Bla i tag

Verdenskrig

Det du tror om Iran er propaganda

Vestlige makter må vise mer empati og godta befolkningen i midtøsten som medmennesker og ikke mindreverdige. Nå er det makt og ikke minst olje som betyr alt for en liten gruppe vestlige toppledere.

3. verdenskrig i støpeskjeen?

Krig er en fin måte å tjene penger på og rette opp skakkjørte økonomier.