Nadarkhani, pastor i en kristen kirke i Rasht, Iran. Youcef Nadarkhani har vært fengslet siden juni 2009 og ble dømt til døden lørdag den 2. Oktober 2010 av det 11te Chamber of The Assize Court i provinsen Gilan, for apostasi, som er, for å konvertere fra islam til kristendommen og forkynte de evangeliske sannheter. Hans kone Fatemeh Pasandideh soner en livstidsdom for samme “forbrytelse”, mens deres to små barn er under omsorg av slektninger.

Denne informasjonen ble gitt til hans advokat Nasser Sarbaz. Det ble formidlet til ham verbalt, sier nyhetskilder.

Pastor Youcef ble etter dommen overført fra Lakan fengsel til et annet sted for forvaring, som er under ledelse av det Politisk Politi i Den islamske republikken.

Pastor Youcef ble arrestert i oktober 2009 for å protesterer mot en avgjørelse hvor de pålegger undervisning i Koranen til sin sønn.

Iran følger menneskrettighetene, i hvert fall offisielt, og den iranske grunnloven anerkjenner retten til religionsfrihet og i henhold til Irans president Mahmoud Ahmadinejad er det ikke lov i Iran mot ‘tought crimes’.

Det er en underskriftskampanje til den iranske regjeringen i flere språk http://www.petitiononline.com/IRANPET/petition.html å få dem løslatt.

Begjæringen ber iranske Presidemt Ahmadinejad å løslate pastor Youcef Nadarkhani, Fatemeh Pasandideh, Fatemeh Kojouri Tork (kona til pastor Behrouz), Mehdi og Mina Kerbalayi og deres mor, Nahid, Brother Afshin, søster Mahsa, bror midten, søster Nasrin, Pastor Behnam Irani, Pastor Behrouz Sadegh umiddelbart, uten kostnader.

Bekymrede troende blir bedt om å kontakte regjeringene sine og menneskerettighets foreninger og å la dem få vite om dette. Tre av fangene er i en veldig dårlig situasjon.

Dødsdommen av Pastor Youcef er forventet å bli gjennomført den 24. oktober.

Brev fra Pastor Youcef Nadarkhani fra fengselet

Kjære brødre og søstre, Salam.

I Navnet til vår Herre Jesus Kristus, søker jeg hele tiden om nåde og barmhjertighet for deg, at du husker meg i dine bønner, og de som gjør seg anstrengelser for Hans navns skyld.

Din lojalitet til Gud er årsaken til min styrke og motivasjon. For jeg vet godt at du vil bli belønnet, slik det er uttalt: velsignet er den som har tro, for det har blitt sagt til ham av Gud, det vil bli gjennomført. Som vi vet (vi tror), vil himmelen og jorden forgå, men hans ord blir værende.

Kjære elskede, jeg vil gjerne benytte anledningen til å minne deg om noen få vers, selv om du kanskje vet om dem alt, slik at i dem, så arbeider man mer enn tidligere, både for å bevise at du er utvalgt, og for evangeliet som er ment å bli forkynt til hele verden også.

Jeg vet at ikke alle av oss er gitt å holde dette ordet, men til de som gis denne makten og denne åpenbaringen, annonserer jeg det samme som Judas, kamp for den tro som en gang var gitt til de hellige.

Vi opplever i denne tid spesielle og sensitive dager. Dagene som for en våken og alarmert troende kan være dager med åndelig vekst og fremgang. Fordi for ham, mer enn noen annen gang er det mulighet til å sammenligne sin tro med Guds Ord, å ha Guds løfter i tankene, og for å kartlegge hans tro.

Derfor ser ikke han (den sanne troende) det for rart for prøvelsene som er satt på for ham som noe uvanlig, men det gleder ham å delta i Kristi lidenskap. Fordi han vet han skal glede seg i sin herlighet.

Kjære, dommen starter fra Guds tempel, og hvis det begynner fra oss, hvilken konsekvens vil de ulydige til Guds evangelium finne? Og dersom den rettferdiges frelse er dyrkjøpt, hvordan kan kjeltringene bli funnet verdig?

Derfor er de som er utstår byrder pålagt av Guds vilje, vie sine sjeler til den trofaste skaper. Løfter han har gitt oss, som er unike og verdifulle. Som vi har hørt han har sagt “Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld. For deres er himlenes rike. Fryd dere, og vær glad over: for stor er din lønn i himmelen, for slik forfulgte de profetene som var før dere. “

Hvordan kan det være mulig for en troende å forstå disse ordene?

Ikke bare når han fokuserer på Jesus Kristus med å omskape sitt liv etter modell av det livet Jesus levde da han var på jorden? Som det er sagt, “Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet. Og det er lettere for himmel og jord å forgå, enn en en aldri så liten brøkdel av loven skal mislykkes.”

Har vi ikke lest og hørt: Fordi porten er trang, og veien er smal, noe som fører til livet, og få er de som finner den. Mange forsøker å flykte fra sine åndelige tester, og dermed må de møte de samme testene hardere senere. Fordi ingen vil vinne bare ved å rømme fra dem, men med tålmodighet, ydmykhet vil han være i stand til å overvinne alle testene og for å få seier.

Derfor, i stedet for, som Kristi etterfølgere må vi ikke føle oss desperat, men vi må be til Gud i påkallelse med lidenskap for å hjelpe oss med den slags hjelp vi trenger.

Ifølge det som Paulus har sagt: I enhver fristelse, vil Gud selv gjøre en måte for oss å tåle det.

O kjære, vanskeligheter svekker ikke menneskeheten, men de avslører menneskets sanne natur. Det vil være bra for oss og av og til møte forfølgelser og uregelmessigheter. Siden disse abnormiteter vil overtale oss til å gå tilbake til våre hjerter og å granske oss selv. Så som et resultat, konkluderer vi at problemer er irriterende, men som regel bra og nyttig å bygge på for oss.

Kjære brødre og søstre, må vi være mer forsiktig enn noen gang ellers. Fordi i disse dager, er mange hjerter og tanker avslørt slik at troen blir målt. Må din skatt være der hvor det ikke er møll og rust.

Jeg vil gjerne minne deg på noen vers som vi diskuterer nesten hver dag, (Vår Far i himmelen, helliget være ditt navn, ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen). men så lenge vår menneskelig vilje har prioritert over Guds vilje, vil Hans vilje ikke bli gjort.

Som vi har lært av Ham i Getsemane, overgav han sin vilje til Faderen. “Min Far, hvis det er mulig, kan dette kalkbeger bli tatt fra meg. Men ikke som jeg vil, men som du vil.”

Det vi bærer i dag, er en vanskelig, men ikke uutholdelig situasjon. Fordi aldri har han testet oss mer enn vår tro og vår utholdenhet klarer, heller ikke vil han gjøre som sådan. Og som vi vet fra før, må vi passe på å ikke mislykkes, men for å avansere i nåde og kunnskap om vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Og for å vurdere disse humper og fengsler som en mulighet til å vitne om hans navn. Han sa: Hvis noen skammer seg over meg og mine ord, vil Menneskesønnen skamme seg over ham når han kommer i sin herlighet og i Faderens herlighet og de hellige engler.

Som en liten tjener, nødvendigvis i fengsel for å gjennomføre hva jeg må gjøre, sier jeg med tro på Guds Ord at han vil komme snart. “Men når Menneskesønnen kommer, vil han finne troen på jorden?”

Disiplin deg selv med tro på Guds Ord. Ivareta din sjel med tålmodighet. For det er ingen som gjør noen ting i hemmelighet, som ikke han selv forsøker å få gjort åpent kjent.

Kan du få nåde og velsignelser i økende grad i Navn på Herren Jesus Kristus.

Yusef Nadarkhani
Lakan Prison i Rasht
2/June/2010

* * * * *

Myndighetene er bekymret

Wortheynews.com sier at protestene fra religiøse rettighets grupperinger har ført til bekymring blant myndighetene om voksende kirker og spredningen av kristendommen blant muslimer i landet.

Kilder innen kirken sier tallet på kristne i Iran har vokst fra 500 kjente troende i 1979 til minst 100 000 i dag.

President Mahmoud Ahmadinejad har angivelig sagt at regjeringen ønsker å stanse den voksende bevegelse av husmenigheter i Iran.

Under Irans strenge tolkning av islam, kan “frafall” straffes med døden.

Enkelte organisasjoner som følger forfølgelsen av kristne at det siste tiåret har det iranske kirken vokst betydelig, og anslår nå at det totale antall kristne i Iran å være ca 450.000.

