Hvorfor brister, forvris og deformeres Jordens magnetosfære?

12.5K visninger
6 minutter lesetid
39

I desember 2008 informerte NASA om en stor brist i Jordens magneto­sfære. I oktober 2009 viste sanntidsbilder av Jordens magnetosfære at den var forvridd. Den 31. juli 2010 var Jordens magnetosfære deformert på solsiden, hvilket ifølge ZetaTalk var årsak til at avkjølingssystemet til International Space Station (ISS) samme dag sluttet å virke. ZetaTalk hevder at Nibiru var primærårsaken til de tre nevnte endringene i Jordens magnetosfære, samt til nordlyset den 4. august 2010, ikke Solen. NASA forklarte nordlyset med et koronamasseutbrudd (CME) som de hevder skjedde den 1. august 2010.

 

Kort kronologi

Brist i magnetosfæren. Den 16. desember 2008 meldte NASA om oppdagelsen av en brist i Jordens magneto­sfære (her). Bristen var ti ganger større enn tidligere antatt, og fire ganger større enn Jorden. Nibiru er også fire ganger større enn Jorden. Oppdagelsen kom som en stor over­raskelse på NASA:

“Selve bristen er ikke den største overraskelsen. Forskerne er mer forbløffet over den merkelige og uventede måten bristen dannes på, som snur oppned på idéer som har hatt et langt liv innen romfysikken. Romfysikere har lenge trodd at hull i Jordens magnetosfære bare dannes som respons på solare magnetiske felter som peker sørover. Den store bristen som ble dannet i juni 2007 oppsto imidlertid som en respons på et solar magnetfelt som pekte nordover… ”Først trodde jeg ikke på det”, sier THEMIS-prosjektforsker David Sibeck ved Goddard Space Flight Center. ”Denne informasjonen endrer vår forståelse av interaksjonen mellom solvinden og magnetosfæren… For mannen i gaten høres dette ut som småting, men for en romfysiker er dette nærmest seismisk”, forteller Sibeck. ”Når jeg forteller mine kolleger om denne oppdagelsen, reagerer de fleste med skepsis, som om jeg prøvde å fortelle dem at Solen står opp i vest.”

Solvinden trenger sterkere gjennom magnetosfæren enn før.

 

Forvridning i magnetosfæren. Den 28.-29. oktober 2009 viste sanntidsbilder av Jordens magnetosfære, via Magnetosphere Simulation System, at magnetosfæren hadde blitt forvridd (ZetaTalk-analyse).

 

Deformering av magnetosfæren.  Den 31. juli 2010 begynte det som muligens er en ny trend: Jordens magnetosfære deformeres på solsiden. Denne anomalien ble først kommentert og diskutert i en tråd (her) på ning-forumet Earth Canges and the Pole Shift. Samme dag slutter avkjølingssystemet til International Space Station (ISS) å fungere (Yahoo-news: Space station cooling system suddenly shuts down). ZetaTalk hevder at det er en sammenheng mellom de to hendelsene.

Dagen etter, den 1. august 2010, hevdet NASA via SpaceWeather.com at kl. 07.55 UTC forekom et solutbrudd (eng.: ”solar flare”) i klasse C3 og et koronamasse­utbrudd (CME) ved solflekk 1092, og at partikkelstrømmene derfra var rettet direkte mot Jorden (kilde). Mens solutbrudd frigjør kraftige bølger av elektromagnetisk stråling som beveger seg med lysets hastighet, er koronamasseutbrudd (CME) erupsjoner av plasma (ladet/ionisert gass) fra Solen som ”bare” beveger seg med en hastighet på rundt 500 km/s. Mens den elektromagnetiske strålingen fra solutbrudd har en hastighet på 300.000 km/s, og dermed bruker 8 ½ minutt på å nå Jorden, bruker de ladete partiklene fra CME’er et par dager på å nå Jorden.

Solen sender kontinuerlig bølger av ladete partikler mot Jorden, som vi kaller solvind, men CME’er øker mengden av partikler mange hundre eller tusen ganger. Normalt blir solvinden avskjært fra Jorden av Jordens magnetosfære, men når CME’er forekommer kan ladete partikler ”lekke” inn i magnetosfæren ved polarregionene. Teorien er så at disse partikler lader nitrogen- og oksygenmolekyler i den øvre atmosfæren, hvilket får dem til å lyse rødt eller grønt. Det er dette vi kaller aurora polaris eller bare polarlys (Wiki-artikkel: Aurora polaris).

SpaceWeather varslet i samme melding om at de som bor på de nordlige breddegrader muligens ville kunne observere nordlys rundt den 3. august pga. CME’en. Nordlyset viste seg over store deler av den nordlige hemisfæren natt til onsdag den 4. august 2010.

 

 

Diskusjon

Et C3-solutbrudd er som en hønsefjert å regne. Den er ubetydelig og har knapt noen konse­kvenser for Jorden. SpaceWeather beskriver de forskjellige størrelses­kategorier av solutbrudd på denne websiden.

”Scientists classify solar flares according to their x-ray brightness in the wavelength range 1 to 8 Angstroms. There are 3 categories: X-class flares are big; they are major events that can trigger planet-wide radio blackouts and long-lasting radiation storms. M-class flares are medium-sized; they can cause brief radio blackouts that affect Earth’s polar regions. Minor radiation storms sometimes follow an M-class flare. Compared to X- and M-class events, C-class flares are small with few noticeable consequences here on Earth… Each category for x-ray flares has nine subdivisions ranging from, e.g., C1 to C9, M1 to M9, and X1 to X9.”

 

Styrken på et utbrudd defineres som energien som måles av GOES-satelitten, som drives av NASA og USAs føderale byrå National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) [Wiki-artikkel: NOAA].

