Hvorfor eksplosivt høytrykk i mange petroleumsbrønner?

7.1K visninger
4 minutter lesetid
26

Ikke bare BP har fått store problemer pga. eksplosivt høytrykk i petroleums­brønner, også flere andre. Men hva er årsaken?

1. Deepwater Horizon, Mexicogulfen 20. april 2010

Under hele mars og april 2010 hadde flere plattformarbeidere ved BPs Deepwater Horizon uttrykt bekymring over ”brønn­kontrollen”. Den 20. april skjøt metangass under høytrykk opp gjennom det undersjøiske borerøret, spredde seg utover plattformen, og ble så antent og ekspoderte. Et inferno av flammer omfavnet hurtig hele plattformen. De fleste arbeiderne ble evakuert i livbåter eller løftet opp til helikoptere. 11 plattformarbeidere omkom, og 17 andre ble skadet. Etter at flammeinfernoet hadde vart i 36 timer, sank Deepwater Horizon morgenen den 22. april under havet. Utover kvelden ble et stort oljeflak observert der oljeriggen hadde stått. Den 23. april kom optimistiske rapporter som indikerte at situasjonen var under kontroll. Den 24. april ble det konstatert at et ødelagt brønnhode lekket olje, og at oljelekkasjen var meget alvorlig. Brønnhodet ligger 1500 meter under havets overflate. Ved slutten av mai var det klart at hendelsen foreløpig utgjør verdens fjerde største oljesølkatastrofe [Wiki: Largest Oil Spills]. Dette er en katastrofe både for økosystemet og for fiske- og turistindustrien.

Den 22. mai annonserte president Obama at han hadde undertegnet en Executive Order for å danne en uavhengig nasjonal komité som skal granske oljesølet til BP Deepwater Horizon. Formålet med komitéen er å vurdere rotårsakene til katastrofen og å tilby alternativer når det gjelder sikkerhet og miljømessige forsiktighetsregler.

Mens media verden over nesten utelukkende velger å fokusere på de miljømessige og økonomiske konsekvenser ved BPs oljesølkatastrofe, er det ingen offisiell diskusjon om hvorfor det eksplosive høytrykket i oljebrønnen oppsto.

 

2. Gullfaks C, Nordsjøen 19. mai 2010

Den 19. mai 2010 ble 89 personer evakuert på Gullfaks C pga. trykkendringer i en brønn (Aftenposten 21. mai). Gullfaks C er en oljeplattform på Gullfaksfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen. Pressetalsmann Gisle Johanson i Statoil ga følgende kommentar:

”Det er en relativt uvanlig situasjon, det har vært en krevende boresituasjon, der vi har hatt flere situasjoner med uforutsette trykkendringer.”

 

Også her var problemet at et eksplosivt høytrykk hadde oppstått i oljebrønnen, hvilket innebar fare for ukontrollert utblåsning. Dette var tredje gang at høyt trykk hadde forårsaket problemer på Gullfaks i løpet av seks måneder (se artikkel i Guardian 27. mai 2010). De to andre hendelsene skjedde i desember 2009 og den 30. april 2010.

Gullfaks C

3. EOG Resources, Pennsylvania 4. juni 2010

Den 4. juni 2010 ble all naturgassboring ved en brønn i Clearfield County, Pennsylvania, stoppet pga. en ukontrollert utblåsing der eksplosiv gass ble spydd ut og forurenset vannet i 16 timer (kilde). Området ble evakluert. Ifølge operatøren EOG Resources skjedde ulykken pga. uventet høyt gasstrykk 1,5 km. under bakkenivå.

 

ZetaTalk forklarer

ZetaTalk kom den 12. juni 2010 med to kommentarer som forklarer det eksplosive høytrykket i petroleumsbrønner flere steder verden over (ZetaTalk Chat Q&A 12. juni 2010). Dette er en konsekvens av de påkjenninger som mange tektoniske plater nå utsettes for pga. en daglig ”whiplash”-effekt som Jorden er gjenstand for pga. Nibirus nærvær. Bergveggene presses sammen dypt under jorden, hvilket reduserer volumet i oljereservoarene, som igjen øker trykket på oljen.

