3. verdenskrig i støpeskjeen?

4.1K visninger
10 minutter lesetid
42

Irans Ayatolla Ali Khameini sine forsåvidt moderate og sannferdige og ærlige bekjennelser i talen sin den 19.06.2009, blir av de vestlige nyhetsmedia blant andre av SkyNews tolket som et angrep på Storbritannia. Spesielt at han hevdet at Storbritannia var det ‘most treacherous’ / mest troløse landet i å fordømme valget på Irans nye president. At de beskylder valget som tuklet med var det han reagerte mest på.

Utrolig så stilt det var når Bush valget i USA ble kuppet, som beviselig var tuklet med (israelske Diebold maskiner hvor det enkelt går an). Hva ligger bak medias fordømmelse av valget, og ayatollaens tale deretter ? Bare fordi den ikke støttet den agenda den vestlige media har fått oppgitt av sine eiere, herrer og mestre ? For å skape opprør i Iran ? Hvorfor er det så viktig for media å skape djevler av noen, og engler av andre ?, spør vi her.

Nyhetsoverskriftene i Storbritannia legger vekt på at folkemengden ropte “Død over Storbritannia, Amerika og Israel” under talen hans. Fiendtliggjøringen mot Iran går nå over alle støvleskaft. Kanskje skal vi se på om det kanskje er noe i ayatollaens beskyldninger om at utenlandske krefter har prøvd å forstyrre valget i et suverent demokratisk Iran, med sin form for parlamentarisk system. Og at den suverene befolkning faktisk kanskje har et godt grunnlag for å være forbannet på utlendingers innblanding i Irans interne anliggender ?

Hvorfor skal alle stater nødvendigvis måtte kopiere de ‘demokratiene’ vi har, som alle som ett er kjøpt og betalt av bankierne i The City og på Wall Street ?

Vestlige medier går fullstendig amok så snart det fremkommer noe som helst i talen om sionismen og sionismens hellige dogmer. Sionismen = troen pa en utvalgt elite i The City og på Wall Street.

Europeiske ledere fordømmer enstemmig undertrykkelsen av media i Iran, vold og menneskerettigheter som at folk ikke skal få lov å ytre seg fritt, lyder overskriftene. De trenger å kjøpe seg noe media i Iran for å lage sin ‘blomsterrevolusjon’ selvfølgelig.

Kanskje de skulle begynne å se på sin egen media hvor ensporet og undertrykket den er ? La oss se hvordan det ligger an med vår egen ytringsfrihet ? Kanskje noen skal begynne å feie for egen dør først ?

La oss se på hvordan andre blomster-revolusjoner har vært iscenesatt og initiert av vesten. Det er et velbrukt fenomen det her. Og den eneste form for ‘forandring’ de aksepterer er å adoptere fullt ut deres politiske system, hvilket er under full kontroll av THEY. Fargen i Iran er grønn. Inntil THEY har fått det som de vil, kommer fargen til å være grønn. Det blir mas om støtte til dette ‘folkelige’ opprør i ukesvis og månedsvis nå fra deres ‘nyhets’medier.

Så mye for Blomster Revolusjonen i Irak. Det har vært farge revolusjoner mange ganger før. Masse av dem. Vi har sett i mange tilfeller hvordan enkelte krefter bruker Blomster Revolusjoner til å innsette sine folk. Jfr. blant annet Ukraina. Da var den Oransje.
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_revolution

Noen har funnet klare bevis på at den Iranske grønne ‘folkelige’ revolusjonens fører; Mousavi, har tilknytning til CIA/MOSSAD. Mir-Hossein Mousavi er den kandidaten som den vestlige media snakker positivt om, hvilket skulle gi oss grunn til å se nærmere på saken, hva som ligger til grunn for at de velger så tydelig side i et fritt valg. Hvorfor slike preferanser, hos noen som skulle forutsettes å være objektive rapportere?

Hva har Michael Ledeen (den Amerikanske ‘neo-konservative’), Mir-Hossein Mousavi (den Iranske president kandidaten av ‘forandring’) og Adnan Khashoggi (den velstående Saudi Arabiske jet-setter og våpenhandler) til felles?, spør Reza Fiyouzat på sin blogg.

De er alle gode venner og forbindelser til Manuchehr Ghorbanifar (en Iransk våpenhandler, og en påstått MOSSAD dobbelagent, og en nøkkelperson i Iran/Contra Affæren, våpen-for gissel handelen mellom Iran og Reagan administrasjonen).

Fiyouzat tar for seg flere avsnitt fra den offisielle Walsh-Rapporten som gransket Iran-Contras affæren, samt en artikkel fra Time Magazine som viser disse forbindelsene mellom denne personagen.

“Skal vi tenke høyt”,sier Reza Fiyouzat, “så kan jeg ikke se hvordan vi kan ignonere hans ‘neo-konservative’ kreditiver og at Michael Ledeen vedlikeholder sine gode forbindelse med Ghorbanifar, (som i det minste brukte å være) en god venn av Mir-Hossein Mousavi (kandidaten som vil bringe ‘forandring’ i det Iranske president valget); og gitt den støtte som Mousavi’s kandidatur har mottatt fra Amerikanske ‘moderate’ krefter, så er det kanskje denne form for ‘forandring’ Amerikanerne hadde i ermet for Iran?”

Konklusjon: Mr Hossein Mousavi utfordrer president Mahmoud Ahmadinejad som kjemper for sin andre valgperiode. Valget ses på med spenning i vesten som ser om det er mulig med en politisk endring i landet, melder BBC.

En til: Connecting the dots on Mousavi’s role in fomenting regime change in Iran. The Pentagon and US intelligence have refined the art of such soft coups to a fine level. RAND planners call it ’swarming,’ referring to the swarms of youth, typically linked by SMS and web blogs, who can be mobilized on command to destabilize a target regime.http://www.moonofalabama.org/2009/06/some-dots-you-may-connect.html

CIA, Iran og Valgopptøyene:
http://www.youtube.com/watch?v=GRwUZ-u6KFo&feature=channel_page

De vil ha endring. Ennå en plassert lakei av Amerikansk (sionistisk) hegemoni i verden, som vi vet støtter ubetinget Israelske behov, er forsøkt plantet i et demokratisk land. Det gikk ikke denne gang. Kanskje neste gang?

Rolf Kenneth skriver om Tarpleys oppdagelse:
“Obama som gjorde at Tarpley denne dagen fikk en aha-opplevelse, og kom til å tenke på de tilsynelatende spontane folke-maktkuppene i Øst-Europa og Midt-Østen de siste årene. Eksempler er ”Bulldozer-revolusjonen” i Serbia som avskaffet regimet til Slobodan Milosevic i oktober 2000; ”rose-revolusjonen” i Georgia i 2003 som avskaffet president Eduard Shevardnadze; den ”orange revolusjonen” i Ukraina fra november 2004 til januar 2005 som resulterte i at Viktor Yushchenko ble valgt til president; og det mislykkete forsøket på ”sedertre-revolusjonen” i Libanon i mars 2005 for å få Syria til å trekke seg ut av landet. Tarpley er ikke alene om å mene at disse ”revolusjonene” eller ”folkekuppene” har vært nøye iscenesatte CIA-styrte show (se f.eks. coverstory av Mary Wakefield for The Spectator den 12. mars 2005 (her). Tarpley mener at det er Zbigniew Brzezinski (som er David Rockefellers utenrikspolitiske frontmann i det Demo­kratiske parti) og gruppen rundt ham som står bak disse farge/symbol-revolusjonene som syns å følge en felles mal, og at det er venstrevingen av CIA som gjennomfører dem. En av hoved­regissørene bak den ”orange revolusjonen” skal ha vært Brzezinskis sønn, Mark Brzezinski.”
http://www.rolfkenneth.no/Po_Barack_Obama.html

“Opponenter av farge revolusjoner beskylder ofte Soros Foundation og/eller Amerikanske myndigheter for å støtte og til og med planlegge revolusjonene for å tjene vestlige interesser. Det er verdt å notere seg at etter den Oransje Revolusjonen i Sentral Asia så tok nasjonene skritt mot George Soro’s ‘Open Society Institute’ på ulike måter — Uzbekistan for eksempel, stengte med tvang regionalkontorene til OSI, mens Tajik’s statskontrollerte media beskyldte OSI-Tajikstan for korupsjon og nepotisme.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_revolution

Tjener de egentlig vestlige interesser, deg og meg, eller tjener de pengemakten (THEY = Rothschilds, Rockefellers, Warburgs, Schiff’s og dets like) som får renter for å låne ut penger til verdens regjeringer (Federal Reserve System), og som tjener i tifold i krigstider, hvor de kan finansiere begge sider, for å sikre seg at trusselen om krig leder landene til å betale dem tilbake med renter.