Normalt vil NASAs påstander om solutbrudd kunne bekreftes via NASAs SOHO-satelitter som filmer Solen og overfører bildene direkte til Internet, hvis man da ikke mistenker NASA for også å tukle med SOHO-filmingen. NASA har siden 2000/2001 vært hyperivrige på fortelle almenheten hvilket forferdelig solflekk-klimaks verden har i vente 2011/2012 pga. den 11-årige solflekksyklusen. I stedet har det stikk motsatte skjedd. Solflekksyklusen har visst sviktet fullstendig denne gangen, og solflekkaktiviteten er på det laveste nivået siden man begynte med målinger tidlig på 1900-tallet. Den faktiske virkelighet burde heller få NASA til å spekulere høyt om solflekkaktivitet er på vei til å opphøre helt, som i artikkelen av Livingston og Penn: Sunspots may vanish by 2015. Det virker som om NASA ønsker minst mulig oppmerksomhet rundt denne rekordlave solflekkaktiviteten, for de fortsetter å presentere skremselspropaganda til den naive pressen om hvilke elektriske dommedags­scenarier som Solen kan forårsake på Jorden. For akademisk skremselspropaganda via media, se artikkel i Aftenposten 9. januar 2008; artikkel i VG 27. mars 2009, og artikkel i 2 Nyhetene 20. juni 2010. Skeptikere vil her innvende at NASA bare prøver å formidle til oss at jo mer elektronisk vår verden blir, dess mer ødeleggende vil samme nivå av høy solflekkaktivitet bli.

Gitt NASAs store iver på å fortelle verden hvor høy og farlig solaktiviteten snart kan bli, er det merkelig at samme dag som Solen visstnok kom med et forsiktig gjesp, i form av et påstått C3-utbrudd, valgte NASA å slå SOHOs web-kameraer av (hele den 1. august) slik at selv dette gjespet ikke kan bekreftes. C3-utbruddet skal ha vart i presis 100 minutter, fra 07.55 UT til 09.35 UT. NASA forklarer at web-kameraene ble slått av pga. vedlikehold i form av en avgassings­prosedyre (”bake-out”). Slik presterte NASA at selv påstanden om en ”hønsefjert” av et solutbrudd ikke en gang ble filmet av SOHO og vist for publikum. Man kan imidlertid se bilder av solaktiviteten for denne dagen ved å gå til Solar Dynamics Observa­tory, og skrive inn i søkefeltet: 2010-08-01. Bildene er 40 MB store.

 

ZetaTalk betrakter polarlys som et gravitasjonelt fenomen, ikke som primært et magnetisk fenomen som er det offisielle synet (ZetaTalk-notat: Auroras). ZetaTalk mener at de tre amerikanske og de tre russiske astronautene som befinner seg på International Space Station (ISS) er i livsfare:

“As is known, the ISS does not have the protection that the atmosphere affords to those under its blanket. The astronauts, and their equipment, are subject to bombardment by various rays. The Earth’s magnetosphere charts showed the field deforming, sunside, on July 31. As is likewise known, NASA became frantic to put forth a cover story that a minor C3 CME was afoot, and to make much of a prediction for dramatic aurora displays. So what happened up on the ISS during July 31, when the Earth’s magnetosphere showed that it was deforming when a blast of magnetons from the N Pole of Planet X blew in? It is not so much the direct blast of magnetons that damages electronics, as it is rapid alterations. Electricity and magnetic fields are closely allied, and the flow of electrons is generated by inciting a moving magnetic field nearby. Equipment in the ISS that relies on a simple electric current can surge or stop based on the flow of magnetons nearby, and this is what damaged the cooling pumps. How long can the ISS hold out during such times? They are truly on a mission that could end in tragedy at any moment. Not just from electrical failure, but from the debris ever increasing in the space around them.” (Kilde)

 

Ifølge ZetaTalk har forholdet mellom Nibiru og Jorden gått inn i en ny fase fra og med slutten av juli 2010. Vi kan derfor forvente mange spennende og dramatiske endringer i Jordens magnetosfære de kommende 12 måneder. NASA vil årsaksforklare alle disse endringene med CME’er fra Solen. Det blir spennende å se om ZetaTalk klarer å avsløre dette mulige bedraget fra NASA godt nok, slik at folk velger å tro at det er Nibiru som står bak de dramatiske endringene i Jordens magnetosfære.

 

Kilder og ressurser

* ZetaTalk Newsletter 8. august 2010.

* ZetaTalk Chat Q&A 7. august 2010.

* Yahoo-news: Space station cooling system suddenly shuts down. 1. august 2010.

* ZetaTalk-notat: Auroras.

* Wiki-artikkel (no.:): Aurora polaris.

* Wiki-artikkel (eng.:) Aurora (astronomy).

* Institutt for Teoretisk Astrofysikk: Astronomisk ordliste.

* Rolf Kenneth Myhre: Vil Nibiru utløse jordskorpeforskyvning? (rev. 2012)

* Rolf Kenneth Myhre: Virkninger av Nibiru-komplekset: Den store sammenhengen som media ikke gir deg (rev. 2012).

 

**************************************************************

 

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

39 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Det er usikkert hvordan det midlertidige strålebeltet oppsto. Men forskere antar likevel at det ble skapt av en solstorm.
http://www.dagbladet.no/2013/03/06/nyheter/romfart/forskning/astronomi/verdensrommet/26091192/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Rolf skrev
The Sun was virtually asleep during this cycle.

Mole

NASA: – Noe uventet skjer med sola nå
Ingen veit hva som skjer med sola, bortsett fra at det konstateres at den roligere enn på lenge.
http://www.dagbladet.no/2013/03/04/nyheter/verdensrommet/vitenskap/nasa/forskning/26056888/

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

“Flere hundre millioner mennesker kan miste strømmen om en stor solstorm treffer jorda i løpet av de neste månedene, og sola er på vei mot sin mest stormfulle periode på et tiår”.

http://www.forskning.no/artikler/2012/august/330199

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Eksperter advarer mot kraftige solstormer med katastrofale konsekvenser.

Oslo skal være vertskap for en stor internasjonal konferanse denne høsten, som skal drøfte utfordringer og beredskapen knyttet til solstormer.