”Vi har forklart, siden begynnelsen på BPs oljesøl, at problemet med å sette et lokk på brønnen er det ualminnelige høye trykket i reservoaret som oljen tappes fra. Dette skyldes at det nordamerikanske kontinentet nå strammes som en bue, der Aleutian Islands [i Berings­havet sørvest for Alaska] skyves mot tuppen av Mexico ettersom Atlanterhavets spredningsprosess [de tektoniske plater som møtes i Den midtatlantiske ryggen går fra hverandre] er mer uttalt ved ekvator enn ved polene. Dette vil ende med en større tilpasning i New Madrid-jordskjelvsonen, som vil få Mexico til å flyttes vestover mens østkysten av USA blir værende på sin plass. Dette jordskjelvet vil forløse trykket på oljereservoarer under bakkenivå, men frem til da vil oljeboring i Mexicogulfen være risikabelt. Eksisterende oljebrønner vil komme under, og er allerede under, overdrevent trykk, og BP-brønnen vil bare komme under kontroll når trykket i dét spesifike reservoaret av olje og gass letter. Dette blir langt på vei ikke forklart for almenheten fordi de ikke ønsker spørsmål om hvorfor olje­reservoarene plutselig er under høytrykk. Dette, kombinert med synkehull og olje- og gassbrønneksplosjoner andre steder i Nord-Amerika og ellers i verden, kunne åpne opp for en bredere diskusjon som inkluderer været og havstrømmer, mens etablissementet hevder at alt er normalt. Dette er grunnen til at det er en forsinket rapportering om hva som skjer…”

”Regjeringen prøver ikke å redde BP fra ubehageligheter, eller å beskytte oljeindustrien, eller å beskytte seg selv, gjennom disse handlinger. Regjeringen prøver å unngå media­oppmerksomhet rundt hva som nå foregår mer generelt i Mexicogulfen. Vi snakker her om de mange lekkende oljebrønner i Gulfen, som aldri før har lekket olje i denne grad – etablerte brønner, som plutselig lekker olje. Mediafokus rundt dette ville trolig lede til at folk begynner å se den store sammenhengen, forstå at synkehull og kollapsende broer på et eller annet vis er relatert til hverandre, hvilket de er. De som står bak dekk­operasjonen av Nibirus nærvær frykter at folk skal begynne å se den store sammenhengen selv når medias undertrykning er på plass. Hvorfor er været så unormalt? Hvorfor er ikke Solen og Månen der de skal være? Hvorfor er ikke konstellasjonene på sine riktige steder? Alt dette leder til søk på Internet, som ikke så lett lar seg undertrykke da Internet brukes til business. Å stenge Internet ville ruinere økonomien fullstendig. Hva vil alt dette lede til? Dette vil lede til en form for avsløring, kanskje med ZetaTalk i media, som vil gi råd om selvberging [etter jordskorpeforskyvningen senest 2011]. Det vil ikke lede til en åpen innrømmelse fra den amerikanske regjering at Planet X er i nærheten, heller ikke vil det lede til militær unntakstilstand.”

 

Siden april 2010 har Nibiru forøvrig blitt observert og filmet på ny fra flere steder på Jorden som ”den andre sol”, bl.a. ved Manila i Filippinene den 20. april ved solnedgang; ved North Caro­lina den 27. april ved soloppgang; og i Arkansas den 30. april ved soloppgang. Se ZetaTalk Newsletter 9. mai 2010 for flere bilder med analyser.

Nibiru (SS) ved North Carolina den 27. april 2010

Kilder og ressurser:

* Wiki-artikkel: Deepwater Horizon oil spill.
* Rolf Kenneths temaside for ZetaTalk, Nibiru og 2011.

 

***************************************************************

 

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

26 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Halliburton ‘destroyed’ Gulf of Mexico spill evidence.
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-16044836

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Gasslekkasje på Visund-feltet i Nordsjøen! Evakuering pågår.

http://www.dn.no/energi/article2120080.ece

Har satanisti-konsernet Halliburton omsider lyktes i sitt oppdrag på norsk sokkel?

Halliburton klarte jo ikke å produsere en utblåsning a la Mexico-gulfen på Gullfaks- feltet i fjor, siden de oppnådde bare 10 av 11 rette i henhold til Halliburtons djevel-instrukser for å skape sjokk-panikk i Norge og i oljemarkedet:

“10 likheter mellom BP-ulykken og Gullfaks
Kun tilfeldigheter gjorde at det gikk veldig galt med BP i Mexicogulfen, mens det gikk bra med Statoil i Nordsjøen.”

