Bla i tag

miljø kriminalitet

Snart ingenting igjen å tape – bare en ting igjen å få

Fra kl. 06:00 i dag, tvunget ut av sengen fra en drøm om massiv ufo trafikk oppe i himmelen, kastet jeg meg over min computer for å finne tegn. I et stadig økende tempo, bombarderes vi med inntrykk om hvordan gode mennesker på denne planeten blir melket for energi, forgiftet, misbrukt, manipulert, løyet til og

Driver de krig over hodet på oss?

I tre døgn har jeg og andre lesere rapportert om stor chemtrails-aktivitet i Buskerud og Sandefjord-området. Da tåken lettet i går var jeg ute et ærend. Jeg kunne se flere enn 7 fly i aktivitet på samme tid.

Når himmelen faller

Denne artikkelen er hovedsakelig et bildereportasje. Bildene er alle tatt på forskjellige steder i Åros i Røyken kommune syd for Oslo.