Det vi prøver å oppnå

4.5K visninger
17 minutter lesetid
53

Av og til skriver lesere i kommentarfelt til artikler her inne ting som virkelig er inspirerende. Ikke nødvendigvis på den måten at de er oppløftende, men de setter fokus på et tankesett som trenger utdypning og forklaring. Fordi jeg tenker at flere stiller samme spørsmålet har jeg lyst til å svare.

En kan stille spørsmålet om hvorfor folk som er så himla misfornøyde med tilværelsen og måten ting skjer på ikke melder seg ut av samfunnet og flytter ut i villmarken hvor man kan meditere i fred og ro.

Er fenomenet, ”Nyhetsspeilet” et samlingssted for paranoide konspirasjonsspekulanter, surmulere, protest glade anarkister, urokråker og misfornøyde tullinger eller handler det om noe annet?

I 2010 blir jeg seksti år. Jeg er født og oppvokst i USA der reklamen har alltid fortalt meg og resten av verden at USA representerte friheter for alle. Jeg vokste opp i mulighetens land med kristne idealer. Jeg fikk mitt første kjemi sett da jeg var 7-år gammel – jeg ville bli vitenskaps mann. Jeg hadde min egen benk nede i kjelleren fra 9-års alderen som var mitt laboratorium, komplett også med kortbølge radio. Da jeg var 11 lagde jeg krystall radioer skjult inne i skrivepenner som kunne ta opp musikken på mellombølge radio. Med en liten ørepropp kunne jeg høre på musikken på lesesalen på skolen. Jeg var også glad i å tegne og tok opp foto da jeg var 15 fordi det ble tilbudt på skolen jeg gikk på. Så endte jeg opp med å bli reklamefotograf. I 1984 hadde jeg en omsetning alene på 1,6 millioner fra mitt atelier i Oslo. Jeg var gift og hadde to barn. Jeg bodde på en idyllisk øy i Oslofjorden. Min svigemor var medlem av den norske regjeringen og i så måte hadde stor anseelse. Jeg hadde absolutt ingen grunn til å være misfornøyd med livet, med samfunnet eller med verden. Jeg stortrivdes i og for seg i min komfortsone.

Så du kan stille spørsmålet, ”Hvorfor er han så ”misfornøyd”. Til det er mitt svar, jeg er ikke misfornøyd, bare mer bevisst. Før i tiden levde jeg i en gedigen illusjon som mange i dag kaller ”The Matrix”. Jeg skal si deg at virkelighetsoppfatningen jeg hadde mens jeg levde i ”The Matrix” er en veldig annerledes virkelighetsoppfatning jeg har nå, som jeg har forlat ”The Matrix”. Om jeg hadde oppdaget Nyhetsspeilet mens jeg fortsatt var et matrix medlem hadde jeg sikkert brukt begrepet ”paranoide konspirasjonsspekulanter” og ”dag drømmende svevende tepper”. Derfor respekterer jeg spørsmålet som har inspirert til et langt svar.

Hvordan en forlater illusjonen

Det er mange måter å forlate den virkelighetsoppfatningen som jeg kaller ”The Matrix”. For mitt vedkommende var det en prosess som startet i 1987. Jeg ble sparket ut av komfortsonen min. Det var et møte med døden som gjorde saken for meg. En av mine nærmeste naboer mistet sitt barn på kvelden, dagen før den skulle døpes. På toppen av det døde kvinnen som jeg hadde møtt i USA, som var grunnen til at jeg flyttet til Norge. Jeg hadde alltid stilt kritiske spørsmål til min kristen bakgrunn, men jeg hadde aldri kommet så langt at jeg begynte å bli aktivisert til å gå grundig til verks og ta et oppgjør med mine spørsmål. Delvis ufør etter en bilulykke, finansierte jeg min egen overgang fra reklame fotograf til å bli utdannet innen NLP og Hypnose. Det gjorde det mulig for meg å søke etter svarene på tilværelsens såkalte mystiske sider. Når jeg i dag skriver om åndelig bevisstgjøring er det ikke noe som handler om noe jeg tror på, men noe jeg vet om. Jeg har gått veldig grundig til verks og jeg er glad for det. Jeg kunne aldri ha gjort den oppgaven og funnet mine svar hadde jeg ikke hatt den kompetansen som jeg fikk fra NLP og Hypnose. NLP er blant annet studiet av strukturen av subjektiv opplevelse hos mennesker. Hypnose er et redskap for å komme direkte i tale med våre ubevisste ressurser. I går registrerte jeg at sent på kvelden var en TV-serie som heter ”The Mentalist”.  Halve programmet var propaganda som hadde til hensikt å sette NLP-kompetanse og hypnose i et meget dårlig lys – som redskap for manipulasjon. Jeg forstår hvorfor denne propagandaen er ute nå. Om for mange lærer seg NLP, vil de lære om hvordan de bedre kan bruke sine mektige ubevisste ressurser. De ville bli raskere ”selvbevisste”. De ville forlate ”The Matrix”.

Når jeg ser tilbake til den tiden jeg bare var opptatt av individets bevissthet var jeg bare så vidt opptatt av samfunnets bakenforliggende struktur. På en måte var jeg fortsatt delvis inne i ”The Matrix”. Før i tiden var jeg lite politisk bevisst. Jeg var absolutt passiv på det planet. Jeg har alltid vært en motstander til amerikansk politisk innblanding i andre lands integritet men det var bare en nesten allmennakseptert holdning om USA som en form for verdenspoliti. Så kom 11, september 2001 – jeg ble like satt ut som de fleste her i verden og jeg visste så lite da at jeg trodde på løgnene som verden ble servert. To år etterpå var jeg på besøk hos mine foreldre i USA. På Internett kom jeg tilfeldigvis over en link som førte meg til Rense.com (http://www.rense.com/). Der var det en artikkel som hadde tittelen, ”Hunt the Boeing”. En franskmann hadde lagd en grafisk oppstilling av hvordan flyet som skulle ha ødelagt Pentagon bygget i USA måtte ha sett ut. Ingenting stemte. Hullet i Pentagonbygget, før veggen kollapset var alt for liten for å svelge det store flyet og vinduene var fortsatt hele der motorene og vingene måtte ha vært. Det var rett og slett ingen store vrakrester å se. Jeg var sjokkert. Jeg viste min far nettstedet – fortsatt aktiv link: http://www.asile.org/citoyens/numero13/pentagone/erreurs_en.htm – Hans eneste kommentar var at, ”A son of mine would never believe crap like that!” Jeg visste selv ikke hva jeg skulle tro. Jeg begynte å grave dypere. Jo dypere jeg gravde desto mer overbevist ble jeg over at hele verden hadde blitt lurt til å tro at Muslimske radikale sto bak. Min forståelse over at 11, september terror angrepet var en falsk flagg angrep for å få emosjonell støtte til å starte to kriger åpnet en dør som var tidligere fullstendig sperret ved en antagelse om at ingen regjering kunne finne på noe slik.

Når pilarene i vår virkelighetsoppfatning rakner

Alle mennesker har en oppfatning av virkeligheten. Den oppfatning er selvfølgelig subjektiv. Det er ikke mulig å ha en objektiv virkelighetsoppfatning fordi mennesket er og alltid vil bli et subjektiv vesen. Det har NLP lært meg. All informasjon vi tar til oss er sansebasert. Vår oppfatning av virkeligheten er alltid basert på antagelser og trossystemer. De er alltid veldig sammensatte og komplekse. De er, hos de fleste, veldig ubevisste. Ingen mennesker liker opplevelsen av at deres bærebjelker eller ”pilarene” til virkelighetsoppfatningen blir truet. Vi har investert mye av vårt liv for å sette livet sammen på en måte som gjør at det henger på greip.