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3996742.ece

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Golfen lekker som en sil fortsatt

http://www.floridaoilspilllaw.com/white-chunks-seeping-near-ditch-in-seafloor-at-new-location-videos
http://www.floridaoilspilllaw.com/noweeven-larger-plumes-seeping-from-seafloor-video
http://www.floridaoilspilllaw.com/must-see-intriguing-closeup-footage-of-twister-on-seafloor-comments-video
http://www.floridaoilspilllaw.com/friday-august-13-large-plumes-seeping-from-seafloor-video
http://www.floridaoilspilllaw.com/another-cleanup-worker-sprayed-made-his-leg-swell-like-a-balloon-takes-pill-for-itching-all-the-time-video
http://www.floridaoilspilllaw.com/seepage-of-methane-hydrates-continues-to-increase-video
http://www.floridaoilspilllaw.com/non-stop-black-seepage-from-spot-near-a-line-in-seafloor-video
http://www.floridaoilspilllaw.com/black-blobs-streaming-from-seafloor-video
http://www.floridaoilspilllaw.com/rov-on-bop-inspection-films-new-leaking-pipe-video
http://www.floridaoilspilllaw.com/very-large-methane-bubble-bursts-from-seafloor-slow-motion
http://jtnog.org/

http://www.floridaoilspilllaw.com/

Obama sier det er trygt og bade i golfen men det viser seg at bildet av han der han bader i florida egentlig er tatt i Saint Andrew Bay som ikke er rammet av oljesølet

Store mengder døde fisker flyter opp overalt som i Massachusetts, New Jersey, Mississippi mm

Millioner av liter med Corexit har fått milliarder av liter olje til og synke til buns der den er umulig og få opp, det ligger en giftsuppe på bunn som drepe alt liv i hundrevis av år fremover

Det lekker også metan ut fra en reke sprekker som blir liggende på bunn grunnet det store trykket som en tidsinstilt bombe

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

BPs kriseanslag over hvor mye olje som lekker ut i Mexicogolfen, er langt høyere enn det amerikanske myndigheter opererer med.

Et internt BP-dokument viser at selskapet har anslått at så mye som 100.000 fat olje, om lag 16 millioner liter, kan sprute ut fra brønnen hver

http://www.dagbladet.no/2010/06/20/nyheter/utenriks/oljekatastrofen/bp/12222009/

lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
14 år siden

Det sies og være mye værre. flere 100m sprekk og at det i tillegg har aktivert en vulkan på havet bunn. Man ser jo at oljen er helt rød.

Rainbow
Rainbow
Abonnent
14 år siden

Oljekatastrofen forutsett av Hopi Indianerne.
Anbefaler å se videoen om Hopienes profetier (7 min.)

http://beforeitsnews.com/news/45/275/Oil_Apocalypse_Foreseen_By_Credo_Mutwa,_Hopi_Indians.html

Otto
Abonnent
Svar til  Rainbow
14 år siden

Video of BP Oil Blaze, Rig sinking into Gulf of Mexico +, Naked Short selling – BP As patsy – patent pools – Digital safeguards, quote: Dear Lord Pearson: Did Crown Agents naked shorts and sleepers bomb BP? Hawks CAFE asks you to investigate Crown Agents’ use of naked short-selling profits to reward members of a sleeper-cell network which filmed the bombing and sinking of the drilling rig Deepwater Horizon, chartered by BP as patsy, but owned and operated by Transocean out of Zug, Switzerland. Our KSM agents have evidence that Crown Agents (a.k.a. Her Majesty’s Murder, Inc see below), licensed patent pools of GPS-RFID, DVD and dial-a-yield explosive devices to sleeper cells embedded in BP supply chains whose members allegedly authorized the detonation of explosives, the production of snuff films, the blaming of the patsy and the destruction of evidence of short selling frauds on BP shareholders and insurers. ..

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
14 år siden

Om Niburu er sant eller ikke får vi om kort tid vite. Jeg vil bare kommentere at jeg har observert at månen ikke går i jevn bane. Jeg har til og med opplevd at månen noen ganger er mye nærmere enn normalt. Av og til kommer den veldig tidlig og holder seg “oppe” lenger. Nå har ikke jeg teleskop og er slett ingen stjernetitter, men etter at jeg ble interessert i chemtrails, har jeg rettet blikket mot himmelen MYE oftere enn tidligere.

Når det gjelder utblåsningen, antaes det at trykket i brønnen er på melllom 280.000 og 500.000 BAR. Det overgår dagens teknologi mange ganger. Det betyr at de ikke klarer å stoppe utblåsningen. De vurderer nå å “nuke” hullet. Det er ekstremt vanskelig; dypt vann og høyt trykk, kaldt vann, strømninger og metallrester fra utborringen. Dessuten har dette aldri vært gjort tidligere. Digresjon: For å sette det litt i perspektiv er trykket i et vanlig bildekk mellom 2 og 2,5 BAR.