– Elleveårssyklusen til solen når sitt maksimum neste år.
http://www.nettavisen.no/nyheter/article3446370.ece

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Flere hundre millioner mennesker kan miste strømmen om en stor solstorm treffer jorda i løpet av de neste månedene, og sola er på vei mot sin mest stormfulle periode på et tiår.
http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.8283519

Jostein Wold
Abonnent
13 år siden

Ok, den ser jeg;) Jeg har alltid gått ut ifra tanken om at dem som kommenterer faktisk kommenterer selve emnet da. Men innenfor dem som faktisk kommenterer emnet, håper jeg det er rom for alles meninger:)
Beklager misforståelse Rolf

Jostein Wold
Abonnent
13 år siden

Ok, da er de slik da..
Jeg sa ikke 20 mann skulle stemme, men poenget mitt var: Hvis jeg oppretter et emne, så ønsker jeg faktisk alles meninger inn i kommentarfeltene, enig, sterkt uenig eller rett og slett trollende uenig! Det er noe jeg som oppretter av det emnet må kunne tåle, og det er vel også pointet, og høre alles meninger? Ikke slette dem som vedkommende utifra sitt syn ikke føler passer inn! Da er jo selve ytringsfriheten, innen det som faktisk legges opp til å bli kommentert, fullstendig ute av bildet til en viss grad.
But I rest my case, peace everyone:)

Terje Fredvik
Abonnent
13 år siden

Jeg får tydeligvis lagt til kommentarer til denne artikkelen, men ikke til «Mens vi venter på Nivå 7-kataklysmene»… Men det var jo fint å bli mint på denne tråden, for da kan jeg jo kommentere en misforståelse Rolf Kenneth har om NICT-simuleringene som jeg helt har glømt å rydde opp i!

Rolf Kenneth skriver «Den 28.-29. oktober 2009 viste sanntidsbilder av Jordens magnetosfære, via Magnetosphere Simulation System, at magnetosfæren hadde blitt forvridd». Samtidig refererer han til en tråd på Earth Canges and the Pole Shift, der temaet blir diskutert videre, og det er enda mer åpenbart at det er store misforståelser ute og går om hva en simulering egentlig er.

Jeg hadde tenkt til å fortelle litt om temaet på Earth Canges and the Pole Shift. Siden man blir sparka ut derfra hvis man avslører at man vet litt om det man snakker om, sendte jeg istedenfor en e-post til folka bak NICT, og planla å referere til dette svaret istedenfor å henge meg selv ut som ikke-ignorant. Dessverre blei jeg kasta ut så kjapt at jeg aldri fikk brukt svaret jeg mottok, men jeg kan jo bruke det her istedenfor! Dette svarer Shinagawa-san ved National Institute of Information and Communications Technology i Tokyo på to enkle spørsmål fra meg:

###############################################

Thank you for your interest in NICT’s realtime simulation.

> 1) Do the magnetosphere images show what the magnetosphere actually
> looks like right now, or is it just a computer simulation, a prediction of what
> the magnetosphere should look like?

This is a computer simulation, that is, a prediction of what the
magnetosphere should look like. There is a difference between the
actual magnetosphere and the simulated magnetosphere. That is one
of the topics of our research.

> 2) Can we trust the magnetosphere images? For example in the image up
> and to the right here:
> http://www2.nict.go.jp/y/y223/simulation/realtime/images/test_6.20100825103802.jpg ,
> is the turquoise blob to the left of the earth real?

Since this is a numerical simulation, some numerical errors
are inevitable. Occasionally a fake structure appears in a plot.
The “turquoise blob” you mentioned is one of them.

###############################################

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Stakkars Rolf-Kenneth. Han gjør nok så godt han kan. Vi får nok respektere hans ønske og finne veien til den HAARP-tråden. Som sikkert ligger her et eller annet sted.

Dikt:

Vi sitter og haarper
om pølser og vev
og krangler med Quarker
om innlegg de skrev

Hva spiller det for rolle
hva strålene gjør?
Snart kommer dommedag
og alle dør

Av klimakrise og svinepest
eller kræsjende planeter?
I siste sekund skal vi skille
sannhet fra falske profeter.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

BB: Takk for dikt. Du overrasker stadig.. Du får pluss for det. Så får tiden vise hvor lenge våre kommentarer blir stående denne gang, sammenlignet med Rk sin egne mer relevante kommentarer, om pølser og nattklubber.. Råder alle til å kopiere det som kopieres kan, før det slettes..og om så skjer, ta det som et kompliment, folkens.. kopier diktet ditt du, BB..

Problemet er at RKM skriver om ting som de fleste her mener skyldes Haarp eller Mk og da blir det både feil og urett at det ikke er lov til å si sin mening, om at slik er det, når man skal diskutere ett tema kan det ikke være tabu å kalle en spade for en spade eller si hva man faktisk mener. Om man skriver en artikkel og åpner for debatt om et tema, kan man ikke holde på slik, rett og slett.. RK sin sensur er nå viden kjent og ødelegger mye for NS..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Smurfen sa: Det er jo bare 2-3 uker siden Hans Gaarder og Nyhetsspeilet presenterte en artikkel som nettopp beviste at det er Haarp som er årsken til at Jordens magnetosfære brister, forvris, svekkes og deformeres.

Eksakt. Det er ikke så lett når RK skriver artikler om noe som mange mener Haarp er årsak til, og man får ikke lov å diskutere Haarp, eller om bevissthet og kanaliseringer og han anser Mind control for å være off topic.. hallo?

Selv skriver han kommentarer om hva slags pølser han liker og at han flyr på nattklubber hver fredag og lørdag, hvor relevant er det?! Og han kaller andres kommentarer for pølsesnakk når de faktisk ER meget rett på sak? Ja det er vel problemet og rosinen i pølsa, visse kommentarer kaller en spade for en spade, at man anser artikkelens tema for å skyldes Haarp eller Mk.. Når det må sensureres bort og ikke tillates å bli sagt, da har man truffet blink :-)
Glem ikke det folkens, kommentarer som slettes var for avslørende!

Begynner å bli redd for Rolf Kenneth, han leser for mye zetatalk..

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Det virker som om Lieder heller ikke er klar over alternativene til SOHO, så jeg la inn en kommentar med lenker til SDO og Hinode.

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  Terje Fredvik
13 år siden

Der var ikke særlig høyt under taket! Jeg fikk skrevet et par innlegg, som blei godt tatt imot av leserne, før sjefen sparka meg ut med følgende begrunnelse: «You have been suspended for debunking valid evidence that there is a cover up in place and for debunking a valid capture of planet X’s moons. The purpose of this ning is to make available the truth not the establishment lies.»