Det er også noen som spør seg om krefter i Iran faktisk hjelper Israel og USA til å legitimere et forskjøpsrettet angrep mot Iran. Det kan også være.

Vi må selvfølgelig også være obs på at Ahmedinedjad og establishmentet i Iran KAN være kjøpt og betalt av THEY, til å lede sitt land i ulykka, sette opp folket, som Hitler, Lenin og Stalin var betalt av samme THEY for å lede sitt land, og foråvidt hele verden, i ulykka. Jfr. bøkene til Anthony C. Sutton. ELLER om det var Blomster Revolusjon representanten Moussavi som skulle ha denne rollen. Eller begge. De kan jo bare være satt opp imot hverandre som et skalkeskjul også, at begge er på THEY sin side. Vi kan bare spekulere, og søke å tyde tegnene. Men det er liten grunn til å la være å bruke en metodikk som har virket med storartet suksess før i tiden. Hitler (tese) og de allierte med Stalin i spissen (antitese) ble satt opp imot hverandre, for at Israel ble til = syntesen, sammen med sionismens blomstring, som ble neste skritt på Pike’s våte drømmer om Israel kontra muslimske verden….Vi står foran skritt tre altså (WW III).

I Illuminatets og Frimurernes sjefsideolog Albert Pike’s brev til Mazzini, sa han:

“Den Tredje Verdenskrig må bli stimulert ved å dra fordel av forskjellene forårsaket av Illuminatets ‘agentur’ mellom de politiske Sionistene og lederne av den Islamske verden. Krigen må bli orkestrert på en slik måte at Islam (den muslimske arabiske verden) og den politiske sionismen (Staten Israel) gjensidig ødelegger hverandre. I mellomtiden vil de andre nasjonene atter en gang delt i dette spørsmål vil være tvungen til å slåss til punktet av komplett fysisk, moralsk, åndelig og økonomisk utmattelse..Vi skal slippe løs Nihilistene og ateistene, og vi skal provosere frem en formidabel sosial kataklysme som i all sin grufullhet vil vise klart nasjonene effekten av absolutt ateisme, opphavet til grusomheter og de mest blodige oppstandelser. Da vil det alle steder, landenes innbyggere, forpliktet til å forsvare seg selv mot det revolusjonære mindretall, vil utslette disse ødeleggere av sivilisasjonen, og massen, desillusjonert med Kristendommen, hvis deistiske lynne vil fra det øyeblikk bli uten kompass og retning, forventningsfull for et ideal, men uten å vite hvor de skal rette sin tilbedelse, vil motta det sanne lys gjennom den universelle manifestasjon av de rene doktriner til Lucifer, endelig bragt ut i offentlighetens lys. Denne manifestasjon vil være et resultat av den generelle reaksjonære bevegelse som vil følge destruksjonen av Kristendommen og ateismen, begge overvunnet og utryddet på en gang.”
http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Så når alle har mistet og er fratatt sine idealer og sine trossystemer, jødedommen og kristendommen er erstattet med sionismen, islam har mistet sin kraft og makt, overvunnet, til og med ateismens troløshet er utryddet, da skal Den Nye Verdensordens agentur bringe frem det endelige objekt for tilbedelse; da skal stå frem for menneskeheten, som Pike sier; Lucifer – denne verdens herre. Denne verdens fyrster. Sjefene i verden. Denne verdens pengemakt, som har stått bak alle depresjoner, finanskriser, revolusjoner og kriger fra verdens begynnelse til dags dato.

Det er de som eier gullkalven uten munn, som Moses knuste steintavlene i forbannelse over sitt folks svakhet for; ren avgudsdyrkelse; Mammon og Molok, og som Messias selv, Jesus fra Nasaret, kom tilbake flere tusen år senere for å minne sitt folk på bakdelene med. Hans folk ser ut til å være (for)dømt til å gjenta denne galskap med jevne tusenårige mellomrom. Og de såkalte ‘kristne’ sionister er den ledende kraft å backe opp dette systemet.

Kristendommen er allerede død. Noen få enkeltindivider som holder den i live. Den har gått under ved å akseptere sionisme som et av sine fremste dogmer. Vi skal ikke se bort ifra at de menige jøder i Israel, som i siste verdenskrig, og muslimene, blir satt opp til å ‘exterminate’ hverandre, for at sionismens lederskap, pengemakten ved Rothschilds, Rockefellers, Warburgs, Schiff’s og dets like, skal profittere på deres elendighet, og får innført sin Nye Verdensorden som følge av den uro de skaper med dette, og folk deretter hungrer etter fred, og kjøper alle løsninger de kommer med.

Når jødene er borte, de kristne er borte, muslimene er borte – da er det ingen igjen til å tro på noen monoteistisk Gud. Da er det klart på verdensscenen for ‘the One and Only’; Lucifer, med sitt agentur på jord en skal tilbe, og dem alene. Da blir det vanskelig å være menneske her. Da er Den Nye Verdensorden i havn.

Dette er bare hegeliansk dialektikk. Skap et problem – reaksjon – presenter løsningen. Tese – Antitese = Syntese.

Der er alltid en Syntese.

Som Pike sier, så blir hele verden dradd inni det, så vi kan nok ikke sitte her på berget, og tro at vi går fri. Israel er i seriøse hemmelige samtaler med NATO om å bli medlem, da må NATO gi full pakke om Israel blir ‘angrepet’ eller ‘truet’. Rusland kan gå med muslimene, siden de blir holdt utenfor ‘det gode selskap’ (hvilket er en del av setupen selvsagt). Dette kan faktisk være det armageddon det er spådd i Bibelen, når alle hærer står oppmarsjert ved Israel’s grenser, og det blir den vestlige verden som skal ‘redde’ dem. Den verden som skal ‘redde’ dem, er de som har skapt hele scenarioet, og det er de samme som kommer til å ødelegge dem; jøder, kristne og muslimer – en for alle – alle for en. Gud, Elohim, skal dø, og erstattes med et noe mer verdslig gudsbilde. Dem selv.

Vi kan faktisk ikke være sikker på at noen som helst i verden idag ikke er kjøpt og betalt av THEY. Jfr. artikkelen ‘Vi som elsket Amerika’.

NEVER AGAIN, vil de si – denne gang skal deres løsning være idiotsikker. Nå skal de lage et system for oss som skal spare oss for mer kriger og ufred i verden. Har vi ikke hørt dette før, – som slagord etter andre verdenskrig?

Hadde ikke FN tatt Palestinernes land, og gitt det til ‘Kongen av Israel’; Lord Rothschild, i 1947, gjennom Balfour erklæringen, og til hans villfarne undersåtter i Israel, som har gått frem så brutalt som de gjør der nede mot muslimene, så hadde ikke dette skjedd. Derfor kan de bryte alle FN-resolusjoner om å la være, fordi alle som betyr noe vet at det er bare prat for galleriet. Politikerne har bare å gjøre som deres sjefer befaler, og betaler for. Slik har det alltid vært. Jfr. Fremskrittspartiets Siv Jensen pa kurs hos Bilderbergerne, med Rockefeller i spissen.

