Global Oppvarming Svindelen er for et helt konkret formål og hensikt.

Klimakonferanse i København for Verdensregjering

6.6K visninger
9 minutter lesetid
83

Klima Konferansen i København skal signere ‘Copenhagen Climate Change Treaty’ om noen uker (7-18. desember 2009), som vil erstatte Kyoto avtalen som går ut i 2012, og vil ETABLERE DEN FØRSTE VERDENSREGJERING NOENSINNE I HISTORIEN !

En slik global overinstans vil bli påkrevet for å ‘administrere’ de avgjørelser som kommer ut av denne ‘klima’-avtale.

Alle noenlunde opplyste vet at den menneskeskapte globale oppvarming er et hoax, falske påstander, eventuelt laget av dem selv med hjelp av chemtrails og Auroral prosjektet, som er laget for nettopp for å implementere denne verdensregjeringen til Den Nye Verdensordens agentur.

Som vi kjenner deres modus operandi, er dette mandat bare til å begynne med, så gradvis utvides mandatet til denne verdensregjering, til vi sitter igjen med det ultimate Babylon, eller Romerrike.

Et verdensomspennende regime styrt av en ikkevalgt elite er iferd med å implementere et planetarisk skattesystemet for forurensing som vil dominere all menneskelig aktivitet og etablere et system av ‘moderne’ føydalt slaveri. I virkeligheten er det samme aspirasjoner som enhver tidsepokes elite til alle tider alltid har hatt. Intet nytt under solen i så måte.

Dette er viktig sitat, så originalspråket beholdes:

«..Det ser ut som menneskene trenger en felles motivasjon, nemlig en felles fiende, for å organisere seg og handle i vakumet; slik en motivasjon må bli funnet for å bringe nasjonene sammen for å møte en utvendig fiende, enten en reell en eller en oppfunnet for formålet. Nye fiender trenger derfor å bli identifisert. Nye strategier tenkt. Nye våpen konstruert.

Den felles fiende til menneskeheten er mennesket. I søket etter en ny fiende som kan forene oss, kom vi opp med ideen om at forurensning, trusselen om global oppvarming, vann mangel, sult og lignende kan passe saken. Alle disse farer er forårsaket av menneskelig innblanding, og det er bare gjennom endrede holdninger og oppførsel de kan overvinnes. Den virkelige fiende er derfor, menneskeheten selv.»

..It would seem that humans need a common motivation, namely a common adversary, to organize and act together in the vacuum; such a motivation must be found to bring the divided nations together to face an outside enemy, either a real one or else one invented for the purpose. New enemies therefore have to be identified. New strategies imagined, new weapons devised.

The common enemy of humanity is man. In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity itself.”

– Club of Rome 1991 Rapport. “Den Første Globale Revolusjon”, av Alexander King og Bertrand Schneider.
– Club of Rome 1991 Report. “The First Global Revolution”, by Alexander King (founder CoR) and Bertrand Schneider (secretary CoR).

(s. 104-105. 1993 utgaven inneholder lignende, selv om litt forandret ordvalg)
(p. 104-105. 1993 reprint contains similar, though slightly altered wording)

Club of Rome er også populært kalt miljø elitens [Rockefeller’s Counsil of Foreign Relations og Bilderbergernes] tenke-tank. Utifra den samme rapport kan vi lese hvor Bilderberger Gro Harlem Brundtlands ‘bærekraftige utvikling’ teorier kommer fra. Uansett hvor prisbelønnet hun ble for sin rapport, så er det vel få av oss som trodde at hun på noe vis var intelligent nok til å finne på det selv.

En veteran fra det amerikanske luftvåpen sier:

«Chemtrails er konsentrert over sterkt befolkede områder. De inneholder barium, aluminium, og tørkede blod patogener, i tillegg til nano-partikler. Sannsynlig bruksområde er vær modifikasjon, nedsettelse av sollys, kommunikasjon i ELF bandet, og generell forgiftning av vårt miljø (oss). Det er sikkert av stor betydning for ‘The High Altitude Auroral Research Project’, siden denne metalliske tåke omgjør vår atmosfære til en plasma som leder mikrobølger (global oppvarming?) som er effektiv for vær modifikasjon og SCALAR krigføring. Jfr. Nikola Tesla og HAARP.

Så mye tyder på at de har skapt denne globale oppvarming selv, OM DEN FINNES, for dette formål, via sitt Auroral prosjekt og HAARP m.v.