Jeg syns det var litt dumt å bli kasta ut uten å få anledning til å forsvare meg, så jeg posta nettopp denne, som blei sletta etter et par minutter, og den nye profilen min blei sletta… Dere får minne meg på denne historien neste gang jeg klager over at folka på Nyhetsspeilet er forutinntatte og ikke har et åpent sinn…

«Dear all,

since I (Terje Fredvik) got kicked out poleshift.ning without warning and
without being able to defend myself, I take the opportunity to write a
final message before I leave you alone. First of all I would like to thank
all you open-minded people who defended me, I truly appreciate it! I
apologize for the fuzz I’ve caused here, even though it was the banning of
me that caused a fuzz, not the messages that I wrote – I only got positive
feedback for what I wrote.

Gerard, I realize that this is your sandbox, you make the rules and decide
who you want to play with. I’m not to tell you how to behave, but I think
you should note that most people in this thread don’t seem to agree on
your punishment-just-in-case-regime.

I assure you that I did not join this ning to debunk your believes. What I
have done, and what I was hoping to be allowed to continue to do, is to
provide information about what science actually says, what we believe we
know and what we don’t know. I’ve seen many misconceptions about solar
physics on this page and the Norwegian sister site, and I can’t see how
knowledge about this subject could cause any harm.

This is not a war between science and pole shift believers, we are not
enemies, we are all human beings in search for the truth. We will still
need to come along and live together, come pole shift or high water, and
refusing to even talk to others who don’t blindly accept absolutely
everything you believe in, is not a good way of getting your message out
to the public, or to make new friends.

Peace,
Terje Fredvik»

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Du (eller, det vil si, N. Lieder) skriver: «They hoped you would not notice that the same chart is being presented, hour after hour and day after day.»

Ah, nå ser jeg hva dere mener! Jeg så bare at magnetfeltlinjene i filmene ikke var statiske, og i farta la jeg ikke merke til at grafene over magnetfelt, tetthet og hastighet var konstante. Disse grafene er basert på data fra ACE-satelitten, og andre nettsider viser at den fungerer og gir ut data, se http://tinyurl.com/39kdkdo og http://tinyurl.com/32ekb6e . Det var nok en automatisk overføringa av ACE-filer som hadde stoppa opp, vil jeg tror. Jeg sendte en e-epost til NICT for å gjøre dem oppmerksomme på feilen i går, og et par timer etter var i hvert fall tre av grafene i gang igjen, selv om hastighetsplottet fortsatt er statisk.

«Almost in step with the freezing of the NICT charts after 1:30 on 8/19, the SOHO images of the Sun were frozen as of approximately 1:00 on 8/20.»

Ja, jeg finner heller ikke EIT- eller LASCO-bilder som er nyere enn dette på nettet. Dette kan igjen skyldes en eller annen feil i den automatiserte linja som lager bildene som legges ut på nettet, eller det kan være at disse to instrumentene av en eller annen grunn ikke observerer akkurat nå. Uansett har EIT begynt å observere mindre hyppig enn vi er vant til, for å spare nedlastingsbåndbredde til de andre SOHO-instrumentene.

«Meanwhile, yet another warning that something was coming from the Sun was issues, this time a large coronal hole with expected increases in the solar wind, anticipated aurora activity which implies a magnetic blast. But unless every satellite stops delivering data to the public, or is programmed into a coordinated lie, this maneuver will not work. NASA is trying to anticipate the twists and turns that the dance between the Earth and Planet X will take.»

Alle tilgjengelige observasjoner fra alle rombaserte teleskoper viser dette koronahullet, så NASA har tydeligvis ikke greid å stoppe alle satellitter. Da kan du jo velge å tro at de isteden har greid å manipulere observasjonene som kommer fra alle observatorier, men jeg tror muligens det er mer sannsynlig at koronahullet er en realitet.

«The “tsunami” they predicted offered only a few auroras, a tepid display.»

Tsunamien det er snakk om var bølger som blei observert i solatmosfæren i forbindelse med all aktiviteten 1. august, ikke en tsunami av polarlys. Påstanden om at det var lite polarlys er litt rar, i og med at det ligger masse flotte bilder av polarlyset på nettet: http://spaceweather.com/aurora/gallery_01aug10.htm .

«Coronal holes can only be detected by x-ray imagery, which requires equipment that it not in the hands of amateurs. NASA has these, from their SOHO satellite. Thus the public is, so they hope, blind, and forced to accept their conclusions!»

Det stemmer at koronahull bare kan observeres i røntgen og ultrafiolett lys, men som tidligere nevnt er det andre instrumenter som legger observasjonene sine på nettet enn SOHO. Jeg har tidligere nevt AIA-instrumentet til SDO, som gir oss bilder av ekstremt mye høyere oppløsning, kvalitet, bølgelengde- og tidsdekning enn det EIT noen gang kunne tilby. På denne sida ser du hvordan AIA ser Sola ut akkurat nå, og selv ikke-solfysikere klarer nok å gjette hvor koronahullet er: http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/ .

I tillegg har vi den japansk/europeisk/amerikanske Hinode-satellitten, og de nyeste bildene kan du finne her: http://sdc.uio.no/search/API . Her er det mine programmer som lager hvert eneste bilde, så finner du noe mystisk der er det bare å spørre!

For enda flere bilder, grafer, opplysninger og romværvarsel, se http://www.solarmonitor.org/ .

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

«Når det gjelder at problemene oppsto med NICT fremfor med andre bildeoverføringsbaser, så hevdet en person at NICT er den eneste som amatører er istand til å forstå/tolke.»

Det kan nok stemme at NICT er nettstedet med de fineste plotta av geomagnetisk aktivitet, men jeg tror man skal være litt forsiktig med å tro at man kan forstå/tolke slike figurer selv om de tilsynelatende ser enkle ut. Jeg kan lite om Jordas magnetfelt, så jeg syns det er mer nyttig å få eksperters tolkninger av situasjonen enn å prøve å gjette meg til hva NICT-figurene egentlig betyr. Se f.eks. denne http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/RSGA.txt .

Det viktigste jeg ville få fram var allikevel at det er mange alternativer til SOHO for å se fine bilder av Sola, så selv om det mangler noen SOHO/EIT-bilder er ikke det noen krise. Se på http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/ , http://sdc.uio.no/search/API eller http://www.solarmonitor.org/ istedenfor.

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

1) «Hvorfor bruker man CME-betegnelsen når man klassifiserer en flare, når man f.eks. sier at flare’n den 1. august 2010 var en C3 CME?»