PS: Pikes brev til Mazzini var oppbevart i ‘British Museum Library in London’ inntil nylig. De to første krigene har foregått nøyaktig som Pike sa de ville gjøre det.

Beklager å måtte si det, men det Iranske folk får ikke mer frihet med noe blomster-regime enn med det gamle regimet. Det er et valg mellom pest og kolera.

Lykke til…

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

42 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Slobodan Milosevic in Zürich Switzerland 2012 of Nazi Templar Octogon (Polskaweb)

Quote: HITLER, SADAM HUSEIN, CEAUCESCU, MILOSEVIC AND ALL OTHER PHARAOH DICTATORS REJOINED THE PLACE WHERE THEIR MONEY WENT TO AND LIVED ON UNTIL OLD AGE WITH THE HELP OR EVEN IN OCTOGON.

Hitchhiking to Corsica, birthplace of the gods (arabic); How to survive with little or no money + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1897&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Chemtrails er en sentral del i det totalt evneveike forsøket på å etablere såkalt ny verdensorden, new word order, et fascist nazi-marx globalt diktatur, mer primitivt kan det ikke bli og gjøres ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/08/verdensomspennende-markering-mot-chemtrails-25-august/comment-page-6/#comment-102751

Ursus
Ursus
Abonnent
12 år siden

Denne kan med fordel postes på nytt. Viser klokkelklart hvordan verden er skrudd sammen. “Noen” dikterer og massene dilter etter.

“Gen Wesley Clark Reveals US Plan To Invade Iraq, Syria, Lebanon, Lybia, Somalia, Sudan, And Iran”:

http://www.youtube.com/watch?v=9LTdx1nPu3k

…og nå står Syria for tur, imens varmes den gemene hop opp med propaganda ala dette (samme formel som i forkant av Libyakrigen):

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7687399

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
13 år siden

Tvilsomt.
Husk det er forskjell på sionist og jøde.

Najam Samiuddin
Abonnent
13 år siden

Admiral Mullen Wary of Israeli Attack on Iran
http://www.infowars.com/mullen-wary-of-israeli-attack-on-iran/

A staged war – as WWI&II was:

The Daily Telegraph
Mahmoud Ahmadinejad (Sabourjian) revealed to have Jewish past
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/6256173/Mahmoud-Ahmadinejad-revealed-to-have-Jewish-past.html

Somebody remember Hitler Von Rothschild?
Somebody remember New York (Schiff, Harriman et al) backed Trotsky/Lenin?

Somebody who understands the importance of controlling both sides?
Somebody who understand the importance of controlling a nation’s leaders, if you want to destroy the nations people?

– Født med jødisk etternavn
Iransk president Mahmoud Ahmadinejad har jødisk opphav, skriver The Daily Telegraph.
http://www.nettavisen.no/nyheter/article2721966.ece

Would it be any Baron Rothschild’s Israel without Hitler Von Rothschild?

Will both the Iranian muslims and the Israeli secular ateists be exterminated (exterminate each other) in a holocaust,
as Albert Pike described in his letter to Mazzini?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Najam Samiuddin
13 år siden

Ja, det ser nok ut som Ahmedinejat er sionistisk, jo mer han presser på, verre blir det i regionen, og dermed “paff” start for USA å rykke inn i midt-østen! :D

ArneLo
Abonnent
14 år siden

Det var nok uten en overligende agenda at biblioteket i Alexandria ble brent.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Takk, J. Johnsen. Du har nok rett i at det eneste “illuminati” ikke klarer å kontrollere er selve www eller internett teknologien. Fri flyt på informasjon som er tilgjengelig for alle har alltid vært en enorm trussel for makt-eliter. Via internett har mye av dems “kriminalitet” eller skjulte agenda avslørt i det siste åra. Derfor ser det ut som at makt-haverne presser ungene våre mer inne på sentralisert utdanning og enveis propaganda via media, som de allerede kontrollerer. Tanken bak makten er å gi barna så mye tillit som mulig til “main stream” informasjonskilder (det etablerte institusjoner) slik at alt det som høres annerledes ut blir automatisk tolket til å være “konspirasjoner”!

Vi må være meget takknemmlige for Tim Berners-Lee (arkitekten bak WWW) som ikke tok patent på det han hadde oppfunnet. Om han hadde tatt patent ville denne kjerne teknologien også vært ligget i et kjøleskap på Area 51 i likhet med mange andre av viktige patenterte teknologier, som illuminati ikke ønsker, skal komme åpenlyst for publikum.

Husk at illuminati har nok ressurser til å “kjøpe” eller indra hvilket som helst ny oppdagelse / oppfinnelse som strider mot deres onskapsfulle hensikter. Fordi internett var gratis fra fødselen, kunne de dermed ikke kjøpe den.

Utdrag fra wikipedia:

Berners-Lee made his idea available freely, with no patent and no royalties due. The World Wide Web Consortium decided that its standards should be based on royalty-free technology, so that they could easily be adopted by anyone.

ArneLo
Abonnent
14 år siden

Nei, jeg har heller ikke lyst til å peke på noen bestemt. Jeg tror det kan være direkte skadelig for oss å peke på selve “mannen bak teppet” :-) Det er velmer presterende å finne ut av hva vi kan gjøre for å balansere djevelskapen…

Men de skissene du tegner opp er nok sentrale. Det er jo også helt opp i dagen at psykopaten Konstantin kupper den virkelige kristendommen for politisk vinning.

De spor jeg har sett av den virkelige kristendommen ligger i den esoteriske kunnskapen hos den østlige ortodokse kirken, som kom seg unna Konstantin. Boris Mouravieff har prøvd å nedtegne disse muntlig og fragmenterete kunnskapene i sine bøker Gnosis I, II og III.

Som han skriver i sin: Gnosis: Study and commentaries on the Esoteric tradition of Eastern Orthodoxy. Book I, Exoteric Cycle

Homo Sapiens lives immersed in his everyday life to a point where he forgets himself and forgets where he is going; yet, without feeling it, he knows that death cuts off everything.

How can we explain that the intellectual who has made marvelous discoveries and the technocrat who has exploited them have left outside the field of their investigations the ending of our lives? How can we explain that a science which attempts everything and claims everything nevertheless remains indifferent to the enigma revealed by the question of death? How can we explain why Science, instead of uniting its efforts with its older sister religion to resolve the problems of Being – which is also the problem of death – has in fact opposed her?

Whether a man dies in bed or aboard an interplanetary ship, the human condition has not changed in the slightest.

Happiness? But we are taught that happiness lasts only as long as the Illusion lasts… and what is this Illusion? Nobody knows. But it submerges us.

If we only knew what Illusion is, we would then know the opposite: what Truth is. This Truth would liberate us from slavery.”

Mouravieff anbefales på det sterkeste for en hver ridder på vei for å finne det hellige gral :-)

ArneLo
Abonnent
14 år siden

Ja,det er vel ganske irrelevant om det er jødisk eller ikke. Det som står i protokollene sammenfaller besyndelig med utviklingen/manipuleringen som har pågått opp igjennom åra.”the Protocols of the pathocrats” er vel en bedre betegnelse. Jødene er nok et like stort offer for galskapen som de fleste andre.

PROTOCOL No. 12 Control of the Press

1. The word “freedom,” which can be interpreted in various ways, is defined by us as follows –

2. Freedom is the right to do what which the law allows. This interpretation of the word will at the proper time be of service to us, because all freedom will thus be in our hands, since the laws will abolish or create only that which is desirable for us according to the aforesaid program.

