Du leser nå
Et overskyggende spørsmål – hvor har du ditt fokus?

29 minutter lesetidEt overskyggende spørsmål – hvor har du ditt fokus?

Når vi fokuserer på det vi ikke ønsker, får vi som regel mer av det samme. Spørsmålet da blir hva skal vi fokusere på da? Svaret på det spørsmålet er, den ene løsningen som kan ha en positiv effekt på alle de andre problemene vi opplever i systemet. Når det gjelder å fikse på verdens problemer i storsamfunnet, må vi rette fokus innover og oppdage hvem vi egentlig er!

Forskning gjort med rene lydtoner viser at menneskets grenser for bevisst oppmerksomhet har meget klare og sterke begrensninger. Avhandlingen er skrevete av Miller og heter ”The magic number 7 pluss/ minus 2”.I praksis betyr det at du kan forstå grensene til din egen bevisst oppmerksomhet til å likne mellom 5 og 9 lommelykter i et stort mørkt rom. Batteristyrken på dine lommelykter er noe vi kaller for sanseskarphet. Det er et spørsmål om hvordan du ernærer og vedlikeholder kroppen din. Fordi våre evner til å rette oppmerksomhet på hva som helst er så begrenset er det alltid mye som går oss hus forbi.

Vår viljekraft er en form for velger i denne prosessen, det er også det indre kartet som blant annet består av alle dine ”verdier”. Disse forteller deg hva som er viktig å oppnå og viktig å unngå. Det sier seg selv at gjennom dine verdier flytter du alltid ditt fokus på den informasjonen som du oppfatter som viktig for deg i øyeblikket.

Etter en lang karriere i reklamebransjen som fotograf, og en nesten like lang karriere innen Nevro-lingvistisk Programmering, er jeg pinelig klar over at storsamfunnets krefter investerer milliarder av penger på å få din oppmerksomhet, påvirke dine valg og forme dine verdier. Som en generalisering blir de fleste mennesker fanget opp i en av to ulike modaliteter for livet. Den ene er det jeg kaller komfortsonen – en forbrukerbasert livsstil der fravær av anstrengelse er høyt verdsatt. Den andre handler om overlevelse og gjelder for de som lever i ytterst fattigdom, krigsmiljø og den slags. Begge disse måter å leve på belønner fokus på den eksterne verden.

Den andre ”indre verden” vies liten oppmerksomhet, minst pleie og minst forståelse hos folk flest. Som jeg har nevnt i tidligere artikler, har Nyhetsspeilet som formål å avkle illusjonene. Hvor vidt vi makter det, er noe leseren må bedømme. Jeg og de andre som skriver for Nyhetsspeilet forsøker å bygge opp under den tvilen du selv måtte ha når du tenker at det er mye ute i verden som ikke stemmer. Denne delen av oppgaven krever bare vilje til å sammenlikne innholdet i massemedia kontra innholdet i resten av verdens Internett. Det fanger lett oppmerksomhet å oppdage hvor mye du ikke viste. Slik er massemedias funksjon – å mette din oppmerksomhet med informasjon som er av mindre betydning. Fordi alle har begrenset tid og energi til å søke andre steder, får da massemedia mange mennesker på kroken slik at de har et forvrengt bilde av det som faktisk foregår ute i verden.

Vi forsøker å servere et annet alternativ. Det alternativet har også sine ulemper. Når du oppdager hvor forferdelig galt allting er i verden blir du kanskje sittende igjen med et stort spørsmålstegn. For mange blir opplevelsen rett og slett skremmende, for andre deprimerende. Personlig har jeg gått lei av å undersøke alle konspirasjonene. Jeg har fått nokk og det hjelper ikke meg et plukk om jeg vet om noen nye på veien. Det vi trenger er løsninger.

Orientering av vår fokus på løsninger er langt lettere og forbruker mindre tid. Du får mer tid igjen å leve livet på. Å bli løsningsorientert fører til at du kan holde fokus på det som virkelig er viktig. Det betyr at du sier helst nei til mange søte godsaker som kommer din vei, bare for å stjele din oppmerksomhet.