Det gjør man ikke… B-, C-, M- og X-klassifikasjonene er kun klassifikasjon av flares. For CME-er har vi ikke et så innarbeida system, så de blir løsere klassifisert etter hastighet, størrelse, akselerasjon, vinkelutstrekning, masse osv.

2) Det fins mange teorier om hvorfor minimum av foregående syklus varte så lenge, men dette er et vanskelig forskningsfelt siden det innebærer å forstå den solare dynamoen og innvendige strømninger og magnetfelttransport. Du kan begynne med å lese denne: http://tinyurl.com/39mhsnk

3) Vi observerer at Solas magnetfelt reverseres hvert 11. år, så det blir litt rart å spekulere i hva jeg hadde sagt om dette ikke var tilfelle. http://tinyurl.com/2cg2h7g

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Terje Fredvik
13 år siden

Svar på B må vel være klasikeren : Stille før stormen

På Spaceweather, earthchanges, Brekke og Ødegårds sider samt andre steder har jeg sett dem bruker betegnelsen C1 CME, M2 CME osv men skal ikke krangle på at dem har feil jeg siden det virker som om du kan litt astrofysikk , syns bare det er litt rart

Du sier ikke så mye om jorden magnetfelt så man kan jo få inntrykk av alt er normalt noe det ikke er
Magnetfeltet vårt er svært svekket og flytter seg 50-70 km i året mot Sibir

Hva mener du om saken Terje ? Bør vi bekymre oss ?
Ville satt pris på å få høre din/NASAs versjon :)

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Du skriver: «På Spaceweather, earthchanges, Brekke og Ødegårds sider samt andre steder har jeg sett dem bruker betegnelsen C1 CME, M2 CME osv»

Hvis noen av dem har skrevet om «C1 CME», «C2 CME» eller «C3 CME», mente de sannsynligvis CME-er som er observert med C1-, C2- eller C3-detektorene til LASCO-teleskopet på SOHO.

.

Du skriver: «Magnetfeltet vårt er svært svekket og flytter seg 50-70 km i året mot Sibir (…) Ville satt pris på å få høre din/NASAs versjon»

Denne artikkelen er ganske gammel, men jeg tror ikke den er altfor utdatert: http://www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/29dec_magneticfield.html .

Terje Fredvik
Abonnent
13 år siden

For å svare på spørsmålet ditt i overskriften: «Hvorfor brister, forvris og deformeres Jordens magnetosfære?»: fordi Sola sender ut en kontinuerlig strøm av partikler og magnetfelt (solvinden), og fordi den av og til sender ut tettere skyer av partikler og magnetfelt som blir kasta ut fra soloverflaten i CME-er.

Jeg klarer ikke helt å se sammenhengen mellom de to temaene i artikkelen din: 1) at det 2008 blei oppdaga at Jordas magnetfelt kunne svekkes selv om magnetfeltet som blir sendt fra Sola er vent nordover, og 2) at du ser ut til å påstå at det ikke var noen CME som blei sendt ut fra Sola 1. august i år.

På mystisk vis får du 1) til å være et argument for 2)?

Etter at SOHO blei skutt opp i 1995 har koronamasseutsendelser fra Sola blitt registrert døgnet rundt. Vi har sett det samme hundrevis av ganger: en CME som blir sendt ut fra Sola i retning Jorda, vil føre til nord- og sørlys hvis den magnetiske konfigurasjonen er gunstig. Man har derfor i årevis drevet med varsling nord- og sørlys og av forstyrrelser i Jordas magnetosfære. CME-ene som blei sendt ut 1. august var grundig observert, og nordlyset vi så noen dager etter var venta og varsla. Jeg ser derfor ikke helt behovet for å innføre Nibiru for å forklare dette uhyre vanlige fenomenet?

Jeg skal allikevel prøve å ta artikkelen din alvorlig, og klare opp i noen grunnleggende misforståelser.

Først om oppdagelsen til THEMIS-teamet: tidligere antok man at magnetfelt som blir kasta mot Jordas magnetfelt måtte være sørvendt for at de to feltene skal kanselleres. Det nye med THEMIS’ observasjoner var at også nordovervendt magnetfelt kan føre til at Jordas magnetfelt svekkes drastisk. Grunnen til dette er at såkalt magnetisk gjenforbindelse (magnetic reconnection) av magnetfeltene ved polene er viktig, og at gjenforbindelse ved ekvator ikke er så dominerende som tidligere antatt. Ikke noe magisk her, og ikke noen grunn til å innføre usynlige planeter.

Slike «brister» i Jordas magnetfelt dannes og forsvinner stadig vekk, siden Jordas magnetfelt er uhyre dynamisk pga. variabiliteten til Sola. Jordas magnetosfære blir stadig vekk forvridd, det er ikke noe sjelden fenomen, som man kan få inntrykk av at du tror.

.

Du skriver: «solflekk 1092 skal ha resultert i et solutbrudd, eller mer presist, et koronamasse­utbrudd klasse 3 (C3 CME) 400.000 km. lenger borte (kilde). »

Her blander du nok begrepene litt: C3 er klassifikasjonen av eksplosjonen, eller flare-en, som fant sted i området 1092, ikke på koronamasseutsendelsene.

.

Du skriver: «C3 som en hønsefjert å regne, den er ubetydelig og har knapt noen konsekvenser for Jorden.»

Det stemmer. Flare-en og CME-en hadde ingen store konsekvenser for Jorda, annet enn kraftig risting i Jordas magnetfelt og at man kunne se nordlys, men det er jo ikke akkurat så spesielt, det skjer stadig vekk når Sola er aktiv. En C3 flare er mer enn kraftig nok til å skape mange interessante fenomener på Sola.

.

«Da avstanden mellom solflekk 1092 og det påståtte C3-utbruddet var på hele 400.000 km»

C3.2-flaren fant sted i område 1092, mens flere filamenter (gass med lavere temperatur enn omgivelsene), blant annet ett som lå rundt 400 000 km unna, blei løfta opp fra soloverflaten. I tillegg så vi solare tsunamier, risting av koronaen på stor skala, radioutbrudd ag masse annet spennende! Akkurat nøyaktig hvordan alle disse hendelsene henger sammen er ikke trivielt, det er nettopp slike ting solforskere prøver å finne ut av. Men det er ikke noe oppsiktsvekkende at en flare påvirker strukturer som ligger langt unna, det har man sett mange ganger tidligere.
.