3. We shall deal with the press in the following way: what is the part played by the press to-day? It serves to excite and inflame those passions which are needed for our purpose or else it serves selfish ends of parties. It is often vapid, unjust, mendacious, and the majority of the public have not the slightest idea what ends the press really serves. We shall saddle and bridle it with a tight curb: we shall do the same also with all productions of the printing press, for where would be the sense of getting rid of the attacks of the press if we remain targets for pamphlets and books? The produce of publicity, which nowadays is a source of heavy expense owing to the necessity of censoring it, will be turned by us into a very lucrative source of income to our State: we shall lay on it a special stamp tax and require deposits of caution-money before permitting the establishment of any organ of the press or of printing offices; these will then have to guarantee our government against any kind of attack on the part of the press.

For any attempt to attack us, if such still be possible, we shall inflict fines without mercy. Such measures as stamp tax, deposit of caution-money and fines secured by these deposits, will bring in a huge income to the government. It is true that party organs might not spare money for the sake of publicity, but these we shall shut up at the second attack upon us. No one shall with impunity lay a finger on the aureole of our government infallibility. The pretext for stopping any publication will be the alleged plea that it is agitating the public mind without occasion or justification. I BEG YOU TO NOTE THAT AMONG THOSE MAKING ATTACKS UPON US WILL ALSO BE ORGANS ESTABLISHED BY US, BUT THEY WILL ATTACK EXCLUSIVELY POINTS THAT WE HAVE PRE-DETERMINED TO ALTER.
WE CONTROL THE PRESS

4. NOT A SINGLE ANNOUNCEMENT WILL REACH THE PUBLIC WITHOUT OUR CONTROL. Even now this is already being attained by us inasmuch as all news items are received by a few agencies, in whose offices they are focused from all parts of the world. These agencies will then be already entirely ours and will give publicity only to what we dictate to them.

5. If already now we have contrived to possess ourselves of the minds of the GOY communities to such an extent the they all come near looking upon the events of the world through the colored glasses of those spectacles we are setting astride their noses; if already now there is not a single State where there exist for us any barriers to admittance into what GOY stupidity calls State secrets: what will our positions be then, when we shall be acknowledged supreme lords of the world in the person of our king of all the world ….

6. Let us turn again to the FUTURE OF THE PRINTING PRESS. Every one desirous of being a publisher, librarian, or printer, will be obliged to provide himself with the diploma instituted therefore, which, in case of any fault, will be immediately impounded. With such measures THE INSTRUMENT OF THOUGHT WILL BECOME AN EDUCATIVE MEANS ON THE HANDS OF OUR GOVERNMENT, WHICH WILL NO LONGER ALLOW THE MASS OF THE NATION TO BE LED ASTRAY IN BY-WAYS AND FANTASIES ABOUT THE BLESSINGS OF PROGRESS. Is there any one of us who does not know that these phantom blessings are the direct roads to foolish imaginings which give birth to anarchical relations of men among themselves and towards authority, because progress, or rather the idea of progress, has introduced the conception of every kind of emancipation, but has failed to establish its limits …. All the so-called liberals are anarchists, if not in fact, at any rate in thought. Every one of them in hunting after phantoms of freedom, and falling exclusively into license, that is, into the anarchy of protest for the sake of protest….
FREE PRESS DESTROYED

7. We turn to the periodical press. We shall impose on it, as on all printed matter, stamp taxes per sheet and deposits of caution-money, and books of less than 30 sheets will pay double. We shall reckon them as pamphlets in order, on the one hand, to reduce the number of magazines, which are the worst form of printed poison, and, on the other, in order that this measure may force writers into such lengthy productions that they will be little read, especially as they will be costly. At the same time what we shall publish ourselves to influence mental development in the direction laid down for our profit will be cheap and will be read voraciously. The tax will bring vapid literary ambitions within bounds and the liability to penalties will make literary men dependent upon us. And if there should be any found who are desirous of writing against us, they will not find any person eager to print their productions. Before accepting any production for publication in print, the publisher or printer will have to apply to the authorities for permission to do so. Thus we shall know beforehand of all tricks preparing against us and shall nullify them by getting ahead with explanations on the subject treated of.

8. Literature and journalism are two of the most important educative forces, and therefore our government will become proprietor of the majority of the journals. This will neutralize the injurious influence of the privately-owned press and will put us in possession of a tremendous influence upon the public mind …. If we give permits for ten journals, we shall ourselves found thirty, and so on in the same proportion. This, however, must in no wise be suspected by the public. For which reason all journals published by us will be of the most opposite, in appearance, tendencies and opinions, thereby creating confidence in us and bringing over to us quite unsuspicious opponents, who will thus fall into our trap and be rendered harmless.

9. In the front rank will stand organs of an official character. They will always stand guard over our interests, and therefore their influence will be comparatively insignificant.

10. In the second rank will be the semi-official organs, whose part it will be to attack the tepid and indifferent.

11. In the third rank we shall set up our own, to all appearance, opposition, which, in at least one of its organs, will present what looks like the very antipodes to us. Our real opponents at heart will accept this simulated opposition as their own and will show us their cards.

12. All our newspapers will be of all possible complexions — aristocratic, republican, revolutionary, even anarchical – for so long, of course, as the constitution exists …. Like the Indian idol “Vishnu” they will have a hundred hands, and every one of them will have a finger on any one of the public opinions as required. When a pulse quickens these hands will lead opinion in the direction of our aims, for an excited patient loses all power of judgment and easily yields to suggestion. Those fools who will think they are repeating the opinion of a newspaper of their own camp will be repeating our opinion or any opinion that seems desirable for us. In the vain belief that they are following the organ of their party they will, in fact, follow the flag which we hang out for them.

13. In order to direct our newspaper militia in this sense we must take special and minute care in organizing this matter. Under the title of central department of the press we shall institute literary gatherings at which our agents will without attracting attention issue the orders and watchwords of the day. By discussing and controverting, but always superficially, without touching the essence of the matter, our organs will carry on a sham fight fusillade with the official newspapers solely for the purpose of giving occasion for us to express ourselves more fully than could well be done from the outset in official announcements, whenever, of course, that is to our advantage.

14. THESE ATTACKS UPON US WILL ALSO SERVE ANOTHER PURPOSE, NAMELY, THAT OUR SUBJECTS WILL BE CONVINCED TO THE EXISTENCE OF FULL FREEDOM OF SPEECH AND SO GIVE OUR AGENTS AN OCCASION TO AFFIRM THAT ALL ORGANS WHICH OPPOSE US ARE EMPTY BABBLERS, since they are incapable of finding any substantial objections to our orders.
ONLY LIES PRINTED

15. Methods of organization like these, imperceptible to the public eye but absolutely sure, are the best calculated to succeed in bringing the attention and the confidence of the public to the side of our government. Thanks to such methods we shall be in a position as from time to time may be required, to excite or to tranquillize the public mind on political questions, to persuade or to confuse, printing now truth, now lies, facts or their contradictions, according as they may be well or ill received, always very cautiously feeling our ground before stepping upon it …. WE SHALL HAVE A SURE TRIUMPH OVER OUR OPPONENTS SINCE THEY WILL NOT HAVE AT THEIR DISPOSITION ORGANS OF THE PRESS IN WHICH THEY CAN GIVE FULL AND FINAL EXPRESSION TO THEIR VIEWS owing to the aforesaid methods of dealing with the press. We shall not even need to refute them except very superficially.

16. Trial shots like these, fired by us in the third rank of our press, in case of need, will be energetically refuted by us in our semi-official organs.

17. Even nowadays, already, to take only the French press, there are forms which reveal masonic solidarity in acting on the watchword: all organs of the press are bound together by professional secrecy; like the augurs of old, not one of their numbers will give away the secret of his sources of information unless it be resolved to make announcement of them. Not one journalist will venture to betray this secret, for not one of them is ever admitted to practice literature unless his whole past has some disgraceful sore or other …. These sores would be immediately revealed. So long as they remain the secret of a few the prestige of the journalist attacks the majority of the country – the mob follow after him with enthusiasm.