Å stenge internett vil medøfre store økonomiske tap, som artikkelen nevner. I en liten notis i dagens økonimiseksjon i Aftenposten kan vi lese at en senator i USA har fremlagt et lovforslag; Protecting Cyberspace as a Nastional Asset Act. Går forslaget gjennom vil Presidenten kunne dirigere (hva nå det måtte bety) teleoperatører, bredbåndstilbydere, programvareselskaper og tilbydere av søk og andre tjenester. Vi som har vært påNS en stund husker Jay Rockefellers ønske om internett: http://www.youtube.com/watch?v=Ct9xzXUQLuY

Vi som har fulgt med en stund vet også hva “protecting” betyr og for hvem som som blir beskyttet.

Mike Cechanowicz
Forfatter
14 år siden

Personlig tar jeg Zeta talk for å være “ubekreftede rykter” inntil videre. Med eller uten Zeta talk er det et faktum om at trykket nede i brønnen er av en så høy verdi at menneskelig teknologi er rett og slett ute av stand til å håndtere situasjonen på det viset. Alle de kildene jeg har vært bort i understreker at denne ktastrofen er mye større enn de lar pressen vite. At mengden med olje som strømmer ut i gulfen kan være så høy som 4, millioner gallon per dag. Havbunnen har sprukket up og store olje vulkaner har manifestert seg 20 og 5 miles fra BP Riggen.

Det er konstatert at BP har boret etter “Anarobic oil” slik som Russland har gjort og da kan de tappe en kilde som er knyttet sammen med jordens naturlig produksjon av oilje. Det vil si at “Peak Oil” er en myte for å presse opp prisene. BP har åpnet Pandoras exke ved å koble seg opp til et “magma kammer” av ukjente dimensjoner.

At denne oljevulkanen kan og vil komme inn til gulfstrømmen, for så å forgifte en stor del av verdens hav og ødelegge strømmens dynamiske, klima funksjoner, er det nettopp en slik katastrofe som kvalifiserer til det kaoset som er “spådd” gjennom Cliff High, RA, Deloris Cannon og mange flere. Denne tiden er da mange blir brutalt sparket ut av sine komfortsoner. De må ta stilling til alle løgnene de har blitt fortalt – om seg selv, samfunnet og eksistensen v ET intelligens.

Det er, slik jeg ser det, denne tiden der gummien treffer asfalten og det du er “god” for vil bli testet til de ytterste grensene. Dette er starten. En ny høydepunkt regnes med å være aktuell rundt 8. november. Det er FN-dagen om jeg husker riktig.

Det er nå du trenger å oppdage at du er udødelig og at du er her for å lære hvem du egentlig er!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Det er litt vel mange som har spådd oljekatastofen til at det bare kan avfeiest sånn uten videre på samme måte som dem samme har sagt at det hele skal starte med økonomisk uro og kolaps som vi ser starten på nå, selv på NRK og TV2 sier dem at euroen vil kolapse helt innen kort tid
Vi ser og naturkatastofer i Europa der man aldri har registrert liknende tidligere, over 20% er uten arbeid og millioner av Europere står i suppekøer og det stiger fort
Nesten hver dag kommer det meldinger om at oljeutslippet er større en tidligere antatt…

I Europa har dem for lenge siden skjønt at vi går mot turbulente tider men i trygge Norge lever vi fortsatt i en beskyttet rosa sosialistisk boble, virkligheten vil komme som et sjokk på mange innen kort tid

Og som du så klokt sier Mike det er nå vi trenger å oppdage at vi er udødelige og at vi er her for å lære hvem vi egentlig er :)

Nå har jo kroppen vår ingenting med oss og gjøre der man best kan samenligne det med en bil, kroppen er et fremkostmiddel som vi bruker en kort periode til og komme oss fremover med, når kroppen blir gammel, rusten og defekt så forlater vi den og finner en ny og bedre en for og komme oss videre på ferden

Hvor vi til slutter ender på ferden er en gåte vi snart vil få svar på :)

T
T
Forfatter
Svar til  smurfen
14 år siden

Hvor ferden ender er ingen gåte smurfen, “ascension mechanics” med Ashayana Dean som vist av intervjuet hun nylig gjorde med project camelot forklarte det meste i detalj :) Uten at jeg ble noe klokere av den grunn :)