Ringen som styrer dem alle

I filmen Lord of the Rings, er det én ring som styrer alle de andre. I livet er det også en ring som styrer alle de andre – bare det ikke heter ”ring” men oppmerksomhet. Dypt begravd i en veldig lang serie med sammenhengende kjeder av årsak og virkning, finner vi denne ene som styrer alt annet.

Når du har kledd vekk illusjonene, sitter du igjen med spørsmålet, ”Hvorfor er verden slik?” Da begynner gravearbeidet. Her må vi ikke falle for fristelsen om å la lettvinte løsninger bli en ny kur som skaper nye problemer. Vi søker alltid etter å komme frem til den ”årsaken” som driver minst 70 prosent av de uønskede effekter vi har i systemet vi undersøker. I vår tilfelle kan jeg nevne en rekke uønskede ”effekter”:

KrigFattigdomUrettferdighetSykdomUdugelighet
UredelighetMaktmisbrukGrådighetVoldLidelse
PengegriskhetSelviske handlingerOvergrepDrapAvhengighet
UselvstendighetKaosKatastroferFattigdomFeiltrinn
StoffmisbrukForurensningReligionVitenskapMenneskets natur
SvikAvvikKortsiktig tenkningBegjærSelvutslettelse
UærlighetIdiotiFordømmelseOndskap

Hvorfor er verden slik den er og hva trenger å endres på? Jeg greier ikke sette hovedårsaken til noen av de ordene i feltet over. Det må ha noe med mennesket å gjøre. La oss tenke bakover. Det som bestemmer menneskets atferd og responser er menneskets mentale kart. Det som former  innholdet i menneskets mentale kart er det vi håper, ønsker, tror, vet om oss selv i forhold til våre eksistensielle spørsmål – hvorfor lever vi, osv. Hadde vi visst dette, hadde ikke det endret hele verdens bildet på et kollektiv plan

Dersom det er sant, og jeg mener at det er, så er kjernespørsmålet vi må holde fokus på er hvordan kan vi oppdage bevissthetens essens (det vil si våre eksistensielle spørsmål)? Derfor har jeg følgende fokus på resten av artikkelen.

Det tredje alternativet

Når du vender oppmerksomhet på naturen, kan du ikke unngå å fornemme en dyp strømning av harmoni og balanse som ligger bak. Et dynamisk og interaktivt samspill knytter allting sammen. Selv øyeblikkets drama er en nødvendig forutsetning for at naturens sykluser av fornyelse går rundt. Du kan se behovet for motsetninger for å skape helhet og balanse i det vi kaller dualisme. Når du vender oppmerksomhet innover i deg selv, er sjansen stor for at du møter konflikter, tegn til isolasjon og indre kamp. Denne tilstanden synes å gjennomsyre menneskehetens omgang med seg selv, med hverandre og med naturen – som om vår kollektiv oppgave er å gå til kamp med alt som er.

Mens spurven nyter livet gratis, betaler menneskeheten skatter, avgifter og regninger for å kunne leve på denne jorden. Den som forsøker å slippe unna, ender opp i fengsel. Hvorfor velger siviliserte mennesker å leve slik?

Det er et paradoks at menneskeheten betrakter seg selv som et forhøyet vesen i forhold til naturen, når det samtidig er det eneste form for liv som lar seg bli hersket over og utnyttet av sine medskapninger. Selv i en maur tua er det aldri tegn til maktmisbruk.

Kan det hende at det er vår oppgave i livet å utfordre det spørsmålet om alt er akkurat som det burde være? Når du begynner å merke at kabalen ikke kan gå opp, at spillereglene i livet begynner å skurre og du føler deg utnyttet, løyet til, manipulert og hersket over – har du to valg du kan ta. Du kan akseptere din plass i universet som en tilfeldig biologisk skapning med begrenset livetid og tvilsom mening, eller du kan begynne å utfordre denne virkelighetsoppfatningen. Spør du meg, om du virkelig er i beit for gode svar, kan du ikke lenger godta å tro blindt på det ene eller det andre. Du er på leiting fordi du føler at du nå må ”vite” fremfor å tro.

