Global Oppvarming Svindelen er for et helt konkret formål og hensikt.

Klimakonferanse i København for Verdensregjering

6.6K visninger
9 minutter lesetid
83

Klima Konferansen i København skal signere ‘Copenhagen Climate Change Treaty’ om noen uker (7-18. desember 2009), som vil erstatte Kyoto avtalen som går ut i 2012, og vil ETABLERE DEN FØRSTE VERDENSREGJERING NOENSINNE I HISTORIEN !

En slik global overinstans vil bli påkrevet for å ‘administrere’ de avgjørelser som kommer ut av denne ‘klima’-avtale.

Alle noenlunde opplyste vet at den menneskeskapte globale oppvarming er et hoax, falske påstander, eventuelt laget av dem selv med hjelp av chemtrails og Auroral prosjektet, som er laget for nettopp for å implementere denne verdensregjeringen til Den Nye Verdensordens agentur.

Som vi kjenner deres modus operandi, er dette mandat bare til å begynne med, så gradvis utvides mandatet til denne verdensregjering, til vi sitter igjen med det ultimate Babylon, eller Romerrike.

Et verdensomspennende regime styrt av en ikkevalgt elite er iferd med å implementere et planetarisk skattesystemet for forurensing som vil dominere all menneskelig aktivitet og etablere et system av ‘moderne’ føydalt slaveri. I virkeligheten er det samme aspirasjoner som enhver tidsepokes elite til alle tider alltid har hatt. Intet nytt under solen i så måte.

Dette er viktig sitat, så originalspråket beholdes:

“..Det ser ut som menneskene trenger en felles motivasjon, nemlig en felles fiende, for å organisere seg og handle i vakumet; slik en motivasjon må bli funnet for å bringe nasjonene sammen for å møte en utvendig fiende, enten en reell en eller en oppfunnet for formålet. Nye fiender trenger derfor å bli identifisert. Nye strategier tenkt. Nye våpen konstruert.

Den felles fiende til menneskeheten er mennesket. I søket etter en ny fiende som kan forene oss, kom vi opp med ideen om at forurensning, trusselen om global oppvarming, vann mangel, sult og lignende kan passe saken. Alle disse farer er forårsaket av menneskelig innblanding, og det er bare gjennom endrede holdninger og oppførsel de kan overvinnes. Den virkelige fiende er derfor, menneskeheten selv.”

..It would seem that humans need a common motivation, namely a common adversary, to organize and act together in the vacuum; such a motivation must be found to bring the divided nations together to face an outside enemy, either a real one or else one invented for the purpose. New enemies therefore have to be identified. New strategies imagined, new weapons devised.

The common enemy of humanity is man. In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity itself.”

– Club of Rome 1991 Rapport. “Den Første Globale Revolusjon”, av Alexander King og Bertrand Schneider.
– Club of Rome 1991 Report. “The First Global Revolution”, by Alexander King (founder CoR) and Bertrand Schneider (secretary CoR).

(s. 104-105. 1993 utgaven inneholder lignende, selv om litt forandret ordvalg)
(p. 104-105. 1993 reprint contains similar, though slightly altered wording)

Club of Rome er også populært kalt miljø elitens [Rockefeller’s Counsil of Foreign Relations og Bilderbergernes] tenke-tank. Utifra den samme rapport kan vi lese hvor Bilderberger Gro Harlem Brundtlands ‘bærekraftige utvikling’ teorier kommer fra. Uansett hvor prisbelønnet hun ble for sin rapport, så er det vel få av oss som trodde at hun på noe vis var intelligent nok til å finne på det selv.

En veteran fra det amerikanske luftvåpen sier:

“Chemtrails er konsentrert over sterkt befolkede områder. De inneholder barium, aluminium, og tørkede blod patogener, i tillegg til nano-partikler. Sannsynlig bruksområde er vær modifikasjon, nedsettelse av sollys, kommunikasjon i ELF bandet, og generell forgiftning av vårt miljø (oss). Det er sikkert av stor betydning for ‘The High Altitude Auroral Research Project’, siden denne metalliske tåke omgjør vår atmosfære til en plasma som leder mikrobølger (global oppvarming?) som er effektiv for vær modifikasjon og SCALAR krigføring. Jfr. Nikola Tesla og HAARP.

