3. verdenskrig i støpeskjeen?

4055 visninger
10 minutter lesetid
42

Irans Ayatolla Ali Khameini sine forsåvidt moderate og sannferdige og ærlige bekjennelser i talen sin den 19.06.2009, blir av de vestlige nyhetsmedia blant andre av SkyNews tolket som et angrep på Storbritannia. Spesielt at han hevdet at Storbritannia var det ‘most treacherous’ / mest troløse landet i å fordømme valget på Irans nye president. At de beskylder valget som tuklet med var det han reagerte mest på.

Utrolig så stilt det var når Bush valget i USA ble kuppet, som beviselig var tuklet med (israelske Diebold maskiner hvor det enkelt går an). Hva ligger bak medias fordømmelse av valget, og ayatollaens tale deretter ? Bare fordi den ikke støttet den agenda den vestlige media har fått oppgitt av sine eiere, herrer og mestre ? For å skape opprør i Iran ? Hvorfor er det så viktig for media å skape djevler av noen, og engler av andre ?, spør vi her.

Nyhetsoverskriftene i Storbritannia legger vekt på at folkemengden ropte «Død over Storbritannia, Amerika og Israel» under talen hans. Fiendtliggjøringen mot Iran går nå over alle støvleskaft. Kanskje skal vi se på om det kanskje er noe i ayatollaens beskyldninger om at utenlandske krefter har prøvd å forstyrre valget i et suverent demokratisk Iran, med sin form for parlamentarisk system. Og at den suverene befolkning faktisk kanskje har et godt grunnlag for å være forbannet på utlendingers innblanding i Irans interne anliggender ?

Hvorfor skal alle stater nødvendigvis måtte kopiere de ‘demokratiene’ vi har, som alle som ett er kjøpt og betalt av bankierne i The City og på Wall Street ?

Vestlige medier går fullstendig amok så snart det fremkommer noe som helst i talen om sionismen og sionismens hellige dogmer. Sionismen = troen pa en utvalgt elite i The City og på Wall Street.

Europeiske ledere fordømmer enstemmig undertrykkelsen av media i Iran, vold og menneskerettigheter som at folk ikke skal få lov å ytre seg fritt, lyder overskriftene. De trenger å kjøpe seg noe media i Iran for å lage sin ‘blomsterrevolusjon’ selvfølgelig.

Kanskje de skulle begynne å se på sin egen media hvor ensporet og undertrykket den er ? La oss se hvordan det ligger an med vår egen ytringsfrihet ? Kanskje noen skal begynne å feie for egen dør først ?

La oss se på hvordan andre blomster-revolusjoner har vært iscenesatt og initiert av vesten. Det er et velbrukt fenomen det her. Og den eneste form for ‘forandring’ de aksepterer er å adoptere fullt ut deres politiske system, hvilket er under full kontroll av THEY. Fargen i Iran er grønn. Inntil THEY har fått det som de vil, kommer fargen til å være grønn. Det blir mas om støtte til dette ‘folkelige’ opprør i ukesvis og månedsvis nå fra deres ‘nyhets’medier.

Så mye for Blomster Revolusjonen i Irak. Det har vært farge revolusjoner mange ganger før. Masse av dem. Vi har sett i mange tilfeller hvordan enkelte krefter bruker Blomster Revolusjoner til å innsette sine folk. Jfr. blant annet Ukraina. Da var den Oransje.
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_revolution

Noen har funnet klare bevis på at den Iranske grønne ‘folkelige’ revolusjonens fører; Mousavi, har tilknytning til CIA/MOSSAD. Mir-Hossein Mousavi er den kandidaten som den vestlige media snakker positivt om, hvilket skulle gi oss grunn til å se nærmere på saken, hva som ligger til grunn for at de velger så tydelig side i et fritt valg. Hvorfor slike preferanser, hos noen som skulle forutsettes å være objektive rapportere?

Hva har Michael Ledeen (den Amerikanske ‘neo-konservative’), Mir-Hossein Mousavi (den Iranske president kandidaten av ‘forandring’) og Adnan Khashoggi (den velstående Saudi Arabiske jet-setter og våpenhandler) til felles?, spør Reza Fiyouzat på sin blogg.

De er alle gode venner og forbindelser til Manuchehr Ghorbanifar (en Iransk våpenhandler, og en påstått MOSSAD dobbelagent, og en nøkkelperson i Iran/Contra Affæren, våpen-for gissel handelen mellom Iran og Reagan administrasjonen).

Fiyouzat tar for seg flere avsnitt fra den offisielle Walsh-Rapporten som gransket Iran-Contras affæren, samt en artikkel fra Time Magazine som viser disse forbindelsene mellom denne personagen.

“Skal vi tenke høyt”,sier Reza Fiyouzat, “så kan jeg ikke se hvordan vi kan ignonere hans ‘neo-konservative’ kreditiver og at Michael Ledeen vedlikeholder sine gode forbindelse med Ghorbanifar, (som i det minste brukte å være) en god venn av Mir-Hossein Mousavi (kandidaten som vil bringe ‘forandring’ i det Iranske president valget); og gitt den støtte som Mousavi’s kandidatur har mottatt fra Amerikanske ‘moderate’ krefter, så er det kanskje denne form for ‘forandring’ Amerikanerne hadde i ermet for Iran?”

Konklusjon: Mr Hossein Mousavi utfordrer president Mahmoud Ahmadinejad som kjemper for sin andre valgperiode. Valget ses på med spenning i vesten som ser om det er mulig med en politisk endring i landet, melder BBC.

En til: Connecting the dots on Mousavi’s role in fomenting regime change in Iran. The Pentagon and US intelligence have refined the art of such soft coups to a fine level. RAND planners call it ’swarming,’ referring to the swarms of youth, typically linked by SMS and web blogs, who can be mobilized on command to destabilize a target regime.http://www.moonofalabama.org/2009/06/some-dots-you-may-connect.html

CIA, Iran og Valgopptøyene:
http://www.youtube.com/watch?v=GRwUZ-u6KFo&feature=channel_page

De vil ha endring. Ennå en plassert lakei av Amerikansk (sionistisk) hegemoni i verden, som vi vet støtter ubetinget Israelske behov, er forsøkt plantet i et demokratisk land. Det gikk ikke denne gang. Kanskje neste gang?

Rolf Kenneth skriver om Tarpleys oppdagelse:
«Obama som gjorde at Tarpley denne dagen fikk en aha-opplevelse, og kom til å tenke på de tilsynelatende spontane folke-maktkuppene i Øst-Europa og Midt-Østen de siste årene. Eksempler er ”Bulldozer-revolusjonen” i Serbia som avskaffet regimet til Slobodan Milosevic i oktober 2000; ”rose-revolusjonen” i Georgia i 2003 som avskaffet president Eduard Shevardnadze; den ”orange revolusjonen” i Ukraina fra november 2004 til januar 2005 som resulterte i at Viktor Yushchenko ble valgt til president; og det mislykkete forsøket på ”sedertre-revolusjonen” i Libanon i mars 2005 for å få Syria til å trekke seg ut av landet. Tarpley er ikke alene om å mene at disse ”revolusjonene” eller ”folkekuppene” har vært nøye iscenesatte CIA-styrte show (se f.eks. coverstory av Mary Wakefield for The Spectator den 12. mars 2005 (her). Tarpley mener at det er Zbigniew Brzezinski (som er David Rockefellers utenrikspolitiske frontmann i det Demo­kratiske parti) og gruppen rundt ham som står bak disse farge/symbol-revolusjonene som syns å følge en felles mal, og at det er venstrevingen av CIA som gjennomfører dem. En av hoved­regissørene bak den ”orange revolusjonen” skal ha vært Brzezinskis sønn, Mark Brzezinski.»
http://www.rolfkenneth.no/Po_Barack_Obama.html

«Opponenter av farge revolusjoner beskylder ofte Soros Foundation og/eller Amerikanske myndigheter for å støtte og til og med planlegge revolusjonene for å tjene vestlige interesser. Det er verdt å notere seg at etter den Oransje Revolusjonen i Sentral Asia så tok nasjonene skritt mot George Soro’s ‘Open Society Institute’ på ulike måter — Uzbekistan for eksempel, stengte med tvang regionalkontorene til OSI, mens Tajik’s statskontrollerte media beskyldte OSI-Tajikstan for korupsjon og nepotisme.»
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_revolution

Tjener de egentlig vestlige interesser, deg og meg, eller tjener de pengemakten (THEY = Rothschilds, Rockefellers, Warburgs, Schiff’s og dets like) som får renter for å låne ut penger til verdens regjeringer (Federal Reserve System), og som tjener i tifold i krigstider, hvor de kan finansiere begge sider, for å sikre seg at trusselen om krig leder landene til å betale dem tilbake med renter.