Filmen Knowing viste Hollywoods versjon av olje-katastrofen i GOM før den skjedde i` GOM: http://www.youtube.com/watch?v=p5WISUquers&feature=related

Cerberus: Guarding the Gates of Hell – Dynecorp, Pegasus, BP, Goldman Sachs – Gulf Oil Disaster Planned? http://www.redicecreations.com/article.php?id=11194

Denne her er bare helt utrolig, og viser hvor mye motstridende info som er i mainstream media, konstruert for å forvirre samt tilfredstille enkelte aktørers heller sadistiske behov…pressetalsmannen for det hvite hus sier med egne ord at oljekatastrofen var en inside jobb pga noe som FOX News hadde sagt, som de aldri hadde sagt. Se selv i artikkelen under:

Didn’t the White House Press Secretary Say the Gulf Oil Spill was Leaked on Purpose? http://www.redicecreations.com/article.php?id=11323

Til slutt vil jeg tilføye en annen side av saken som omtaler oljekatastrofen i GOM. AntiMatter Radio, hvor de hevder at konspirasjoner møter vitenskap forteller at olje-utslippet ikke er et olje-utslipp, men noe lignende som det som hendte i Japan i 2005. Undersjøiske (hvis jeg kan si det) vulkan utbrudd kan føre til at rød leire stiger til overflaten osv osv: http://www.youtube.com/watch?v=-EhzJyLBqas

Quark
Quark
Abonnent
14 år siden

Artig det bildet nederst av Niburu. På en hel halvkule (dvs hele atlanterhavsregionen) var den altså bare synlig et sted gjennom et ujevnt skylag, og ikke noen av de stedene der det var klarvær?

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  Quark
14 år siden

Myhre har tidligere hevda at «Det er flere bilder av Nibiru som den andre sol, uten at skyer er tilstede.», men jeg kan ikke se at han har kommet med noen lenker med eksempler. Det kan nesten se ut som om et skylag er en forutsetning for at ZetaTalk ser Nibiru http://www.zetatalk.com/newsletr/issue184.htm ?

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
14 år siden
smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Takk takk Rolf, denne artiklen ga meg en del svar :)

Dem siste 2 mnd så har det vært en rekke nesten ulykker og en del ulykker innen olje og gass virksomheten, både Kårstå, Mongstad og Kollsnes har dem siste uker hatt utblåsninger og gasslekasjer der alle på omtådene har blitt evakuert
Har selv halve livet bak meg innen olje og gass virksomheten men aldri før opplevd noen evakuering, nå skjer det en rekke plasser nesten samtidig
Har fundert mye på årsaken siste uker og nå ga artiklen din meg svaret :)

Har og brukt noe tid på og studere mer av Leonardo da Vincis profetier fra slutten av 14 tallet og det han forteller er identisk med det Z.T forteller
En enorm flodbølge skal skylle over jorden, fjell skal dras fra verandre, noe astronomisk skal lage kaos på jorden og stjerner skal regne ned fra himmlen, jorden skal riste så vulkaner får utbrudd så solen forsvinner og himmlen bli sort osv
Han har og laget tegninger av planeten som viser hvordan kontenialplatene sprekker og blir dratt fra hverandre

Han drar den litt lenger en Z.T og forteller at mange skal profitere på usynlige mynter
Det stemmer jo bra med hvordan Rotschild & gjør seg vanvittig mektige på penger dem trykker ut av løse luften, usynlige mynter med andre ord
Som med Martinus så forteller han også at på slutten vil det komme noen utenfra og hente dem som fortener det
Biblen har vel og noe lignende men der kaller dem fenomenet for jesus

Her er noe info i denne dokumentaren i 4 deler fra H.C som forteller om Leonardo da Vinci profetier på en flott måte :)

http://www.youtube.com/watch?v=AtRSCBmrf7Q

Otto
Abonnent
14 år siden

Ifølge David Hawkins, som er en av de fremste globalt innen fagfeltet blowout, muligens den fremste, er en sådan ulykke som skjedde på BP’s rigg utafor Mexico, umulig, det vil si den var forårsaket av sabotasje. Mange andre detaljer underbygger dette.