Så mye tyder på at de har skapt denne globale oppvarming selv, OM DEN FINNES, for dette formål, via sitt Auroral prosjekt og HAARP m.v.

Global diktatorisk regjering

Britisk Lord hevder Obama er iferd med å gi avkall på USA’s suverenitet
http://blacklistednews.com/news-5961-0-9-9–.html

Lord Christopher Monckton, tidligere vitenskapelig rådgiver for Margaret Thatcher i miljøspørsmål har lest de 200 sidene som utgjør dokumentet som vil bli signert i Købehavn i desember. Hans beste venn startet Greenpeace sier han, og som forlot Greenpeace bare etter ett år, siden Greenpeace ble overtatt av andre krefter. Så vi kan ikke stole på naturvernorganisasjoner, idet de aller fleste av dem nok er oppkjøpt til å støtte det politisk korrekte synet på sakene. David Icke som var en ihuga ‘grønn kriger’, forlot bevegelsen av samme årsak.

“Lord Christopher Monckton gjør det klart at klima avtalen vil skape en diktatorisk verdens regjering som vil ha fullstendig myndighet over alle nasjoner ved å intervenere i økonomiene til enhver individuell nasjon i verden uten deres samtykke.”
http://www.infowars.com/climate-treaty-will-create-world-government-dictatorship/

SÅ, naturvernorganisasjonene er kjøpt og betalt. Det er vel knapt noen nyhet. Deler av Lord Monckton’s foredrag her: http://www.youtube.com/watch?v=PMe5dOgbu40

Lord Monckton’s advarsel til Amerika:

“Takk Amerika. Du var engang et fyrtårn for frihet i verden, men om noen få uker kan det være slutt, når Obama signerer konvensjonen til lov overordnet din konstitusjon”.

Jeg har ikke lest konvensjonen, ennå, men en kommentator sa det slik:
“Det er konvensjon for å skape en global regjering. Den har tre seksjoner. Ingen velgere. Ingen valg, etc. Bare en global regjering. Den tredje seksjon handler om å sette makt bak konvensjonen (enforcement).”

Dette er ingen konspirasjonsteori. Det er en konspirasjon selvfølgelig, men ingen teori. Dette er virkeligheten som den utbroderer seg.

Utdrag fra talen til Lord Monckton:

“Her er hvorfor sannheten betyr noe. Det var helt ok for Pilatus spøkefullt å stille det spørsmål, uten å behøve vente på noe svar. Men det spørsmålet han stilte, “Hva er sannheten?” er spørsmålet som ligger under alle andre spørsmål og det er vel endelig det eneste spørsmål som virkelig betyr noe. Når du stiller det spørsmålet så er hva du virkelig spør om ‘hva er sannheten om saken?’ Og vi skal nå bli å finne ut hvorfor det betyr noe moralsk, sosialt, og politisk, i tillegg til økonomisk og vitenskapelig. At det er sannheten, hele sannheten og ingenting annet enn sannheten skal informere om den offentlige politikk i dette spørsmål.”

For hva er de verdt de avgjørelser som taes når de er basert på forutsetninger som er basert på løgner om menneskeskapt global oppvarming i utgangspunktet? Det blir akkurat samme forhold som med alle terrorlovene som er innført, for all terroren, som nok vil vise seg å være innført og gjort av dem som vil innføre lover for å beskytte oss mot det. Såkalte falskt flagg operasjoner.

Mange mener at Obama’s sosialistiske ideer for Amerika, rokker ved selve fundamentet til den Amerikanske republikken. Merkelig er det at det synest som de som står bak dette Nye Verdensorden prosjektet er de samme kapitalkrefter som stod bak sosialisme i sin mest horrible form; kommunisme/bolsjevisme, som de stod bak nasjonal sosialismen (nazismen). En skulle tro at kapitalister er fiender av sosialisme, men sannheten er nok nærmere at de trenger slike undertrykkende ideologier for å holde massene i tømme, og gjøre sine forretninger i fred, for de selv er overhodet ikke påvirket av noen slags sosiale tyranniske overstrukturer siden de leder og styrer dem fra kulissene.