Kontaktinformasjon for protester

Det er svært vanskelig å få informasjon om Brother Youcef’s sak. Vi forstår at han har tid frem til den 28. oktober med å inngi en anke. Vi har skrevet og ber om nåde for våre brødre og alle samvittighetsfanger, og ber om at det vurderes å gi iranerne religionsfrihet og muligheter for tilbedelse. Hvis du føler ledet til det kan du skrive eller fakse en eller flere av de herrene nedenfor, og uten å diskutere tro eller resonnementer, og i din egen form for ord respektfullt be om at den islamske republikken Iran utviser nåde og storsinn mot Pastor Youcef og andre kristne hvis liv er vanskelig ved fengsling, frykt for forfølgelse eller død.

——————————————————————————–

Embassy Of The Islamic Republic Of Iran

Drammens veien 88 E
0244 Oslo
Norway

Telefon: (+47) 23 27 29 60
Fax: (+47) 22 55 49 19

E-mail (General information): iremb@iran-embassy-oslo.no

E-mail (Ambassador): ambassador@iran-embassy-oslo.no

E-mail (Cultural Section): culture@iran-embassy-oslo.no

E-mail (Political Section): political@iran-embassy-oslo.no

E-mail (Economy Section): economy@iran-embassy-oslo.no

http://www.iran-embassy-oslo.no/frame.htm

——————————————————————————–

Leader of the Islamic Republic of Iran
His Excellency Ayatollah Sayed Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Shoahada Street
Qom Islamic Republic of Iran
Fax: 98 251 7 774 2228

Your salutation should state:

Your Excellency Ayatollah Sayed Ali Khamenei,

——————————————————————————–
Head of the Judiciary
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Park-e Shahr
Tehran, Islamic Republic of Iran
irjpr@iranjudiciary.org

Salutation:

Your Excellency Sir Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi,

——————————————————————————–
President: His Excellency Dr. Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency,
Palestine Avenue,
Azerbaijan Intersection
Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax: 98 21 6 649 5880
or email via http://cp.president.ir/en/

Salutation:

Your Excellency the President, Dr. Mahmoud Ahmadinejad,

——————————————————————————–
Minister of Interior Hojjatoleslam Mustafa Purmohammadi
Ministry of the Interior
Dr. Fatemi Avenue,
Tehran, Islamic Republic of Iran
ravabetomomi@moi.gov.ir

Salutation:

Your Excellency Minister of Interior Hojjatoleslam Mustafa Purmohammadi,

——————————————————————————–
His Excellency Dr. Manouchehr Mottaki
Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran
Ministry of Foreign Affairs,
Imam Khomeini SQ,
Tehran, Islamic Republic of Iran

Salutation:

Your Excellency Dr. Manouchehr Mottaki,

——————————————————————————–
The Secretary, Mr. Mohammad Hassan Ziai-Far
Islamic Human Rights Commission
P.O. Box 13165-137
Tehran, Islamic Republic of Iran

Salutation:

Your Excellency The Secretary, Mr. Mohammad Hassan Ziai-Far,

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

54 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Where is Arash Sadeghi? http://postimg.org/image/u7tcd3g5l/ In facebook http://tinyurl.com/qad52kc

Student activist & political prisoner in Iran held under torture by the islamic republic

Google { mothers of laleh park https://www.google.no/search?q=mothers+of+laleh+park , mothers of laleh park trondheim https://www.google.no/search?q=mothers+of+laleh+park+trondheim , arash sadeghi https://www.google.no/search?q=arash+sadeghi }

Youtube { mothers of laleh park http://www.youtube.com/results?search_query=mothers+of+laleh+park }

“Vaccines: A Threat to Life & Liberty Young/Check/Elkordy ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/03/massevaksinering-bor-ut-av-skolene/comment-page-3/#comment-102820

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

History of Iran- (a must see for any Ron Paul Supporter) WW3.flv http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CYwZhU4_7Wc

smurfen
Redaksjonen
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Nå har da både jeg og sikkert mesteparten av de 1922 som har lest den flotte artiklen din Jarle skrevet oss på lista lenge før Klumpen og Hermis men vi var ikke klar ovet at vi hadde opplysingsplikt når vi hadde skrevet oss på

Ingen kan hjelpe alle men alle kan hjelpe noen :)

Hermis
Hermis
Abonnent
13 år siden

JJ sier: “Når alt det er sagt og gjort, hvor mange har skrevet på oppropet om å frigi stakkaren da, som artikkelen handler om?”

Da har nå i det minste jeg gjort det da :)

klumpen
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Jeg har skrevet under. Religionsfrihet er en menneskerettighet.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  klumpen
13 år siden

Klart man må skrive under som du sier blobb så er relgionsfrihet og sannhetstenking en menneskerett

Det er en skam at man ikke er kommet lenger i 2010 enn at man blir forfulgt, fotfulgt, drevet heksejakt på utifra selvstendige tanker, meninger og tro

Man skal ikke så inderlig tåle den urett som ikke rammer en selv som Jesus så kloklig sa på sitt besøk i Getsemane

Det fins 3 typer løyner
Løyn
vanvittige løyner
stattestikk

Mark Twain

Michelle
Skribent
Svar til  smurfen
13 år siden

♡jeg vil også skrive under på alle snille opprop selvsagt, jeg er 100% imot straff uansett selvsagt, tvang er ikke kjærlighet, men frihet og tilgivelse er kjærlighet

neste blir opprop mot fattigdom, mot NATO, mot pengesystemet, mot militæret generelt, mot straffing, mot fordommer, mot urettferdighet, mot dyremishandling, mot forurensning osv♡

OPPROP FOR:
♡ONLY LOVE, FOREGiVENESS&FREEDOM 4 EVER 2 EVERYONE♡

autentic book of wisdom
autentic book of wisdom
Anonym
13 år siden

masse bra her JJ. det er en del her som vil nekte den mektig skaper av alt det som er med arrogansen deres. det er han som blåste det lille lyset i adam slik at Adam skulle holde seg til ham og ikke skal dekke den med ondskap / eller glemmer lyset etterhvert som tiden går da blir han dratt i mørke bortført av satan. alle kan finne lyset i seg selv . og det er det som gjør oss til de beste skapningene til sakpererenl. og det at vi kan tenke og klarere mellom bra og dårlig og velge deretter.
men mange her tror om de finner lyset hans, så en eller annen gang kommer de selv til å bli gud, se arrogansen på folk. vi er faktisk mindre en atom når du skikker ut i universset.
men JJ du må da få i hodet ditt at Allah var aldri inkarnert til å komme seg til jorda. allah sender minnere, eller vei visere. såkkalte light workers til jorda. det er derfor mange for det bilde at skaperen er en mann eller en slags entitet.

dont insult him this way. he is the most perfect, he is the most powerfull. he is the power behind evrything that happens. some one may deny that but, we will be juged in our deeds. many likes to run from that.
i Avatar så sier dem all energien er lånt, så en dag kommer du til å betale det tilbake eller kommer du vertfall til å gjøre opp med den som har skapt det.

ikke vær redd for han er most mercyfull it takes just to ask him forgivness so u may be forgiven because he is the best of judges. plis my beloved brothers and sister let us dont deny when we know better

Busserulls
Busserulls
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Tror det er svært få som sier de er muslim/kristen/jøde, uten å selv tro at de er det. Dessverre er det ofte slik at ingen onde mennesker tror de selv er onde. Dessverre er det (oftest) slik at “Success is the only judge of right and wrong”.
Hvorfor blir abort akseptert av samfunnet mens stamcelle forskning ikke blir det? Abort er innført med suksess. Mens stamcelle forskning er det ikke.

De fleste vil se at det var rett av England/Frankrike å ærklere krig mot nazi Tyskland. De blir av historien sett på som den “gode” siden. = Suksess.
Var det Nazi Tyskland som vant ville det vært motsatt.

Spørsmålene:
“Er de snill, eller er de slem? Er de rettferdig? Er de korrupt, eller ærlig? Er de SANNFERDIG? Eller lyver de så det renner av dem”
Har derfor kun subjektive svar. Er det “snilt” av Gud å la mennesker som aldri har fått muligheten til å høre om den rette Gud til å brenne i H… i all evighet? Evt. mennesker som uheldigvis valgte feil religion, men ellers har levd som en helgen?
Evt. en sadistisk massemorder som på dødsleiet ba (troverdig) om tilgivelse og få leve evig i Paradis? Eller hva med de tilfellene hvor “målet helliggjør middelet”?

Min påstand er at det er så mange paradokser i slike filosofiske spørsmål om ondt/godt at det derfor av mennesker ikke kan svares på.