Hvordan kan du vite at du har funnet det du leter etter? Det er ikke enkelt, særlig i starten, å oppdage om er på sporet eller i blindvei. Det er som å sette sammen et digert puslespill uten å ha et bilde å gå etter. Og det er kanskje derfor menneskeheten har brukt så fryktelig lang tid å komme til det punktet vi er nå. Til tross for et høyt utviklet teknologi ser vi at så å si hele verden synes å møte veggen samtidig i konkurs, kaos, krig, katastrofer og kriser av alle slag. Om du er våken nok, kan det virke som om hele verden holder på å gå opp i limingen, bokstavelig talt. Det er da naturlig å stille spørsmålet om din plass opp i det hele.

Vi lever i avsløringens tid, virker det som. Vi lever også i en tid da ting skjer så fort at det er et heltidsarbeid bare å kunne henge med. Det er som om jorden roterer fortere, ellers er det slik at tiden pakkes tettere sammen. En global elite av maktmennesker blir mer og mer avslørt som skruppelløse, maktsyke, grådige monstre som skyer ingen midler for å sikre sine posisjoner for fremtiden. De ønsker retten til din helse, dine penger, dine tanker, energi og tid. Det blir mer og mer tydelig nå dersom flere og flere blir sparket ut av den bevisstløse komfortsonen. Eliten har gått for langt og for lenge med sin selvisk agenda. Nå er allting så opplagt at det står rett i fjeset på deg – betal for feriereise, betal for transport til flyplassen, betal for ekstra bagasje, stå i kø for sikkerhets sjekk, kast all forbudte saker i søppelet, fjern all metall og sko, slipp computeren ned den humpete veien til gjennomlysning og helst kortslutning, over til gjennomlysning av kroppen din slik at du er nå helt naken, dersom du ikke også står på en liste som sier at du ikke har lov til å fly, kan du fortsette til køen foran din ”gate” der du samles som kveg til slakt – god tur!

Det har gått for langt når du hører at dine ledere har brukt 1,6 milliarder av fellesskapets kasse for å kjøpe en vaksine som verken har garanti mot negative bivirkninger eller beskyttelse mot en virus som viser seg å være lagd av de samme menneskene som lager vaksinen! Blir du ikke i det minste suspekt når den samme vaksinen innholder nervegiften kvikksølv knyttet opp til autisme og læringsvansker også squalene som kan igangsette de verste av autoimmunesykdommer som kronisk utmattelse?

Undres du ikke når det viser seg at WHO under FN er skapt av verdens største bankeiere (Rockerfeller Foundation) som også kontrollerer så å si hele den allopatiske medisinske industrien? Blir det da ikke noe annet enn mafia virksomhet at WHO, under FN erklærer begrepet ”pandemi” endret til å omfatte verdensomfattende, smittsomme sykdommer – det vil si at det behøver ikke lenger være en ”dødelig sykdom”? Forstår du hva som skjer når de har lov til å kreve at alle mennesker i hele verden må ta vaksiner hver gang det er influensa på gang? Stoler du på at Norsk Folkehelseinstitutt gir deg uhildet informasjon når det står på sine websider at de var skapt av Rockerfeller Foundation (les vaksineindustrien)

Forstår du hvor dypt kaninhullet går når FN’s klima forskningsgruppen blir tatt for grov og omfattende juks med klimadata for å tvinge frem den ideen om at menneskets bruk av energi/CO2 skaper en global varming? Blir det ikke annet enn mafia virksomhet når FN forlanger klima konferanser for å tving frem ekstra skatter, avgifter og restriksjoner basert på vitenskapelig løgn? Norge ga denne mannen Nobels Fredspris!