Global diktatorisk regjering

Britisk Lord hevder Obama er iferd med å gi avkall på USA’s suverenitet
http://blacklistednews.com/news-5961-0-9-9–.html

Lord Christopher Monckton, tidligere vitenskapelig rådgiver for Margaret Thatcher i miljøspørsmål har lest de 200 sidene som utgjør dokumentet som vil bli signert i Købehavn i desember. Hans beste venn startet Greenpeace sier han, og som forlot Greenpeace bare etter ett år, siden Greenpeace ble overtatt av andre krefter. Så vi kan ikke stole på naturvernorganisasjoner, idet de aller fleste av dem nok er oppkjøpt til å støtte det politisk korrekte synet på sakene. David Icke som var en ihuga ‘grønn kriger’, forlot bevegelsen av samme årsak.

«Lord Christopher Monckton gjør det klart at klima avtalen vil skape en diktatorisk verdens regjering som vil ha fullstendig myndighet over alle nasjoner ved å intervenere i økonomiene til enhver individuell nasjon i verden uten deres samtykke.»
http://www.infowars.com/climate-treaty-will-create-world-government-dictatorship/

SÅ, naturvernorganisasjonene er kjøpt og betalt. Det er vel knapt noen nyhet. Deler av Lord Monckton’s foredrag her: http://www.youtube.com/watch?v=PMe5dOgbu40

Lord Monckton’s advarsel til Amerika:

«Takk Amerika. Du var engang et fyrtårn for frihet i verden, men om noen få uker kan det være slutt, når Obama signerer konvensjonen til lov overordnet din konstitusjon».

Jeg har ikke lest konvensjonen, ennå, men en kommentator sa det slik:
«Det er konvensjon for å skape en global regjering. Den har tre seksjoner. Ingen velgere. Ingen valg, etc. Bare en global regjering. Den tredje seksjon handler om å sette makt bak konvensjonen (enforcement).»

Dette er ingen konspirasjonsteori. Det er en konspirasjon selvfølgelig, men ingen teori. Dette er virkeligheten som den utbroderer seg.

Utdrag fra talen til Lord Monckton:

«Her er hvorfor sannheten betyr noe. Det var helt ok for Pilatus spøkefullt å stille det spørsmål, uten å behøve vente på noe svar. Men det spørsmålet han stilte, “Hva er sannheten?” er spørsmålet som ligger under alle andre spørsmål og det er vel endelig det eneste spørsmål som virkelig betyr noe. Når du stiller det spørsmålet så er hva du virkelig spør om ‘hva er sannheten om saken?’ Og vi skal nå bli å finne ut hvorfor det betyr noe moralsk, sosialt, og politisk, i tillegg til økonomisk og vitenskapelig. At det er sannheten, hele sannheten og ingenting annet enn sannheten skal informere om den offentlige politikk i dette spørsmål.»

For hva er de verdt de avgjørelser som taes når de er basert på forutsetninger som er basert på løgner om menneskeskapt global oppvarming i utgangspunktet? Det blir akkurat samme forhold som med alle terrorlovene som er innført, for all terroren, som nok vil vise seg å være innført og gjort av dem som vil innføre lover for å beskytte oss mot det. Såkalte falskt flagg operasjoner.

Mange mener at Obama’s sosialistiske ideer for Amerika, rokker ved selve fundamentet til den Amerikanske republikken. Merkelig er det at det synest som de som står bak dette Nye Verdensorden prosjektet er de samme kapitalkrefter som stod bak sosialisme i sin mest horrible form; kommunisme/bolsjevisme, som de stod bak nasjonal sosialismen (nazismen). En skulle tro at kapitalister er fiender av sosialisme, men sannheten er nok nærmere at de trenger slike undertrykkende ideologier for å holde massene i tømme, og gjøre sine forretninger i fred, for de selv er overhodet ikke påvirket av noen slags sosiale tyranniske overstrukturer siden de leder og styrer dem fra kulissene.

‘Vi som elsket Amerika’
http://www.riksavisen.no/?p=1402

Selv Washington Post har skjønt det i sin leder: ‘Green World Government. FN bruker environmentalisme for å sikre seg kontroll’

Basert på blank løgn

Kilde. U.S. National Climate Data Center og www.c3headlines.com
Kilde. U.S. National Climate Data Center og www.c3headlines.com

U. S. Senate Minority Report: Mer Enn 650 Internasjonale Vitenskapsfolk Dissenterer Over Menneskeskapte Global Oppvarmings Påstander
http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.SenateReport

Climate Sensitivity Reconsidered demonstrerer at senere i dette århundre vil det bli en dobling av konsentrasjonene av CO2 sammenlignet med det pre-industrielle nivået vil øke den globale gjennomsnittlige overflate temperatur ikke med de 6 °F som er antatt av IPCC, men, uskadelig, bare med litt mer enn 1 ° F. Lord Monckton konkluderer –

“… Kanskje den virkelige verdens klima følsomhet er mye under IPCC’s estimater. Kanskje derfor er der ingen ‘klima krise’ i det hele tatt. … Den korrekte politiske handlingsmønster for et ikke-eksisterende problem er å ha motet til ikke å gjøre noe som helst.”