18. Our calculations are especially extended to the provinces. It is indispensable for us to inflame there those hopes and impulses with which we could at any moment fall upon the capital, and we shall represent to the capitals that these expressions are the independent hopes and impulses of the provinces. Naturally, the source of them will be always one and the same – ours. WHAT WE NEED IS THAT, UNTIL SUCH TIME AS WE ARE IN THE PLENITUDE POWER, THE CAPITALS SHOULD FIND THEMSELVES STIFLED BY THE PROVINCIAL OPINION OF THE NATIONS, I.E., OF A MAJORITY ARRANGED BY OUR AGENTUR. What we need is that at the psychological moment the capitals should not be in a position to discuss an accomplished fact for the simple reason, if for no other, that it has been accepted by the public opinion of a majority in the provinces.

19. WHEN WE ARE IN THE PERIOD OF THE NEW REGIME TRANSITIONAL TO THAT OF OUR ASSUMPTION OF FULL SOVEREIGNTY WE MUST NOT ADMIT ANY REVELATION BY THE PRESS OF ANY FORM OF PUBLIC DISHONESTY; IT IS NECESSARY THAT THE NEW REGIME SHOULD BE THOUGHT TO HAVE SO PERFECTLY CONTENDED EVERYBODY THAT EVEN CRIMINALITY HAS DISAPPEARED … Cases of the manifestation of criminality should remain known only to their victims and to chance witnesses – no more.

Som den anerkjente journalisten Douglas Reed skriver i sin “The Controversy of Zion” (Anbefales)

The protocols
“In one point I am able from my own experience to test Lord Sydenham’s dictum about fulfilled prophecies. The Protocols, speaking of control of published information, say: “Not a single announcement will reach the public
without our control. Even now this is already being attained by us inasmuch as all news items are received by a few agencies, in whose offices they are focused from all parts of the world. These agencies will then be entirely ours and will give publicity only to what we dictate to them”. That was not the situation in 1905, or in Lord Sydenham’s day, or in 1926, when I became a journalist, but it was developing and today is the situation. The stream of “news” which pours into the public mind through the newspapers comes from a few agencies, as if from half a dozen taps. Any hand that can control those valves can control “the news”, and the reader may observe for himself the filtered form in which the news reaches him. As to the editorial views, based on this supply of news, the transformation that has been brought about may be comprehended by referring to the impartially critical articles published in The Times, Morning Post, Spectator, Dearborn Independent and thousands of other journals some twenty-five years ago. This could not happen today. The subjugation of the press has been accomplished as the Protocols foretold, and by the accident of my generation and calling I saw it come about.”

Burre
Burre
Abonnent
14 år siden

Takk ArneLo.

Det var den jeg mente ja, og Dolan svarer faktisk på spørsmålet mitt.
Reptilians, det er jo det David Icke sier også, og han blir jeg mer og mer skeptisk til. Vel jeg får la det stå som en åpen mulighet inntil videre.

Håper redaksjonen unnskylder at dette ble noe utenfor temaet. For den som er interessert, her er noe for dem som tror det kan være noe i dette med reptilians og NWO, og som heter “The revised Annunaki Protocols. The protocols of the learned elders of zion”. Døm selv:
http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/anunnaki/anu_29.htm

The protocols er omdiskuterte, og mange mener det er en forfalskning laget for å sverte jødene. Jeg vet ikke.

Artikkelen er nokså lang, så den som ikke er spesielt interessert vil nok dette av underveis. Det er også et visst samsvar med hva boken til LKJ, handler om etter omtalen å dømme.

Fant en artikkel i dag som matcher mye av det jeg skrev om jesuitene/vatikanet, og som gir et mer utfyllende bilde:
http://www.arcticbeacon.com/greg/?p=1219

ArneLo
Abonnent
14 år siden

Som Richard Dolan skriver i sin anmeldelse av High Strangeness:

I believe that Laura understands, better than probably anyone you will ever know, just how dire is the plight of our civilization – the plight of our species. She also understands that to change one´s life, one must be willing to fight.

“Fight what?” one might ask. The answer may seem strange within the context of our post-post-post modern 21st century setting, but it is … to fight evil.

ArneLo
Abonnent
14 år siden

Hei Burre. Er det “High Strangeness – Hyperdimensions and the Process of Alien Abduction” du sikter til? den atår på lista mi men jeg har ikke kommet igang med den. Men det skal være en bra innføring i hyperdimensjonelle vesner og andre uforklarlige ting som skjer her på planeten. Her finner du en bra anmeldelse av boka.
“It´s sad but true that most people don´t like inconvenient realities to upset their pleasant illusions and prejudices. I see this all the time in my own daily interactions with people. Once someone reaches a point in his or her life when they feel they “understand” the world well enough – often around the age of thirty – they spend the rest of their life filling in the blanks of what they think they already know. It´s a tendency that usually becomes more extreme over time. Ideas and worldviews seem to harden in tandem with the arteries.”

Og det står en mengde esoterisk kunnskap og filosofering å lese på cassiopaea.org

Satan er nok et menneskapt begrep, men det er skrevet mange tekster som advarer mot ett eller annet utenfor/innenfor oss som har ondskap/egoisme i seg. Et av de største triksene til “djevelen” er vel å få oss til å tro at han ikke finnes? :-) Og det kan ikke avvises at det finnes bevistheter som er mer komplekse enn vår. Slik som vi mest sannsynelig har en høyere bevisthet enn sauen eller steinen.

Selv har jeg vært agnostiker siden ungdomsskolen, da pinsevennene i bygda ikke klarte å komme med noen logisk forklaring til en del av de spørsmålene jeg hadde i bibelgruppa. Ufoer og lignende så jeg på artige evnentyr, fasinerende men like sanne som trolla. Men det endret seg en god del da jeg tilfeldigvis kom over en artikkel av LKJ for fem år siden. Jeg var på jakt etter grunnen til djevelskapen her på planeten. Og leste stort sett politikk og samfunnsvitenskap. Siden har jeg lest en mengder av materialet til Quantum Future Group og Cassiopaeans og mitt syn på tilværelsen blir aldri det samme igjen :-)

LKJ og gjengen pressiserer at det ikke finnes vitenskapelig empiri for mye av det som blir diskutert på sidene deres, men det er en høyst brukbar arbeidshypotese de har å fare med. Hennes mann er en annerkjent fysisk teoretiker og det de prøver på her er i følge dem selv en vitenskap inspirert av kanalisering, ikke ledet av kanalisering slik som mye av New Age/CoIntelPro greia ser ut til å være. Infoen blir alltid undersøkt og sjekket opp nøye av mange i nettverket. knowledge protects, ignorance endangers.

Sann eksistens finnes nok, men vi har for mange mentale programmer og sperrer til å kunne fatte det. Ved hjelp av en så objektiv analyse som mulig, et åpen syn og intellekt så er det mulig å finne ut mer av denne matrixen.
Se også forumet på cassiopaea.org

Ouija-bord er nok ikke et leketøy og kanalisering har nok en sterk tendens til å plukke opp mye støy/disinfo og er noe jeg ikke selv har begitt meg ut på, enda. Pytagoras er en av dem som visselig skal ha brukt kanalisert info som inspirasjon for sine oppdagelser. Jeg har ingen fornemmelse av hyperrealiteter og har aldri sett så mye som et kulelyn, ihverfall ikke som jeg er klar over selv. Men jeg er mer og mer overbevist om at vi ikke vet den fulle og hele virkeligheten. Post-modernisme er ihverfall forbi for min del :-)

Ta vare
Arne

“Illusion, thinking it is reality, takes reality for illusion”
– Boris Mouravieff

Burre
Burre
Abonnent
14 år siden

ArneLo og Vandalf

Jeg har lest litt av Laura Knight Jadzcyk på nettet. Meget oppegående dame. Dette som gir svarene er kanalisert ikke sant? Mener å huske at hun brukte et slik OuiJa-bord til dette, og det er vel i praksis det samme som mange ungdommer er borte i med bokstaver og glass og som de kaller spiritisme?