Det er iallefall ikke noen ISO standard på svaret. Men ingenting hadde vært enklere:-)

Men den “gyldne regel” er ofte en rettelinje som burde bli følgt av alle mennesker. Å gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg (da vel og merke kan tolkes dithen at denne også kan misbrukes)

klumpen
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

J.J. :”Inkvisjonen i Spania tok 19 liv. ”

Først trodde jeg det var en skrivefeil, men etter å ha kikket på andre ting du har skrevet, ser jeg at du faktisk mener dette. Tallet ligger mest sannsynlig mellom 3000-5000. Spanias Nasjonale Historiske Arkiv alene inneholder over rettspapirer som dokumenterer henrettelsen av 826 personer samt 778 henrettelser in effigie (http://no.wikipedia.org/wiki/In_effigie).
Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Inquisition#Death_tolls .
Også har vi jo de titusner som ble lemlestet, torturert og ødelagt for livet.

At du konsekvent bruker ordet inkvisjonen her og andre steder når det faktisk heter inkvisisjonen, gjør deg ikke særlig troverdig.

klumpen
Abonnent
Svar til  klumpen
13 år siden

“Imponerende alt du vet klumpen, og beklager skrivefeil. Jeg forstår det kan være vanskelig for enkelte å forstå meningen om der er en skrivefeil.”

Nei, jeg visste lite om dette fra før. Men når noen påstår at kun 19 stykker døde under den spanske inkvisisjonen…da tror jeg de fleste rynker på nesa. Akkurat som jeg rynka på nesa under en diskusjon der en representant for Internasjonale Sosialister påsto at under 10 mennesker døde under den russiske revolusjonen. Det er utrolig hva man kan lære av feil!
Ellers var det overhodet ikke vanskelig å forstå at du sikter til inkvisisjonen til tross for skrivefeil. Men i og med at du gjør dette konsekvent, stiller jeg spørsmåltegn ved hvor mye du egentlig kan om dette. Om du f.eks hadde lest et par bøker er jeg dønnsikker på at du hadde lært det riktige ordet.

“3000 til 5000 døde nok i løpet av INKVISISJONENS 350 års historie, hvor horekirken i Roma knertet protestanter an masse.”

Nei, dette er tall basert på de spanske arkivene som inneholder rettspapirer mellom 1560-1700.

Hvor har du tallet 19 fra egentlig?

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

JJ – hva får deg til å tro at jeg er indoktrinert av Illuminati ?

I likhet med andre kommentatorer her på Speilet er jeg klar over at de finnes, og at de er flinke til å lure folk med sine mange “speil og røyk”-taktikker.

Ditt spørsmål er:

“Hva er så kristent med okkupasjonshæren i Irak da Ulven? ”

Vel, rent fundamentalistisk sett – dersom definisjonen av en “kristen” er en som følger Jesus ord om ikke å drepe så er det ikke mye KRISTENT over morderpakket fra US/UK.

Hvem dreper i Irak ? Soldater og leiesoldater. Jeg mener at jeg har lest her på Speilet at leiesoldathæren Blackwater/Xe er grunnlagt av et medlem av MaltaOrdenen – som står under kommando av Vatikanet.

Hva har vi da ? Jepp – at Irak-okkupasjonen med massedrap er et korstog – og tenk – at et slikt barbari kan finne sted i vår tid. Og den KRISTNE pressen (inkl. den norske avisen Dagen/Magazinet) tier om massemyrderiene. Er det særlig kristent – ikke å stå opp mot verdens åpenbare ondskap – i det minste ved å rapportere alle ugjerningene som skjer i regi av “de siviliserte” (vel) vestlige land ?

Jeg mener jeg leste i artikkelen om MaltaOrdenen her på Speilet at Vatikanet har rigget i kulissene kriger etter krigen, inkl. noe med Vietnam-krigen.

Dette må vel bety noe sånt som at det ikke er Gud, men “Djevelen” som bestyrer hele den katolske kirke. Ifølge din definisjon JJ er de av verdens milliarder som er katolikker JJ ikke kristne men uopplyste slaver for Satan. Dette må da være et tema for en saklig artikkel her på Speilet – et frontalangrep på Vatikanet – Den Store Skjøge som holder til i Satans Tempel.

Jeg anser de fleste muslimer for å leve mer i samsvar med Jesus ord enn allverdens villedede “kristne” katolikker. Bibelen og Jesus har jo en betydelig plass i Koranen, noe de siste tiårenes Islamhets har fortiet.

I likhet med Armin B. så mistenker jeg innholdet i denne artikkelen for å være et setup, mao. plantet desinfo-info. Synd hvis også Speilet går på limpinnen, vi trenger virkelig klartseende fyrtårn som Speilet nå som ting er i ferd med å bli stadig mer forvirrende.

Et spørsmål til slutt: Er Norges tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik en kristen ? Det er betimelig å reise dette spørsmålet i lys av at Bondevik har uttalt – etter at han hadde forlatt politikken og USAs massemyrderier var godt i gang i Irak uten at et spor av WMD (masseødeleggelsesvåpen) var blitt funnet. Bondevik sa at DEN VANSKELIGSTE AVGJØRELSEN HAN HADDE TATT SOM NORSK STATSMINISTER VAR Å IKKE ETTERKOMME ØNSKET FRA SATANIST GEORGE W BUSH OM Å SENDE NORSKE DRAPS-SOLDATER TIL IRAK.

Hvis Bondevik virkelig var en kristen, måtte da dette ha vært DEN LETTESTE AVGJØRELSEN hans: Å ikke sende norske soldater for å okkupere og drepe uskyldige i et land som ikke utgjør noen trusel mot norsk sikkerhet og hvor påskuddet for krigen attpåtil var en blank løgn. Hvorfor ? For å etterkomme den kristne lære om at DU SKAL IKKE DREPE.

Kan dette være et tema for en artikkel: Er Bondevik en satanist fra Molde ?
Eller bør det også nevnes at Bondevik såvidt vites anser seg selv som kristen ? Og om jeg ikke husker helt feil i farten, så var det vel Bondevik som begikk det skandaløse sviket å sende norske draps-soldater til Afghanistan…

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

JJ – vi er vel langt på vei enige.

Kanskje burde forbeholdet om at saken kan være et element i krigs-fyringen ha vært nevnt i artikkelen også.

Jeg er selvfølgelig helt enig i at det er fullstendig hårreisende barbari å dømme noen til døden for deres religiøse tro. (Jeg kan ikke tro at det kan finnes dekning for noe slikt i Koranen, heller).

En annen ting er at det pågående folkemordet på Irakiske shia-muslimer
http://wikicompany.org/wiki/911:Shia_muslim_genocide
har mange tegn på kollektiv dødsstraff pga en folkegruppes religiøse overbevisning.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Vedr. Oljefondets kjøp av aksjer i Blackwater/Xe så kan jeg ikke ta ansvar for det.

Jeg anser at Oljefondet er outsourcet til Illuminati. Jeg føler meg like hjelpeløs i forhold til Oljefondets aksjekjøp som vanlige iranere kan føle det overfor deler av sitt rettsapparat.

Armin Bahrami
Forfatter
13 år siden

Irans mangfold av religioner er godt impregnert i det iranske folk som stammer fra Perser rikets tid der alle tradisjoner, religioner, hudfarger, folkeslag, var akseptert under en menneskerettighetserklæring skrevet av Cyrus the great 600år før kristus. Den ånden er i folket fortsatt. Iranere er stort sett muslimer, de var det under Shahens periode, men mer moderate, gudetroen har alltid stått høyt i Iran som dagligdags ordforråd og språkbruk. Jeg spørte min bestemor på 83 år isted, om kristne i Iran, hun har reist mye fram og tilbake, og ble sjokkert når hun hørte denne nyheten din Jarle, det ville iranere aldri tillate sa hun, for en kristen iraner eller jødisk iraner, er fortsatt en iraner. Husker også jeg ringte en annen bestemor ifjor og snakket med henne om situasjonen hjemme. Hun nevnte dette med ISA(jesus) at de anser han som en profet i koranen og tilogmed Ahmedinedjad hadde brukt jesus mot USA i et intervju med en amerikansk journalist, “If Jesus was alive, if he came back, do you think he would go to america, would he like what america is doing today in Iraq, or Afghanistan?”

I Iran finnes det mange kirker og jødiske synnagoger, samt jødene har noen få representanter i madjles(stortinget), og nei, de blir ikke dyppet i tjære og brent på åpen gate, dette er vestlig svartmaling av Iran før et kommende angrep, bruker de alle mulige midler og psykologiske angrep.

Jeg kan godt tenke meg at denne artikkelen er falsk.