‘Vi som elsket Amerika’
http://www.riksavisen.no/?p=1402

Selv Washington Post har skjønt det i sin leder: ‘Green World Government. FN bruker environmentalisme for å sikre seg kontroll’

Basert på blank løgn

Kilde. U.S. National Climate Data Center og www.c3headlines.com
Kilde. U.S. National Climate Data Center og www.c3headlines.com

U. S. Senate Minority Report: Mer Enn 650 Internasjonale Vitenskapsfolk Dissenterer Over Menneskeskapte Global Oppvarmings Påstander
http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.SenateReport

Climate Sensitivity Reconsidered demonstrerer at senere i dette århundre vil det bli en dobling av konsentrasjonene av CO2 sammenlignet med det pre-industrielle nivået vil øke den globale gjennomsnittlige overflate temperatur ikke med de 6 °F som er antatt av IPCC, men, uskadelig, bare med litt mer enn 1 ° F. Lord Monckton konkluderer –

“… Kanskje den virkelige verdens klima følsomhet er mye under IPCC’s estimater. Kanskje derfor er der ingen ‘klima krise’ i det hele tatt. … Den korrekte politiske handlingsmønster for et ikke-eksisterende problem er å ha motet til ikke å gjøre noe som helst.”

Larry Gould, Professor i Fysikk ved University of Hartford og Styreformann (2004) for New England Section of the American Physical Society (APS), har studert klimaendringer vitenskapelig i fire år. Han sa:

“I was impressed by an hour-long academic lecture which criticized claims about ‘global warming’ and explained the implications of the physics of radiative transfer for climate change. I was pleased that the audience responded to the informative presentation with a prolonged, standing ovation. That is what happened when, at the invitation of the President of our University, Christopher Monckton lectured here in Hartford this spring. I am delighted that Physics and Society, an APS journal, has published his detailed paper refining and reporting his important and revealing results.‘

“To me the value of this paper lies in its dispassionate but ruthlessly clear exposition – or, rather, exposé – of the IPCC’s method of evaluating climate sensitivity. The detailed arguments in this paper, and, indeed, in a large number of other scientific papers, point up extensive errors, including numerous projection errors of climate models, as well as misleading statements by the IPCC. Consequently, there are no rational grounds for believing either the IPCC or any other claims of dangerous anthropogenic ‘global warming’.”
http://scienceandpublicpolicy.org/press/proved_no_climate_crisis.html

Oversetter siste setningen til Professor Larry Gould: “Som konsekvens er der ingen rasjonell basis for å tro at hverken IPCC (FN’s Klimapanel) eller noen andre påstander om farlig menneskeskapt ‘global oppvarming’.”

Verdens nye religion

De trenger ikke noen rasjonell basis, for det hele er basert på tro og overbevisning som massene er indoktrinert med. Det er den nye verdensordens religion skapt for formålet.

Om de prøver å gjøre disse klimaspørsmål til en religion aldri så mye, så tror jeg det er bedre og for menneskeheten langt mer å foretrekke å beholde de religioner som sosialismen gjennom siste 100 år har gjort sitt beste for å ødelegge, slik at det skal være bare deres ideologier og kvasireligioner igjen. Tror ikke på dem. Vil ikke ha dem.

Nå avdøde Michael Crichton skrev i artikkelen ‘Environmentalisme som Religion‘:

“Jeg har blitt bedt om å snakke om hva jeg mener er den viktigste utfordring som menneskeheten står ovenfor, og jeg har funnet et viktig svar. Den største utfordring som menneskeheten står ovenfor er utfordringen med å skille virkelighet fra fantasi, sannhet fra propaganda. Å oppfatte sannheten har alltid vært en utfordring for menneskeheten, men i informasjonsalderen (eller som jeg tenker på det som, des-informasjons alderen) så kreves det spesiell årvåkenhet og viktighet.
Vi må daglig avgjøre om de trusler vi står ovenfor er virkelige, om de løsninger vi er presentert vil være til noen nytte, om de problemer vi er fortalt eksisterer er virkelige problemer, eller ikke-eksisterende problemer.
Idag er en den mest innlytelsesrike religion i den vestlige verden environmentalisme. Environmentalisme ser ut til å være religionen for den urbane ateist. Hvorfor sier jeg det er en religion? Vel, bare se på trossystemene. Hvis du ser nøye etter, så vil du se at environmentalismen virkelig er det perfekte 21-århundres redefinering av den tradisjonelle Judeo-Kristne tro og myter.”

http://www.michaelcrichton.net/speech-environmentalismaseligion.html

Et planlagt diktatur er i sluttfasen av dens implementering, og lover som beskytter grunnleggende menneskerettigheter blir avskaffet over hele verden, et jernteppe av tyranni senker seg over planeten.