En innfallsvinkel til David Hawkins’ materiale, blant annet i form av etterretningsrapporter, Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE. Det er oppsiktsvekkende å se at eksperter ingnoreres globalt, og mainstream media formidler stort sett bare tøv

Christine C.
Christine C.
Abonnent
14 år siden

Kan dere forklare meg hvordan dere kan se flere soler i disse bildene?..
Jeg ser sollyset skinne gjennom skyene på steder der skyene er tynnest, men jeg ser ingen sol..
Finnes der bilder av niburu som en ekstra sol på en skyfri himmel?..

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Christine C.
14 år siden

Bare bli her inne på NS i noen måneder, så begynner du også å “se” to sol på samme skyfull bildet! :D
En dårlig vits, men spør det samme? :(

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  Christine C.
14 år siden

ZetaTalk-gjengen ser Nibiru der de ønsker å se den, uavhengig av om fenomenene de ser lett kan forklares uten hjelp av magiske, halvusynlige planeter.

Myhre har skrevet om flere andre påståtte Nibiru-observasjoner tidligere, se f.eks. http://tinyurl.com/2wb2vbr . Jeg er helt med på at atmosfæriske fenomener som bisoler og detektorartefakter til rombaserte solteleskoper er vanskelig å skjønne helt, for slike ting er jo faktisk ikke helt trivielle. Jeg syns også det er forståelig at noen med god fantasi og forkjærlighet for det alternative i utgangspunktet kan dikte seg opp snodige og ikke spesielt sannsynlige teorier om hva disse fenomenene skyldes. Det er kanskje litt sært at disse menneskene fortsetter å tviholde på teoriene sine når de har fått den egentlige forklaringen på fenomenene opptil flere ganger, men det får heller være.

Det som derimot er over min fatteevne er at noen kan prestere å tolke et bilde av sola som er delvis gjømt bak et ikke fullstendig skydekke som noe annet enn nettopp det. Dette er et fenomen som alle som ser opp på himmelen av og til har sett hundrevis av ganger! Jeg syns det er virkelig skremmende er jo at det er folk som faktisk tror på det som skrives på sider som denne http://www.zetatalk.com/newsletr/issue184.htm .

Jeg har såpass tiltro til leserne av Nyhetsspeilet at jeg antar at det er få her inne som tror like blindt på ZetaTalk som det Myhre gjør. Men om det er noen her som mener at bildet i artikkelen viser Nibiru, hva da med bildet jeg posta ( http://tinyurl.com/33sao84 )?

Terje Fredvik
Abonnent
14 år siden

Apropos bildet nederst på sida: http://tinyurl.com/33sao84 .

humanliber
humanliber
Abonnent
14 år siden

Takk for opplysende artikkel. Jeg tar alltid turen innom her for å lese informasjon du ikke leser i vanlig media. Først tar man for seg “vanlige” aviser for deretter å søke informasjon her.
Jordskorpeforskyvninger har skjedd her på jorden til alle tider. Dette er tross alt en levende planet, så det hadde vært rart om platene en dag plutselig skulle slutte å forskyve seg. Lærte på ungdomsskolen at Afrika og Latin-Amerika tidligere hang sammen. Det sto i lærebøkene i geografi vi hadde på åttitallet. Om man ser på formen til disse kontinentene ser man at de passer sammen som to puslespill-biter Derfor er det litt rart at media plutselig skal holde tett om plateforskyvninger. Det er vel for å legge skylden på menneskeskafte klimaendringer. Om polene bytter plass, slik at de forflytter seg til varmere breddegrader, så er det ikke rart at isen smelter. Alternative forskere har forsøkt å måle om det blir kaldere andre steder, deriblant Sibir. Likevel kommer FN kjøpte forskere og nekter for at Sibir blir kaldere. Bare tiden får vise hva som er sant.. Platene er nå tydeligvis på vei til å flytte seg igjen. Det kommer nok til å være en del sterke forskyvninger i årene som kommer. Magnetfeltet på jorden er i ferd med å endre seg. Fant en artikkel i VG om dette som jeg linker til her:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=520043

Lurer på om eliten er trygg i hulene sine, når jordskorpene flytter seg. Regner ikke med at de er mer beskyttet enn oss, om det blir polskifte eller om Niburu treffer jorden. Da må i tilfelle gangene deres gå helt ned i mantelen og der er det for varmt for vanlige dødelige. Like varmt som i helvete, antagelig.

« Forrige artikkel

Iran sender flåter med nødhjelp og nytt håp til Gaza

Neste artikkel »

Ble 2012-brevet fra den norske politikeren skrevet av Illuminatis mørkemann i Norge?

26
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x