Det er også noen som spør seg om krefter i Iran faktisk hjelper Israel og USA til å legitimere et forskjøpsrettet angrep mot Iran. Det kan også være.

Vi må selvfølgelig også være obs på at Ahmedinedjad og establishmentet i Iran KAN være kjøpt og betalt av THEY, til å lede sitt land i ulykka, sette opp folket, som Hitler, Lenin og Stalin var betalt av samme THEY for å lede sitt land, og foråvidt hele verden, i ulykka. Jfr. bøkene til Anthony C. Sutton. ELLER om det var Blomster Revolusjon representanten Moussavi som skulle ha denne rollen. Eller begge. De kan jo bare være satt opp imot hverandre som et skalkeskjul også, at begge er på THEY sin side. Vi kan bare spekulere, og søke å tyde tegnene. Men det er liten grunn til å la være å bruke en metodikk som har virket med storartet suksess før i tiden. Hitler (tese) og de allierte med Stalin i spissen (antitese) ble satt opp imot hverandre, for at Israel ble til = syntesen, sammen med sionismens blomstring, som ble neste skritt på Pike’s våte drømmer om Israel kontra muslimske verden….Vi står foran skritt tre altså (WW III).

I Illuminatets og Frimurernes sjefsideolog Albert Pike’s brev til Mazzini, sa han:

«Den Tredje Verdenskrig må bli stimulert ved å dra fordel av forskjellene forårsaket av Illuminatets ‘agentur’ mellom de politiske Sionistene og lederne av den Islamske verden. Krigen må bli orkestrert på en slik måte at Islam (den muslimske arabiske verden) og den politiske sionismen (Staten Israel) gjensidig ødelegger hverandre. I mellomtiden vil de andre nasjonene atter en gang delt i dette spørsmål vil være tvungen til å slåss til punktet av komplett fysisk, moralsk, åndelig og økonomisk utmattelse..Vi skal slippe løs Nihilistene og ateistene, og vi skal provosere frem en formidabel sosial kataklysme som i all sin grufullhet vil vise klart nasjonene effekten av absolutt ateisme, opphavet til grusomheter og de mest blodige oppstandelser. Da vil det alle steder, landenes innbyggere, forpliktet til å forsvare seg selv mot det revolusjonære mindretall, vil utslette disse ødeleggere av sivilisasjonen, og massen, desillusjonert med Kristendommen, hvis deistiske lynne vil fra det øyeblikk bli uten kompass og retning, forventningsfull for et ideal, men uten å vite hvor de skal rette sin tilbedelse, vil motta det sanne lys gjennom den universelle manifestasjon av de rene doktriner til Lucifer, endelig bragt ut i offentlighetens lys. Denne manifestasjon vil være et resultat av den generelle reaksjonære bevegelse som vil følge destruksjonen av Kristendommen og ateismen, begge overvunnet og utryddet på en gang.»
http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Så når alle har mistet og er fratatt sine idealer og sine trossystemer, jødedommen og kristendommen er erstattet med sionismen, islam har mistet sin kraft og makt, overvunnet, til og med ateismens troløshet er utryddet, da skal Den Nye Verdensordens agentur bringe frem det endelige objekt for tilbedelse; da skal stå frem for menneskeheten, som Pike sier; Lucifer – denne verdens herre. Denne verdens fyrster. Sjefene i verden. Denne verdens pengemakt, som har stått bak alle depresjoner, finanskriser, revolusjoner og kriger fra verdens begynnelse til dags dato.

Det er de som eier gullkalven uten munn, som Moses knuste steintavlene i forbannelse over sitt folks svakhet for; ren avgudsdyrkelse; Mammon og Molok, og som Messias selv, Jesus fra Nasaret, kom tilbake flere tusen år senere for å minne sitt folk på bakdelene med. Hans folk ser ut til å være (for)dømt til å gjenta denne galskap med jevne tusenårige mellomrom. Og de såkalte ‘kristne’ sionister er den ledende kraft å backe opp dette systemet.

Kristendommen er allerede død. Noen få enkeltindivider som holder den i live. Den har gått under ved å akseptere sionisme som et av sine fremste dogmer. Vi skal ikke se bort ifra at de menige jøder i Israel, som i siste verdenskrig, og muslimene, blir satt opp til å ‘exterminate’ hverandre, for at sionismens lederskap, pengemakten ved Rothschilds, Rockefellers, Warburgs, Schiff’s og dets like, skal profittere på deres elendighet, og får innført sin Nye Verdensorden som følge av den uro de skaper med dette, og folk deretter hungrer etter fred, og kjøper alle løsninger de kommer med.

Når jødene er borte, de kristne er borte, muslimene er borte – da er det ingen igjen til å tro på noen monoteistisk Gud. Da er det klart på verdensscenen for ‘the One and Only’; Lucifer, med sitt agentur på jord en skal tilbe, og dem alene. Da blir det vanskelig å være menneske her. Da er Den Nye Verdensorden i havn.

Dette er bare hegeliansk dialektikk. Skap et problem – reaksjon – presenter løsningen. Tese – Antitese = Syntese.

Der er alltid en Syntese.

Som Pike sier, så blir hele verden dradd inni det, så vi kan nok ikke sitte her på berget, og tro at vi går fri. Israel er i seriøse hemmelige samtaler med NATO om å bli medlem, da må NATO gi full pakke om Israel blir ‘angrepet’ eller ‘truet’. Rusland kan gå med muslimene, siden de blir holdt utenfor ‘det gode selskap’ (hvilket er en del av setupen selvsagt). Dette kan faktisk være det armageddon det er spådd i Bibelen, når alle hærer står oppmarsjert ved Israel’s grenser, og det blir den vestlige verden som skal ‘redde’ dem. Den verden som skal ‘redde’ dem, er de som har skapt hele scenarioet, og det er de samme som kommer til å ødelegge dem; jøder, kristne og muslimer – en for alle – alle for en. Gud, Elohim, skal dø, og erstattes med et noe mer verdslig gudsbilde. Dem selv.

Vi kan faktisk ikke være sikker på at noen som helst i verden idag ikke er kjøpt og betalt av THEY. Jfr. artikkelen ‘Vi som elsket Amerika’.

NEVER AGAIN, vil de si – denne gang skal deres løsning være idiotsikker. Nå skal de lage et system for oss som skal spare oss for mer kriger og ufred i verden. Har vi ikke hørt dette før, – som slagord etter andre verdenskrig?

Hadde ikke FN tatt Palestinernes land, og gitt det til ‘Kongen av Israel’; Lord Rothschild, i 1947, gjennom Balfour erklæringen, og til hans villfarne undersåtter i Israel, som har gått frem så brutalt som de gjør der nede mot muslimene, så hadde ikke dette skjedd. Derfor kan de bryte alle FN-resolusjoner om å la være, fordi alle som betyr noe vet at det er bare prat for galleriet. Politikerne har bare å gjøre som deres sjefer befaler, og betaler for. Slik har det alltid vært. Jfr. Fremskrittspartiets Siv Jensen pa kurs hos Bilderbergerne, med Rockefeller i spissen.

PS: Pikes brev til Mazzini var oppbevart i ‘British Museum Library in London’ inntil nylig. De to første krigene har foregått nøyaktig som Pike sa de ville gjøre det.

Beklager å måtte si det, men det Iranske folk får ikke mer frihet med noe blomster-regime enn med det gamle regimet. Det er et valg mellom pest og kolera.

Lykke til…

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Abonnere
Varsle om
guest

42 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Vandalf
Vandalf
13 år siden

Denne artikkelen begynte forsåvidt greit nok, selv om jeg ikke deler ditt syn på forholdene i Iran.

Mir-Hossein Mousavi er selvsagt godkjent av prestestyret i Iran og ingen vestens mann, dersom noen tror dette.

Slik sett er dette valget kun et spill for galleriet, slik jeg ser det, og ikke noe reelt uttryk for folkeviljen i Iran.

Jeg synes forøvrig artikkelen er uhyre spekulativ og konspiratorisk, uten at du klarer å overbevise om at dette er noe annet enn relativt løse påstander.