Det er også derfor enkelte mennesker føler seg veldig truet av budskap om at deres virkelighetsoppfatning er basert på illusjoner. Sett fra et psykologisk ståsted som jeg er veldig komfortabel med, er det et psykologisk sjokk for psyken å oppdage at de har blitt lurt til å tro på en løgn. Forvirringen kan bli total – særlig dersom tre viktige bærebjelker raser på samme tid. På Nyhetsspeilet utfordres tre områder av livet som er sentrale for menneskets oppfatning av virkeligheten – Menneskets åndelig tilværelse, samfunnets skjulte sider og forståelsen av at vi ikke er alene i universet.

Nye virkelighets oppfatninger må også henge på greip

Når jeg begynte å sette sammen en ny virkelighetsoppfatning i forhold til menneskets åndelig essens, brukte jeg all den tid jeg trengte for å gå grundig til verks. I dag er den forståelsen tilfredsstillende for mitt behov. Jeg vet jeg kan ha noen huller i min innsikt og jeg vet at hullene er nokså små. Alle sidene ved min forståelse har bestått alle prøvene jeg har greid å slenge mot de, inklusiv tid. Fordi jeg jobbet så grundig med den ene av disse  pilarene følte jeg ingen stress ved min arbeidstempo. Hadde alle tre falt samtidig hadde det vært en veldig annerledes sak.

Jeg er veldig glad for at jeg tok den første før jeg begynte å utfordre min forståelse av storsamfunnet. Nesten alle saker som handler om storsamfunnets skjulte sider er skremmende. De er faktisk også livstruende. Derfor forstår jeg det veldig godt at mange ikke vil ha noe med disse tingene å gjøre – ikke i det hele tatt. Det er liksom bedre ikke å vite. Det er faktisk to gode grunner til at mange har en motstand til å sette seg inn i konspirasjoner – Den ene er at det tvinger de ut av sin komfortsone. Det andre er frykten – redselen for døden. Jeg vet om nesten ingen mennesker som oppsøker det å utfordre viktig spørsmål om tilværelsen mens de er i sine komfortsoner.

Saken er bare den at flere og flere blir sparket ut av sine komfortsoner fordi kreftene som driver vårt samfunn har blitt stadig mindre skjulte og de har blitt stadig mer frekke i sin fremgang – som om de tror at ingen legger merke til dem. Til tross for en propaganda styrt media har vi fortsatt, foreløpig en fri og åpen Internett. Derfor vet jeg, for eksempel at den Tyske regjeringen og militæret skal få en annerledes versjon av svineinfluensa vaksine. De skal slippe å få vaksiner med gift stoffer. Det gjelder ikke for resten av samfunnet! Det burde være nok for de fleste å spisse ørene og lure på hva pokker det er som skjer.

Hva er min rolle og agenda oppe i det hele

Når jeg ser bakover i mitt liv, ser jeg en veldig rødglødende tråd som binder det ene til det andre. Jeg har veldig unike kunnskaper og ferdigheter som gjør det mulig for meg å gjør akkurat det jeg gjør – det er å dra sammen alle de fragmenterte bitene av sann informasjon og sette det sammen til en helhet. Deretter er det også en del av min oppgave å levere fra meg den informasjon på en troverdig måte. Jeg føler en viss tids press fordi jeg har blitt oppmerksom på at hele vår verden er i ferd med å gå over til en mer opplyst tid og form. For å si det i filmspråket – istedenfor ”Independence Day” blir det mer ”Graduation Day”. Oppgaven er da å få flest mulig, innenfor deres fri vilje, å gjøre seg opplyst om deres åndelig opphav og valg av polarisering. Tanken er den at jo flere som blir bevisste desto mer oppnåes det et vippepunkt som bringer flertallet til den samme erkjennelsen – som et paradigme skifte. Alt dette skjer midt inne i en stadig økende bruk av kraft den andre veien for å holde flertallet i sin tilstand av ubevissthet. Det er kreftene som vil at mørkealderen skal fortsette slik at de kan holde kraften sin, makten sin og sin myndighet enda lengre.

Hvordan kan dette være mulig

Menneskets tilværelse har faktisk alltid vært preget av dualisme. Denne tilværelsen er ofte beskrevet som kampen mellom det ”gode” og det ”onde”. De aller fleste mennesker forstår denne kampen som en metafor som synes å prege vår historie, vår kultur og vår media underholdning. Jeg hadde også et slikt forhold til dualitet. Det var en metafor – en som sitter dypt i vår psyke, men likevel en metafor. De religiøse ser på det som en virkelig kampen mellom ”Gud” og ”Djevelen”. I denne kampen er det helt ok å ta liv, så lenge det er livet til den andre siden. I 1993 opplevd jeg en hypnotisk transe der jeg kom i en tilstand der jeg snakket om innsikter som ikke var mine egne. Fenomenet kalles ”kanalisering”. Den er faktisk også viktig for større deler av religiøse forståelser. Under transen ble jeg ledet ved spørsmål som jeg svarte på. I transen sa jeg til min hypnotisk guide eller leder at hun kunne stille hvilket som helst spørsmål og jeg kunne da svare på det. Når jeg skriver ”jeg” so mener da i dette tilfelle at det var bare min stemme – svarene kom ikke fra meg i det hele tatt – jeg snakket også om ting som ”jeg” ikke hadde det minste peiling på. Selve transen ble tatt opp på bånd. Den lå inne i skuffen min av transer tatt opp på bånd helt til 2001 før jeg tok meg tid til å skrive ned alt som ble sagt. Med så lang tid i mellom hadde jeg for lenge siden også glemt hva det var som hadde blitt sagt. Det var som om innsikten skulle ikke helt ut til et publikum enda. Den var derimot veldig viktig som en kapittel i Livets Håndbok som ble skrevet ferdig i 2007. I denne transen lå en av mange nøkler til forståelse for hvordan storsamfunnets indre struktur også passer inn i den bakenforliggende åndelig strukturen på tilværelsen.

Hvorfor dualitet?

For å skjønne veien må du vite hvordan den ikke er. Først da kan du vite hvor den er. Det er en av de store…store, viktige grunner til å være på det fysiske plan. For å erfare hvordan det ikke skal være. For å søke, hvordan det skal være. Til å se lys, fordi vi har sett mørke. Til å kunne velge. Derfor er det dualitet, for å kunne velge. Kjærlighet krever dualitet fordi kjærlighet er å velge. Frihet til å velge. Forstår du hvorfor dualitet?

Dualitet er en del av frihet og kjærlighet fordi uten dualitet, vil vi ikke lære å velge. Uten å lære å velge vil vi ikke lære om frihet. Derfor valg. Derfor dualitet, for å ha valg.

Mener du med dualitet at vi rommer alt?

Gjennom dualitet, kan du erfare alt.

Dette, sett i fra mitt ståsted, er superlogisk, klart og tydelig. Dualitets kreftene har en veldig viktig hensikt – de er der for at vi skal kunne oppleve hele bredden av muligheter slik at vi kan forstå hva som er ”smart” gjennom erfaringer. Det er en del av ”programmet” at vi skal ha ondskapen på denne jorden. Uten den vil den ikke fungere som den åndelig skolen den er.

Hva er dualitet?