Hva skal vi gjøre med det?

Og kan de som er så fæl å tyte om hvor fæl alle andres religioner er, ta en god og vedvarende titt på sine egne religioner og trossystemer, og kanskje se at det kanskje er bedre å ha åndelige makter å tilbe, mer enn de svært så begrensede menneskelige og jordiske?

Alle har behov for å tro på NOE, om ikke livet hadde for enhver sjel blitt meningsløst. Det var vakumet av dette, denne trosmangel, Club Of Rome så seg syn med å fylle, idet avsnittet over er fra kapittelet kalt ‘Vakum’. Aldri ble det så galt som når troen på ideologiene ble større enn på religionene, og de gode krefter i enkeltmennesket.

Deres russiske kommunisme har falt, deres amerikanske kapitalisme har falt, by design, – nå gjenstår det bare for dem å implementere Løsningen i sin hegelistiske dialektikk; Den Nye ‘Sosialistiske’ Verdensorden.

Hver eneste gang menneskeheten er iferd med å vriste seg løs, ved åndelig initierte bevissthetsrevolusjoner, fra den eliten som har hatt kontroll over våre sivilisasjoner i hundrevis av år, så har de samme hvis makt og gode liv ble truet bare skapt nye strukturer, – fremdeles med seg selv i førersetet. Store endringer, som bolsjevismen og marxismen i Russland, og sosialistiske ‘demokratier’ og arbeiderparadiser i vesten, men alt forble det samme.

Vil det samme skje også denne gang? Vil mange nok gjennomskue spillet? Vil kritisk masse bli nådd?

Vi kan vel ikke gjøre annet enn å vente og se……………

Oppdatering:
VIKTIG: Les denne kommentaren med oppfølging nedenfor

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

83 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Det er viktig å være klar over at a”klima-toppmøtet” som begynner i Paris om 2 dager er et skalkeskjul for å få gjennomført AGENDA 2030, ved å bruke FN som en fasade for å få etablert en totalitær verdensregjering (NWO).

Hver gang norske media anført av Aftenposten uttrykker håp “om å komme frem til et klima-forlik” i Paris, prøver norske journalister og redaktører å bidra til å skape aksept for en totalitær verdensregjering under dekke av klima-agendaen. Om media har gjennomskuet komplottet eller ei (trolig har de det ikke) endrer ikke dette faktum. Om uttrykket (uinformerte) “nyttige idioter” er på sin plass så er det nok nå –

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

For å kunne si noe som helst fornuftig om Jordens vær og klima er det helt nødvendig å fokusere på den høyteknologiske KLIMA-manipulasjonen som nå foregår i stor skala ved bruk av de globale HAARP-anleggene (hvorav ett er plassert i Norge, EISCAT-anlegget ved Tromsø) samt et omfattende program for geoengineering, som foregår som fordekte flyutslipp som er kjent som chemtrails.

I anledning klimatoppmøtet i Paris er det nå fri frakt :) på fyldig og informativ HAARP & Geoengineering DVD (varighet 2 1/2 time). Kun kr. 95,- totalt.

http://www.hansgaarder.info/produkter/haarp-chemtrails-og-vaermodifikasjon/

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

PST hadde informant som rapporterte fra demonstrasjonene mot (de dårlig kamuflerte planene om en verdensregjering – NWO) under klimakonferansen i København i 2009:

2009: Klimamøtet i København
Under klimamkonferansen i København i desember gir Høibø PST løpende informasjon fra demonstrasjonens midte. Han får også tilbakemeldinger som gjør at han unngår å bli tatt av dansk politi.

http://www.dagbladet.no/2014/03/13/nyheter/innenriks/politikk/pst/32288554/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Vi blr utsatt for bedrag via helsevesen, media, regjering, forsvaret m.fl., så det er ikke mye to å spore fra PST eller noen andre som har som oppgave og er betalt for å motarbeide dette, det står til strykkarakter, husker i farten den unge jenta jeg traff på Nordre gate som var skadet av Gardasil-vaksinen, hva skulle jeg si, det makabre er at vaksinen ble gitt henne kun for å skade. Etter min viten vil hun kanskje måtte slite med skaden hele livet, og også hennes familie m.fl.