Kildene er fabrikanter.

klumpen
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

” Jeg spørte min bestemor på 83 år isted, om kristne i Iran, hun har reist mye fram og tilbake, og ble sjokkert når hun hørte denne nyheten din Jarle, det ville iranere aldri tillate sa hun, for en kristen iraner eller jødisk iraner, er fortsatt en iraner”

Har du glemt forrige valg i Iran? Da fikk vi se hva som skjer når det iranske folk ikke tillater.

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
13 år siden

Religion er noe som alltid vil eksistere. Mennesket trenger håp, støtte,forklaringer og en mening med tilværelsen. Den kan man finne i alle religioner. Problemet er at den såkalte religionen blir brukt av maktsyke mennesker for å herske. Millioner av mennesker er drept i kristendommen og andre religioners navn, og alle religiøse står fast på at sin egen tolkning av religiøse verker, er den riktige og den fulle sannhet.

Det at vi i år 2010 tilber en gud, er i mine øyne helt utrolig. Jeg kan ikke fatte og begripe at så skjer, men jeg respekterer det. Det er POENGET. Om mennesket, ateist eller religiøs, brun eller hvit, hetero eller homofile hadde respektert hverandre, ville Tellus vært et mye bedre sted.

Ps! Drap med støtte fra domstol, skjer også i kristne land, som for eksempel Usa.

Iran har om jeg ikke tar feil, en ekstremt ung befolkning. Dette vil på sikt føre til store forandringer. Om jeg skal generalisere, så synes jeg ikke såkalte “kristne” er bedre en såkalte “muslimer”. Dere er bare uenige om noe som etter all sannsynlighet ikke eksisterer, som igjen gjør hele opplegget vanskelig å løse….

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Nå lever ennå de to kristne iranske kvinnene.

Hva med mer enn en million muslimer som er drept over grensen i Irak i de løpet av de siste 7 årene – drept av den “kristne” okkupasjonshæren ?

Jeg mener å ha hørt noe om at Ayatollah Khomeini var Illuminati (med trening av CIA og penger fra Wall Street eller noe i den duren). Kan hensikten med ayatollahens muslimske terrorregime ha vært å kickstarte muslimhets-kampanjen i vesten ?

Hva vet vi om forholdene inne i Iran idag ? At vestlige media er stinne av Iranhets nå i høst er vel for å skape økt aksept for det planlagte militære angrepet på Iran ?

Er Irans president Ahmadinajad (eller hva han nå heter) også en stråmann for zionistene ? Noen som vet ?

Michelle
Skribent
Svar til  Ulven
13 år siden

TAKK FANTASTiSKE KLOKE SNiLLE ULVEN VÅR♡
http://www.helpfreetheearth.com/news9_FixedElections.html

Michelle
Skribent
Svar til  Ulven
13 år siden

Det Nye Riket til Hitler var jo oxo New World Order også selvsagt, og mens Hitler ble brakt i sikkerhet, startet FN. Hitlers andre bok handler om hans drøm om NWO: http://www.scribd.com/doc/9169285/Hitler-New-World-Order-1928

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ulven
13 år siden

Nesen din tar aldri feil Ulven, klart zionistene sitter på begge sider av bordet i denne konflikten også sånn som alltid
Profetien SKAL oppfyllestet koste hva det koste må

Allerede i 1953 ble Irans statsminister Muhammed Mossadegh, som hadde blitt valgt til parlamentet i 1923 og i 1944, og som hadde vært statsminister siden 1951, fjernet fra makten i et komplisert plott iscenesatt av britiske og amerikanske etterretningsorganisasjoner (Operasjon Ajax). denne utvisningen var motivert av britisk og amerikansk misnøye med Mossadeqs forsøk på å nasjonalisere Irans olje. Med sterk støtte fra USA og Storbritannia fortsatte sjahen moderniseringen av iransk industri, men han undertrykte den sivile friheten til folket. Han ble også beskyldt for korrupsjon og for å la Vesten utnytte landets oljerikdommer
I 1979 ble sjahen kastet i et kupp utført av folket med støtte fra CIA der zionist puppet Ayatollah Khomeini fikk all makt i landet

Siden den tid har zionistene i USA styrt Iran, Iran har ikke et eneste oljerafiniri i landet der de utelukkende selger ut sin råolje i Dollar enda Iran skriker etter arbeidsplasser med sin vaklende økonom der egen rafiniering av råoljen ville gitt millioner av arbidsplasser på samme måte som i Norge

Zionistene i USA trenger kontroll samtidig som se trenger et falsk trusselbilde for og kontrolere massene

Mahmoud Ahmadinejad er såklart jøde som de fleste vet der han følger sine zionist ordrer 100% for og oppfylle profetiene med og legitimere en innvasjon av landet der han i sist uke reiste til Sør-Libanon, nær den israelske grensen for og kaste steiner over grensegjerdene og inn til Israel

http://www.dagbladet.no/2010/10/07/nyheter/utenriks/israel/iran/libanon/13727853/

Men det rekker jo ikke så nå var turen kommet til å holde en tale der han ber alle vestlige land innstille all støtte til Israel fordi Israel snart vil fare til helvete

Grunnen er lagt for at sionistregimet snart farer til helvete. Og alle land som støtter dette regimet, kommer til å følge Israel på veien til helvete sier han i sin gavepakke til USA

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10041578

Her benytter Ahmadinejad seg av profetiene som bekrefter det han sier på samme måte som både Hitler og de alierte brukte Nostradamus sine spådommer for alt de var verdt under WW2 med store mengder flyveblader fra fly over massene for og svekke kampomoralen

Nostradamus fortalte at Hisler skulle bygge det 3 rike som Hitler brukte for alt det var på verdt på samme måte som at de alierte brukte profetiene om at Hitlers rike ville falle i grus

Nostradamus spådommer brukest på samme måte som Biblen og Koreanen der tilhengerene slipper og lete lenge for og finne sitater som legitimerer sine onde handlinger mot ikke troende og feil troende mm på samme måte som Pave Rodrigo Borja som i løpet av sin periode som pave mellom 1492 og 1503 klarte å svekke den katolske kirkes moralske troverdighet. Mens Roma nærmest stod i forfall satte han folket til side og heller arrangert ekstravagante fester og grov tortur av medborgere som skal ha utviklet seg til sataniske orgier med støtte fra Jesus sine sitater om kjærlighet

Styrkene fra USA og Israel er allerede utplasert

12 krigsskip fra Israel og USA på vei mot Persiabukta

http://www.dagbladet.no/2010/06/20/nyheter/utenriks/usa/iran/atomprogram/12215503/

For bare 3 uker siden så ble 7 commandosoldater fra USA arrestert langt inn i Iran der de var i ferd med og merke mål med laser på samme måte som i forkant av Irak og Kuwait krigen så kun et mirakel eller utenomjordisk hjelp kan forhindre starten på en global apokalyptisk krig nå

Mahmoud Ahmadinejad er jøde

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/6256173/Mahmoud-Ahmadinejad-revealed-to-have-Jewish-past.html

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=572949

pipestilk
pipestilk
Abonnent
13 år siden

Mye urett er utført i tilfeller der mennesket forsøker og ha monopol på sanheten. Med all respekt for enkeltmenneskets trosystem så føler jeg nyhetspeilet er i ferd med og drukne i kristen propaganda for tiden.

Michelle
Skribent
13 år siden

Kjære JJ

Hva i alle dager er det du holder på med nå vennen? Er du kristen selv og synes det er verre når kristne får dødsstraff, enn når andre får det? Er ikke de som ikke er kristne også en del av deg selv da JJ?

Hvorfor tar du ikke også med dødsstraff mot homofili, buddhister, fattige som må stjele til mat osv?

Ser dere at denne propagandaen er laget for at de kristne skal akseptere en verdenskrig mot Iran? Dessuten står det jo i Bibelen (skrevet av illuminati) at alt dette “må” skje i følge “Gud” i de siste tider lizzom.. Jeg blir så provosert!

Hvoran stoppe den kristne staten Norge med militærindustrien og NATO og FN og pengemakten osv?

Hvorfor nevnes det ikke i artikkelen at det dør 37.000 pga urettferdighet hver eneste dag i verden? Hva kunne ikke Norge og kristne nasjoner bidratt med, når vi først snakker om nasjoner.. Vi vet jo at alle nasjoner er styrt av samme energi, om den energien lager nasjonene, og setter de opp mot hverandre, raser mot raser og mennesker mot dyr..

All døddsstraff er selvsagt feil. Men hvorfor trekkes bare Iran frem når dette gjelder så mange andre land? For å ikke glemme alt det andre man blir stilt for dødsstraff for.

