Bla i tag

Menneskeretter

doctor needle psychiatry
doctor needle psychiatry

Menneskerettigheter og psykiatri

”Dersom det foreligger motstrid mellom helselovene og menneskerettighetene, går menneskerettsloven foran.”

Barnevernet, fylkesnemdene og menneskerettene

Skremmende lavt kunnskapsnivå om grunnleggende menneskerettigheter i Norge.