Larry Gould, Professor i Fysikk ved University of Hartford og Styreformann (2004) for New England Section of the American Physical Society (APS), har studert klimaendringer vitenskapelig i fire år. Han sa:

“I was impressed by an hour-long academic lecture which criticized claims about ‘global warming’ and explained the implications of the physics of radiative transfer for climate change. I was pleased that the audience responded to the informative presentation with a prolonged, standing ovation. That is what happened when, at the invitation of the President of our University, Christopher Monckton lectured here in Hartford this spring. I am delighted that Physics and Society, an APS journal, has published his detailed paper refining and reporting his important and revealing results.‘

“To me the value of this paper lies in its dispassionate but ruthlessly clear exposition – or, rather, exposé – of the IPCC’s method of evaluating climate sensitivity. The detailed arguments in this paper, and, indeed, in a large number of other scientific papers, point up extensive errors, including numerous projection errors of climate models, as well as misleading statements by the IPCC. Consequently, there are no rational grounds for believing either the IPCC or any other claims of dangerous anthropogenic ‘global warming’.”
http://scienceandpublicpolicy.org/press/proved_no_climate_crisis.html

Oversetter siste setningen til Professor Larry Gould: «Som konsekvens er der ingen rasjonell basis for å tro at hverken IPCC (FN’s Klimapanel) eller noen andre påstander om farlig menneskeskapt ‘global oppvarming’.»

Verdens nye religion

De trenger ikke noen rasjonell basis, for det hele er basert på tro og overbevisning som massene er indoktrinert med. Det er den nye verdensordens religion skapt for formålet.

Om de prøver å gjøre disse klimaspørsmål til en religion aldri så mye, så tror jeg det er bedre og for menneskeheten langt mer å foretrekke å beholde de religioner som sosialismen gjennom siste 100 år har gjort sitt beste for å ødelegge, slik at det skal være bare deres ideologier og kvasireligioner igjen. Tror ikke på dem. Vil ikke ha dem.

Nå avdøde Michael Crichton skrev i artikkelen ‘Environmentalisme som Religion‘:

«Jeg har blitt bedt om å snakke om hva jeg mener er den viktigste utfordring som menneskeheten står ovenfor, og jeg har funnet et viktig svar. Den største utfordring som menneskeheten står ovenfor er utfordringen med å skille virkelighet fra fantasi, sannhet fra propaganda. Å oppfatte sannheten har alltid vært en utfordring for menneskeheten, men i informasjonsalderen (eller som jeg tenker på det som, des-informasjons alderen) så kreves det spesiell årvåkenhet og viktighet.
Vi må daglig avgjøre om de trusler vi står ovenfor er virkelige, om de løsninger vi er presentert vil være til noen nytte, om de problemer vi er fortalt eksisterer er virkelige problemer, eller ikke-eksisterende problemer.
Idag er en den mest innlytelsesrike religion i den vestlige verden environmentalisme. Environmentalisme ser ut til å være religionen for den urbane ateist. Hvorfor sier jeg det er en religion? Vel, bare se på trossystemene. Hvis du ser nøye etter, så vil du se at environmentalismen virkelig er det perfekte 21-århundres redefinering av den tradisjonelle Judeo-Kristne tro og myter.»

http://www.michaelcrichton.net/speech-environmentalismaseligion.html

Et planlagt diktatur er i sluttfasen av dens implementering, og lover som beskytter grunnleggende menneskerettigheter blir avskaffet over hele verden, et jernteppe av tyranni senker seg over planeten.

Hva skal vi gjøre med det?

Og kan de som er så fæl å tyte om hvor fæl alle andres religioner er, ta en god og vedvarende titt på sine egne religioner og trossystemer, og kanskje se at det kanskje er bedre å ha åndelige makter å tilbe, mer enn de svært så begrensede menneskelige og jordiske?

Alle har behov for å tro på NOE, om ikke livet hadde for enhver sjel blitt meningsløst. Det var vakumet av dette, denne trosmangel, Club Of Rome så seg syn med å fylle, idet avsnittet over er fra kapittelet kalt ‘Vakum’. Aldri ble det så galt som når troen på ideologiene ble større enn på religionene, og de gode krefter i enkeltmennesket.