Man blir ikke stilt egentlig til dødsstraff for å være kristen, men for å være imot Islam eller Iran.

Dødsstraffer i Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Iran

Merk dere at det landet som står for mest dødsstraffer er Kina, med anslagsvis 10.000, 1.700 bekreftet offisielt.
Samtidig vet vi jo at 10.000 barn forsvinner årlig hvert år i USA (Alex Collier osv sier de blir gitt som levende mat til reptiler og aliens i undergrunnsbaser).

illuminati hjernevasker oss til å være for eller passive til et angrep på Iran:

Fanfarlo
Fanfarlo
Anonym
Svar til  Michelle
13 år siden

“Samtidig vet vi jo at 10.000 barn forsvinner årlig hvert år i USA (Alex Collier osv sier de blir gitt som levende mat til reptiler og aliens i undergrunnsbaser).”

Du tar feil. Ser ut som reptilene har større mager enn du og dine venner tror.

The U.S. Department of Justice reports

* 797,500 children (younger than 18) were reported missing in a one-year period of time studied resulting in an average of 2,185 children being reported missing each day.
* 203,900 children were the victims of family abductions.
* 58,200 children were the victims of non-family abductions.
* 115 children were the victims of “stereotypical” kidnapping. (These crimes involve someone the child does not know or someone of slight acquaintance, who holds the child overnight, transports the child 50 miles or more, kills the child, demands ransom, or intends to keep the child permanently.)
http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/PageServlet?LanguageCountry=en_US&PageId=2810

Telemakos
Telemakos
Abonnent
13 år siden

Denne typen glorifisering av forfulgte kristne fremfor all annen faenskap som utføres i verden, var én av grunnene til at jeg søkte ut av kristne miljøer. Kristne, som folk flest, er stort sett velmenende mennesker, men i mine øyne kan man ikke elske sine fiender og samtidig opphøye sin egen gruppes lidelser foran andres. Jeg respekterer enkelttilfellene som presenteres, men skulle ønske nestekjærligheten i like stor grad kunne gjelde også for dem som er annerledes. Selv om det forhåpentligvis er ment godt, tror jeg dette fokuset på egne ofre generelt fører til økt splittelse i verden og – i tilfeller som dette – forsterker ideen om at Vesten som fungerende demokrati må “redde” resten av verden fremfor å rydde opp i egne rekker.

Michelle
Skribent
Svar til  Telemakos
13 år siden

Det som samtidig er så trist, er at vi har visst i flere år, både fra avhoppere og allierte, at Iran er next som illuminati skal ta, da er det ekstra trist at slik propaganda presanteres på NS, fordi man kan ikke legge skylden på dødsstraff på alle i Iran. De i Iran er under tung mind-control selv av illuminati. Vi vet at deres president sitter ved samme bord som illuminati. Dessuten kan ikke alle uskyldige i Iran noe for at deres ledelse er så crazy som å innføre dødsstraff. På samme måte kan ikke mange i Norge noe for at ledelsen i Norge sender militære personell og våpen ut i krig..

Michelle
Skribent
13 år siden

Jeg tror illuminati lager religioner for å sette mennesker opp mot hverandre. Men likevel viktig poeng å ta med. Men hvordan er det med den kristne verden som er medlem i NATO og WHO osv da? Hva står de bak?..

Ikke glem at det også er dødsstraff på homofile. Dette er ikke noe illuminati har skapt iallefall. Dette er noe helt naturlig. Kanskje kan visse mennesker få tanker og seksuelle følelser fra mind-control, både mot heterofili og diverse annet. Men sann homoseksualitet er noe som er naturlig fra naturens side og som man er født med og som man kan kvitte seg like lite med som man kan kvitte seg med heterofili. Men hvorfor skal man kvitte seg med noe som er så vakkert og unik? Fordi andre har fordommer og fordi Bibelen skremmer deg? Ikke la deg skremme av illuminati lengre kjære engel.-)

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
13 år siden

Desverre har illuminati laget en religion som sier at du vil bli forfulgt om du er kristen, således leter kristne etter denne forfølgelsen også kan man si, de leter over alt for å få deres dommedagsbok oppfylt på alle måter. Har dessverre selv hørt kristne påstå at Jesus ikke kommer tilbake før alle profetiene i Bibelen er oppfylt. Hvilke profetier i Bibelen har blitt oppfylt og hva venter vi på? Er det ikke illuminati som har skrevet alt dette for at både redsel, hat og passivitet skal materialisere deres agenda da?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Michelle
13 år siden

Du får se på det som en ære å få lov til og være en brikke i sjakkspillet til Illuminati/ NWO Michelle selv om det gir litt bismak at vi er redusert til bønder som kan ofrest for og sette verden i sjakk matt

Profetiene må oppfyllest som når USA forsynte Iran med våpen under dekke av Iran-Contras-skandalen (også kalt Irangate) var en utenrikspolitisk skandale i USA i 1980-årene. Midt på 80-tallet solgte USA i all hemmelighet våpen til Iran etter og ha forsynt Saddam Hussain og Irak med store mengder våpen ( også biologiske og kjemiske våpen ), angivelig for å få frigitt amerikanske gisler i Libanon (Arms for Hostages). Iran som var engasjert i Iran-Irakkrigen og trengte våpen. Inntektene fra salget ble i realiteten brukt til å skaffe våpen til Contras i Nicaragua, som kjempet mot sandinistregjeringen.

Som så alltid sitter Illuminati på begge sider av bordet i alle konflikter

Relgionene brukest for splitt og hersk samt komtroll over massene så med og få ut en myte om at Jesus ikke kommer tilbake før profetiene er oppfylt så får de også aktiv støtte eller støtte med bevist og stå med åpne øyner og se at NWO får holde på uten innblanding fra milliarder av troende som ønsker og få møte sin mesias

Om det er Jesus som kommer eller som indianerene sier med at skip fra rommet vil hente de rene og beviste over til en 4D kjælighets planet der psykopatene vil bli ovelatt til seg selv sammen med likesinnede på en ødlagt og rasert planet som best kan beskrivest som Dantes visjoner om Helvette gjenstår og se

Tiden vil uansett vise oss sannheten innen kort tid :)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  smurfen
13 år siden

Sovjetunionens fall var planlagt før det ble iverksatt. USA trengte en ny verdensfiende da Sovjet falt i 1991. Iran ble valgt til denne oppgaven i 1953 da den demokratisk valgte statsministeren Mossadegh ble kuppet av CIA og MI6. Kledd som pro-Mossadegh tilhengere, tente de på kinoer, kafeer og mosker for å mobilisere store folkemengder ut på gatene for å demonstrere mot Mossadegh.

Iran ønsket å nasjonalisere oljen, dette nektet Winston Churchill som mente at fortjenesten og overskuddet skulle komme briter på en cafe i London til gode og ikke det iranske folk. Shahen ble innsatt og Iran var under diktatorisk monarki i 30 år med CIA trent hemmelig politi (SAVAK) som torturerte og drepte sine fiender.

Zbrenskiew og Henry Kissinger var involvert i 1979 revolusjonen da de igjen kuppet shahen og innsatte Ayatollah Khomeini som var en større diktator enn sin forgjenger. En ny verdensfiende var født og islam var utpekt som den store stygge skjeggete ulven.

Zbrenskiew og Donald Rumsfeld ga Saddam Hussein kjemiske våpen i 1980.
Ronald Reagen hadde beordret Saddam til å angripe Iran noen få måneder etter den islamske revolusjonen. Iran måtte tape, og en krig var med på å gi Khomeini fotfeste i landet. Folk flest har idag en oppfattning om at alle i Iran ville ha islam, dette er feil. Revolusjonen begynte å blomstre i 75-76 og de fleste revolusjonære var marxistleninister, sosial-demokrater og anti-imperialister som mente at vesten hadde spist Iran fra insiden og at shahen var en nikkedukke for Israel og USA.

Donald Rumsfeld og Mr.Z møter Saddam i 1983 for å overlevere masseødeleggelsesvåpen. Saddam drepte flere hundre tusen kurdere og iranere med sennepgass, uten at den vestlige verden reagerte som da Bush anklaget Saddam for å ha masseødeleggelsesvåpen i 2003.

Ronald viste at en krig ville stoppe den demokratiske utviklingen i Iran. Han beordret Saddam til en krig mot Iran som varte i 8 år. For Khomeini var det en drømmesituasjon, han erklærte alle motstandere av regimet som spioner fra Irak og slo ned all motstand.Den islamske republikken levde videre i 30år før revolusjonens barn strømte ut i gatene i 2009 for en omkamp mot de uønskede kreftene som undertrykker iraneres frihet med relgiøs overbevisning som det politisk korrekte.

