Norske verdier kjøpt og betalt

4.4K visninger
9 minutter lesetid
12

Landet Norge er en vakker illusjon hvor menneskene lever i en tykk virkelighetsfjern boble.
Det er en bekymringsmelding fra framtiden om at hvis vi ikke tar dett alvorlig nå, vil våre verdier i nærmeste framtid være billigere enn de ”røverstatene” vi fordømmer idag.

Vår verden er i hyperforandring, for å forstå vår verden trenger vi informasjon, men det finnes ikke nok sidetall i avisene, og en håndfull gode og rederlige journalister lenger, for å levere helheten av det som virkelig skjer i verden. Vi har de siste 20-30 årene, fulgt våre krigsallierte ”storebrødere”  inn i endeløse kriger, og bombet lengdegrader og breddegrader.

Er vi så mye bedre enn dem vi fordømmer?

Hvis vi man tenker grunnverdier, så ble Norge aldri angrepet av Osama Bin Laden  så hvorfor er vi i Afghanistan?

Nei til Natos kriger
En verdenshær, en verden, et styre.

NATO ble opprettet som en forsvarsallianse under den kalde krigen, for å sikre  verdenstabilitet og danne et grønt belte rundt den store stygge verdensfienden på den tiden, Sovjetunionen. Men i 1991 gikk den i oppløsning, men Nato eksisterer fortsatt og har idag utviklet seg til en  uforbeholden angrepsallianse, tilpasset til å berike Usa’s personlige verdensherredømme agenda.

En som sitter trygt flere kilometer over bakken i et jagerfly og slipper klasebomber som dreper hundrevis av uskyldige menneskeliv på bakken, er i mine øyne like mye ”terrorist” som en person som fester eksplosiver rundt brystet sitt og sprenger en buss.  Terror har ingen hudfarge, den har bare dødstall. Terror i utgangspunktet blir brukt som et verktøy for å gå til kollektiv avstraffelse, skremme, eller ødellege sivilbefolkningen for å oppnå sine politiske mål.

“Statsterrorisme” er helt klart den som dreper mest, og er et fremmedord i den nordiske kultur. Vår storebror “uncle sam”  har siden andre verdenskrig,  utført 161 tilfeller av globale intervensjoner med politisk vold, ifølge boken til William Blum “The Rouge State, A guide to the worlds only superpower”  Her er en liste over:  CIA’s intervensjoner siden 1945

Hvert år dør fler mennesker av peanøttforgiftning,
enn det gjør av terrorisme utført av muslimer.

muslim-democracy
Mange muslimer føler seg undertrykket,denne plakaten viser deres frustrasjon. på en fredelig måte.

Hvis vi engasjerer oss med terror mot terror, da har vi helt klart gitt terroristene seieren.

Hvilken norske verdier har vi egentlig idag? Vi bor i et flerkulturelt samfunn som oppblomstret sammen med Norges delaktighet i globaliserings perspektivet. Vi tar imot flyktninger fra krigs og sultrammede områder i verden hvor faktisk globaliseringen har bidratt enormt til problemet. Ifølge mange har innvandringen vært en av grunnene til at vi har mistet våre verdier, men våre verdier ble kjøpt og  betalt for lenge siden, når vi ble en del av: ”de vestlige verdier”.

Det finnes gode norske verdier, som å ta imot flyktninger fra de samme områdene vi bomber. Det er grunnen til at vi har flerkulturelle problemer idag, det er krigsrammede mennesker med uvanlige opplevelser, som kommer til et paradis iforhold til den verden de forlot.  Vi er i større grad blitt en globalisert verden, hvis vi alle hadde vært gode verdensborgere, hadde det ikke vært behov for slike utallige uforbeholdne mafia-allianser. Vi trenger folkeforbundet fra mellomkrigstiden tilbake igjen, et land for alle og alle for en. Bruk energier på bedre ting enn rivalisering.

Min verden er der hvor vi alle sitter rundt et bål, og forteller historier om våre kulturer, arv og tradisjoner, slik at alt det som er godt blir bevart. Det er et stort behov for det nå, for jeg som alle andre, ønsker ikke at våre barn skal oppdras i en verden hvor vi bomber for fred, hvor bomber går ned og unger går med.