Mot slutten er vi over på det rent metafysiske plan, og da detter jeg helt av lasset…

erms
erms
13 år siden

Det viktigste vi kan gjøre er å la Iran få være i fred. De klarer seg utmerket uten vår innblanding. De har valgt sin regjering både tidligere og nå igjen. Som artikkelforfatteren sier det, de har valget mellom pest eller kolera, altså ingen viktig forskjell om de får den eller hin presten som leder. Ønsker folket i Iran et annet styresett, uten sharialovgivning og hengning fra mobilkraner…så må de gjøre det selv, altså et internt oppgjør.

R.Rahl
R.Rahl
13 år siden

Bra artikkel Johansen. Hypen rundt dette i media de siste dager passer godt inn i det bilde du tegner opp.

Vandalf: Hvis man tar utgangspunkt i at mainstream media i vesten er lite til å stole på, bør man kvitte seg med noen form for formening om hvordan forholdene i Iran virkelig er. «Mir-Hossein Mousavi er selvsagt godkjent av prestestyret i Iran», er en uttalelse som gjenspeiler en holdning plantet gjennom år med propaganda angående land med islamsk styre her på berget.

erms: «Ønsker folket i Iran et annet styresett, uten sharialovgivning og hengning fra mobilkraner..». Mulig de henger folk fra mobilkraner, men også her holdninger fra våre mentale programmerere i media. Du dør vel ikke mer av å bli hengt i forhold til å bli grillet eller forgiftet som våre forbilder over dammen gjør?

Sier ikke at alt er bra i Iran, men er skeptisk til denne svartmalingen av «det onde prestestyret» som gruser alle som snakker dem i mot og påtvinger befolkningen middelalderske levesett. Alt jeg har sett av tv-bilder urelatert til politiske nyhetssaker fra dette landet viser lite av dette åket. Iran virker faktisk relativt moderne med en ganske så opplyst befolkning. I hvert fall i forhold til svartmalingen vi får i politiske media.

erms
erms
13 år siden

R.Rahl: Det er mulig jeg blandet med Kina, det var iallefall ett sted man brukte mobilkraner. Jeg tror nok du har rett i at Iran er et moderne samfunn. Det er likevel på ett område jeg reagerer kraftig: En ung jente blir voldtatt, og anmelder overgriperen, men det ender opp med at jenta blir steinet i all offentlighet pga sex før ekteskapet, dette er barbarisk, og kan ikke aksepteres. Hvis noen skulle steines her var det overgriperen. Det er igjen mulig at jeg blander med Saudi-Arabia, men sharialovene er de samme. Essensen her er at kvinnene er undertrykte, og har heller liten verdi. Men, som jeg sa ovenfor, vi kan ikke blande oss inn i indre anliggender, Iranerne må selv kaste av seg dette åket fra fortiden…

sjokomelk
13 år siden
Svar til  erms

Tror det er like kjipt å være dame i Iran som det er i Saudi. Forøvrig helt enig med deg vedr. at endringer må komme innenfra.

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  sjokomelk

Kan ikke sammenlignes! I iran kan du gå med jeans, høye hæler med tånegl lakk på og ha halve håret ditt utenfor hijaben i Tehran. I Saudi arabia kan ikke kvinner kjøre bil, de får ikke studere, og må gå heldekket og er ofte i en flokk på 6-10 gift med en sjeik. I Iran består 70% av studentene i Universitetene av kvinner :D

Vær så snill å vit hva du snakker om

Gunghoo
Gunghoo
13 år siden

At 19:05 June 20th
Place: Karekar Ave., at the corner crossing Khosravi St. and Salehi st.

A young woman who was standing aside with her father watching the protests was shot by a basij member hiding on the rooftop of a civilian house. He had clear shot at the girl and could not miss her. However, he aimed straight her heart. I am a doctor, so I rushed to try to save her. But the impact of the gunshot was so fierce that the bullet had blasted inside the victim’s chest, and she died in less than 2 minutes.
The protests were going on about 1 kilometers away in the main street and some of the protesting crowd were running from tear gass used among them, towards Salehi St.
The film is shot by my friend who was standing beside me.
Please let the world know.

Der har dere demokratiet i bruk

En mann med åpenbar agenda

Mye interessant her ja.

Men når hedningenes tid er til ende og jødene igjen regjerer i Israel så vil antikrist lure dem til å tro at han er messias. Antikrist vil da sette seg i Guds tempel i jerusalem og gi seg ut for å være den lovede messias.

Det går bra en tid, ca 3 og et halvt år, men jødene innser så at antikrist er falsk. Dermed forkaster de illuminatet og antikrist, og vender seg til Bibelens Jesus fra Nazaret.

Dermed blir Lucifer og hans Illuminti mektig forbannet. Alle nasjoner vender seg mot Israel, også USA. Harmageddon.

Det er Gud selv som vil redde Israel. Dette danner opptakten på tusenårsriket, et rike med fred. Hvor Jesus Fra Nasaret er kongens konge og herrenens herre.

Dette er Biblens lære i et nøtteskall.
Men dette blir for drøyt for dere å tro på?

En mann med åpenbar agenda

Bibelens klare profetier er for drøye for folk flest. Kan jo ikke tro på sånt.

Men når Stephen Hawking (of Cambridge University) på nrk, i beste sendetid, forteller om sin flotte string theory og konkluderer med at alt er kommet til av ingenting, da kan man tro. Selvom han ikke kan forklare mørk materie. Selvom han ikke vet hvor energien til the Bing Bang kom fra. Det er ok, bare man slipper å tro på noe overnaturlig.

Når Richard Dawkins forsikrer om at Darwin hadde rett, og alle andre er idioter, så er det selvsagt riktig. Selvom darwinismen må revideres. http://www.aftenposten.no/viten/article3124154.ece

Og selvom vår egen Hurum sier at dette er et puslespille med mange brikker, hvor bare noen få er kjente, så er han helt sikker på at han kjenner hele sannheten.

sjokomelk
13 år siden

At man ikke kan forklare noe rasjonelt betyr ikke at det ikke finnes rasjonelle forklaringer. Det betyr kanskje at man har lett på feil sted eller foretatt feil utregninger. Finner det langt mer plausibelt enn en stor nisse som bryr seg med hva hvert enkelt individ foretar seg.

Wunjo
Wunjo
13 år siden

Følte meg truffet av din kommentarer, FighterForThruth. Er selv lideskapelig opptatt av alt som lukter metafysikk, men blir enormt forvirret av det. Selv om jeg stort sett henger med, er det for omfattende, for stort til å fatte. Og altfor mye som vi ikke vet.

Og for noen dager siden begynte jeg å tenke. På alle vennene mine, som ikke har noe forhold til energifelter, kvanter, og ser på Pi og pentagrammer som noe herk de måtte lære om på skolen. Skulle de være «mindre verdt» enn andre? Må de fortsette en evig runddans i tredje densitet inntil de fatter at de må lære mer fysikk så de kan forstå?

Plutselig var det som jeg ble dunket hardt i hodet (bokstavelig talt!) av et skriftssted fra Bibelen; «Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres». Shit! Jeg har ikke noen Bibel, og vet ikke om det er riktig, engang. Er det? Og hvordan tolker man «fattig i ånden»?

Jeg innså at vi finner ingen svar «der ute». Det er fascinerende teorier, men det er ikke meningen at vi skal forstå, på det planet vi er nå. Vår oppgave her er å erkjenne at vi alle er ett, at vi er ett med Skaperen, Gud, kall det hva du vil. Og at vi skal eksistere til evig tid.

In You, I see another Me.

R.Rahl
R.Rahl
13 år siden

Merkelig, men igjen et eksempel på hvor feil en bokstavtro tolkning av bibelen kan være. I min bibel står det: (Matt. 5:3) «Salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres»

Dette er fra bergprekenen til Jesus.

Tanken er vel at de «fattige i ånden» er mentalt tilbakestående og ressursfattige. Harmløse mennesker uten skyld i sin tilstand, som dermed ikke har noe å frykte.

En alternativ tolkning går på at de «fattige i ånden» er ydmyke i forhold til sin åndelige utilstrekkelighet. Det motsatte av å være stolt, arrogant, selvgod og åndelig selvtilfreds altså.

Men tror dette må ses i sammenheng med resten av prekenen, og historien om Jesus, som det meste i bibelen.

Et annet avsnitt fra bergprekenen, som gir meg litt sjelefred i søkenen etter rettferdighet og sannhet i hverdagen:

(Matt 5:6) «Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.»

Eller: (Matt 5:10) «Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres.»

En mann med åpenbar agenda

Det er ulike oversettelser ute å går. Dessverre.

Men en av de beste sier: Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. (Det er den norske av 1930).