Digressivt, avisa http://www.avisa-st.no/ løy om meg på ei hel side en dag forrige år, åpenbart fordi de ikke likte at jeg fortalte lokalbefolkninga noen sannheter som er tabu-tema, om alvorlig kriminlitet innafor bl.a. de entitetene som er nevnt overnfor. De løy at jeg hadde stått utafor en vegg et sted og spionert og at noen damer hadde gått ut og kjefta på meg. Sannheten er at ingen har kjefta på meg i Orkdal, tvert imot, det har alltid vært en hyggelig tone i alle samtaler jeg har hatt der. Det sto også mer sprøyt, politiet kom også med uttalser, så barnslig og useriøst at jeg har ikke gidda å nevne det før nå, har forøvrig vært i redaksjonen ett par ganger og spurt om hvorfor de løy om deg, fikk ikke noe vettugt svar, den involverte journalisten tar ikke telefonen når jeg ringer ham

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Lord Monckton names names on Climategate!

Lord Christopher Monckton debunks climate fears in Copenhagen

Lord Monckton on Climategate at the 2nd International Climate Conference from CFACT EUROPE on Vimeo.
December 7, 2009

(December 7, 2009 – Copenhagen, Denmark) Lord Christopher Monckton appears today in a powerful new video by CFACT in which he exposes the deceptions involved in Climategate, scientist by scientist.

These scientists received more than $21 million in public funding, yet used deception to ensure that real world data did not interfere with the selling of global warming.

“When you listen to Chris Monckton clearly, logically and succinctly take you through what transpired at the University of East Anglia, it’s like having a bucket of cold water thrown in your face,” said CFACT’s Executive Director, Craig Rucker. “This will surely wake people up. Monckton holds nothing back.”

The video was shot at Berlin’s Melia Hotel on Friday, December 4th during a climate conference co-sponsored by CFACT and several European think tanks. The conference included top scientists and experts, including Fred Singer, Nils Axel Mörner, Horst-Joachim Luedecke, and Henrik Svensmark.

“These scientists whom Lord Monckton exposes using tricks in place of science are no bit players,” Rucker said, “these are founding fathers of global warming and their credibility now lies in tatters. Sound science requires no sleight of hand. They have left their entire global warming argument more suspect than ever.

Se video http://www.cfact.org/a/1652/Monckton-names-names-on-Climategate

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Spetalens råd til Stoltenberg er klart.
– Det eneste han kan gjøre, er å oppholde seg minst mulig i EU og tenke mest mulig på nordmenn og hvordan vi skal få det best mulig.

http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3686614.ece

Hvorfor ikke heller prøve å få en elefant til å steppe ?

Her er leksjon 1 i politisk steppedans for globalistenes puddel Jens:
1. Første halvår i Norge har vært uvanlig KALDT !
2. Kan du nå slutte å reise halve jorda rundt og mase om at vi har fått det for det “for varmt” ? Gjenta 3 ganger Jens: “Det er ikke for varmt i Norge. Globale klimaendringer må sees i sammenheng med CHEMTRAILS…”

Jens ? Chemtrails-Jens ?!

Hva sier Jens om sammenhengen mellom klima og chemtrails ?
http://i33.tinypic.com/s3kpky.jpg

Hvorfor bryr ikke Jens seg om nordmenns ve og vel ?
http://i35.tinypic.com/2ue5y1j.jpg

Jens i sitt rette element: Langt fra Norge, men desto nærmere Rockefeller, under et for “klima-Jens” naturlig teppe av chemtrails:
http://i43.tinypic.com/24oacg1.jpg

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Spetalens “tale” var utmerket anti-mainstream. Undrer hvor lenge han lever etter det utspillet der.