Deres russiske kommunisme har falt, deres amerikanske kapitalisme har falt, by design, – nå gjenstår det bare for dem å implementere Løsningen i sin hegelistiske dialektikk; Den Nye ‘Sosialistiske’ Verdensorden.

Hver eneste gang menneskeheten er iferd med å vriste seg løs, ved åndelig initierte bevissthetsrevolusjoner, fra den eliten som har hatt kontroll over våre sivilisasjoner i hundrevis av år, så har de samme hvis makt og gode liv ble truet bare skapt nye strukturer, – fremdeles med seg selv i førersetet. Store endringer, som bolsjevismen og marxismen i Russland, og sosialistiske ‘demokratier’ og arbeiderparadiser i vesten, men alt forble det samme.

Vil det samme skje også denne gang? Vil mange nok gjennomskue spillet? Vil kritisk masse bli nådd?

Vi kan vel ikke gjøre annet enn å vente og se……………

Oppdatering:
VIKTIG: Les denne kommentaren med oppfølging nedenfor

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

83 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
T
T
Forfatter
13 år siden

En kopp kaffe og en fersk artikkel på speilet, uten propaganda og skjult agenda, takk for den her JJ…jeg så nettop et intervju med Al Gore så denne var grei for og få litt balanse i regnskapet. Folk må seriøst begynne å trekke hodet ut av mainstream media før denne eliten får festet grepet ytterligere!

Er det tilfeldig at møtet holdes i Danmark (mark of Dan)? Sjefen i NATO (Aton) er dansk og lederen av «world zionist organisation» er dansk. Vi i Norge bruker f. eks fortsatt ord som «underDANig», hmm. Lurer på om Tribe of Dan styrer litt i kulissene enda jeg, med tribe of Judah, de reisende Levites og resten av G-Unit på slep.

Otto
Abonnent
13 år siden

Mer om dette og relatert, en beskrivelse av det kriminelle foretaket, nå med enklere søk etter sentral informasjon som nevnes i tekst, audio og video, The Vancouver 2010 Olympic and Paralympic Winter Games, swine flu h1n1, possible plans for terror plot, Vancouver 2010 Olympiske og Paralympiske Vinterleker, svineinfluensa a(h1n1), mulige planer for terroranslag http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=26#M4986 .

911 the criminal enterprise and its pattern, Dr. Joe Hawkins interviews David Hawkins http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=301#M4847 .

Mike Cechanowicz
Forfatter
13 år siden

Takk for at du holder denne saken varm midt opp i vaksine kampanjen. Jeg bekrefter alt du skriver med ett unntak – «Alle vet at den globale oppvarming er et hoax». Jeg finner enorme mengder med motstand til utfordringen av propaganda fremført av Nobel pris vinner Ale Gore – Det ser ut for meg som om flertallet har kjøpt antagelsene som har blitt servert gjennom frklame, masse media nyheter og politisk propaganda. På samme måte som massene tror at vaksiner hjelper mot sykdom….Disse antagelsenen må motbevises om og om igjen for at de skal ha effekt.

Vaksine kampanjen og klima konferansen er begge viktig saker og begge har en fellesnevner og det er avbefolkning av jorden sammen med global styring.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Begge deler er en bløff.
Økt havtempratur får vannet til og utvide seg og vannstanden til og øke det er alle enige om, Havforskningsinstituttet i Bergen gikk ut for 1 mnd siden med at vannstanden har ikke økt en micro millimeter siste 100 år engang og det var null forandring siden dem starta målingene.
CO2 nivået er på 380 ppm nå og det har vært over 700 ppm for flere tusen år siden, lenge før vi fikk biler.
Al Gore prøver og skrermme oss til og tro at vannstanden nå er på vei mot og øke med 70 m, rart siden den har vært helt stabil hele tiden.
Vist politikerene hadde trodd på det selv så hadde dem ikke bygget et oprahus helt nedi vannkanten til flere milliarder ;)
Jeg anser det som lite sannsynligt at havnivået bare øker der All Gore tar målingene sine, mens den holder seg stabil i resten av verden he he

Magic
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Det er noe jeg kunne tenkt meg å lese, har du link Smurfen?
Ser forresten at Bellona sier noe helt annet, men de er kanskje kjøpt og betalt? http://www.bellona.no/nyheter/nyheter_2009/Slik%20vil%20havet%20innta%20Bergen

Ser at Bjerkenessenteret også stedfester en stigning og de sammarbeider med Havforskningsinstituttet, her er det noe muffens…?
http://www.bjerknes.uib.no/pages.asp?kat=113&id=1481&lang=1

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

«Bellona og Bjerknessenteret viser at havnivået i Bergen vil øke med 75 cm i løpet av dette århundret» (se linkene Øyvind la ut her).