Det ”gode” og det ”onde” er nesten aldri definert. Begrepene pleier å fremstå som abstrakte substantiver som ”tingliggjør” dynamiske prosesser til statiske gjenstander. For noen år siden kom jeg endelig over en forklaring jeg kunne forstå – noe som gjør det gode og onde til prosesser. Det handler om to fullstendig ulike oppfatninger av tilværelsen. Den ene er holistisk og forstår at all bevissthet er knyttet sammen – det er universets fellesnevner – ikke materie. Den motsatte forståelsen er fragmenterte i forhold til holisme. Den oppfatter alt som er i universet som separate enheter – som isolerte øyer som lukkede systemer. Positiv polarisering (det gode) er innenfor en enhets lov (Law of One) og formaner at en yter tjenester til andre minst 51% og tjenester til selv maks. 49%. Når en tjener egne interesser er det et poeng at det ikke gjøres på andres bekostning. En gir alltid litt mer ut enn man tar tilbake. Selvutslettelse i denne tankegangen er ikke noe god idea fordi om en sletter seg selv ut, volder det skade på resten av helheten.

Merk at denne forståelsen er i konflikt med bl.a. kristendom. Ideen om at Jesus døde på korset for å frelse oss fra våre synder blir en ansvars fraskrivelse i et åndelig perspektiv da vi alle er ansvarlig for vår egen utvikling og læring. Videre viser all evidens som handler om bevissthetens evne til å huske tidligere liv samt nær døden opplevelser at det er ingen straff eller helvete. Det er ingenting som er ”synd”. Det er bare læring og erfaring.

Negativ polarisering er en holdning om at en skal tjene sin egen agenda minst 95%, gjerne på andres bekostning, mens man gir maks tilbake 5%. Slik jeg ser det er det intet annet enn psykopati satt i system. Den informasjonen jeg har kommet til leder meg til å forstå at valg av polarisering er et meget viktig poeng med eksistensen på dette nivået av sjelelig erfaring. Det andre er ”åndsbevissthet”. Det vil si at du har begynt å forstå og bruke de ressursene du faktisk forvalter som ånd som lever i en midlertidig kropp.

I min forståelse av tilværelsens underliggende struktur er det slik at dualitetskreftene fortsetter inn i de to neste nivåer av ”skole” som bevissthet gjennomgår. Etter dette integreres all dualitet til positiv polarisering. Dualitetskreftene er kun sammen på samme sted i vår ”skole”. På høyere nivåer er de skilt fra hverandre da ”kraften” hadde ellers vært for sterk. Hva er målet hos de som er negativ polariserte? Det er dominans, kontroll, hersketrang. Det er disse som dyrker ”elite” kulturer som er på vei inn i det negative.

Agendaen fra den andre siden handler om ”Fri vilje” – Frihet til å kunne velge. Positiv polarisering søker sin informasjon gjennom det som ofte kjent for å være ”Esoterisk”. Negativ polarisering søker den samme informasjonen gjennom det som er kjent for å være det ”Okkulte”. Enkelte har uttalt at Nyhetsspeilet fronter det ”okkulte”. Til det vil jeg heller svare at vi fronter det som er ”esoterisk”. De som har tatt seg tid til å utforske denne verden blir overrasket over å oppdage at de som går den okkulte veien latterliggjør gjerne esoterisk disipliner – slik som astrologi, mens de, i det skjulte, bruker den samme kunnskapen, men de bruker til å male sin egen agenda mot andre.

Denne forståelsen av positiv og negativ polarisering som to ulike veier til egenutvikling gir gode svar på myter og påstander om ”guder” og ”djevler”. Også ET-intelligens kan være positiv eller negativ polarisert. Mens de som er positiv polariserte lager sakral geometri tegninger og annen symboler i korn åkrene – helst uten å skade kornet – tenker – ”Hva synes du om dette”? Driver negativ polariserte ET-intelligens med bortføring og testing på mennesker uten at de har bedt om det. Gjennom denne forståelsesmodellen er det mye som kan falle på plass for den som søker etter innsikt.

Dualitet og dens utfoldelse i storsamfunnet

Slik som jeg har skrevet i forutgående artikler, er jeg hellig overbevist om at denne planeten kommer til å være utsatt for en energetisk skifte fra den ene skolen til den neste. Vi ser over alt at tegnene er til stede i forskning innen fysikk, representert blant annet av Nassim Haramein (http://www.theresonanceproject.org/), Marko Rodin med ”Vortex Based Mathematics og Rodin Coilen (http://video.google.com/videosearch?client=safari&rls=en&q=Marko+Rodin&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&ei=sJ7dSuCkD47h-Qb-nZQ0&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBAQqwQwAA#) Forskning innen Torsion Physics og The Electric Universe – (http://www.holoscience.com/), Korn sirkler, forskning rundt bevissthet og nær døden opplevelser, flere og flere observasjoner av ET-og UFO evidens – alt sammen er med  på å bringe på banen det faktum  om at universet er faktisk ikke skapt slik som tradisjonell vitenskapen har påstått. Flere og flere vil få anledning til å våkne opp fra den læren og de holdningene som er representert ved en fragmentert oppfatning av universet.

Kreftene som forsøker å påpeke det faktum om at vi lever i en holistisk univers er de ”gode”. Kreftene som forsøker å holde tilbake denne kunnskapen, som er for konkurrerende virksomhet mellom mennesker, forskjeller, splitt og hersk teknikker, konflikter, krig, frykt, kontroll, overvåkning, manipulering, propaganda, tvang og maktmisbruk er elementene av den negative siden. Mens evidensen for en holistisk univers øker i omfang øker også evidensen for at organisert psykopatiske trekk blir mer og mer åpenlyst. Spenningsfeltet mellom disse kreftene er med på å skape en slags katalysator effekt på den delen av befolkningen som ikke helt har bestemt seg for hvilken vei de vil gå. Det er fortsatt en god  del av disse som lever sitt liv fullstendig uvitende om den krigen som pågår rett foran dem. I den nærmeste fremtiden forventes det at flere og flere vil tvinges til å ta sitt standpunkt for hvor de vil stå i forhold til polarisering. Det valget er et fritt valg. Det er også et viktig valg.

Mens det kan se ut til at dett ”lønner seg” å kare til seg fordeler på andres bekostning – eksempelvis elitens evne til å dra ut bonuser i millionklassen mens bedriftens trofast mannskap får sparken – eller ved at den tyske regjeringen og militæret skal får en renere form for vaksine enn resten av befolkning – er det en stor hake ved det hele. I det neste nivået av ”skolen” blir alle de som er negativ polariserte inkarnert på sin egen planet – samlet. Disse vil alle gå i kampen for å være best, først, sterkest og mest kontrollerende. Det vil alltid bli en ”alpha” hund, og det vil alltid være en annen som truer dens posisjon. Med utvidet psykiske evner vil mye av kontrollen være av den ”usynlig” sorten. Det er en hundegård jeg ikke kunne tenke meg å oppsøke.

De som velger positiv polarisering vil oppdage at de fortsetter sine inkarnasjoner på en Jord som støtter kun positiv polarisert energi som er i det neste nivået – Disse vil også oppleve utvidet psykiske evner og skillen mellom det bevisste og ubevisste sinnet vil forsvinne. Alle vil kunne lese hverandres tanker. Ingen vil kunne ha en skjult agenda og fremgang vil gå gjennom samarbeid til forskjell fra konkurranse. Ettersigende skal det være hundrede ganger mer positiv enn det vi kan få til her og nå. Det blir veldig bra.