Otto
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Under en dagsmarsj hvor jeg utførte frivillig arbeid for folk og land, som vi er nødt til å gjøre for å berge stumpene etter nazismens godt synlige oppblomstring i et farlig skrint politisk landskap, tok jeg blider av en kjemisk og visuelt forurensende og chemtraildekt himmel, Chemtrails Trondheim Norway (21-)27 May 2010 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1628&start=101#M6430

I siste måneder og år har dette vært vanlig, knapt en dag går uten at chemtrails sprayes over oss. I følge etterretningsrapporter skriver den kriminelle kabalen seg blant annet fra, eventuelt også via, Chicago og City of London, og de har sine greiner i alle land, også i Norge, blant annet i såkalt psykiatri og barnevern, med mer, som tildels er kriminelle organisasjoner, profesjonelt inflitrert og styrt.

Jeg anser det for absolutt nødvendig at de som har mulighet til å øve motstand, setter seg best mulig inn i dette kriminell kompleksets infrastruktur og virke, og gjør en effektiv og uredd innsats for å bekjempe det, for det er fullt mulig men jobben må gjøres. Følgende etterretningsrapporter anser jeg for obligatorisk studium, Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=326#M5067
.
Jeg advarer herved alle mot det ondet vi nå ser tydelig, en trussel mot folk og land, mot våre barn, unge, alle, vi er i krig, en krig med en fiende med mange navn, nasisme, nazisme, kommunisme, marxistleninisme, marxisme, totalitarisme, fascisme, satanisme o.l. Se også Falcons’ Thinkbox * Etterretning, skjult sannhet, esoterisme, makt, kriminalitet, frimureri, illusjoner, oa http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1651&start=1

Angående motstand, rettslig forfølgelse er viktigst, og noen saker er klar med et vell av beviser, blant annet mot det såkalte folkehelseinstituttet, Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1 Information in english language

Ha en god dag, og husk, de som kommer på besøk hos meg og oss mange i vårt folkelige miljø, får kaffe, eller annen drikke, og noe å bite i for enhver smak. Vi har en gjestfri og åpen kultur her i Trøndelag, helt inn i de dypeste skoger, også slik jeg kjenner den fra alle fylker, i miljøer hvor vettet ennå råder. Kriminelle vil ikke alltid finne veien ut av de dype skoger her oppe uten å ha fått profesjonelle leksjoner i god folkeskikk, med avleggelse av eksamen som må bestås

Mh
Otto Lund

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
14 år siden

Så hvor lenge varte de høye røster som ropte ut om skandalen rundt clima-gate? Nææh, de druknet i jubel-ropene fra meningsløse nasjonalforherligelser over gull-medaljer til nok-sagte bortskjemte idrettsstjerner. Imens var den globale elite busy med å kick-starte den “Grønne” New World Order,….og snart er dens høye beskytter og vår tax-pusher Al Gore in town. Better watch out…….

In a press release announcing the negotiating round, Yvo de Boer, head of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which manages the Copenhagen negotiating process, declared that “this constitutes a quick return to the negotiations” — and a continuing determination to put a new treaty in place as the capstone of the Green World Order

De er ikke lite frekk. Hvor mye i tryne skal du ha det?< to put a new treaty in place as the capstone of the Green World Order !!!! So in your face,….open your mouth

http://blacklistednews.com/news-7560-0-9-9–.html

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
14 år siden

Peter forteller at de ble, blir, mindcontrolled, tankestyrt, i miljøvernorganisasjoner. Sett i lys av at nwo har prosjektet klimaforandring som en av sine største verktøy, er det grunn til å anta at mindcontrol som verktøy også er prioritert. Forsåvidt, Peter Taylor vitner om dette. Sitat fra intervjuet, innholdsmessig korrekt: The environment movement is hijacked, miljøbevegelsen er kapret.