«- Vi snakker ikke om scenarier her. Havnivået i Bergen kommer til å stige med 75 centimeter i løpet av dette hundreåret. Det er vi helt sikre på, sier professor Helge Drange ved Bjerknessenteret».

Dette er bare tull, og det vet han professoren også. Så hvorfor lyver han? I Norge så synker havnivået (grunnet landheving), mens andre steder, slik som i Nederland, så øker havnivået grunnet at landmassene synker.

Smurfen kom med et godt poeng, hvorfor blir milliardbygg slik som den norske opera bygd nær sjøen, hvis vi er så sikre på at havet stiger?

Fant ikke selve rapporten på Bellonas sider, men er rimelig sikker på at datagrunnlaget for rapporten består i smekre simuleringer, der det antas at isbreer smelter slik at havnivået stiger.

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Alle på Nyhetsspeilet ja..Da er det plutselig veldig få.Jeg antar de fleste er enige med storparten av forskerne eller rett og slett ikke vet sikkert.Men..Bruken av fossile brensler går ikke ned før det er slutt på dem.Med mindre noe revulosjonerende nytt skulle dukke opp før den tid da..

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Veteran1
13 år siden

Revolusjerende kom jo for over hundre år siden også, og fortsetter å komme idag. Problemet ligger jo bare i at «makthaverne» ikke ønsker at slavene blir fri av statens avhengighet.

Biler som går på ren vann og slipper oksygen:

Evighetsmaskiner uten ekstern energi:
http://www.youtube.com/watch?v=efCelx7qe_M

Oppdagelser utenfor «den etablerte vitenskapen»:

Så hvorfor vi har så mange kriser enda? Fordi vi fortsatt har eldgamle politikere og bankstere… :D :D :D

Magic
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Dette er selvsagt vanskelig å sette to streker under svaret på. Hvor skal man sette grensen for hva man tror på og hva man må forkaste som tobakkvitenskap?

Landhevingen på Vestlandet og Sørlandet har stoppet, men Oslo skal visstnok øke en halvmeter frem mot 2100. Operaen er dermed trygg… Hadde jo vært synd om ingen fikk med seg opera når mat, energi og klimakrisen var over oss. Ingen lyspunkter i hverdagen:D

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

He he, operaen er trygg ja, fillern hvis den skulle forsvinne:) Ja, jeg vet at landhevingen varierer avhengig av hvor i landet man måler, enkelte steder vil den faktisk være negativ. Poenget er at sidene du linket til viser at såkalt «seriøs forskning» farer med regelrett løgn. «I Oslo regner man med en økning på 43 cm», sier denne korrupte professor. Det som ligger til grunn er en agenda om at C02 er årsak til disse klimaendringene, og at vi må kutte ned på utslippene. Co2-kvoter/skattlegging er blitt big-business, og verre kommer det til å bli. Avgift på å puste kommer nok, skal du se.

Hans Gaarder
Forfatter
13 år siden

Klimarealistene er et tungt og skikkelig fagmiljø i Norge som sliter med å komme til orde i media: http://www.klimarealistene.com/ .
Klimarealistene er vitenskapelige i sine tilnærminger og avviser at CO2-utslipp er ansvarlig for de pågående klimaendringene.

Forøvrig skjer det klimaendringer på alle planetene i solsystemet nå.

Nøkkel-løgnen er at CO2-utslipp er ansvarlig for klimaendringene, og det er nettopp denne løgnen som de kriminelle globalistene nå prøver å benytte som brekkstang og trojansk hest for å kuppe en verdensregjering på møtet i København.

En stor løgn kommer sjelden alene. Norges globalist-myndigheter anført av Rockefeller-pudlene Jens Stoltenberg (Bilderberg-medlem) og forsvarsminister Grete Faremo (medlem av The Trilateral Commission og p.t. ansvarlig for NATO’s chemtrails-utslipp over Norge) utelater konsekvent klima-effektene av de topphemmelige globale kriminelle programmene ved navn CHEMTRAILS (bio/kjemiske utslipp fra fly) og HAARP (giga-watt «atmospheric and ionospheric heating» skalar og EM-stråling fra anlegg på bl.a. norsk jord) fra sine konsekvensanalyser.

Forøvrig mistenker jeg at flyskatten, som fremgår av enhver flybillett, er et forsøk fra FN/NWO sin side på å skaffe seg skatteinntekter for sin dystopiske verdensregjering.