Iran-Contras skandalen handlet om våpensalg mellom 2 fiender i strid med hverandre. Opposisjonskandidaten Moussavi var involvert i våpenhandel med USA. Moussavi var veldig aktiv under revolusjonen og har vært med på å massakrere flere hundre tidligere av kongens offiserer.

Han var statsminister for Khomeini fra 1981-1989. Så trakk han seg ut av politikken i 20 år, før han kom tilbake som Irans nye redning på en hvit hest. Er denne mannen troverdig?

Ghorbanafir var en iraner i exil, en CIA-informant og personen som dro i de fleste snorer, foretok pengetransaksjoner og sørget for at Iran-Contras avtalen ble gjennomført. Han er av vesten hyllet som en veldig samarbeidsvillig venn, spesielt av Michael Ledeen, terrorisme-rådgiver for Pentagon på tidspunktet, og globalist. Det er av stor bekymring at moderate krefter i America med tilknytning til Ledeen’s “demokratiske instutisjoner” har vært en av Mir-Amir Moussavi’s valgkamp bidragsyter.

Moussavi erklærte valgseier i forkant av Ahmedinejad: en vanlig CIA-taktikk i land hvor de ønsker å “bytte ut” ledere, uten å gå til krig, men å engasjere folket til å gjøre jobben for dem. På denne måten var det vanskeligere for Ahmedinejad å telle opp stemmene sine og folk var allerede ute i gatene og feiret.

Valgfuskanklagelsene og opptøyene i etterkant har vært nøye planlagt av den øverste leder Khamenei. Det finnes muslimske frimurerlosjer og mørke sekter med tilknytning til Illuminati, og det er en stor mulighet for at Khamenei er en relgiøs fanatiker som på samme måte som vestlige religiøse fanatikere(kristen-dommedags-evangelister) og ultra-sionister ønsker en konfrontasjon mellom alle verdens nasjoner. Her settes profetene på prøve, et kappløp mot dommedag for å hente hjem sine messias, jesus eller el-madhi.

Når USA skarpet sin krigsretorikk mot Irak i 2003 begynte de å se mot Nord-Korea som en atomtrussel. I motsetning til Irak har de ikke olje, men kun gulrøtter og ginseng, og Iran var derfor et mer attraktivt bytte med store oljereserver. Iran ble i 2003 helt uoppfordret plassert i “ondskapens akse” av selveste massemorderen George Bush.

Ahmedinejad ble valgt som president i 2004 og inntok en rolle som østens Fidel Castro. Han talte mot sionistene, han nevnte Rothschild, og kritiserte USA for sin imperialistiske tankegang som har brent en halv verden de siste 100årene. Jeg likte denne mannen for hans mot og vakre ord mot de jeg anser som mine fiender idag. Han har aldri sagt “Wipe Israel of the map”; han har faktisk vært en veldig velformulert og høflig politiker som besøkte Colombia University, ville debattere Bush, har bedt om fred og forsoning med Israel og han ansatte Esfandiar Mashaei som sin første visepresident i juni 2009, noe som fikk den øverste leder til å reagere voldsomt og forlange hans avgang.

Sitatene som ikke var fiendtlige nok fra Illuminati og sionistenes side?

* “Today, Iran is friends with the American and Israeli people. No nation in the world is our enemy.”
* “No nation in the world is our enemy, Iran is a friend of the nation in the United States and in Israel, and this is an honor. We view the American nation as one with the greatest nations of the world.”
* “The position that I have always taken is that Palestinians must continue to fight for their rights and the return of their land”
* “No Iranian government official would ever acknowledge the Zionist regime (Israel). … We oppose the Zionist regime, but we have no problem with the people residing in the occupied lands.”

Denne revolusjonen kom på et tidspunkt hvor Israel og Usa har i flere år presset det iranske folk med sanksjoner etter sanksjoner, og opptøyene og volden mot opposisjonen var godt distrubert i vestlige medier iforhold til andre valgfusk som kun varte en dag i media. Mexico i 2008, og Afghanistan 2009.

Det kan hende Ahmedinejad faktisk vant valget. Det er også mulig at han tapte valget. Jeg tror ikke alt er så svart og hvitt, man må ikke være for Ahmedinedjad om man kritiserer Israel, England og USA’s innblanding i denne revolusjonen når de har vært det 2 ganger tidligere. Vi må se på gråsonene for å forstå hva som skjer nå. Det er utrolig komplisert. Kan dette ha vært planlagt for 60 år siden? The grand Chessboard boken til Brezienski omhandler nettop dette. Global amerikansk dominans i EURASIA. De har kuppet stater og skapt borgerkriger i over femti år over hele verden sånn at ingen kan være frie idag.

Iran er hjertet i konflikten som vil utløse en tredje verdenskrig.

Kina og Russland vil stille seg bak Iran om Israel/USA angriper. Russland trenger krig like mye som USA trenger det for å stimulere økonomien. Samtidig som krig er den letteste veien til global befolkningsreduksjon.

Israel har forberedt seg på en mulig bakkeinvasjon. Okkupasjonen i Gaza har blitt automatisert med robot-maskingevær vakttårn som dreper alt som rører på seg fra et lagerhus på den andre siden av landet. Det ser ut som soldatene trekkes ut av Gaza og står klare til utenlandsk invasjon.

Israel har også sendt ut 9 millioner gassmasker til alle landets beboere selv om Gaza aller Vestbredden ikke har noen form for kjemisk våpen som kan nå Israels innbyggere. Kan et mulig angrep på atomreaktorene skyte radioaktivt støv opp i luften som vil falle på Israel og drepe de som ikke er beskyttet?

En annen ting jeg bekymrer meg for er at NATO soldatene i Afghanistan kjeder seg. Det er ingen ting å gjøre bortsett fra å skyte sivile og passe på opiumsfeltene. Hvorfor trappet Obama opp krigen i Afghanistan? Hvorfor sendte han 40.000 nye soldater ifjor kort tid etter at han ble valgt, og 40.000 nye soldater nå for en måned siden? Hvorfor har Irak fått flere soldater og et økende antall private leiemordere som preger by-bildet?

Iran ligger midt mellom Afghanistan og Irak, og er omringet.

Alt som skal til for at dette kan eskalere til uovervinnelige proporsjoner, er et falsk-flagg angrep av større kaliber enn 9-11. En atomeksplosjon i USA er ikke utenkelig for en satanistisk menneskeofringskult som Skulls & Bones, lucifer dyrkere i frimurerlosjer, og andre hemmelige nettverk som ønsker verdensdominans.

Jeg kan også ta feil og at Ahmedinejad faktisk er i strid med sine øverste ledere for å redde oss fra sionistene, ultrakapitalistene, krigshaukene i Washington, og Rothschild’s sentralbanker. Iran startet oljebørs i 2005 og er nå en av 3 land i verden med salg av olje i egen-kapital. De er venner med Chavez og Brazil’s Lula, og andre nasjoner som også er imot USA’s krigskultur-imperalisme.

En ting er sikkert, Iran har ikke angrepet et naboland på over 300år.

Jeg ser ingen forskjell på en kriger-imam som hjernevasker “selvmordsbombere” til å drepe uskyldige menneskeliv, og en “politiker” som beordrer sin nasjons unge menn til å dø for sitt fedreland – its the same shit. “Statsterrorisme” er helt klart det som dreper mest, og er et fremmedord i den nordiske kultur. Vår storebror “Uncle Sam” har siden andre verdenskrig utført 161 tilfeller av globale intervensjoner med politisk vold, ifølge boken til William Blum “The Rouge State, A guide to the worlds only superpower” Her er en liste over: CIA’s intervensjoner siden 1945

USA må stoppes før verden utslettes. En av grunnene til at de ønsker å gå til krig er for å kvele den nasjonale oppblomstringen av patrioter og dissidenter som er i ferd med å overkaste et tyrannisk styre, og starte på den andre amerikanske revolusjonen.