King james: Blessed [are] the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

I samme stund kom disiplene til Jesus og sa: Hvem er den største i himlenes rike? 2 Og han kalte et lite barn til sig og stilte det midt iblandt dem 3 og sa: Sannelig sier jeg eder: Uten at I omvender eder og blir som barn, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike. 4 Derfor, den som gjør sig liten som dette barn, han er den største i himlenes rike; 5 og den som tar imot ett sådant barn for mitt navns skyld, tar imot mig; 6 men den som forfører en av disse små som tror på mig, for ham var det bedre at det var hengt en kvernsten om hans hals og han var nedsenket i havets dyp.

smurfen
Moderator
13 år siden

Er vel ikke alt som er like drøyt da FighterForTruth…..
Fakta er jo at Israel begynner og få alle land mot seg nå og allerede i 1971 hadde israel over 200 atombomber klare ved hjelp av norsk tungtvann og Fransk hjelp til og bygge reaktorer og USA til og forsyne dem med Uran og hele proskjetet er på grunn av at vist noen angriper dem så skal dem ta hele resten av verden med seg i grava ……
Hva faen skal Israel med 200 atombomber allerede da……… utifra fiendebildet deres så trenger dem 4-5 bomber og hvor mange dem har nå er ikke godt og si men dem klarer og produsere 15-20 bomber i året …..
Må være Atombomba dem kristne og jødene kaller for Gud da …….

Burre
Burre
13 år siden

Politisk zionisme, Israel, NWO og WW3.

Jeg tror at Israel vil være selve sentrum av det som vil skje fremover i verden. Og jeg tror også at bakgrunnen er noe annerledes enn de oppfatninger mange sannhetssøkere har dannet seg ved å søke informasjon på internett. Nå er det zionismen som liksom er det store ondet, og det er mye rett i det. Det kan jo virke som det er en jødisk konspirasjon på gang, og hvor planen er verdensherredømme med Jerusalem som hovedstad og jødene som herrefolk. Mye av avsløringene peker dithen, men kan dette være en avledningsmanøver fra en «skjult hånd» som egentlig kontrollerer zionistene og som nå bidrar til alle ”avsløringene” som er i sirkulasjon?

Det jeg ønsker å legge frem her er sett i lys av Albert Pike’s brev til Mazzini datert 15 august, 1871 om nødvendigheten av å starte 3 verdenskriger for å forberede grunnen for NWO. Følgende sitat beskriver WW3, som også J.J. har sitert og oversatt i sin artikkel over:

«The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the «agentur» of the «Illuminati» between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion…We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.»
http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Hva er det vi ser i dag? Stadig fler får øynene opp for at CIA og Mossad var de som sto bak 11 sept.:
http://theinfounderground.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=5367

Tenk på propaganda, mind control, social engineering og cointelpro i denne sammenhengen.

Hvis man ser disse avsløringene i lys av sitatet over, kan det være at det rett og slett er meningen at dette skal bli avslørt, og hele verden vil vende seg mot Israel og at noe forferdelig vil skje? Som de fleste er kjent med ble det først forsøkt å legge skylden på Bin Laden og 19 saudiske flykaprere. Hvordan vil den muslimske verden reagere hvis det blir allment kjent at Israel/Mossad var involvert i 9.11, og at skylden først ble lagt på muslimske arabere? Vil ikke det kunne provosere frem/bidra til et sammenstøt mellom Israel og den muslimske verden, spesielt hvis de oppfatter at de ble forsøkt gjort til syndebukker av «jødene»?

Den zionismen vi snakker om i dag kan spores tilbake til Theodor Herzl som henvendte seg til Paven/Vaticanet med sin løsning på «det jødiske problem»:
http://www.zionismontheweb.org/zionism_timeline.htm

Han fikk ikke napp med en gang, men mye tyder på at Vaticanet senere gikk med på planene, også fordi det kunne passe inn i dets egen agenda. I alle fall har det vært, og det er dokumentert interaksjon mellom Vatikanet og Hitlerregimet. Så hvorfor samarbeidet Vatikanet og zionistene med Hitler? Mye tyder på at det var for å samle inn flest mulig jøder med tanke på å flytte dem til Palestina og dannelse av en fremtidig israelsk stat, og at utryddelse av jødene ikke var hovedgrunnen. Jeg har kommet over en jødisk kvinne på nettet, ”Doreen Ellen Bell-Dotan bosatt i Israel, og som virkelig har begynt å våkne. Hun er vel inneforstått med NWO, og etter mitt inntrykk like velinformert som de fleste andre om det som foregår. Hun har flere nettsteder, også på youtube. Det kan også være lurt å lytte til hennes stemme også for å balansensere/nyansere inntrykkene man får. Her er hva hun mener om Israel:
http://www.geocities.com/dordot2001/IsraelNaziEnterpriseExperiment.htm
http://www.youtube.com/watch?v=CLHh8LpdUnk&eurl=http://www.youtube.com/my_videos_edit2

Se også Neturei Karta’s (jødisk ortodokse) oppfatninger om zionismen/Israel:
http://www.youtube.com/watch?v=Gg8dEyGSH1k&feature=related

Etter dette kan man spørre seg om det nå er duket for et virkelig Holocoust, og hvor det nå vil dø 6 mill. jøder, på ordentlig denne gangen. Jødiske israelitter nærmer seg nå 6 mill.:

”On the eve of its 61st Independence Day, the country’s population stands at 7,411,000, according to figures released by the Central Bureau of Statistics (CBS). Some 5,593,000 of the population (75.5 percent) are Jewish Israelis, 1,498,000 (20.2%) are Israeli Arabs and the remaining 320,000 (4.3%) are immigrants and their offspring who are not registered as Jews by the Interior Ministry, including some 200,000 foreign workers”.
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_&_Culture/newpop.html

Som andre har nevnt her så er det to ganger før hevdet at 6 mill jøder ble ofret (WW1 & 2), men dette (tallet) er senere trukket i tvil. Tall har åpenbart betydning for ”dem”. Hvis Israel nå skulle angripe Iran, kan det også bety slutten for Israel. Personlig er jeg ikke mer interessert i jøder enn andre folk, men nå er det faktisk sånn at Israel vil være i sentrum for begivenhetene fremover. Israel oppfordrer fremdeles aktivt flere jøder til å emigrere til Israel. Kan grunnen være at «de» ønsker å oppnå ”det magiske tallet” 6 millioner jøder, og når det er i boks så settes ting i verk?

Selv om andre temaer Doreen skriver om, og som er relatert til hennes tro er fremmed og rart, så har jeg en god følelse for at hun er meget ærlig og har et skarpt intellekt. Som sagt hun har begynt å våkne. Som mange andre jøder emigrerte hun til Israel i sin ungdom, og trodde på alle illusjoner om det hellige land, og som mange andre jøder også har gjort, men har til sin forskrekkelse og sorg oppdaget at det forholder seg ganske annerledes. Her er hva hun mener om Vaticanets rolle:
http://video.google.com/videoplay?docid=-4693180689124564515&ei=-nhcSvmXApzi2wL85OD1DQ&q=walter+veith&dur=3

Det ser ut til at det rett og slett er Vatikanet og/eller jesuitene som er vatikanets ”militære instrument som er ”the hidden hand” bak NWO. Noen mener å kunne dokumentere at jesuitene faktisk kontrollerer Vatikanet, og det er også de som har introdusert frimureriet for kabbala og de ritualer de bruker og at de (frimurerne/illuminati) også er underlagt og svarer til Vatikanet alle som en. Jesuitenes general kalles også for ”The black Pope”.