Den samme retorikken som ble brukt som rettferdiggjøring av de spanske inkvisisjonene på 1600tallet, hvor millioner ble drept for å “sivilisere” , blir fortsatt brukt idag, men med “demokratisering” som det nye ordet.

Det var kansje ikke lett å si nei når USA gikk til angrep på Irak uten å bli angrepet.
George Bush gikk kort tid ut på en pressekonferanse etter 11september og erklærte alle som ”ikke var med oss, var med terroristene” Men hvem var terroristene?  1 million døde mennesker i Irak etter Usa’s invasjon og okkupasjon svarer på det spørsmålet fint for seg selv.

Et par kritiske inblikk på våre verdier:

Skal Norge fortsette å dele ut nobelsfredspris, når Norge tjener på at det er krig i verden?
Vi er verdens femt største våpeneksportør og det begynner å bli pinelig.

Ifølge Aftenposten 15.06.09: Norge er på topp-10 listene når det kommer til antall kroner pr.inbygger brukt på nasjonalt forsvar. Vi bruker enormt mye på å ruste opp forsvaret, og det er ingen hemmelighet hvem vi oftest kjøper fra, eller blir tvunget til å kjøpe fra. Forsvaret i dagens samfunn bør bytte navn til angrepet, for vi sloss aldri hjemme lenger.

Skal Norge klage over at vi har verdens høyeste statestikk på antall heroinoverdoser pr inbygger i Europa? Når vi har norske bakkestyrker i Afghanistan, hvor 80% av all heroinen i verden kommer fra idag? The Guardian melder om at etter NATO okkuperte Afghanistan, økte opium og heroin produksjonen med 80%.

Er det vår dobbelmoralisme som dreper våre bortglemte landsmenn med billig og utrolig ren heroin?

Co2 Nazistene
Globaloppvarming er din feil, derfor må vi skatte deg med Co2 avgifter. Kjører dem buss på mars og jupiter Al Gore? Hvorfor er det klimaforandringer i hele solsystemet vårt?

Hvorfor erklærer eldre menn krig, mens ungdommen må sloss?
Skal Norge fortsette å dele ut nobelpris for en løsning til klimakrisen? Når til en tidligere presidentkandidat ved navnet Al Gore som på tross av at 15.000 forskere på tidspunktet når prisen ble utdelt, hadde underskrevet en kollektiv forskningsrapport som tilsa det at: ”Klimaforandringer skyldes primært solens økende aktivitet, og ikke menneskenes bevegelser på planeten” ?

FOX news:  VIDEO youtube.

Hvorfor snakker den norske stat om en ”månelandingsteknologi” som vil bekjempe klimaforandringer, når den statseide Statoil er med på kontroversielle oljesandprosjekter som ødelleger naturen og klimaet i Canada som det snakkes om i disse dager?

Denne kynismen kan ikke besvares på noen enklere måte enn at det hele handler om profitt. En globalisert verden, er en kolonisert verden. Det er 1800tallets imperiebyggingen, pakket inn i finere gavepapir.  Siv Jensen snakker om å privatisere deler av millitæret, slik at våre gode og stolte ungdommer ikke skal dra til utenlandsoperasjoner og delta i geopolitiske og kapitalistiske kriger. Krig i det nye århundret skal føres av private selskaper, som SIG(Special Intervention Group). De er Norges svar på det amerikanske Blackwater selskapet. Her er det snakk om leiesoldater uten etikk og moral, uten moralske koder om hvordan man skal oppføre seg i krig, det er mennesker som er totalt frarevet sin evne til å være soldater, de dreper for penger , og ikke lenger sitt fedreland.

Nei til Irak krigen i 2003
Oslo 2003: Nei til invasjonen av Irak! Her ble politiet hardt kritisert for å bruke overdrevet makt mot demonstranter, flere måtte til legevakten. Denne episoden ble tiet still i media iforhold til Gaza demonstrasjonene i år.

Våre demokratiske forfedre gav oss godeverdier.
de gav oss en grunnlov med en lovfestet rettighet til å demonstrere, og vise at vi er imot styresmaktene, når de går for langt. I 2003 når Irak skulle invanderes av vestlige allierte, stormet det fram en diger fredsbevegelse og folkedemonstrasjoner over hele verden. I Oslo var det over 30.000 som gikk i fakkeltog og det var stor misnøye mot denne krigen.