Personlig er jeg redd for slikt, og selv om jeg ikke er kristen har jeg hørt nok advarsler fra det holdet. Vel budskapet er i alle fall veldig interessant å lese, det er sikkert. Hvordan kan man vite sikkert at de som gir svarene ikke er bedragerske krefter? (utkledt som lysets engel, som det heter)

Jeg er ikke så mye inne i profetier, men jeg tror at hvis jeg var kristen så ville jeg virkelig trodd vi levde i endetiden, og at det som er i toppen av pyramiden (NWO) er Satan. Helt klart, og det ville vært svar på mye og gjort det enklere.

Husker ikke hvor, men leste at Vaticanet bruker åpenbaringen som manus, og da kan det jo tenkes at 666 også brukes for hva det er verdt. Dette med VeriChip og digital kode stemmer mye overens da.

Jeg gjorde meg opp den mening for lenge siden at Satan, det var et menneskeskapt begrep som mennesker hadde lagd seg for å gi svar på en av tilværelsens gåter. Når jeg nå ser hvor vanvittig smart det som trekker i trådene her i verden er, føler jeg av og til at dette langt overgår mennesker. Derfor, (må jeg innrømme), har jeg av og til fundert på om det kan være noe i det allikevel, og jeg er slett ikke skråsikker lenger. Hva ellers er så smart? Aliens, Lizzier/reptilians? Blir jo litt vilt det også, eller? Hva det nå enn er ser det ut til at det vet akkurat hvordan det skal bedra og manipulere mennesker.

ArneLo, hvis du har lest den boka av LKJ som omhandler abductions; Hvem står bak bortføringene? Sier boka noe om det? Har lenge hatt lyst til å lese den. Coveret antyder utkledte mennesker, og det gjorde meg nysgjerrig.

Burre
Burre
Abonnent
14 år siden

arifkarim

Her må jeg gjette.
Kanskje de som finner ut at Islam er bra for dem ikke ville blitt kristne likevel selv om det var det eneste valget. Sånn sett får man kontroll med en større gruppe. Jeg tror det er kontroll det handler om.

Dessuten hvis Vatikanet ikke er kristent, men hedensk så er de vel mer interessert i hvor mange mennesker de kan få kontroll over og at kristendommen fra Vatikanet kun er et skalkeskjul.

Hvis man vil ha kontroll vil jeg tro at jo større utvalg og varianter av religionssamfunn som er tilgjengelig desto flere mennesker vil man nå og få kontroll over. Det ser jo ut til at “de” kontrollerer begge sider i kriger også. Kanskje samme taktikk.

Det finne hundrevis, kanskje tusenvis forskjellige kristne kirker, menigheter og sekter, og jeg tror folk velger det samfunnet de føler seg mest hjemme i bortsett fra dem som er vokst opp i en bestemt religion. De fleste ser ut til å bli der.

Det ser f. eks. morsommere ut i de svartes kirker i USA med sang og musikk enn i de hvites kirker, så de som liker det vil nok trekke dit.

Mormonerne og Jehovas Vitner har visst begge sin opprinnelse i frimureriet, altså kan vatikanet ha hatt en finger med der, og ha kontroll i hemmelighet.

Jeg setter muslimer like høyt som kristne, og håper ikke jeg har tråkket på dine eller andres følelser.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Hvis islam har sin opprinnelse ved den katolske kirken, hvilke fordeler de (paven) fikk ved å ha mindre kristne etter islam oppstod?

ArneLo
Abonnent
14 år siden

Det har du helt rett i Vandalf… Spesielt den med at historien gjentar seg… Og jeg vil gjerne tilføye – Når ingen lærer av den.

Ta vare

Arne

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Jeg var en tid svært opptatt av Johannes Åpenbaring og dens profetier. Som (fundamentalistisk) kristen var jeg levende opptatt av det som mange omtaler som endetiden.

Dette er noen år siden, og jeg ville vel neppe falt inn under definisjonen kristen i dag, for å si det slik.

Jeg har derfor også et avslappet forhold til dommedagsprofetier, enten de kommer fra Bibelen eller andre skrifter. At verden går under er like sikkert som at vi alle skal dø (i hvertfall fra vårt fysiske legeme), men vi vet ikke når, ei heller hvordan.

Fellesnevneren for profetier er at de kan tolkes til så mangt, alt etter hvilket syn man har på tilværelsen (les åpenbaringen dersom du ikke har gjort det, så skjønner du fort hva jeg mener).

Her er et lite utdrag for å illustrere;

Johannes Åpenbaring kap 13 vers 11 – 18;

“Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage. 12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der, til å tilbe det første dyret – det som hadde fått banesåret sitt leget. 13 Det gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden, midt for øynene på folk. 14 Det forfører dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til igjen.
15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde. 16 Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.
18 Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666.

Dette er en klassiker fra åpenbaringen, og mange vil kunne kjenne igjen vår egen samtid fra disse beskrivelsene, selv om de er svært svevende og billedlige.

Når det er sagt mener mange at profetien gjelder forfatterens egen samtid, hvor romerne hadde Israel/Palestina i et militært jerngrep, og bedrev temmelig grov utplyndring og overgrep mot befolkningen, for ikke å snakke om den brutale forfølgelsen de første kristne ble utsatt for (de var blant annet “løvemat” i Colosseum). De håpet alle på at Messiass skulle komme igjen til det endelige slaget mot den romerske overmakten, mot Dyret (keiser Nero)

“En av teoriene om hvem som skjuler seg bak 666 dreier seg om den bisarre, romerske keiser Nero, mannen som stod bak den første større forfølgelsen av kristne i Roma og følgelig ble ansett som en av kristendommens store fiender av Johannes og andre tidlige kristne. Ifølge denne teorien – som har mye for seg – var ikke Johannes’ Åpenbaring en profeti, men mer en kommentar til samtidige begivenheter og et angrep på kristendommens fiender, i særdeleshet det hedenske Romerriket, skrevet i et symbolsk kodespråk. Dersom man skriver NERON CÆSAR på arameisk, et vanlig språk i Palestina på den tid Det Nye Testamente ble til, får man: NRWN QSR, og hvis man regner om de arameiske bokstavene til tall, får man 666.”

http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/11/28/521109.html

Altså; på samme måte som vi kan lese vår egen samtid ut i fra åpenbaringen, så kunne man dette også da profetiene ble skrevet, og videre opp gjennom historien da man til alle tider har hatt herskere og undersåtter, slik også i dag. Forskjellen i dag er at konge og keiser, undersått og slave er byttet ut med kreditor og debitor, långiver og gjeldsslave.

Og på samme måte som for 2000 år siden søker mennesket i dag også håp for fremtiden, håp om en bedre tilværelse for seg og sine, og da er det lett å finne dette håpet i feks profetier som Johannes Åpenbaring.

Jeg klandrer ingen for å bruke åpenbaringen som referanse for vår egen samtid, til det er det for mange likhetstrekk, men jeg synes heller ikke man skal ta den for noe mer enn den er, og det er slik jeg ser det, en bok skrevet for ca 2000 år siden i svært tolkbare bilder/metaforer.