9-11 var, er og forblir en inside job for evig om vi ikke gjør dette til vår viktigste kamp i 2010. De virkelige terroristene må bli avslørt så de ikke dytter oss inn i en ny æra med militære ekspansjoner mot uskyldige nasjoner.

fra: http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/zbigniew-brzezinski-krigsguden-fra-washington/

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Ojjjj…. Armin, er det rart jeg ser på deg som en visdommens og lysets gud :)

Det du sier er helt korrekt så vil bare legge til konflikten med Kina

Som de fleste vet så er verdensøkonomien på randen av samenbrudd, dollaren blir holdt i kunstig koma grunnet masiv stasgjeld (85 000 ) milliarder og grunnet Bernankes tilførsel av speed i FEDs ( Rotchilds ) pengepresser

En rekke sorte svaner i senere tid har fått verdien av dollar til og synke dramatisk der den står med en fot i graven og andre foten på et bananskal
( Sort svane= negative hendelser i økonomien )

Kina blir beskylt for og holde en kunstig lav kurs på sin valutta yuan for og øke sin export der resten av verden også manipulerer sine valuttaer i en global valuttakrig

Obama skulle lagt frem sin halvårsraport på fredagen men den er blitt holdt tilbake der det spekulerest i om Obama vil kalle Kina for en valuttamanipulator som i seg selv ikke betyr mer en om jeg hadde kaldt noen for en dust men det er Kina som holder USA i live med sine oppkjøp av Amerikanske stasobligasjoner, de kjøper Obamas gjeld mao
Det som skjer vist det står i rapporten at Obama kaller Kina og Hu for valuttamanipulatorer er at Kina vil selge unna Amerikanske stasobligasjoner som verdens økonomer kaller en økonomisk atombombe som igjen vil medføre at dollaren vil miste all sin verdi som igjen vil føre til at hele verdens finansmarkeder vil raserest og pengeverdiene vil miste sine verdier
Folk vil løpe til bankene men bankene vil være stengt, ingen penger ingen mat osv der et globalt dominospill der det ene vil utløse det andre vil utvikle seg

Vist Obama ikke kaller Kina for valutamanipulator så vil hans støttespiller se på han som svak, gjør han det så kaster han verden ut i et inferno med det totale kaos og anarki der untakstilstander og militæret blir satt inn mot egne borgere

Hva betyr mest for Obama ? Er det nå han skal vise sitt sanne ansikt som Anticrist ?
Velger han og kalle Kina valutta manipulator så vil en mest sannsynlig oppleve dette scenarioet

Men det får vite straks rapporten leggest ut :)

http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1997116.ece

http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1998556.ece

http://e24.no/makro-og-politikk/article3859226.ece

Den globale tilstanden til matvarekrisen få vi ta i morgen etter siste dagers haarp skapte super tyfoner har rasert Aisas risavlinger i tillegg til Brasils og Russlands tørke:)
Bondevik la i sin tid ned Norges kornlagre som skulle hjelpe oss i dårlige tider der korn har en holdbarhet på 10 år
Nå er Norges bier blitt smittet av bakteri som har ført til at en rekke fylker har måtte avlive alle sine bier for og hindre spredning noe som kan bli katastfofalt for oss

http://www.kvasir.no/alle?q=bied%F8d&partnerid=ABCstartsiden&source=startsiden.no

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1994097.ece

bin Laden
bin Laden
Abonnent
13 år siden

Foreslår “Dødsstraff for å være muslim i resten av verden” som undertittel til artikkelen.
Jøder i US takket Ahmadinajad for gode vilkår for jøder i Iran.
Hvis det er sant at “kristne” (ærlig talt, så ser jeg ikke så mye guddomelig lys i disse øyne på bildet) forfølges i Iran, så må de se nærmere på seg selv: hvorfor blir hele jordkloden kvalm av dem?
På tide å pakke og dra til helvete med sin perverse “demokrati” sterkt krydret med porno, pedofili, homseri, sadisme, grådighet og øvrig møkk?
Forundres over en slik pirking i Irans saker uten å bli opprørt over nabolandets bestialitet i okkuperte rupublikker.
Sannsynligvis gjør det ikke et “kristent” hjerte vond av genocid på buddhister og muslimer når den utføres av “kristne” brødre.
Video

forteller om Guantanamo-vakt som konverterte etter å ha hatt nærkontakt med Islam (les også første kommentaren skrevet av en jøde).

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

En religion anført av en pave (sønn av Joseph og Maria) som med sverdet i sin hånd vil hevde han er den oppstandne Jesus iført lammets kappe(linklede) tilgriset av blod i sin iver etter rikdom og besettelse av å styre menneskeheten med jernhånd fra Israel og Salomons tempel.

Stadig propaganda om muslimer for å splitte menneskeheten og forberede krig.
Samsvarer ingenting med Jesu ord og gjerninger.

vantro
Abonnent
Svar til  Thunder
13 år siden

Muhammeds ord og gjerninger:

Medina Suras Saved Islam

When Allah awarded Prophet-hood to our Prophet, he ordered him to continue the peaceful teachings of prophet Jesus. These instructions came in the initial 87 Meccan Surahs (verses of Quran).

Our poor Apostle toiled with these ineffective Suras for 13 years without much success. With these useless verses, he managed to convert only his immediate family, friends and a few destitute pagans. Others mocked and laughed at him. They called him a fake, a liar and a charlatan.
~~
Finally Meccans got so sick and tired of his sermons that they told him to take a hike or face consequences. He took a hike to Madina to save his neck.

Allah soon realized that his order of peaceful teachings cost Jesus his life and got Mohammed kicked out of his hometown.
~~
Allah then decided to try a different approach to make Islam successful. He changed the rules and launched all evil acts, which were previously prohibited.

In his reformed Madina Islam, deceit, torture, murder, assassination, massacre, genocide, pillage, robbery, enslavement and rape were made halal (legal) acts, deserving of paradise, as long as they were perpetrated on infidels.

Allah also changed some social laws from his previous scriptures to accommodate existing Arab customs and habits. He permitted polygamy, temporary marriages (muta), pedophilia, marriage with adopted son’s wives, wife beating, and sex with slave girls.

The new Islam became an instant hit. The Medina Suras were able to achieve in a few months what the Meccan Suras could not do in 13 years. Arabs began converting in droves and started gaining Allah’s blessings as well as booty and captured women. The rest is history.

Following are some of the most beautiful ayahs (verses), which changed the course of history and saved Islam from extinction along with how Prophet Mohammed lived them to set example for the Muslim Umma for all time to come. The Prophet was a living Quran. As Allah said in aya 33.21, “Mohammed is your role model” and in 4.80 “Obeying Mohammed is obeying Allah. Muslims don’t have to kill each other in fights over Quranic interpretation they just have to look at the prophet’s life:

http://www.islam-watch.org/AyeshaAhmed/MedinaSuras.htm
KILLING INFIDELS
BURNING
THROAT CUTTING
ROBBING AND HAVING SEX WITH INFIDEL CAPTIVE WOMEN
BABY TILTHS
WIFE SWAPPING
SEX SLAVES
MARRYING DAUGHTER IN LAW
ONE NIGHT STAND FOR PROPHET
ONE NIGHT STANDS FOR MUSLIM UMMA

autentic book of wisdom
autentic book of wisdom
Anonym
Svar til  vantro
13 år siden

de som ikke tror på den ene mektige skaperen er lik søppel intill de tror på ham. de som med vilje nekter og ikke anerkjenner den som har gitt dem,liv, boosta med arroganse og er i mot den mektige som flytter sol og måne som gir dag og natt, the power behind all powers, de er bare verdt å brennes. noen kalte dem for ugress her på forumet.
og når det gjelder sex er bare lov innefor ekteskap og med slavene dine.
når du betaler maten og oppdragelsen deres da har du på en måte makt over dem. det er å gjøre tjeneste for slavene sine, de må jo bli tilfreds de og.
det å gifte seg med så unge var så vannlig at det ikke er noe snakke om idag faktisk. mye av det her må du forstå det i sammenhenge. lykke til men fler fler beviste kvinner blir til muslimer i dag når de ser hvilke andre rettigheter også.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Thunder
13 år siden

autentic, prøver du å sverte islam når du påstår at et menneske har makt over et annet menneske fordi det første utnytter det andre som slave og har lov til å bruke det som sexslave i tillegg?
Er det islam som sier eller er det ditt privat påfunn at slaven får tilfredsstilt sine behov av å bli brukt til sex?
Ville du selv bli utsatt for en slik “empati”, autentic?
Jesus har sitert karmaloven: gjør mot andre det du selv ønsker å få, fordi du får det uungåelig tilbake med samme mynt.
Det finnes mange vrangtolkninger av islamske skrifter i Afrika. Jenteomskjæring som er en bestialsk tortur etter min mening, er en av dem.
Ritualet har kanskje sin forklaring med tanke på dominanse av instinkter i oppførselen hos de aktuelle folkeslagene, men religion må ikke misbrukes som begrunnelse for det.
Det finnes tilfeller beskrevet i http://www.pravda.ru/society/08-10-2010/1052606-belle-0/ om rike arvinger som jobber som prostituerte fordi de liker det når livets utfordringer og muligheter for utvikling er tatt fra dem. Forkjærlighet til dette yrket kan også handle om enkelte nasjoners trekk.