En digresjon, uavhengig av det som er nevnt foran, sendte følgende e-post til wwf Norge,

—–

Hvorfor promoterer World Wildlife Fund chemtrail spraying?, se WWF wirbt fuer Chemtrail-Genozid, reportasje visstnok fra Sveits. Vi har samme problem i Norge, se Når himmelen faller

Enkeltpersoner og grupper kloden rundt har rullet opp deler av kriminelle kabaler som står bak, seIntelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE

Om meg, har tidligere vært medlem i fler miljøvernorganisasjoner, og har ført et prosjekt for barn som medførte at de fikk en prestisjefylt miljøpris, selv om prestisjen aldri står på egne bein men må være underbygd med realiteter. Det ble utført for miljøet og oss alle, ingen unntatt, alle inkludert, og som hyggelig og lærerikt prosjekt for barn, og veldig moro og interessant for undertegnede. De som var med er i dag flinke og flotte representanter blant oss og for oss.

Takk for arbeidet dere gjør, men, se på wwf’s promotering av chemtrail, det er beviselig fullstendig feilslått.

God vinter ønskes deg og dine :)
Og, Leo Sayer – The Show Must Go On

Med vennlig hilsen
..

—–

Oppslaget som vises på den sveitsiske avissiden, med WWF logo under, er: Die Erde mit künstlichen wolken zu kühlen, ist eine Lösung für morgen. Vielleicht. Was, wenn Sie die Lösung von heute wären? Oversatt: Kjøl jorden med kunstige skyer, er en løsning for i morgen. Kanskje. Hva, hvis du hadde en løsning i dag?

T
T
Forfatter
14 år siden

Her snakker en Rothschild bastard om Global Government, intervjuet fra Copenhagen! Det sier alt;

trackback
14 år siden

[…] I orginalfilene er der email til alle disse akademiske prostituerte kjeltringene (som de fleste innen akademia og ‘vitenskapen’ er i våre dager), slik at det er bare å sende dem email og tyne dem litt. Originalfilen er i linken ovenfor. Søker vi i originalfilene etter ordet ‘Norway’ kommer der opp 30 filer. Ser vi på de filer, så finner vi emailadresser til folkene innen akademia i Norge som er deres medsammensvorne akademiske horer…… […]

Burre
Burre
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Hvordan passer Obama inn i dette tro? Dette minnet meg om en spesiell artikkel jeg leste på thetrhuthseeker for en stund siden:

The First Time I Heard of Barack:
http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=9696

“You Americans always like to think that you have the perfect government and your people are always so perfect. Well then, why haven’t you had a woman president by now? You had a chance to vote for a woman vice-president and you didn’t do it.”

The general response went something along the lines that you don’t vote for someone just because of their sex. Besides, you don’t vote for vice-president, but the president and vice-president as a ticket.

“Well, I think you are going to be surprised when you get a black president very soon.”

The consensus we expressed was that we didn’t think there was anything innately barring that. The right person at the right time and sure, America would try to vote for the right person, be he or she black or not.

“What if I told you that you will have a black president very soon and he will be a Communist?”

trackback
14 år siden

[…] de jobber fortløpende med å innføre. Den mest nærliggende er det som kommer utav Klimakonferansen i København, som vil innføre overnasjonale institusjoner som skal straffe alle som ikke holder seg innen for […]

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Disse amerikanerne skjønner selvfølgelig aldri forskjellen på kommunisme og sosialisme,så de blander begge ideologiene sammen og kaller alt sosialisme.Sosialisme i sin grunnide har lite av hva mannen i videoen sier til felles,men det har tidligere forsøkt og utøvd kommunisme.
-Det betyr egentlig ikke så mye forsåvidt.De som vil ta verdensmakt ville uansett benyttet oppskrifter som passer inn i agendaen,og de bruker alle sammen;Kommunisme,nazisme,kapitalisme,liberalisme,religion og sosialisme.Hva som helst,bare det leder fram til målet.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Phiuu!!! Dette er sprengstoff,men hvordan få det ut til folket,uten å bli stemplet som vill og uhemmet storkonspirasjonsteoretiker uten troverdighet?? Finnes det presse igjen i Norge som tør å skrive om dette?-Og vil det i det hele tatt bli kommentert og nevnt av våre deltagere i Københavnkonferansen?-Og langt mindre tatt til etterretning…

evenfell
evenfell
Abonnent
Svar til  Uenur
14 år siden

Tror neppe dette kommer i media i Norge før om en god stund.
Men det bør iallfall spres.
Her er en link hvor noen har lastet det opp i søkbart format på nett.
http://www.anelegantchaos.org/cru/

Burre
Burre
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Ja er ikke dette å bli tatt med buksa nede så vet ikke jeg. Dette må da få konsekvenser for “klimamøtet” i København. Det fantastiske er imidlertid at disse individene som med vitende og vilje står bak dette er så frekke at de turer fram som vanlig som om ingen ting har skjedd.