Du skriver: NASA har siden 2000/2001 vært hyperivrige på fortelle almenheten hvilket forferdelig solflekk-klimaks verden har i vente 2011/2012 pga. den 11-årige solflekksyklusen. I stedet har det stikk motsatte skjedd.»

Dette hevder du til stadighet, men har du prøvd å dokumentere denne påstanden?
De fleste modellene jeg har sett predikerer at maksimum for denne syklusen vil bli _mindre_ intenst enn maksimum for den forrige syklusen. Se f.eks. http://solarscience.msfc.nasa.gov/predict.shtml .

Solminimumet Sola fortsatt strever med å komme seg ut av har vart veldig lenge, men ikke så lenge at forskere tror det er noe galt på ferde. Det som kanskje er det interessante både solfysikk- og samfunnsmessig, er hvor kraftig det kommende maksimumet blir. Vi blir mer og mer avhengig av elektronikk, og spesielt rombasert elektronikk i form av satellitter, er veldig sårbare for protonstormer og andre voldsomheter fra Sola. Det er derfor solforskere nå, og for 10 år siden, og sikkert om igjen om 10 år, går ut i mediene for å advare om at _neste_ solmaksimum vil bli _enda_ mer ødeleggende for samfunnet enn det forrige. Det betyr ikke at det nødvendigvis blir kvantitativt blir mer voldsomt, men at det allikevel kan bli mer ødeleggende for elektronikken vår.

.

Du skriver: «Det er derfor merkelig at samme dag som Solen visstnok kom med et forsiktig gjesp, i form av et påstått C3-utbrudd, valgte NASA å slå SOHOs web-kameraer av (hele den 1. august) »

Jeg har forklart deg om EIT-bakeouts tidligere.

Heldigvis er det andre observatorier der ute enn EIT, f.eks. SDO, og AIA-instrumentet der tok massevis av nydelige filmer av hendelsene.
Disse er kanskje favorittene mine:
http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/dailymov/2010/08/01/20100801_1024_0094.mpg
http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/dailymov/2010/08/01/20100801_1024_0171.mpg
http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/dailymov/2010/08/01/20100801_1024_0304.mpg

Selv en ikke-solfysiker burde bli overbevist om at det skjedde ting på Sola denne dagen!

Du kan finne flere filmer her: http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/dailymov.php .

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

c) Du har misforstått artikkelen du refererer til. Det er ikke brister i magnetfeltet som er det Sibecks kolleger hadde vanskelig for å tro, men ny kunnskap om hvordan slike brister kan dannes. «Space physicists have long believed that holes in Earth’s magnetosphere open only in response to solar magnetic fields that point south. The great breach of June 2007, however, opened in response to a solar magnetic field that pointed north.
“To the lay person, this may sound like a quibble, but to a space physicist, it is almost seismic,” says Sibeck. “When I tell my colleagues, most react with skepticism, as if I’m trying to convince them that the sun rises in the west.”»

d) Lenkene du har føyd til i artikkelen din understreker poenget mitt: det advares mot at konsekvensene av høy solaktivitet blir mer alvorlige etter hvert som vi blir mer avhengige av teknologi, ikke at kommende solmaks blir kraftigere enn de forrige. For en solfysiker kan det være interessant å finne ut hvorfor Sola brukte noe lenger tid på å få opp aktiviteten igjen i denne solsyklusen enn de foregående, men det er ikke akkurat Dagbladet-stoff. «MONSTERDOMMEDAGSSTORM FRA SOLA KAN DREPE DEG!» gjør seg liksom litt bedre på forsida enn «Fortsatt lite som skjer på Sola».

e) Ja, det tas mange spennende bilder av Sola, men det ser ut som om du fortsatt syns at bilder som _ikke_ blir tatt er mer spennende? I artikkelen gjør du et stort nummer ut av at SOHO ikke observerte hendelsene på Sola 1. august, men du nevner ikke at f.eks. SDO tok tusenvis av bilder av flare og CME, slik filmene jeg la ved lenker til viser?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Terje Fredvik
13 år siden

Du debunker din egen kommentar med og legge ned så mye tid og arbeid i og prøve og debunke noe som du selv mener er rent viss vass og svada NASA Boy

Rolf K har jo helt rett i at en C3 knapt nok kan kallest en fjert, for bare få år siden ville det vært utenklig at en C3 kunne lage nordlys helt ned til Tyskland
Som en ser her av NASAs egne bilder fra 29 mars i 2001 så er sola en eneste stor mørk flekk men ingen enorme nordlys ble registrert da…..

http://sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/images/large/bigspotfd_prev.jpg

http://sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/bestofsoho.html

Så kan en se Sola i dag med sine “farlige” 1093 og 1096 flekker

http://www.esa.int/esaCP/ASESO2AKOYC_Protecting_0.html

Sola ligger jo i kunstig koma

Kan vi så stole på høyt utdannede solforskere og astrofysikere ? nei seff kan vi ikke det, dem forteller jo bare tull og eventyr
Alle som en går ut og sier at geomagentiske stormer fra sola kan ødlegge kraftnett, GPS, satelitter osv men vi vil bli advart flere dager i forveien for det tar dager før dem treffer oss
Dette er seff reinspikka svada, det er protonstrålene som forårsaker skader på elektronikk og dem har lysets hastighet, mao så ville en ikke få noe som helst forvarsel før eksplosjoner på sola tar knekken på elektronikken vår

NASA samarbeider jo godt med resten av psykopat eliten som hevder CO2 skaper global oppvarming med alle naturkatastofene vi ser nå som resultat
Enda mer svada seff
Fakta er at solpartikler trenger mye lengre inn i atmosfæren vår nå en før som igjen fører til oppvarming

Det er ganske så åpenbart at NASA mm desperat prøver og skjule at jordens magnetfelt er svært svekket og det akslererer nå
Horder av spindocters sendes ut i Cyber Space for og få massene til og tro at alt er helt normalt, alt er akkurat som det skal være