Det har gått for langt når du hører på nyhetene at den Norske regjeringen øker skatter og avgifter på strømmen du bruker, nettopp fordi prisen skyter i været. Særlig mer irriterer det at det som alltid har vært vårt arvesølv og infrastruktur har blitt solgt til private hender for å tjene grovt på det du nå er avhengig av. Når staten har så mye penger på bank at den er en global aksjeeier i alt som tjener penger, for å ha mer penger, er det samtidig nødvendig at de også må beskatte deg og meg stadig mer? Kan det stemme at vi tillater at de som styrer oss, samtidig skviser oss flate? Kan vi tillate at de etablerer institusjoner som er så egenrådig at de kan frata deg hver eneste av dine menneskerettigheter fordi det passer dem? Om du ikke tror meg, har du noen gang lurt på hvordan det er å bli fanget inn i nettet til NAV, Barnevernet, Skatteinnkreveren eller psykiatrien? Da kan du snakke om å bli sparket ut av komfortsonen – du som trodde at du var et fritt og selvstendig menneske.

I mellom skandaler, avsløringer, maktmisbruk, grådighet, forurensning, kontroll og overvåkning er det på tide å stille noen kritiske spørsmål om det er mening at du skal leve som et dyr i noen andres bur, eller om det er heller slik at du er skapt til selvstendighet, frihet, ansvar og myndighet for å leve ut din lidenskap på den måten du kan best – så lenge det ikke går ut over andre

Det kan bare være enten / eller.

Dersom du ønsker å bli et medlem av universet/naturen er det et stort steg du må ta fra fragmentering og isolering – over til helhet. Fordi det er slik resten av universet er skapt – gjennom ordnede prinsipper som speiler intelligens og sammenheng.

Det Tredje Alternativet handler om den veien du trenger å gå for å gjøre deg opplyst på dette planet. Dersom du noen gang kommer til å finne svar på hvem de egentlig er, om dine muligheter og mening med tilværelsen må du søke mot å vite, og ikke tro. Derfor må du gjøre noe du hittil ikke har gjort. Første alternativet, det var trosbasert religion. Tro meg, ingen trosbasert religion kan holde mål med viten, till tross for at noen kan overlappe her og der. Trosbaserte religioner er alle basert på halvparten av dualiteten som speiles i menneskets høyre hjerne halvdel. Hadde noen av disse gitt oss svarene som ikke skaper splittelse og strid, så hadde vi kanskje stoppet der, men nei.

I søken etter ekte selvinnsikt prøvde menneskeheten seg på vitenskapen. Det er den andre siden av dualiteten som speiler menneskets venstre hjerne halvdel. Den fornekter også sin motpart og samfunnet har blitt formet deretter – splittet, disfunksjonell og ufri.

Det Tredje Alternativet viser oss fordelene ved å integrere det vi tidligere har holdt på avstand. Det er ingen konflikt med at ånd og materie eksisterer side om side. Det er ingen konflikt mellom det som er objektiv og subjektiv, så lenge spillereglene er endret litt. Det er heller ingen konflikt mellom det som jeg kaller rasjonelle og det jeg kaller transrasjonelle ressurser. De kalles ”irrasjonell” vanligvis fordi det rasjonelle ikke forstår sin bedre halvpart.

Grafisk, kan vi se hvordan dette skaper en utvidet mulighet til å bli enda mer selvbevisste som mennesket. I studiet av sakral geometri som hevder å være bygget på universets mest grunnleggende prinsipper for skapelse, finner vi det som kalles for ”Livets blomst”. Nå er denne egentlig ment å bli betraktet i tre dimensjoner for å få en bedre forståelse av dynamikken. De to pyramidene som til forveksling likner den jødiske ”David stjernen” har faktisk mange andre meninger knyttet til enn religiøs symbolisme. I dette tilfelle er den oppoverpekende pyramiden et symbol for maskulin energi, mens den nedoverpekende pyramiden et symbol for feminin energi. Igjen, vi integrerer dualistiske krefter for å skape helhet. I dette symbolet peker hver av ”blomstene” på sin kilde for innsikt. Denne forståelsen er den eneste metodetilnærming som kan integrere den dualistisk holdning til menneskets plass i universet. Det er også den eneste som kan tilby viten – ikke bare for det materialistiske universet men også for det åndelige delen inklusiv samspillet i mellom. Dette er fremtidens paradigme skifte!