Dette er et studie som kan ta mange år, og jeg har så vidt begynt å pirke i overflaten. Jeg tror det er en grunn til all denne eksponeringen av zionismen som er i sirkulasjon nå, og det er å gjøre Israel til syndebukk samt å lede fokuset bort fra dem som virkelig trekker i trådene. Noen av leserne her har sikkert hørt om ”the protocols of the learned elders of zion”. Opphavet er omdiskutert, det hevdes det er en forfalskning, men innholdet reflekterer faktisk mye av det som skjer rundt oss og passer inn i sitatet fra Albert Pike. Og så er det jesuitenes ed som i innhold minner om ”the protocols”, og som for meg ser ut til å være fra det samme ”mindset”. Her er et klipp fra jesuitenes ed:

“I furthermore promise and declare that I will, when opportunity present, make and wage relentless war, secretly or openly, against all heretics, Protestants and Liberals, as I am directed to do, to extirpate and exterminate them from the face of the whole earth; and that I will spare neither age, sex or condition; and that I will hang, waste, boil, flay, strangle and bury alive these infamous heretics, rip up the stomachs and wombs of their women and crush their infants’ heads against the walls, in order to annihilate forever their execrable race. That when the same cannot be done openly, I will secretly use the poisoned cup, the strangulating cord, the steel of the poniard or the leaden bullet, regardless of the honor, rank, dignity, or authority of the person or persons, whatever may be their condition in life, either public or private, as I at any time may be directed so to do by any agent of the Pope or Superior of the Brotherhood of the Holy Faith, of the Society of Jesus.”
http://www.remnantofgod.org/jes-oth.htm

Vatikanet har også sine interesser i Jerusalem, og i tillegg konkurrerer de med jødene om å være/representere Jesus på jorden. Det later til at Vaticanet ønsker en verdensreligion, og at NWO er et instrument for å realisere målet, (eller er det omvendt?). Det kan også tyde på at jødene skal trues til å akseptere Jesus som Messias, som jødene ennå venter på. Det er også andre gærninger som har interesser ang. Jødene og Israel og som faktisk ønsker seg Armageddon. Les omtale av boken ”Forcing Gods Hand” her:

De er mange, og den raskest voksende bevegelsen i USA og det gjør dem farlige i.o.m. at mange av dem har posisjoner med makt.

Er Vatikanets Jesus i virkeligheten den samme Jesus som er beskrevet i det nye testamente? Mye tyder på at det ikke er så, men noe helt annet og som åpner for skremmende perspektiver. På jesuitenes og Vatikanets segl står det IHS. Selve seglet er formet som en sol(?). Utad betyr IHS Iesus Hominum Salvator, som betyr noe slikt som Jesus menneskenes frelser.
http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Jesus

Går man derimot til den norske versjonen av Wikipedia står det først noe annet, nemlig at IHS står for Isis, Horus og Seb (Seth).:
http://no.wikipedia.org/wiki/IHS

Soltilbedere? Det er mange tegn som ligger helt opp i dagen, og som tyder på egyptisk/babylonsk og annen ”hedensk” inflytelse i Vatikanet. Det står bl. a. en egyptisk monolitt på Petersplassen. Den typiske hatten til paven symboliserer et fiskehode, som skal stamme fra fiskeguden Dagon. Jesus er også symbolisert ved en fisk i enkelte kristne miljøer. Fisketegnet kan også være en variant av Horus øye som man ofte finner i pyramidetegn, f. eks. på dollaren. I okkulte miljøer er Horus og Lucifer det samme, altså ”det altseende øye” tilhører Horus eller Lucifer. Horus øye og pyramider samt andre ”hedenske” remedier er det mye av i Vatikanet., og det er enormt mye å si om dette men det vil ta mye tid og plass, så jeg anbefaler heller å se dokumentarer om dette. Se forslag til slutt.

Så kan det være at den nye verdensreligionens gud rett og slett er Lucifer, og at Vaticanet i dag har en falsk fasade utad, men en skjult side og agenda innad?

Personlig har jeg satt slike begreper som lucifer, djevel og satan ”på vent” inntil jeg vet mer, men hvis det finnes noen som jobber for å innføre en verdensreligion med lucifer som gud, virkelig eller ikke, og at dette er ”the great work” de har jobbet for lenge, så er dette alvorlig nok til å motsette seg. ”Når jeg ser hvem som er for, så er jeg imot”, og hensikten helliger ikke midlet hvis det dreier seg om drap og lidelser.

Det kan også se ut til at Islam har sin opprinnelse i, eller indirekte felles opprinnelse som den romersk katolske kirke i gamle egyptiske og babylonske religioner. Jeg har sett en svært overbevisende dokumentar om dette fra en Walter Veith.:
http://www.youtube.com/watch?v=9zvYTpf0qC0&hl=no

Veith er syvendedags adventist, men det bør ikke forhindre noen fra å vurdere informasjonen han legger frem. Faktisk er det først og fremst kristne som har sett disse forbindelsene og lagt dem frem, kanskje pga kunnskap de ikke-kristne ikke har, eller er i stand til å se. Selv jeg som ikke tilhører noen trosretning kan se at det som står i åpenbaringen om ”mystery babylon” og ”skjøgen fra babylon” stemmer forbløffende overens med Vatikanet og paven.

For å summere opp, så (tror jeg) det vi kan vente oss fremover (hvis man tar Pike på alvor) er:

Zionismen og ”kabbalistiske jøder” vil bli eksponert, og verden vil se at de har hatt fingrene sine i det meste, også 9.11. Dette vil vende opinionen mot Israel og jødene, ikke minst fra den muslimske verden som først ble gjort til syndebukker. Hvorvidt dette vil føre til krig gjenstår å se.

Deretter tror jeg det vil bli avslørt at Islam har sine røtter i den romersk katolske kirke, og tenk for en identitetskrise det vil skape for ca 1,3 milliarder troende muslimer!

Når det har skjedd tror jeg den romersk katolske kirke vil bli avslørt som hedensk, og igjen tenk på den krisen for de troende katolikker, ca 1 milliard det også. Når Vatikanet også har kontroll i østens religioner, er det virkelig duket for forvirring og kaos. Og var det ikke nettopp det Pike skrev om til Mazzini? Her er litt av sitatet på nytt:

” We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer”.

Jeg burde selvsagt gjort hjemmeleksen først før jeg la frem dette, og jeg gjentar kanskje noe av J.J.’s budskap, men dette er så omfattende at det må flere til for å forske i dette, og derfor håper jeg å ha vekket interessen nok til andre her sånn at flere kan jobbe parallellt med å avdekke, skrive artikler om dette og legge det frem for andre, f. eks her på Nyhetsspeilet.
Kan hende jeg er noe på jordet, men jeg føler sterkt at hvis man vil finne ut av hvem ”they” er og hva de egentlig vil med NWO, så kommer man ikke utenom jesuitene og Vatikanet. Det sies også at Alex Jones er jesuit, og hvis han er edsbunden derfor unngår alle spørsmål som dreier seg om vatikanet/jesuitene uansett hvor mye han har lyst til å fortelle hele ”sannheten” og derfor han alltid omtaler dem som ”they”.

Her er linker for selvstudium:

http://video.google.com/videoplay?docid=1164776176933693244&ei=GiV4SvSeNIbq2gLrkqHUDQ&q=walter+veith
http://www.youtube.com/watch?v=OLp9xigjajM&feature=PlayList&p=5E179A51AC2B36A4&index=0&playnext=1 (spilleliste på 42 videoer)
http://video.google.com/videoplay?docid=6539070767845271397&ei=mjJ4Srq_M42a2wKDtsjTBw&q=eric+jon+phelps
Eric Jon Phelps (over) har skrevet verket ”Vatican Assassins”, og er kanskje den som har sett seg mest inn i jesuit/vatican forbindelsen til NWO, men han har desverre et par tvilsomme sider ved seg selv som person, noe som for enkelte vil trekke hans troverdighet i tvil. Allikevel, fakta er fakta.

Noen av Doreen’s sider som det finnes mye interessant å lese og se. Alt er ikke like greit i Israel heller:
http://www.geocities.com/dordot2001/Doreen_Dotan_Archive_V.html
Linker til de andre arkivene finnes på siden.

http://www.youtube.com/user/SilverRedIndigo
(Sjekk intervjuet med Greg Zsymanski)

http://www.blogger.com/profile/07674994190880768176
http://www.geocities.com/dordot2001/Mystical_Anarchy.html

Morten Kielland
Moderator
13 år siden
Svar til  Burre

Veldig bra, Burre. Kunne ikke gjort det bedre selv. Du har gjort et grundig arbeid.
Mvh
Morten

En mann med åpenbar agenda

Til Burre:

Meget god kommentar. Mange sannheter som sammenfaller med JJ’s opprinnelige artikkel.

Når det gjelder den katolske kirke kunne jeg bidratt med mye. Det er riktig at dette er en hedensk religion. De har alltid hatet jødene og alle andre kristne. Denne mysterie-religionen har ingenting med evangelienes Jesus å gjøre.

Det var pave Urban den andre som startet det første korstoget. En av motivasjonsfaktorene var å drepe alle jøder de kom over på sin reise til Jerusalem.

Det var ikke uten grunn at jesuitter var forbudt i norge fram til ca 1850. (jøder hadde heller ikke tilgang).

Mor til all styggedom på jorden. Også nazistene.

Fra Åpenbaringen, kap 17:
Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes utukt. 5 På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening: «Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden.» 6 Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.

En mann med åpenbar agenda

Et spor videre for de som vil vite mer er Alberto Riviera, jesuitpresten som hoppet av og ble kristen.