Biene dør ut i hele verden, flaggermusene forsvinner, hvaler, delefiner og andre dyr som bruker jordens magnetfelt til og orientere seg går på land, dør og forsvinner
Pupperskyer og andre sjeldne himmel fenomener opptrer nesten daglig nå grunnet solpartikler som treffer øvre skylagene og varmer dem opp

Barium- og/eller strontiumgasser har i lang lag tid blitt sluppet ut fra så store høyder som overhode mulig for og registrere og overvåke svekkelsen av jordens magnetfelt men ESA og NASA sender opp stadig nye satelitter som skal overta den jobben

Man ser antall jordskjelv skyter til værs der man enkelte dager har flere styrke Haiti skjelv på samme dag men dem blir stadig underraportert som Indonesia skjelvet på 7.6 for en uke siden som fikk en liten notis i media som styrke 5.6
Man ser også at hver gang en liten CME eller solvind treffer jordens magnetfelt så utløser det nå jordskjelv
Jordens magnetfelt er formet som en brennmanet så hver gang man får et krasj fra CME eller en flau solvind i front så utløser det en rekke skjelv siden det får trådene bak oss til og vingle og krasje inn i hverandre der dem utløser elektromagnetiske forstyrrelser

Nordpolen har også flytte seg lang østover mot Sibir så da er det kanske ikke så merklig at et isflak på 280 kvadratkilometer har løsnet fra nordvest siden av Grønnland

Men det er slett ikke uforstålig at NASA prøver og skjule at vårt magnetfelt svekkest frem til et snarlig polskifte, konsekvensene kan bli katastofale, en geomagnetisk superorkan som i 1859 vil med svært svekket magnetfelt bli katastrofale
Selv med en sovende sol vil UV-stråler ødlegge vårt DNA reletivt fort med et kraftig svekket magnetfelt

NASA har lenge advart mot et meget kraftig solmax i 2012/1013
NASAs ekspert DR Michio Kaku har lenge holdt foredrag med sine advarsler om en eksplosiv sol noe ligende den vi hadde i 1859
Hvordan solmax skulle bli denne syklusen skulle målest i 2001 med SOHO, men rett før målingene startet så blekket SOHO ut og ble helt død, det varte akkurat 4 uker til dagen målingene ikke var mulig lenger, da funket den pluslig igjen på mirakuløst vis
Telfeldig ?

Flere forskere mener nå at solens mange utbrudd skyldest Kvark-gluon-plasma
Kvarker kan som sagt ikke opptre alene men i solens kjerne kan dem det
På veien ut av solens kjerne vil kvarker og gluone partikler utøse krefter som frigjør enorme mengder energi som kan samenligenst med måten antimaterie opptrer på sammen med materi

Spørsmålet om svekkelsen i jordens magnetfelt bare er en naturlig syklus eller om det skyldest påvirkinger fra elementer utenfra har jeg ingen formening om, men det er et faktum at et himmellegme har pasert i bane mellom jorden og solen i tidligere tider og skapt store katastofer
Sist det skjedde husker dem fleste best som syndefloden
Et himmellegme dro havene våre ut grunnet gravitasjonen, fikk jorden til og stoppe før den etter 2 uker begynte og røre på seg igjen når himmellegme forlot oss
Ikke så oppsiktsvekkende i grunn da det samme skjedde i milliarder av år da månen vår bare var 200 000 km fra oss der km høye bølger laget en ursuppe som ga grunnlag for liv

Frimurerene har siden Salamons tid tatt vare på denne kunskapen som dem har hugget inn i Henydays kors
Nostradamus, toraen og en lang lang rekke andre advarer oss mot at noe lignende vil skje i nær fremtid
Frimurerene har murt i tusner av år, ikke en eneste tunell i USA er murt uten Frimurerene i tillegg til praktfulle bygg som ALLTID byggest i solid stein og treverk
Mye tyder på at hensikten med Frimureriet er og sikkre menneskehetens overlevelse med sin gudlomgi kunnskap, spårsmålet er om dem har tenkt og sikre overlevelsen til oss som ikke er med i mureriet deres

Rune Øverby har også bevist at Atlantis, Lemuria og Mu også ble rammet av samme sykliske katastrofer
Martinus fikk gjennom en tidreise med Pleiadane folket være med og observere Atlantis og Lemurias utslettelse
Bøkene hans anbefalest på det sterkeste :)

Ikke vet jeg om det er noe himmellegme på vei men klokken går så da burde vi uansett snart få øye på den, første vi vil merke det ville jeg tro var endringer på flo og fjære
Er vi heldige så slipper vi unna med et kjapt polskifte som ikke blir så altfor katastrofalt

Skal jo bli spennede og se hva mer NASA & skal skylde endingene rundt oss på fremover ;) ?
For 10, 15-20 år siden var et polskifte hett tema, nå er det totalt dysset ned
Kanskje løsninen ligger i og bygge opp sitt eget magnefelt sånn som LHC som ble bygd med alien teknologi med sitt magnetfeltet som har en styrke på 4,9 Tesla, som er et veldig sterkt felt: jordens magnetfelt er ca. 0,00005 Tesla ;)

http://no.wikipedia.org/wiki/LHC

Jordens magnetfelt flipper ut (2002)

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=520043

POLSKIFTE PÅ JORDEN ( Ødegård)

http://www.astro.uio.no/ita/nyheter/polflipp_0502/polflipp_0502.html

I 2007 så flyttet magnerfeltet på seg over 60 km

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1720160.ece

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  Terje Fredvik
13 år siden

Smurfen skriver: «Du debunker din egen kommentar med og legge ned så mye tid og arbeid i og prøve og debunke noe som du selv mener er rent viss vass og svada»

Da skal jeg ikke legge så mye arbeid i å kommentere den hyggelige, godt dokumenterte og velformulerte kommentaren din. Jeg nøyer meg med å kommentere sludderet du serverer i begynnelsen av innlegget ditt.

Du skriver: «Som en ser her av NASAs egne bilder fra 29 mars i 2001 så er sola en eneste stor mørk flekk men ingen enorme nordlys ble registrert da….http://sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/images/large/bigspotfd_prev.jpg»

For å lage heftig nordlys trenger man et komplisert aktivt område, som bildet ditt viser, slik at det blir høy aktivitet i området. Bare den 29. mars 2001 hadde dette aktive området 6 C-flares, 5 M-flares og 1 X-flare. I tillegg må koronamasseutsendelser gå i retning Jorda. Dette var også tilfellet i dagene etter 29. mars, og man så imponerende nord- og sørlys i dagene etter: http://www.spaceweather.com/aurora/gallery_31mar01.html .