Denne videoen med NSMDOC er det virkelig trøkk i. Han kommenterer dette som JJ la frem over, og viser også sammenhengen med dette og globalistenes “NWOkonspirasjon”. Det er godt å se ekte engasjement også. Anbefales:
http://www.youtube.com/user/SACRAMANIACSmc#p/a/u/0/ahRI0I_1r5g

Løgner, løgner og atter løgner. Blir ikke folk fed up snart? Det sørgelige er at den politiske hukommelsen hos folk ser ut til å være svært kort.
– Irakkrigene
-11 september
-Afganistankrigen
-Klimabløffen
-“Svineinfluensapandemien”

På bakgrunn av dette burde det ikke forbause noen om alle vaksiner er basert på en gigantisk bløff det også. Den som lever får se, men jeg føler på meg at kan komme avsløringer der også om ikke så lenge.

Det er det samme som går igjen hele tiden. Akkurat samme triksa, Problem – reaction – solution. Tese – antitese- syntese. Same shit, new wrapping. Akkurat som fisken biter vi på hver gang. Lærer aldri.

Amerika ble tatt i løgn ang. masseødeleggelsesvåpen i Irak. Allikevel ble Bush kort tid etter gjenvalgt, og i tillegg blir de behandlet med respekt i FN. Hillary Clinton reiser nå rundt og blander seg bort i all verdens anliggender som om USA var en viktig autoritet man burde lytte til. De er jo tatt i løgn for pokker. For kort tid siden. Hvis det hadde vært noe som helst fornuft burde de vært utestengt fra FN inntil de i praksis hadde vist at de hadde forbedret seg, og fjærnet de råtne eplene fra kurven. Med tanke på de konsekvensene Irakkrigen alene har medført, og hvor mange land som er dradd med i dette på basis av løgner ville ikke 10 års karantene fra FN vært for mye. Og så gir vi i stedet USA’s president fredsprisen! Helt utrolig. Dette sier mye om både FN og toppolitikere generelt.

Politikere er våre ansatte, og vi er deres arbeidsgivere. Som enhver annen arbeidsgiver så er det vi som til syvende og sist bestemmer, og hvis vi har ansatte som ikke gjør den jobben vi som arbeidsgiver ønsker så er det en tupp i ræva. Ut me’n.

Hvordan er situasjonen? Jo den er snudd på hodet. Vi oppfører oss som det er vi som skal tjene politikerne, og de ser jamen ut til å oppfatte seg som om det var de som var våre arbeidsgivere. Uten at vi er oss dette bevisst kommer vi heller ikke til å ta tak i ting og kalle våre ansatte inn på teppet for en alvorsprat når de går sine egne veier og ikke gjør jobben sin. Kanskje det må enda flere avsløringer til for at tilstrekkelig mange skjønner at nå må det ryddes opp.

evenfell
evenfell
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Flere norske er involvert:
Knut H.Alfsen
http://www.cicero.uio.no/employees/homepage.aspx?lang=no&person_id=13

Eystein Jansen
http://www.bjerknes.uib.no/pages.asp?pid=47&kat=5&lang=1
http://www.anelegantchaos.org/cru/emails.php?eid=540&filename=1120014836.txt
SITAT å merke seg:
” Having the fortune of not being that close to
the darker sides of US politics, I have the
feeling that Peck´s comment concerning
referencing perhaps is a bit too “paranoic”. I
think the advice is well taken not to overcite
our own research, and make sure not to overlook
other important contributions, but we should do
our best to cite what we think are key results.
In any case we will have the FOD review and have
the opportunity to have all our good colleagues
keeping us honest on this issue.”

Øyvind Paasche
http://www.bjerknes.uib.no/pages.asp?pid=81&kat=5&lang=2

« Forrige artikkel

En gal verden

Neste artikkel »

Morsom vaksineringsfeil?

83
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x