I 25 år arbeidet han i Jesu selskap (jesuitt ordenen eller Vatikanets gerilja som den også kalles), og hadde som hovedoppgave infiltrasjon av protestantiske kirkesamfunn. Etter sin omvendelse, har Alberto Riviera brukt all sin tid på å advare andre kristne mot den katolske kirkes planer om religiøst \ politisk verdensherredømme.

Når det gjelder Alex Jones så er han kristen, uten tvil. Men det er merkelig at han blånekter å snakke om sin tro. Men at han skal være jesuit blir for drøyt. Han er vel en av de som har videreført mest avslørende info om Illuminatet?

Burre
Burre
13 år siden

FighterForTruth

Takk for positiv tilbakemelding og utfyllende kommentarer. Fint om du og andre kan bidra med flere aspekter. Hvem som kontrollerer hvem er sannelig ikke godt å si. Jeg har lenge forsøkt å finne ut hva som er i toppen av pyramiden, og så langt er dette det nærmeste jeg har kommet. Dette med zionismen fant jeg liksom aldri noen fullstendig logikk i, og har hele tiden følt at de må være en del av noe større. Nå er det ikke slik at jeg tror jeg en dag vil finne den universale syndebukk som står bak alt.

Det måtte i så fall være noe ikke-menneskelig med svært høy intelligens og lang levetid, men her er man henvist til å tro.

Ser ut til at det er en tett vev av broderskap og alskens organisasjoner som sikkert også har sine egne agendaer. Nå er det en av dem som ser ut til å ha nær tilknytning til Vatikanet og det er «The Knights of Malta» hvor mange av politikerne på verdensarenaen ser ut til å være medlemmer.

Når det gjelder Alex Jones er det ikke godt å vite. Jeg prøvde å finne noe til deg om ham og tilknytning til jesuitene for å «dokumentere» det jeg nevnte, og det er mye både for og imot, så hva som er sant gjenstår kanskje å se.

Her er en video med ham og Texe Marrs hvor de faktisk snakker om jesuitene, og Eric Jon Phelps:
http://www.youtube.com/watch?v=8yAB67MhQ-A&feature=quicklist

Som nevnt er det mye tvilsomt rundt Phelps, han kan være Cointelpro agent som bedriver såkalt «Damage Control», så jeg vil anbefale andre kilder for dem som vil granske jesuitene, f. eks Alberto Rivera som du nevner.

Her er en kar som mener AJ er jesuit. (William Cooper hevdet også dette):
http://www.youtube.com/watch?v=BUis_wkk3iI&feature=fvsr

Jeg har flere ganger sett uttrykket «jesuit trained», og forstår det slik at man har fått trening av jesuitene selv om man ikke er jesuit? Har vi jesuitinfiltrasjon i Norge også mon tro, i regjeringen? Hva med Den Norske Nobelkomite? Mange suspekte fredspriser er delt ut.

Mens jeg lette etter disse videoene kom jeg over en nettside på youtube som har masse videoer om jesuitene og Vaticanet samt mye annet relevant relatert til NWO. AnonynousThruther:
http://www.youtube.com/user/AnonymousTruther

Ser ut til å være et bra sted fordi det også er mye stoff om desinformasjon og infiltrasjon av sannhetsbevegelser som f. eks. 9.11 thruth movement. Det er bra at det nå er økende fokus på dette.

Der fant jeg faktisk denne videoen som indikerer mye av det samme som jeg skrev om i går.
http://www.youtube.com/watch?v=GYMj4X2ssUU&feature=channel_page

Synkronisitet?

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Glimrende bidrag, Burre.

Jeg synes at Jonas Gahr Støre er den mest suspekte i regjeringen. Han har nå bedrevet NWO-tilpasning av Norge (kalt «EØS-tilpasning») i nesten 20 år.

Støre’s CV ligger her:
http://www.regjeringen.no/nn/dep/ud/Om-departementet/Utenriksminister-Jonas-Gahr-Store.html?id=1346

Allerede i 1989 kom Støre inn og begynte å jobbe for Gro, i en alder av bare 29 år ! (Minner litt om Clinton, som også kom til maktens tinder i så ung alder at noen må ha trukket i visse tråder for å få ham dit).

Det er kjent at Støre skrev Gro’s taler. I Synnøve Fjellbakk Taftø’s bok sier hun at «Gro var løpegutt for Støre !» (ikke omvendt…).

Hva bedrev egentlig Støre i sine 5 år i Paris ? Er det mulig at han fikk en lynrask frimurer-«karriere» i The Grand Orient Lodge, kanskje til så høye grader at han kan ha nådd helt inn i Illuminati’s rekker (og blitt stappet full av demoner i løpet av prosessen som jo er hva mange av frimurer-ritualene dreier seg om). Jeg synes det er noe demonisk over Støre’s øyne og ansiktsuttrykk på en del bilder, f.eks. her:
http://www.europeiskungdom.no/images/store.jpg og her:
http://www.nato.int/multi/2007/071113b-mfa-norway/photos/images/071113b-005.jpg og her:
http://pub.tv2.no/multimedia/na/archive/00706/Jonas_Gahr_St_re_70689216x9.jpg

Støre har vært generalsekretær i Røde Kors. Odd Grann, som hadde sammen jobben en stund før Støre innehadde topp-graden i den norske frimurerlosjen.

Kontrollsjekken i denne sammenheng er om Støre er frimurer av 33 grad (eller 33 grad+ mao. Illuminati) fra en eller annen hemmelig utenlandsk losje. Noen som vet hvordan vi kan finne det ut ?

Forøvrig fant jeg også litt «avkledning» av Støre i Uncle Sam-artikkelen (bl.a. samrøre med Illuminati Walter Mondale):
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/07/uncle-sam-i-oslo-statuer-illusjoner-og-fakta/

Her avduker (re-avduker !) forøvrig Støre en statue av en tvilsom nordmann – NWO/frimurer-FN’s puppet Trygve Lie:
«Reavduking av Trygve Lie-statuen 07.12.2006
Utenriksminister Jonas Gahr Støre reavduket Trygve Lie-statuen 7. desember kl 1700. Mange hadde trosset været og møtt fram for å delta på markeringen av reavdukingen av Trygve Lie-statuen.»
http://www.bydel-alna.oslo.kommune.no/article77460-1043.html

Burre
Burre
13 år siden

Opplagt noe muffens med Støre og hans forbindelser. Hadde ikke lagt merke til blikket hans før, men synes Jens også har et vanvittig uttrykk i øynene av og til.

Mener å ha hørt at Trygve Lie var en svært aktiv medhjelper i å opprette Israel i Palestina. Eller var det Jonas Lie?

Nå, er ikke dette spesielt da?; Len Horowitz om swine flu:
http://www.youtube.com/watch?v=GBeKB7aKzOs

Svært så troverdig, men….
Len Horowitz er nylig ordinert til Knight of Malta:
http://www.arcticbeacon.com/greg/?p=1030

Så nå er Dr Horowitz broder med Dr of Death, Kissinger.
Hva kan dette bety? Har vatikanet en finger med i spillet her også tro?

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Forresten, til dere som kjenner skriften:
Står det ikke noe i skriften et sted om at man skal høre rykter om krig?:
http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=11188

…og folk skal reise seg mot folk, og land mot land osv..
Jordskjelv både her og der…

Mener å huske noe slikt fra langt tilbake. Skal innrømme det er mange påfallende sammentreff, nesten alfor mange til at det kan være tilfeldig.

«Følg med i neste episode av forviklingar»

ArneLo
13 år siden

Litt fra skriftene blandet med noe kanalisering. Siden du nevner profetier Burre:

Fra 666 – Cassiopaea Session: 94-10-16 – The Mark of the Beast?