Det var samlet fredelige demonstranter utenfor stortinget med paroler og slagord, men hva skjedde?

Folket hadde ingen ting de skulle sagt, derimot ble de slått hardt ned på, med batonger, pepperspray, og politihunder som gikk løs på uskyldige mennesker som demonstrerte for fred.

Det var virkelig noen stygge scener, og spørsmålet jeg stiller meg er hvorvidt stortingspolitikere er imperialistenes venner? Og hvorfor de bruker politiet som deres verktøy. Amnesty International raporterte om politivolden mot fredelige demonstranter.

Det samme skjedde i  Oslo 2009. Da Israel førte en skrekkslagen krigsføring mot den uarmerte befolkningen i Gaza, verdens største utendørs fengsel. Folk var ute i gatene og demonstrerte og krevde at våre politkere som fordømte Israels krigsaksjoner,  skulle gå til de drastiske og nødvendige tiltak for å stoppe krigen i Gaza.

Mange av de “sinte muslimene” som media fremviste dem som, kom fra de krigsrammede områder på humanitært opphold. De kommer fra de områdene norske soldater, norskproduserte våpen og tjenestegjøring eksisterer. Om det er Irak krigen, eller okkupasjonen i Afghanistan, eller om det er den dobbelmoralistiske norske politikeren som
fordømmer Krigen i Gaza, men samtidig opprettholder de finansielle og diplomatiske bånd som er en del av oljen i den israelske krigshissermaskin. Denne Krigsalderen må stoppe snart, norge kunne gått fram som et glimrende eksempel etter vår store mislykkede oslo avtale i 1994.  Under denne fredsperioden, økte de  jødiske bosettningene fra 200.000 til 400.000.

Angrepet av politihunder og lagt i håndjern.
Under demonstrasjonene mot Israels urettsmessige krigshandlinger i januar, gikk det hardt for seg. Her får jeg "hard medfart" og blir lagt i håndjern etter å ha blitt angrepet av 2 politihunder. Jeg demonstrerte på en fredelig måte med en megafon, som du kan se på bildet.

Men istedet valgte vi å få det fredelige budskapet i demonstrasjonene til å omhandle noe helt annet. De fleste her har desverre helt feil oppfatning av hva denne saken dreier seg om. Det vi ble utsatt for i Norge i Januar, hadde absolutt ingen ting med Gaza å gjøre. Det var en del av et politisk spill. Vi er ofre for en massesugesjon som har til formål og rettferdigjøre en rekke svært kontroversielle lover.

Intensjonen bak Siv Jensens pro Israel-tale hadde ingen ting med krigen å gjøre, men var kun et ledd for provosere og muligjøre “opptøyene”.

En handling som var svært åpenlys, men ble desverre tildelet liten interesse. Sammen med massiv skreddersydd mediadekkning i forkant av demonstrasjonen, var alt lagt opp til at vi ville oppleve innslag av ikke-fredelig oppførsel. Dette en helt nødvendig onde for og tilrettelegge for sikkerhets-politikken Usa trumfer gjennom, som vi vanligvis hopper etter.

Det er i disse dager blitt født en allmenn oppfatning i Norge om at grov maktmisbruk av politiet er lov mot større folkemasser. Media trekker uhemmet sammenligninger fra krigsherjede land og beskriver situasjonen som “untakstilstand” og “slagmark på Karl Johan”. De danner et skrekk bilde av hva som vil skje med mindre noe blir foretatt. Noe som igjen tillater nye lovvedtak med en langt mindre grad av åpen debatt. Lover som innskrenker hvert indivds frihet og rettigheter.

Norge en politistat?
Norge som mange andre land, millitæriserer politiet og bruker enorme ressurser på anti-demonstrasjonsutstyr. Er vi på vei til å bli en politistat?

Vil det bli enda flere demonstrasjoner i fremtiden? Hvordan vil våre norske verdier være her? Vil dette bli en negativ demokratisk prosess? Politiet verden over har rustet opp mot folkedemonstrasjoner, det gjelder ikke bare Norge.  Det kan bare bety en ting, at krig ikke er verdier, og at folket ikke godtar slike verdier lenger. Det er søppelverdier og det tilhører ikke Norge.