Hvorfor er åpenbaringen så “treffsikker”? Dette har jeg fundert på mange ganger…

Det nærmeste jeg har kommet et fornuftig svar finner jeg i et velkjent ordtak; Historien gjentar seg. Sivilisasjoner oppstår og forgår, tyranner (antikrister) kommer og går. Slik har det vært siden mennesket organiserte seg i hierarkiske samfunnsstrukturer, og slik tror jeg det vil fortsette i overskuelig fremtid. Vi er akkurat like glade i å krige og plyndre som vi var for flere tusen år siden, og jeg frykter vi kommer til å være det fremover også (se på alle verdens konflikter i dag, så ser det ikke spesielt lyst ut med tanke på frihet og fred for alle mennesker.

Det er mao “lett” å være profet. Spesielt dersom man er noe vag i sine formuleringer slik at profetien må tolkes for å gi mening.

Da vil den mest sannsynlig passe på de fleste områder, nettopp fordi den må tolkes.

Faren for selvoppfyllende profetier er derfor overhengende. De som fester sin lit til profetiene vi kanskje gjøre sitt ytterste for at disse skal gå i oppfyllelse med dertilhørende konsekvenser. På den annen side har man de som ikke nødvendigvis tror på slike profetier, men som frykter dens tilhengere og mulige konsekvenser for sin egen posisjon og fremtid dersom maktforholdene skifter.

Og med det lurer konflikten i bakgrunnen…

Jeg tror nok at slike betraktninger gjorde seg mer gjeldende i den mørke middelalderen, men på den annen side er det ikke lenge siden en av vår tids “antikrister” Bush Den Dumme brukte begreper som Ondskapens akse for å beskrive diverse tvilsomme regimer, og derved skjerpet frontene mellom den muslimske og kristne verden.

http://www.nrk.no/nyheter/utenriks/1.523811

(gammel kronikk, men denne synes jeg er glimrende)

Så dersom du fortsatt leser (takk for tålmodigheten;o) ), så avslutter jeg med en aldri så liten oppfordring;

Think for yourself, question authority!

Det være seg om det er skrevet i en hule for 2000 år siden, eller om det blir servert oss fra våre ledere i dag…

ArneLo
Abonnent
14 år siden

Litt fra skriftene blandet med noe kanalisering. Siden du nevner profetier Burre:

Fra 666 – Cassiopaea Session: 94-10-16 – The Mark of the Beast?