Q: (L) The other parts of chapter 13… Verse one says, «I stood on the sandy beach I saw a beast coming up out of the sea with ten horns and seven heads. On his horns he had ten royal crowns and blasphemous titles on his heads…» What does this verse mean?
A: Many meanings. Monetary control. 10 represents universal control of whole units of value.
Q: (L) So, the ten horns represent units of value, so we are talking about money here. What are the blasphemous titles on his heads?
A: In God we trust.
Q: (L) «And the beast that I saw resembled a leopard…»
A: New World Order.
Q: (L) «And to him the dragon gave his might and power and great dominion…» Who is the dragon?
A: Read again please.
Q: (L) «And the beast I saw resembled a leopard…» What does the leopard signify?
A: Leopard is fast moving and distinctly patterned.
Q: (L) «His feet were like those of a bear…» what do the feet represent?
A: Russia.
Q: (L) Why are the feet like those of a bear?
A: Hidden power center in that geographic location.
Q: (L) What nature this power center?
A: Same as USA. Feet are not so easily seen.
Q: (L) Does this mean that Russia and the US are secretly united?
A: Under same control.
Q: (L) Are these the Lizards?
A: At the root.
Q: (L) «His mouth was like that of a lion…» What does mouth represent and why is it like a lions?
A: Noisy and boastful.
Q: (L) Who is noisy and boastful and how is this going to manifest?
A: Economic power structure. Lion is powerful and commands attention by roaring. Who has been speaking loudly about a new world order?
Q: (L) The United States?
A: Close. Elements of same.
Q: (L) «One of his heads seemed to have a deadly wound, but his death stroke was healed and the whole earth went after the beast in amazement and admiration…» What does it mean that one of his heads seemed to have a deadly wound?
A: Aliens.
Q: (L) The aliens will seem to be a deadly wound to the Beast?
A: Initially.
Q: (L) «But his death stroke was healed, and the whole earth went after the Beast with amazement and admiration…» What does this mean?
A: Initial fear gives way to worship and admiration.
Q: (L) «They fell down and gave homage to the dragon because he had bestowed on the beast all of his dominion and authority…» Who is this dragon?
A: World Body Politic.
Q: (L) And who is this Beast?
A: New World Order aka Brotherhood aka Lizzies aka antichrist.
Q: (L) «The Beast was given the power of speech uttering boastful and blasphemous words and was given freedom to exert his authority and exercise his will during 42 months…»
A: Timing is open. Power of speech is self explanatory in terms of audio and video media.
Q: (L) «And he opened his mouth to speak slanders against God blaspheming his name and his abode even vilifying those who live in heaven…» Does this mean that this group, this beast are going to…
A: Disseminate disinformation with respect to encouraging worship, loyalty and obedience to antichrist.
Q: (L) «He was further permitted to wage war on God’s holy people and to overcome them and power was given him to extend his authority over every tribe and people and every tongue and nation…» Does this means trials and tribulations of those who refuse to submit?
A: No. See previous answer.
Q: (L) «And all the inhabitants of the earth will fall down in admiration… everyone whose name has not been recorded from the foundation of the world in the Book of Life of the Lamb that was slain in sacrifice from the foundation of the world…» What are «those whose names are recorded in the Book of Life… what is the Book of Life?
A: Supercomputer.
Q: (L) The Book of Life of the Lamb… everyone whose name has not been recorded… it is saying that the people who are going to worship the Beast are names that have not been recorded… does that mean that there is a supercomputer recording the names of those who do not worship the beast?
A: Yes.
Q: (L) And who has this supercomputer?
A: Beast. All names will be recorded as being either obedient or disobedient.
Q: (L) Who is this «Lamb?»
A: Beast.
Q: (L) «If anyone is able to hear let him listen: whoever leads into captivity will himself go into captivity; if anyone slays with the sword, with the sword will he be slain… herein is the call for the patience and fidelity of the saints (God’s people)… «Who are God’s people?
A: All.
Q: (L) What does it mean: «Whoever leads into captivity will go into captivity?»
A: Follow the leader.
Q: (L) If they follow the leader they will become captive and if they fight with the leader they will be killed?
A: Yes.
Q: (L) «Then I saw another Beast rising up out of the land; he had two horns like a lamb and he spoke like a dragon…» What does this signify?
A: Other faces of the same entity.
Q: (L) What does it mean that he had two horns like a lamb? A lamb doesn’t have horns. Why does it say he has horns?
A: Confusion by contradiction.
Q: (L) And what does the lamb represent? A: Same face of the Beast. Q: (L) What does it mean he «spoke like a dragon»??
A: Same.
Q: (L) «He exerts all the power and right of control as the former beast in his presence and causes the earth and those who dwell upon it to exalt and deify the beast whose deadly wound was healed and worship him…» Well, it seems to say that there is a second beast that is different from the first beast but you are saying that it is just another face of the beast…
A: Yes. Look at it this way, aliens one face; God another; government another et cetera.
Q: (L) Did you mean to say that God was another face of the beast?
A: As represented by religion.
Q: (L) «He performs great signs, startling miracles, even making fire fall from the sky to the earth in men’s sight..» What does that mean?
A: Aliens perform «miracles».
Q: (L) And what is the «image» of the Beast?
A: Aliens.
Q: (L) What does it mean to have been wounded by the sword and still live?
A: Perceived as scary then Godlike.
Q: (L) «And he was permitted to impart the breath of life into the Beast’s image so that the statue of the beast could actually talk and to cause all to be put to death that would not bow down and worship the image of the beast.» What does this mean?
A: Total control once deception is complete.
Q: (L) «Compels all alike, both small and great, rich and poor, free and slave, to be marked with an inscription on their right hand or on their foreheads….» What is this inscription?
A: Visa ID number.
Q: (L) Is this going to be actually physically put on our bodies?
A: Encoded.
Q: (L) How? Is that what the aliens do when they abduct people?
A: No.
Q: (L) How is it going to be done?
A: Stamped.
Q: (L) By what technical means?
A: Electronic encoding.
A series of numbers.
Q: (L) Are they going to put these on our skins or imbed them in the skin on our heads or hand…?
A: Yes.
Q: (L) Does that mean that you will have to place your hand on an electronic scanner in order to conduct any type of monetary transaction?
A: Precisely.
Q: (L) Okay, it says: «Here is room for discernment, a call for the wisdom of interpretation, let him who has intelligence, penetration, insight enough calculate the number of the Beast, for it is a human number, the number of a certain man, his number is 666. What does this mean?
A: Visa as explained previously. Everyone will get their own number and it will be a Visa number, the number of the Beast.
Q: (L) «Then I looked and Lo! the lamb stood on Mount Zion and with him 144,000 men who had his name and his father’s name inscribed on their foreheads…» What does that mean?
A: ID. The Lamb is the Leadership council of the world bank. Many will think they are taking the «mark» of God when actually being marked by the Beast.
Q: (L) «And I heard a voice from Heaven like the sound of great waters and like the rumbling of might thunder and the voice I heard seemed like the music of harpists accompanying themselves on their harps…» What is this voice from heaven and the sound like great waters and mighty thunder?
A: The return of Christ.
Q: (L) «And they sing a new song… No one could learn to sing that song except the 144,000 who had been ransomed from the earth… you said the 144,000 are the leaders of the world bank and here it says they have been ransomed from the earth at the coming of Christ… it says the 144,000 have not defiled themselves by relations with women for they are pure as virgins. These are they who follow the Lamb wherever he goes…they have been ransomed…»
A: Symbolism added later and this is not entirely accurate point. The symbols have been mixed. Tends to encourage elitism and divisiveness.
Q: (L) Are the 144,000 good guys or bad guys as we would term them?
A: Both. But they are ones who have supreme knowledge.
Q: (L) Are these human beings?
A: Yes.
Q: (L) There will be 144,000 people on the earth who have supreme knowledge?
A: Approximately.
Q: (L) Now, this 144,000, are we among that number? Just curious.
A: Maybe.
Q: (L) «No lie was found to be upon their lips for they are blameless, spotless, untainted without blemish. And I saw another angel flying in midair with an eternal gospel to tell to the inhabitants of the earth, every race and tribe and people, and he cried with a mighty voice: Revere God and give him glory, for the hour of his judgment has arrived, fall down before him, pay him homage and adoration and worship him who created heaven and earth and the sea and the springs of water…» What does this tell us?
A: Added later by questionable source.
Q: (L) «Then a second angel followed declaring: Fallen, fallen is Babylon the Great, she who made all nations drink of the wine of her passionate unchastity…» Who is Babylon and what does it mean she has fallen?
A: Same as previous answer.
Q: (L) «Another angel followed, a third, saying with a mighty voice saying whoever pays homage to the beast and permits his stamp to be put on his forehead or on his hand he too shall have to drink of the wine of God’s indignation and wrath poured undiluted into the cup of his anger, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the lamb…»
A: Disinformation. Intended to create fear and resistance so that the aliens can feed off of these emotions.
Q: (L) «Again I looked and lo! I saw a white cloud and sitting on the cloud one resembling a son of man with a crown of gold on his head and a sharp scythe in his hand…» Is that further additions?
A: Yes.
Q: (L) «Another angel came out of the temple saying with a mighty voice to the one sitting on the cloud: put in your scythe and reap for the hour has arrived to gather the harvest for the earth’s crop is fully ripened…»
A: More fear based disinformation.
Q: (L) Now, I have compared certain passages of Revelations to the work of Immanuel Velikovsky, were those sections accurate in what they describe?
A: Yes.
Q: (L) And those are events that will transpire after the Lizzies have done their thing, after the Visa is in place, and before or after Christ returns?
A: Before.
Q: (L) So the cluster of comets is going to come before the return of Christ??
A: Yes. But return is just one event not the whole thing.
Q: (L) Is there going to be massive disruption on the planet and maybe a lot of people transitioning out of the body simultaneously because of the interaction of this cluster of comets and the earth.
A: Close.
Q: (L) And, shortly following this event, Christ will return?
A: As part of the whole.
Q: (L) That is going to be part of the cluster of comets activity?
A: After.
Q: (L) What is Christ going to do after he returns?
A: Teach.
Q: (L) How many people are going to be on the planet to receive this teaching?
A: Open.
Q: (L) May we assume there will be six billion?
A: Assume as you please.
Q: (L) You keep saying that the return of Christ is a part of the whole as though there is some important thing that I am missing the question to discover. Consider that question asked… tell me what it is I am missing, please.
A: Obvious if you have been paying attention.
Q: (L) And that is…?
A: The transition to 4th density.
Q: (L) Is the transition to 4th density going to happen before the comets or after?
A: After.
Q: (L) Is the interaction of the comets and the planet earth going to….
A: Precede the transition.
Q: (L) Is it going to generate this change in some way?
A: No.
Q: (L) It’s not going to have anything to do with electromagnetic interactions which would heighten the atomic vibrations of the planet?
A: No.
Q: (L) So, the comets are going to make a mess of things and then the transition is going to come as Christ comes?
A: Before.
Q: (L) The transition will happen and we will all be standing around glazed in the eyes or whatever, wondering what to do with ourselves, because we are finding ourselves in a new estate we have not been in before, and then Christ comes?
A: More or less.
Q: (L) Now, what is going to happen after Christ comes back and everything is sort of straightening out and he is teaching… is everybody on the planet going to be gathered together in one place to receive these teachings?
A: No.
Q: (L) Is he going to travel around and teach?
A: Technology.
Q: (L) He will teach via the media?
A: Yes.
Q: (L) And we are still going to have access to our media, television and radio and so forth?
A: Some.
Q: (L) Are some people at that point in time or just prior to this transition, going to leave in large groups with the Lizzies?
A: Yes.
Q: (L) Are there going to be large groups of people moving into domed cities on the planet living in «cahoots» with the Lizzies?
A: Close.
Q: (L) In other words there may be areas of Lizzie control on the planet and areas under the control of Christ?
A: Christ does not control.