Tradisjonell vitenskap har alltid levd med en selvpålagt begrensning om å utelukke alt som ikke er materie. Filosofien som kalles materialisme sier at bevissthet kan forståes gjennom å forstå de kjemiske prosessene i hjernen. Det er derfor du hører ofte at hjernen og sinnet er det samme i psykologi. Det er løgn. To generasjoner med forskere som har intervjuet over 7-millioner mennesker som har opplevd nær-døden opplevelsen, har konkludert med det at hjernen må være som en mottaker av bevissthet fra sinnet. Sinnet overlever døden. Det gjør ikke hjernen. Fri for hjernen er sinnet fri, uten bremser. Den opplever hinsides kroppen, hinsides det materielle. Når bevisstheten går tilbake til kroppen, våkner den til ”liv”. Det er bevisstheten din som driver livet – ikke kroppen. Hjernen er en stakkarslig brems for det som er så mye mer. Dette er ikke noe du trenger å tro på. Evidensen er der. Vi kan lære mye om bevissthet når vi først gir oss selv lov til å kommunisere med den.

Muligheter vi aldri før har hatt

Denne måten å gjøre ting på er relativt nytt. Vi kunne ikke ha gjort det slik for over 60 år siden. Da var de ikke godt nok utviklet metoder for å kvalitetssikre subjektiv informasjon slik vi kan nå. Vi oppdager mønstre på tvers av grensene skapt gjennom kjønn, alder, tro, kultur og rase. Vi kommuniserer mer sammen over Internett. For 60-år siden var det bare enkelte mennesker som opplevde spesielle ting når de hadde ”nær døden opplevelser” – ingen turte å snakke om det! Ved å lage en allianse mellom det som før var skilt fra hverandre kan vi bruke bevissthet for å utforske bevissthet. Til tross for vitenskapens krav om at bevissthet er fysisk, viser nær døden opplevelser at bevissthet er ikke låst til hjernen i det hele tatt. Du kan like godt bite i det sure eplet nå og kalle bevissthet for det som er – ”ånd”. Ingen hittil har greid å spikre bevissthet til veggen. Det kommer heller aldri til å skje.

Er dette en ”Ny religion” eller ”New Age” – absolutt ikke. Det er ny vitenskap. Det er bevissthetsvitenskap. Det er bare basert på evidens, subjektiv informasjon som har gått gjennom kritisk tenkning, rydding, sortering og etterprøving for å tilfredsstille strenge krav til solid kunnskapsteori – også kjent som ”epistemologi”. Dersom noen kaller det tredje alternativet for ”kvasi religion”, så prøver de å lure deg. Religioner er alltid sentrert rundt tro. Det tredje alternativet handler ikke om tro overhodet. Husk også at det vil alltid være en overlapping mellom enkelte deler av enkelte religioner og vitenskap – som sier det samme. Det Tredje Alternativet er den eneste muligheten til å sette alle puslebitene sammen på.

Du lurer kanskje på hvorfor ikke alle vet om dette her. Vel, det er jo målet, men det er ikke alle som er klar enda. Noen må leve i bevisstløshet i enda lengre tid. De kommer når de er klare, modne, lei av å leve som slave.

Hvorfor er det viktig å vite?

Når du ikke vet, eller er usikker på livets dypere skjulte strukturer, kan du heller aldri  være helt sikker på om dine valg er i dine beste interesser. Det er vanskelig å lede seg selv når det mentale kartet er full av hull og mangler. Derfor søker vi etter andre som kan vise oss veien – det er det vå går i en felle. Bare du kan vite hva som er riktig for deg. Denne kjennskapen gir deg tilgang til et nokså komplett kart slik at du kan navigere i livets tøffeste terreng fri for frykt og usikkerhet. Personlig synes jeg at livet før og etter er som natt og dag. Først og fremst er du udødelig, du er ansvarlig for din egen utvikling, du er knyttet opp til resten av universet via bevissthet og du er en del av det jeg kaller skaperkraften. Der religioner bruker begrepet ”Gud”, dukker det ofte assosiasjoner opp om en gammel mann opp i himmelen som vet alt, ser alt, og har all makt og sender deg til himmel eller helvete alt etter om du har valgt riktig første gangen rundt. Det blir feil. Skaperkraften har intelligens – det er bevissthet som erfarer seg selv gjennom deg og dine opplevelser. Etter hvert som du blir bevisst hvem du er, begynner du å skape du også. Først og fremst skaper du en ny måte å forholde deg til deg selv, andre og resten av universet. Det er enhetsloven eller ”The Law of One”.  Når du tar deg tid til å ta det innover deg ser du hvordan denne forståelsen skaper helhet fremfor fragmentering.