Q: (L) The other parts of chapter 13… Verse one says, “I stood on the sandy beach I saw a beast coming up out of the sea with ten horns and seven heads. On his horns he had ten royal crowns and blasphemous titles on his heads…” What does this verse mean?
A: Many meanings. Monetary control. 10 represents universal control of whole units of value.
Q: (L) So, the ten horns represent units of value, so we are talking about money here. What are the blasphemous titles on his heads?
A: In God we trust.
Q: (L) “And the beast that I saw resembled a leopard…”
A: New World Order.
Q: (L) “And to him the dragon gave his might and power and great dominion…” Who is the dragon?
A: Read again please.
Q: (L) “And the beast I saw resembled a leopard…” What does the leopard signify?
A: Leopard is fast moving and distinctly patterned.
Q: (L) “His feet were like those of a bear…” what do the feet represent?
A: Russia.
Q: (L) Why are the feet like those of a bear?
A: Hidden power center in that geographic location.
Q: (L) What nature this power center?
A: Same as USA. Feet are not so easily seen.
Q: (L) Does this mean that Russia and the US are secretly united?
A: Under same control.
Q: (L) Are these the Lizards?
A: At the root.
Q: (L) “His mouth was like that of a lion…” What does mouth represent and why is it like a lions?
A: Noisy and boastful.
Q: (L) Who is noisy and boastful and how is this going to manifest?
A: Economic power structure. Lion is powerful and commands attention by roaring. Who has been speaking loudly about a new world order?
Q: (L) The United States?
A: Close. Elements of same.
Q: (L) “One of his heads seemed to have a deadly wound, but his death stroke was healed and the whole earth went after the beast in amazement and admiration…” What does it mean that one of his heads seemed to have a deadly wound?
A: Aliens.
Q: (L) The aliens will seem to be a deadly wound to the Beast?
A: Initially.
Q: (L) “But his death stroke was healed, and the whole earth went after the Beast with amazement and admiration…” What does this mean?
A: Initial fear gives way to worship and admiration.
Q: (L) “They fell down and gave homage to the dragon because he had bestowed on the beast all of his dominion and authority…” Who is this dragon?
A: World Body Politic.
Q: (L) And who is this Beast?
A: New World Order aka Brotherhood aka Lizzies aka antichrist.
Q: (L) “The Beast was given the power of speech uttering boastful and blasphemous words and was given freedom to exert his authority and exercise his will during 42 months…”
A: Timing is open. Power of speech is self explanatory in terms of audio and video media.
Q: (L) “And he opened his mouth to speak slanders against God blaspheming his name and his abode even vilifying those who live in heaven…” Does this mean that this group, this beast are going to…
A: Disseminate disinformation with respect to encouraging worship, loyalty and obedience to antichrist.
Q: (L) “He was further permitted to wage war on God’s holy people and to overcome them and power was given him to extend his authority over every tribe and people and every tongue and nation…” Does this means trials and tribulations of those who refuse to submit?
A: No. See previous answer.
Q: (L) “And all the inhabitants of the earth will fall down in admiration… everyone whose name has not been recorded from the foundation of the world in the Book of Life of the Lamb that was slain in sacrifice from the foundation of the world…” What are “those whose names are recorded in the Book of Life… what is the Book of Life?
A: Supercomputer.
Q: (L) The Book of Life of the Lamb… everyone whose name has not been recorded… it is saying that the people who are going to worship the Beast are names that have not been recorded… does that mean that there is a supercomputer recording the names of those who do not worship the beast?
A: Yes.
Q: (L) And who has this supercomputer?
A: Beast. All names will be recorded as being either obedient or disobedient.
Q: (L) Who is this “Lamb?”
A: Beast.
Q: (L) “If anyone is able to hear let him listen: whoever leads into captivity will himself go into captivity; if anyone slays with the sword, with the sword will he be slain… herein is the call for the patience and fidelity of the saints (God’s people)… “Who are God’s people?
A: All.
Q: (L) What does it mean: “Whoever leads into captivity will go into captivity?”
A: Follow the leader.
Q: (L) If they follow the leader they will become captive and if they fight with the leader they will be killed?
A: Yes.
Q: (L) “Then I saw another Beast rising up out of the land; he had two horns like a lamb and he spoke like a dragon…” What does this signify?
A: Other faces of the same entity.
Q: (L) What does it mean that he had two horns like a lamb? A lamb doesn’t have horns. Why does it say he has horns?
A: Confusion by contradiction.
Q: (L) And what does the lamb represent? A: Same face of the Beast. Q: (L) What does it mean he “spoke like a dragon”??
A: Same.
Q: (L) “He exerts all the power and right of control as the former beast in his presence and causes the earth and those who dwell upon it to exalt and deify the beast whose deadly wound was healed and worship him…” Well, it seems to say that there is a second beast that is different from the first beast but you are saying that it is just another face of the beast…
A: Yes. Look at it this way, aliens one face; God another; government another et cetera.
Q: (L) Did you mean to say that God was another face of the beast?
A: As represented by religion.
Q: (L) “He performs great signs, startling miracles, even making fire fall from the sky to the earth in men’s sight..” What does that mean?
A: Aliens perform “miracles”.
Q: (L) And what is the “image” of the Beast?
A: Aliens.
Q: (L) What does it mean to have been wounded by the sword and still live?
A: Perceived as scary then Godlike.
Q: (L) “And he was permitted to impart the breath of life into the Beast’s image so that the statue of the beast could actually talk and to cause all to be put to death that would not bow down and worship the image of the beast.” What does this mean?
A: Total control once deception is complete.
Q: (L) “Compels all alike, both small and great, rich and poor, free and slave, to be marked with an inscription on their right hand or on their foreheads….” What is this inscription?
A: Visa ID number.
Q: (L) Is this going to be actually physically put on our bodies?
A: Encoded.
Q: (L) How? Is that what the aliens do when they abduct people?
A: No.
Q: (L) How is it going to be done?
A: Stamped.
Q: (L) By what technical means?
A: Electronic encoding.
A series of numbers.
Q: (L) Are they going to put these on our skins or imbed them in the skin on our heads or hand…?
A: Yes.
Q: (L) Does that mean that you will have to place your hand on an electronic scanner in order to conduct any type of monetary transaction?
A: Precisely.
Q: (L) Okay, it says: “Here is room for discernment, a call for the wisdom of interpretation, let him who has intelligence, penetration, insight enough calculate the number of the Beast, for it is a human number, the number of a certain man, his number is 666. What does this mean?
A: Visa as explained previously. Everyone will get their own number and it will be a Visa number, the number of the Beast.
Q: (L) “Then I looked and Lo! the lamb stood on Mount Zion and with him 144,000 men who had his name and his father’s name inscribed on their foreheads…” What does that mean?
A: ID. The Lamb is the Leadership council of the world bank. Many will think they are taking the “mark” of God when actually being marked by the Beast.
Q: (L) “And I heard a voice from Heaven like the sound of great waters and like the rumbling of might thunder and the voice I heard seemed like the music of harpists accompanying themselves on their harps…” What is this voice from heaven and the sound like great waters and mighty thunder?
A: The return of Christ.
Q: (L) “And they sing a new song… No one could learn to sing that song except the 144,000 who had been ransomed from the earth… you said the 144,000 are the leaders of the world bank and here it says they have been ransomed from the earth at the coming of Christ… it says the 144,000 have not defiled themselves by relations with women for they are pure as virgins. These are they who follow the Lamb wherever he goes…they have been ransomed…”
A: Symbolism added later and this is not entirely accurate point. The symbols have been mixed. Tends to encourage elitism and divisiveness.
Q: (L) Are the 144,000 good guys or bad guys as we would term them?
A: Both. But they are ones who have supreme knowledge.
Q: (L) Are these human beings?
A: Yes.
Q: (L) There will be 144,000 people on the earth who have supreme knowledge?
A: Approximately.
Q: (L) Now, this 144,000, are we among that number? Just curious.
A: Maybe.
Q: (L) “No lie was found to be upon their lips for they are blameless, spotless, untainted without blemish. And I saw another angel flying in midair with an eternal gospel to tell to the inhabitants of the earth, every race and tribe and people, and he cried with a mighty voice: Revere God and give him glory, for the hour of his judgment has arrived, fall down before him, pay him homage and adoration and worship him who created heaven and earth and the sea and the springs of water…” What does this tell us?
A: Added later by questionable source.
Q: (L) “Then a second angel followed declaring: Fallen, fallen is Babylon the Great, she who made all nations drink of the wine of her passionate unchastity…” Who is Babylon and what does it mean she has fallen?
A: Same as previous answer.
Q: (L) “Another angel followed, a third, saying with a mighty voice saying whoever pays homage to the beast and permits his stamp to be put on his forehead or on his hand he too shall have to drink of the wine of God’s indignation and wrath poured undiluted into the cup of his anger, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the lamb…”
A: Disinformation. Intended to create fear and resistance so that the aliens can feed off of these emotions.
Q: (L) “Again I looked and lo! I saw a white cloud and sitting on the cloud one resembling a son of man with a crown of gold on his head and a sharp scythe in his hand…” Is that further additions?
A: Yes.
Q: (L) “Another angel came out of the temple saying with a mighty voice to the one sitting on the cloud: put in your scythe and reap for the hour has arrived to gather the harvest for the earth’s crop is fully ripened…”
A: More fear based disinformation.
Q: (L) Now, I have compared certain passages of Revelations to the work of Immanuel Velikovsky, were those sections accurate in what they describe?
A: Yes.
Q: (L) And those are events that will transpire after the Lizzies have done their thing, after the Visa is in place, and before or after Christ returns?
A: Before.
Q: (L) So the cluster of comets is going to come before the return of Christ??
A: Yes. But return is just one event not the whole thing.
Q: (L) Is there going to be massive disruption on the planet and maybe a lot of people transitioning out of the body simultaneously because of the interaction of this cluster of comets and the earth.
A: Close.
Q: (L) And, shortly following this event, Christ will return?
A: As part of the whole.
Q: (L) That is going to be part of the cluster of comets activity?
A: After.
Q: (L) What is Christ going to do after he returns?
A: Teach.
Q: (L) How many people are going to be on the planet to receive this teaching?
A: Open.
Q: (L) May we assume there will be six billion?
A: Assume as you please.
Q: (L) You keep saying that the return of Christ is a part of the whole as though there is some important thing that I am missing the question to discover. Consider that question asked… tell me what it is I am missing, please.
A: Obvious if you have been paying attention.
Q: (L) And that is…?
A: The transition to 4th density.
Q: (L) Is the transition to 4th density going to happen before the comets or after?
A: After.
Q: (L) Is the interaction of the comets and the planet earth going to….
A: Precede the transition.
Q: (L) Is it going to generate this change in some way?
A: No.
Q: (L) It’s not going to have anything to do with electromagnetic interactions which would heighten the atomic vibrations of the planet?
A: No.
Q: (L) So, the comets are going to make a mess of things and then the transition is going to come as Christ comes?
A: Before.
Q: (L) The transition will happen and we will all be standing around glazed in the eyes or whatever, wondering what to do with ourselves, because we are finding ourselves in a new estate we have not been in before, and then Christ comes?
A: More or less.
Q: (L) Now, what is going to happen after Christ comes back and everything is sort of straightening out and he is teaching… is everybody on the planet going to be gathered together in one place to receive these teachings?
A: No.
Q: (L) Is he going to travel around and teach?
A: Technology.
Q: (L) He will teach via the media?
A: Yes.
Q: (L) And we are still going to have access to our media, television and radio and so forth?
A: Some.
Q: (L) Are some people at that point in time or just prior to this transition, going to leave in large groups with the Lizzies?
A: Yes.
Q: (L) Are there going to be large groups of people moving into domed cities on the planet living in “cahoots” with the Lizzies?
A: Close.
Q: (L) In other words there may be areas of Lizzie control on the planet and areas under the control of Christ?
A: Christ does not control.

Joda, spennende tider i møte, men fremtiden er sansynligvis åpen og avhengige av de personlige valg vi selv tar.

Kunnskap beskytter

Arne

Burre
Burre
Abonnent
14 år siden

Opplagt noe muffens med Støre og hans forbindelser. Hadde ikke lagt merke til blikket hans før, men synes Jens også har et vanvittig uttrykk i øynene av og til.

Mener å ha hørt at Trygve Lie var en svært aktiv medhjelper i å opprette Israel i Palestina. Eller var det Jonas Lie?

Nå, er ikke dette spesielt da?; Len Horowitz om swine flu:
http://www.youtube.com/watch?v=GBeKB7aKzOs

Svært så troverdig, men….
Len Horowitz er nylig ordinert til Knight of Malta:
http://www.arcticbeacon.com/greg/?p=1030

Så nå er Dr Horowitz broder med Dr of Death, Kissinger.
Hva kan dette bety? Har vatikanet en finger med i spillet her også tro?

””””””””””””””””””””””””
Forresten, til dere som kjenner skriften:
Står det ikke noe i skriften et sted om at man skal høre rykter om krig?:
http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=11188

…og folk skal reise seg mot folk, og land mot land osv..
Jordskjelv både her og der…

Mener å huske noe slikt fra langt tilbake. Skal innrømme det er mange påfallende sammentreff, nesten alfor mange til at det kan være tilfeldig.

“Følg med i neste episode av forviklingar”

« Forrige artikkel

Norske verdier kjøpt og betalt

Neste artikkel »

Økt polarisering tjener NWOs interesser

42
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x