Joda, spennende tider i møte, men fremtiden er sansynligvis åpen og avhengige av de personlige valg vi selv tar.

Kunnskap beskytter

Arne

Vandalf
Vandalf
13 år siden

Jeg var en tid svært opptatt av Johannes Åpenbaring og dens profetier. Som (fundamentalistisk) kristen var jeg levende opptatt av det som mange omtaler som endetiden.

Dette er noen år siden, og jeg ville vel neppe falt inn under definisjonen kristen i dag, for å si det slik.

Jeg har derfor også et avslappet forhold til dommedagsprofetier, enten de kommer fra Bibelen eller andre skrifter. At verden går under er like sikkert som at vi alle skal dø (i hvertfall fra vårt fysiske legeme), men vi vet ikke når, ei heller hvordan.

Fellesnevneren for profetier er at de kan tolkes til så mangt, alt etter hvilket syn man har på tilværelsen (les åpenbaringen dersom du ikke har gjort det, så skjønner du fort hva jeg mener).

Her er et lite utdrag for å illustrere;

Johannes Åpenbaring kap 13 vers 11 – 18;

«Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage. 12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der, til å tilbe det første dyret – det som hadde fått banesåret sitt leget. 13 Det gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden, midt for øynene på folk. 14 Det forfører dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til igjen.
15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde. 16 Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.
18 Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666.

Dette er en klassiker fra åpenbaringen, og mange vil kunne kjenne igjen vår egen samtid fra disse beskrivelsene, selv om de er svært svevende og billedlige.

Når det er sagt mener mange at profetien gjelder forfatterens egen samtid, hvor romerne hadde Israel/Palestina i et militært jerngrep, og bedrev temmelig grov utplyndring og overgrep mot befolkningen, for ikke å snakke om den brutale forfølgelsen de første kristne ble utsatt for (de var blant annet «løvemat» i Colosseum). De håpet alle på at Messiass skulle komme igjen til det endelige slaget mot den romerske overmakten, mot Dyret (keiser Nero)

«En av teoriene om hvem som skjuler seg bak 666 dreier seg om den bisarre, romerske keiser Nero, mannen som stod bak den første større forfølgelsen av kristne i Roma og følgelig ble ansett som en av kristendommens store fiender av Johannes og andre tidlige kristne. Ifølge denne teorien – som har mye for seg – var ikke Johannes’ Åpenbaring en profeti, men mer en kommentar til samtidige begivenheter og et angrep på kristendommens fiender, i særdeleshet det hedenske Romerriket, skrevet i et symbolsk kodespråk. Dersom man skriver NERON CÆSAR på arameisk, et vanlig språk i Palestina på den tid Det Nye Testamente ble til, får man: NRWN QSR, og hvis man regner om de arameiske bokstavene til tall, får man 666.»

http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/11/28/521109.html

Altså; på samme måte som vi kan lese vår egen samtid ut i fra åpenbaringen, så kunne man dette også da profetiene ble skrevet, og videre opp gjennom historien da man til alle tider har hatt herskere og undersåtter, slik også i dag. Forskjellen i dag er at konge og keiser, undersått og slave er byttet ut med kreditor og debitor, långiver og gjeldsslave.

Og på samme måte som for 2000 år siden søker mennesket i dag også håp for fremtiden, håp om en bedre tilværelse for seg og sine, og da er det lett å finne dette håpet i feks profetier som Johannes Åpenbaring.

Jeg klandrer ingen for å bruke åpenbaringen som referanse for vår egen samtid, til det er det for mange likhetstrekk, men jeg synes heller ikke man skal ta den for noe mer enn den er, og det er slik jeg ser det, en bok skrevet for ca 2000 år siden i svært tolkbare bilder/metaforer.

Hvorfor er åpenbaringen så «treffsikker»? Dette har jeg fundert på mange ganger…

Det nærmeste jeg har kommet et fornuftig svar finner jeg i et velkjent ordtak; Historien gjentar seg. Sivilisasjoner oppstår og forgår, tyranner (antikrister) kommer og går. Slik har det vært siden mennesket organiserte seg i hierarkiske samfunnsstrukturer, og slik tror jeg det vil fortsette i overskuelig fremtid. Vi er akkurat like glade i å krige og plyndre som vi var for flere tusen år siden, og jeg frykter vi kommer til å være det fremover også (se på alle verdens konflikter i dag, så ser det ikke spesielt lyst ut med tanke på frihet og fred for alle mennesker.

Det er mao «lett» å være profet. Spesielt dersom man er noe vag i sine formuleringer slik at profetien må tolkes for å gi mening.

Da vil den mest sannsynlig passe på de fleste områder, nettopp fordi den må tolkes.

Faren for selvoppfyllende profetier er derfor overhengende. De som fester sin lit til profetiene vi kanskje gjøre sitt ytterste for at disse skal gå i oppfyllelse med dertilhørende konsekvenser. På den annen side har man de som ikke nødvendigvis tror på slike profetier, men som frykter dens tilhengere og mulige konsekvenser for sin egen posisjon og fremtid dersom maktforholdene skifter.

Og med det lurer konflikten i bakgrunnen…

Jeg tror nok at slike betraktninger gjorde seg mer gjeldende i den mørke middelalderen, men på den annen side er det ikke lenge siden en av vår tids «antikrister» Bush Den Dumme brukte begreper som Ondskapens akse for å beskrive diverse tvilsomme regimer, og derved skjerpet frontene mellom den muslimske og kristne verden.

http://www.nrk.no/nyheter/utenriks/1.523811

(gammel kronikk, men denne synes jeg er glimrende)

Så dersom du fortsatt leser (takk for tålmodigheten;o) ), så avslutter jeg med en aldri så liten oppfordring;

Think for yourself, question authority!

Det være seg om det er skrevet i en hule for 2000 år siden, eller om det blir servert oss fra våre ledere i dag…

« Forrige artikkel

Norske verdier kjøpt og betalt

Neste artikkel »

Økt polarisering tjener NWOs interesser