De som ikke helt har klart å ta sine beslutninger vil trenge mer tid – det er helt i orden. Tid i en åndelig forstand er annerledes enn slik vi oppfatter det i den fysiske verden. De bare fortsetter med en ny ”semester” i den samme gamle skolen – i mørket med dualitet. Hvor lang tid er en ”semester”? Jeg har hørt rykter om at det er samme tid som Maya storkalenderen – 25,920 år.

Så – hvorfor maser vi?

En kan stille spørsmålet om hvorfor folk som er så himla misfornøyde med tilværelsen og måten ting skjer på ikke melder seg ut av samfunnet og flytter ut i villmarken hvor man kan meditere i fred og ro.

Jeg kan ikke tillate meg å være bitter fordi verden styres stort sett av psykopatiske krefter. Jeg har faktisk, for lenge siden, akseptert at deres eksistens har en mening og hensikt. Jeg behøver derimot ikke være så redd for deres makt at jeg holder stille mens de manipulerer en hel verden mot deres mål. Så jeg ser min rolle i det hele som en del av kreftene fra den lyse siden. Jeg setter lys på det som er de mørke kreftenes agenda, samtidig forsøker jeg å dele ut en forståelse for hvordan alt sammen henger på greip. Meningen med min eksistens er ikke å meditere ute i villmarken i fred og ro. Jeg er i krigen gjennom å hjelpe andre og gjennom å informere. Inne i blant denne ”krigen” prøver jeg å fylle opp for meg selv for å holde balanse. Da padler jeg gjerne kajakk når jeg er i form til det.

Så hvis du som leser blir lei og sliten av å få servert avsløring av konspirasjoner og psykopatiske handlinger, skal du vite at vi også er blitt veldig lei av det samme. Det er en vanskelig oppgave å holde balansen og veve et bilde som gir mening ut fra de fragmenterte bitene som er tilgjengelig for oss. Vi søker bare å nå så mange som mulig slik at de kan ta sin egen standpunkt og bruke sin fri vilje.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

53 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Mine poster forsvinner hele tiden. Sensur – eller dårlig programmering?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Vet ikke hva det er BelzeBob men ikke bare du som er rammet, vi er flere som har trøbbel her. :-(

smurfen
Redaksjonen
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Er ikke bare deg Bob
Bare tull på NS nå, i går var kommentarene mine borte og i dag er dem komt tilbakers, sidene en klikker på viser bare gamle kommentarer og så viser dem bare nye mens gamle er borte osv …
Spørs om ikke har sneket seg inn en liten edderkopp på serveren til NS ;)
Men men heller bugs på serveren til NS en i senga mi :P

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  smurfen
13 år siden

Ved første øyekast
284 Innlegg 12,744 Kommentarer
4 Sider 12,744 Approved
4 Kategorier 0 Ventende
899 Stikkord 0 Søppel

No Good News tema med 8 innstikk
Du bruker WordPress 2.9.

Akismet har beskyttet bloggen din fra 432 søppelkommentarer, men det er ingenting i søppeldunken din nå.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Det er sheldent vi sletter. Håper ikke vi har ubudne gjester på festen? En kommentar på nyhetsspeilet har ofte like mye eller i mange tilfeller mer sensetiv informasjon enn selve artikklene. Det er noen i buskene med andre ord, piss i buskene, ikke buksene!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Kan jo nesten virke sånn når hele artiklen: hvis du tror du lever en gang”
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/hvis-du-tror-at-du-lever-bare-en-gang/
Kommer og går i visningsfeltet og når en klikker på linken så kommer det opp Error 404 – Siden ikke funnet :(

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Kan dere skille mellom fantasi og virkelighet?

Indigo barn
Stjernebarn
Vandrere
Kanalisering
Galaktiske føderasjoner
Aliens som reparerer ozon-laget
Innhøstning til den fjerde densitet
Telepatisk kommunikasjon med delfiner på Pleiadene
Programmerte bergkrystaller fra Atlantis
Tachyon pyramider som nøytraliserer chemtrails
osv osv

Hvor mye av dette er fakta, og hvor mye er realitet?

David Icke: «Dette er ikke et bord! Det er kun en illusjon!» Bank, bank…

sofi
sofi
Abonnent
13 år siden

gode og onde krefter, det må da være vesener som representerer disse kreftene?

Vi er jo vesener som utfører gode og dårlige handlinger, og så må vi prøve å erkjenne hva vi har valgt og hvilke krefter som er i sving – og prøve å lære av det. Men hjertekraften er jo alltid Kristuskraften, mens det som vil forføre oss er Lucifer og Ahriman? Det er jo store kosmiske vesener og ikke bare energier og krefter, slik vi selv er vesener og ikke bare energier og krefter?

skulb
skulb
Abonnent
14 år siden

Tror 9/11 var oppvåkningen for de aller fleste for å være ærlig, men ingen hadde fått det med seg uten Internett. Media skrev jo ikke om det, og holder seg fortsatt til den ofisielle versjonen.

Lurte forresten på om du hadde hørt om David Icke Mike. Han snakker om mange av de samme tingene angående felles bevissthet, han har tilogmed studert hypnose:)
Er ikke helt sikker på om jeg forstår/ er enig i alt du skriver; jeg er for eksempel sterkt tvilende til UFO temaet. Det har bestandig virket mere nærliggende å tro at observasjonene dreier seg om undertrykt teknologi og psykologisk krigføring istedet. Menneskets evne til å forestille seg ting for deretter å overbevise seg selv om at forestillingen er sann er enorm.
Uansett var det en fin artikkel med mange gode betraktninger, og jeg tror du er inne på sentrale temaer. Og det til tross for at jeg er ateist med filosofiutdannelse.
Det er kanskje håp for de fleste:)

http://video.google.com/videosearch?q=david+icke+freedom+or+fascism&emb=0&aq=f#

Er et 6 timers foredrag av David Icke som jeg anbefaler på det varmeste hvis man vil være litt esoterisk.

coolio
coolio
Abonnent
14 år siden

Hvordan vil dere definere «godt» og «ondt» uten å blande inn subjektivitet?

Godt og ondt er konsepter skapt av moralske og etiske verdier innenfor et gitt samfunn. Moral og etikk er da selvfølgelig de allment aksepterte standarder innenfor det gitte samfunnet.

Kampen mellom godt og ondt er derfor ingenting annet enn en kamp mellom to forskjellige perspektiv. Eller?

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  coolio
14 år siden

Ikke nødvendigvis. Greske filosofer skilte mellom kaos og orden, eller skapende krefter og ødeleggende krefter, men de tenkte ikke på dette som ondt og godt fordi langvarig orden skaper stagnasjon, mens langvarig kaos ikke har innhold. For folk som Herklit og Parmenides var dette den grunnleggende dynamikken i kosmos, og fra dette utgangspunktet konkluderte de i motsatte retninger med at det menneskelige perspektivet er meningsløst for forståelse. Herklit mente at ingenting var varig eller med fast form, men i konstant endring, Parmenides at all bevegelse var en illusjon og at alt var ebdelig formet.

Platons syntese av disse to retningene av Gresk filosofi burde være mer kjent; ideer eller metafysikk er uforanderlig, mens det fysiske uttrykket for det metafysiske er mindreverdig og forgjengelig. Platon formulerte det gode som en absolutt etisk standard som aldri endrer seg, uten at jeg vet sikkert hvilke andre innflytelser som kan ha påvirket ham. Poenget er at for Platon var ingen forståelse mulig uten etisk innsikt og en god livsførsel.

Fra dette sentral temaet til Platon er det ikke vanskelig å se hvor kristendommen fikk sine etiske prinsipper fra, siden platonsk filosofi ble direkte overført til kristen teologi. Denne prosessen forenklet forståelsen fra Platon og omformulerte den til allegori, eventyr og et redskap for sosial kontroll.

Med andre ord er det mere produktivt å lese Platon enn bibelen hvis du vil forstå det filosofiske forholdet mellom kaos og orden og mellom godt og ondt.
Platon forsto at et samfunn nødvendigvis må ødelegge seg selv uten en etisk forankring som ikke kan diskuteres.
Om man formulerer denne forankringen gjennom religion, filosofi eller lovverk er i og for seg irrellevant, poenget er at fravær av normatikk fører til oppløsning. Jeg synes ikke det er vanskelig å se tegn på dette i dagens samfunn.

Det er for mye forlangt å forvente at den delen av den filosofiske tradisjon som tar for seg forholdet mellom subjekt og objekt, om untviklingen av intersubjektivitet og felles bevissthet kan forklares i en kort kommentar. Det er skrevet enorme mengder om temaet som overhodet ikke har noe med religion å gjøre, så du får bare starte å lese.

Start med Platon og jobb deg fram til Leibniz så skulle det begynne å hjelpe, ses om 10-20 år:)

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

NWO Resistance Norge – ja men så bra! Det står visst bedre til enn jeg trodde da. Flott at folk kan samarbeide.

Mike – nei jeg er absolutt i mot vold. Vold skal vi ikke ha noe av.

vidar
vidar
Abonnent
14 år siden

Beklager dersom dette blir litt utenfor artikkelen, men ettersom noen anbefalte zeitgeist her vil jeg benytte anledningen til å anbefale

Gregg Braden: Awakening To Point Zero

http://www.youtube.com/watch?v=UbvSHjFDQog&feature=related (part 1 av 22)

dette er nesten 4 timers opptak fra 1995 tror jeg hvor veldig mange av de endringene vi går gjennom nå blir forklart vitenskapelig og med referanser til historiske tekster. Med tanke på at denne videoen er nesten 15 år gammel er det enda mer interresant hvordan han har så pgod peiling. de første delene er kanskje litt «tørre» men fungerer som bakgrunn for de neste. det finnes sikkert en overflod av gode bøker å lese, men hvis du isteden ønsker en video så er denne å anbefale på det sterkeste. noen av tingene den spenner over, backet av vitenskap og historske tekster: shcumann effekten, polskifte (hvordan dette har forekommet før) og hvordan jorden vil begynne å rotere andre veien, forskjellige typer kalendre, diverse evolusjonsmessige sykluser, bevissthet med mer med mer. husker ikke alt i farten, men husker at han henviser til og forklarer vitenskap som backer ham opp. noe som er veldig vitkig for mange. zeitgeist er også bra, men handler jo om helt andre ting.

og ellers takk for en god artikkel Mike. du skriver strukturert, saklig og objektivt. veldig bra. og ellers synes jeg artikkelen oppsummerer dagens virkelige slagmark. det virker som om kampen hardner til nå og at folk ikke kan sitte på sidelinjen stort lenger…

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Jeg skjønner ikke denne svartmalingen av tradisjonell vitenskap.Omtrent alle moderne hjelpemidler inkludert datamaskinen du skriver på er utviklet av tradisjonelle vitenskapsmenn.Hvilken fremgang kan du spore i de sammfunn som heller holder seg med det spirituelle?(ref muslimske land feks)Absolutt null og niks..Hva nytte har «åndsvitenskap» og annen pseudovitenskap tilført verden?

ArneLo
Abonnent
Svar til  Veteran1
14 år siden

Kankje åndelig utvikling ikke gir synelige spor som tilsynelatende materialistiske gevinster?

Kjetil S
Skribent
Svar til  Veteran1
14 år siden

Veteran1

Du stiller etter mitt syn feil spm. Det er ikke noen «nytte» i åndelighet, sett fra en materialistisk synsvinkel. Det er heller ikke det som er poenget. Det blir det samme som å spørre hvilket bidrag til det åndelige/spirituelle vitenskapen har kommet med. Nada skulle jeg tro. Og fremgangen ved det spirituelle du etterlyser kan du heller ikke spore på det materielle plan.

Det du heller kan spørre deg er dette: Hvilken elendighet har «åndsvitenskap» tilført verden? Og hvilken elendighet har «vitenskapen» tilført verden? Svaret bør være åpenbart! (Og vær vennlig og se bort fra organisert religion. Det er ingenting spirituelt eller åndelig ved organisert religion, kun makt)

vidar
vidar
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Jeg er enig i at man må være forsiktig med å ikke ha blind tro til vitenskapen. Vitenskapen er en religion i mine øyne og overdreven tro på den vil være utviklingshemmende, både samfunnsmessig og på det personlige plan. Et artig sitat lyder omtrent: «a great scientist is measured by how much he delays further progress». Det finnes mange vitenskapelige dogmer og det er mange områder vitenskapen er ubrukelig på. Vitenskapen kan være et veldig godt verktøy men kan desverre også brukes til å undertrykke synspunkter og dissidenter. desverre ser det ut til også å være tilfelle. Ved å henvise til eksperter og selvutnevnte forstå-seg-påere forsøker blant annet mediene å umyndiggjøre individets selvstendighet. Problemet er at styresmaktene gjennom mediene kun gir spalteplass til deres egne sympatiserende eksperter. Det beste er derfor å følge egen moralske overbevisning og intiusjon, og la vitenskapen backe up eller modifisere ens antagelser der dette er naturlig.

Til veteran1: hva er poenget med fremgang (jeg går utifra du mener av den vitenskapelige og teknologiske sorten) dersom det ikke samtidig fører til økt lykke? forskere har klart å stadfeste relasjoner mellom lykke og bestemte områder i hjernen. det finnes studier der forskere målte folks lykke over en 10-års periode eller lignende. konklusjonen fra disse studiene var hvordan man kunne skille mellom åndelig og materiell lykke. materiell lykke fortonet seg som en sinuskurve som gikk opp og ned i takt med skilsmisser, lønnsforhøyelser osv. til tross for opp- og nedturer sentrerte lykken rundt et basisnivå som varierte fra person til person. Åndelig lykke, man tok her utgangspunkt i munker som mediterte mye, hadde en lineær lykkekurve som økte sakte men sikkert oppover. deres basisnivå ble med andre ord skiftet oppover. jeg mener å huske at dette studiet ble utført i usa på 1970-tallet en gang og om jeg ikke tar feil så har det blitt utført lignende studier nylig.

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Det er vel ikke vitenskapen som er problemet, men dogmatikken som benyttes for å gjøre politiske agendaer uimotsigelige. Altfor mange vitenskapsmenn har prostituert seg for karriere og ressurser, og danner esoteriske gutteklubber for å bevare sin status istedet for å informere omgivelsene. Selv de mest trivielle fagspesialiseringer føler behov for å utvikle detaljert fagterminologi idet minste delvis for å gjøre faget utilgjengelig for de uninnvidde. Dette er med andre ord fagokkultisme.

Av en eller annen grunn har folk glemt at naziundertrykkelsen legitmerte seg selv ved hjelp av vitenskap. Men det er viktig å huske på at dette ikke dreide seg om reell vitenskap, men politisk motivert statsdogmatikk.

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  vidar
14 år siden

ArneLo.Det åndelige burde være en personlig ting og ikke noe som har noe med hverken politikk eller vitenskap å gjøre.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Veteran1
14 år siden

Politikk bør vel ikke ha no men åndelighet å gjøre. Men jeg kan ikke skjønne at vitenskapen ikke skal ha med hele tilværelsen å gjøre, og bare utvalgte emner.. Det høres ikke særlig vitenskapelig ut å utelate noe bare fordi en ikke skjønner det.

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  ArneLo
14 år siden

Sorry.Var visst litt uklar her.man må gjerne forske på det åndelige,men det blir helt feil å bruke det «åndelige» som bevis i debatter all den tid ingen forskning så langt tyder på noe nærvær av «ånder».

ArneLo
Abonnent
Svar til  ArneLo
14 år siden

Det kan jeg være enig med deg i..

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  Veteran1
14 år siden

Tror det er lettere å svelge hvis du kaller det bevissthet istedet for ånd. Poenget er at de delene av virkeligheten vi kan observer gjennom sansene er svært begrenset, og at å fornekte det som er utenfor dette fordi vi ikke kan observere det er absurd.

Et eksempel på dette er at atomer faktisk inneholder nærmest 0 masse, men at de danner spenningsfelt som vi oppfatter som massetetthet. Selv fysikken antyder at virkeligheten er en illusjon, eller et hologram, Faktisk er troen på at vår subjektivt observerte virkelighet er reell ikke annet enn en form for overtro:)

LunaLuma
LunaLuma
Abonnent
14 år siden

Tusen takk for svar ArifKarim:o) Jeg satte pris på din synsvinkel på dette med komfortsonen. Det fikk meg egentlig til å innse at jeg har egentlig aldri vært helt og holdent i denne sonen… !!

Da må vi ta høyde for at det er viktig for den søkende å ha et minimum i livet for å ha overskudd til noe annet enn å overleve fysisk? Litt som behovspyramiden… ?

For den som ikke er elt i komfortsonen eller på vei ut.. tror jeg det kan føles ensomt… Personlig har jeg mange bekjente og venner som har et alternativt syn.. men når det kommer til stykke så er de ikke alltid like radikale og leter fortsatt etter det åndelige på en trygg og komfortabel måte.

Må jo få lov til å si at jeg syns noen ganger det er deprimerende og skremmende det hele er noen ganger… da kan jeg forstå at det er mer behagelig å søke det gudommelig gjennom harmløse selvutviklingskurs.

På den annen side ønsker jeg heller ikke å kaste meg ut i noe som fjerner meg vekk fra min familie og utsette de for usikkerhet. Gjennom handlinger som er radikale. Den største utfordringen er vel ikke alltid å være den revolusjonære som roper det høyt ut for at folk skal våkne. Det kan være det å balansere, være våken og gi omsorg og forståelse… ha begge beina i begge leire uten å miste innsikten i begge leire? Eller er det å være redd?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  LunaLuma
14 år siden

Takk LunaLuma! Jeg setter pris på de gode tankene dine. Det er vel utrolig fint av deg at du ønsker å balansere livet ditt med litt materialistisk og litt åndelig blanding. Håper at mange ikke blir uenig når jeg sier at et menneske bare er en selvbevisst ånd bundet i midlertidig materialistike kroppen. Nettop derfor er vi avhengige av ting fra begge verdener og kan erfare ting som kankskje andre skapninger ikke makter å gjøre. Kan anbefale at du leser bøker med evolusjonsbasert åndelig oppveing som Mike Cechanowiczs «Livets Håndbok» eller «Det finnes ingen død» av Dr. Rauni-Leena Luukanen.

LunaLuma
LunaLuma
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Tusen takk!! Setter pris på at du bruker tid på å svare meg ArifKarim.

Jeg har tenkt på den boken av Mike… er så mange bøker og noen har jeg lest og alle blir anbefalt:o) Den må avvente… materialistiske verden har servert oss en fet regning pga vannlekkasje i rør her hjemme, så penger er veldig aktuelt nå og hva man skal bruke de på hehe.. Den andre boken tror jeg kan skippe fordi jeg har lest mye om temaet….

Når det gjelder mine medskapninger på to eller flere bein (enbente også for den saks skyld) så er det litt: ALT SÅRE VEL. man er der man er fordi det er riktig og all respekt til det… om du så er 3 densitet eller 4 densitets kandidat. Kanskje andre kan ta seg av krigen så kan jeg få lov til å stelle sårene og trøste;o)

LunaLuma
LunaLuma
Abonnent
14 år siden

Blir litt usikker og full av spørsmål.. som vanlig.. anser meg selv som en av saueflokken som likefullt er skeptisk og har så lenge jeg kan huske slitt med åssen verden fremtrer. 9/11 var nedtur, men jeg klarte ikke helt å bite på terrorløgnen fordi jeg syns det ble ille når alle kastet seg over et folkeslag og denne BinLaden ble aldri funnet…. Jeg har alltid hatt problem med å se ting fra kun en side. Men likevel føler jeg ikke at jeg er i fremste rekke av disse som skal igjenn denne her portalen. For igjen er det kun et menneske som forteller enda en versjon føler jeg og med så stor empati som jeg eier så syns jeg det blir trist uansett fri vilje, fordi: når de opplyste går igjennom til 4 densitet og de andre blir igjen i 3 uten å se de i 4 lenger så føler jeg en tristhet…

jeg er ikke mann og ikke er jeg eks antall år sånn at jeg har lært meg alskens teorier og lest om det som anbefales i linker. Når jeg tenker og betrakter og tar en avgjørelse så er det mye følelser og intuisjon inne i bildet, som ikke nødvendighvis er logisk og konkret for andre. Dessuten er jeg utdannet innen pedagogikk og undervisning (jeg er en av de som ikke er fornøyd med skoleverket)… dette farger min oppfattning av en del som skrives her på nyhetsspeilet.

Så min tristhet her kan jeg forklare slik: Vi alle er i familie med, venn med osv og er oppriktig glad i andre som har både gode og dårlige sider… så hva slags skue blir det når vi adskilles slik? Blir det en brå adskillelse eller langsom.. virker som dette blir ganske brått(?). Betyr det at de som drar til 4 har funnet slik fred og tatt et valg basert på hva? At allting er såre vel og ingenting blir borte? Ergo kan den du elsker her på jord som f.eks fortsatt velger 3 densitet sies farvel til uten at det smerter? Hva med den som er i 3, vil ikke denne savne tiltross ikke kommet lenger enn 3… kanskje savner jeg en mer nøye/detaljert beskrivelse,… syns det blir for grovt og noe mangler med denne forklaringen.

Kan du Mike være litt overbærende og forklare meg dette… jeg er ikke den mest opplyste eller utviklede akkurat.

stinepine
stinepine
Abonnent
14 år siden

Bra artikkel Mike!
Dette er inspirasjon for meg. Jeg er en av disse som leser her på Nyhetsspeilet og ikke kommenterer (bortsett fra nå).

Jeg er på vei ut av illusjonen, som du kaller det. Den bevisste oppvåkningen min startet i fjor da jeg leste om Baxters influensavaksine som var forurenset med levende fugleinfluensavirus. Jeg har vel mer eller mindre ubevisst vært litt på siden av «den store massen», men allikevel vært et lydig lam uten å skjønne hvordan ting henger sammen. Hva «min misjon» er, har jeg til gode å finne ut. Dette er faktisk et spørsmål jeg har stilt meg selv siden tenårene, uten å finne svaret, og derfor blitt frustrert. Jeg er et typisk A4-menneske med hus, mann (og snart barn) og har høyere utdanning. Først tenkte jeg at min utdanning (programmering) er til hinder for opplysning videre, men det du skriver om dualitet ga meg nye tanker, Mike. :-)

Mye av artiklene på Nyhetsspeilet treffer meg, men noe er tyngre å fordøye. Betegnelsen «komfortsonen» er meget treffende – jeg var der selv, og de aller fleste av mine venner er fortsatt der, og jeg vil gjerne hjelpe de på vei, men jeg kjenner motstanden deres (selvom de selv ikke vet hvorfor de blir sinte/irriterte når jeg utfordrer komfortsonen).

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  stinepine
14 år siden

Velkommen om bord! :)

I likhet med deg var jeg også inne på komfort-sonen fram til ifjor da «Blinderberg-krisa» kom på alvor. Selv om den såkalte krisa ikke påvirket meg noe direkte, men jeg ble direkte «koblet-av» fra «the matrix» da jeg så hvor mye lovlig svindel det fantes i finansmarkedet. Så begynte det en aktiv kamp på youtube og google etter skjult informasjon, og jo mer jeg gravde, jo mer ble jeg sjokkert for hverdag som gikk. Revolusjonen kom med filmen «Zeitgeist» og da falt alle bitene på plass… Anbefales til alle som første håndsbok på veien til «oppvåkning» eller avkobling…. I dag har vi fått skattelister for 2008 og det viser seg at landets rikeste på inntekt i fjor var nettop de som drev med eindom / finans virksomhet:
http://nrk.no/nyheter/okonomi/skattelister/1.6827610

Ikke rart at det blir kriser når noen tjener seg uendelig mye rik på bekostning av andres tap! :D

LunaLuma
LunaLuma
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Hva vil komfortsonen egentlig si ArifKarim? Hva skal til for å si at man er i den eller har brutt ut, hvor drastisk pg praktisk er disse endringene/handlingene som avgjør om du er eller ikke, i en komfortsone?
Jeg spør fordi… jeg bombarderes av og søker selv informasjon og opplevelser som bryter med det rådende paradigme, men det føles som å ha et bein i hver sted og forståelse og erkjennelse av begge… fryktelig slitsomt til tider.
Jeg tror og tror ikke jeg er i en komfortsone lenger… jeg gjør og sier ting som ikke alltid følger malen, jeg leser og ser etter ting andre ikke gidder å kaste bort tia på og er skeptisk til mainstreem media og leser veldig mye alternativt til dette…. har en del evner og rare opplevelser, men jeg er også i sauflokken, fordi jeg har normal familie, enebolig, lønnet arbeid innen offentlig sektor, høy utdannelse og alt det der A4 ark-greiene…. Så hva avgjør hvor man er og hvilket nivå? Litt forvirra…

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  LunaLuma
14 år siden

«har en del evner og rare opplevelser, men jeg er også i sauflokken, fordi jeg har normal familie, enebolig, lønnet arbeid innen offentlig sektor, høy utdannelse og alt det der A4 ark-greiene…. Så hva avgjør hvor man er og hvilket nivå? Litt forvirra…»

Det å ha en «normal» familie, hus og arbeid osv betyr ikke nødvendigvis å være en del av sauflokken LunaLuma… Dette er faktisk en menneskerett å leve et godt utviklende normal liv, noe mange av oss savner i livene våre.

Det jeg betrakter som «komfortsonen» er rett og slett en type programmert-liv der du tror og følger blindt etter dine myndigheter / medias «kommandoer», uten å sette kritiske spørsmål til den infoen du får fra dem! Som for eksempel sannheten om 9/11, månelandings hoax, vaksine-propaganda osv.

Jeg syns man begynner å komme seg utenfor «komfortsonen» når man begynner å søke etter alternativt informasjon, istedenfor å ta til takke enveis media kommunikasjon. Den dag du føler deg fri for skyld, makt-kontroll og annet propaganda fra eliten, kan du da feire som den «første» dag virkelig utenfor «løgners» komfortsonen og innenfor «sannhetens» pinesonen.

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Ville bare nevne at Zeitgeist er basert i stor grad på tekster skrevet av David Ray Griffin og David Icke, slik at man kan finne mer detaljert informasjon der.

stinepine
stinepine
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Det svaret var enda en bekreftelse på mine tanker så langt om «min oppgave». For jeg tror alle, eller de fleste, har en oppgave her i livet. Magefølelsen er altfor ofte undervurdert eller blir ikke lyttet til. Jeg blir stadig flinkere og er på riktig vei føler jeg. :-) Husker ikke hva som fikk meg til å gå fra å være en god akademiker til å høre mer på intuisjonen, men jeg er glad det skjedde!
Har forresten nettopp bestilt Livets Håndbok, og ser frem til å lese den.

Lars-Roger Moe
Skribent
14 år siden

Særdeles bra artikkel! Jeg tror at for de fleste av oss handler det om ulike varianter av de samme elementene i den rekkefølgen som vi trengte for å legge vårt unike puslespill på veien ut av Matrix. Jeg er glad jeg har hatt god tid, har kunnet ta mine steg grundig – fra bevissthet via det usynlige landskapet til det fysiske. Jeg misunner ikke de som i dag bråvåkner eller får et sammenbrudd i virkelighetsforståelsen fordi kabalene ikke lengre går opp. Den oppvåkningen er i ferd med å komme bråere og mer brutalt for hver dag som går. Vi står midt oppe i en brytningstid uten sidestykke, og jeg har full forståelse for den forvirringen og vantroen som mange gir uttrykk for.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Fin artikkel Mike!
«En kan stille spørsmålet om hvorfor folk som er så himla misfornøyde med tilværelsen og måten ting skjer på ikke melder seg ut av samfunnet og flytter ut i villmarken hvor man kan meditere i fred og ro.»

Akkurat tilsvarende kommentar fikk jeg fra en fyr i et annet forum, der jeg spurte «slavene» om hvorfor tvangsendes alle barn på skoler? :)

Folka der klikket og begynte å drive personangrep som de er «lært opp» til å gjøre når de ikke kan svare «fornuftig» lenger. En slik oppførsel er helt vanlig og ikke minst forventet fra personer som har levd i hele sitt liv under total autoritær kontroll av eliten. Derfor syns jeg at det er veldig fint av deg at du tok disse uttalelser på alvor og svarte med ordentlig fornuft…

MortenB
MortenB
Abonnent
14 år siden

Jeg tror dette er det beste du har skrevet så lenge jeg har lest Nyhetsspeilet Mike, en 6-er er en selvfølge !
Jeg kjenner igjen mye av elementene i mitt eget liv, jeg husker da jeg var liten, 2–3 år gammel, jeg husker jeg følte meg som en som kom fra en positiv (lysets) planet og var blitt satt av på denne planeten, en slags følelse av at jeg var fanget i ondskap. Og vi snakker ikke om at jeg ble mishandlet på noen måte.
Jeg husket tydelig andre verdener, at jeg hadde levet tidligere, men ikke detaljer. Jeg husker mitt første sjokk da jeg oppdaget at de voksne faktisk sa ting som ikke var sannheten, at de snakket nedsettende om andre, at de ikke ønsket naboen det beste, at noen kunne ønske å stjele det andre satte pris på, eller bare ønske å ødelegge det osv. Jeg følte bare at jeg ønsket meg vekk fra denne mørke (negative) planeten.
Jeg må si at dessverre, noe av dette lærte jeg selv etterhvert som jeg ble eldre, og skolen vil jeg si gjorde forskjellen.

I dag skjønner jeg at jeg bor på en «skoleplanet» hvor jeg må være for å lære om den mørke siden, og for å lære å velge lyset alltid. Og at jeg ikke er et menneske med en sjel, men et høytstående lysvesen som ikke kan dø som med en «sølvstreng» er tilkoblet et jordmenneske, som om jeg tar på meg en romdrakt for å oppleve en annen verden, og lære ting som ikke kan læres der mørket ikke finnes.

Jeg husker tydelig informasjonen vi diskuterte på 70-tallet om Nutra-sweet, om hvor farlig det var osv, det som i 1982 plutselig ble kalt Aspartam og dermed var ufarlig… Jeg har hele livet sett at sannheten ikke finnes i media på denne kloden men for meg ble også 11 September 2001 hendelsen som fikk meg til å «velge side», jeg husker at tross sjokket der vi alle satt i stolen som lammet og så, kom likevel spørsmålene opp, spesielt da tårnene gikk ned, i motsatt rekkefølge, skyskrapere hadde jo brent før uten å ta skade, og bygning 7 som ikke var truffet ???
Jeg tror at for svært mange fikk denne hendelsen den motsatte effekt enn det som var tilsiktet og det før røyken hadde lagt seg.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
14 år siden

Meget vakker kunst i intro-bildet! Måtte bare si dette før jeg begynner å lese artikkelen. Holder på å lese om plasmakosmologi nå, og da passet dette kunstverket ypperlig inn.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

De som er opptatte av å «holde sin ideologi ren» er religiøse i sin tro,og vil derfor sannsynligvis ikke tilføre mye godt.De som er åpne og deler sin viten med alle er de som kan utgjøre en forskjell til det positive.
Takk for denne artikkelen Mike.Noe av det beste jeg har lest her!

Nammm
Abonnent
14 år siden

Jeg gir deg terningkast 6 på den! Angående 9-11, var det også min øyeåpner, der jeg forstod at verden nok ikke er så rosenrød som den blir fremstilt.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Du er litt eldre enn meg selv Mike, og jeg ønsker deg god helse og fortsatt mange gode år.

Oppnå? Jeg syns det er synd at mitt forslag om å slå seg sammen med andre (forsåvidt ganske like) grupper faller på død jord. Uten å slå seg sammen med alle de andre grupperingene kommer aldri nyhetsspeilet til å oppnåstort annet enn å være et forum for 10-20 mennesker som allerede er fullstendig enige med hverandre.

Det blir ingen revolusjon, evolusjon eller oppvåkning. Ikke om vi kun sitter i vår lille sofa og kverulerer om dimensjoner og MSG. Eneste måten å få til noe på er å sørge for å organisere oss og enes om de aller viktigste kampsakene. Oss=alle de som kan samles for å kjempe mot NWO. Med den rette instillingen kunne vi samlet 100.000 mennesker på notime. …Men, jeg er pessimist. Allerede har jeg snakket med flere «alternative» grupper. Ingen er særlig interessert i å samarbeide med andre. «Vi må holde ideologien ren» osv…. :(

Synd dette. Denne mangelen på visjon. De som sitter på stortinget fortjener faktisk å sitte der. De har visjonen og evnen. Vi har det tydeligvis ikke. Så alt vi får til er å sitte i sofaen og flisespikke på teorier om dimensjoner, Niburu og indigobarn med fluor. Mens eliten ler av oss og Ola og Kari nordmann sitter og ser på «Mot i brøstet» og værmeldingen.

NWO Resistance Norge
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Hei BelzeBob,

Hvorfor så pessimistisk? Se hva som skjer! Det at vi i Norge, etter alt å dømme som den første nasjon i verden, har klart å skape en noenlunde organisert kampanje mot svineinfluensavaksinen på nasjonalt plan, er kanskje et lite steg i kampen mot NWO, men et kjempesprang for motstandsbevegelsen i Norge! Dette vil sannsynligvis også komme til å danne grunnlaget for flere lignende ad-hoc kampanjer og aksjoner fremover.

Samarbeidet mellom Nyhetsspeilet, NWO Resistance Norge, Boilingfrog og Folk for Frihet har forøvrig fungert helt utmerket! Også Fritt Helsevalg støtter opp om kampanjen, og oppfordrer sine lesere til å laste ned flyere her på Nyhetsspeilet. Oppslutningen rundt prosjektet har med andre ord vært over all forventning, og vitner om et stort og levende engasjement. De siste par dagene har vi også fått flere henvendelser fra de største nyhetsmediene, inklusive radio og TV.

Arbeidet med å samle motstandsbevegelsen og danne en felles front mot NWO i Norge er også godt i gang!

Oslo, Bergen, Jessheim, Hurum, Valdres og Harstad er kommet på kartet. (Hvis noen fra Trondheim, Stavanger, Kristiansand og de andre byene som fremdeles mangler leser dette, ta kontakt på resistancenorge@gmail.com, vi vil gjerne ha dere med på laget!)

Jeg vil også oppfordre deg, BelzeBob, og alle andre som leser dette til å støtte opp om facebookgruppen mot svineinfluensavaksinen:

http://www.facebook.com/group.php?gid=158930823158&v=info&ref=mf

Søk groups, søk deretter Si NEI til svineinfluensavaksinen! Join! Inviter ALLE vennen dine!

La oss lage et helvetes spetakkel! Revolusjonen i Norge har definitivt begynt!

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Bra artikkel! Jeg har lyst til å spørre om hvordan du mener overgangen til 4. densitet vil foregå. Mange ser for seg en dramatisk hendelse rundt 2012, men er det sikkert at vi overhodet vil merke noe til dette? Bortsett fra økt polarisering og mer problemer her på Jorden, altså.

David Wilcock opererer med et tidsrom på opptil 700 år før innhøstningen er fullført, selv om det visst ble nevnt omtrent 100 år som et mer sannsynlig alternativ. Så er det ikke sannsynlig at innhøstningen vil skje ved naturlig avgang her fra Jorden? Slik at de som ikke skal opp i 4. densitet blir reinkarnert på en ny 3. densitets planet, og de som skal til 4. densitet enten venter til hele Jorden er klar for 4. densitet, eller at det i et tidsrom vil være en blanding av 3. og 4. densitets mennesker her på Jorden? Det kan jo virke som dette allerede har begynt.

Det er i alle fall et spennende tema.

joker
joker
Abonnent
14 år siden

Meget bra og utdypet aritikkel i temaer som ikke er veldig utbredt.
Jeg har problemer å forstå alt du kommer med, Men hovedbudskapet er klart.
For min egen del ble jeg tvunget ut av «komfortsonen» da jeg oppdaget at det skurret veldig med 9/11. Jeg slukte myndighetenes versjon og jeg fikk et helt annet syn på muslimene, De var slemme etc.

de de siste årene har jeg søkt uavhengig info på nett som har gjort meg oppmerksom på den «røde tråden» og hvordan ting egentlig fungerer.
Da jeg kom over nyhetsspeilet, synes jeg dine artikler er veldig bra og du legger frem påstander med logisk evne, og det er jo opp til hver enkelt å vurdere. Men begrunnelsene for vurdering er alltid dekket på en god måte.
Jeg har lest så og si alle artikler her inne.
Jeg synes det er litt rart at siden ikke er tatt ned

« Forrige artikkel

Dyrets merke: Illuminatets blodlinjer i vår tid

Neste artikkel »

Spillet

53
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x