Vekk med flyskatten og vekk med NWO ! Hva med litt sannhet og ærlighet til en forandring ?

Hallo – er det en norsk politiker som vil komme med en kommentar til denne alvorlige saken av største viktighet for Norges fremtid ?

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Jeg vil ikke avvise muligheten for at CO2 skaper varmere klima,men det finnes ikke politisk vilje til å gjøre noe drastisk med det alikevel når man lover folk lavere levestandard som konsekvens.Det finnes ingen brukbare alternativer til fossile brensler som monner i noen målestokk allikevel.Dessuten er verden sikkert fri for Olje om et par tre tiår alikevel.Skjønt sterke krefter forsøker å skjule sannheten så lenge som mulig.Oljeprisen kommer til å gå bananas når sannheten kommer for en dag,og virkeligheten synker inn i skallene til politikerne.Blir ny krise det.Vent å se

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

«CO2-løgnen» føyer seg inn i den etterhvert lange rekken av galskap som brer seg. En svensk professor emeritus sa dette :

«Ursprungligne hade jag hoppats att hypotesen om CO2-driven klimatändring skulle vara sann och kunna övertyga mänskligheten om att i större grad övergå till renare och effektivare energikällor och mer kärnkraft. Nu törs jag tyvärr inte längre använda den hypotesen i min argumentering – den verkar ju vara helt tokig».

(legg forøvrig merke til at de fleste som ytrer seg skeptisk til CO2 som den store stygge ulv, nettopp er folk som ikke har noe å miste, slik som denne pensjonerte professoren).

«Klimaforskning» er styrt av frykten for ikke å få forskningsmidler. Det er ikke mulig i dag som «seriøs forsker» å stå frem å si at IPCC’s tar feil når de hevder at menneskeskapt CO2 er årsaken til klimaendringen.

Otto
Abonnent
13 år siden

Greier ikke å komme til enighet http://www.aftenposten.no/klima/article3373842.ece
Sitat: Enighet om å kaste ambisjonene om en bindende klimaavtale under København-møtet. ..

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Klima-Jens, stopp og slipp den pennen du har i hånden !

Husk at du lyder ordre fra det norske folk og ikke fra dine puppet masters globalistene inkludert din pappa, Jens. Glemte du det rent ? Det var ikke pent.

Du har overhodet ingen fullmakt til å skrive under på at Norge skal opphøre å være et fritt og selvstendig land, Jens. Glemte du det rent ? Det var ikke pent.

At Norge ga verden Quisling gir deg ingen juridisk adgang til å falle inn i landssvikertradisjonen, Jens. Glemte du det rent ? Det var ikke pent.

Norge er et fritt og selvstendig land før København-konferansen og kommer til å fortsette å være det etterpå, Jens. Rent og pent.

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Ingen fare..Hele konferansen faller i fisk og ender med en eller annen ullen mumling om gode intensjoner osv..Verden er avhengig av olje og ingen politiker med seriøse planer om gjenvalg lover velgerne sine mindre velstand.

Kjetil S
Skribent
13 år siden

J.Johansen

Må bare si dette:

Jeg er som regel ikke enig med deg i alt du skriver J.Johansen. Men denne artikkelen er den soleklart beste jeg har lest fra deg. Keep up the good work!

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Hvordan skjønne at klimatrusselen ikke er reel? Se hva politikerne gjør. De gjør ingenting – bortsett ifra å legge noen skatter over på befolkningen.

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
13 år siden

Klimatrusselen er reel nok den,selv om den ikke affiserer oss i Norge i noen særlig grad enda..Menneskapt eller ikke.Problemet er vel heller at vi hverken evner eller vil begrense eget forbruk hvis det er det som må til.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Bra artikkel J.J!
Globaloppvarming er som alle de andre oppdiktede «kriser» en ren bløff fra elitens side, skapt til å tvinge masser inn i meningsløse skatteverden, for eliten!

AL-Gore mastermind bak Hoax-oppvarming krisen er saksøkt av rundt 30,000 uavhengige vitenskapsmenn og forskere, for å drive løgnaktig bunnløs propaganda:
http://www.youtube.com/watch?v=FfHW7KR33IQ

Kineserne på andre siden av kloden har økende behov for fossilt brensel til å holde sin økonomiske vekst på over 9 % hvert år:
http://www.bellona.no/nyheter/Nyheter%202009/Kina_med_nye_kullplaner

De kan ikke bindes til en slik CO2-avtale, for dette vil bare ødelegge deres billig produksjon, vestlige folk nytter mer enn noe annen gang! :D

Lars Rønbeck
Abonnent
13 år siden

I Nederland blir det nå påbud om GPS i alle biler.
Dette for å kunne overvåke hvor langt bilene kjører , hvor de kjører osv.
Og den offisielle forklaringen er «av hensyn til klimatrusselen».