Det Tredje Alternativet gjør det mulig for deg å begynne på en transformasjonsprosess som er hurtig, virksom og oppløftende. Når du først tar det første steget begynner din egeninnsikt å øke eksponentielt. Det vil gjør at du kanskje gjør en hel del endringer i ditt liv. Det har en tendens til å lage opprør med det indre mentale kartet. Ting faller på plass og henger sammen som aldri før. Hadde det vært usant, hadde det ikke kunnet henge sammen slik det gjør. Dette blir din test for verdi i ettertid. Informasjon som skaper konflikter med det du ellers har undersøkt veldig grundig må behandle som suspekt.

Mange myter som har gått ut på dato, står nå for fall.

Tenk, dersom vitenskapen som institusjon bare har vært i stand til å utforske den fysiske siden ved tilværelsen og ikke bevissthet, så er det langt mindre enn halvparten av det vi trodde var sant faktisk noe som egentlig. Fordi tradisjonell vitenskap er bare halve delen av dualiteten mellom ånd og materie, har den ingen muligheter til å forske på samspillet mellom disse to verdener. Det er også derfor vi har så mye teknologi i dag som er helsefarlig, særlig med hensyn til radio stråling og slik. Det vil også si at alle vitenskapsgrener som helt eller delvis berører liv og bevissthet må skrives på nytt!

Først da når dette blir noe du kan ta innover deg, vil du også forstå hvordan jeg kan tør å si at vi lever fortsett i mørketiden. Psykologi, psykiatri, medisinsk vitenskap, biologi (makro og mikro), sosialvitenskap, sosialpolitikk, fysikk og kosmologi blir nye forskningsfelt for å fylle inn de blanke delene av vår viten.

Selvbevissthet, eller åndsbevissthet henger tett sammen med strukturen på storsamfunnet å gjøre. Slik jeg forstår det er vår fysiske verden preget av dualistiske krefter som ofte kalles ”Det Gode” og ”Det Onde”. I religioner er det ofte forespilt som kampen mellom ”Gud” og ”Djevelen” som personligheter. Min forskning i bevissthetens essens leder meg til forstå at dualitetens plass her på denne jorden er veldig viktig. Istedenfor å tenke på kreftene som personer eller vesener, tenk heller  på de som ”holdninger” eller ”forståelse” som fører til handlinger. I det ene tilfelle er ”det gode” forstått som en konsekvens av å forstå at ”enhetsloven” er en av de mest viktig lover i universet. Det vil si at ”Universe is mind” – Bevissthet knytter alt i universet sammen. Ja selv mineraler har bevissthet. At planter har bevissthet lærte vi med boken, ”Plantenes hemmelig liv”. Når du begynner å ense denne måten å betrakte resten av  universet på, blir du veldig snill mot andre. Det betyr også at du er snill mot deg selv. Mens for eks. kristen religion sier at selvutslettelse er en god ting, er den åndelig forståelsen det motsatte. Dersom jeg, eller noen andre, utsletter seg selv, lider resten av helheten. Derfor er den positive siden ved dualiteten en handling der en gir alltid litt  mer enn man får.

Den negative siden av dualiteten er basert på en annen forståelse eller holdning. Den er at alle mennesker (også grupper av mennesker) er frakoblet hverandre. Vi er som øyer i et stort lukket system. Derfor er det om å gjøre å ta til seg selv det en kan, mens man kan, hvordan som helst man kan. Den som tjener sin egen agenda på andres premisser er en som bruker den andre siden av dualitetskraften.

