Henry Makow

Henry Makow er en kristen jøde fra Kanada. PhD i litteratur. Mistet sine besteforeldre i holocaust under andre verdenskrig. Forfatter av bøkene "Illuminati – The Cult that Hijacked the World" og "Cruel Hoax - Feminsm and The New World Order"

Media medskyldig i 9/11 falsk flagg operasjon

Kristne og jødiske sionister rykker stadig frem mot målet for sitt verdensrike - Den Nye Verdensorden; Zion. En ny bok viser hvordan menneskeheten er under konstant fordekt angrep fra kabalistiske (frimureriske) jødiske bankfolk, som bruker nyhetsmediene til å forfalske virkeligheten.