Norge er ifølge grunnlovens paragraf 1: ”Et fritt og selvstendig herredømme”  ifølge straffeparagraf 83: ”skal de som ønsker å bidra med å føre Norge under fremmed herredømme ved å delvis innlemme Norge i en annen stat, straffes med fengsel fra 8 opptil 21år.”

Her kommer alle ”folkevalgte” og journalister inn som ansvarlige medløpere ved at de ikke forteller oss om at de ønsker Norge inn i EU.
Hvordan skal jeg være med på å påvirke lokaldemokratiet mitt? Når avgjørelsene blir tatt i Brussels, eller Paris? Hva skjer med grunnloven våre forfedre skrev, de gode tankene til opplysningsfilosofene, vil alle forsvinne når ”Lisbon-traktaten” går igjennom. Noe som betyr en felles EU grunnlov i bunn og grunn.

Jeg har valt å skrive om en rekke aktuelle saker og ting som setter sterk tvil til de gode norske verdiene. Verdier som fred og økonomiske famtidsutsikter høres godt ut, og vi tror blindt på hva tv’en forteller oss hver dag, men virkeligheten er ikke slik som politikere snakker om på tv. Våre verdier er kjøpt og betalt, ingen tenker lenger når alle tenker likt. Og det er det som skjer i dette store globaliseringsspørsmålet som mange trekker likhetstrekk til ”den nye verdensorden” som det snakkes om idag.

Våre verdier idag, vil bli vårt mareritt imorgen, om vi ikke setter oss ned rundt det store bålet og bevarer alt det gode som finnes, slik at alt det dårlige forsvinner. Verdier skal skape fremgang og stabilitet i verden, ikke det motsatte.

Armin Bahrami

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte;
"DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

12 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Spoil – Documentary on the Great Bear Rainforests under threat by DIRTY TARSANDS / OILSANDS

Otto
Abonnent
14 år siden

Angående Lisboa traktaten, the Lisbon treaty, David Icke on Lisbon Treaty, med mer http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=276#M4704

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
14 år siden

Hei Armin.

Norge har vært i lomma på USA helt siden vi mottok Marshal-hjelpen etter krigen. Og uten USA ville nazistene ha vunnet krigen. Ifølge hva vi lærte på skolen og gjennom filmer.

Ikke nok med det. Da noen ildsjeler skulle lage norsk bil, den som het Troll, sa Gerhardsen nei. Fordi USA ikke tillot egen produksjon her oppe på berget. Amerikanske interesser skulle ha markedet.

Men det som værre er: USA’s krigføring etter sist verdenskrig. At kristne ledere kaller Bush for en god bror får meg til å spy.

Jeg er selv kristen og vet at en som starter kriger ikke kjenner Gud. Bush er en satanist kontrollert av Illumninatet. Og det irriterer meg grenseløst at kristne ledere i Norge ikke ser lenger enn nesetippen rekker, og anbefaler Bush som en varm kristen bror.

Men jeg har snakket med ekte kristne fra USA, og det ser det samme som oss: En politistat som skaper terror og krig.

Når det gjelder staten Israel tror jeg faktisk at den er opprettet ved Guds finger. Men jeg forvarer ikke hva israelske soldater gjør i blindt hat. Jeg forsvarer ikke hva de gjorde i gaza og heller ikke volden de utøver på checkpoints.

Hvordan har de kristne det i Gaza? Det bor noen få tusen kristne der.

Uansett. Du kjemper tappert i krigen, Armin. Men for å kjempe mot satanistene, denne verdens herrer, trenger du åndelig kraft.
Jeg påstår at denne verdens herrer tror selv at det tjener Gud, men er i realiteten Lucifers tjenere.

For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning. osv.

Hvis du er opptatt av de svakeste, se til romani folket, taterne. De har lidt mye vondt i Norge. Plaget av politi, prest, leger og barnevern.
Men nå er det bevist at de faktisk er etterkommere av Dans stamme. Altså jøder.

