Bla i tag

systemtenkning

Tror du på nissen?

Forskjellen mellom en positiv og negativ påvirkning ligger i om du oppsøker denne autoriteten, eller om autoriteten oppsøker deg og "drar deg med".

Et overskyggende spørsmål – hvor har du ditt fokus?

Når vi fokuserer på det vi ikke ønsker, får vi som regel mer av det samme. Spørsmålet da blir hva skal vi fokusere på da? Svaret på det spørsmålet er, den ene løsningen som kan ha en positiv effekt på alle de andre problemene vi opplever i systemet. Når det gjelder å fikse på verdens

Det tredje alternativet – fremtidens vitenskap

Er det mulig at tenkningen rundt vitenskapens premisser har vært overforenklet og dermed feil? Det ser ufornektelig slik ut når vi bruker selv enkel systemtenknings regler på ryddighet. I så fall er oppskriften til et gedigent paradigme skifte å finne på disse sidene.