Nå er det underlig at man foretar slike overvåkings-tiltak av befolkningen når politikerne selv sitter med nøkkelen til «klimaproblemet» midt i hånda.
Nøkkelen er bl.a. Hydrogendrift av alle motorkjøretøyer.
Produktet etter forbrenningen av hydrogen i alle forbrenningsmotorer er kun vann.

Den norske stat driver selv et hydrogenprosjekt på Island, men dette er holdt helt utenfor den politiske debatten.

Alle de store bilkonsernene har sine hydrogenmotorer klare for produksjon, men så lenge det politiske miljøet undertrykker denne muligheten, vil nok ikke dette komme på markedet før etter at «Den Nye Verdensregjeringen» er på plass.

LINKER:
Hydrogendrift av norske hus og hjem
http://norgespartiet.no/forside/66-hydrogendrift-av-norske-hus-og-hjem.html

Sid Cell how to 1
Dette er den mest profesjonelle konstruksjonen jeg har klart å oppspore frem til nå.
http://www.youtube.com/watch?v=J0uAK4RJFXE

HHO install in a 2006 Ram 1500 – 4

Slik bygger du din egen hydrogen celle

Privat bygget hydrogen celle

En annen type hydrogen celle
http://www.hho4free.com/

Hvorfor holdes dette hemmelig. At man kan produsere drivstoffet mens man kjører, etter det såkalte «On Demand» prinsippet?

Jeg lurer på hvor stor prosent andel av vannkraften vår som må til for å holde hele bilparken vår gående på hydrogen?
Det vil være et interessant regnestykke. Noen her som kan regne ut dette?

Lars Rønbeck

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Her er power point foredraget til Lord Moncton !
http://www.friendsofscience.org/assets/documents/monckton_2009.pdf

86 meget godt poengterte power point elementer i .pdf-format.

«Det er ikke nødvendig å skjønne klima for å skjønne bløff !» Den godeste Lorden er meget grundig og god til å beskrive begge deler.

Og jeg som var av dem som gledet meg over at Al Gore fikk Nobelprisen for 2 år siden… Jeg gremmes ! Snart er det vel bare norske journalister og politikere som ikke har fått med seg forskjellen på klima-vitenskap og simpel bløff…

Blue
Blue
Abonnent
13 år siden

Sjekket værmeldingen på Aftenposten i dag morges og der stod det registrert 23 varemegrader ved Frigg som høyeste temperatur kl 06:00 i November?At det er så varmt på denne tiden av året ute ved våre platformer er vel et godt tegn på at det foregår oppvarming av atmosfæren av millitær karaktrer.Regner med at disse tempraturmålingene går automatisk så dette var nok en glipp at det skulle synes.Det kommer også inn ekstremt tett tåke fra de kanter og alt er urealistisk.Dette kommer til å skje vær gang det kommer anntydning til snø i lavlandet slik vi fikk på Fredag.Er det mulig å få sjekket opp hva slags fartøyer som «leker» seg rundt vår kyst.Klimamøtet i København hadde ikke blitt helt det samme med en halv meter snø i lavlandet før Desember.Er så lei det kjeltringepakket som manipulerer vår natur og det er fortvilende å ha så godtroende eller likegyldige medborgere.

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  Blue
13 år siden

Har du noen link som beviser at militæret står bak,eller synser du bare?

Otto
Abonnent
Svar til  Veteran1
13 år siden

En alternativ kilde for informasjon, Hawks CAFE, Citizen’s Association of Forensic Economists http://groups.yahoo.com/group/hawkscafe/

Blue
Blue
Abonnent
13 år siden

Jeg skriver militær karakter ikke det norske forsvar nødvendigvis.
Mulig de brenner og slipper ut enorme mengder med gass i atmosfæren slik som vist på videoen som JJ har lagt ut om at dette er planlagt fra 1961 hvem vet.
Ellers har en kar fra Spania dokumentert meget godt hva som foregår her. http://www.ethericwarriors.com/ip/viewtopic.php?t=1731
Jeg har ikke min egen observasjonsflåte der ute i havet selv om jeg skulle ønske det så selvfølgelig blir det en form for synsing om hva som er årsaken til slike tempraturer.Det som er helt sikkert er at det ikke skal være 23 varmegrader der ute i November og det er vel sjeldent så varmt der selv på sommeren.
Dette kan selvfølgelig avfeies som en feilmåling i ettertid, men en ting som er sikkert når det var litt klarvær på dagen i går før tåka fra havet la seg igjen lå chemtrails tett på himmelen.