Dualitet spiller en meget viktig rolle i tilværelsen, som jeg tidligere skrev. Den rollen er å tillate alle bevisstheter på denne planeten hele bredden av alle mulig handlinger og responser til handlinger for å alltid kunne ha tilgang til fritt valg. Det å velge hvilken side du ville utvikle deg videre gjennom er også ett av de viktige valgene vi alle må ta som følge av livets erfaringer. Det er også slik at bevisstheten kan utvikle seg fortsatt et stykke fremover langs sin vei ved å velge positiv eller negativ polarisering.

På denne måten ser jeg personlig en spennende kobling mellom prinsippene som er av og til nevnt her på Nyhetsspeilet og det er forskjellen mellom det ”okkulte” og det ”esoteriske”. De fleste assosierer det ”okkulte” med spøkelser, kommunikasjon med de døde, hekser, skripter for å forhekse andre, og djevel dyrking. Ordet ”esoterisk” er ofte forbundet med ”engler”, astrologi, reinkarnasjon, kanalisering og faktisk mange ting som også overlapper med det ”okkulte”.  Det er en grunn til dette. Begge ordene betyr ”skjult innsikt”. Det som skiller den ene fra den andre er hvilken måte disse informasjonene brukes. Hitler, for eksempel, var veldig opptatt av det ”okkulte”. Han var også opptatt av astrologi. Han søkte denne veien å gå for åndelig innsikt som kunne brukes til hans fordel og til andres ulempe. Esoterisk informasjon brukes alltid til å gi et positivt bidrag til helheten – aldri på andres bekostning. Nå trenger du aldri si at du er forvirret over hva er hva i forhold til åndelig innsikt.

En annerledes holdningen til det ”onde”

Siden forskjellen mellom positiv og negativ polarisering er hvilken forståelse en måtte ha av hvordan universet er, så er forskjellen en som handler om INNSIKT. Før eller senere vil også den negative siden av polariseringen måtte innse at allting henger sammen. Da blir den enkelte nødt til å endre på sitt eget mentalt kart slik at de stemmer bedre overens.

Mennesker som er grådige, kriminelle, voldelig mot andre, m.m. er ikke ”onde” i seg selv – de begår onde handlinger gjennom deres mangel på enhetlig forståelse av universet. Disse trenger innsikt. De trenger også å bruke den tiden de trenger for å oppnå den innsikten de trenger. Derfor er det også hensiktsmessig å beskytte seg fra de som tjener sin egen agenda på andres bekostning. Reformasjon av negativ polariserte mennesker kan aldri gjennomføres gjennom straff. De trenger å bli utsatt for erfaringer som kan gi dem innsikt. Derfor er erfaringer som leder mot enhetlig forståelse en fordel, mens erfaringer som forsterker (belønner) handlinger som går på andres bekostning en ulempe.

Den klassiske kampen mellom dualitetskreftene speiles alltid gjennom en eller annen form for kamp med livet som innsats. Jeg kan godt nevne en del moderne filmer som illustrerer mitt poeng: The Matrix, Lord of the Rings, The Golden Compass, Avatar, m.f. alle handler om kampen mellom dualitetskreftene med døden som konsekvens. Mitt søk gjennom informasjon som er tilgjengelig om dette fenomenet forteller meg at vi blir forledet til å forbli i livets karmiske hjul av gjentatte inkarnasjoner når vi tar liv – også i selvforsvar. Vi kan aldri nedkjempe det ”onde” med makt og heller ikke med våpen. Døden som en straff er den største av alle illusjoner når bevisstheten overlever likevel. Om du vil sloss måt negative krefter må du bruke informasjon. Du må opplyse og gi andre anledning til å velge fritt. Ellers påtar du negativ karma og det er heller ingen tro – evidensen er klar på den saken!