Ser du tråden?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
14 år siden

“Når det gjelder staten Israel tror jeg faktisk at den er opprettet ved Guds finger. Men jeg forvarer ikke hva israelske soldater gjør i blindt hat. Jeg forsvarer ikke hva de gjorde i gaza og heller ikke volden de utøver på checkpoints. ”

Guds finger eller Sionistenes finger?! :)

Christer O
Christer O
Abonnent
14 år siden

Opplysende og interessant artikkel!

En liten ting jeg vil legge til angående å få presset på verdier fra Usa.
Det burde bli forbudt å importere amerikanske filmer som forsøker å glorifisere Usa`s handlinger rundt omkring i verden.

Som f.eks den nye Transformers filmen. Den kostet 1,3 milliarder og produsere.
Litt sykt å tenke på når det er folk som dør av sult hver eneste dag.
Det skulle kun ha vært lov til å produsere filmer med gode budskap, for jeg er lei av å bli prakket på store hollywood produksjoner med hjernedødt innhold.

Ps.
Utrolig god side!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Christer O
14 år siden

Ja, da, filmene skapes for å “skape og beholde” arbeidsplasser i film industrien. Når det gjelder sult og hungersnød rundt omkring i verden, er det ikke pga mangel på penger! Penger klarer ikke å produsere ressurser, penger produseres på maskiner i bankene, ressurser skapes i naturen men kontrolleres via banker og militæret!

JG
JG
Abonnent
15 år siden

Flott artikkel Armin, synes du gjør en fantastisk jobb:) Stå på.
Down with the NWO!

SirLancelot
SirLancelot
Abonnent
15 år siden

Fin story Armin!

<>

Det er helt greit at tony blair og bush snakker om en ny verdensorden, men når vi tar opp temaet blir vi plutselig konspirasjonsteoretikere, ironisk.

Arne Lo: <>

Denne konflikten er skapt bevisst og er mest sannsynlig en del av en global strategi som vi ikke har sett slutten på enda. En av effektene med innvandringen til vestlige land er å skape et sterkere inntrykk av at vi er overbefolket, vi er jo alt for mange på jorden i følge eliten, så de vil helst slakte oss ned. Hvordan de kommer til å gjennomføre dette blir interessant, biologisk krigføring, kulturkonflikter som leder til kriger, tillatelser for å føde barn, barmhjertighetsdrap og sterilisering. Det kommer ikke til å bli uvanlig å se ungdom hyllet som helter i mediene når de steriliserer seg for å redde miljøet og gaia. Bare vent.

Dere bør absolutt lese FNs Agenda 21:

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/Agenda21.pdf

ubu
ubu
Abonnent
15 år siden

Flott artikkel. -jeg vil likevel komme med en liten språklig kritikk. Det er igrunn en slags kritikk av nyhetsspeilet generellt, en kritikk jeg fremsetter utelukkende av gode intensjoner, mtp at artiklene kan forbedres.

Du skriver:
En som sitter trygt flere kilometer over bakken i et jagerfly og slipper klasebomber som dreper hundrevis av uskyldige menneskeliv på bakken, er i mine øyne like mye ”terrorist” som en person som fester eksplosiver rundt brystet sitt og sprenger en buss. Terror har ingen hudfarge, den har bare dødstall. Det dør fler mennesker av peanøttforgiftning,
enn det gjør av terrorisme.

Du sier først at en bombeflypilot er like mye terrorist, og deretter sier du at peanuttforgiftning dreper like mange som terrorisme. (!?)

Jeg skjønner hva du vil egentlig vil si, og jeg skjønner også hvorfor det blir slik. Grunnen til at det blir slik, innleder du med å forklare:
“men det ikke finnes ikke nok sidetall i avisene, eller en håndfull gode og rederlige journalister lenger, for å levere helheten av det som virkelig skjer i verden.”
-det er rett og slett for mye informasjon som skal med i artikelen for å få frem poenget skikkelig.

Dette fordi det er en såpass stor informasjonsavstand mellom paradigmet du lever under og det som opptar den gjennomsnittelige journalist. -Siden folk flest leser den gjennomsnittelige journalist, og ikke dine artikler er avstanden din til folk flest like stor.