Når det gjelder din ønsketenking om massekonvertering til islam, så er du ikke den beste rekrutten. Jeg er en ganske bevisst kvinne, men Gud bevare meg fra å søke “rettigheter” til å sitte hjemme og være totalt avhengig av en galning med vrangforestillinger som kaller seg en muslim.
Dessuten oppfører altfor mange såkalte muslimer seg på en frastøtende måte. Hvilken rekruttering kan dere drømmer om da?

Men disse mennene som foretrekker å dø stående fremfor å krype for ruse-okkupanters støvler, imponerer meg, må jeg innrømme:
http://www.bbc.co.uk/worldservice/news/2010/10/101019_chechnya_nh_sl.shtml

tim osman
tim osman
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

flyr du rett i strupen på jøder når artikellen ikke never de en gang? kristendom og jødedom er jo nesten ikke sammenlignbart. pluss, nobody likes a hater..

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  tim osman
13 år siden

Jeg “flyr rett på strupen” til kilden som genererer ondskap istedenfor å konstatere og forsøke å bekjempe konsekvenser av deres aktiveteter.
Skal faenskap på Jorden stoppes, så må djevelsk maskineri ødelegges og kilden proppes.
Det er feil at de JewWO-tillatte verdens “religioner”, ikke kan sammenliknes.
I bunn og grunn tjener de en og samme faens interesser.

Massepropagandamedier betjener JewWO, andre frilansere prøver å beskytte grupper de brenner for.
Skulle bare mangle at noen rettet publikums oppmerksomhet mot kilden som genererer terror på jordkloden.
To iranske forskere, lektorer på to forskjellige universiteter ble nylig utsatt for jødisk terror, en av dem drept, den andre hardt såret før noen rakk å lage et pip om dødsdommen utskrevet etter jødisk smak:

“Byrået Fars rapporterte at som et resultat av eksplosjoner rundt 7:45, drepte to iranske kjernefysiske fysikere. Teheran klandrer for attentaten «fiendtlige agenter, USA og israhell.”
Ifølge informasjon mottatt, ble forskerne forsøkt drept i eksplosjoner i bilene sine da kommer til å gå på jobb den morgenen. Bombene gikk da de satt i biler sammen med sine koner.
Fars rapport sier at en forsker ble drept i en bilbombe 405 Peugeot, den andre – eksplosjonen av Peugeot 206. I det første tilfellet ble brukt motorsykkel bombe i den andre – en bil.
Navn på den drepte forskeren: Professor Majid Shahriar.
Den avdøde forskeren Shahriar underviste fysikk ved universitetet oppkalt etter Shaheed Beheshti University.
Navn til den hardt sårete professoren (fra andre kilder, legen) er Fereydoon Abbasi. De jobbet i to forskjellige universiteter.
Som et resultat av terrorangrep på vitenskapsmennene ble deres koner også hardt såret.
Professoren Abbasi og hans kone ble skadd i en eksplosjon i nærheten av Shaheed Beheshti University.
Minner om at i januar i år i Teheran i en eksplosjon ble drept en professor i kjernefysikk Masood Ali Mohammadi. Da den iranske regjeringen utpekte også USA og israhell som skyldige for terroren.”

Fanfarlo
Fanfarlo
Anonym
Svar til  bin Laden
13 år siden

Hvorfor bor du i et kristent land bygget på kristne verdier når du har et så sterkt hat mot kristendommen? Virker som du hadde trivdes mye bedre i et muslimsk land.
Og ja det er sant at kristne blir forfulgt i Iran, alle som tror på noe annet en Islam blir nok ikke akkuratt tatt godt vare på i Iran.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Fanfarlo
13 år siden

Hvis du spør meg? Jeg bor i et land hvor innbyggerne streber etter å leve etter jesu ord og gjerninger. Du må gjerne tro jeg farer med hat, men inni meg er det bare tilgivelse. Jeg hater ingen.

Fanfarlo
Fanfarlo
Anonym
Svar til  Thunder
13 år siden

Nei, jeg spør bin laden ;) Men til det du sa nå. Jeg har heller inntrykk av flere og flere blir ateister enn kristne. Kjenner ikke mange som er kristne, eller hvertfall som sier det og er stolt av det. Det har blitt mer flaut å være religiøs nå til dags.
Selv er jeg også ateist. Syns ikke det er så sannsynlig at det sitter en overnaturlig fyr oppi himmelen med all makt som styrer og herjer. Heller mer mot vitenskap og forskning som kan bevises.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
13 år siden

Du må i det minste ha tro på kjærligheten Fanfarlo, jeg er ikke ateist. At vi i framtiden kan reise rundt i muslimske land og hilse på våre brødre og søstre der. Det er jo så mange spennende land og kulturer. De aller, aller fleste mennesker vil bare leve i fred med familien sin uten frykt for krig, sult, sykdom osv. Men det er du klar over også :-)

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Fanfarlo
13 år siden

eller spør du meg?
Kaller du Norge for et land bygget på kristne verdier og Jesus` 10 bud?
jeg ville nok trives bedre i mitt hjemland om ruse-okkupanter ikke tok det fra meg og forsøplet det med samme perverse møkk vesten er forsøplet med.
Jeg må innrømme at jeg følte meg mye bedre som turist i Tyrkia, uten påtrengende bilder av utfallende pupper på hvert hjørne, med gater og strenger omhyggelig renset etter ruse- og vestlige turister flere ganger daglig.

Hvis vi skal grave dypere og anklage hverandre for alle ugjerningene alle vi har gjort mot hverandre i fortiden, har vi ingen sjanse for en bedre fremtid.
Eller tror du at ikke-vestlige land skylder deg noe fremdeles, etter århundre med koloniplyndring og jøde-vestlig terror i senere tid?

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

Enig med deg der Bin Laden vi har mye å rette opp overfor resten av verden. Det er på tide at vi våkner opp og bretter opp ermene. Så vi ikke forsøpler alle kroker i verden med vår forsøplede kultur.

klumpen
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

bin laden:”ærlig talt, så ser jeg ikke så mye guddomelig lys i disse øyne på bildet”

Det er ganske utrolig hva slags evner enkelte innbiller seg at de besitter. Når jeg hører sånne hårreisende fordommer bringer det tankene mine til inkvisisjonen.

Michelle
Skribent
Svar til  bin Laden
13 år siden

hva i alle dager er feil med homofile bin Laden, hva har de gjort deg?

vedder på at du selv er bifil, men er redd for disse følelsene dine..

redsel mot homofile, minner meg bare om fredsel for andre raser eller makt over de med funksjonshemninger osv..

Busserulls
Busserulls
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

Hvor har en muslim blitt dømt til døden kun for å være muslim? Selvsagt kan du påstå det, men jeg kan også påstå at muslimer er grønne marsmenn. Det gjør det ikke sant for det. En påstand uten dokumentasjon er ikke fakta. Det er løgn inntil det motsatt er bevist.

Hva vil du heller ha en demokrati? Ja, foruten pedofeli (uten å påstå noe som helst, så er det jo vanlig å slenge ut at Muhammed selv faller i den kategorien etter dagens definisjon) så er porno, homseri, sadisme, grådighet og øvrig møkk lovlig, men det betyr ikke at det er vårt verdigrunnlag. Et demokrati er per definisjon folkets røst. Våre verdier er opp til hver enkelt.

Pirking i Irans saker uten å bli opprørt over nabolandets bestialitet i okkuperte rupublikker:
Hvor har du det fra? Jeg blir daglig opprørt av nabolandets bestialitet i okkuperte republikker. Hva har det med denne saken å gjøre? Hvis nabolandet dreper tusenvis uskyldige betyr det at hvis Iran dreper èn uskyldig at det er greit. Det skal vi ikke snakke om?

“Sannsynligvis gjør det ikke et “kristent” hjerte vond av genocid på buddhister og muslimer når den utføres av “kristne” brødre.”
Er ikke den vanlige kommentaren fra muslimer at det ikke er ekte muslimer hvis de dreper uskyldige. Hvorfor skulle ikke det samme gjelde for kristne? Hvorfor er det plutselig at er sannsynlig at det ikke gjelder? Bytt ut “kristne” med “muslimer” så hører du hvordan den setningen oppfattes.

“Guantanamo-vakt som konverterte etter å ha hatt nærkontakt med Islam”
Så flott for han. Fikk han dødsstraff for dette?

« Forrige artikkel

Antony C. Sutton og Hegeliansk dialektikk

Neste artikkel »

Sosial konflikter i Frankrike-tid for omtanke

54
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x