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Terje Fredvik
13 år siden

Takk takk Terje, da er vi enige da jo :)
29. mars 2001 hadde dette aktive området 6 C-flares, 5 M-flares og 1 X-flare og sikkert noen vinder fra coronalhull som står i sterk kontrast til dagens “eksplosive” sol som for første gang på år har noen få nesten synlige flekker
2001 var et stille solmax, siste 5 år har vi hatt 761 dager uten en eneste solflekk

Hadde vi hatt 29.03.2001 i dag så ville nok mye av dagen teknologi vært utslettet

At du kaller det jeg skrev som sludder regnet jeg som en selvfølge, du har jo tross alt bare den kunnskapen dem har bestemt du skal ha
Men setter seff pris på at du deler dine kunnskaper så en får belyst ting fra flere hold så vil jo tiden vise hvem av oss som må løpe rundt og bite sure epler om ikke så lenge he he :)

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  Terje Fredvik
13 år siden

smurfen skriver: «29. mars 2001 hadde dette aktive området 6 C-flares, 5 M-flares og 1 X-flare og sikkert noen vinder fra coronalhull som står i sterk kontrast til dagens “eksplosive” sol som for første gang på år har noen få nesten synlige flekker»

Selvfølgelig. Det er ikke akkurat ukjent at Sola er mer aktiv ved maksimum av solsyklusen enn like etter minimum.

.

smurfen skriver: «At du kaller det jeg skrev som sludder regnet jeg som en selvfølge, du har jo tross alt bare den kunnskapen dem har bestemt du skal ha»

Det jeg skreiv at var sludder, var usannheten «29 mars i 2001 så er sola en eneste stor mørk flekk men ingen enorme nordlys ble registrert da». Jeg la ved en lenke til en side som viste bilder av det enorme nordlyset som kom i dagene etter 29. mars.

.

Jeg syns det er fascinerende hvor mye synsing, snodige innfall og ubegrunna påstander om Sola som er blitt servert på denne sida. Solfysikk er faktisk ikke et fagfelt der alt er latterlig enkelt og innlysende: det er en grunn til at tusenvis av relativt oppegående folk har dette som heltidsjobb. Det ser f.eks. ut som om noen tror at om det går av en C-flare får vi lite nordlys, og går det av en M-flare får vi mer nordlys, og får vi en X-flare blir det mest nordlys. Dette er en misforståelse: det eneste man trenger for å lage masse nordlys er en sky med solpartikler (CME) som treffer Jordas magnetosfære og magnetfelter i spesielle konfigurasjoner. Sola kan fyre av flares av hvilken som helst styrke uten at det sendes ut en CME, og en CME kan sendes ut uten at det er noen flare forbundet med utsendelsen. En CME kan i tillegg sendes ut i en vilkårlig retning, alt avhengig av hvordan magnetfeltene på Sola er ordna, så en bitteliten mini-CME som faktisk treffer Jorda kan lage mye nordlys, mens verdens største CME som ikke treffer, har naturlig nok ingen effekt.

Det er også mange misforståelser om solsyklusen. Til dere som er bekymra for at Sola er for lite aktiv: alt er ved det «normale». Sola var riktignok lite aktiv litt lenger enn de siste syklusene, men vi kjenner mekanismene som driver syklusen alt for dårlig til å si at det var unormalt på noen som helst måte. Det er ingen grunn til å tro at vi går inn i en ny istid! Har kan dere selv se at vi er i ferd med å komme opp av dalen: http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/ssn_predict_l.gif
http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/bfly.gif

.

Nå kom jeg visst i skade for å skrive et begrunna innlegg igjen, så smurfen får bare ignorere dette, men det kan jo være andre som er interesserte i å lære. :)

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  Terje Fredvik
13 år siden

Rolf Kenneth skriver: «Takk for dine faglige bidrag så langt! Punktene c, d og e er nå inkorporert.»

Flott! Jeg skjønner fortsatt ikke helt hensikten med artikkelen din, jeg klarer ikke å se sammenhengen mellom de forskjellige temaene du tar opp og konklusjonene dine er rimelig snurrige, men mange av feila og misforståelsene er fjerna, og artikkelen er nå så full av fakta at leseren kan risikere å lære noe. Du imponerer! :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Terje Fredvik
13 år siden

Du er da morsom og Terje :)

Er ikke noe feil i det du skriver bortsett fra at det er sånn man lærer allerede i barnehagen
Så greit vist du kunne bidra med noe nytt og ikke fylle opp kommentar feltene med noe vi alle vet fra før

Du later som om vi er ekstremt uenige der vi ikke er det, jeg skrev ingen enorme nordlys ble registrert da og du mener det var enorme nordlys
Masse kjempeflott nordlys ble registrert men ikke enorme som jeg med enorme mener helt sør mot ekvator, det vi hadde sist uke ble registrert helt sør til Tyskland
Jeg mener at det ikke stemmer at vi skulle fått flott nordlys langt nede i Tyskland med en C3 under normale omstendigheter men der er vi ikke helt enige vist …

Vel vel vi får vel være enige om og være bittelitt uenige så vil tiden vise hvem som får rett :)

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  Terje Fredvik
13 år siden

smurfen skriver: «Jeg mener at det ikke stemmer at vi skulle fått flott nordlys langt nede i Tyskland med en C3»

Styrken på en flare har, som jeg har prøvd å forklare tidligere, liten sammenheng med om det blir nordlys eller ikke.

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  Terje Fredvik
13 år siden

En liten ting angående SDO/AIA-filmene: dette er digre filer (rundt 40 MB), så det kan ta lang tid å laste dem ned. Jeg pleier å høyreklikke på et filnavne og velge «save linked file as» (eller hva nå ditt operativsystem og ditt operativsystemspråk velger å kalle denne funksjonen) slik at jeg har litt bedre kontroll med hvor langt nedlastinga er kommet.

« Forrige artikkel

Mens vi venter på Nivå 7-kataklysmene

Neste artikkel »

Induserte drømmer, CIA-kanaliseringer og No-show-Nibiru

39
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x