Sånn strategisk-taktisk sett, sånn for å skyte mål på folk flest trenger artiklene på nyhetsspeilet å inneha så kort avstand til folk flest som mulig. -Dette gjøres nødvendigvis ikke ved å skrive om slikt som folk flest er vant til å lese om, men et par poenger kan hjelpe.

1. Artikler bør inneholder minst mulig informasjon for å få frem poenget.
2. Den informasjonen som artiklene inneholder bør det skrives mye og utdypende om. Skal man skrive om begrepet “terrorisme”, bør det a. utdypes dithen at leseren ser det eksisterer en språklig disputt om begrepet, b. at den språklige disputten er en del av informasjonskrigen og c. at den språklige disputten er relevant for hvordan verden persiperes.
3. artikelen bør ikke preges for mye av følelsesladde ord, som artikler her inne har en tendens til. -Dette er en uheldig trend som i Norge skepsis.no er suverene mestere i. En trend som bidrar til å polarisere og øke avstanden mellom idebærerne. Folk som leser noe de er uenige i, som inneholder slike føleord, vil umiddelbart legge fra seg artikelen, kategorisere den som “noe anerledes”, og ikke pådra seg nevneverdige ideeforandringer, utover det å få bekreftet sitt forutinntatte bilde av den andre som villfaren.

når det er sagt så må det også sies
1. at jeg egentlige ikke står i possisjonen med rett til å kritisere, da jeg selv ikke har bidratt med artikler til nyhetsspeilet. Og at nyhetsspeilet sine forfattere selv har rett til å bestemme hvordan siden skal fremstå og se ut.
2. at artiklen egentlig er veldig godt skrevet også språklig.
3. at alle faktaopplysninger i artikelen antagligvis er sanne.
4. at poenget som kom frem med verdier er veldig viktig.

Men det handler altså om hvem som er mottager av informasjonen. -Lesere som meg, på nyhetsspeilet vil forstå og like slike artikler, men om den ble skrevet for folk utenfor paradigmet, bidrar den kanskje ikke med like mye som den kunne gjort.

Mike Cechanowicz
Forfatter
15 år siden

Flott artikkel Armin, Jeg har også bekymret meg over hvordan oljerikdommen har vært med på å forme Norge til et foregangsland når det gjelder grådighet, forbruk, dyrking av komfortsonen, mangel på solidaritet og dilting etter amerikanske verdensherredømme politikk. Norges politikk har gått fullstendig inn for å følge de globaliserings tendensene som kommer til å transformere livet til en moderne slave tilstand uten frihet, rett til å velge mat, medisiner og helse tilbud, gjennomsiktig for styringsmakten som gjør akkurat det den vil mot folkeviljen.

Verdiene våre blir sakte men sikkert transformert av den løgnen som vitenskapen serverer – om at vi mennesker er intet annet enn farlige skapninger. Budskapet begynner å bli mer og mer klar for hver dag som går – massenenes eksistens er en trussel mot jordens fremtid – Mens eliten sprayer hele jorden med kjemi – dumper utarmert uran over alt og forgifter oss med kunstig virus, genmodifisert mat og lover som tar fra oss frihet.

Vi kan ikke vente på at noen skal redde oss fra dette monstret – dette må vi gjøre selv!

ArneLo
Abonnent
15 år siden

Hylekoret om invasjon av muslimsk kultur i Norge er vel også en av avledningsmanøvrene. Og oppbygging til konflikt?

Vi har jo i de siste 60 åra vært vitne til en sakte innføring av amerikansk narssisime og konsumkultur. Steinar Lems siste artikler om muslims kultur fremstår i dette lys som tragikomiske når han i tiår har forsøkt å dempe denne amerikaniseringen uten å se hva som egentlig skjer.

Bra artikel.

“Illusion, thinking it is reality, takes reality for illusion”
– Boris Mouravieff

Killuminati
Killuminati
Abonnent
15 år siden

Flott artikkel!
Jeg har tenkt mye rundt det du skriver, jeg mener at det er mye rett i det du sier.

Takk for at du setter ting i perspektiv:)

« Forrige artikkel

Fred i Midt-Østen i sikte?

Neste artikkel »

3. verdenskrig i støpeskjeen?

12
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x