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  Blue
13 år siden

Nå brennes det vel store mengder gass til havs både under oljeutvinning og fra gasskraftverkene på plattformene,men dette er da ingen hemmelighet?Har evt militæret egne gasslagre de brenner for å forandre klimaet?Hørtes tynt ut,men overbevis meg gjerne.

Blue
Blue
Abonnent
13 år siden

Jeg heller i hovedsak til at det brukes HAARP teknologi og jeg tror nok ikke du nødvendigvis kan overbevises hvis du ikke allerede er overbevist om at det brukes manipulasjon mot vårt vær.Oppvarming med gass på kort tid ville nok blitt et risikabelt inferno vil jeg si meg enig i.Det er nevnt i våre medier at det skal settes inn tiltak blandt annet i Russland mot snøen i Moskva i år som det også har vært referert til av andre her på nyhetsspeilet og hvis du ikke tror dette misbrukes i en større sammenheng tror jeg ikke du ønsker eller har til hensikt å se hva som foregår.Det er enkelt å se at dette dreier seg om makt,penger og styring for mitt vedkommende og at de går ut med at de bruker dette i land som Russland og Kina der menneskerettighetene ikke kommer i første rekke for å sjekke reaksjonene overrasker ikke.

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  Blue
13 år siden

HAARP teknologi?Hva er det egentlig?Har du noen spesiell kompetanse til å uttale deg om hva HAARP egentlig er?Dere påstår jo den lager jordskjelv,forandrer vær,mindcontrol osv,,men hvordan gjør den det sånn rent fysisk?Min eks svoger jobbet både der og på Eiscat utenfor longyearbyen,men jeg fikk vel ikke akurat inntrykk av at ting var veldig hemmelig.PS.Jeg har selv vært inne på Eiscat Svaldbard.Såvidt jeg vet kan HAARP faktisk besøkes av nesten hvemsomhelst fortsatt.

Thunderdahl
Thunderdahl
Abonnent
13 år siden

Oslo om dagen minner om polarsirkelen midtvinters.Har ikke sett sol på mange dager ,er en seig tåkesky som ligger over byen.

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  Thunderdahl
13 år siden

Hmm.Bare en tanke…Hva med å sjekke det enkleste først?Ring meteorologisk institutt og sjekk der før du begyner å spekulere i HAARP;Chemtrails og andre my(s)tiske fenomener..Occam du vet..

Thunderdahl
Thunderdahl
Abonnent
Svar til  Veteran1
13 år siden

Her er du forutinntatt. Jeg kommenterte bare været ,men viste dit sanne jeg.

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  Thunderdahl
13 år siden

Hvis mitt sanne jeg er å kreve beviser for det som påståes ser jeg ikke på det som noe negativt.Tvert imot:-)

Blue
Blue
Abonnent
13 år siden

Hvis du ikke kjenner til og har fått info hva HAARP er ut i fra alt det som kan leses om det så vil du ikke fatte eller finne ut av hvor utstrakt systemet er og hvordan det brukes.Etter så mye tid her på speilet trenger du vel ikke at jeg eller andre forklarer deg hva vi observerer igjen og igjen?Anlegget i Tromsø er bare en del av et større program.Jeg mistenker nesten at du vet litt mere enn det du forteller siden du er så interessert i hva andre kan vite.Du kjenner helt klart folk til og få de svarene du ønsker hvis du ikke har dem selv.Jeg forteller om det jeg observerer av høyst uvanlige hendelser som f.eks før i dag har jeg vært vitne til regn i 6-7 kuldegrader som noe av det mest ekstreme og hvordan et «oppegående»værmodifikasjonsystem stopper/sprenger skyer over flere måneder som kvalifiserer til fengsel i følge norsk lov.

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  Blue
13 år siden

Jeg har ikke sett neo som likner på troverdig info om hva HAARP virkelig gjør.Mest synsing og hva man tror det gjør.Hva med noe seriøst vitenskapelig?Hvis du mener å være i nærheten av å bevise noe av det du påstår bør du vel anmelde HAARP anlegget da?Regn i kuldegrader er da ikke uvanlig?Jeg husker for noen år siden i nordvest tyskland da det regnet i 16-17 minus i flere dager.Det var totalt kaos rundt Hamburg og Bremen på alle veier pga alle ulykkene.

« Forrige artikkel

En gal verden

Neste artikkel »

Morsom vaksineringsfeil?

83
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x