Forskjellen mellom rett og galt

Åndelig bevissthet gir en fullstendig klarhet i forhold til forskjellen mellom ”riktig” og ”galt”. Positiv polariserte mennesker vil aldri trenge noen som forteller dem hva er riktig og galt. De trenger ingen som forteller de hva som er riktig for de heller. De trenger ikke ledere overhodet fordi åndsbevisste og positiv polariserte mennesker leder seg selv via sin egen ”høyere bevissthet”. (Tro meg du har det også.) Et åndsbevisst samfunn trenger ingen politi og heller ingen militære krefter. De driver ikke med krig. Best av alt trenger de ikke politisk ledelse. Fordi vi kommer alltid tilbake til det vi forlater, tenker det åndsbevisste mennesket langsiktig i forhold til konsekvenser av gitte valg. Derfor tenker også det åndsbevisste mennesket helst systemisk, til forskjell for symptom behandling. Det åndsbevisste mennesket har en balanse mellom generell kunnskap og spesiell kunnskap. Det generelle gjør det mulig å se koblinger og likheter på tvers av grensene som spesialisering skaper. Derfor er det viktig å kunne ”noe om alt”.

Veien videre

På disse sidene har jeg forsøkt å vise den veien vi trenger å gå for å søke etter bedre svar på menneskets utfordringer. Når en ser stort på det så snakker vi om en ny forståelse av samspillet mellom ånd og materie. Vi har også helt nye modeller som trenger å bli utviklet for bl.a. psykologi, psykiatri, delvis medisinsk vitenskap, delvis biologi, sosialvitenskap, politisk vitenskap, fysikk og kosmologi.

I praksis må vi alltid starte med oss selv. For å komme godt i gang kan jeg ikke annet enn å anbefale at du undersøker fenomenet, ”Nær døden opplevelsen” grundig. Her ligger det vitenskapelig evidens som du trenger å ta innover deg om at bevissthet overlever døden og i så måte må klassifiseres som ånd i sin essens. Internett kan brukes for å fiske frem filmer som, ”On the Day I Died”, eller bøker, som ”Livet Etter Livet” av Dr. Raymond Moody. Når du har fordøyet denne innsikten, er det på tide å forske videre i fenomenet rundt  reinkarnasjon. Det sies at reinkarnasjonsprinsippene er hjørnesteinen til en åndelig innsikt rundt meningen med livet og de dypereliggende, skjulte spillereglene som preger tilværelsen. Jeg er veldig enig om denne måten å betrakte reinkarnasjon på. Temaet er av overordnet betydning. Her er det mange gode bøker å lese og jeg kan anbefale bl.a. ”Mange Liv, Mange Mestre” av Dr. Brian Weiss. Om du er en tviler på fenomenet ”hypnose” og dens muligheter, vil jeg også anbefale at du fordyper deg i kildene som omhandler spontane minner av barn som husker tidligere liv. Dette kan du forske selv i gjennom Internett. Når du har kommet så langt, har du virkelig begynt å oppdage en verden som er annerledes. Da har du også lettere for å vite hvor du skal lete videre i det du lurer på. Jo flere kilder du undersøker, som gir dekning for hverandre, desto større og mer komplett blir din ny forståelse.

For den som vil komme rask i gang, anbefaler jeg ”Livets Håndbok” – som bruker seks ulike kilder for å danne en nokså komplett forståelse av menneskets skjulte ressurser og utvikling. På mine websider finner du også kurstilbud for den som vil bruke det tredje alternativet som et forskningsredskap og selvutviklings kompetanse.

Det er en forfriskende opplevelse å kunne komme til et punkt i livet der kabalen virkelig begynner å gå opp. Når du har ristet av deg fortidens hjernevask, antagelser, tankevirus, og trossystemer, åpner du en ny dør som leder til kunnskap og innsikt som bekrefter om og om igjen hvordan bevissthetens utvikling er en brokete vei som først skyter fart når du gjør den lille forskjellen som skaper den største av dem alle – det tredje alternativet.

Om du velger å gjøre denne jobben nå, kan du spare deg for mye unødvendig slit. Du kan bli med på den bølgen som kommer din vei der bevissthetsutviklingen leder til ”Conscious co-creation” som er Mayakalenderens største budskap. For andre, som fortsatt hviler i komfortsonen sin, i trossystemer eller fragmentert vitenskap, vil jeg anta at veien fremover kommer til å bli nokså humpete, fryktelig skremmende og full av forvirring.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
100%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Mike Cechanowicz
Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

Kommentarer

45 kommentarer på "Et overskyggende spørsmål – hvor har du ditt fokus?"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste